لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۲


ماهی فیلی

نام علمی: Gnathonemus peters

نام های رایج:دماغ فیلی ،فیل ماهی،پوزه فیلی

خانواده:mormyridae

خلق و خو:صلح جو و ارام ، شب کار

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای زنده و منجمد نظیر کرم خونی لارو حشرات، کرم خاکی و حتی با غذاهای خشکی که به صورت پلت بوده و در آب ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان صلح جو،با همنوعان خودش به شرط گروه ۵ تایی به بالا

توضیحات بیشتر


سیلور شارک

نام علمی:BALA SHARK

نام های رایج:سیلور شارک

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و انواع ماهیان گوشتخوار صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


شارک کرم

نام علمی:Epalzeorhynchus Frenatus

نام های رایج:شارک کرم

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


دراگون

نام علمی:Pseudoplatystoma Fasciatum

نام های رایج:کت فیش گوشتخوار،دراگون

خانواده:Pimelodidae

خلق و خو:شکارچی و شب کار ماهی هایی در سایز دهان خود را شکار میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده و مواد گوشتی با پرتئین بالا را میطلبد مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار با سایز بزرگ

توضیحات بیشتر


گلاس فیش

نام علمی:Chanda ranga

نام های رایج:گلاس فیش هندی

خانواده:Ambassidae

خلق و خو:صلح جو ولی بازیگوش، باله و دم ماهیان دیگر در امان نخواهد بود

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:غذاهای گوشتی ،کرم خونی و سایر غذاهای اماده

سازگاری:انها با انواع تتراها ، بارب ها  ، ماهی رنگین کمان و …. سازگارند

توضیحات بیشتر


ماهی تیر انداز

نام علمی:Toxotes jaculatrix

نام های رایج:ماهی تیرانداز ، اب پاش

خانواده:Toxotidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی۸

تغذیه:حشرات وموجودات ریز آبزی ،غذاهای فریز شده،دل گاو،کرم خونی

سازگاری:این ماهی در ابهای لب شور زندگی میکند که میتوان در اب شیرین هم نگهداری شود ماهیانی مانند اسکات و انجل مونو مناسبترین گونه ها در نگهداری با این ماهی هستند

توضیحات بیشتر


تارگت فیش

نام علمی:Terapon jarbua

نام های رایج:تارگت فیش،یلی خط کمانی

خانواده:Terapontidae

خلق و خو:نه جندان صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:انواع غذاهای گوشتی، مانند دل گاو و غذاهای خشک ومخصوص ماهیان لب شور

سازگاری:با ماهیان اب های لب شور مانند مونو،اسکات،تیر انداز و …. این ماهی ماهیان کوچک را شکار کرده و میخورد

توضیحات بیشتر


دانیو

نام علمی:danio rerio

نام های رایج:دانیو ابی ،دانیو باله بلند

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


دانیو تابان

نام علمی:Danio choprai

نام های رایج:دانیو تابان

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


فایتر

نام علمی:Betta splendens

نام های رایج:فایتر،جنگجوی سیامی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:از نام ماهی پیداست که جنگنده و تندخو میباشد

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷

تغذیه:هر نوع غذایی از مگس و دل گوسفند و آرتمیا و کرم خونی تا کاهو و پولکی های گیاهی

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود ولی در هر صورت با ماهیان گیاه خوار سازگار است

توضیحات بیشتر


اذرخش

نام علمی:Polypterus

نام های رایج:اذرخش،اژدر،پولی

خانواده:Polypteridae

خلق و خو: هر جنبنده ای در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی۷.۵

تغذیه:با همه نوع غذاهای گوشتی , چه زنده و چه منجمد و خشک تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


گار الیگیتور

نام علمی:Lepisosteus osseus

نام های رایج:گار ،الیگیتور،سرسوسماری

خانواده:Lepisosteidae

خلق و خو:شکارچی بوده و هر انچه در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۴

پ هاش:۶.۵ تا ۷

تغذیه:گوشتخوار از نوع زنده خوار

سازگاری:با ماهیان قوی جثه با رعایت سایز نگهداری شود

توضیحات بیشتر


کت لجن خوار

نام علمی:Loricariidae

نام های رایج:کت لجن خوار،کت فیش اسپورت

خانواده:Loricariidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:باقی مانده غذاهای کف،جلبکها ،(به این ماهی هم مانند سایر ماهی ها باید غذا داده شود)

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


مونو

نام علمی:monodactylus sebae

نام های رایج:انجل مونو،سیلور مونو،مونو تایگر

خانواده:Monodactylidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز در بعضی موارد از خود پرخاشگری نشان میدهند

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با سایر ماهیان هم سایز خود مانند اسکات ،سورم،پرت و ….

نکته:این ماهی در ابهای نیم شور زندگی میکند که در اب شیرین هم میتوان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


گوپی

نام علمی:Guppy

نام های رایج:گوپی

خانواده:Poeciliidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه:انواع غذاهای خشک

سازگاری:با سایر ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


اسفراموس

نام علمی:Osphronemus

نام های رایج: اسفرانوس،گورامی گوشتخوار

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:ستیزه گر و قلمرو طلب

دما:۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای گوشتی و سرشار از پروتئین،غذاهای زنده

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار و بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


لوچ دلقک

نام علمی:Botia macracantha

نام های رایج:لوچ دلقک

خانواده:Cobitidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذای زنده و غذاهای گوشتی مانند دل گاو, غذای فریزی

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


پروانه ماهی افریقایی

نام علمی:Pantodon buchholzi

نام های رایج:پروانه ماهی آفریقایی ، پروانه آب شیرین

خانواده:Pantodontidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز(ماهیان کوچک را میخورد)

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با ماهیان هم سایز و بزرگتر از خود،از نگهداری ماهیان سطح زی مانند اروانا کنار این ماهی خوداری شود

توضیحات بیشتر


گورامی

نام علمی:Trichogaster leeri

نام های رایج:گورامی مرواریدی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:صلح جو، ماهیان باله بلند اکثرا از گزند این ماهی در امان نخواهند بود

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه: لارو پشه، کرمهای خونی،غذاهای خشک

سازگاری:انواع ماهیان گیاه خوار

توضیحات بیشتر


سیکلیده

نام علمی : Cichlasoma hyorhynchum

نام رایج :سیچلاید دهان آتشی

خانواده :cichlidae

خلق و خو:قلمروطلب و تا حدی محاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:بین ۷.۰ تا ۸.۰

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با انواع سیچلایدها و ماهیانی که قدرت دفاع از خود را داشته باشند

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۲

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۳ ……. صفحه ۴………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته


258 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

 1. کمال

  سلام فک میکنید حل شده بلکه ته نشین شده و دوباره کیفیت اب پایین میاد …….
  سایز اک رو عرض نکردید به هرحال گورامی ها توی گله های چهارتایی و پنج تایی بهترن
  سه خال اسم دیگه نژاد دو خال هستش(گرونتر بهتون نندازن)
  کی گفته گورامی پرل قرمزه معمولا بیشتر بدنشون خاکستریه و نیمه پایینی بدنش قرمزه سعی کنید نژاد پرل رو از خال های ریزش تشخیص بدید همچنین دوتا کوریدوراس کمه پنج تا بریزید شاداب باشن

  پاسخ
 2. امین

  الان خودم ی دونه کوریدوراس دارم با دوتا مولی ماده و ی نر
  مگه گورامی پرل با مرواریدی یکی نیست؟خو من توی گوگل زدم عکساشو دیدم بیشتر بدنش قرمز بود و قسمت دیگش هم شبیه خاکستری بود و ی رنگ قرمز مانند خیلی کم رنگ داشت ولی پرل های ماهی فروشی بیشتر خاکستری بود و فقط باله پایینش و ی ذره از قسمت پایین بدنش قرمز بود(البته کل گورامی هاش بچه بودن)شاید هم وقتی بزرگ شد اون جوری بشه؟!؟!پرل ها دونه ای ۱۲ بقیه روهم۶میداد بنظرتون گرونه؟گورامی دارف سایز کوچیک دونه ای چنده؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اول در مورد کدری آب بگم که ربطی به شستن شنها نداشته و تا زمانیکه سیکل آب رو طی نکنید همین برنامه هست و هر زمان سیفون بزنید آب کدر میشه. اگر طول عمر و سلامت ماهی ها براتون مهم هست باید حتما سیکل آب رو طی کنید و از فیلتر و مدیای بیولوژیک استفاده کنید و باکتری ساز به آب بزنید.
   گورامی پرل بله همون مرواریدی هست ولیکن اگر شرایط نگهداری اون خوب باشه و بالغ شده باشه و غذای متنوع و خوب بخوره دقیقا مثل عکس های گوگل میشه ولی در شرایط عادی همین میشه که در آکواریوم فروشی مشاهده کردین و هشتاد درصد همین شکلی هستند و مثل عکس های گوگل و سایت ها نمیشن مگر اینکه همانطور گفتم خدمتتون شرایط نگهداری خیلی خوبی داشته باشند .
   قیمت رو از تالار و بخش قیمت ماهی و تجهیزات پیگیری بفرمایید

   پاسخ
   1. امین

    خو اقا مجتبی اون قیمت ها ک قدیمی هستند!!!

    پاسخ
    1. کمال

     سلام امین جان در فوروم بپرسید دوستان بهتون قیمت روز رو میدن همچنین به خاطر نظارت ضعیف هیچ جا با جای دیگه قابل قیاس نیست و قیمت ها فرق داره من خودم تمام محلول ها ماهی های غیر پرورشی و گیاهان و دکور هارو بدلیل وارداتی بودن خودم قیمت میزارم کسی هم نیست بگه بالا چشت ابروهه

     پاسخ
     1. امین

      باید باایمل عضو بشم؟بدون ایمیل نمیشه؟؟

      پاسخ
      1. کمال

       بله تاپیک استفاده از سایت رو مطالعه بفرمایید

       پاسخ
 3. امین

  میگو رد چری چطوره؟قیمتش چنده؟سازگاریش چطوره؟

  پاسخ
  1. کمال

   مشکلی پیش نمیاد فقط گله ای نگه دارید واون کوریدوراس هم رد کنید بره تقریبا موجوده صلح جویی هستش و قیمتش بستگی به نژادش داره چون اکثر فروشندگان معمولیشو نمیفروشن اما تقریبا خیلی ارزون هستش

   پاسخ
 4. امین

  به گورامی پرل رنگدانه بدم،رنگش اونجوری میشه؟ب چ ماهی هایی میشه رنگدانه داد؟مثلن ب گوپی رنگدانه بدم تاثیری میکنه؟

  پاسخ
  1. کمال

   سلام غذاهای رنگدانه بیشتر برای ماهیایی مث دیسکس و فلاور داده میشه چون ضرورت داره……
   اما برای گورامی و گوپی از غذاهای مختلف با کیفیت استفاده کنید بهتره چون اکثر این غذاها ماهیارو بسیار مهاجم میکنه و در ضمن زنده زاها در یک ثانیه دخل هرچی بزان رو میارن

   پاسخ
 5. امین

  پس رنگدانه ندم؟!!!میشه چند نوع غذارو باهم مخلوط کنم بعد بدم بهشون؟مثلن پولکی با لوفاک و این غذاهای ریز رنگی بعد توی هر وعده همون مخلوط رو واسشون بریزم بخورن؟من ی غذا ب ماهیام میدم ریز قهوه ای هست اسمشو نمیدونم ی بود خاص و بدی هم میده رو اب هم وای میسته کسی میدونه اسمش چیه؟فک کنم بهش میگن لوفاک(بیومار)؟!؟!

  پاسخ
  1. کمال

   سلام خیر رنگ دانه استفاده نکنید ……
   اصلا غذاهارو باهم قاطی نکنید چون هر غذا بتنهایی مکملی برای حیوان هست که سیر بشه شاید با قاطی کردن با هم دیگه مثلا پروتیین بالا بره برای ماهی مضر باشه شما سعی کنید در هفته از سه غذای مختلف به صورت جداگانه استفاده کنید

   از غذاتون عکس بگیرید بفرستید لطفا

   پاسخ
  2. پارسا

   سلام
   نه میگن اصلا غذا ها رو قاطی نکنید
   و مثلا یه روز اسپرولینا یه روز دیگه بیومار
   راستی پولکی اسم اصلیش اسپرولینا هست
   بعد خلاصه مثلا یه مدل غذا دیگه هم بخرید تا تنوع داشته باشد
   بعد بله یک غذای قهوه ای که بوی تند و زننده ای داشته باشه بیومار هست
   رنگدانه ندادنش اشکال نداره دادنش هم اشکال نداره

   پاسخ
 6. امین

  خیلی ممنون مثلن میشه صبح بیومار بدم شب پولکی یابرعکس یا ی روز درمیون یا دو روز بیومار یک روز پولکی یابرعکس؟در روز چند وعده غذا بهتره؟من دووعده میدم ی بار صبح ی باربعد از ظهر ساعتای۵-۶-۷!!!ی خوع غذای دیگه هم هست رنگش سبز و قرمزه اونا چطورن؟ی رژیم غذایی بدین واسه مولی هام و بگین در روز یا در هفته چندبار هرنوع غذارو بدم بهشون

  پاسخ
  1. کمال

   سلام فرقی نداره ولی بهتره دوروز بیومار بدید پنج روز پولکی
   ۳_۵ وعده باید داده بشه جوری که غذاها در عرض دو دیقه خورده بشن
   اون غذارو باید عکس بفرستید
   رژیم غذایی بستگی به خودتون داره ………سعی کنید از غذاهای با کیفیت استفاده کنید ماهی یک دفه هم دل چرخ شده گاو بهشون بدید
   مولی پاندا با مولی معمولی جفت میخوره

   پاسخ
   1. ناشناس

    اون غذا ک میگفتم بیومعر بود سبز و قرمز رو هم دوستمون عکس فرستاد
    مطمئی ک جفت میخوره؟چون فروشنده گفت فک نکنم جفت بخوره!!!بچه شون چی میشه؟نرم خاکستریه باخال های ریز نارنجی روی بدن و دم و باله پاندا هم دوتاشون زرد سیاه هستن

    پاسخ
  2. پارسا

   سلام فکر کنم اون غذا سبز قرمز ها این عکس زیر باشه
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/15602770297171.jpg
   یا این یکی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156027702973662.jpg
   خب این سه تا غذا بدی نیستن
   مثلا برنامه بچینید
   من برای فلاورم اینجوری برنامه ریختم
   شنبه هامپی هد
   یک شنبه تترا لوهان
   دو شنبه اسپرولینا
   سه شنبه غذای طبیعی مثلا کاهو کلم
   چهار شنبه سی پی
   پنجشنبه میگو خشک
   جمعه غذای فلاور انرژی
   شما هم یه چیزی تو این مایه ها برنامه ریزی کنید
   فقط غذای طبیعی هم فراموش نشه

   پاسخ
   1. ناشناس

    مگه دوتاشون یکی نیست؟من خودم درشتش رو ب کوی و گلدفیش دادم ومیخوردن ولی منظورم ریزش بود خوغذای طبیعی چی میشه ب مولی بدم؟مولی ک مثل ماهی های گوشتخوار کلم کاهو نمیخوره!!!میخوره؟ی برنامه بدین ک غذای طبیعی توش باشه!!!

    پاسخ
    1. پارسا

     البته بیشتر برای فلاور دیسکاس اروانا برنامه غذایی دارند
     خب
     شنبه بیومار
     ۱شنبه بیومار
     ۲شنبه اسپرولینا
     ۳شنبه اسپرولینا
     ۴شنبه غذا سبز و قرمز
     ۵شنبه غذا سبز و قرمز
     جمعه مثلا همون غذای طبیعی مثلا
     کاهو ریز کنید یک تیکه بدید یا کلم بعد هویج رو اب پز بدید
     بعد نخود فرنگی رو یه پوستی داره اون رو جدا کنید بعد لهش کنید بدید بخوره

     پاسخ
 7. امین

  چون نر نداشت فقط دوتا مولی پاندا ماده گرفتم امکان داره با مولی های معمولی جفت بشن؟

  پاسخ
 8. امین

  اقا کمال اون غذا بیومار بود اون سبز و قرمزه روهم ک دوستمون عکس فرستاد
  مطمئنی ک باهم جفت میخورن؟بچه شون چی میشه؟مولی نر خاکستری باخال های نارنجی هست و پاندا های هم دوتاشون نصفه جلوییشون زرد وعقبشون سیاه هست

  پاسخ
 9. امین

  اقا پارسا مگه دوتاشون یکی نیستن؟من درشت این غذارو ب کوی وگلدفیش دادم ومیخورن ولی منظور من ریزش بود!!!خوب ب مولی غذای طبیعی چی میشه داد؟مولی ک مثل ماهیای گوشت خوار کلم کاهو نمیخوره!!!میخوره؟!؟!خوب شما ی برنامه بدین ک توش غذای طبیعی هم باشه

  پاسخ
  1. پارسا

   نمی‌دونم والا دوتاشون کلا غذا هایش انرژی یه جوریه معلوم نیست چی به چیه
   اگه واقعا برای ماهی ارزش قائل هستید مثلا غذای جی بی ال سرا. تترا بخرید ولی گفتم که به مولی نمی‌دن از اینا اصولاً و غذا های جی بی ال و اینها رو به مثلا فلاور دیسکاس اروانا میدن
   بعد برای مولی ضروری نیستش این غذا خوبا
   خب برنامه هم نوشتم چند پست بالا تر رو ببینید

   پاسخ
  2. کمال

   سلام شما فقط سه نوع غذا در هفته اونم فقط غذای ماهیان گیاهخوار رو بدید کفایت میکنه
   مولی هم کاهو میخوره ولی نباید زیاده روی کنید حتی میتونید از کرم خونی خشک و میگو و ارتمیا خشک هم استفاده کنید

   پاسخ
 10. امین

  من مفهوم هیبرید رو نفهمیدم!!!همون دورگه گیری میشه؟مثل پرت و انواع فلاور؟فک کنم بچه شون باحال بشه چون ماهی نر باله بالاییش ی جوریه ک انگاری باله بادبانیه!!!ولی تااون حد بالش بلند نیست!!!

  پاسخ
  1. کمال

   سلام هیبرید ینی دو گونه کاملا متفاوت
   دو نژاد مولی جفت بخورن که هیبرید نمیشه معمولا بچه ها به یه کدوم میره که بیشتر به حیوان نر میرن

   پاسخ
 11. امین

  خو اون ک واس فلاور بود!!!
  شنبه و یک شنبه پولکی،دوشنبه بیومار،سشنبه و چارشبنه پولکی،پنجشنبه بیومار،جمعه هم غذا ندم یکی از این روزایی ک پوکلی میدم رو غذای طبیعی بدم چطوره؟

  پاسخ
  1. پارسا

   نه این ترکیبو واسه ی شما گفتم و حدود ۱۰تا پست بالا تر ترکیب غذای خودم هست
   حالا همین بیومار اسپرولینا
   راستی غذا سبز قرمزه هم اضافه کن به لیست به جای اسپرولینا هم می‌تونید یک روز غذای طبیعی بدید

   پاسخ
 12. امین

  خیلی ممنون دیدم باعقل من یکی ک جور در نماید مولی نخود له کرده و کلم کاهو خرد شده بخوره؟!؟!
  میشه ی هفته جمعه غذای طبیعی بدم ی هفته جمعه هیچی ندم؟

  پاسخ
  1. پارسا

   چرا جور در نمیاد اشکالش چیه؟
   سوال دوم تون هم بله میشه

   پاسخ
 13. امین

  من شندیم تمام زنده زاها با هم جفت میخورن مگه میشه؟خودشون توی اکواریوم باشن ب صورت طبیعی هم اتفاق میفته؟ی چندتا عکس ازهیبریدشون بفرستین واسم ممنون میشم💝💝

  پاسخ
  1. پارسا

   بعضیاشون مثلا مولی با پلاتی احتمال شدندش ۷۰درصد هست
   مثلا گوپی مولی خیلی احتمال کمی داره جفت بشن
   اندلر با گوپی میشه و راحته
   سوارتیل هم کلا با بقیه زنده زا ها احتمال کمی داره جفت بشن
   عکس هم الان دارم با تبلت اومدم اینجا با تبلت بلد نیستم عکس بگیرم بفرستم
   با لپ تاپم میگیرم می‌فرستم چند دقیقه بعد
   البته خوب چیز عجیب غریبی در نمیاد بچهاشون
   من یادمه پارسال کلاس پنجم بودم مدرسه یه طرح علمی درست کرد که مثلا اختراع کنیم چیزا یی رو
   من هیبرید مولی پلاتی درست کردم بردم
   البته مقام نیووردم

   پاسخ
  2. پارسا

   سلام ایم عکسا
   عکس مولی با گوپی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/15605133875081.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051338753913.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051338755164.jpg
   و اندلر با گوپی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051338752162.jpg
   سوارتیل و مولی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351711271.jpg
   پلاتی مولی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351713072.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351715063.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351717334.jpg

   پاسخ
  3. پارسا

   سلام اینم عکسا
   پلاتی ومولی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351717334.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351715063.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351713072.jpg
   این هم سوار تیل و مولی
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051351713072.jpg
   این هم مولی و اندلر
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051376579232.jpg

   پاسخ
  4. پارسا

   سلام
   گوپی و اندلر
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051376577451.jpg
   گوپی ومولی خیلی خوشگلن
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051388152231.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051388153882.jpg
   https://www.onlypet.ir/upload/user/box/02/156051388155383.jpg
   همین بود
   ببخشید ۵ تا ۵ تا ارسال کردم عکسارو چون میخواستمیهویی همه رو ارسال کنم ارسال نمیشد ۵ تایی ارسال کردم دیدم درست شد
   راستی امین آقا حجم اکواریومتون چنده؟
   میشه یه عکس از آکواریومتون بذارید

   پاسخ
   1. عباس م

    سلام آقا پارسا. ممنون از عکس‌های زیبائی که فرستادید. در مورد هیبرید شدن گونه های زنده زا تقریبا اغلبشون امکان جفت شدن دارن فقط بعضیاشون سخت‌تر و توی شرایط خاص.
    در مورد اندلر و گوپی هم، اندر جزء خانواده گوپی هست و گونه ای از گوپی هست و درستش اینه که بهش گفته بشه گوپی اندلر. اینکه به راحتی با گوپی ها دیگه جفت میشه بخاطر همین هم خانواده بودن هست.

    پاسخ
 14. امین

  خیلی ممنون اقا پارسا ولی اون سومی پلاتی ومولیه یا دم شمشیری و مولی هستواس هردوتاشون اون عکسه هست پلاتی بادم شمشیری و گوپی جفت نمیخوره؟اگ بازهم عکس پیدا کردین بفرستین

  پاسخ
  1. پارسا

   سلام بله برای مثلا گوپی و مولی سه تا عکس هستش
   پلاتی با دم شمشیری جفت می‌خوره ولی هرچیزی گشتم چنین عکسی ندیدم
   خب عکس دیگه از هیبرید زنده زا ها تقریبا ندارم
   ولی سیچلاید و فلاور و…دارم خواستید بگید همینجوری بذارم

   پاسخ
 15. امین

  من شنیده بود توی هیبرید گوپی واندلر نصف بچه هاشو گوپی ونصف دیگ اندلر میشن؟!؟!

  پاسخ
  1. پارسا

   خب بله امکانش هست ولی ممکنه هم مثلا قاطی بشن
   راستی آکواریومتان حجمش چقدره؟
   میشه یه عکس بگیرید بذارید
   اوه همین الان یهویی
   فلاورم از بین شیشه پرید رفت پیشه پرت فکر کنم می‌خوان تخم بذارن من باید زود برم خداحافظ

   پاسخ
   1. امین

    نشاالله ک همین طور باشه بچه این دوتا چی میشه؟فلاور ازکدوم نوعه؟یعنی چی از بین شیشه پرید؟باشیشه جداشون کرده بودی بعد الان پرید اونور شیشه؟دیگ چ ماهیایی داری اقا پارسا؟اگ میشه شماهم ی عکس از اکواریوم یا اکواریوم هاتون بفرستین!!!

    پاسخ
    1. پارسا

     اره شیشه گذاشتم پرید اون ور
     بچه هاش نمیدونم چی میشن
     ماهی به جز این یه آکواریوم دیگه دارم کوچیکه توش بچه ماهی گورخری هست البته الان زرگ شده تقریبا
     فلاورم خیلی کیفیتش خوب نیست زدزد دورگه هست
     عکس هم میفرستم فقط الان نمیتونم
     فردا میفرستم

     پاسخ
 16. امین

  خیلی ممنون فردا عکس میفرستم حجم اکوایومم ۴۰-۴۵لیتره ولی توفکر ی تانک بزرگتر هستم
  زنده زاها باید نسبت نر ب ماده چندتا باشه؟فک کنم مولی ۲تانر۵تاماده باید باشه؟!؟!

  پاسخ
  1. پارسا

   صلا ولش کن کن مراحل زیر رو انجام بده دیگه همین و بس دیگه ۵به دو و اینا نمخواد
   برو مغازه ۲بروی جلوی اکواریوم مولی وایسا۳بادقت به مولی ها نگاه کن ۴هرکدوم شکم پر و چاق هست رو انتخاب کن ولی خب این مورد یکم سخت هست ولی خوب سعی کن موفق بشی ۵بعد همون بخر
   خواهی دید که همون روز میزایه
   خیلی هم ساده هست
   چون ماهی تو فروشگاه جفتگیری می‌کنه بعد بچه ها به وجود میان بعد به محض این که حس کردی داره میزاد ورش دار
   من که انقدر از این حوصله ندارم هی دو به پنج و ۱به سه بکنم
   من که هر وقت استفاده کردم جواب داده

   پاسخ
 17. آرمان

  سلام.معمولا ۱ به ۳ قرار میدن.منتظر نظر بقیا دوستان باش

  پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code