محاسبات حجم و وزن آب اکواریوم

توجه: ابتدا واحد مورد نظر (اینچ، فوت، متر یا سانتیمتر) را انتخاب کرده ، سپس مقادیر طول، عرض و ارتفاع اکواریوم را در فیلدهای مربوطه وارد کنید تا مشخصات وزنی و حجمی اکواریوم شما محاسبه و در زیر نمایش داده شود.

مبدل واحد ها

توجه: با وارد کردن مقادیر در هر یک از فیلد های زیر، سایر مشخصات یا مقادیر همان سطر محاسبه و برای شما به نمایش گذاشته میشود

برای شروع مجدد و پاک نمودن فیلد ها از استفاده نمایید

مبدل دما

°C
سانتیگراد
°F
فارنهایت

مبدل مساحت

Feet²
فوت مربع
Metre²
متر مربع
Inches²
اینچ مربع

مبدل طول

cm
سانتی متر
Inches
اینچ
Feet
فوت
Metres
متر

مبدل حجم

Imp Gallons
گالون Imp
US Gallons
گالون US
Litres
لیتر

مبدل وزن

Pounds
پوند
Ounces
انس
Kilograms
کیلوگرم

مبدل سختی آب

GH
DH
mg/l CaCo3
Clark
US Hardness

محاسبه شن و ماسه بستر آکواریوم

ابتدا واحد مورد نظر (سانتیمتر، اینچ) را انتخاب نموده و سپس مقادیر فیلدهای طول، عرض، عمق بستر) را تکمیل کنید. سپس با انتخاب نوع بستر مقدار تقریبی ان برای شما محاسبه و نمایش داده میشود

برای شروع مجدد و پاک نمودن فیلد ها از استفاده نمایید

طول آکواریوم
cm
عرض آکواریوم
cm
عمق بستر
cm
محل نمایش محاسبات بستر اکواریوم
بحث و تبادل نظر در مورد ماشین حساب و مبدل اکواریومی