انواع ماهی ها

انواع ماهی های معرفی شده در سایت اُنلی پت

آروانا

شناخت و نگهداری ماهی آروانا

پروانه ماهی آفریقایی

شناخت و نگهداری پروانه ماهی آفریقایی

اسکار

شناخت و نگهداری ماهی اسکار

دیسکس

شناخت و نگهداری از ماهی دیسکس

تترا

شناخت و نگهداری انواع ماهی تترا

چاقو ماهی

شناخت و نگهداری چاقو ماهی یا نایف فیش

سورم

شناخت و نگهداری سیکلید سورم

طوطی ماهی

شناخت و نگهداری طوطی ماهی یا پروت

دالر

شناخت و نگهداری سیلور دالر

پنگوسی

شناخت و نگهداری ماهی پنگوسی یا کوسه ملوان

اسکات

شناخت و نگهداری اسکات سبز ، سیلور اسکات و قرمز

بلک گوست

شناخت و نگهداری بلک گوست یا روح سیاه

گورامی

شناخت و نگهداری گورامی ها و انواع رایج آنها

بارب ها

شناخت و نگهداری بارب ها + انواع رایج

رنگین کمان ها

شناخت و نگهداری رنگین کمان ها + انواع رایج

رازبوراها

شناخت و نگهداری رازبورا + انواع رایج

کیلی فیش ها

شناخت و نگهداری کیلی فیش ها + انواع رایج

فلاور هورن

شناخت و نگهداری از ماهی فلاور هورن

گلدفیش

شناخت و نگهداری از گلدفیش ها

آنجل

شناخت و نگهداری ماهی آنجل یا فرشته ماهی

شارک ها

شناخت و نگهداری انواع ماهی شارک

لوچ ها

شناخت، نگهداری و معرفی انواع لوچ

مولی

شناخت و نگهداری ماهی مولی + تولید مثل و تکثیر

پلاتی

شناخت و نگهداری ماهی پلاتی + تولید مثل و تکثیر

گوپی

شناخت و نگهداری ماهی گوپی + تولید مثل و تکثیر

سوردتیل

شناخت و نگهداری سوردتیل یا دم شمشیری + تکثیر

زبرا

شناخت و نگهداری ماهی زبرا و انواع رایج آنها

پنچاکس

شناخت و نگهداری ماهی پنچاکس + تولید مثل

سرسوسماری

شناخت و نگهداری گار سرسوسماری و الیگیتور

پلی پتروس

شناخت و نگهداری پلی پتروس یا آذرخش

دماغ فیلی

شناخت و نگهداری دماغ فیلی

فایتر

شناخت و نگهداری ماهی فایتر

رامیزی

شناخت و نگهداری سیکلید رامیزی یا رامیرزی

سفره ماهی

شناخت و نگهداری سفره ماهی اب شیرین

پوزه خرگوشی

شناخت و نگهداری ماهی پوزه خرگوشی

تیر انداز

شناخت و نگهداری ماهی آب پاش یا تیرانداز

گربه ماهی لجن خوار

شناخت و نگهداری لجن خوار یا کت فیش پلیکو

گربه ماهی رافائل

شناخت و نگهداری کت فیش رافائل

گربه ماهی وارونه

شناخت و نگهداری کت فیش وارونه

گربه ماهی زنبوری

شناخت و نگهداری گربه ماهی زنبوری

گربه ماهی آفریقایی

شناخت و نگهداری کت افریقایی

گربه ماهی دراگون

شناخت و نگهداری کت فیش دراگون

گربه ماهی خورشیدی

شناخت و نگهداری کت فیش خورشیدی یا پنگوسی خالدار

گربه ماهی ردتیل

شناخت و نگهداری کت فیش ردتیل یا دم قرمز

کوریدوراس

شناخت و نگهداری گربه ماهی کوریدوراس

پیکتوس

شناخت و نگهداری گربه ماهی پیکتوس

گربه ماهی ترکه ای

شناخت و نگهداری گربه ماهی ترکه ای

گربه ماهی الکتریکی

شناخت و نگهداری گربه ماهی الکتریکی

گربه ماهی خرگوشی

شناخت و نگهداری گربه ماهی خرگوشی

گربه ماهی پورت هول

شناخت و نگهداری کت فیش پورت هول

گربه ماهی اتو

شناخت و نگهداری کت فیش اتو

ماکرو (الکتریک یلو)

شناخت و نگهداری سیکلید الکتریک یلو

سیکلید گورخری

شناخت و نگهداری سیکلید گورخری + تولید مثل

بوتیکافری (زندانی)

شناخت و نگهداری سیکلید زندانی

سیکلید رنگین کمان

شناخت و نگهداری سیکلید رنگین کمان

فرانتوزا

شناخت و نگهداری سیکلید فرانتوزا

سیکلید جواهری

شناخت و نگهداری سیکلید جواهری

سیکلید زرافه ای

شناخت و نگهداری سیکلید زرافه ای

سیکلید دهان آتشی

شناخت و نگهداری سیکلید دهان اتشی

سیکلید کالیکو

شناخت و نگهداری سیکلید کالیکو یا مارمالاد سیکلید

سیکلید گرگی

شناخت و نگهداری سیکلید گرگی یا ولف سیکلید

سیکلید زنبوری

شناخت و نگهداری سیکلید زنبوری

پروکسیموس

شناخت و نگهداری سیکلید زمین خوار یا پروکسیموس

جک دمپسی

شناخت و نگهداری سیکلید جک دمپسی

سیکلید جگوار

شناخت و نگهداری سیکلید جگوار یا کاتانگا

شیطان قرمز (میداس)

شناخت و نگهداری سیکلید شیطان قرمز یا میداس

اوراتوس

شناخت و نگهداری سیکلید اوراتوس

گرین ترور

شناخت و نگهداری سیکلید گرین ترور

سیکلید تگزاس

شناخت و نگهداری سیکلید تگزاس

دماسونی

شناخت و نگهداری سیکلید دماسونی

سیکلید دلفینی

شناخت و نگهداری سیکلید دلفینی

سیکلید الکتریک بلو

شناخت و نگهداری سیکلید الکتریک بلو

سیکلید دوبویسی

شناخت و نگهداری سیکلید تروفئوس دوبویسی

سیکلید پانک

شناخت و نگهداری سیکلید پانک

رد زبرا و برخی سیکلیدهای مالاوی مشابه

شناخت و نگهداری سیکلیدهای رایج مالاوی

الونگاتوس

شناخت و نگهداری سیکلید الونگاتوس

سیکلید بالی (پروت کوتوله)

شناخت و نگهداری سیکلید بالی یا پروت کوتوله

البرت شکم زرد

شناخت و نگهداری سیکلید آلبرت شکم زرد

سیکلید شکلاتی

شناخت و نگهداری سیکلید شکلاتی

سیکلید گابی

شناخت و نگهداری سیکلیدهای گابی

گلس فیش

شناخت و نگهداری ماهی شیشه ای یا گلس فیش

تارگت فیش

شناخت و نگهداری تارگت فیش

پیرانا

شناخت و نگهداری پیرانا

مونو

شناخت و نگهداری انجل مونو و سیلور مونو

سنگ ماهی

شناخت و نگهداری سنگ ماهی اب شیرین

بلک ویدو و کالر ویدو

شناخت و نگهداری بلک ویدو و کالر ویدو

باراکودای آب شیرین

شناخت و نگهداری باراکودا

جلبک خوار چینی

شناخت و نگهداری جلبک خوار چینی

نایف زبرا

شناخت و نگهداری چاقو ماهی گورخری

فلاندر فیش

شناخت و نگهداری فلاندر فیش آب شیرین

انواع ماهی های معرفی شده در تالار گفتگوی اُنلی پت

سیکلید تگیاش

شناخت و نگهداری سیکلید تگیاش

سیکلید سنگی

شناخت و نگهداری سیکلید سنگی

سیکلید دماغ فیلی

شناخت و نگهداری سیکلید دماغ فیلی

سیکلید من گانو

شناخت و نگهداری سیکلید من گانو

سیکلید اوکساوا

شناخت و نگهداری سیکلید اوکساوا

سیکلید اهلی آبی

شناخت و نگهداری سیکلید اهلی آبی

سیکلید مثلثی یا جواهر ماهی

شناخت و نگهداری سیکلید مثلثی

اندلر زنده زا

شناخت و نگهداری اندلر زنده زا

سیکلید مربای به یا دهان خراشنده

شناخت و نگهداری سیکلید مربای به یا دهان خراشنده

سیکلید بریام

شناخت و نگهداری سیکلید بریام

پیکاک مایسونی

شناخت و نگهداری پیکاک مایسونی

کت فیش پوزه بوته ای

شناخت و نگهداری کت فیش پوزه بوته ای

کت فیش شیشه ای

شناخت و نگهداری کت فیش شیشه ای

سیکلید لیمویی

شناخت و نگهداری سیکلید لیمویی

سیکلید خال قرمز

شناخت و نگهداری سیکلید خال قرمز

سان فیش

شناخت و نگهداری سان فیش

کالر پنگوسی

شناخت و نگهداری کالر پنگوسی

یلو هامپ

شناخت و نگهداری سیکلید زمین خوار یلو هامپ

تترای خون آشام

معرفی و شناخت و نگهداری تترای خون آشام

ماهی چهار چشم!

شناخت و نگهداری ماهی چهار چشم

هد استندر

شناخت و نگهداری هد استندر + انواع رایج

سیکلید مرواریدی

شناخت و نگهداری سیکلید مرواریدی

سیکلیدهای هندی

شناخت و نگهداری انواع سیکلیدهای هندی

سیکلید نانوکرومیس

شناخت و نگهداری سیکلید نانوکرومیس

سیکلید پنج خط

شناخت و نگهداری سیکلید پنج خط

سیکلید ابلیکویدنس

شناخت و نگهداری سیکلید ابلیکویدنس

سیکلید کنی

شناخت و نگهداری سیکلید کنی

سیکلید بلو اکارا

شناخت و نگهداری سیکلید اکارای ابی

پروت کینگ کونگ

شناخت و نگهداری طوطی ماهی کینگ کونگ

سیکلید جولی

شناخت و نگهداری سیکلید جولی

مک مستر کوتوله

شناخت و نگهداری سیکلید مک مستر کوتوله

سیکلید بریچاردی

شناخت و نگهداری سیکلید بریچاردی

سیکلید سالوینی

شناخت و نگهداری سیکلید سالوینی

سیکلید التوکالوس

شناخت و نگهداری سیکلید التوکالوس

گوبی زنبور عسل

شناخت و نگهداری گابی زنبور عسل

سیکلید کرینسیس

شناخت و نگهداری سیکلید کرینسیس

ماهی استروژن

شناخت و نگهداری ماهی استروژن

فلگ تیل

شناخت و نگهداری ماهی فلگ تیل یا پروچیلودوس

کله قوز دار شیشه ای

شناخت و نگهداری ماهی کله قوز دار

سیکلید کمربند سیاه

شناخت و نگهداری سیکلید کمربند سیاه

رد ترور

شناخت و نگهداری سیکلید رد ترور

گورامی صداساز

شناخت و نگهداری گورامی صدا ساز

سنگ ماهی اب شیرین

شناخت و نگهداری سنگ ماهی اب شیرین

ببر ماهی سیامی (سوماترا)

شناخت و نگهداری ببر ماهی سوماترا

برگ ماهی

شناخت و نگهداری برگ ماهی

ماهی پافر

شناخت و نگهداری ماهی پافر یا صندوق ماهی

ماهی موزامبیک

شناخت و نگهداری سیکلید موزامبیک

سیکلید سوراخ کلیدی

شناخت و نگهداری سیکلید سوراخ کلیدی

ماهی تبرزین

شناخت و نگهداری ماهی تبرزین

سیکلید نئون آبی

شناخت و نگهداری سیکلید نئون آبی

سیکلید کله شیری

شناخت و نگهداری سیکلید کله شیری

ماهی پاکو

شناخت و نگهداری ماهی پاکو

سیکلید پیکاک باس

شناخت و نگهداری سیکلید پیکاک باس

سیکلید سیلندری

شناخت و نگهداری سیکلید سیلندری

سیکلید طوطی کاکل سفید

شناخت و نگهداری طوطی کاکل سفید

سلبس نیم منقار

شناخت و نگهداری سلبس نیم منقار

مداد ماهی طلایی

شناخت و نگهداری مداد ماهی طلایی

سیکلید کوتوله پاندا

شناخت و نگهداری سیکلید کوتوله پاندا

سیکلید ویجیا

شناخت و نگهداری سیکلید ویجا یا ویجیا

مار ماهی مورای اب شیرین

شناخت و نگهداری مار ماهی مورای

شارک کلمبیایی

شناخت و نگهداری شارک کلمبیایی

ماهی قطب امپراتوری

شناخت و نگهداری ماهی قطب امپراتوری

تایگر بارب

شناخت و نگهداری تایگر بارب

بارب طلایی

شناخت و نگهداری بارب طلایی

ماهی دیوانه

شناخت و نگهداری ماهی دیوانه یا کریزی فیش

رامیزی آبی

شناخت و نگهداری رامیزی الکتریک بلو

سیکلید دهان سنگی

شناخت و نگهداری سیکلید دهان سنگی

گرگ ماهی قرمز

شناخت و نگهداری گرگ ماهی قرمز

گرگ ماهی طلایی

شناخت و نگهداری گرگ ماهی طلایی

تاندان باله کوتاه

شناخت و نگهداری تاندان باله کوتاه

تترای دندان گرازی

شناخت و نگهداری تترای دندان گرازی

سیکلید ساردین

شناخت و نگهداری سیکلید ساردین

آروانای آبی

شناخت و نگهداری اروانای ابی

کنتوپومای اراسته

شناخت و نگهداری کنتوپومای

سیکلید شطرنجی

شناخت و نگهداری سیکلید شطرنجی

بارب ماسکارا

شناخت و نگهداری بارب ماسکارا

جواهر ماهی

شناخت و نگهداری جواهر ماهی

ماهی لوله ای

شناخت و نگهداری ماهی لوله ای یا پایپ فیش

رپ فیش

شناخت و نگهداری رپ فیش

سیکلید کانارا

شناخت و نگهداری سیکلید کانارا

انواع واریته ها یا انواع گونه های معرفی شده از ماهی ها

انواع سیکلید های آفریقایی

انواع سیکلید های آمریکایی

انواع بارب

گونه های کوریدوراس

انواع گوپی

انواع تروفئوس ها

انواع گلدفیش ها

معرفی انواع بتا (فایتر)

معرفی انواع ماهی اسکار

انواع گربه ماهیان

انواع لوچ ها

انواع گونه های پلاتی

انواع گونه های دیسکس

انواع انجل

انواع نایف (چاقو ماهی)

انواع نژادهای فلاور

معرفی انواع گورامی

گونه های پولی پتروس

انواع سرماری

انواع مارماهی

گونه های دالر

انواع سوردتیل(دم شمشیری)

انواع سفره ماهی اب شیرین

انواع گونه های سرسوسماری

انواع سان فیش

معرفی انواع ماهی تترا

انواع پافر

انواع آروانا

انواع رنگین کمان

انواع بارب ها

انواع رازبورا

انواع پیرانا

انواع پاپ فیش

معرفی انواع گونه های لبشور

انواع میگو

انواع میگوهای پلنت

میگوهای مناسب پلنت

انواع ببر ماهی

انواع رامیزی

انواع گابی