لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,310 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. علی رضا

  بابا ایول داری. اگه میتونی ماهی های اب شور رو هم به همین شکل معرفی کن. دستت درد نکنه

  onlypet.ir

  سلام
  متاسفانه چون تجربه زیادی از ماهیان اب شور و انواع گونه ها و حالات و رفتارشون ندارم نمیتونم این بخش رو راه اندازی کنم. بالاخره نمیشه تجربه و اطلاعات در مورد چیزی نداشت یا ادم در مورد همین ماهیای اب شور کم تجربه باشه و کاری رو انجام بده که اگه اینطور باشه مدیون میشم و درست نیست. مطمئنا اگه روزی تونستم در قسمت ماهیان اب شور شخصا فعالیت داشته باشم و با انواع گونه های رایج کار کنم و از اونا نگهداری کنم حتما مطالب و لیست و …… در مورد ماهیان اب شور هم درست میکنم
  ممنون از لطف شما
  خدانگهدار

  پاسخ
  1. علی

   من یه اسکار دارم چند روز بود غذا نمیخورد الانم رفته پشت فیلترم رنگ بدنشم کم شده لکه های خاکستری رو بدنش ایجاد شده نه غذا میخوره نه حرکت میکنه فقط زندس

   پاسخ
   1. مجتبی

    سلام
    خواهشا به تاریخ سوالات دقت کنید و جای مناسب سوال بپرسید مثلا باید در صفحه ۲۳ صفحه آخر این تاپیک سوال میپرسیدین نه در صفحه اول .
    سایر هم تانکی هاش چه ماهی هایی هستن و آیا کتک میخوره یا نه ؟؟
    ضمنا ممکنه کیفیت آب هم پایین باشه و دیر به دیر سیفون میزنید حتما مفصل توضیح بدین در خدمتتون هستیم.

    پاسخ
    1. حسینی

     سلام
     من چند تا سوال ضروری دارم ولی هر چی پیام می فرستم نمیاد { حدودا دو هفته صبر کردم ولی بازم نیومد } اگه میشه پیگیری کنید

     پاسخ
     1. Mani mani mani

      سلام. پس الان چیجوری پیام فرستادین؟؟ خب بپرسین دیگه

      پاسخ
      1. حسینی

       اینجا جای پاسخ و همینطورم که می بینید پیاما میاد ولی وقتی از گزینه ارسال سوال استفاده می کنم نمیاد

       پاسخ
       1. MAHDI Z

        چرا وسط کامنت های قبل پیام دادید ؟
        شما باید داخل سایت عضو بشید که بتونید داخل تالار گفتگو پیام بدید . و اگر هم عضو هستید باید وارد پروفایل خود بشید و نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

        پاسخ
   2. آیدین

    سلام ممنون بابت اطلاعاتت علی راستی گوپی ها با زبراها میشه در یک آکواریوم باشن

    پاسخ
    1. علی

     آقا آیدین لطفا برای مطرح نمودن سوال به اخرین صفحه دیدگاه کاربران برید و اونجا سوالتون رو به عنوان اخرین سوال مطرح کنید .
     تا اونجایی که من میدونم سازگاری زبرا و گوپی زیاد جالب نیست و ممکن فکرنکنم باشه چون طبق تجربه خودم گوپی رو معمولا با مولی ، پلاتی و … نگه میدارن اما شما بازهم صبر کن دیگر دوستان راهنمایی می کنند شمارو.

     پاسخ
     1. امیر

      حکم بله بهتره با مولی وپلاتی نگهداری شده

      پاسخ
    2. saj!jad

     سلام اقا ایدین طبق گفته دوستمون
     به اخرین صفحه مراجعه کنین…
     و بنده الان دارم گوپی و زبرا باله بلند و باهم نگه داری
     میکنم هیچ مشکلی باهم ندارن
     شما هم میتونی نگه داری و به هیچ مشکلی بر نمیخوری موفق باشی…

     پاسخ
 2. mohammad & sharif

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز:
  مرسی از سایت خیلی خیلی خوبتون.
  یه سوال داشتم از خدمتتون: من دو تا ماهی اسکار و دو تا ماهی پنگوسی گوشت خوار دارم خواستم ببینم به نظر شما چه ماهیایی بخرم که باهاشون سازگاری داشته باشه؟
  مرسیییییی

  پاسخ
  1. سجاد

   سلام دوست گرامی ماهی گوشت خار و صلح طلب و هم سایز خودش بگیر

   پاسخ
  2. ناشناس

   سلام من ماهی پرت و سیلور دالر پیشنهاد مکنم ولی از پرت صرف نظر کن چون تزین اکواریوم خراب مکنه و درغذا خوردن مشکل دارد.

   پاسخ
 3. مجتبی

  سلام بستگی به اندازه آکواریوم و سلیقه شما داره ولی این ها خوبه :
  پروت – تگزاس – جگوار – زندانی – کت فیش بزرگ یا متوسط – ردتایل – دراگون – میداس – اوراتوس – کت سوزنی – کت آفریقایی متوسط …

  پاسخ
  1. ناشناس

   داداش از لیست ماهی اوراتوس را حذف کن چون بسیار تند خو هستند وباله اسکار رو مخورن.

   پاسخ
   1. سينا

    داداش این طور نیست من اوراتوس دارم و اسار باله بلند هم دارم و پنگوس هم دارم و اصلا هم دیگر را اذیت نمیکنندو می خواهم پرت هم بخرم درست است یا نه

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     لطف کنید به تاریخ سوال و جواب ها دقت کنید.
     ضمنا حالا چون ماهی شما آرومه دلیل نمیشه به صورت کلی همینطور باشه چون در اینجا به صورت کلی و با درصد احتمال مثلا ۹۵ درصد به بالا جواب میدیم خدمت دوستان و استثناء هم هست که از شما همین مورد استثناء بوده.
     ضمنا توصیه نمیکنم به این ترکیب پروت اضافه کنید.

     پاسخ
   2. حمیدرضا

    والا تا الان ار اوراتوس چیزی ندیدیم حتی جرعت نداره تزدیک جوئل بشه

    پاسخ
    1. مهدی

     سلام
     کیفیت کود ایرانی چطوره
     بسته های سه کیلویی
     بخرم؟

     پاسخ
 4. جعفری

  سلام آقا شهریار
  من تو کار قناری هستم و لی تازه به نگهداری ماهی هم علاقمند شدم لطفا من رو راهنمایی کنید(در مورد خرید ماهی و اکواریم، نگهداری آنها و کلی چیزهای دیگر) ممنون میشم اگه توی وبلاگم جواب دهید یا به ایمیلم بفرستید

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام آقای جعفری…… از اشنایی با شما خوشبختم
   عرض شود که در چه مورد راهنمایی میخواید. از عناوین موضوعات سایت میتونید جواب پرسش هاتون رو بگیرید. از ساخت اکواریوم گرفته تا راه اندازی اکواریوم و گذروندن چرخه تا خرید ماهی و سازگاریشون. به هر حال باز سوالی داشتید کامل در بخش نظرات یا تالار گفتگو یا تماس با ما یا هر راه ارتباطی با سایت اینجانب عنوان کنید تا پاسخ داده بشه
   برای شروع بد نیست به لینک زیر مراجعه کنید
   راه اندازی اکواریوم اب شیرین از ابتدا تا ماهی دار کردن

   موفق باشید

   پاسخ
 5. عرفان

  باسلام
  اگردرباره ی ماهیان بیشتر مثل پرت ونایف و……….مطلبی جدیدای ارا بدهید ممنون می شویم.

  پاسخ
 6. ناشناس

  سلام ، از سایت خوب و مفیدت ممنونم فقط یک اشتباه لپی توی املای کلمه مهاجم داری که اگه درست کنی ممنون می شم

  پاسخ
 7. احمد

  سلام
  خیلی وقته مطلبی اضافه نکردید
  به هر حال امیدوارم این کار رو بکنید…
  و یک پیشنهاد هم دارم:
  لباس غواصی بردارید، که اگر خدا خواست و رفتیم شمال، دریاچه ولشت رو که آبش شیرینه ببینیم…
  شاید یه گونه جدید کشف شد!
  اونوقت شما می تونید توی تحقیقتون از ما دو نفر، یعنی من و رضا تشکر کنید!
  همین و بس
  خدانگهدار
  توضیح: شوخی کردم، چون ولشت رفتن وقت می خواد که این سری فکر نکنم بشه…

  پاسخ
 8. شاهرخ

  سلام….. به دادم برسید گیر حلزون ها افتادم….. اول فکر میکردم مشکلی نیست ولی گیاهام دارن خراب میشن و تیکه شدن….. لطفه بگید چیکار کنم. حلزون ها رو میشه از اکواریوم خارج کرد؟؟؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اینم دردسری شده. فقط شما نیستید چند نفر دیگه هم این مشکل رو داشتن و بالاخره باید یه مقاله در این مورد به وبلاگ اضافه کنم به هر حال فعلا یه جواب کوتاه میدم تا مشکلتون حل بشه تا ببینم چی میشه
   اگه اکواریومتون خلوته بستر شنیتون نرم و عمیق نیست میتونید حلزون ها رو پیدا کنید و جمع اوریشون کنید. گیاهاتون رو کامل برسی کنید و حلزون ها رو از اونا جدا کنید. اصلا میدونید حلزون هاتون از طریق همین گیاهان طبیعی وارد اکواریوم شدن. همین باعث شده که الان به این مشکل برخورد کنید. باید پیشگیری میکردید مثلا گیاه خریداری کرده و تازه رو در محلول نمک رقیق بذارید تا ضدعفونی بشه و گیاه رو کامل برسی کنید تا حلزونی بهش نباشه و بعد به اکواریوم انتقال بدید. فعلا میدونم گیرتون حلزون های داخل اکواریومن بنابراین یه شیشه که داخلش خیار یا سبزیجات تازه هست رو بذارید تو اکواریوم و چراغا رو خاموش کنید، چند ساعت بعد کلی حلزون میتونید شکار کنید. با چند بار تکرار میتونید حلزون ها رو کم کنید. یه کار دیگه هم که خیلی رایجه و میتونید انجام بدید اینه که چند تا لوچ گردن کلفت بکیرید و به جمع ماهیاتون اضافه کنید. مطمئنا تا جند روز نمیخوات بهشون غذا بدیدید چون عشقشون حلزونه و تا تمومشون نکنن ولکن نیستن و تقریبا میشه اینطور ریشه کنشون کرد. در اخر از دارو هم میتونید استفاده کنید که من دارویی مخصوص اینکار ندیدم و فقط شنیدم و خوندم. اگه پیدا کردید به من هم خبر بدید. البته اینم در نظر بگیرید که دارو ها فقط روی حلزون تاثیر نمیذاره و ببه طور کلی روی بی مهرگان تاثیر میذاره و باید دقت کنید بی مهره دیگه ای بغیر از حلزون در اکواریومتون نباشه. اصولا داروهایی که حاوی مس هستند این تاثیر رو دارن. میگم دارویی پیدا کردید به بنده هم خبر بدید من مخصوص این کار چیزی تو بازار ندیدم
   موفق باشید
   خدانگهدار

   پاسخ
 9. حمیده

  سلام.سایتتون ازعالی عالی تره.حرف نداره.من خودم دانشجوی شیلاتم انقدمطلب باهم ندیده بودم

  پاسخ
   1. شهریار (onlypet.ir)

    سلام. نه دوست من. پایین مطلب توضیح دادیم که کپی برداری این مطلب ممنوعه. لطفا این مطلب رو کپی نکنید
    با تشکر

    پاسخ
    1. عاشقی از سرزمین عاشقان

     سلام
     خوبید
     ولی شما که کطلب می گزارید چه کار وقتی که نمیشه از آن استفاده کرد

     پاسخ
    2. نامرد ترین آدم دوست

     دوست من کپی کردن برای چی می ترسند کسی از مطلبشون استفاده کنه اینجور آدما فکر میکنند کار مهمی کردند ولی برعکس وقتی نشه استفاده کرد به درد می خوره
     ممنون

     پاسخ
     1. شهریار (onlypet.ir)

      سلام
      خب میترسیم و البته تمرکزمون بیشتر روی کارهای به درد نخور هست و متاسفیم که شما رو نا امید کردیم(شوخی کردم). برای استفاده از مطالب میتونید از فرم تماس با ما درخواست ارسال مطلب به ایمیل کنید. متاسفانه اونقدر دوستان در وبلاگ ها و سایت ها مطالب رو کپی میکنن که ما حالمون از اینکار بهم خورده و برای همین اجازه کپی برداری رو نمیدیم.

      پاسخ
 10. esmail

  سلام
  میخوام بدونم که یک گروه ماهی که با هم سازگاری داشته باشن رو بهم معرفی کنید .
  از نوع گوشتخوار مثل اسکار و ….
  با تشکر فراوان

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   خب چون با اسکار مثال زدی منم از اسکار شروع میکنم.
   ترکیب پیشنهادی اسکار،پروت، نایف، دراگون و انواع گربه ماهی حالا انواع و اقسامش که دوست داری رو میتونی بگیری، پنگوسی شکارچی و البته سیچلایدهای دیگه ای مثل گرین ترور یا جک دمپسی یا ….. هم میتونی بخری ولی به شما توصیه میکنم کنار اسکار نگهداری نکنید. ماهیای اب لب شورم مثل مونو و اسکات رو میتونی کنار اینا نگهداری کنید. زیاد میشه ترکیب ساخت و کم و زیاد کرد. از یه ماهی کم کرد یکی دیگه اضافه کرد. سورم هم خوبه ولی سایز درستی باید انتخاب کنی و ریزه میزه اصلا نخری
   موفق باشید

   پاسخ
 11. ali

  سلام
  من حدود ۱۲۰عددماهی گوپی وتعدادی مولی ،پلاتی ویک عدد گورامی عسلی دارم
  مشکل من اینجاست که الان حدود ۳ماه (از اواسط تیر ماه)گوپی های من زایمان نکرده اند و شکم انها هم سیاه نیست در صورتی که قبلا ماده های اماده زایمان را جدا میکردم و زایمان هم داشتن شرایط اکواریوم مناسب هست اکواریوم ۱۵۰ لیتری میباشد غذادهی خوب ومتنوع میباشد لطفا راهنمایی کنید
  با تشکر

  پاسخ
 12. مجتبی

  سلام
  خب چند تا مشکل ممکنه وجود داشته باشه یکی اینکه ماهی ها پیر شدن بعد اینکه بخاری نداری و آب سرد شده و یا اینکه شرایط آب مناسب نیست و غذا دهی نا مناسب که این دوتای آخری شما میگین خوب هست دیگه دلیلی نداره کوپی بچه نزاد.

  پاسخ
  1. Omid

   سلام من میخوام یه آروانا ۱۵ سانتی با یه گار بندازم به نظرتان با هم کنار میان و چه ابعادی میخوان

   پاسخ
   1. Omid

    ببخشید باید یه چیزی رو تصحیح کنم هم گار و هم آروانا ۱۵ سانت هست و چه ابعادی بهم پیشنهاد میکنین من یکی از آکواریوم هام خالی شده اندازه اش اینه طول ۷۰ عرض ۵۰ ارتفاع ۵۰ خوبه یا نه

    پاسخ
   2. شهریار (onlypet.ir)

    ابتدا حجم اکواریومتون کمه و این دوتا ماهی به اکواریوم بسیار بزرگتری برای نگهداری احتیاج دارن. از نظر سازگاری هم نه و بهتره اروانا رو اختصاصی و انفرادی نگهداری کنید.
    لطفا از گزینه پاسخ برای ارسال سوال استفاده نکنید و سوالتون رو از اخر صفحه بپرسید.
    با سپاس.

    پاسخ
    1. Omid

     شهریار جان میشه یه کمکی بکنی آیدی تلگرام خودت رو میدی ممنون میشم کارت دارم یا شماره بدی ممنون

     پاسخ
     1. شهریار (onlypet.ir)

      اگه سوالی مرتبط با ماهی و اکواریوم دارید همینجا بپرسید در خدمتیم. بنده زیاد از تلگرام استفاده نمیکنم. به هر خال اگه مورد دیگه ای هست و تمایل ندارید عمومی مطرح کنید از فرم تماس سایت استفاده کنید
      https://www.onlypet.ir/contact/

      پاسخ
 13. شهین

  سلام
  یک سوال داشتم
  میخواستم بدونم اروانا رو میشه با اسکار و پنگوسی شکارچی و رتیل نگهداری کرد.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نه نمیشه همه گیر دادن آروانا و اسکار رو با هم نگهدارند ولی هرگز امکانش نیست. همیشه استثنا وجود داره ولی برای یه آروانای بزرگ و یه اسکار متوسط و توی یه آکواریوم غول یعنی خیلی بزرگ.
   ولی توی یه جای معمولی هرگز نمیشه اسکار هرقدر کوچک هم باشه آروانا رو میزنه و از زیر آسیب می رسونه.
   پنگوسی شکارچی یا همون پنگوسی باله بلند و ردتایل با رعایت اندازه میشه ولی همون هم باید آروانا بزرگ تر باشه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   نه نمیشه. با اسکار اصلا. با پنگوسی شکارچی و ردتیل هم با رعایت سایز و به شروطی که خواستید بگید توضیح بدم.
   موفق باشید

   پاسخ
 14. احمد

  آقای مهندس
  سلام
  من توی همین پست یه نظر دیگه دادم که الان می بینم نیست…
  اگر مشکل از اون طرف نباشه از این طرفه. یعنی ممکنه من درست و درمون نفرستاده باشم. یا هر چیز دیگه ای. ولی تا اونجایی که یادمه نظر رو که نوشتمم خودمم دیدم. میشه یعنی؟ به هر حال ممکنم هست به جای سابمیت، روی آفمیت کلیک کرده باشم…
  بگذریم
  امیداورم در راه علاقتون، هر روز از قبل موفق تر باشید
  خدانگهدار

  پاسخ
 15. mohammad91

  سلام و خسته نباشید خدمت دوستان.میخواستم بدونم که راست است که میگویین که طعمه(همان ماهی های زنده ریز)امکان انتقال انگل را دارند؟اگر این طور است باید چی کار کنیم برای ماهی هایی که طعمه برایشان مفید است؟آیا راهی وجود دارد؟ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بله ماهی طعمه ممکنه مریض باشه و یا انگل داشته باشه خب باید یا ماهی طعمه رو چند روز قرنطینه کنید و داروی ضد انگل استفاده کنید و خوب تغذیه بشن و بعد ببینید اگه ماهی مشکل خاصی نداشت به عنوان طعمه مصرف بشه.
   و یا اینکه اصلا از ماهی طعمه استفاده نکنید و از بچه ماهی های خودتون اگه داشته باشید استفاده کنید و یا از غذای گوشتی مثل دل گاو یا دل مرغ استفاده کنید و حتما لازم نیست غذای طعمه براشون بریزید خیلی از دوستان مصرف نمی کنن.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   راست بودنش راسته. احتمال الوده بودن به انگل هست. ممکن هم هست نداشته باشن. بهترین راه قرنطینه کردنشونه تا مطمئن بشید
   موفق باشید

   پاسخ
 16. mohammad91

  ببخشید اصلاح میکنم که میگوییند.

  پاسخ
 17. mohammad91

  مرسی از پاسختون.فقط یه چیز من تانک جدا گانه ندارم چطور میتونم اونها رو قرنطینه کنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب خیلی ها این مشکل رو دارند یعنی تانک قرنطینه ندارند.
   باید توی همون تانک اصلی درمان رو انجام بدین دیگه چاره ای نیست فقط باید همیشه یه شیشه جداکننده و چند تا بست شیشه داشته باشید تا هنگام مریضی و ضعیف شدن یک ماهی بتونید اونها رو جدا کنید و مورد رسیدگی ویژه قرار بدین.

   پاسخ
   1. mohammad91

    مرسی فقط یه چیزی اگه اونارو باشیشه جدا گنیم خوب آب که جریان داره باعث انتقال بیماری نمیشه

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     آره اگه اگه انگل داشته باشند باعث انتقال بیماری میشه ولی این رو توجه داشته باشید که ماهی توی همین آب و با همین ماهی ها بوده و مریض شده پس عامل بیماری داخل بدن سایر ماهی ها هم هست فقط این یکی ضعیف تر بوده و زودتر بروز کرده پس زیاد چیز عجیبی نیست فقط اگه ماهی جدید خریدید و بیمار بود اون جریانش فرق میکنه و حتما باید به یه تانک مجزا انتقال پیدا کنه ولی ماهی های قدیمی رو توی همون تانک با یه شیشه جدا کنید و درمان کنید. جداگانه ماهی رو حمام نمک یا دارو بدین بعد برای آرامش و تغذیه بهتر با یه شیشه جداش کنید.

     پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *