لیست ماهیان اب شیرین (صفحه سوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۳


سیچلاید زرافه ای

نام علمی :Nimbochromis venustus

نام های رایج:سیچلاید زرافه ای،ونوستوس

خانواده : cichlidae

خلق و خو:مجاجم و تندخو

دما :۲۸-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهای زنده،منابع گوشتی با پروتئین بالا

سازگاری:با وجود اینکه پرخاشگر است ولی با سایر سیچلایدهایی که قدرت مقابله با ان را داشته باشند میتوان نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


تگزاس

نام علمی : Herichthys cyanoguttatus

نام های رایج : تگزاس سیچلاید تگزاس Rio Grande cichlid , Rio Grande perch

خانواده : Cichlidae

خلق و خو:قلمرو طلب و تند خو

دما :۲۸-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار ، غذاهای حبه ای ، بعضی از غذاهای پولکی و کرمهای خونی و غذاهای زنده و یا یخ زده را می پذیرد.(دل گاو وگوسفند را بسیار می پسندد) در کل نسبت به غذا سخت گیر نیست

سازگاری:ماهی پرخاشگری به شمار می اید و بهتر است به صورت انفرادی یا با سیکلید های بزرگ و قوی هیکل نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ردتیل

نام علمی:Phractocephalus Hemioliopterus

نام های رایج: ردتیل Redtail catfish

خانواده: Pimelodidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۸

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،ابزیانی را که در دهانش جای بگیرد میبلعد

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار بزرگ باید نگهداری شود این ماهی میاهیانی که در دهانش جای بگیرد را میخورد

توضیحات بیشتر


ردتیل

نام علمی:Gymnocorymbus ternetzi

نام های رایج: تترای دامن سیاه،تترای سیاه، بلک ویدو

خانواده: characidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار از انواع غذاهای خشک تا غذاهای گوشتی و فریز شده

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو و ارام اما از نگهداری این ماهی کنار ماهیان باله بلند باید خوداری کرد

توضیحات بیشتر


سوارتل

نام علمی: Xiphophorus hellerii

نام های رایج: سوارتل(تلفظ صحیح: سوردتیل)، دم شمشیری، swordtail

خانواده: peocilidane

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: خنثی (۷ الی ۷.۵)

تغذیه: کرم فشرده،انواع غذاهای خشک و تازه

سازگاری:با انواع گیاه خواران و سایر ماهیان صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


جگوار

نام علمی: Parachromis managuensi

نام های رایج: سیکلید جگوار، کاتانگا

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۸

تغذیه: همه چیز خوار بوده و میتوان با غذاهای زنده یا غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو تغذیهه شود

سازگاری: بسیار مهاجم است و بهتر است به صورت انفرادی نگهداری شود

توضیحات بیشتر


مارمالاد سیچلاید

نام علمی: Labeotropheus fuelleborni

نام های رایج: سیکلید مارمالاد ،کالیکو

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۸ الی ۸.۵

تغذیه: تقریبا همه چیز خوار میباشد و از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی و زنده را میتوان به این ماهی خوراند

سازگاری: کمی خشن میباشد اما میتوان با سایر سیکلید های دریاچه مالاوی مانند اوراتوس و سخت پوستان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


نام علمی: Herotilapia multispinosa

نام های رایج: افرا،سیچلاید رنگین کمان

خانواده:Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده از غذاهای خشک تا غذاهای گوشتی و زنده را میتوان به این ماهی داد

سازگاری: نسبتا صلح جو میباشد و میتوان با سیچلاید های ارام و صلح جوی دیگر نگهداری شود

توضیحات بیشتر


نام علمی: Labidochromis caeruleus

نام های رایج: ماکرو، سیچلاید الکتریکی

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: رژیم گیاهی با افزودن غذاهای گوشتی و زنده

سازگاری: سازگار با سایر سیچلایدهای دریاچه مالاوی نظیر مارمالاد سیچلاید

توضیحات بیشتر


نام علمی: Pimelodus Pictus

نام های رایج: گربه ماهی پیکتوس ، پیکتس

خانواده: Pimelodidae

دمای : ۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۷

تغذیه: تقریبا همه چیز خوار میباشد و از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی و زنده کوچک را میتوان به این ماهی خوراند

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان اب شیرین که خلق و خوی تندی ندارند، از نگهداری این ماهی کنار ماهیان کوچک خوداری کنید

توضیحات بیشتر


نام علمی: Ctenolucius hujeta

نام های رایج: باراکودا

خانواده: Ctenoluciidae

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۸

تغذیه: غذاهای زنده و گوشتی مورد علاقه و نیاز این ماهی گوشتخوار و زنده خوار است

سازگاری: خلق و خوی خشنی ندارد ولی ماهیانی که قادر به خوردنشان باشد و سایز کوچکی داشته باشند را حتما شکار خواهد کرد

توضیحات بیشتر


نام علمی: Bagrichthys Macracanthus

نام های رایج: بلک لانسر، گربه ماهی نیزه دار

خانواده: Bagridae گربه ماهیان

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: کرم خونی منجمد،کرم سفید، کرم های خاکی، غذاهای رایج ماهیان گیاه خوار و گوشت خوار،  دل و جگر گوساله، رژیم غذایی زنده مانند ماهیان طئمه کوچک، ارتمیا، دافنی، و ….

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان اب شیرین، در کل ماهی کاملا صلح جویی است ولی ماهیان بسیار کوچک را خواهد خورد

توضیحات بیشتر


نام علمی: Parachromis dovii

نام های رایج: سیچلاید گرگی،

خانواده: سیچلایدها (Cichlidae)

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۷.۵

تغذیه: انواع غذاهای رایج گوشتی و خشک و غذاهای زنده

سازگاری: ماهی بسیار خشنی است و در قلمرو خود ماهی دیگری را نمیپذیرد

توضیحات بیشتر


نام علمی:Iranocichla hormuzensis

نام های رایج: سیچلاید ایرانی

خانواده: سیچلاید ها (Cichlidae)

دمای :۲۸ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۸

تغذیه: غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:

توضیحات بیشتر


نام علمی : Auchenoglanis occidentalis

نام های رایج:کت فیش زرافه ای، دماغ زرافه ای

خانواده : گربه ماهیان > Claroteidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما :۲۱ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: همه جیز خوار. از رژیم خشک تا گوشتی و زنده

سازگاری:با اکثر ماهیان صلح جو سازگار میباشد. میتوان با ماهیان گوشتخوار معمولی نیز نگهداری شود. ماهیان بسیار ریز برای این ماهی طعمه محسوب میشود و نباید کنار ان نگهداری شوند

توضیحات بیشتر


نام علمی :Aplocheilus panchax

نام های رایج: پنچاکس، پانچاکس

خانواده : Aplocheilidae

خلق و خو: کاملا صلح جو و ارام

دما :۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه: این ماهی گیاه خوار است ولی هر نوع رژیم غذایی از خشک تا گوشتی را میپذیرد. میتوان از غذاهای زنده مانند ارتمیا نیز در تغذیه انها استفاده نمود

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان گیاه خوار صلح جو.برخی گیاه خواران مهاجم مانند تایگر بارب میتواند به باله این ماهی اسیب برساند. با برخی گوشتخواران کوچک و صلح جو و ارام نیز سازگار است.

توضیحات بیشتر


نام علمی :Tilapia buttikoferi

نام های رایج:سیچلاید زندانی،ملوان، بوتیکوفری

خانواده : cichlidae

خلق و خو:مجاجم و تندخو

دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۸

تغذیه:رژیم ماهیان گوشتخوار و سیچلایدها ، غذاهای زنده،منابع گوشتی

سازگاری:انواع کوچک را میتوان در گروه با سایر سیچلاید های هم سایز نگهداری کرد و بزرگترها بهتر است به صورت تک گونه و یا با ماهیان جسور و هم سایز نگهداری نمود

توضیحات بیشتر


نام علمی :Clarias batrachus

نام های رایج:کت افریقایی, کت فیش راه رونده

خانواده :گربه ماهیان > Clariidae 

خلق و خو: کمی پرخاشگر و تا حدودی صلح جو

دما : ۱۰ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه:هر نوع غذایی از خشک گرفته تا گوشتی و زنده

سازگاری: این ماهی در هر شرایط و در انواع همین گونه با ماهیان مختلف واکنش های خاص خود را دارد. ماهیان کوچک و هم سایز دهان ماهی بدون شک طعمه خواهند شد. در شب ممکن است باعث برهم زدن ارامش تانک شود. با ماهیان بزرگ و هم سایز و جسور کاملا سازگار است. ماهیان ضعیف و ترسو رابطه خوبی با این ماهی نخواهند داشت

توضیحات بیشتر


نام علمی :Pseudomystus siamensis

نام های رایج:کت فیش زنبوری، کت فیش بامبل بی

خانواده :گربه ماهیان > Bagridae

خلق و خو: صلح جو و شبکار، با ماهیان هم سایز و بزرگتر مشکلی ندارد

دما : ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه:هر نوع غذایی از خشک گرفته تا گوشتی و زنده

سازگاری: این ماهی با ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود به راحتی سازگار است. به دلیل شب کار بودن ممکن است باعث ازار سایرین شود ولی به طور کلی با ماهی هم سایز تا بزرگ مخصوصا گوشتخواران مشکلی نخواهد داشت

توضیحات بیشتر


نام علمی :Pseudotropheus crabro

نام های رایج:سیچلاید زنبوری، سیچلاید بامبل بی

خانواده :سیکلیده (سیچلاید مالاوی)

خلق و خو: پرخاشگر و تندخو

دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۲ 

تغذیه: در اسارت هر نوع غذای گیاهی و گوشتی و رژیم زنده را میپذیرد

سازگاری: نمیتوان انها را با هر نوع ماهیی نگهداری کرد چون تند خو و پرخاشگرند. یک تانک جمعی از سیچلایدهای مالاوی بهترین گزینه میباشد. میتوان به صورت جمعی و تک گونه نیز نگهداری شوند و با هم سازگار میباشند به شرط داشتن اکواریوم بزرگ و دکربندی شده

توضیحات بیشتر


پایان صفحه سوم

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۴ ………….. صفحه ۲……………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

93 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه سوم)

 1. محمد

  سلام من در سایتتون در مورد ماهیان تایگر بارب نتونستم چیزی پیدا کنم لطفا در مورد انها توضیح دهید؟آیا ماهی صلح جو و آرامی است؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام….
   درست میگید. یادم رفته و عجیبه که مطلبی نذاشتم چون ماهی رایجیه و یادم رفته و ایشالا تو اینده یه مطلب میزارم ولی فعلا پاسختون رو همینجا میدم که کارتون راه بیفته چون معلوم نیست که مطلب رو کی بنویسم و قرار بدم
   عرض کنم که تایگر بارب ماهی صلح جو و ارامی نیست و حرکات تند و تیز و البته بانشاطی داره و خریداری اون، خریداری و نگهداری سایر ماهیان گیاه خوار رو در اکواریومتون محدود میکنه مثلا با خریداری این ماهی دیگه نمیتونید انجل که یه ماهی رایج و زیباست رو بخرید چون تایگر بارب باله و دم این ماهی رو میزنه کلا ماهی گزنده ای هست و علاقه شدیدی به دم و باله های رنگی و بلند داره مثلا دشمن دم گوپی هست. در کل نگهداری تایگر بارب به خاطر همین خصلتش و حرکات تند و تیزش در یه تانک گیاهی جمعی توصیه نمیشه. البته میتونید با خرید این ماهی هم تانکی های مناسبی در کنارش انتخاب کنید ولی باله بلند ها و ماهیان اروم و زیبا در کنار این ماهی ممنوع. در ضمن نگهداری این ماهی در گروه ۵ یا ۶ تایی در اکواریوم های بزرگ میتونه تایگر ها رو مشغول گروه کنه و کمتر به فکر دم و باله سایرین باشن البته نه همیشه و بالاخره کار خودشون رو میکنن ولی کمتر……
   موفق باشید
   خدانگهدار

   پاسخ
 2. علی

  سلام
  من اطلاعاتی در مورد داروهای تقویتی برای ماهی هایی مثل انجل-گوپی-مولی و…می خواستم.
  با تشکر

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   مولتی ویتامین های شرکتی از شرکت های معتبری مثل تترا، جی بی ال ، ازو و ….. موجوده، میتونید تهیه کنید. اگه به ماهیتون غذای باکیفیت و مکفی بدید نیازی به داروی تقویتی نیست
   موفق باشید

   پاسخ
 3. ali

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خخخخخخخخخخخخخیییییییییییییییییییییییییییییییییلللللللللللییییییییییییی
  ممنوم از اطلاعات بسیار زیاد بهم کمک کرد

  پاسخ
 4. reza

  سلام
  ببخشید سوالم رو این جا می پرسم آخه بخش تغذیه خوب کار نمیکنه.
  میشه دربارهی این مکمل ماهی ها یکم توضیح بدید یعنی چه سودی برای ماهی داره؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب بستگی داره نظر شما کدوم مکمل باشه هرکدوم یک کاربردی دارن و در تالار گفتگو اکثر اونها رو دوستان معرفی کردن.

   پاسخ
 5. امین

  مکمل ها رو میتونید کنار غذاهای اصلی به ماهی بدین .مکمل همون طور که از اسمش معلومه کمبود برخی مواد که ممکنه داخل غذای اصلی نباشه رو جبران میکنه

  پاسخ
  1. arman...pirana

   درود
   من دونوع مکمل مقوی روبهتون معرفی میکنم که برای گوشت خوارهاجواب میده.میگوی خشک وکرم خونی که باید نهایتا۱وعده درهفته استفاده بشن ونه بیشتر

   پاسخ
 6. arash1200

  ی سوال من تو آکواریمم پنکوس ردتیل اسکار نایف پرت فلاور دارم اگه بهشو جگر بو قلمون بدم خوبه یا ن؟ مرسی

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اولا ترکیب ماهی های شما اصلا مناسب نیست.
   دوما به فلاور هرگز نباید غذای گوشتی بدین مگر اینکه بخواهید اون رو بکشید.
   سوم از جگر هیچ وقت استفاده نکنید و فقط از دل گاو استفاده کنید نه جگر.

   پاسخ
   1. اریو

    سلام ماهی پولی با دیسکس و اسکار و لجن خوار و سورم
    سازگاری داره و سایتتون بسیار خوبه

    پاسخ
    1. saj!jad

     از گزینه پاسخ استفاده نکن وسط کامنتای
     سال۹۳کامنت گذاشتی
     نه نمیشه یکم که بزرگتر بشه دیسکس و از زیر میگیره…

     پاسخ
 7. hamed20

  سلام

  سعی کنید زیاد از غذای گوشتی یا دست ساز استفاده نکنید…
  ولی در کل جگر مناسب نیست…
  از دل گاو-گوسفند یا حداکثر دل مرغ استفاده کنید….

  پاسخ
 8. arash1200

  مرسی ک ب سوالم پاسخ دادین حالا ب نظر شما کدوم ماهیامو حذف کنم ک ترکیبش خوب بشه؟

  پاسخ
  1. mahyar

   اگرماهیتون فلاور باکس باشه مشکلی نیست ولی اگر فلاور هورن یا کلا نژادی به غیر از باکس هست باید حذف بشه و منظور آقا مجتبی از غلط بودن ترکیب فکر میکنم ناسازگاریه پنکوسی با اسکار هستش که پنکوسی باید حذف بشه !!!

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   چه فلاور باکس باشه و چه فلاور هورن باید حذفش کنید و اصلا با این ماهی ها سازگاری نداره و از بین پنگوسی و اسکار هم یکی رو باید حذف کنید.

   پاسخ
 9. ناشناس

  سلام من نعون و گلدفیش و گوپی و کت برنزه و کریپتون دارم.چه نوع حلزون و لابستر و میگو میتونم بندازم کنارشون؟لطفا راهنماییم کنید خیلی ممنونم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   دوست عزیز برای دریافت پاسخ صبر کنید در اولین فرصت به همه دوستان به ترتیب پاسخ داده میشه و نیازی به تذکر و سوال مجدد نیست اون پست شما رو بنده حذف کردم.
   خب با این ترکیب ماهی های شما و گیاه طبیعی از هیچ نمونه حلزون و میگو و لابستری نباید استفاده کنید.

   پاسخ
 10. xperia

  سلام تو سایت ها هرچی گشتم تشخیص جنسیت کت زاویه را پیدا نکردم راهنمایی کنید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   در سایز کوچک بنظر تشخیص جنسیت اونها غیر ممکن میاد اما در سایز بزرگ و بالغ ها اونهاییکه سر بزرگتر و پهن تر و خشن تری دارن نر و اونها که سر باریکتری دارن ماده هستن که باز هم خیلی سخته بشه درست تشخیص داد.
   معمولا گربه ماهی ها رو از زیر مقعدشون هم میشه جنسیت اونها رو تشخیص داد که باز باید حتما بالغ و آماده تکثیر باشن تا بشه تشخیص داد.

   پاسخ
 11. علی

  سلام من ماهی های رد تایل و پرت دارم ایا می توانم به ان ها پنکوسی گوشتخوار و اروانا و یک لاک پشت اضافه کنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   این ماهی ها با آروان اسازگاری ندارن ضمنا لاکپشت رو هم نباید با ماهی نگهداری کنید.

   پاسخ
 12. Reza.909

  سلام استاد.میشه از قطره مولتی ویتامین داروخونه واسه ماهی های گیاه خوار استفاده کرد؟

  پاسخ
  1. H∀MΞD20

   بله
   اما نع در آب آکواریوم
   میتونید قبل از غذا دادن ، چند قطره از مولتی ویتامین بچه ، که حتما باید بدون” آهن” باشه ، رو روی غذا بریزید و استفاده کنید که به اصطلاح غذا خیس بخوره
   اما توصیه نمیشه
   اگر واقعا نیاز به مولتی ویتامین دارید ، از محصولات معتبر مخصوص آبزیان مثل سرا فیشتامین استفاده کنید

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   خیر. البته خودم یه زمان استفاده میکردم و حتی مولتی ویتامین انسانی رو به خورد ماهیای بدبدخت میدادم ولی ظاهرا اینکار صحیح و اصولی نیست و خود ابزیان ویتامین مخصوص دارن. مثل سرا فیشتامین
   موفق باشید

   پاسخ
 13. محمد

  با سلام . از سایت خوبتون خیلی تشکر میکنم واقعا مطالب عالیه.
  من اول یه ماهی اوراتوس کوچولو و بعد یک سیچلاید آبی گرفتم . سوالم اینه که این دوتا ترکیبش خوبه یا نه ؟
  حالا میخام ماهی های کوچولوی دیگه ای هم بگیرم اگر میشه راهنماییم کنین چی بگیرم ؟؟

  پاسخ
  1. یاشار

   درود
   ممنون دوست عزیز نظر لطف شماست . خب اوراتوس تا کوچیکه مشکلی نداره اما سایز بگیره تمام ماهی های توی تانک رو اذیت میکنه مخصوصا” اگه تانک کوچیک و بدون مخفیگاه باشه . اوراتوس رو معمولا” تک گونه نگهداری میکنن چون ماهی خشنیه
   موفق باشید

   پاسخ
 14. naser

  سلام
  من گیج شدم چطور میشه ی ماهی پرت ماده را بایک پوزه میمونی جفت زد؟؟
  من شنیدم ک باید جدا جدا نگهداری بشن ولی من جا ندارم ک جدانگهداری کنم ممنون میشم راه حلی جلوی پام بذارید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بله باید با شیشه از هم جداشون کنید و بعد از اینکه با هم آشنا شدن شیشه رو بردارید و جفتشون بدین در تالار در مورد جفت دادن پوزه میمونی تاپیک داریم.

   پاسخ
 15. alireza

  اگه فلاور وپرت رو باهم جفت کنیم بچه ها فلاور درمیاد یا پرت

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   نه فلاور میشن و نه پروت. میشن هیبرید فلاور-پروت. کیفیت ماهی تولید شده هم مشخص نیست و نسبت به نژاد فلاور و پروت ها میتونه متفاوت باشه. یه موقع یه شغال ماهی تولید میشه که حتی خریدار هم واسش پیدا نمیشه و یه موقع هم یه ماهی کمیاب و زیبا و گرون قیمت.

   پاسخ
 16. alireza1

  سلام یکی از فامیل های ما میخواد بچه سیچلاید میخواد بده آیا با بچه گپی ۱۴ روزه میتونم یه جا نگهداری بکنم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیر بچه سیچلاید در کنار گوپی قابل نگهداری نیست. نمیشه ماهی مهاجم رو در کنار ماهی صلح جو و آروم نگهداری کنید.

   پاسخ
 17. علیرضا

  سلام من میتونم بچه گپی های ۲ ماهه رو بندازم پیش گپی انجل و شارک

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بستگی به سایز بچه ها داره و اگر داخل دهان بزرگترها جا بشن حتما خورده میشن.

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *