لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۲


ماهی فیلی

نام علمی: Gnathonemus peters

نام های رایج:دماغ فیلی ،فیل ماهی،پوزه فیلی

خانواده:mormyridae

خلق و خو:صلح جو و ارام ، شب کار

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای زنده و منجمد نظیر کرم خونی لارو حشرات، کرم خاکی و حتی با غذاهای خشکی که به صورت پلت بوده و در آب ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان صلح جو،با همنوعان خودش به شرط گروه ۵ تایی به بالا

توضیحات بیشتر


سیلور شارک

نام علمی:BALA SHARK

نام های رایج:سیلور شارک

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و انواع ماهیان گوشتخوار صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


شارک کرم

نام علمی:Epalzeorhynchus Frenatus

نام های رایج:شارک کرم

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


دراگون

نام علمی:Pseudoplatystoma Fasciatum

نام های رایج:کت فیش گوشتخوار،دراگون

خانواده:Pimelodidae

خلق و خو:شکارچی و شب کار ماهی هایی در سایز دهان خود را شکار میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده و مواد گوشتی با پرتئین بالا را میطلبد مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار با سایز بزرگ

توضیحات بیشتر


گلاس فیش

نام علمی:Chanda ranga

نام های رایج:گلاس فیش هندی

خانواده:Ambassidae

خلق و خو:صلح جو ولی بازیگوش، باله و دم ماهیان دیگر در امان نخواهد بود

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:غذاهای گوشتی ،کرم خونی و سایر غذاهای اماده

سازگاری:انها با انواع تتراها ، بارب ها  ، ماهی رنگین کمان و …. سازگارند

توضیحات بیشتر


ماهی تیر انداز

نام علمی:Toxotes jaculatrix

نام های رایج:ماهی تیرانداز ، اب پاش

خانواده:Toxotidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی۸

تغذیه:حشرات وموجودات ریز آبزی ،غذاهای فریز شده،دل گاو،کرم خونی

سازگاری:این ماهی در ابهای لب شور زندگی میکند که میتوان در اب شیرین هم نگهداری شود ماهیانی مانند اسکات و انجل مونو مناسبترین گونه ها در نگهداری با این ماهی هستند

توضیحات بیشتر


تارگت فیش

نام علمی:Terapon jarbua

نام های رایج:تارگت فیش،یلی خط کمانی

خانواده:Terapontidae

خلق و خو:نه جندان صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:انواع غذاهای گوشتی، مانند دل گاو و غذاهای خشک ومخصوص ماهیان لب شور

سازگاری:با ماهیان اب های لب شور مانند مونو،اسکات،تیر انداز و …. این ماهی ماهیان کوچک را شکار کرده و میخورد

توضیحات بیشتر


دانیو

نام علمی:danio rerio

نام های رایج:دانیو ابی ،دانیو باله بلند

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


دانیو تابان

نام علمی:Danio choprai

نام های رایج:دانیو تابان

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


فایتر

نام علمی:Betta splendens

نام های رایج:فایتر،جنگجوی سیامی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:از نام ماهی پیداست که جنگنده و تندخو میباشد

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷

تغذیه:هر نوع غذایی از مگس و دل گوسفند و آرتمیا و کرم خونی تا کاهو و پولکی های گیاهی

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود ولی در هر صورت با ماهیان گیاه خوار سازگار است

توضیحات بیشتر


اذرخش

نام علمی:Polypterus

نام های رایج:اذرخش،اژدر،پولی

خانواده:Polypteridae

خلق و خو: هر جنبنده ای در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی۷.۵

تغذیه:با همه نوع غذاهای گوشتی , چه زنده و چه منجمد و خشک تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


گار الیگیتور

نام علمی:Lepisosteus osseus

نام های رایج:گار ،الیگیتور،سرسوسماری

خانواده:Lepisosteidae

خلق و خو:شکارچی بوده و هر انچه در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۴

پ هاش:۶.۵ تا ۷

تغذیه:گوشتخوار از نوع زنده خوار

سازگاری:با ماهیان قوی جثه با رعایت سایز نگهداری شود

توضیحات بیشتر


کت لجن خوار

نام علمی:Loricariidae

نام های رایج:کت لجن خوار،کت فیش اسپورت

خانواده:Loricariidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:باقی مانده غذاهای کف،جلبکها ،(به این ماهی هم مانند سایر ماهی ها باید غذا داده شود)

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


مونو

نام علمی:monodactylus sebae

نام های رایج:انجل مونو،سیلور مونو،مونو تایگر

خانواده:Monodactylidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز در بعضی موارد از خود پرخاشگری نشان میدهند

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با سایر ماهیان هم سایز خود مانند اسکات ،سورم،پرت و ….

نکته:این ماهی در ابهای نیم شور زندگی میکند که در اب شیرین هم میتوان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


گوپی

نام علمی:Guppy

نام های رایج:گوپی

خانواده:Poeciliidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه:انواع غذاهای خشک

سازگاری:با سایر ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


اسفراموس

نام علمی:Osphronemus

نام های رایج: اسفرانوس،گورامی گوشتخوار

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:ستیزه گر و قلمرو طلب

دما:۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای گوشتی و سرشار از پروتئین،غذاهای زنده

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار و بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


لوچ دلقک

نام علمی:Botia macracantha

نام های رایج:لوچ دلقک

خانواده:Cobitidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذای زنده و غذاهای گوشتی مانند دل گاو, غذای فریزی

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


پروانه ماهی افریقایی

نام علمی:Pantodon buchholzi

نام های رایج:پروانه ماهی آفریقایی ، پروانه آب شیرین

خانواده:Pantodontidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز(ماهیان کوچک را میخورد)

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با ماهیان هم سایز و بزرگتر از خود،از نگهداری ماهیان سطح زی مانند اروانا کنار این ماهی خوداری شود

توضیحات بیشتر


گورامی

نام علمی:Trichogaster leeri

نام های رایج:گورامی مرواریدی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:صلح جو، ماهیان باله بلند اکثرا از گزند این ماهی در امان نخواهند بود

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه: لارو پشه، کرمهای خونی،غذاهای خشک

سازگاری:انواع ماهیان گیاه خوار

توضیحات بیشتر


سیکلیده

نام علمی : Cichlasoma hyorhynchum

نام رایج :سیچلاید دهان آتشی

خانواده :cichlidae

خلق و خو:قلمروطلب و تا حدی محاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:بین ۷.۰ تا ۸.۰

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با انواع سیچلایدها و ماهیانی که قدرت دفاع از خود را داشته باشند

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۲

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۳ ……. صفحه ۴………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

263 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

 1. mohammadbe

  با تقدیم سلام و احترام
  حیفه که برخی عکساتون قابل دیدن نیستند.
  ضمناً من چندتا پیشنهاد دارم:
  ۱. ماهی ها رو دسته بندی کنید و با معرفی هر دسته به توضیح ماهی های اون دسته بپردازید
  ۲. توضیحاتی در خصوص سازگاری هر ماهی با سایر ماهی های آب شیرین ارایه کنید به نحوی که مخاطبان شما براحتی بتوانند تصمیم بگیرند که با توجه به ماهی های خود آیا می توانند ماهی مورد نظر را تهیه کنند یا خیر. این کار می توان به صورت جدولی انجام شود که اسم ماهی ها هم در محور افقی و هم محور عمودی باشد و از تقاطع هر سطر و ستون و علامتی که در خانه مورد نظر قرار داده می شود بتوان سازگاری را فهمید.
  ۳. قطعا همه این ماهی های آب شیرین در ایران یافت نمی شوند و برخی کمیابند. مثلا من خودم تا حالا سیچلاید فرانتوزا و جوئل فیش رو توی مغازه ها ندیدم. در مورد هر ماهی میزان در دسترس بودن و قیمت حدودی آن در بازار را نیز عنوان کنید.
  با تشکر فراوان

  onlypet.ir

  سلام
  عجیبه که بعضی از عکس ها نمیات چون در حال حاضر بنده تمام عکس های لیست ماهیان رو چک کردم و سالم بودند احتمالا در اون زمان مشکل از سرور هاستینگ بوده و به خاطر این از شما عذرخواهی میکنم
  از پیشنهاد شما سپاسگذارم. دسته بندی ماهیان و توضیح در مورد اون ها هم پیشنهاد جالبیه و میتونه در دستور کار در اینده قرار بگیره ولی چون از ابتدا این کار صورت نگرفته نمیشه از اول این کار رو انجام داد و شاید بشه در قالب یه مقاله و دادن لینک به مقالات مرتبط این کار رو انجام داد که باید بعدا در موردش تصمیم بگیریم. روش جدولی هم که فرمودید پیشنهاد خوبی بود به هر حال از نظرات شما سپاسگذارم
  سعی شده ماهیانی معرفی بشه که در ایران یافت بشه و قابل تهیه باشه مثلا سیچلاید فرانتوزا ماهی کمیابی نیست و در ایران و تهران یافت میشه. در مورد میزان دسترسی هم در شهرهای مخلف قاعدتا به مشکل بر خواهیم خورد ولی در کل سعی شده ماهیانی معرفی بشه که در اکواریومی ها یافت بشه و رایج باشه و شاید برخی گونه ها به قول شما رایج نباشند که نوشته شده کمیابند

  پاسخ
 2. صفا

  سلام خسته بناشید .اول از شما به خاطر سایتتون وزحمتهائی که کشیدید سپاسگزارم.می خواستم در مورد ماهی پینکو اطلاعات از شما بگیرم چون اصلا از این ماهی اسمی نبردید. تقریبا شبیه مایکرو پرتقالی هستش ولی چشماش بزرگ هستش.اگه توضیح بدید ممنون میشم.

  onlypet.ir

  سلام
  در مورد این ماهی که اسم بردید اطلاعی ندارم، شاید دوستان دیگه بتونن راهنمایی کنن. فقط منظورتون پیکوک که نبوده. به هر حال شاید دوستان دیگه بتونن کمک کنن
  موفق باشید

  پاسخ
 3. asef

  واقعا سایت جالب و کارآمدی دارید گاه گداری واقعا اطلاعات خوبی ازش بدست میارم. دستتون درد نکنه دوست عزیز

  پاسخ
 4. asemanyboy

  سلام
  اگه امکانش هست چند نوع ماهی معرفی کنید که بصورت دسته ای در آکواریوم زندگی میکنن.

  پاسخ
  1. سعید

   اگه بتونید اسکار های ۲ سانتی پیدا کنید اینا با هم دسته ای می مونن .

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   سیلور دالر های هم اندازه – ردلاین – لوچ دلقک – کلا انواع لوچ – پیکتوس – و سایر ماهی هاییکه دوستان گفتند.
   همینطور که آقا سعید گفتند اسکارهای کوچک با هم حرکت میکنن ولی همینکه بزرگتر بشن دیگه کنار هم مشکله و دعوا می کنن.

   پاسخ
 5. amir

  از وب سایتی که طراحی فرمودین بسیار متشکرم.بسیار مفید به فایده بود.تتراهاوزبراها و باربها با چه نوع ماهیان آب شیرین دیگری میشه نگهداری کرد

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   با انواع ماهی های گیاهخوار و لجن خوار ها سازگارند. فقط با گلدفیش – آنجل – دیسکس کمی ریسکه.

   پاسخ
 6. MOHAMMAD

  سلام من میخواستم بدونم با ماهی های اسکارو پرت وپنگوسی سایز بزرگ چه ماهی هایی میتونم نگه داری کنم
  باتشکر

  پاسخ
  1. siavash

   سلام
   بستگی داره چه نوع پنگوسی باشه.اگه گوشتخوار باشه میتونید باهاش لجن خوار_نایف((غذاخور))_ردتیل و دراگون و کت افریقایی((البته کوچیک))
   اگه معمولی باشه میتونید لجن خوار _ردتیل و…………….البته ریسکه.

   پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     سلام
     اره میتونید فقط پروت و اسکار اوایل از خجالتش در میان پس بهتره یه مدت جدا باشه و بعد کنار هم قرار بدید. با یه شیشه از بقیه یه مدت جداشون کنید. اگه سورم بزرگتر بگیرید خیلی عالی میشه
     موفق باشید

     پاسخ
 7. mohammad

  اقا مجتبی میتونم از اسکات های سایز بزرگ استفاده کنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   لطفا دوبار سوال نپرسید ممنون.
   از اسکات در کنار اسکار نمیشه استفاده کرد و معمولا اسکات کوچک هم اسکار بزرگتر از خودش رو میزنه چه برسه به اسکات بزرگتر اگر جایی دیدین اسکات و اسکار کنار هم دارن دیگه خیلی شانسیه و استثناء هست.

   پاسخ
 8. mohammad

  میشه شما دقیق توضیح بدین چه ماهی هایی میتونم با ماهی هام نگه داری کنم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نایف غذا خور – ردتایل – کت آفریقایی – تگزاس و …. با رعایت سایز بندی.

   پاسخ
 9. mohammad

  اما من قبلا با ماهی هام سورم. اسکات. دالر.نگه داری کردم اما مشکلی پیش نیومد

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   گفتم خدمتتون اگر بسازن دیگه شانسیه و معمولا نمی سازن مثلا من خودم ۴ تا اسکات کنار اسکار داشتم و هیچ موردی نبود اما یه اسکات کوچک تر که بعدا خریدم هم اسکارها رو میزد و هم بقیه اسکات ها رو طوریکه دو تا از اسکات ها مردن و اسکارها هم به شدت کتک خوردن تا همه اسکات ها رو رد کردم رفت و معمولا ۹۰ درصد اسکات با اسکار نمی سازه ریسک نکنید.

   پاسخ
 10. mohammad

  اما اسکار من یه فلاور بزرگتر از خودشو طی ۲ روز کشته

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بله اسکار قدیمی بوده و فلاور بیچاره رو تازه اضافه کرده بودین تا اومده بفهمه کجا هست رفته یه جای بهتر توی اون دنیا.

   پاسخ
  2. آبای

   یا فلاورت جنس خوبی نبود یا بیمار بود.پیش فلاور هرچی بندازی…
   اسکار عددی نیس که

   پاسخ
 11. توپل

  سلام چجوری میتونم این مطالب رو کپی کنم ودر کامپیوترم داشته باشم ممنون میشم اگر کمکم کنید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   این مطالب کپی نمیشه!!!!!
   فقط صفحه رو ذخیره کنید و هر وقت دوست داشتین به صورت آف لاین ببینید.

   پاسخ
 12. آبای

  میتونم از دریا بچه ماهی بگیرم به ماهیام بدم

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   از دریا؟؟ مانعی نداره بگیر، کامل تمیزشون کن و تیکه تیکه کن بده بخورن. البته به ماهیای گوشتخوار و زنده خوار. گوشت ماهی راحت اب رو خراب میکنه و بعضی ماهیا چون غذا رو مزه مزه میکنن اب رو حسابی خراب میکنن. به ماهیای گوشتخواری مثل ردتیل، دراگون، سرسوسماری و ….. خیلی خوبه بدید
   موفق باشید

   پاسخ
 13. hanif

  بگیر خوبه ولی حتما ضد انگل بزن و ۲ هفته باید قرنطینه بشن بعدا نگی نگفتی!!!!!

  پاسخ
 14. mohammad

  سلام سورم من امروز گوشه اکواریوم کز میکنه نمیدونم چی کار کنم

  پاسخ
  1. hanif

   سلام دوست عزیز ۲۵ درصد آب رو سیفون کنید، یکم نمک بدونه ید (هر ۱۰ لیتر ۱ قاشق چای خوری ) به تانک اضافه کنید دما رو تا ۳۰ الی ۳۱ بالا ببرید بعد به ماهی ها توجه کنید هر چیز غیر عادی رو گزارش کنید تا ببینیم چه باید کرد
   موفق باشید

   پاسخ
   1. mohammad

    سیفون کردم حال همه خوبه ولی سورم یه کم بیحاله اما غذا میخوره

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     به غذای ماهی سیر اضافه کنید و بدید بخوره (حتما). درصد نمک اکواریوم بالا باشه (یک گرم در لیتر) مشکل حل میشه
     موفق باشید

     پاسخ
 15. mahdi

  من دو تا لوچ دلقک دارم همش روی زمین بی حال دراز می کشه چیکار باید بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب این برای لوچ دلقک طبیعیه حتما چند تا دیگه اضافه کنید تا تحرک خوبی داشته باشن چون این ماهی باید گروهی نگهداری بشه ضمنا یه جایی برای مخفی شدن هم لازم دارن.

   پاسخ
 16. mahdi

  من یه دونه انجل دارم که همش بال پایینی که بلنده رو ماهی های دیگه میخورن چی کار کنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   لطفا سوال خودتون رو در جای مناسب مطرح کنید.
   خب باید آنجل رو رد کنید بره چون هم آنجل به صورت تکی زیاد جالب نیست و هم اینکه با بقیه ماهی های شما سازگاری نداره و اینطوری تلف میشه.

   پاسخ
  2. میثمva

   سلام
   بهتره بقیه ماهیا رو هم بگید تا بفهمیم با کدوم ماهی مشکل داره
   موفق باشید

   پاسخ
   1. mahdi

    تایگر بارب تایگر بارب سبز روح ماهی دو تا دیگه اسمشونو نمیدونم و اینجا هم اسمشون نیست و بزرگن یه دونه هم تایگر بارب البینو

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     خب کاملا مشخصه دوست عزیز این ماهی ها هیچ کدوم با آنجل سازگاری ندارن و همینکه تا حالا آنجلتون زنده مونده خیلی شانس آوردین.

     پاسخ
     1. mahdi

      ممنون یه سوال دیگه ببخشید تایگر بارب سبز من رنگش سبز کم رنگ میشه و وقتی غذا میدم یه کم پر رنگ میشه مشکلی که نداره

      پاسخ
      1. مجتبی

       سلام
       دوست عزیز هر سوالی رو در جای خودش مطرح کنید.
       تغییر رنگ ماهی در طول روز و ساعاتی از شبانه روز کاملا طبیعی هست و مشکل خاصی نداره.

       پاسخ
 17. خشایار

  با سلام ایا ماهی زنده زایی وجود دارد که دو شاخک کنار دهانش باشد اگر وجود دارد اسمش چیست

  پاسخ
  1. میثمva

   سلام
   زنده زا ها گوپی–مولی–سوارتل–پلاتی هستن که فکر نکنم هیچ کدوم این شاخک رو داشته باشن
   موفق باشید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *