لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۲


ماهی فیلی

نام علمی: Gnathonemus peters

نام های رایج:دماغ فیلی ،فیل ماهی،پوزه فیلی

خانواده:mormyridae

خلق و خو:صلح جو و ارام ، شب کار

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای زنده و منجمد نظیر کرم خونی لارو حشرات، کرم خاکی و حتی با غذاهای خشکی که به صورت پلت بوده و در آب ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان صلح جو،با همنوعان خودش به شرط گروه ۵ تایی به بالا

توضیحات بیشتر


سیلور شارک

نام علمی:BALA SHARK

نام های رایج:سیلور شارک

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و انواع ماهیان گوشتخوار صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


شارک کرم

نام علمی:Epalzeorhynchus Frenatus

نام های رایج:شارک کرم

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


دراگون

نام علمی:Pseudoplatystoma Fasciatum

نام های رایج:کت فیش گوشتخوار،دراگون

خانواده:Pimelodidae

خلق و خو:شکارچی و شب کار ماهی هایی در سایز دهان خود را شکار میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده و مواد گوشتی با پرتئین بالا را میطلبد مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار با سایز بزرگ

توضیحات بیشتر


گلاس فیش

نام علمی:Chanda ranga

نام های رایج:گلاس فیش هندی

خانواده:Ambassidae

خلق و خو:صلح جو ولی بازیگوش، باله و دم ماهیان دیگر در امان نخواهد بود

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:غذاهای گوشتی ،کرم خونی و سایر غذاهای اماده

سازگاری:انها با انواع تتراها ، بارب ها  ، ماهی رنگین کمان و …. سازگارند

توضیحات بیشتر


ماهی تیر انداز

نام علمی:Toxotes jaculatrix

نام های رایج:ماهی تیرانداز ، اب پاش

خانواده:Toxotidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی۸

تغذیه:حشرات وموجودات ریز آبزی ،غذاهای فریز شده،دل گاو،کرم خونی

سازگاری:این ماهی در ابهای لب شور زندگی میکند که میتوان در اب شیرین هم نگهداری شود ماهیانی مانند اسکات و انجل مونو مناسبترین گونه ها در نگهداری با این ماهی هستند

توضیحات بیشتر


تارگت فیش

نام علمی:Terapon jarbua

نام های رایج:تارگت فیش،یلی خط کمانی

خانواده:Terapontidae

خلق و خو:نه جندان صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:انواع غذاهای گوشتی، مانند دل گاو و غذاهای خشک ومخصوص ماهیان لب شور

سازگاری:با ماهیان اب های لب شور مانند مونو،اسکات،تیر انداز و …. این ماهی ماهیان کوچک را شکار کرده و میخورد

توضیحات بیشتر


دانیو

نام علمی:danio rerio

نام های رایج:دانیو ابی ،دانیو باله بلند

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


دانیو تابان

نام علمی:Danio choprai

نام های رایج:دانیو تابان

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


فایتر

نام علمی:Betta splendens

نام های رایج:فایتر،جنگجوی سیامی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:از نام ماهی پیداست که جنگنده و تندخو میباشد

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷

تغذیه:هر نوع غذایی از مگس و دل گوسفند و آرتمیا و کرم خونی تا کاهو و پولکی های گیاهی

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود ولی در هر صورت با ماهیان گیاه خوار سازگار است

توضیحات بیشتر


اذرخش

نام علمی:Polypterus

نام های رایج:اذرخش،اژدر،پولی

خانواده:Polypteridae

خلق و خو: هر جنبنده ای در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی۷.۵

تغذیه:با همه نوع غذاهای گوشتی , چه زنده و چه منجمد و خشک تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


گار الیگیتور

نام علمی:Lepisosteus osseus

نام های رایج:گار ،الیگیتور،سرسوسماری

خانواده:Lepisosteidae

خلق و خو:شکارچی بوده و هر انچه در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۴

پ هاش:۶.۵ تا ۷

تغذیه:گوشتخوار از نوع زنده خوار

سازگاری:با ماهیان قوی جثه با رعایت سایز نگهداری شود

توضیحات بیشتر


کت لجن خوار

نام علمی:Loricariidae

نام های رایج:کت لجن خوار،کت فیش اسپورت

خانواده:Loricariidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:باقی مانده غذاهای کف،جلبکها ،(به این ماهی هم مانند سایر ماهی ها باید غذا داده شود)

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


مونو

نام علمی:monodactylus sebae

نام های رایج:انجل مونو،سیلور مونو،مونو تایگر

خانواده:Monodactylidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز در بعضی موارد از خود پرخاشگری نشان میدهند

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با سایر ماهیان هم سایز خود مانند اسکات ،سورم،پرت و ….

نکته:این ماهی در ابهای نیم شور زندگی میکند که در اب شیرین هم میتوان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


گوپی

نام علمی:Guppy

نام های رایج:گوپی

خانواده:Poeciliidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه:انواع غذاهای خشک

سازگاری:با سایر ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


اسفراموس

نام علمی:Osphronemus

نام های رایج: اسفرانوس،گورامی گوشتخوار

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:ستیزه گر و قلمرو طلب

دما:۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای گوشتی و سرشار از پروتئین،غذاهای زنده

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار و بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


لوچ دلقک

نام علمی:Botia macracantha

نام های رایج:لوچ دلقک

خانواده:Cobitidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذای زنده و غذاهای گوشتی مانند دل گاو, غذای فریزی

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


پروانه ماهی افریقایی

نام علمی:Pantodon buchholzi

نام های رایج:پروانه ماهی آفریقایی ، پروانه آب شیرین

خانواده:Pantodontidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز(ماهیان کوچک را میخورد)

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با ماهیان هم سایز و بزرگتر از خود،از نگهداری ماهیان سطح زی مانند اروانا کنار این ماهی خوداری شود

توضیحات بیشتر


گورامی

نام علمی:Trichogaster leeri

نام های رایج:گورامی مرواریدی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:صلح جو، ماهیان باله بلند اکثرا از گزند این ماهی در امان نخواهند بود

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه: لارو پشه، کرمهای خونی،غذاهای خشک

سازگاری:انواع ماهیان گیاه خوار

توضیحات بیشتر


سیکلیده

نام علمی : Cichlasoma hyorhynchum

نام رایج :سیچلاید دهان آتشی

خانواده :cichlidae

خلق و خو:قلمروطلب و تا حدی محاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:بین ۷.۰ تا ۸.۰

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با انواع سیچلایدها و ماهیانی که قدرت دفاع از خود را داشته باشند

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۲

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۳ ……. صفحه ۴………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

258 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

 1. خشایار

  ممنون چرا بیشتریا میگن برای شستن اکواریوم از نمک بدون ید استفاده کنید مگه ید چه شه

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام دوست من
   برای شستن اکواریوم که نمیگن از نمک بدون ید استفاده کنید. واسه شستن و ضدعفونی تانک از هر نمک ید داری خواستین استفاده کنید ولی واسه استفاده در اکواریوم ماهی دار نباید از نمک ید دار استفاده کرد.
   یه مقاله در مورد استفاده نمک در اب تو تالار هست که اگه بخونید به جواب سوالاتون میرسید
   ضمنا سوالتون رو جای مناسبی مطرح کنید.
   موفق باشید

   پاسخ
 2. ناشناس

  سلام خسته بناشید .اول از شما به خاطر سایتتون وزحمتهائی که کشیدید سپاسگزارم.آیا میتوان ماهی فایتررادرکنار ماهی گوپی قرارداد؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   ممنون از شما.
   لطف کنید برای دریافت پاسخ صبر کنید با اجازتون اون سوال تکراری رو بنده حذف کردم.
   بنظرم گوپی و فایتر رو با هم نگهداری نکنید بهتره چون باله های گوپی خورده میشه البته اگر آکواریوم جا زیاد داشته باشه و فایتر ها هم جفت باشن مشکلی نیست.

   پاسخ
 3. sima

  سلام
  امکان داره چندتا ماهی که با گوپی و تترا نئون و زبرا سازگاری دارند رو معرفی کنید ؟
  ممنون میشم .

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   انواع زنده زاها – کوریدوراس – بلک ویدو – گورامی دارف و ….

   پاسخ
 4. مريم

  سلام برای اکواریوم یه متر در ۵۳چی پیشنهاد میکنید بیشتر ماهیای معروف وگوشتخوار ومیپسندم
  دیسکس چطور ماهی ترکیبی هم بگید ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   دیسکس رو اصلا بی خیال بشید تا اینکه ۳ – ۴ سالی تجربه پیدا کنید.
   اما ترکیب ماهی خیلی متنوع و زیاد هست و اینطوری نمیشه نظر داد باید خودتون تصمیم بگیرید و بعدا درباره همون ترکیب بحث کنیم اگر سوال و جواب های دوستان و تالار گفتگو رو مطالعه کنید به ترکیب های مختلفی می رسید.

   پاسخ
 5. مريم

  گیاه برای مواد توی اب مفید گندم تو اب زندگی میکنه و میتونه به جای گیا اکثیزن بده یا اب رو کثیف میکنه

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   دوست عزیز هر سوالی رو در جای خودش مطرح بفرمایید.
   بله که گیاه آبی برای آکواریوم خیلی مفیده اما دیگه قرار نیست گندم معمولی رو بکارید و اکسیژن بده به آب بلکه یک نوع گیاه گندمی مخصوص آکواریوم داریم اگر اون منظورتون باشه بله خیلی خوبه اما خیلی از ماهی ها گیاهان رو میخورن لطفا بخش گیاهان رو مطالعه بفرمایید.

   پاسخ
 6. سعید شجاعی قاهر

  سلام آقا مجتبی با جیمیل هم میشه ثبت نام کنم؟!
  یا فقط ایمیل میشه

  پاسخ
  1. Hamed20

   سلام همشهری…
   چرا نشه ؟! شما باید یه پست الکترونیکی بدید…حالا چه از یاهو چه از گوگل…

   پاسخ
 7. ناشناس

  سلام
  ببخشید میشه اروانا کوتوله کوچیک رو (حدود ۱۰ سانت) با لوچ دلقک نگهداری کرد؟

  پاسخ
 8. علي1

  آقا مجتبی من دو روزی میشه که ماهی های گوشت خوارم و با ماهی های گیاه خوارم با هم کردم چه نظری دارید
  ماهی گوشت خوارم کوسه ماهی و اسکار است

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   هیچی اشتباه کردین قربان ؟؟؟!!
   ضمنا اسکار با پنگوسی ترکیب موندگاری نمیشه و بقیه گیاهخوارها هم هرچی که باشن خوراک اسکار و پنگوسی باله بلند میشن.
   لطفا سوال تکراری نپرسید اون یکی سوال شما رو بنده حذف کردم.

   پاسخ
 9. reza.fa

  با هم یعنی چی؟ کنار هم ریختیشون؟
  خب بعضی ها بعضی دیگه رو میخورن.

  پاسخ
 10. amir96

  سلام
  خواستم در مورد سازگاری فینگر مونو با سیلور اسکات و سورم و کوسه باله بلند بدونم
  ممنون

  پاسخ
  1. ناشناس

   با سوروم ممکنه وشاید با هم بمونن ولی دعوا وجود داره
   با اسکات سازگاری خوبی داره وپنکوسه اگر بزرگ باشه مونو خورده میشه اگر هم کوچیک باشه اذیت میکنه وماهیای دیگر میزننش
   ولی بهترین هم تانکی های مونو ماهیای لب شورند (مثل اسکات تیرانداز تارگت فیش )

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   پنگوسی باله بلند که اصلا مناسب نگهداری در کنار هیچکدوم از این ماهی ها نیست.
   تایگر مونو هم ماهی آب لبشور هست و با اسکات و مونو آنجل – بوفر – سنگ ماهی و … سازگاری داره ضمنا اگر درصد نمک آب زیاد نباشه در کنار اینها میشه از سوروم بزرگتر هم استفاده کرد ضمنا تایگر مونو رو یا باید تکی نگهداری کنید یا در دسته های حداقل ۵ تایی به بالا و اگر تعدادشون کمتر باشه با هم درگیر میشن و تنها ماهی قوی تر زنده میمونه.

   پاسخ
 11. amir96

  ممنون
  فقط چرا کوسه باله بلند با این ماهی ها سازگار نیست ؟ هیچ مشکلی ایجاد نکردند تا الان(دو تا هستن)
  درمورد تکی بودن این ماهی هم مغازه دار گفت واسه همین یکی خریدم
  یکی دیگه از ماهی هام رو هم نگفتم بهتون که میدونم اگه بگم به احتمال خیلی زیاد میگید با کوسه باله بلند مشکل داره ولی من تا الان به مشکلی برنخوردم و اون پولی هستش !!!
  یه سوال دیگه هم دارم که بازم حدس میزنم جوابتون منفی باشه و اون در مورد اضافه کردن اسکار به این جمع صمیمیه!
  هیچ راهی نداره که یه اسکار کوچیک تر از بقیه به این جمع اضافه کنم؟
  (آکواریومم مخفی گاه زیاد داره)

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   ما کاری به الان نداریم که با هم خوب و صمیمی هستن و به صورت کلی و در دراز مدت جواب میدیم خدمتتون که به هیچ عنوان پنگوسی باله بلند با ترکیب شما جور در نمیاد شما یکی دو ماه صبر کنید باید فقط پنگوسی باله بلند باقی بمونه ؟؟!!
   بله پولی و اسکار هم با پنگوسی جور در نمیان.
   وقتیکه اینطوری حرف میزنید یه کمی توهین آمیز بنظر میاد من میدونم نظرتون چیه و حالا باز میپرسم یعنی چی ؟؟؟!!! خب اگر میدونید پس چرا اذیت میکنید و میپرسید ؟؟!!!
   اما دوست عزیز ما توی این سایت خوشحال میشیم به سوالات شما پاسخ درست و منطقی بدیم نه از روی حدس و گمان باز نظر خودتونه و هرچی دلتون خواست انجام بدین.
   موفق باشید.

   پاسخ
   1. amir96

    ببخشید که اینطوری گفتم واقعا قصد جسارت نداشتم . . . واقعا ببخشید ،
    ولی خوب من علاقه زیادی به اسکار دارم و چند بارم امتحان کردم ولی این اسکار بوده که زنده نمونده (البته قبل اضافه کردن پنگوسی ، اون موقع پرت داشتم که به خاطر اسکار ردش کردم)واسه همین گفتم شاید الان بشه!
    بازم ببخشید اگه نارحت شدید و اگه راهی برای اضافه کردن اسکار به این جمع به نظرتون اومد لطف کنین بگین
    ممنون(حلال کنین)

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     نه خواهش میکنم موردی نیست.
     دوست عزیز اسکات و مونو با اسکار سازگاری ندارن و ضمنا ترکیب اسکار با پنگوسی چه معمولی و چه باله بلند ترکیب موندگاری نمیشه و البته اسکار هم نمیذاره غذا به پولی برسه .
     حالا بنده چهراهی پیدا کنم قربان .

     پاسخ
  2. mohsen2000

   سلام
   به نظر من ترکیبت خوبه و می تونی اسکار هم اضافه کنی اما با رعایت سایز بندی ماهیات.و پنکوسی باله بلند هم می تونی اضافه کنی اما باید کمی از اسکارهات بزرگ تر باشه و باپولی هم مشکلی نداره.
   بزار یک ترکیب بهت بدم حال کنی الان ترکیب ماهیایی خودم این است
   ۲تا اسکار بزرگ- ۱نایف -۲تا پرت ۲تا تگزاس -۲تا سورم بزرگ-۱کت وارونه-
   ۲تا پنگوسی سفید معمولی-۲تا پنگوسی باله بلند-۲تا کت فیش
   البته باید رعایت سایز بندی را بکنی مثلا من سر سورم ها می ترسیدم که کتک بخورند اما بزرگترین سایز را برداشتم و درگیری هم ندارند البته به شما توصیه میکنم سوروم نگیری
   در ضمن این ها هیچ مشکلی با هم ندارند و حدود ۵ماه است که کناره هم اند.
   و هیچ مشکلی پیش نیامده. ولی شانس اوردم به هم کاری ندارند

   پاسخ
 12. ناشناس

  دوست عزیز خودتون میگین شانس اوردین وگرنه پنکوسه سفید رو با گلد فیش هم میشه نگه داشت. فکر کنم اسکاراتون خیلی بی بخار باشن که اجازه دادن. تگزاس سوروم وپولی کنارشون نگه دارین یه جفت اوراتوس هم میگرفتین جنگ جهانی سوم راه مینداختین
  نه عزیز هیچ وقت این ترکیب سازگار نمیشه شما فقط یه روزبه ماهیاتون غذا ندین . بعدش ببینید کدوم ماهیاتون سالم میمونن اون وسط فقط اسکاراتون با پرت فیش ها میتونن گلیم خودشونو از اب بکشن اگر تغییری نکرد باید به سلامت ماهیاتون. علی الخصوص اسکار ها شک کنید

  پاسخ
  1. mohsen2000

   سلام
   دوست ناشناش برای چی این ترکیب ساز گار نمیشه؟؟؟؟!!!!!!
   من پنکوسی معمولی را پیش فلاور نگه داشتم و هیچ کاری به هم نداشتند فلاورش هم اصیل بود نه این اشغالی ها (باور کون راست می گم قبلا هم به اقا مجتبی گفتم باور نکردند و می گفتند از این فلاور ایرانی هاست ولی اصیل بود )
   در ضمن کی گفته اسکار به پنکوسی معمولی نمی سازه من خودم بارها این کار را کردم و مشکلی نداشتند ولی پنکوسی هام بزرگ بودندها.
   درضمن گفتم که شانس اوردم به سورم ها کاری ندارند سورم ها خیلی بزرگ اند
   ولی اسکار که با تگزاس می سازه؟؟!!!خودم بار ها امتحان کردم و با اسکار پنکوسی شکاری و معمولی-نایف -تگزاس و پرت انداختم از این بابت خیالت راحت.
   ولی این بار سوروم ها شانسی گرفت
   در ضمن سوروم ها و تگزاس ها با هم جفت اند و فکر کنم برا همین کسی کاریشون نداره
   و درمورد غذا دادن که گفتی من الان ۳ روزه به ماهیام غذا ندادم و فقط بهشون دل و ماهی کیلکا و کمی لوفاک می دم.وقبلا هم این اتفاق افتاده که حتی یک هفته مسافرت بودم بهشون غذا ندادم ولی هیچ مشکلی پیش نیامد
   در ضمن پولی هم ندارم

   پاسخ
   1. ناشناس

    حرف منو باور نمیکنید صبر کنید تا آقا مجتبی واقا شهریار جواب بدن. واقعا چیز عجیبیه. که ماهیاتون کار دست پنکوسه هاتون ندادن.
    خب اگر. پنکوسه بزرگتر نباشه که اصلا امونش نمیدن.
    نیت پایه گذاری این سایت راهنمایی مردم براساس علم وتجربه است واین دلیل نمیشه که چون پیش شما موندن پیش بقیه هم میمونن
    مثلا پیش خودم اروانا پیرانا خورد دلیل نمیشه همه اروانا ها پیرانا بخورن
    گفتم اسکاراتون بی بخارن. وگرنه اسکار نمیتونه از درندگی چشم پوشی کنه
    اون فلاورتون. که کنارش پنکوسه معمولی(!!!!!!!)نگهداشتین واقعا جالبه.
    اصالت فلاور براساس شناسنامه وچیپست ویا بر اساس. سخنان افراد باتجربه
    خلق وخوی فلاور که دیگه معلومه.
    به هرحال امیدوارم موتور فیلتراکواریمتون براتون بچرخه ولی این ترکیبو به کسی پیشنهاد نکنین

    پاسخ
    1. mohsen2000

     سلام
     اقا کی گفته اسکار به پنکوسی سازگاری نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
     از هر کی می خواهی برو بپرس ببین که سازگاری داره یا نه من خودم تا حالا این کار را ۴بار انجام دادم و اسکار پیش پنکوسی انداختم هر ۴بار هم با ماهیهای متفاوت بعد باز شما می گین سازگاری نداره (می تونید امتحان کنید ۳-۴تا اسکار بزرگ را با۲تا پنکوسی بزرگ بندازید اگه مشکلی پیش اومد
     اسکار ها را می گی بی بخارند. همچین بخار دارند که اگه دست بزاری به بخارشون دستت می سوزدان این قدر وحشی اند که دست را نمی تونی بکنی داخل اکواریوم
     جالب تر از این برات بگم که یکبار ۶تا فلاور اصیل را داخل یک اکواریوم نگهداری کردم و ۶تایشون باهم ۲به۲جفت بودند و هر وقت یکیشون دعواشون میشد جفتش می اومد کمکش و همین طوری تا نزدیک ۵ماه پیش هم بودند و همیشونم سالم اما تا وقتی که…
     هیچ وقت بیش تر از اون موقع از اکواریوم داری کف نکرده بودم.جنگ جهانی سوم راه افتاده بود
     در ضمن به نظر می رسد که از ماهی ها یه چیزی حالیته چرا ناشناس فعالیت میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     پاسخ
     1. ناشناس

      خب گفتم که ۱۶ سال همه جور ماهیی کنار هم نگه داشتم توی بخش اروانا هم مشکلم رو گفتم
      پنکوسه با اسکار نمی سازه صد بار دعواهم نداریم !!!!!!!!
      خودم الان یه پرتقالی نر دارم که پیش روم یه زندانی رو کشت
      قبلشم ۴سالی اختصاصی با اسکار سروکله زدم دوست من
      مطمئن باش از من تو کار اسکار ماهر تر نمی بینی
      پنکوسه نمیسازه با اسکار
      الان از همینجا که هستم اعلام میکنم اسکار ها هر کدوم یه اخلاقی دارن.
      اول اخلاق ماهیتونو کشف کنید بعدش هم تانکی براش بگیرین فقط پنکوسه نگیرین که به دو ساعت نمیکشه میمیره
      فلاوراتون هم قصد بی احترامی ندارم ولی شک دارم اصیل باشن چون فلاور با لجن خوارم مشکل داره
      البته فلاور فلاوره وخلق خو ربطی به اصالت نداره ولی شک دارم ……..
      راستی اینم بگم فلاور از همجنس خودش بیشتر نفرت داره و بازم بگم قویترین فلاور همه ماده هارو تصاحب میکنه.

      پاسخ
     2. مجتبی

      سلام
      دوست عزیز و گرامی mohsen2000 این مرتبه آخری بود که اینطوری جواب یه کاربر رو دادین ؟؟!! در صورت تکرار بنده پست های شما رو حذف میکنم.
      اینجا دعوا نداریم با کسی شما از این ترکیب استفاده کردین و شده خدا رو شکر باز هم استفاده کنید حالا چرا گیر دادین به بقیه ؟؟!! خب هزار نفر دیگه هم امتحان کردن نشده دلیلی نمیشه حرف یکی حتما درست باشه و اون یکی حتما غلط .
      ببین دوست عزیز بنده خودم همه ترکیب های عجیب و غریب و حتی غیر عقلانی رو هم استفاده کردم فکر کن گلدفیش رو با اسکار نگهداری کردم اسکار تکثیر کردم و یکی از بچه اسکارها رو انداختم تو تانک گلدفیش ها خیلی بی دست و پا بود ولی وقتی بزرگ شد واقعا برای خودش شاخی بود اما کاری با گلدفیش ها نداشت حالا بیام به همه بگم گلدفیش با اسکار اصلا با عقل جور در میاد بنظرت ؟؟!!
      پنگوسی اسکار هم همینه و اتفاقا در این ترکیب اصلا بحث بی بخاری اسکار نیست و بستگی داره کدوم ماهی قوی تر باشه حتی ممکنه اسکار پنگوسی رو بکشه و …. به هر حال خواهشا به اعصاب خودتون مسلط باشید و همینطوری هرچی دیدین پیشنهاد ندین چون ممکنه یه مورد استثناء بوده و یا تانک شما حجمش خیلی زیاده و هزار و یک مورد دیگه .

      پاسخ
      1. علی اکبر

       سلام
       از شما متشکرم. و لطف دارین. ایشون هم لطف.دارن.
       البته ناشناس کار کردن یه مزیت هایی داره که یکیشون اینه که اگر حرفی رد وبدل شد کدورتی پیش نیاد
       لطفتون مستدام

       پاسخ
       1. مجتبی

        سلام
        نه به صورت ناشناس پاسخ ندین چون الان نزدیک به ۱۱۲ نفر ناشناس داریم ؟؟!! و حتما هم گزینه پاسخ دادن رو بزنید چون الان خیلی قسمت ها ریخته به هم و جواب شما زیر سوال قرار نگرفته و حیف هست حذفشون کنیم.
        به هر حال ممنون از زحمات شما.

        پاسخ
     3. amir96

      سلام
      من یه سوال پرسیدم جوابشم گرفتم
      موندم من که عشق اسکار بودم بی خیال اسکار تو این ترکیب شدم، شما بی خیال نمیشی؟
      دعوا که نداریم !!!
      من خودم رفتم از یکی از کارکشته ترین آکواریومی های شهرمون پرسیدم گفت اگه اسکار میخوای باید کوسه باله بلندا و پولی رو رد کنی .(الان واسه منم این سوال پیش اومد که شما چطوری میگین اسکار با پنگوسی سازگاره؟)
      از شما هم ممنونم که تجربیاتتون رو در اختیار بنده و سایر دوستان قرار دادید

      پاسخ
   2. شهریار (onlypet.ir)

    سلام
    بنده هم با نظر ناشناس موافقم. مخصوصا این جملشون “این دلیل نمیشه که چون پیش شما موندن پیش بقیه هم میمونن”
    شما بارها نوشتین من امتحان کردم. واسه من اتفاقی نیفتاده. بله قربان ممکنه واسه شما اتفاقی نیفتاده باشه ولی دلیل نمیشه که به بقیه توصیه کنیم چون وقتی نظرات و تجربیات افراد مختلف رو در نظر بگیریم + خلق و خوی ماهیا + منابع علمی که در مورد این گونه ها کلی تحقیق و مطالعه و ازمایش کردن و در مورد خلق و خوی ماهی و زیستگاه و سطح نگهداری و شرایط زیستی و …. مطلب نوشتن و نتایج علمیشون رو در اختیار علاقه مندان گذاشتن به این نتیجه میرسیم که مثلا فلان گونه با فلان گونه سازگار نیست. مثلا گذروندن چرخه واجبه و برای ماهیا خطرناک و حتی کشنده هست یا موارد دیگه. حالا دلیل نمیشه من مثلا چرخه رو نگذرونده باشم و اتفاقی نیفتاده باشه و بیام بگم همه اینها چرنده و واسه من اتفاقی نیفتاده و توصیه کنم نیازی به گذروندن چرخه نیست. مطمئنا از ده نفر نه نفر میان میگن ماهیام مریض شدن یا مردن یا …….
    امیدوارم منظورمو کامل رسونده باشم

    پاسخ
 13. amir96

  سلام
  ممنون از توجه دوستان
  رفتم از چند تا آکواریومی پرسیدم گفتن اسکار با کوسه باله بلندات کاری نداره ولی با پولی به مشکل که چه عرض کنم خودشو می خوره منم قید اسکار و زدم فقط یه سوال اگه یه روزی پولی و کوسه باله بلندا رو رد کنم اسکار با بقیه ماهی ها(سیلور اسکات-سورم-فینگر مونو ) مشکل نداره؟
  و اینکه به همین ماهی هایی که دارم میشه گرین ترور اضافه کرد یا نه این ماهی هم مشکل سازه؟
  تگزاس چی؟
  ممنون

  پاسخ
 14. ناشناس

  اسکار با پنکوسه باله بلند هم مشکل داره ولی توی مغازه بدلیل. استرس کمتر دعوا میکنه.
  در مورد ترکیبتون ۵۰/۵۰درسته چون تایگر مونو یه کم جلفی میکنه اسکات هم همینطور. ولی اگر سوروم بزرگتر باشه نگرانی چندانی نیست ولی ترور چرا کلا ماهی شریه وشاید جور نیاد تکزاس هم اگر با سوروم جفت بشه وجای کافی داشته باشین میشه یه کاریش کرد ودر صورت جفت بودن باید یه کم کوچیکتر تز دیگر ماهیا تون باشن. و اون پنکوسه هم تا حالا با پولی نگه نداشتم ولی فک نکنم جالب بشه چون پنکوسه ماهی خوش خوراکیه ولی احتمالا با هم مشکل دارن

  پاسخ
 15. amir96

  ممنون
  پس میشه گفت که تگزاس و گرین ترور تقریبا با ترکیب من مشکل خاصی ندارن دیگه؟(سورم که بزرگتر از بقیه اس – دو تا پنگوسی باله بلند – سیلور اسکات – فینگر مانو – پولی )
  و اینکه یه ماهی که اُبهت اسکار رو داشته باشه و به ترکیب من بخوره چی پبشنهاد میدید؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   شما پنگوسی باله بلند رو هم حذف کن بقیه ترکیب مورد خاصی نداره هرچند اسکات و تایگر مونو ماهی آب لبشور هستن اما خب میشه در این ترکیب ازشون نگهداری کرد.

   پاسخ
  2. ناشناس

   دوست عزیز ترکیبتون غیر.از.پنکوسه خوبه
   اصولا هیچ ماهیی حتی فلاور های گردن کلفت یا ارواناهای نژاددارهم نمیتونن ابهت اسکار رو داشته باشن.
   شما هم با این ترکیب فکر اسکارو نکن (ترکیبتون زیبا وعالیه ولی اسکار به همش میریزه )تگزاس نر یه کم ابهت داره بزرگ بشه خیلی خوشگل میشه

   پاسخ
 16. السا زمانی

  سلام ببخشید آقا کدوم ماهی ها هستند ک نور میدهند و شب تابند؟واقعا دستتون درد نکنه ممنون.خدا خیرتون بده با این وبسایتتون.خیر دوجهانو ببینید خیییییییییییییلی بهم کمک کردید.

  پاسخ
  1. ali ghorban poor

   ماهی هایی که بدنشون نور رو باز تاب میکنه مثل دالر.
   اگه نور به بدنش بتابه بازتاب میشه.
   یا تترا نءون.
   تترا نءون هم بدنش در روز و در شب خیلی زیباست و نور رو بازتاب میکنه.
   اما مثلا پنگوسی چون بدن صاف نداره و بدنش نور بازتاب نمیکنه زیبا نمیاد.
   مثلا تترا نءون و گوپی و دالر و بارب حلب و از این قبیل ماهی ها زیبا میشوند یا سیلور شارک.
   اما برای این که نور بندازی بازتاب کنه از جلو بزن لامپ رو و تو شب کیف کن.
   موفق باشی

   پاسخ
   1. السا زمانی

    آها بله ممنون.ولی منظور من همون (این لینگ) بود.البته گوپی هم دارم ولی هنوز بچست.۱۴ روزشه.باید یکم بزرگ شه تا یکم نور بازتاب کنه.

    پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   اگه منظورتون بازتاب نور بود که دوستمون علی اقا توضیح دادن خدمتتون اما اگه منظورتون ماهی شب تابه که از خودش بدون هیچ منبع نوری روشنایی بده یا مشخص باشه والا ماهیای رایجی که من میشناسم از خودشون نور ساطح نمیکنن. البته انجل فسفری یا برخی ماهیایی رنگی که با تزریق رنگ یا به صورت غیرطبیعی رنگ گرفتن ممکنه از خودشون نور بدن. این لینک رو مشاهده کنید

   پاسخ
   1. السا زمانی

    بله منظورم همین (این لینک) بود.

    از کجا میتونم گیرش بیارم؟

    پاسخ
 17. M_Reza

  سلام دوستان
  من یه لوچ دلقک دارم که توی تانک دیگست میخواستم ببینم اگه به تانک خودم منتقلش بکنم مشکلی پیش نمیاد؟
  ماهیام اینان گلد فیش آنجل دیسکس پوزه خرگوشی کوریدوراس گوپی زبرا میگوی رد چری ؟
  مرسی

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   مطمئن باشید که مشکل ساز میشه .
   میگو ها رو میخوره – گلدفیش رو میزنه و آنجل و دیسکس و پوزه خرگوشی رو هم اذیت میکنه.
   ضمنا هرچه زودتر گلدفیش رو از کنار انجل و دیسکس بردارید چون هم کیفیت آب رو پایین میاره و هم شرایط نگهداری متفاوتی داره ( سرد آبیه )

   پاسخ
 18. M_Reza

  سلام
  یعنی یه دلقک کوچولو همه ی این کا رارو می کنه ؟!!!

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   همون روز اول که نه اما در دراز مدت بله همه این کارها رو انجام میده.

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code