لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,166 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. koroshvatani

  فقط بگم منظورم باهم نبود ها یعنی یا ۳ تا اسکات یا ۲ تا مونو اشتباه نگیرید😂 بعد راستی پلی هم فضای زیادی نمیخواد میتونم تهیه کنم؟

  پاسخ
  1. Mani mani mani

   اتفاقا پولی خیلی سایز میگیره و خیلیم پر تحرکه تو حجم کم اصلا بدرد نمیخوره

   پاسخ
 2. koroshvatani

  پس به من یک ترکیب خوب پیشنهاد میدی ۵۵ لیتر چه گیاهخوار چه گوشتخوار

  پاسخ
  1. 30MAHI

   من باشم ۳ تا آنجل می ندازم و ۵ تا کوریدوراس ، فوقش ۲ تا تترا کاردینالی

   پاسخ
   1. koroshvatani

    همین ۱ ترکیب میتونم استفاده کنم؟😐😐

    پاسخ
 3. 30MAHI

  نه بابا
  چندتا میگم حالا به شما
  انواع تترا (هرنوعی) حداکثر ۷ تا
  با
  گوپی
  یا
  مولی و پلاتی و سوارتل (دم شمشیری)
  یا
  گورامی پرل و آنجل
  یا
  کوریدوراس ، مولی

  پاسخ
  1. koroshvatani

   ممنون بلاخره یکی گفت چی بریزیم تو این ۵۵ لیتر 😂😁 راستی بارب چطور؟

   پاسخ
   1. Mohammad 8.731

    سلام
    بارب هم میشه و گزینه خوبی هست
    میتونید دوتا ماکرو کوچک هم بگذارید به شرط داشتن مخفی گاه یا یک جفت سیچلاید گورخری یا یه دیماسونی ( من نظرم رو دیماسونی هست خیلی زیبا میشه ) یا دوتا سورم کوچک یا یه لابستر
    موفق باشید 🌷

    پاسخ
 4. 30MAHI

  دوست عزیز تانکشون ۵۵ لیتره ها
  سورم اصلا نمیشه.
  دو تا ماکرو شاید . البته که کلا سیچلاید و ماهی گوشتخوار درست نیست تو این آک باشه .
  یدونه دماسونی میشه ولی خوب جذابیتی نداره و بزرگ شد باید بدید بره .

  بارب نه اینکه نشه ولی بارب ماهی پر حرکت و جنب و جوشیه و گناه داره تو اون آکواریوم کوچک

  پاسخ
  1. koroshvatani

   دوستان من تو آکواریوم ۲۵۰ لیتری ۱ پلی و ۱ آروانا گلدن دارم که از بچگی بزرگش کردم که الان شده ۳۳ سانت تقریبا،، شناسنامه هم داره جدیدا غذای خودش رو نمیخوره و فقط دل گاو هفته ای یبار میگیرم میخوره خیلی نگرانم میشه لطفا ب،ید مشکل از چیه شرایط و پی اچ و … همه چی رو چک کردم مناسبه همه چی چیکار کنم دارم دیووانه میشم

   پاسخ
   1. 30MAHI

    خب شاید مزه دل گاو رفته زیر دندونش دیگه غذاشو دوست نداره
    میگو رو هم امتحان کنید ، آروانا ها میگو رو دوست دارند .

    پاسخ
 5. koroshvatani

  راستی پلی هم میشه تو ۵۵ لیتر ۱ عدد از بیشتر مغازه دار ها پرسیدم گفت گیاه و مخفی ،آه داشته باشه میشه چون من خیلی پلی دوست دارم خودم داشتم به یک اسکار تایگر فکر میکردم چون فکر کنم ۱ دونه اسکار مناسب باشه ۵۵ لیتر چون هر ۱ اسکار بالغ تو سایت زده ۵۰ لیتر میخواد

  من داشتم به ترکیب

  ۲ تا دماسونی
  ۳ مایکرو
  ۱ اسکار
  ۳ تا تایگر با رب ۲ تا کورایدوس
  ۲ تا اسکات
  ۲ آنجل مونو
  کدوم ترکیب مناسب تره حجم : ۵۵ لیتر

  پاسخ
  1. 30MAHI

   ۲ تا دماسونی اصلا مناسب نیست .
   ۳ تا ماکرو زیاده نهایتا ۲ تا (اصلا درست و اصولی نیست)
   ۱ اسکار اولا ماهی ها تنهایی رو دوست ندارن و در نهایت بگم که نگهداری در حداقل حجم اصلا اصولی نخواهد بود
   بهتون گفتم تایگر بارب پر جنب و جوشه ولی میشه .
   مونو و اسکات هرگز فضایی حسابی می خوان عزیز .
   من فقط با ۴ امین ترکیب موافقم

   پاسخ
   1. 30MAHI

    ضمنا اینکه خیلی به فروشنده ها توجه نکنید می خوان ماهی شون فروش بره .
    (البته بعضیشان هم دلسوزن و نه این کارو نمی کنن) پلی کوچک می شه ها ولی خیلی مناسب نیست .
    بهتون گفتن در پایین‌ ۹۰ لیتر ماهی گوشتخوار میسر نیست ⚘⚘

    پاسخ
    1. koroshvatani

     آقا عالیییییی مرسی از راهنمایی❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

     پاسخ
 6. ناشناس

  سلام من ماهیای آکواریمم همه مردن حالا برای اینکه ماهیای جدید بگیرم باید چیکار کنم میترسم اونا هم همینجوری بمیرن

  پاسخ
  1. MOBINNNNN

   اگه بیماری باعث مرگشون شده،باید کل آکواریوم و لوازمش رو ضدعفونی کنی.اما اگه به صورت طبیعی بوده کار خاصی نمیخواد امجان بدی.فقط آب آکواریوم رو کلا عوض کن.
   درضمن،برای خرید ماهی به ابعاد آکواریوم و ستزگاریشون دقت کنین.🌹

   پاسخ
 7. ناشناس

  ضد عفونی کردم چقدر باید بمونه بعدش آب بریزم یا خالی باشه

  پاسخ
  1. MOBINNNNN

   تا زمانی که وسایل خشک بشن دیگه‌.
   مثلا اگه مجسه ها رو توی آب نمک گذاشتین،بعد از در آوردنش بزارین تا کاملاً خشک بشه.اگرم که با ضدعفونی کننده ها شستین،بزارین تا کاملاً خشک بشه و بعدش آکواریوم رو پر آب کنین و ماهی ها رو اضافه کنین.

   پاسخ
  1. Mani mani mani

   فقط بعد ضد عفونی دوباره سیکل ازتو طی کنید

   پاسخ
    1. MOBINNNNN

     در مورد طی کردن سیکل آکواریوم در سایت مطلب هستش.بخونین تا بفهمین.

     پاسخ
 8. ...

  سلام
  دوستان گرین ترور از بچه اای خودش مراقبت میکنه آیا
  مثلا تا وقتی بچه ها یک بند میشن نگهشون میداره
  ممنون

  پاسخ
 9. behi1025

  درود برهمه..رفقا چند روزی نبودم برادرم تعدادی اسکار بیمار ب تانک من اضافه کرده الان بعد ۳هفته اومدم دیدم تمام فلاور هام گوشه چشمها زخم شده و عفونت سفید رنگ دارن..چشم یکیشون هم ابری شده ..روی سرهاشون هم داره سوراخ ایجاد میشه….راه حل اورژانسی درمان چی هست

  پاسخ
 10. Mahi fish

  دوستان یک تانک ۴۵۰ لیتری دارم.
  یک آروانا توش هست .
  و ۴ تا کت فیش آلبینو
  چی می تونم اضافه کنم ؟

  پاسخ
  1. saj!jad

   سلام
   تخصصی بخواین کار کنین همین ترکیب عالی
   ولی میتونین در کنارش از دیسکس به شرطی که اروانا شما کوچک باشه
   یا پلی و یا بهترین ترکیب سفره ماهی و اروانا و کت

   پاسخ
   1. Mahi fish

    از سفره ماهی بلک دیاموند استفاده می تونم بکنم ؟
    کمی راجع به اش توضیح می دید ؟

    پاسخ
    1. Mohammad 8.731

     سلام
     آره میتونید استفاده کنید و ترکیب خوبی میشه.
     خلق و خوش مثل بقیه سفره ها هست فقط قیمت بالاتر داره و خیلی کمیاب هست . در نگهداریش بسیار دقت کنید و کیفیت آب از دیسکس هم باید بهتر باشه .
     موفق باشید 🌷

     پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code