تکثیر و تولید مثل گورامی

در قسمت شناخت و نگهداری انواع گورامی ها  به برسی و شناخت  و نگهداری  انها پرداختیم، حال در این قسمت روش تکثیر انها را شرح خواهیم داد. امید است  مطالب ارائه شده در مورد گورامی ها مفید واقع شود

به ادامه متن توجه کنید

تولِید مثل انواع گورامی ها: تولید مثل در انواع گورامی ها و سایر لابیرانت دارها تا حدودی مشابه است ولی گاهی ممکن است برخی از گونه ها خصوصیات جزیی داشته باشند همه این ماهی ها برای تخم ریزی اقدام بساختن لانه های خاصی از حباب هوا می نمایند. ساختن لانه حبابی در تخصص ماهی نر است و برای ساختن آن ماهی نر مرتبا بسطح آب آمده و مقداری هوا با خود به داخل آب می برد و پس از آن حبابهای کوچک هوا در داخل دهان ماهی نر با لایه ای از بزاق دهان آغشته شده و به سطح آب رها می گردد. حباب های هوا در مجموع شباهت زیادی به کف صابون در روی آب دارد ولی حباب های حاصل از آن بسیار کوچک می باشند. اندازه حبابها از یک ماش بزرگ تجاوز نمی نماید. ماهی از گیاهان سطح آب برای نگهداری و اسکان دادن حبابها استفاده می نماید گاهی نیز ممکن است حباب های هوا زیر گیاهان داخل آکوآریوم و بخصوص زیر برگهای پهن قرار داده شوند

ساختن لانه حبابی توسط ماهی نر نشان از آمادگی تولید مثلی است و اگر در آکوآریوم ماهی ماده از جنس او وجود ندارد ، باید بلافاصله اقدام به تهیه جفت برای او نمود. ماهی نر هنگام انتخاب جفت و یا اظهار تمایل به ماهی ماده موجود در آکوآریوم ، ابتدا باله های خود را تا حداکثر ممکن گسترده کرده و به طرف ماهی ماده می رود. اگر ماهی ماده نیز همین عکس العمل را نشان دهد انتخاب جفت انجام گردیده است

ماهی نر بسیار کم حوصله است و اگر بعد از ساختن لانه حبابی و راندن جفت خود بطرف آن برای تخمریزی ، ماهی ماده آمادگی تخم ریزی را نداشته باشد ، جنگ و منازعه را با آن شروع کرده و با ضرباتی که با سر به طرفین بدن او وارد می کند و نیز با پاره کردن باله هایش ممکن است او را بکشد

در اوایل شروع نزاع بهتر است ضمن مواظبت دقیق به آنها فرصت بیشتری داده شود چون ممکن است تغییر عقیده داده و سر عقل بیایند. در غیر این صورت و ادامه نزاع باید ماهی نر را از آکوآریوم خارج نمود. چند ساعت بعد باید مجددا ماهی نر را داخل آکوآریوم ماده قرار داد. اگر منازعه باز هم شروع شود باید به همان منوال دو سه بار دیگر اینکار را ادامه داد تا سرانجام تخم ریزی انجام شود. در غیر اینصورت باید نسبت به تعویض ماهی نر یا ماده اقدام نمود. اگر انتخاب انجام گیرد، ماهی نر پس از ساختن لانه حبابی جفت خود را بزیر آن برده و بدن خود را خم کرده و هلال وار به دور ماهی ماده می چسبد. در اینموقع هر دو ماهی به آرامی و بدون شنا کردن بکف آکوآریوم افتاده و ماهی ماده تعدادی تخم از خود خارج می کند که بلافاصله توسط ماهی نر بارور می گردند. پس از آن ماهی نر جفت خود را رها کرده و تخمها را در دهان با حباب هوا و بزاق آغشته کرده و به زیر لانه حبابی می فرستد. این عمل چندین بار و برای مدت یکساعت یا بیشتر ادامه می یابد تا وقتی که تمام تخمها که معمولا ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد هستند ریخته شوند. پس از تمام شدن کار تخم ریزی ، ماهی نر بلافاصله ماهی ماده را به دورترین نقطه آکوآریوم از لانه حبابی تبعید کرده و حفاظت و مراقبت از تخمها را خود بعهده می گیرد. در این موقع بخصوص در آکوآریومهای کوچکتر از ۶۰ لیتر، بهتر است بلافاصله ماهی ماده از آکوآریوم خارج شود ، در غیر اینصورت دخالت وی در امر مراقبت از تخمها ممکن است باعث واکنش نر و مرگ ماهی ماده شود.

نکته: تبخیر آب تا حدودی باعث شکسته شدن برخی از حبابهاِی هوا می گردد. اگر چه ماهی نر به سرعت با ساختن حبابهای تازه کمبود آنها را جبران می کند، با وجود این حتما در آکوآریوم باید کاملا بسته باشد تا از خراب شدن حبابها جلوگیری شود. برای این منظور کافی است که روی آکوآریوم با شیشه پوشیده شود.

لانه حبابی بطور میانگین ۸×۸ سانتیمتر است و ضخامت آن یک سانتیمتر یا کمی بیشتر می باشد. پس از قرار گرفتن تخمها در زیر لانه حبابی، ماهی نر تعداد دیگری حباب هوا تولید کرده و زیر تخمها قرار می دهد. تخمها را با دقت زیاد می توان بین حبابهای هوا مشاهده نمود. حرارت لازم برای تخم ریزی و نگهداری از آنها بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتِیگراد است. در این حرارت لاروها معمولا دو روز پس از لقاح از تخم خارج می شوند. لاروها ابتدا شکل بچه قورباغه را (قبل از دگردیسی) دارند و داخل حبابهای هوا می مانند . اگر نوزادی از داخل حبابها بداخل آب بیفتد ، ماهی نر بلافاصله آن را تعقیب کرده و با حباب هوایی که به دور او درست می کند وی را بداخل لانه حبابی متصاعد می سازد. سه روز بعد کم کم حبابهای هوا شروع به خراب شدن کرده و نوزادها که در این زمان قسمت عمده کیسه زرده آنها جذب گردیده است به طور دسته جمعی شروع به شنا می نماِیند. اگر یکی از بچه ها از گروه خارج شود بلافاصله توسط ماهی نر به گله بچه ها بازگشت داده می شود. سه هفته بعد از تولد که بچه ها می توانند از خود مراقبت نماِیند ، ماهی نر دیگر کار خود را خاتمه یافته می داند و بچه ها را بحال خود رها میکند و همچنین ممکن است گاهی شروع به خوردن آنها کند. بنابراین اگر ماهی نر تاکنون از آکوآریوم خارج نشده است باید بلافاصله اقدام به خارج کردن وی نمود

نکته: در تکثیر و پرورش این ماهی ها چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه و دقت قرار گیرند .اکثرا تازه واردها ممکن است در آکوآریوم خود حتی اقدام به تکثیر ماهی بنمایند ولی پس از اینکه سن بچه ماهی ها به ۱۵ تا ۳۰ روز برسد تمام و یا عده زیادی از آنها خواهند مرد. دلیل اصلی آن را فقط می توان در دو کلمه مختصر نمود: تغذیه بد. بچه این ماهی ها در شروع شنای ازاد احتیاج زیادی به غذای زنده میکروسکوپی دارند و اگر آکوآریوم بسیار کوچک و تمیز باشد ، غذای کافی برای آنها تولید نمی شود. برای پرورش بچه ماهی ها حجم آکوآریوم باید حداقل ۶۰ لیتر باشد. عمق آب داخل آن باید بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و به اندازه کافی گیاه در آن کاشته شود. آب آکوآریوم حتما باید کهنه باشد تا غذای کافی تولید نماید. اگر مقداری گیاه مرده و در حال پلاسیدن در آکوآریوم باشد نه تنها مضر نیست بلکه از نظر تولید غذا بسیار مناسب نیز می باشد. اگر نمی توان در آکوآریوم و یا مخزن دیگری اقدام به پرورش انفوزوئرها نمود که ریزترین مواد غذایی زنده می باشند می توان پس از تخم ریزی مقدار کمی کاهوی له شده و مقدار خیلی کمی غذای ماهی که به صورت پودر در آمده است در داخل آب ریخت تا در داخل آکوآریوم انفوزوئرها که غذای اصلی بچه ماهی ها است تولید شوند. در صورتی که در اکواریومی مجزا پرورش انفوزوئرها صورت میگیرد در مراحل اولیه رشد و نمو بهتر است روزی دو سه بار و هر بار دو سه لیوان آب سبز محتوی فیتوپلانکتن و انفوزوئر به آکوآریوم لاروها اضافه نمود. با رشد ماهی میتوان از غذاهای دیگری نیز استفاده نمود. به طور مثال دافنی ریز یا غذاهای دیگر باید موقعی به آنها داد که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند. در هفته سوم عمرشان لابیرانت ها تشکیل می شوند واز این پس قدرت مقاومت آنها بیشتر خواهد شد و حتی میتوانند به سطح اب امده و نفس بگیرند. اگر در این مدت سطح آب کثیف شده یا لایه ای از چربی و مواد دیگر روی آن را بپوشاند، باید با تماس دادن یک ورق کاغذ با سطح آب ، مواد اضافی روی آنرا برداشت نمود(میتوان از روش های دیگری نیز کمک گرفت).

برای تولید و پرورش تجاری و زیاد آن می توان در استخرهای کوچک اقدام به تکثیر آنها نمود. اگر تغییرات درجه حرارت بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد ماهی ها بخوبی تولید مثل خواهند نمود. در یک حوضچه کوچک با ابعاد ۲×۲ متر حتی اگر دو جفت نر و ماده گذاشته شوند ، معمولا رقابتی با یکدیگر انجام نخواهند داد. در چنین شرایطی مواد غذایی میکروسکوپی به اندازه کافی تولید خواهد شد و مصرف گاهگاهی دافنی ریز مفید خواهد بود. هرگز نباید ماهی جنگجو یا بتا را در استخرهای کوچک تکثیر نمود. طبیعتا این ماهی ها شکارچی و گوشتخوارند و در شرایط طبیعی غذای اصلی آنها را سخت پوستان کوچک تامین می نمایند. اگر چه این ماهی ها سریعا به خوردن غذاهای مصنوعی عادت می نماِیند ، اما با وجود این باید گاهگاهی غذای زنده مانند کرم خاکی خرد شده ، دافنی ها، تکه های کوچک گوشت بدون چربی(دل) ، ماهی و یا میگو به آنها داد.

نکته مهم : برای تکثیر این ماهی ها بهتر است مقداری گیاه شناور در سطح آب قرار گیرد تا لانه حبابی بین آنها ساخته شود. اگر گیاه شناوری روی آب وجود نداشته باشد ماهی نر تقریبا تمام گیاهان ریشه دار داخل آکوآریوم را خراب کرده و بر روی آب می برد.

طرز تکثیر و پرورش گوارامیها: ابتدا آکواریومی که ارتفاع آب آن ۱۵ سانتیمتر باشد را با آب که دارای سختی ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای مناسب ۲۷ درجه سانتیگراد باشد، مهیا و آماده می سازیم.

برای جلوگیری از مزاحمتهای احتمالی دور آکواریوم پوشیده می شود (مثلا سه طرف اکواریوم) که از بیرون برایشان مزاحمت ایجاد نشود و داخل آکواریوم شن یا ماسه و شعله اکسیژن قرار داده نمیشود. گوارامیها قادرند از سطح آب اکسیژن بگیرند و باید در محیطی آرام و ساکت و بدور از مزاحمتهای دیگران و بدون تلاتم آب تخمریزی کنند.

چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی در روی سطح آب قرار دهید. از آنجائیکه گوارامیهای نر خیلی زیاد علاقه به تخمها و نوزادان دارند با شتاب و عجله می خواهند صاحب نوزاد شوند و این عجله و شتاب در مواقعی که ماهی ماده آمادگی نداشته باشد اختلاف بوجود می آورد و ماهی نر شروع به زدن و کندن دم و باله های ماهی ماده می کند. اگر ماهی ماده همچنان بی میل و بی رغبت به تخمریزی باشد، انچنان ضربات شدیدی را خواهد خورد که گاهی منجر به تلف شدن ماهی ماده خواهد شد. وجود چند شاخه گیاه طبیعی و مصنوعی پناهگاهی برای ماهی ماده خواهد بود که بتواند لابلای آنها پنهان و مخفی شود و بتدریج ماهی ماده آماده خواهد شد و با گذشت چند ساعت اعلام آمادگی برای تخمریزی خواهد کرد. و بدون ناراحتی و درگیری و با بدن سالم و شاداب به کنار ماهی نر خواهد آمد و با راهنمایی ماهی نر به قسمت لانه هوایی هدایت می شود. و در آنجا آرام باقی می ماند و در چندین مرحله با ماهی نر تخمریزی می کنند.

بنابراین نحوه تخمریزی و مراحل انجام کارها بترتیب اهمیت بشرح زیر است.

آکواریوم محل تخمریزی باید دارای آبی با سختی بین ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای ۲۷ درجه سلسیوس یا سانتیگراد باشد. ارتفاع آب حداکثر ۱۵ سانتیمتر و دور آکواریوم پوشیده شود. اکسیژن داخل آکواریوم قرار نمی گیرد چون باعث تلاتم آب خواهد شد و گوارامیها محیط آرام و ساکت را دوست دارند. هیچگونه شن و یا ماسه در کف قرار ندهید(مگر تانک گیاه کاری شده باشد و تانک تخصصی تکثیر نباشد). هرگز برای آنها مزاحمت ایجاد نکنید. چند شاخه گیاه(مصنوع یا طبیعی) داخل آکواریوم قرار دهید تا علاوه بر اینکه محیط طبیعی برای ماهیها ایجاد می شود، ماهی ماده بتواند در لابلای آن در مواقع ضروری پنهان شود. با ایجاد چنین محیطی حالا می توانید ماهی نر را بداخل آکواریوم بگذارید. ماهی نر شروع به ساختن لانه هوایی می کند و با بزاق دهانش از سطح آب هوا می گیرد و بصورت حبابهای بلوری شفاف در سطح آب بصورت لانه هوایی به خانه سازی می پردازد. بیشتر دوست دارد در بین گیاهان باشد. اگر گیاهان برگ دار پهن استفاده شود، در زیر برگ گیاه لانه هوایی ایجاد می کند. و سر پناه مناسبی برایش خواهد بود. و مکان مناسبی برای تخمها و لاروها در چند روز اول است.

بعد از گذشت ۲۴ ساعت حالا نوبت به معرفی ماهی ماده خواهد بود. بآرامی ماهی ماده را داخل آکواریوم قرار دهید. دقت کنید، کوچکترین ضربه ای به بدن ماهی ماده باعث صدمه جدی و یا اینکه احتمالا از شدت درد و ضربه وارده به بدنش تخمریزی را به تأخیر می اندازد که در این فاصله چون حوصله ماهی نر کم است امکان ضربه زدن شدید به ماهی ماده زیادتر می شود و ممکن است ماهی ماده تلف شود. بنابراین با حوصله و بآرامی ماهی ماده را در کنار ماهی نر قرار دهید. با اضافه شدن ماهی ماده به آکواریوم، حرکات زیبا و دیدنی ماهی نر شروع خواهد شد. بطوریکه رقصهای زیبا و با ایجاد حرکاتی موزون که بهمراه این حالت، آبششها را باد می کند و ژست مخصوصی می گیرد و با گاردهای زیبا به دور و اطراف ماهی ماده می چرخد و همراه رقص، ماهی ماده را به آغوش می گیرد و به زیر لانه هوایی که ساخته است می برد و خیلی زود خانه اش را تکمیل تر و بزرگتر می کند. سپس ماهی ماده را دعوت به تخمریزی در محل لانه هوایی می کند. اگر ماهی ماده آماده باشد در همان ساعات نخست اعلام خواهد کرد و برای تخمریزی به زیر لانه هوایی می رود و خیلی آرام می ایستد و تخمریزی شروع می شود. و چندین ساعت تخمریزی طول می کشد و در هر نوبت تخمها در داخل لانه هوایی چیده می شود چنانچه ماهی ماده به هر دلیلی آماده نباشد و از کنار ماهی نر فرار کند و به طرف دیگری برود. این عمل باعث عصبانیت ماهی نر خواهد شد. ماهی نر دوباره دنبال او می رود و از او دعوت بعمل می آورد و چنانچه با بی میلی و فرار ماهی ماده روبرو شود شروع به زدن ماهی ماده می کند. ماهی ماده که احساس خطر می کند سعی در مخفی و پنهان شدن دارد که در این مرحله وجود گیاهان بکمک او خواهند بود و او در لابلای آنها دور از ماهی نر ساعتی پنهان می شود. این تعقیب و گریزها و ضربه زدنها ساعتها ادامه خواهد داشت و در مواقع عصبانیت ماهی نر در هر دفعه با حمله تکه ایی از باله یا دم و یا از بدن ماهی ماده را کنده و با بی رحمی تمام با او رفتار می کند. اگر ماهی ماده نتواند بخوبی خود را مخفی کند، خیلی زود بد شکل و بد قیافه و بی حال و پژمرده و نیمه جان می شود و چنانچه اوضاع به همین صورت پیش برود تلف خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید قبل از آنکه ماهی ماده به این وضع دچار شود، چندین شاخه گیاه حتما در آکواریوم قرار دهید و در صورتیکه تشخیص دادید ماهی ماده آمادگی تخمریزی ندارد او را سریعا از آنجا خارج کنید. چنانچه ماهی ماده اعلام آمادگی نماید در نهایت حداکثر بین ۲۴ الی ۴۸ ساعت جفت تخمریزی خواهند کرد و پس از پایان تخمریزی ماهی ماده را به آکواریومی که از قبل آماده کرده اید و دارای آب سالم و تمیز و آماده دارد منتقل کنید و مقداری داروی متیلن بلو به آب اضافه کنید تا زخمهای ماهی ماده عفونی نشوند و سپس ماهی ماده را با غذاهای زنده برای مرحله بعدی که باید ۱۵ روز آینده باشد آماده نمائید. خیلی زود قسمتهای کند شده بدن ماهی ماده ترمیم خواهد شد و بحالت اول بر می گردد بنابراین همه نگرانیها پایان خواهد یافت. مسئولیت و مراقبت از تخمها بعهده ماهی نر خواهد بود. بنابراین ماهی نر در آکواریوم باقی می ماند و شما می توانید تخمها را در داخل لانه هوایی مشاهده نمائید.

ماهی نر از تخمها مراقبت می کند و گاهی که در اثر ترکیدن حبابهای هوایی بعضی از تخمها به پایین می افتند سریعا ماهی نر با دهان برداشته و آنها را مجددا به داخل لانه هوایی بر می گرداند. ماهی نر مرتب این عمل را تکرار می کند و بخوبی تخمها را تمیز می کند و برایشان حبابهای جدید می سازد و از آنها بخوبی مراقبت بعمل می آورد. تا اینکه تخمها بعد از ۳۶ ساعت باز خواهند شد. همچنان نر فعالیت می کند و تمام لاروهای تازه بدنیا آمده را تمیز می کند و دوباره به حبابهای هوایی بداخل لانه بر می گرداند. از زمانیکه تخمها تبدیل به لارو می شوند. حداکثر تا سه روز ماهی نر در کنار لاروها باقی می ماند بعد از آن بهتر است ماهی نر را برداشته و لاروها را به تنهایی نگهداری کنید. در این سه روز که ماهی نر از آنها مراقبت می کند هیچگونه غذایی احتیاج ندارند و از کیسه زرده ای که در زیر شکمشان دارند تغذیه می کنند. از این مرحله به بعد چون لاروها قد می کشند و قادرند بخوبی شنا کنند و به تمام نقاط دیگر آکواریوم می روند و از فرمان پدر اطاعت نمی کنند و در نهایت ماهی پدر عصبانی می شود و آنهایی که از لانه دور می شوند را با عصبانیت می خورد، پس برای محافظت از بچه ها بهتر است ماهی نر را در روز چهارم بردارید.

تغذیه لارو ها: از روز سوم معمولا لاروها قادرند شنای آزاد داشته باشند و می توانند موجودات ریز زنده را صید کنند و بخورند. بهترین این موجودات ریز زنده در این مرحله برای لاروها می تواند آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنها باشد. که برای این منظور همانطوریکه قبلا گفته شد بایستی از یک هفته قبل برایشان تدارک دیده و پرورش داده باشید. حالا باید از ظرفی که در آن کشت و پرورش آنفوزوئر و فیتوپلانکتن داده اید یک لیوان از آن آب را بردارید و در تمام سطح آکواریوم لاروها بآرامی پخش کنید. تا لاروهای گوارامی خیلی زود بتوانند در تمام نقاط آکواریوم براحتی آن موجودات زنده ریز را که همراه آن آب به آکواریومشان وارد شده است را بخوبی صید کنند و آنها را بعنوان غذا بخورند. روزانه چهار نوبت باید بدین ترتیب به آنها غذا بدهید و معمولا تا پنج روز غذای آنها بدین روال خواهد بود. رنگ آب آنها سبز خواهد شد که مناسبترین آب برای رشد لاروهای گوارامی همان آب سبز است. بعد از گذشت پنج روز لاروها کمی بزرگتر شده اند و حالا قادر خواهند بود که از نوزادان میگوی نمکی که تازه از تخم باز شده اند و ریز هستند تغذیه بعمل آورند. (دقت کنید نباید از نوزادان میگو که در ۲۴ ساعت یا بیشتر از تخم در آمده اند استفاده کنید زیرا نوزادان میگو بصورت میکرونی رشد می کنند که البته اندازه رشد آنها را با چشم نمی توانید مقایسه کنید. و در این مرحله لاروها قادر به خوردن آنها هستند.) نوزادان میگو در مدت ۲۴ ساعت بعد از باز شدن رشد می کنند و قد می کشند که بزرگ بودن آنها باعث خواهد شد لاروهای گوارامی قادر بخوردن آنها نباشند ولی نوزادان میگوی تازه از تخم درآمده ریز هستند و لاروهای گوارامی انها را روی هوا می زنند و کاملا شکم لاروها توپ و برآمده می شود و شما می توانید تشخیص دهید که آیا آنها غذا خورده اند یا خیر؟ چنانچه مشاهده نمودید که شکم لاروها خالی است باید مجددا به آنها غذا بدهید. چنانچه تعداد لاروهای گوارامی زیاد هستند، بهتر است آنها را به محیط بزرگتری که از قبل مهیا و آماده ساخته اید انتقال دهید و در آنجا با رعایت تمام اصول صحیح و با حفظ و کنترل زنجیره های مراقبتهای ویژه پرورش دهید.

توجه: دیده شده است که یک جفت گوارامی حدود دو هزار عدد تخم گذاشته است و تمام آنها تبدیل به لارو شده اند ولی بدلیل عدم رعایت اصول مربوط به تغذیه و در واقع گرسنگی تمام آنها تلف شده اند. اهمیت پرورش آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنهای گیاهی و استفاده در تغذیه در مراحل اولیه زندگی لاروها آنقدر مهم است که نتیجه تکثیر را بطور کلی عوض می کند و سپس بعد از گذشت پنج روز لاروها چون قد می کشند و بزرگتر می شوند قادرند بخوبی از نوزادان میگو تازه بدنیا آمده بخوبی تغذیه کنند و با سرعت رشد خواهند کرد. مشکل نگهداری لاروها اساسا تا ۱۵ روز اول زندگیشان است. مسئله مهم دیگر گوارامیها اختلاف اندازه آنها است که خیلی زود ریز و درشت خواهند شد یعنی تمام لاروها به یک اندازه رشد نخواهند کرد. بعضی ها که بهتر غذا خورده اند سریعتر رشد می کنند و بزرگتر می شود و بهمین ترتیب بین اندازه آنها اختلاف زیادی به چشم می خورد و این خطری است که چنانچه گرسنگی ببینند بزرگترها به کوچکترها حمله می کنند و آنها را طعمه قرار می دهند و در بین آنها عادت همجنس خواری پیش خواهد آمد که روزانه تعداد زیادی از آنها توسط هم نوعانشان از بین خواهند رفت و روز به روز تعداد آنها کمتر خواهد شد. که چاره کار تغذیه مناسب است و باید در هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کرد. یعنی بزرگترها را جدا و با همدیگر نگهداری کنیم و کوچکترها را هم با همدیگر نگهداری کنیم و تمام اصول و برنامه غذایی آنها را بدقت انجام دهیم و طبق یک برنامه مرتب و منظم هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کنیم. برای این منظور می توانید از تورهایی که چشمه های متفاوت دارند به اندازه مورد نیاز درست کنید و ماهیها را داخل آن تورها قرار دهید آنهایی که کوچکترند از چشمه های تور بخوبی عبور می کنند و بزرگترها در داخل تور باقی می مانند و با زحمت کمتری آنها سایزبندی خواهند شد. چنانچه این اقدامات را انجام دهید تعداد زیادی از لاروها به ثمر خواهند رسید. باید توجه داشته باشید بهترین راندمان و درصد موفقیت به صورت تجاری زمانی است که از ابتدای تخمریزی تا عرضه به بازار فقط ۳% درصد خطا داشته باشید (یعنی از هر ۱۰۰ عدد لارو فقط ۳ عدد آن از مرحله تخمریزی تا فروش تلفات بدهید) چنانچه بیشتر از ۳% خطا دارید و تلفات می دهید باید برگردید و بدقت از اول تا آخر تمام برنامه کارتان را مرور کنید و نواقص آنرا برطرف سازید. و در هر قسمت که اشکال دارید باید سریعا برای رفع آن اقدام نمائید تا از تلفات بیشتر لاروها جلوگیری بعمل آید

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

422 دیدگاه در “تکثیر و تولید مثل گورامی

 1. ناشناس

  سلام و خسته نباشید خدمت زحمت کشان این سایت.
  من یه ماهی گورامی طلایی ماده دارم که شکمش کاملا متورم شده،البته مریض نیست،بلکه تخم داره،میخواستم بدونم چجوری باید جفت بندازمش که بزن بزن راه نیوفته،آخه یه نر گرفتم که هم ماده و هم بقیه ماهیا رو میزد منم ردش کردم،الان دلم میخواد ازش بچه بگیرم اما نمیدونم چجوری جفت بندازمش و چه موقع به تانک دیگه واسه تکثیر انتقال بدمشون.
  من تکی ازش نگه داری میکنم البته تو تانک مختلط،اگه میشه دستور نکاح بی درد سر این نوع ماهی رو کامل بگید.
  در ضمن یه ترکیب خوشگل و سازگار از ماهی های خوش رنگ مثل آبی و قرمز و زرد و سفید و ….. بهم بگید،گوشتخوار باشن لطفا.
  بی صبرانه منتظر جواب هستم،راستی ماهی گورامیم یکم گوشه گیر شده البته کاملا سالمه و غذا خوردن و شنا کردنش و باله هاش کاملا میزونه.
  دست گل همتون درد نکنه،ممنون.

  پاسخ
  1. hanif

   سلام دوست من
   گورامیه عسلی ماهیه زیبایه ، شما میتونید با استفاده از شیشه نر و ماده رو از هم تا ۱۰ روز جدا کنید تا عادت کنن بعد شیشه رو بردارید در صورت درگیری دوباره این کار رو تکرار کنید در ضمن استفاده از صخره و دکر و گیاه و مخفیگاه میزان درگیری رو کاهش میده در مورد جفت انداختن هم دیگه اون دوتا باید همدیگه رو پسند کنن ولی بهترین راهش تعویض جفت هستش راه آسونتر هم نگهداریه جفت از بچگیه !!!
   در مورد ترکیب هم پیشنهاد من سیچلاید های آفریقایی مثل : انواع ماکرو ،سفید ،آبی ،نارنجی ،زرد ،دلفینی ،کالیکو ،زرافه ای ،دبوسی ، بلو الکتریک ،بامبل بی و پر طاووس که شادابی و تحرک زیاد و بی پایانی دارن و تنوع رنگشون هم بی نظیره !!!!
   سعی کنید در هفته ۱ روز گرسنگی رو به ماهیها بدید و کیفیت آب رو با تعویض به موقع بالا نگه دارید
   موفق باشید

   پاسخ
   1. ناشناس

    سلام.
    من نتونستم یه گورامی نره هم سایز واسه گورامی مادم که عسلیه پیدا کنم چون هر جا رفتم نداشتن،و چون عجول بودم یه نر گرفتم که از ماده ۲-۳ سانتی کوچیکتره،در ضمن نره رنگش آبیه،ازونایی که یکم رگه های پر رنگترم رو بدنش هست،البته گورامی مادم هم ازون رگه ها داره یخورده.
    وقتی نر رو انداختم تو تانک ماده سریع رفت پیشش منم اجازه ندادم که بزن بزن شروع شه چون نره خیلی میترسید واسه همین سریع با شیشه جداشون کردم.
    الانم ماده همش میره پیش شیشه و انگار یکم حالت تهاجمی داره اما نره عین خیالشم نیست،راستی طبق معرفی انواع گورامی ها تو سایت گورامی مادم از نوع طلایی و نر از نوع آبی هست که فکر کنم با هم جفت میخورن.
    ماده حدود ۹-۱۰ سانت و نر حدود ۷- ۸ سانته.
    امیدوارم توضیحم کامل بوده باشه،حالا با این تفاصیر آیا امیدی به جفت خوردن اینا هست یا وقت تلفیه؟؟
    لطفا راهنماییم کنید.تشکر.

    پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   همه چی رو دوست خوبم آقا حنیف گفتند فقط یه نظر شخصی بدم.
   بنظر من الان که ماده توی شکمش تخم داره دیگه جفتش ندین و بذارید تخم ها رو بریزه و بعد برای سری جدید جفتش بدین چون اگر الان جفتش بدین ممکنه از نر کتک بخوره و چون تخم توی شکمش هست احتمالا تلف میشه !!!! پس ریسک نکنید.

   پاسخ
   1. ناشناس

    سلام آقا مجتبی.
    مگه بدون جفت تخمریزی میکنه؟؟؟؟ من نمیدونستم،تعجب کردم.
    ولی تو این شرایط جدیدی که الان پیش اومده فکر کنم نره از ماده کتک بخوره،همین امشب نر رو خریدم و ۲ ساعتی هست که از پشت شیشه با هم پچ پچ میکنن که فکر کنم ماده بدجور داره واسه نره رجز میخونه.
    تو این شرایط نظر شما چیه؟؟؟؟
    تشکر.

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     بله بدون نر هم تخم ریزی میکنه !!!!!
     بنظر من حداقل سه روز بذارید از هم جدا باشن تا نر هم به محیط جدید و شرایط آب عادت کنه و خوب تغذیش کنید تا تقویت بشه فقط زیادی غذا ندین بنظر من بعد از سه روز اگر داخل آکواریوم گیاه طبیعی و یا مصنوعی و در کل منظورم مخفیگاه هست دارید حتما شیشه رو بردارید و زیاد هم نگران درگیری مختصر شروع آشنایی نباشید فقط اگر درگیری خونین داشتن جداشون کنید که بنظر من مشکلی پیش نمی یاد خیالت راحت ولی باز احتیاط کنید و حتما تحت نظر باشن!!!!!

     پاسخ
     1. ناشناس

      ممنون آقا مجتبی،فقط یه چی از قلم افتاد.
      اینکه تو این سایز ماهیه نر قدرت تکثیر داره یا نه؟؟؟؟

      پاسخ
 2. Fade

  سلام خدمت دوستان. ببخشید گورامی بهشتی نرم حدودا یک روزه که شروع به ساختن لانه ی حبابی کرده. میخواستم ببینم این کار چقدر طول میکشه؟ اینکه روزی ۲ بار بهشون غذا میدم استرس و مشکل که بوجود نمیاره که؟ ممنون از راهنماییاتون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نه غذا دادن که باعث استری و ترس نمیشه فقط سعی کنید به اندازه غذا بدین.
   لونه ساختن هم بستگی به خود ماهی و آمادگی ماده داره ممکنه از یک تا سه روز طول بکشه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   نر مدام از لونه ی حبابی مواظبت میکنه و حباب هایی که خراب بشن رو جایگزین میکنه. فقط این وسط یه ماده اماده هم نیازه وگر نه کار نر هیچ فاییده ای نداره و یه مدت همش لونه رو درست میکنه و در نهایت این دوره میگذره و بیخیال میشه
   موفق باشید

   پاسخ
 3. Fade

  ممنون از راهنماییاتون دوستان. پروسه ی لونه سازیش که خوب پیش میره و تقریبا یک گوشه رو پرکرده. ماده یکم شکمش تپل شده. نمیدونم رابطه ی خشونت آمیزی باهم ندارن و فعلا خوب و آرومه شرایط. ممنون از راهنماییاتون.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام دوست من
   چند تا شاخه گیاه یه گوشه از اکواریوم باشه برای ماده کافیه که پناه بگیره چون وقتی نر داره حباب میسازه نمیزاره ماده نزدیک لونه ی حبابی بشه و اون رو میزنه و اگه فضا کوچیک باشه یهو دیدید زد ماده رو کشت و واسه همین گفتم چند تا گیاه واسه ماده خیلی ایده اله تا خودشو از چشم نر پنهان کنه. اما تو اکواریوم های بزرگتر موردی به اونصورت نداره. ضمنا این حالت تحاجمی نر قبل از کامل شدن لونه ی حبابی و بعد از تخم ریزی ماده وجود داره چون نر از تخم ها و نوزادان مراقبت میکنه و این ماده بدبخت مدام باید کتک بخوره و نزدیک لونه حبابی نشه. بدترین حالت هم زمانی اتفاق میفته که نر لونه رو تکمیل کرده باشه و ماده اماده نباشه و نر مدام دنبالش کنه و به دادش نرسید دیگه چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق میفته و نه تنها گورامی هاتون رو تکثیر نکردید بلکه ممکنه ماده رو هم از دست بدید
   موفق باشید

   پاسخ
 4. Fade

  گیاه که ۲-۳ شاخه ای دارم خوشبختانه بخاریم جوریهکه ماده پشتش میتونه قایم شه. فقط وقطی ماده زیاد تکون میخوره و میاد بالا نره میاد سمتش اونم اصلا باهاش برخورد نمیکنه و یه جورایی شبیه هدایت کردنه حرکتش میبرتش سمت گیاهها و بخاری. ممنون از راهنماییاتون. این اولین تجربمه ببخشید زیاد سوال میپرسم

  پاسخ
 5. Fade

  ببخشید ۱ سوال دیگمم اینبود که لازم حالا یا توی خود آکواریم یا با بیرون اوردن ماده ازهم جداشون کنم؟ مثلا ۱ شیشه وسطشون باشه یا یه همچین چیزی چون مادم یکم تخسه نمیشینه یجا. بازهم ممنون

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   نه دوست من لازم نیست. بعد از تخم ریزی اگه دیدید داره کتک میخوره یا مدام مزاحمت ایجاد میکنه اونوقت جداش کنید.

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   نه اگر جداش کنید دیگه نمی تونید تکثیر کنید !!!!!!!!! چون ممکن با رها کردنوشون کنار هم درگیری شدیدی پیش بیاد و یا ماده بترسه و از آمادگی خارج بشه و یا نر دیگه به ساخت لونه ادامه نده و ….
   سعی کنید هرگز و هرگز ماهی مولد رو دستکاری و جابجا نکنید.

   پاسخ
 6. Fade

  سلام دوستان. امروز تخم های گورامی بهشتیم تبدیل به لارو شد و نر و مادرو در اوردم. فقط ۱ سوال داشتم چجور میتونم بفهمم لارو هام سالمن. و اینکه آیا اکسیژن لازم دارن یا همچنان پمپ خاموش بمونه. ممنون از راهنماییای شما دوستان

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   مبارک باشه.
   خب از روی شکل بدن و نوع شنا کردن و تحرک لاروها میشه فهمید سالم هستند.
   به فکر یک شعله ملایم اکسیژن هم براشون باشید تا هم اکسیژن رسانی انجام بشه و هم آب جریان داشته باشه و بین سطوح آب اختلاف دما نداشته باشید.
   سعی کنید همیشه و مخصوصا زمستانها حتما یک شعله اکسیژن ملایم داشته باشید تا اختلاف دمای بالا و پایین آب یکی بشه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   کاش تا شنای ازاد لاروها نر کنارشون بود. به هر حال دیگه بسپارید دست خدا
   به محض شنای ازاد لاروها هم استفاده از اب سبز یا محصولات تجاری حاوی فیتوپلانگتون ها فراموش نشه

   پاسخ
 7. Fade

  دوستان ممنون از راهنماییاتون. میخواستم نر رو بذارم اما حس کردم داره میخورتشون. اکسیژنو الان بدم یا بعد شنای آزاد. بعداگه لارو مرده باشه لاششو بذارم بچه ها بخورن؟ بعد از شنای آزاد چندبار روزی و چقدر غذا بدم بهشون؟ واقعا ممنون از کمکاتون دوستان

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   فکر میکنم همیشه باید اکسیژن داشته باشید و نباید اون رو قطع کنید حتی برای ماهی های لابیرنت دار مثل گورامی و فایتر و … چون باید آب جریان داشته باشه و دمای بالا و پایین آب یکی بشه !!!!!!
   – اگر هم بخواهید لاشه لاروها رو جدا کنید نمیتونید پس به خودتون دردسر ندین.
   – روزهای اول سعی کنید از آب سبز و روزی دوبار استفاده کنید و از روزهای بعد آرتمیا و یا غذاهای شرکتی مرغوب و مخصوص بچه ماهی اون هم روزی دو یا سه بار استفاده کنید.

   پاسخ
 8. آرمان

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  من امشب یک گوارامی ماده شکم پر گرفتم ویک ماهی گوارامی نر.حالا ماهی ماده را از تانک اصلی جدا کرده ام و او را با گلد فیشهایم انداخته ام حالا من باید کی ماهی ماده را وارد تانک اصلی کنم (البته ماهی ماده خیلی پریشان و مضطرب است)

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیلی ببخشید میشه بفرمایید چرا ماهی ماده رو جدا کردین ؟؟؟؟
   در کل یک نظر شخصی میدم. بنظرم هیچ وقت ماده شکم پر نخرید چون در هنگام خرید و حمل استرس زیادی به ماهی وارد میشه و حالا اگر درست هم آب به آب و هم دما نشه دیگه بدتر و به احتمال زیاد ممکنه ماهی ماده رو از دست بدین.
   گورامی باگلدفیش سازگاری نداره.
   سعی کنید زیاد ماهی رو دستکاری نکنید و یا نر رو در کنار ماده قرار بدین فقط مراقب باشید کتک نخوره.
   اگر از حالات ماهی بیشتر توضیح بدین سعی میکنم بیشتر در خدمتتون باشم.

   پاسخ
 9. آرمان

  سلام.
  والا ماهی فروشه به من گفت این کارو بکن ووقتی میرم جلوی ماهی خیلی خیلی میترسه و آیا شما میفرمائید نر و ماده رو با هم بیندازم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   من تعجب میکنم از این ماهی فروشها چطور و به چه دلیل این حرف رو به شما زده من نفهمیدم !!!!!!!
   اما بنظر من حتما نر و ماده رو در کنار هم قرار بدین ولی ماده رو دیگه جابجا نکنید بلکه نر رو در کنارش قرار بدین فقط فردا صبح این کار رو بکنید چون الان دیگه شبه و نباید ماهی رو جابجا کنید سعی کنید در طول روز اینکار ور انجام بدین و اگر هم درگیری خیلی شدیدی پیش اومد نر رو مجددا جدا کنید البته درگیری معمولی طبیعی هست و نباید کار خاصی انجام بدین.
   سعی کنید ماهی رو با شکم پر و بعد از غذا خوردن جابجا نکنید.

   پاسخ
 10. aliaaaaaaaaaaaaaaaaa

  سلام گورامی رو میشه با پروت و فلاور باکس نگه داری کرد و تولید مثل کنند

  پاسخ
  1. میثمva

   سلام
   بله گورامی غول پیکر رو میشه نگه داشت البته با پروت نه فلاور باکس
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   فلاور رو به تنهایی نگهداری کنید.
   با نظر دوست خوبم آقا میثم موافقم
   فقط گورامی غول پیکر یا اسفرانموس رو میشه با پروت نگهداشت.

   پاسخ
 11. ehsan new

  سلام من قصد دارم تکثیر گورامی تجربه کنم ولی از تجربه قبلی خودم میترسم چون دفعه ای قبل ماهی نر لانه ای حبابی را میساخت و ماهی ماده آمادگی نداشت و کشته شد حالا میترسم که دوباره بفکر تکثیر بیفتم می خواستم بدونم باید ماهی مولد چه ویژگی داسته باشه از نظر اندازه رنگ،نوع ،اندازه اکواریم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب اگر به فکر تکثیر هستید اولا باید مولد ها جدا باشن و بعد شیشه برای جدا کردن وسط آکواریوم داشته باشید تا دیگه یکی از جفت ها کشته نشه.
   کلا تکثیر نیاز به مراقبتهای ویژه و صرف وقت داره.

   پاسخ
 12. hamed

  آقا مجتبی عزیز.سایز مولد گورامی چقده.نوع ماده ای ک من دیدم شکمش تپل شده بود و روشنتر شده بود اما لکه سیاه یا هیچی نداشت.آیا شکم پر از تخم دارند یا میتونه کیسه هوا باشه همون Air blader ک واسه تعادل ماهی و راحتیش تو بالا و پایین رفتن تو آبه.من گفتم قبل خرید با شما مشورت کنم/

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   شما لطف دارید دوست عزیز.
   قرار نیست شکم ماده گورامی هم مثل گوپی لکه های سیاه داشته باشه و فقط متورم میشه و اون خاصیت فقط برای گوپی و سوارتل هست.
   تشخیص پر بودن شکم ماهی های تخم گذار با زنده زاها متفاوته.
   سایز ماهی مولد هم نمیشه دقیق گفت چون فقط سایز مهم نیست بلکه سن هم مهمه و برای هر نژادی فرق میکنه اما همینکه دیدین شکمش متورم هست و لوله تخم گذاری از مخرجش زده بیرون دیگه ماهی بالغ و آماده هست.

   پاسخ
 13. ک

  با سلام
  من یه اکواریوم خیلی کوچک دارم و یک عدد گورامی دارف {نر چون حباب میسازه} ویه گورامی دوخال{ماده چون حباب نمیسازه} ازون جایی که گفتید ایندوتا باهم جفت نمیخورن بنظرتون پس چرا دارف هی دنبال دو خال میکنه ول اسیبی بهش نمیرسونه ولی حدودا هفته ای یبار دوخال دنبال دارف میکنه و باله های دارف را کامل میجوه؟
  دوخال وقتی عصبانیه رنگ دو تا خالش از بین میره وبدنش شبیه گورخر راه راه میشه

  از اکواریوم فروش علت را جویا شدم گفت اکواریومت باید شلوغ باشه بنظرتون کالر فیش چطوره؟
  تو ساتتون کالر فیش پیدا نکردم اگر امکان داره لینکشو بذارین
  لطفا در مورد تشخیص جنسیت کالر فیش هم یکم توضیح بدید
  با تشکر

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب این حرکات طبیعی هست.
   چرا کالر فیش بنظرم اگر فقط گورامی داشته باشید خیلی بهتره البته لجن خوار هم لازمه مثلا کوریدوراس و لجن خوار طلایی و گیاه طبیعی هم بگیرید برای گورامی ها خیلی مفیده.
   این دلیل نمیشه گورامی دو خال شما ماده باشه !!!!!!!!!
   شاید هم جفت بخورن و نمیشه قاطع گفت جفت نمی خورن !!!!!
   این هم لینک
   گلاس فیش
   https://www.onlypet.ir/post-744/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
   کالر ویدو
   https://www.onlypet.ir/post-784/%D8%A8%D9%84%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88-%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88/

   پاسخ
   1. ک

    باتشکراز جوابتون
    عرض کنم یه کفخوار دارم و ۴عدد هم گیاه-اون دوخال انداختمش توکیسه فریزر ، کیسه را گره زدم گذاشتم تو اکواریوم {کارم اشتباه بود؟}–الان برای ترمیم باله های دارفم کار خاصی باید بکنم؟ مثلا دارویی ؟چیزی؟
    اگر مقاله ای دارید تو سایت لطفا لینکشو بذارید

    با تشکر

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     اشتباه که چی بگم اونور اشتباه بود فوری اون بیچاره رو از پلاستیک خارج کنید هرچند لابیرنت دار هست و میتونه تنفس کنه اما بالاخره تلف میشه.
     – نه کار خاصی نباید بکنید فقط صبر کنید و مقداری متیلن بلو به آب بزنید تا قارچ نزنه همین.
     خیلی زود اون ماهی بیچاره رو از پلاستیک در بیار.!!!!!!!!!!! برای جدا کردن ماهی ها با یک شیشه قسمتی از آکواریوم رو جدا کنید و ماهی رو از سایرین جدا کنید نه داخل پلاستیک تازه زایشگاه هم اگه گذاشته بودین میگفتم خارجش کنید اینکه تلف میشه !!!!!!!!!!

     پاسخ
     1. AC120

      نه اگه میتونین یه اکواریوم کوچیک بدین بسازن ( هزینش زیاد نمیشه ) برای قرنطینه در همچین مواقعی…

      پاسخ
 14. ناشناس

  با سلام وتشکر فراوان از سایت بسیار مفیدتون .
  من جدیدا چندتا گورامی خریدم که شبیه هیچکدوم از این عکس هایی که شما گذاشتید نیست. یه جفتشون رنگشون لیموییه و جفت دیگه هم رنگشون حناییه و من اصلا نمی تونم نر و ماده رو از هم تشخیص بدم می شه لطفا راهنمایی کنید. فروشنده گفت که واست نر و ماده گذاشتم ولی من فرقی بینشون نمی بینم . ممنون.

  پاسخ
  1. میثمva

   سلام
   این نره اون ماده!!!!!
   خب دوست عزیز این طور که نمیشه گفت باید یه عکسی چیزی بزارید تا بشه راهنمایی کرد
   کلا تو تالار یه تاپیک هست که ۲۸نوع گورامی رو معرفی کرده که لینکش رو براتون میزارم میتونید نوع ماهیاتون رو اونجا پیدا کنین
   https://www.onlypet.ir/forum/variety/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/page-2/#p13818
   موفق باشید

   پاسخ
 15. ناشناس

  یه جفتشون دارف غروب آفتابه ولی اون یکی رو تو ایت عکسام پیدا نکردم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   دوست عزیز اگر کمی دقت کنید تشخیص جنسیت گورامی تقریبا راحت هست و ماده ها شکم گرد تر و تپل تری دارن و نر ها خوش رنگتر و باله های بلندتری دارن.

   پاسخ
 16. ناشناس

  من یه سوال دارم من یک گورامی ابی ۲ خال دارم و یک نارنجی ماهی ابیه شکمش باد کرده نمی دانم مریض است یا می خواهد تخم ریزی کند

  پاسخ
  1. ghomeyshi

   اگه غیر عادی باد کرده و یهویی اینطوری شده و تحرکش کم شده و درست هم غذا نمیخوره استقساء گرفته . از بقیه جداش کنین و مداواش کنین

   پاسخ
 17. mahdy aloche

  mytonam do ta gorame do khal ro to aqvarum 10litre taksir konam

  پاسخ
   1. ناشناس

    سلام دوستان
    من ازگوارامی حدودا صدتا بچه گرفتم ولی برای تغذیه این نوزادان وتسویه ابشون مشکل دارم میشه اساتید منو راهنمایی کنند که چطور بزرگشون کنم چون هم خیلی ریزن وهم اب سبز که براشون میریزم بعدازدو سه بار اب بسیارکثیف میشه ونوزادان روزبه روز کم میشن

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     آب سبز که فقط برای یکی دو روز اول هست و در بقیه روزها مصرفش فایده ای نداره و باید از آرتمیای زنده استفاده کنید و یا همین غذاهای معمولی رو آسیاب کنید و به بچه ماهی ها بدین البته غذای شرکتی مخصوص بچه ماهی ها هست میتونید تهیه کنید.
     برای فیلتراسیون باید از این فیلترای ابری که با پمپ هوا کار میکنن استفاده کنید نه فیلتر دیگه.
     برای سیفون کردن هم سعی کنید تا دو هفته بچه ماهی ها آب به آب نشن ولی بعدش به آرومی آب رو سیفون کنید و آب تازه هم دما و بدون کلر اضافه کنید و یا بچه ماهی ها رو منتقل کنید به آبی که سیکلش طی شده باشه و هم دما باشه.

     پاسخ
     1. ناشناس

      ایامنظورتون همون دستگاه تسویه است من بعدازاینکه نوزادان شنای ازادمیکنن اوناروتوی تشت بزرگی میذارم و اونا همیشه روی اب هستن حالا من یه تسویه داخل تشت بذارم ایا این جریان ابی که بوجود میاد به اونا اسیب نمیرسونه

      پاسخ
      1. مجتبی

       سلام
       عکس فیلتر رو براتون گذاشتم اینها با پمپ هوا کار میکنن و برقی نیستن .
       https://www.onlypet.ir/upload/user/fileupload/1436139743.jpg
       https://www.onlypet.ir/upload/user/fileupload/1424516784.jpg
       دوست عزیز استفاده از تشت اشتباه هستچون تشت تبادل حرارتی زیادی داره و اختلاف دما در طول روز به وجود میاد و برای همین بچه ماهی ها تلف میشن ضمنا به یک سنگ هوای ملایم برای بچه ها نیازه تا هم اکسیژن لازم رو داشته باشن و هم اینکه آب جریان داشته باشه و دمای تمام سطوح آب یکسان باشه ( البته بیشتر کاربردش برای گورامی جریان اب هست).

       پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code