لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,019 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. ناشناس

  سلام میخواستم ببینم تانک ۱۵۰ لیتر برای نگهداری سیکلید های مالاوی کافیه ترکیب هم اینو میخوام بگیرم
  ۳ تا یلو الکتریک متوسط
  ۳تا کبالت زبرا متوسط
  ۱ رد زبرا هم سایز بالایی ها
  ۱ زبرا البینو هم سایز با بالایی ها
  ۱ اوراتوس کمی کوچک تر از بقیه
  ۱ پلی سیگما همسایز اوراتوس
  ۵ تا کالیکو بزرگتر از بقیه
  ۴تا طاووسی هم سایز کالیکو ها
  ۱ دلفینی هم سایز کالیکو و طاووسی
  ۱ پروت کوچک
  داخل ترکیب کدوم ماهی اضافی هست یا حجم تانک براش کوچکه و باید حذف بشه ابعاد آکواریوم هم اینه
  ۸۲ سانت طول ۳۳ سانت عرض و ۵۰ سانت اتفاع

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   ابتدا ابعادی که گفتید نشون میده که تانکتون ۱۵۰ لیتر نیست و در بهترین شرایط اگه بدون تجهیزات و بستر و …. تا خرخره پر بشه فقط ۱۳۵ لیتر اب میگیره. حالا بخواد دکور و تجهیزات و ماسه و … اضافه بشه و تا خرخره هم که نمیتونید پر کنید پس میاد زیر ۱۰۰ لیتر.
   از این بگذریم و بریم سراغ ترکیبتون. باید عرض کنم که برای این تعداد ماهی تانک مذکور اصلا مناسب نیست و بهتره اکواریومی بالای ۳۰۰ لیتر داشته باشید. برای هر سیکلید حداقل ۲۰ لیتر اب در نظر بگیرید.
   پروت و اوراتوس رو هم حذف کنید.

   پاسخ
 2. ناشناس

  ببخشید ابعاد تو کامنت قبلی تا حدودی اشتباه بود و ابعاد درست اینه
  طول چون یه طرفش سافه و یه طرف دیگه یه کم برامدگی داره یه طرف ۸۶.۵ و یه طرف ۹۳.۴ عرض هم ۳۳.۵ ولی ارفاع همونه مخفیگاه هم به نوبه خودش زیاد هست ولی خب چون کالیکو طاووسی دلفینی زیاد میل به مخفی شدن ندارن فقط باسه بقیه میزارم
  پلی سیگما هم نخواستم چون هم فک کنم تانکم براش کوچیک باشه هم روش نگهداریش رو بلد نیستم تو سایت هم هیچی راجبش ننوشته
  خب پروت حالا آمریکایی بود اگه حذف بشه حرفی ندارم ولی اوراتوس شرایط حذف رو ندارم چون همین الان تو تانک هست
  من خودم قبلا تو همین تانک از رد زبرا کبالت زبرا یلو الکتریک زبرا آلبینو و اوراتوس نگهداری می کردم تازه هر کدوم داخل گله با تعداد بالا

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   اوراتوس ماهی مهاجمی هست. مادش خوبه و دیوونه بازی درنمیاره ولی نرش واقعا مهاجمه و ممکنه ماهیای دیگه رو حسابی اذیت کنه.

   پاسخ
 3. homam

  سلام بر اقا شهریار عزیز..بنده اول اسکار و پیرانا داشتم که رد کردم رفتن..بعدش زدم تو کار زنده زا و اونا هم ۲.۳ روز پیش دادم رفت..و زدیم تو کار بعضی از سیچلاید افریقایی های ریز و اروم..اقا این ترکیب ما اینه..شارک رمبو ۹ سانتی.بلک گوست ۱۰ سانتی.ماکرو ۴ سانتی.کالیکو ۳ عدد همه ۴ سانتی.کت پوزه بوته ایی..دلفینی.دماسونی..سورم ریز..خوبه این ترکیب بنظرتون؟؟سورم ریزه و فعلا مشکلی نیست

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اقا هومن دیگه اونقدر از ترکیب ماهیا سوال کردید باید خودتون استاد باشید و نظر مارو هم بدونید. و چنین ترکیبی رو جمع نکنید. به هر حال ترکیب سورم و سیکلیدهای افریقایی و از طرفی نگهداری شارک کنار سیکلیدها به هیچ عنوان اصولی نیست و خودتون هم احتمالا باید بدونید ترکیب سازگاری نیست.

   پاسخ
   1. homam

    اقا شهریار گل..شما گلی🌹🌹بله میدونم..بنده گفتم مشورت بگیرم..وگرنه خودمم میدونستم این ترکیب اعتمادی بهش نیست..فقط گفتم مشورت از شما استاد بزرگ بگیرم

    پاسخ
 4. محمد صالح حسینی

  سلام دوست عزیز
  سورم و تا حدودی کالیکو تو ترکیب اضافین ولی اگه مخفیگاه زیاد باشه کالیکو میتونید نگهدارید ولی سورم حتما باید حذف بشه چون هم میگی ریزه و هم سورم جزو سیکلید های آمریکایی هست و ماکرو دماسونی دلفینی و کالیکو آفریقایی هستن
  و به نظرم بین دماسونی بلک گوست و شارک یکی رو نگهداری کنید
  و اینو بگم من خودم دارم ماکرو شارک رنبو و کالیکو رو باهم نگه می دارم و گاهی ماکرو با شیطنتاش کالیکو رو آزار میده باسه همین گفتم کالیکو اضافست ولی مخفیگاه زیاد باشه مشکلی نیست البته با این حال کالیکو ها و انواع پیکاک های دیگر مثل طاووسی و الوناکارا علاقه به مخفی شدن ندارن

  پاسخ
 5. homam

  ماکرو گیاه اکواریوم خراب میکنه؟؟؟؟

  پاسخ
  1. محمد صالح حسینی

   خراب نمی کنه ولی تزمینی نیست اگه ماکروت مثل ماکرو من شیطون باشه بیشتر احتمال داره خراب کنه به الاوه ماکرو فقط وقتی میشه کنارش گیاه گذاشت که یا با همنوع خودش یا با ماهی هایی مثل لوچ شارک نگهداری بشه که اشتباهه و ماکرو باید با سیچلاید های مالاوی هم رده مثل اوراتوس باشه
   حتی اگه ماکرو گیاه رو خراب نکنه باقی ماهی هاتون مثل دماسونی حتما خرابش می کنن به هر حال تو تانکتون گیاه نباشه بهتره

   پاسخ
 6. آیدین

  سلام خیلی خوب بود
  البته اگه امکانش هست درباره ی ماهی های آب شور هم بنویسید
  راستی نگهداری گوپی ها با زبرا ها درسته؟
  با تشکر فراوان

  پاسخ
 7. آیدین

  سلام
  خوبید؟
  من پسرخاله ام ماهی اسکار رو با ماهی اسکات نگهداری میکنه
  آیا این مدل نگه داری درسته؟
  ممنون

  پاسخ
  1. علی

   نگه داریش ممکنه اما خیلی سخت و دشواره و اسکات یک ماهی لبشور هست و خصوصیات اخلاقیش با اسکار نمیسازه و بهتره ادامه به نگه داری ندن.

   پاسخ
  2. homam

   بله ممکن که هست و اسکات در اب شیرین هم میتونه زندگی میکنه..ولی با اسکار سازگار نیست

   پاسخ
  3. saj!jad

   با احترامی که نسبت به سایر دوستان و علاقه پسر خاله شما
   برای نگه داری این دو ماهی باهم قائلم
   دیدگاه های تجربی خودم و میگم
   که…
   اسکات و تا حد امکان توی اب شیرین نندازی به ویژه اگه کوچک باشه بگیرین احتما مرگش۴۰% پس نگیرین اذیت میشن من خودم دو تا رو کشتم پس نگیر شما…
   اسکار هم معمولا چون سیچلاید خشن و قوی جثه ای هست با ماهیایی مث نایف،گرین ترور،پیرانا،یا تک گونه نگه داری میشود…

   پاسخ
 8. آیدین

  سلام
  خوبید؟
  ماهی های زبرای من رنگشون سبز بود اما رنگش تیره شد بعدش مردن
  ایا این یه بیماری هست
  باتشکر

  پاسخ
  1. علی

   به نظر بنده به دلیل نامساعد بودن شرایط آب اینجوری شدن و بیماری خاصی نیست.
   اگر داخل محل نگه داریشون فیلتر ندارید حتما هفته ای یکبار مقداری از آبشون رو با آب تازه و بدون کلر تعویض کنید.

   پاسخ
 9. محمد صالح حسینی

  سلام
  ماکرو دیوانه ی من الان زیاد حالش خوب نیست البته تحرک داره ولی تند تند تنفس میکه غذا هم ریختم نخورد الانم نزدیک پلی استرن کز کرده کبالت زبرا هم خیلی بهش نزدیکه ولی اصلا باهاش کاری نداره(تو حالت طبیعی پدر کبالت رو در میاورد) میشه بگید چکار کنم تا حالش خوب بشه؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   شاید کیفیت اب اومده پایین یا دچار هر بیماری میتونه شده باشه و خیلی راحت نمیشه نتیجه گیری کرد. به هر حال موارد زیر محتمله:
   کتک میخوره یا مدام دنبالش میکنن. بهتره با شیشه از سایرین جداش کنید و زیر نظر قرار داشته باشه. اگه مشکلی نداشته باشه به زودی هم تغذیه میکنه و هم نفس نفس زدنش برطرف میشه.
   مشکلات گوارشی: ماکرو جزو امبوناهاست و باید رژیم غذایی گیاهی داشته باشه. اگه دل یا غذای پروتئینی گوشتی استفاده کردید قاعدتا ماهی دچار مشکلات گوارشی و عدم هضم غذا و در نهایت مرگ میشه.
   دچار بیماری های انگلی هست: اگه رنگ پریدگی داره و گوشه گیره و تغذیه هم نمیکنه ممکنه به انگل دچار شده و باید سریعا از یه داروی ضدانگل تجاری معتبر و وسیع الطیف استفاده کنید چون دقیقا مشخص نیست چه نوع انگلی هست.
   دچار سایر بیماری های باکتریایی یا … هست: احتمالا طی یکی دو روز اینده علائم ظاهری رو بروز میده و بیشتر مشخص میشه ولی متاسفانه چنین بیماری هایی تا زمان بروز ماهی رو خواهد کشت.

   پاسخ
 10. محمد صالح حسینی

  سلام
  امکان نداره کتک خورده باشه چون همیشه اونه که همه رو کتک می زنه تنوع غذایی هم تا حدودی رعایت میشه ولی اکثرا غذای خشک میدیم و بعضی اوقات کاهو براشون میندازیم غدای خشک هم که بهشون میدیم یه برند خارجیه فکر کنم مارکش تایلندی باشه ولی بابام میگه غداشون احتیاج به تنوع نداره و همین غذای خشک هم از سرشون زیاده رنگش هم مثل همیشه هست
  احتمالا همون کیفیت آب بوده و اینکه فهمیدم یکم استرس داشته یکم زد استرس دیشب ریختم الانم حالش بهتر شده ورج و وورجه هاش دوباره مثل قبل شدن اوراتوسم دوباره ازش حساب می بره کبالت زبرا و کالیکو و سایر ماهی های تانک هم همینطور تغذیه هم کرد ولی تند تند نفس کشیدنش هنوز سر جاشه اونم ممکنه به مرور زمان رفع بشه ؟ و فقط کیفیت آب پایینه که اونم امروز فردا می خوایم آکواریوم رو سیفون کنیم

  پاسخ
  1. saj!jad

   نه عزیز جان هیچ چیز که امکان ناپذیر نیست
   بنده دو تا انجل دارم اول یکی بود خلاصه یک انجل سفید براش انداختم همیشه میزدش خودشم نقره ای مشکی
   خلاصه زمانی نبود که نزنش بعد سه روز پیش متوجه شدم جاشون عوضش شده انجل سفید داهر نقره ای رو نیزنه اصن تعجب کردم جدیدا هم که باله زیری انجل تقره ای و این انجل سفید کنده😕
   خلاصه دوست عزیز هیچ چیز ابدی نیس
   دوران پادشاهیش سراومده…

   پاسخ
 11. محمد صالح حسینی

  سلام
  خوب ببینید یلو الکتریک من تا نمیره یا ماهی قوی تری رو وارد تانک نکنم حکومت ظالمانش پا بر جاست که فکر نکنم هیچ سیچلاید مالاوی دیگه ای زورش به این برسه ولی یادش به خیر یه گرین ترور داشتم حتی جرئت نزدیک شدن بهشو نداشت ولی خوب اوراتوس ازش حساب می بره
  و اینو بگم که من هم با همین مشکل مواجه شده بودم یه بار یه کالیکو داشتم رنگش سرمه ای بود بعد یه کالیکو دیگه که رنگش کرمی بود بعد اولش سرمه ایه کرمیه رو میزد بعد یه مدت جاشون عوض شد و کرمیه سرمه ایه رو میزد خلاصه آخرش سرمه ایه مرد ولی هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدم نه مریض بود نه زیاد با کرمیه درگیر میشد ولی کرمیه رو هنوز دارم و اونم مثل همه ی ماهی های دیگه از یلو الکتریک و همینطور از کبالت زبرا و اوراتوس حساب می بره

  پاسخ
  1. saj!jad

   دلیلیش اینکه چون تازه وارد تو تانک جا نیفتاده
   شما خودتو فرض کن وارد یک جمعی میشی که قرار چند ماهی رو کنار اونا بگذرونی اولش که خیلی رسمی یکم که بگذره روتون بهم باز میشه خود اصلیتون و نشون میدین😉

   پاسخ
   1. محمد صالح حسینی

    خودم میدونم آقا سجاد فقط میخواستم بگم همون اتفاقی که باسه آنجل های شما افتاد باسه کالیکو های منم افتاد و اینکه ماکروم تا نمیره سلطنت شرورانش ادامه داره

    پاسخ
 12. امیر

  سلام به همه من میخواستم از و پولی اندرچری و گار نگهداری کنم اول تانک کوچیک داشتم اونو فروختم حالا میخوام این ماهی ها رو پیش هم نگه دارم اول از همه ایا با هم سازگارن بعد ابعاد اک ۱۸۰ طول عرض ۶۰ ارتفاع ۶۰ ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ
 13. saj!jad

  اقا شهریار
  اب اکواریومم زرد شده
  چیکار کنم زردیش از بین بره
  یکی دوجا پرسیدم سوالم و نتیجه ای نگرفتم
  ایا گیاهیش کنم مشکلم حل میشه?
  الان چه افزودنی به ابم اضاف کنم/?
  تاپیک مورد نظر این سوال و پیدا نکردم یا به ذهنم نرسید…
  چه کنم اب تمیز و کریستالی بشه ذغال اکتیو استفاده کنم تو تاپ سامپ زردیش و میگیره?
  شفافش میکنه یا خیر?
  راستی یک کلیپ از انجلامم گذاشتم چند رسانه ای لینکش و نتونستم تو تاپیک انجل قرار بدم خواستم ببینم درگیر شدن یا علائم جفتگیری?
  راستی جنسیتشونم بگین تشکر….

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   زردی میتونه به خاطر نیترات و فسفات بالا یا استفاده از غذای بیکیفیت و بیش از اندازه یا نور باشه.
   سیفون زدن مرتبط هفتگی و کاهش نور(اگه اکواریوم گیاهی نیست) میتونه مشکل رو برطرف کنه. با سیفون زدن میتونید سطح نیترات رو کاهش بدید. دقت داشته باشید نیترات در اکواریومی که سیکل شده است طبیعیه و سطح اون رو باید با سیفون زدن یا نیترات زداها، یا حتی کاشت گیاه کنترل کنید.
   اون انجل ها هم من بیشتر احساس کردم دارن دعوا میکنن با این حال اگه در نهایت یکی از انجل ها دنبال دیگری افتاد و کتکش زد نشون میده دعوا بوده و داشتن زورازمایی میکیردن و نهایتا یکی که قوی تر بوده الان دیگری رو میزنه و قدرتو در دست گرفته.

   پاسخ
 14. Omid

  سلام ببخشید میتونم چه ماهی های لجن خواری برای ماهی های گوشت خوار بگیرم و ماهری های ردتیل و پنگوسی این هارو میخوام میتونن کنار هم باشن و راستی دیگه چه ماهی هایی خوبه آکواریم ۱متر در ۱متر در ۵۰ سانت چیا دیگه میتونم بندازم

  پاسخ
  1. saj!jad

   انواع لجن خوار مثل ساده،شکلاتی،البینو،اسپرت،باله پری(خرگوشی)
   پوزه خرگوشی،لیزارد،پوزه بوته ای میتونین اضاف کنین راجب پنگوسی که مشکلی نداره ولی ردتیل و اطلاعی ندارم منتظر سایر دوستان باشین و لطفا ترکیبتون و بگین در حال حاضر چیا دارین تا بتونیم راهنماییتون کنیم موفق باشین…
   اگر هم میخواین تازه ماهی بندازین باید جبهتون و مشخص کنین
   که دوست دارین چه تیپ شخصیتی اکواریومی باشین
   دنبال سود،تکثیر کردن،صلح جو،مانستر باز،تفریحی،حرفه ای….?

   پاسخ
 15. رامتین

  سلام
  ترکیبه من خوبه؟
  آروانا_پرت_سورم_نایف_پولی_آرچر

  پاسخ
  1. Mani mani mani

   سلام آروانا بزرگ بشه ممکنه به خدمت سورم برسه آرچر هم لبشوره و تو آب شیرین عمرش کم میشه راجع به سازگاریش اطلاعی ندارم

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   پروت و سورم و نایف و پولی رو شاید بتونید کنار هم نگهداری کنید.
   ولی اروانا خیر و اختصاصی نگهداری بشه
   ارچر هم در اکواریوم لب شورها.

   پاسخ
 16. اارشیا زارع

  سلام میخواستم بدونم اینکه من یه اروانا سیلور بزرگ ۴۰ سانتی دارم خیلی میترسه باید چیکارش کنم و اینکه غذای زنده رو بگیرم (ینی دمش رو بگیرم) تا اروانام بیار بخورتش به اروانم اسیبی نمیرسه بعد من یه اروانا سبز دارم حود ۸۰ سانته میخوامی فروشمش چه قیمت مناسبه

  پاسخ
  1. Omid

   وای بر تو به نظرم ازش بچه بگیر اینطوری بیشتر پول گیرت میاد

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   احتمالا اکواریومش کوچیکه. اروانا در اکواریوم های کوچیک استرس میگیره و نزدیکش بشین میترسه. حتی به نور یا رنگ های خاص مثل قرمز یا حتی به اتفاقات اطرافش واکنش نشون میده و اگه کمی فضا کوچیک باشه شدیدا میترسه و میخواد خودشو پرت کنه بیرون.
   اون اروانای سبز هم اگه واقعا اروانا سبزه و مثلا جاردینی نیست و به جای سبز اشتباه گرفته باشید بسیار قیمتیه و اصلا کسی نمیفروشه و نگه میداره.

   پاسخ
 17. Omid

  سلام ببخشید میخواستم بدونم برای یه آکواریوم دیگه آرچر با ماهی های گیاه خوار میسازه و چیا تو آکواریوم قدی میتونم اضافه کنم به نظرتون ممنون
  راستی اگه آروانا اضافه کنم مطمئنی مشکلی نداره

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   اروانا سازگار نیست و باید به صورت اختصاصی ازش نگهداری کنید.
   ماهیای لب شور رو در سایت جستجو کنید. اسکات هست، مونو هست. پافر فیش هست و …
   تو اکواریوم قدی هم به نظرم گلدفیش جالبه. یا تبدیل بشه به پالادیوم. البته این یک نظره و بستگی به سلیقه شما داره.

   پاسخ
 18. آیدین

  سلام چه ماهیانی با ماهی دیسکاس اسکات و اسکار ساز گارن

  پاسخ
  1. محمد صالح حسینی

   با هر کدوم ماهیای مختلف رو میشه گذاشت این سه تا هم با هم سازگار نیستن حالا من هر چند تا ماهی که با هر کدوم سازگار هستند رو برای شما میگم
   دیسکس:اولا توصیه می کنم دیسکس رو به صورت تک گونه نگداری کنید ولی میشه با آنجل کریدوراس پوزه خرگوشی بلک گوست و… نگهش داشت و بهترین ترکیبی که میشه با دیسکس گذاشت ترکیب دیسکس آنجل و پوزه خرگوشی هست از نظر من و بگم دیسکس بهتره زیاد با ماهیای گیاهخوار نباشه چون ماهی های گیاهخوار زود بیماری میگرن و به دیسکس انتقال میدهند
   اسکات:به دلیل شرایط زیستی خاص اسکات ها آن ها را باید با ماهی های لبشوری دیگر مانند مونو پوفر آرچر تارگت تایگر سوماترا و … باشه
   و اسکار :پرت تگزاس سورم بزرگتر نایف ردتیل گرین ترور (البته به شما توصیه نمی کنم) پیکاک باس
   موفق باشید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code