انواع طوطی امازون

از زمان های قدیم امازونها به عنوان حیوان خانگی نگهداری میشدند و محبوبیت خاصی بین طرفداران طوطی پیدا کرده اند. تکثیرشان در کشورهای اروپایی اکثرا با موفقیت همراه بوده و در صورت نگهداری انفرادی به صاحب خود خو گرفته و اهلی میشوند ولی انها بین اعضایی که با پرنده تماس دارند اختلاف گذاشته و با هر یک صمیمیت خاصی برقرار میکنند. برای هر چه بیشتر اشنا شدن با این پرنده ،انواع معروف این گونه را در ادامه متن معرفی میکنیم. در صورت تمایل به کسب اطلاعات در مورد نگهداری،تغذیه و پرورش به بخش نگهداری و پرورش امازونها در همین سایت مراجعه کنید

به ادامه متن توجه کنید

طولش ۳۷ سانتیمتر بوده ومحیط زیستش شرق برزیل است پیشانی و جلوی سر برخی از انواع انها تیره ،بالای سر،صورت و دور چشمش زرد رنگ،پشت گردن و پرهای پشتی سبز همراه رگه های تیره تر،سر شانه وقسمتی از شاه پرها قرمز ،دور چشمش سفید،حلقه چشمش قهوه ای تیره و منقارش سیاه میباشد نوع اصلی ان را امازون پیشانی ابی نیز مینامند.در صورتی که از جوجگی با انسان بزرگ شود به انسان خو گرفته وعضوری از اعضای خانواده میشود. تکثیرش با موفقیت همراه بوده ۲تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ها پس از گذشت ۲۹ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ۹ تا ۱۰ هفته لانه را ترک میکنند


امازون سر شانه طلایی یا امازون پیشانی ابی بال زرد amazona aestiva xanthoteryx

طولش به ۳۷ سانتیمتر رسیده و محیط زیستش شمال بولیوی،پاراگوئه،ماتوگروسو،تا شمال ارژانتین میباشد.اختلافش با نوع اصلی امازون پیشانی ابی در ان است که پرهای سرشانه برخی از انها طلایی یک دست است ان را پیشانی ابی بال زرد نیز مینامند.توسعه رنگ ابی روی پیشانی وجلوی سرش همانند نوع اصلی ان بسیار متفاوت است . تکثیرش با موفقیت همراه بوده ۲تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ها پس از گذشت ۲۹ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ۹ تا ۱۰ هفته لانه را ترک میکنند


امازون ونزوئلا amazona amazonica

طولش ۳۱ سانتیمتر و محیط زیستش کلمبیا،ونزوئلا،گویانا و نواحی وسیعی از شمال برزیل تا پرو میباشد.رنگ اصلی بدنش سبز ،پیشانی و صورتش زرد بوده و در بسیاری از انواع انها ،بین پرهای زرد پیشانی  پرهای ابی ملاحظه میگردد.سرشانه اش سبز زرد،زیر بالهایش قرمز پرتقالی ،داخل پرهای دمش پرتقالی تا قرمز ،دور چشمش ابی خاکستری و حلقه چشمش پرتقالی است.نقش و رنگ امیزی در یکایک انها متفاوت است.این امازون از امازونهایی است که بیشتر نگهداری میشود.تکثیرش به کرات با موفقیت همراه بوده ،۲تا ۳ تخم میگذارد و جوجه ها پس از ۲۹ روز سر از تخم بیرون اورده و پس از گذشت ۹ هفته لانه را ترک میکنند


امازون سورینام amazona ochrocephala ochrocephala

طولش به ۳۷ سانتیمتر رسیده و محیط زیستش گویانا و شمال برزیل است رنگ اصلی بدنش سبز و قسمت فوقانی ان تیره تر میباشد.در پشت گردن و پشتش پرهای سیاهی ملاحظه میشود .پیشانی و جلوی سرش زرد،سرشانه اش قرمز ،پرهای دمش سبز،ته انها قرمز و پرهای خارجی دارای محدوده ای سیاهند. دور چشمش  خاکستری ،رنگ حلقه چشمش پرتقالی ،منقارش خاکستری سیاه به همراه لکه های قرمز در قسمت فوقانی است.رنگ امیزی یکایک انها میتواند متفاوت باشد .برخی از انها دارای صورتی زرد هستند. ۲تا ۳ تخم میگذارد و جوجه ها پس از ۲۹ روز سر از تخم بیرون اورده و پس از گذشت ۹ هفته لانه را ترک میکنند


امازون پشت گردن طلایی  amazona ochrocephala auropalliata

طولش ۳۹ سانتیمتر و محیط زیستش جنوب غربی مکزیک تا کاستکاریکا میباشد.رنگ اصلی بدنش سبز پرهای سرش کم و بیش سبز ابی ودر پشت سر وگردنش لکه طلایی بزرگی دیده میشود .زیر بالهایش لکه کوچک قرمزی وجود دارد ،دور چشمش سفید و حلقه چشمش پرتقالی و منقارش خاکستری تیره است.یکی از بااستعدادترین امازونها دراستعداد تکلم است . در صورتی که از جوجگی با انسان بزرگ شود به انسان خو گرفته وروابط عمیقی با نگهدارنده خود برقرار کرده و عضوری از اعضای خانواده میشود. تکثیرش با موفقیت همراه بوده ۲تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ها پس از گذشت ۲۹ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ۹ تا ۱۰ هفته لانه را ترک میکنند


امازون پاناما amazona ochrocephala panamensis

طولش ۳۳ سانتیمتر و محیط زیستش شمال کلمبیا و پانامه است .شبیه امازون سورینام بوده ولی رنگ اصلیش روشن تر میباشد ،پرهای پشت گردن و پیشانی فاقد رگه های تیره اند .پیشانی و قسمت جلوی بالای سرش زرد،دور چشمش سفید،حلقه چشمش قرمز قهوهای ،منقارش استخوانی  روشن و نوک قسمت فوقانی برخی از انها سیاه است در صورت نگهداری انفرادی اهلی شده و قدرت تکلم خوبی دارد . تکثیرش به کرات با موفقیت همراه بوده ۲تا ۴ تخم میگذارد و جوجه ها پس از گذشت ۲۹ روز سر از تخم بیرون می اورند و پس از گذشت ۹ تا ۱۰ هفته لانه را ترک میکنند


امازون بزرگ سر طلایی amazona ochrocephala oratrix

طولش ۴۱ سانتیمتر و محیط زیستش مکزیک و هوندوراس میباشد .سر و گردن طلایی و سایر پرهایش سبز و پرهای ناحیه گردن،سینهو پشتش همراه با رگه های سبز تیره است سر شانه و بالهایش قرمز میباشد .برخی از انان دارای پرهای زردی در سایر بدن میباشند .به خاطر صدای گوش خراش برای نگهداری در منزل مناسب نیست .به کرات در اروپا تکثیر یافته و جوجه ها ابتدا سبز یک دست بوده و تنها رنگ امیزی زرد خفیفی روی پیشانی خود دارند.معمولا دو تخم گذارده و ج.جه ها پس از گذشت ۲۴ روز سر از تخم دراورده و ۱۰ هفته بعد لانه را ترک میکنند


امازون کوبا amazona leucocephala

طولش ۳۲ سانتیمتر و محیط زیستش  کوبا است رنگ اصلی بدنش سبز ،پرهای پوششی اش دارای رگه های تیره اند.پیشانی ،بالای سر و دور چشمش سفید ،زیر شکمش قرمز،شاه پرهای جلویی ابی ،پرهای ته دم قرمز ،رویشان سبز و زیر انها زرد رنگ است.حلقه چشمش قهوه ای تیره ومنقارش تقریبا سفید رنگ است.از جمله امازونهایی است که به اروپا اورده شده ،ولی امروزه در اروپا نایاب شده .از انجا که در المان شرقی تکثیر یافته امروزه ۱۰ جفت ثبت شده ان در المان وجود دارد.۳ تا ۴ تخم گذارده و جوجه ها پس از گذشت ۳۰ روز در امده و پس از ۹تا۱۰ هفته لانه را ترک میکنند


امازون صورت سبز amazona viridigenalis

طولش ۳۳ سانتیمتر ومحیط زیستش شمال غربی مکزیک میباشد ،پیشانی و بالای سرش قرمز پرنگ ،رنگ اصلی بدنش سبز تیره وزیر ان روشن تر است .پرهای پشت سر و گردن همراه رگه های تیره ترند ،علامت مشخصه انان صورت سبز براق انها میباشد.بالهایشان سبز تیره بوده وروی انها لکه قرمزی ملاحظه میشود حلقه فاقد پر دور چشمش سفید،حلقه چشم پرتقالی تا زرد و منقار استخوانی روشن است.انان به سرعت اهلی شده و با نگهدارنده خود روابط عمیقی ایجاد میکنند .در ایالت متحده امریکا طرفداران زیادی دارند.در المان چندان مورد توجه نبوده وبه همین دلیل تکثیر هم نشده اند


امازون ریش ابی amazona festiva

طولش ۳۴ سانتیمتر و مخیط زیستش در شمال امازون و منطقه اورینکو میباشد.دو رگه انشعاب یافته شناخته شده است .رنگ اصلی بدنش سبز تیره ،روی پیشانی تا چشمهایش نواری قرمز قهوهای ملاحظه میگردد.نوار ابی نازکی از روی چشمش شروع و تا گلو ادامه میابد.انتهای پشت و نواحی قده چربی اش قرمز براق میباشد. انان به سرعت اهلی شده و استعداد مناسبی برای یادگیری کلمات دارند.واردات انها محدود بوده و تا بحال تکثیر نیافته اند

منبع: نقل از کتاب هلموت پینتر ترجمه پرفسور علی فرشچی توسط onlypet.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

8 دیدگاه در “انواع طوطی امازون

 1. Ali

  با سلام میخواستم بدونم قیمت جوجه امازون در حال حاضر چنده هر چند میدونم قیمت ها بسته به مناطق مختلف کشور فرق داره اما میخواستم به طور میانگین رنج قیمت این نژاد طوطی هارو بدونم
  ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   حدودا خیلی زیاده ؟؟!! جوجه آمازون بنده چند وقت پیش دیدم یک میلیون تومان به بالا بود و حتی تا سه تومن شنیدم جوجه آمازون و بارتا .
   البته طبق قوانین نباید قیمت میدادم ببخشید.

   پاسخ
 2. Atousa

  سلام ببخشید مدفوع یه طوطی در حالت عادی باید چه طوری باشه؟؟ میترسم طوطیم مریض باشه

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   رنگ فضله به تغذیه هم برمیگرده. ممکنه یه موقع سبز روشن باشه یه موقع تیره یا حتی به قهوه ای بزنه. اما در اکثر موارد و هنگام تغذیه نرمال قسمت اصلی سبز و قسمتی هم سفید یا حتی رنگ روشن داره. نه ابکی و نه خیلی سفت.
   اگه فضله ابکی نیست یا رنگ غیر طبیعی نداره جای نگرانی نیست.

   پاسخ
 3. ali

  خدایش بخش عروس هلندی ۵۲ صفحه هست اما اینجا یک صفحه هم نی پس نتیجه میگیریم عروس پر طرفدار تر هست و ارزون تر خشگل تر با نمک تر کلا سر هست به همه شلوغ ترین بخش سایته??????

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب طوطی آمازون گرون قیمته و از کاسکو هم گرون تره و در ایران کمیاب هم هست برای همین خیلی دوستان طرفش نمیرن اما در سخنگویی رقیب کاسکو هست و زیباتر از کاسکو هم می باشد و اصلا قابل مقایسه با عروس هلندی که شما فرمودین نیست.

   پاسخ
   1. ali

    سلام قیمت و کمیابی هیچ ولی با هر طوطی کار کنی میتونه حرف بزنه مگه داستان مرغ عشق سخنگویی که تو گیس هم هست رو نشنیدی؟
    زیبایی هم که خدایی عروس خیلی از اینا خوشگل تره خدایی من که عروس رو میپسندم

    پاسخ
 4. mohsen M€lo0

  عروس هلندی رو اصلا نمیشه با طوطیایی مثل آمازون کاسکو اکلکتوس ظ کاکادو مقایسه کرد

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *