تکثیر و تولید مثل گورامی

در قسمت شناخت و نگهداری انواع گورامی ها  به برسی و شناخت  و نگهداری  انها پرداختیم، حال در این قسمت روش تکثیر انها را شرح خواهیم داد. امید است  مطالب ارائه شده در مورد گورامی ها مفید واقع شود

به ادامه متن توجه کنید

تولِید مثل انواع گورامی ها: تولید مثل در انواع گورامی ها و سایر لابیرانت دارها تا حدودی مشابه است ولی گاهی ممکن است برخی از گونه ها خصوصیات جزیی داشته باشند همه این ماهی ها برای تخم ریزی اقدام بساختن لانه های خاصی از حباب هوا می نمایند. ساختن لانه حبابی در تخصص ماهی نر است و برای ساختن آن ماهی نر مرتبا بسطح آب آمده و مقداری هوا با خود به داخل آب می برد و پس از آن حبابهای کوچک هوا در داخل دهان ماهی نر با لایه ای از بزاق دهان آغشته شده و به سطح آب رها می گردد. حباب های هوا در مجموع شباهت زیادی به کف صابون در روی آب دارد ولی حباب های حاصل از آن بسیار کوچک می باشند. اندازه حبابها از یک ماش بزرگ تجاوز نمی نماید. ماهی از گیاهان سطح آب برای نگهداری و اسکان دادن حبابها استفاده می نماید گاهی نیز ممکن است حباب های هوا زیر گیاهان داخل آکوآریوم و بخصوص زیر برگهای پهن قرار داده شوند

ساختن لانه حبابی توسط ماهی نر نشان از آمادگی تولید مثلی است و اگر در آکوآریوم ماهی ماده از جنس او وجود ندارد ، باید بلافاصله اقدام به تهیه جفت برای او نمود. ماهی نر هنگام انتخاب جفت و یا اظهار تمایل به ماهی ماده موجود در آکوآریوم ، ابتدا باله های خود را تا حداکثر ممکن گسترده کرده و به طرف ماهی ماده می رود. اگر ماهی ماده نیز همین عکس العمل را نشان دهد انتخاب جفت انجام گردیده است

ماهی نر بسیار کم حوصله است و اگر بعد از ساختن لانه حبابی و راندن جفت خود بطرف آن برای تخمریزی ، ماهی ماده آمادگی تخم ریزی را نداشته باشد ، جنگ و منازعه را با آن شروع کرده و با ضرباتی که با سر به طرفین بدن او وارد می کند و نیز با پاره کردن باله هایش ممکن است او را بکشد

در اوایل شروع نزاع بهتر است ضمن مواظبت دقیق به آنها فرصت بیشتری داده شود چون ممکن است تغییر عقیده داده و سر عقل بیایند. در غیر این صورت و ادامه نزاع باید ماهی نر را از آکوآریوم خارج نمود. چند ساعت بعد باید مجددا ماهی نر را داخل آکوآریوم ماده قرار داد. اگر منازعه باز هم شروع شود باید به همان منوال دو سه بار دیگر اینکار را ادامه داد تا سرانجام تخم ریزی انجام شود. در غیر اینصورت باید نسبت به تعویض ماهی نر یا ماده اقدام نمود. اگر انتخاب انجام گیرد، ماهی نر پس از ساختن لانه حبابی جفت خود را بزیر آن برده و بدن خود را خم کرده و هلال وار به دور ماهی ماده می چسبد. در اینموقع هر دو ماهی به آرامی و بدون شنا کردن بکف آکوآریوم افتاده و ماهی ماده تعدادی تخم از خود خارج می کند که بلافاصله توسط ماهی نر بارور می گردند. پس از آن ماهی نر جفت خود را رها کرده و تخمها را در دهان با حباب هوا و بزاق آغشته کرده و به زیر لانه حبابی می فرستد. این عمل چندین بار و برای مدت یکساعت یا بیشتر ادامه می یابد تا وقتی که تمام تخمها که معمولا ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد هستند ریخته شوند. پس از تمام شدن کار تخم ریزی ، ماهی نر بلافاصله ماهی ماده را به دورترین نقطه آکوآریوم از لانه حبابی تبعید کرده و حفاظت و مراقبت از تخمها را خود بعهده می گیرد. در این موقع بخصوص در آکوآریومهای کوچکتر از ۶۰ لیتر، بهتر است بلافاصله ماهی ماده از آکوآریوم خارج شود ، در غیر اینصورت دخالت وی در امر مراقبت از تخمها ممکن است باعث واکنش نر و مرگ ماهی ماده شود.

نکته: تبخیر آب تا حدودی باعث شکسته شدن برخی از حبابهاِی هوا می گردد. اگر چه ماهی نر به سرعت با ساختن حبابهای تازه کمبود آنها را جبران می کند، با وجود این حتما در آکوآریوم باید کاملا بسته باشد تا از خراب شدن حبابها جلوگیری شود. برای این منظور کافی است که روی آکوآریوم با شیشه پوشیده شود.

لانه حبابی بطور میانگین ۸×۸ سانتیمتر است و ضخامت آن یک سانتیمتر یا کمی بیشتر می باشد. پس از قرار گرفتن تخمها در زیر لانه حبابی، ماهی نر تعداد دیگری حباب هوا تولید کرده و زیر تخمها قرار می دهد. تخمها را با دقت زیاد می توان بین حبابهای هوا مشاهده نمود. حرارت لازم برای تخم ریزی و نگهداری از آنها بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتِیگراد است. در این حرارت لاروها معمولا دو روز پس از لقاح از تخم خارج می شوند. لاروها ابتدا شکل بچه قورباغه را (قبل از دگردیسی) دارند و داخل حبابهای هوا می مانند . اگر نوزادی از داخل حبابها بداخل آب بیفتد ، ماهی نر بلافاصله آن را تعقیب کرده و با حباب هوایی که به دور او درست می کند وی را بداخل لانه حبابی متصاعد می سازد. سه روز بعد کم کم حبابهای هوا شروع به خراب شدن کرده و نوزادها که در این زمان قسمت عمده کیسه زرده آنها جذب گردیده است به طور دسته جمعی شروع به شنا می نماِیند. اگر یکی از بچه ها از گروه خارج شود بلافاصله توسط ماهی نر به گله بچه ها بازگشت داده می شود. سه هفته بعد از تولد که بچه ها می توانند از خود مراقبت نماِیند ، ماهی نر دیگر کار خود را خاتمه یافته می داند و بچه ها را بحال خود رها میکند و همچنین ممکن است گاهی شروع به خوردن آنها کند. بنابراین اگر ماهی نر تاکنون از آکوآریوم خارج نشده است باید بلافاصله اقدام به خارج کردن وی نمود

نکته: در تکثیر و پرورش این ماهی ها چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه و دقت قرار گیرند .اکثرا تازه واردها ممکن است در آکوآریوم خود حتی اقدام به تکثیر ماهی بنمایند ولی پس از اینکه سن بچه ماهی ها به ۱۵ تا ۳۰ روز برسد تمام و یا عده زیادی از آنها خواهند مرد. دلیل اصلی آن را فقط می توان در دو کلمه مختصر نمود: تغذیه بد. بچه این ماهی ها در شروع شنای ازاد احتیاج زیادی به غذای زنده میکروسکوپی دارند و اگر آکوآریوم بسیار کوچک و تمیز باشد ، غذای کافی برای آنها تولید نمی شود. برای پرورش بچه ماهی ها حجم آکوآریوم باید حداقل ۶۰ لیتر باشد. عمق آب داخل آن باید بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و به اندازه کافی گیاه در آن کاشته شود. آب آکوآریوم حتما باید کهنه باشد تا غذای کافی تولید نماید. اگر مقداری گیاه مرده و در حال پلاسیدن در آکوآریوم باشد نه تنها مضر نیست بلکه از نظر تولید غذا بسیار مناسب نیز می باشد. اگر نمی توان در آکوآریوم و یا مخزن دیگری اقدام به پرورش انفوزوئرها نمود که ریزترین مواد غذایی زنده می باشند می توان پس از تخم ریزی مقدار کمی کاهوی له شده و مقدار خیلی کمی غذای ماهی که به صورت پودر در آمده است در داخل آب ریخت تا در داخل آکوآریوم انفوزوئرها که غذای اصلی بچه ماهی ها است تولید شوند. در صورتی که در اکواریومی مجزا پرورش انفوزوئرها صورت میگیرد در مراحل اولیه رشد و نمو بهتر است روزی دو سه بار و هر بار دو سه لیوان آب سبز محتوی فیتوپلانکتن و انفوزوئر به آکوآریوم لاروها اضافه نمود. با رشد ماهی میتوان از غذاهای دیگری نیز استفاده نمود. به طور مثال دافنی ریز یا غذاهای دیگر باید موقعی به آنها داد که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند. در هفته سوم عمرشان لابیرانت ها تشکیل می شوند واز این پس قدرت مقاومت آنها بیشتر خواهد شد و حتی میتوانند به سطح اب امده و نفس بگیرند. اگر در این مدت سطح آب کثیف شده یا لایه ای از چربی و مواد دیگر روی آن را بپوشاند، باید با تماس دادن یک ورق کاغذ با سطح آب ، مواد اضافی روی آنرا برداشت نمود(میتوان از روش های دیگری نیز کمک گرفت).

برای تولید و پرورش تجاری و زیاد آن می توان در استخرهای کوچک اقدام به تکثیر آنها نمود. اگر تغییرات درجه حرارت بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد ماهی ها بخوبی تولید مثل خواهند نمود. در یک حوضچه کوچک با ابعاد ۲×۲ متر حتی اگر دو جفت نر و ماده گذاشته شوند ، معمولا رقابتی با یکدیگر انجام نخواهند داد. در چنین شرایطی مواد غذایی میکروسکوپی به اندازه کافی تولید خواهد شد و مصرف گاهگاهی دافنی ریز مفید خواهد بود. هرگز نباید ماهی جنگجو یا بتا را در استخرهای کوچک تکثیر نمود. طبیعتا این ماهی ها شکارچی و گوشتخوارند و در شرایط طبیعی غذای اصلی آنها را سخت پوستان کوچک تامین می نمایند. اگر چه این ماهی ها سریعا به خوردن غذاهای مصنوعی عادت می نماِیند ، اما با وجود این باید گاهگاهی غذای زنده مانند کرم خاکی خرد شده ، دافنی ها، تکه های کوچک گوشت بدون چربی(دل) ، ماهی و یا میگو به آنها داد.

نکته مهم : برای تکثیر این ماهی ها بهتر است مقداری گیاه شناور در سطح آب قرار گیرد تا لانه حبابی بین آنها ساخته شود. اگر گیاه شناوری روی آب وجود نداشته باشد ماهی نر تقریبا تمام گیاهان ریشه دار داخل آکوآریوم را خراب کرده و بر روی آب می برد.

طرز تکثیر و پرورش گوارامیها: ابتدا آکواریومی که ارتفاع آب آن ۱۵ سانتیمتر باشد را با آب که دارای سختی ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای مناسب ۲۷ درجه سانتیگراد باشد، مهیا و آماده می سازیم.

برای جلوگیری از مزاحمتهای احتمالی دور آکواریوم پوشیده می شود (مثلا سه طرف اکواریوم) که از بیرون برایشان مزاحمت ایجاد نشود و داخل آکواریوم شن یا ماسه و شعله اکسیژن قرار داده نمیشود. گوارامیها قادرند از سطح آب اکسیژن بگیرند و باید در محیطی آرام و ساکت و بدور از مزاحمتهای دیگران و بدون تلاتم آب تخمریزی کنند.

چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی در روی سطح آب قرار دهید. از آنجائیکه گوارامیهای نر خیلی زیاد علاقه به تخمها و نوزادان دارند با شتاب و عجله می خواهند صاحب نوزاد شوند و این عجله و شتاب در مواقعی که ماهی ماده آمادگی نداشته باشد اختلاف بوجود می آورد و ماهی نر شروع به زدن و کندن دم و باله های ماهی ماده می کند. اگر ماهی ماده همچنان بی میل و بی رغبت به تخمریزی باشد، انچنان ضربات شدیدی را خواهد خورد که گاهی منجر به تلف شدن ماهی ماده خواهد شد. وجود چند شاخه گیاه طبیعی و مصنوعی پناهگاهی برای ماهی ماده خواهد بود که بتواند لابلای آنها پنهان و مخفی شود و بتدریج ماهی ماده آماده خواهد شد و با گذشت چند ساعت اعلام آمادگی برای تخمریزی خواهد کرد. و بدون ناراحتی و درگیری و با بدن سالم و شاداب به کنار ماهی نر خواهد آمد و با راهنمایی ماهی نر به قسمت لانه هوایی هدایت می شود. و در آنجا آرام باقی می ماند و در چندین مرحله با ماهی نر تخمریزی می کنند.

بنابراین نحوه تخمریزی و مراحل انجام کارها بترتیب اهمیت بشرح زیر است.

آکواریوم محل تخمریزی باید دارای آبی با سختی بین ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای ۲۷ درجه سلسیوس یا سانتیگراد باشد. ارتفاع آب حداکثر ۱۵ سانتیمتر و دور آکواریوم پوشیده شود. اکسیژن داخل آکواریوم قرار نمی گیرد چون باعث تلاتم آب خواهد شد و گوارامیها محیط آرام و ساکت را دوست دارند. هیچگونه شن و یا ماسه در کف قرار ندهید(مگر تانک گیاه کاری شده باشد و تانک تخصصی تکثیر نباشد). هرگز برای آنها مزاحمت ایجاد نکنید. چند شاخه گیاه(مصنوع یا طبیعی) داخل آکواریوم قرار دهید تا علاوه بر اینکه محیط طبیعی برای ماهیها ایجاد می شود، ماهی ماده بتواند در لابلای آن در مواقع ضروری پنهان شود. با ایجاد چنین محیطی حالا می توانید ماهی نر را بداخل آکواریوم بگذارید. ماهی نر شروع به ساختن لانه هوایی می کند و با بزاق دهانش از سطح آب هوا می گیرد و بصورت حبابهای بلوری شفاف در سطح آب بصورت لانه هوایی به خانه سازی می پردازد. بیشتر دوست دارد در بین گیاهان باشد. اگر گیاهان برگ دار پهن استفاده شود، در زیر برگ گیاه لانه هوایی ایجاد می کند. و سر پناه مناسبی برایش خواهد بود. و مکان مناسبی برای تخمها و لاروها در چند روز اول است.

بعد از گذشت ۲۴ ساعت حالا نوبت به معرفی ماهی ماده خواهد بود. بآرامی ماهی ماده را داخل آکواریوم قرار دهید. دقت کنید، کوچکترین ضربه ای به بدن ماهی ماده باعث صدمه جدی و یا اینکه احتمالا از شدت درد و ضربه وارده به بدنش تخمریزی را به تأخیر می اندازد که در این فاصله چون حوصله ماهی نر کم است امکان ضربه زدن شدید به ماهی ماده زیادتر می شود و ممکن است ماهی ماده تلف شود. بنابراین با حوصله و بآرامی ماهی ماده را در کنار ماهی نر قرار دهید. با اضافه شدن ماهی ماده به آکواریوم، حرکات زیبا و دیدنی ماهی نر شروع خواهد شد. بطوریکه رقصهای زیبا و با ایجاد حرکاتی موزون که بهمراه این حالت، آبششها را باد می کند و ژست مخصوصی می گیرد و با گاردهای زیبا به دور و اطراف ماهی ماده می چرخد و همراه رقص، ماهی ماده را به آغوش می گیرد و به زیر لانه هوایی که ساخته است می برد و خیلی زود خانه اش را تکمیل تر و بزرگتر می کند. سپس ماهی ماده را دعوت به تخمریزی در محل لانه هوایی می کند. اگر ماهی ماده آماده باشد در همان ساعات نخست اعلام خواهد کرد و برای تخمریزی به زیر لانه هوایی می رود و خیلی آرام می ایستد و تخمریزی شروع می شود. و چندین ساعت تخمریزی طول می کشد و در هر نوبت تخمها در داخل لانه هوایی چیده می شود چنانچه ماهی ماده به هر دلیلی آماده نباشد و از کنار ماهی نر فرار کند و به طرف دیگری برود. این عمل باعث عصبانیت ماهی نر خواهد شد. ماهی نر دوباره دنبال او می رود و از او دعوت بعمل می آورد و چنانچه با بی میلی و فرار ماهی ماده روبرو شود شروع به زدن ماهی ماده می کند. ماهی ماده که احساس خطر می کند سعی در مخفی و پنهان شدن دارد که در این مرحله وجود گیاهان بکمک او خواهند بود و او در لابلای آنها دور از ماهی نر ساعتی پنهان می شود. این تعقیب و گریزها و ضربه زدنها ساعتها ادامه خواهد داشت و در مواقع عصبانیت ماهی نر در هر دفعه با حمله تکه ایی از باله یا دم و یا از بدن ماهی ماده را کنده و با بی رحمی تمام با او رفتار می کند. اگر ماهی ماده نتواند بخوبی خود را مخفی کند، خیلی زود بد شکل و بد قیافه و بی حال و پژمرده و نیمه جان می شود و چنانچه اوضاع به همین صورت پیش برود تلف خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید قبل از آنکه ماهی ماده به این وضع دچار شود، چندین شاخه گیاه حتما در آکواریوم قرار دهید و در صورتیکه تشخیص دادید ماهی ماده آمادگی تخمریزی ندارد او را سریعا از آنجا خارج کنید. چنانچه ماهی ماده اعلام آمادگی نماید در نهایت حداکثر بین ۲۴ الی ۴۸ ساعت جفت تخمریزی خواهند کرد و پس از پایان تخمریزی ماهی ماده را به آکواریومی که از قبل آماده کرده اید و دارای آب سالم و تمیز و آماده دارد منتقل کنید و مقداری داروی متیلن بلو به آب اضافه کنید تا زخمهای ماهی ماده عفونی نشوند و سپس ماهی ماده را با غذاهای زنده برای مرحله بعدی که باید ۱۵ روز آینده باشد آماده نمائید. خیلی زود قسمتهای کند شده بدن ماهی ماده ترمیم خواهد شد و بحالت اول بر می گردد بنابراین همه نگرانیها پایان خواهد یافت. مسئولیت و مراقبت از تخمها بعهده ماهی نر خواهد بود. بنابراین ماهی نر در آکواریوم باقی می ماند و شما می توانید تخمها را در داخل لانه هوایی مشاهده نمائید.

ماهی نر از تخمها مراقبت می کند و گاهی که در اثر ترکیدن حبابهای هوایی بعضی از تخمها به پایین می افتند سریعا ماهی نر با دهان برداشته و آنها را مجددا به داخل لانه هوایی بر می گرداند. ماهی نر مرتب این عمل را تکرار می کند و بخوبی تخمها را تمیز می کند و برایشان حبابهای جدید می سازد و از آنها بخوبی مراقبت بعمل می آورد. تا اینکه تخمها بعد از ۳۶ ساعت باز خواهند شد. همچنان نر فعالیت می کند و تمام لاروهای تازه بدنیا آمده را تمیز می کند و دوباره به حبابهای هوایی بداخل لانه بر می گرداند. از زمانیکه تخمها تبدیل به لارو می شوند. حداکثر تا سه روز ماهی نر در کنار لاروها باقی می ماند بعد از آن بهتر است ماهی نر را برداشته و لاروها را به تنهایی نگهداری کنید. در این سه روز که ماهی نر از آنها مراقبت می کند هیچگونه غذایی احتیاج ندارند و از کیسه زرده ای که در زیر شکمشان دارند تغذیه می کنند. از این مرحله به بعد چون لاروها قد می کشند و قادرند بخوبی شنا کنند و به تمام نقاط دیگر آکواریوم می روند و از فرمان پدر اطاعت نمی کنند و در نهایت ماهی پدر عصبانی می شود و آنهایی که از لانه دور می شوند را با عصبانیت می خورد، پس برای محافظت از بچه ها بهتر است ماهی نر را در روز چهارم بردارید.

تغذیه لارو ها: از روز سوم معمولا لاروها قادرند شنای آزاد داشته باشند و می توانند موجودات ریز زنده را صید کنند و بخورند. بهترین این موجودات ریز زنده در این مرحله برای لاروها می تواند آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنها باشد. که برای این منظور همانطوریکه قبلا گفته شد بایستی از یک هفته قبل برایشان تدارک دیده و پرورش داده باشید. حالا باید از ظرفی که در آن کشت و پرورش آنفوزوئر و فیتوپلانکتن داده اید یک لیوان از آن آب را بردارید و در تمام سطح آکواریوم لاروها بآرامی پخش کنید. تا لاروهای گوارامی خیلی زود بتوانند در تمام نقاط آکواریوم براحتی آن موجودات زنده ریز را که همراه آن آب به آکواریومشان وارد شده است را بخوبی صید کنند و آنها را بعنوان غذا بخورند. روزانه چهار نوبت باید بدین ترتیب به آنها غذا بدهید و معمولا تا پنج روز غذای آنها بدین روال خواهد بود. رنگ آب آنها سبز خواهد شد که مناسبترین آب برای رشد لاروهای گوارامی همان آب سبز است. بعد از گذشت پنج روز لاروها کمی بزرگتر شده اند و حالا قادر خواهند بود که از نوزادان میگوی نمکی که تازه از تخم باز شده اند و ریز هستند تغذیه بعمل آورند. (دقت کنید نباید از نوزادان میگو که در ۲۴ ساعت یا بیشتر از تخم در آمده اند استفاده کنید زیرا نوزادان میگو بصورت میکرونی رشد می کنند که البته اندازه رشد آنها را با چشم نمی توانید مقایسه کنید. و در این مرحله لاروها قادر به خوردن آنها هستند.) نوزادان میگو در مدت ۲۴ ساعت بعد از باز شدن رشد می کنند و قد می کشند که بزرگ بودن آنها باعث خواهد شد لاروهای گوارامی قادر بخوردن آنها نباشند ولی نوزادان میگوی تازه از تخم درآمده ریز هستند و لاروهای گوارامی انها را روی هوا می زنند و کاملا شکم لاروها توپ و برآمده می شود و شما می توانید تشخیص دهید که آیا آنها غذا خورده اند یا خیر؟ چنانچه مشاهده نمودید که شکم لاروها خالی است باید مجددا به آنها غذا بدهید. چنانچه تعداد لاروهای گوارامی زیاد هستند، بهتر است آنها را به محیط بزرگتری که از قبل مهیا و آماده ساخته اید انتقال دهید و در آنجا با رعایت تمام اصول صحیح و با حفظ و کنترل زنجیره های مراقبتهای ویژه پرورش دهید.

توجه: دیده شده است که یک جفت گوارامی حدود دو هزار عدد تخم گذاشته است و تمام آنها تبدیل به لارو شده اند ولی بدلیل عدم رعایت اصول مربوط به تغذیه و در واقع گرسنگی تمام آنها تلف شده اند. اهمیت پرورش آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنهای گیاهی و استفاده در تغذیه در مراحل اولیه زندگی لاروها آنقدر مهم است که نتیجه تکثیر را بطور کلی عوض می کند و سپس بعد از گذشت پنج روز لاروها چون قد می کشند و بزرگتر می شوند قادرند بخوبی از نوزادان میگو تازه بدنیا آمده بخوبی تغذیه کنند و با سرعت رشد خواهند کرد. مشکل نگهداری لاروها اساسا تا ۱۵ روز اول زندگیشان است. مسئله مهم دیگر گوارامیها اختلاف اندازه آنها است که خیلی زود ریز و درشت خواهند شد یعنی تمام لاروها به یک اندازه رشد نخواهند کرد. بعضی ها که بهتر غذا خورده اند سریعتر رشد می کنند و بزرگتر می شود و بهمین ترتیب بین اندازه آنها اختلاف زیادی به چشم می خورد و این خطری است که چنانچه گرسنگی ببینند بزرگترها به کوچکترها حمله می کنند و آنها را طعمه قرار می دهند و در بین آنها عادت همجنس خواری پیش خواهد آمد که روزانه تعداد زیادی از آنها توسط هم نوعانشان از بین خواهند رفت و روز به روز تعداد آنها کمتر خواهد شد. که چاره کار تغذیه مناسب است و باید در هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کرد. یعنی بزرگترها را جدا و با همدیگر نگهداری کنیم و کوچکترها را هم با همدیگر نگهداری کنیم و تمام اصول و برنامه غذایی آنها را بدقت انجام دهیم و طبق یک برنامه مرتب و منظم هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کنیم. برای این منظور می توانید از تورهایی که چشمه های متفاوت دارند به اندازه مورد نیاز درست کنید و ماهیها را داخل آن تورها قرار دهید آنهایی که کوچکترند از چشمه های تور بخوبی عبور می کنند و بزرگترها در داخل تور باقی می مانند و با زحمت کمتری آنها سایزبندی خواهند شد. چنانچه این اقدامات را انجام دهید تعداد زیادی از لاروها به ثمر خواهند رسید. باید توجه داشته باشید بهترین راندمان و درصد موفقیت به صورت تجاری زمانی است که از ابتدای تخمریزی تا عرضه به بازار فقط ۳% درصد خطا داشته باشید (یعنی از هر ۱۰۰ عدد لارو فقط ۳ عدد آن از مرحله تخمریزی تا فروش تلفات بدهید) چنانچه بیشتر از ۳% خطا دارید و تلفات می دهید باید برگردید و بدقت از اول تا آخر تمام برنامه کارتان را مرور کنید و نواقص آنرا برطرف سازید. و در هر قسمت که اشکال دارید باید سریعا برای رفع آن اقدام نمائید تا از تلفات بیشتر لاروها جلوگیری بعمل آید

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

428 دیدگاه در “تکثیر و تولید مثل گورامی

 1. mohammadbe

  با تقدیم سلام و احترام
  آنچه که از مطلب شما استنباط می شود این است که گورامی ها به هیچ وجه در یک تانک جمعی تکثیر نمی شوند و الزاما نیاز به تانک اختصاصی داریم. ضمن اینکه به دلیل ضروریت هایی مثل تغذیه با آرتمیا و رقم بندی نوزادان، تکثیر گورامی به چندین تانک مجزا نیاز خواهد داشت و در محیط خانگی قطعا یک آکواریومیست قادر به این کار نخواهد بود.
  آیا برقراری شرایط فوق صرفا درصد تلفات را به حداقل رسانده باعث افزایش کارایی در تکثیر می شود یا اینکه اساساً بدون شرایط فوق امکان تکثیر گورامی (مثلا در یک آکواریوم جمعی و بدون تهیه آرتمیا) غیرممکن است؟ سوال بعدی اینکه امروزه در اکثر آکواریوم فروشی ها عنوان میشه که همه ماهی ها بخصوص گونه های گوشتخوار عقیم به بازار ارایه میشن و امکان تکثیر ندارند. آیا این مطلب درسته؟ شما راهی میشناسید که ماهی عقیم را از غیرعقیم شناسایی کرد؟
  با تشکر

  onlypet.ir

  سلام
  بله همینطور هست و در یک تانک جمعی امکان تکثیر گورامی یا سایر خانواده لابیرانت دارها میسر نیست مگر با استفاده از تکنیک هایی که هم جلوه اکواریوم شما رو خراب میکنه و هم باز در عمل نمیتوان امیدوار بود. امکان تکثیر در یک تانک یا دو تانک مجزا بدون رقم بندی هم وجود داره ولی در اخر تعداد زیادی از لاروها باقی نخواهند ماند و شاید ۸۰ درصد یا بیشتر از انها تلف شوند. در یک اکواریوم جمعی با سایر ماهیان امکان تکثیر وجود ندارد و شاید با این کار فقط وقت خود را تلف کنید.
  این حرف که همه ماهیان یا ماهیان گوشتخوار عقیم هستند و نمیتوان تکثیر کرد اصلا صحیح نیست و ماهیان گوشتخوار و گیاه خوار زیادی را میتوان تکثیر کرد، مثلا اسکار سلطنتی یا حتی تایگر، سورم، اکثر سیچلاید های رایج مثل اوراتوس، ماکرو و …..، انجل ها، خانواده لابیرانت دارها مثل فایتر و گورامی، انواع خانواده زنده زاها و ….. ولی خوب قاعدتا ماهیانی هم هستند که عقیمند و وارداتی و نمیتوان از انها بچه گرفت که بزرگترین و رایج ترین عقیم بازار اکواریومی پروت ها هستند که در مورد اون ها این حرف کاملا صحیح هست، بعضی از ماهیان هم که عقیم نیستند ولی قاعدتا در اکواریوم امکان تکثیر انها وجود ندارد مانند پنگوسی، لجن خوارها یا اکثر کت فیش ها
  موفق باشید
  خدانگهدار

  پاسخ
 2. hamid1369

  شهریار جان من یک گوارامی طلایی ماده دارم ویک گوارامی آبی نر دارم ۱-به نظرت با هم جفت میخورن؟
  ۲-من شنیدم ماهی نر رو باید ۱۵ روز قبل جفت گیری از ماهی ماده جدا کرد درسته؟ خب اگه اینجور ماهی رو تنها جدا کنم ماهی از تنهایی دق مرگ نمیشه؟ ۳-توی تانک تکثیر فقط باید بخاری باشه و احتیاجی به هیچ لوازم دیگه ای مثل پمپ اکسیژن نیست خب وقتی تخم هام باز شدن باز هم احتیاج به اکسیژن نیست؟اینطور نوزادان تلف نمیشن؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   بله جفت میخورن
   این چیزی رو که میگید من نشنیدم. اصلا شما چطور میخواید بفهمید که ۱۵ روز قبل از جفتگیری کیه که ماهی نر رو جدا کنید. اما یه نکته اینجا وجود داره که باید توجه کنید. وقتی ماهی نر میخوات لانه حبابی بسازه اصلا اعصاب درست و حسابی نداره و باید اکواریوم اولا طول مناسبی داشته باشه و حتما چند تا مخفی گاه گیاهی داشته باشه که ماهی نر مطمئنا ماده رو که نزدیک لونه حبابی نیمه کاره میشه میزنه و به عقب میرونه و باید ماهی ماده مکان فرار داشته باشه. این حالت در طول عملیات تکثیر باید محیا باشه یا از روش های دیگه ای هم میشه استفاده کرد که شاید منظورتون از ۱۵ روز همینه. اصولا ماهی نر خانه حبابی رو میسازه و اعلام امادگی میکنه و ماهی ماده هم اگه اماده باشه……………. قبل از کامل شدن لانه حبابی و بعد از تخم ریزی ماده نر از خودش خشونت نشون میده که یا باید ماده جدا باشه یا تو اکواریوم دکر و … در نظر گرفته باشید. به هر حال به قسمت دوم سوالتون جواب میدم. ماهی دق نمیکنه!!
   بجز بخاری باید یه سنگ هوای کوچیک زیر بخاری روشن باشه تا تبادل حرارتی بین طبقات اب اکواریوم انجام بشه وگر نه بالای اب گرمه و پایین سرد. اگه سنگ هوا باعث میشه روی سطح ایجاد تلاطم کنه باید یه شیشه سوراخ دار بذارید بین بخاری که زیرش سنگ هواست و گورامی ها
   در ضمن برای اینکه لانه حبابی خراب نشه و حباب ها به راحتی نترکن یه برگ کاهو یا حتی یه تکه پلاستیک رنگی سبز یا …. رو روی سطح اب بذارید تا زیر اون لونه بسازه
   موفق باشید

   پاسخ
   1. sirvanxavi

    سلام
    اقا شهریار یک سوال من گورامی طلایی دارم و خیلی هم زیبا هستن ایا میشه گورامی طلایی با گورامی های دیگه جفت گیری کنه؟مثلا طلایی با بهشتی یا زمردی و…یااینکه هر نوع فقط بانوع خودش؟

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     سلام
     بله. لطفا برای ارسال سوال از گزینه پاسخ استفاده نکنید و سوالاتتون رو در انتهای مطلب بپرسید. باقی سوالات شما که از گزینه پاسخ استفاده کرده بودید حذف شد. لطفا سوال رو در انتهای مطلب ارسال کنید و از گزینه پاسخ استفاده نکنید.

     پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   همه گفتنی ها رو آقا شهریار گفتند.
   ۱۵ روز معنی نمیده ولی اگه مجبور شدین نر و ماده رو جدا کنید حتما باید هم رو ببینند و با یه شیشه از هم جداشون کنید ولی اگه تو دو تا تانک مجزا قرارشون بدین مشکله جفت بخورن و درگیری بیشتر میشه ولی اگه از اول کنار هم باشند و آکواریوم جادار باشه کمتر دعوا میکنن و زیاد مشکلی نیست.
   سنگ هوا هم حتما طبق دستورات آقا شهریار قرار بدین به نظر من برای جریان آب لازمه.
   اما برگ کاهو فکر میکنم اگه از گیاه طبیعی آکواریوم استفاده کنید خیلی بهتره تا برگ کاهو یک گیاه معمولی حالا هرچی بود رو روی آب ولو کن مثلا گندمی هم خوبه و گورامی ها حال میکنن باهاش اما برگ کاهو ممکنه خراب بشه و مشکل ساز بشه. اما اگه برگ کاهو تازه باشه و تخم ریزی هم زود انجام بشه از همه چی بهتره چون بزرگ و پهنه درست همون چیزی که گورامی لازم داره. اما گندمی باریک و درازه بهر حال نظر خودتونه هر کدوم یه مزایا و معایبی دارند. ولی من بودم گیاه طبیعی میزاشتم حالا هر وقت دوست داشتند تخم کنند.
   موفق باشید.

   پاسخ
 3. مرتضی

  میگن گیاه طبیعی تو آکواریم نزارین برای ماهی ها بهتره
  آخه آب رو کثیف میکنه و باعث بیماری میشه…
  من خودم گیاه گذاشتم چندتا پلاتی و مولی داشتم همشون قارچی شدن و مردن….
  این حرف درسته؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نه کاملا غلطه فقط قبل از اینکه گیاه رو داخل آکواریوم بزارید اون رو توی یه ظرف که از آب آکواریوم پر کردین بشورید یعنی با آب آکواریوم بشورید و آبکش کنید ولی همین کار رو هم نکردین هیچ مشکلی نیست.
   گیاه خیلی هم خوبه و ماهی ها باهاش حال میکنن کی گفته برای ماهی ها خوب نیست و آب رو کثیف میکنه اصلا گیاه کار یه تصفیه خونه رو انجام میده تعجب کردم از این فرمایشتون.
   دلیل قارچ زدن ماهی های شما چیز دیگه ای بوده نه گیاه البته گیاه هم ممکنه جایی نگهداری شده باشه که مقداری تخم انگل و قارچ روی برگ هاش باشه ولی با شستن با آب خالی تمیز میشه و موردی نداره.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   تا چطور عمل کنید. نه این حرف صد در صد درست نیست و گیاه باعث بیماری نمیشه و حتی مفید هم هست
   موفق باشید

   پاسخ
 4. مرتضی

  ممنون
  ولی اینجا ماهی فروشیها گیاه طبیعی رو فقط برای نوزادان ماهی توصیه میکنن نه برای ماهی بالغ…

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نه اشتباه می کنن هر چند که ماهی داریم تا ماهی برخی از ماهیان گیاه ها رو می خورن مثلا اسکات – فلاور – اسکار – ردتایل – دراگون و … رو نمی شه با گیاه طبیعی نگهداری کرد. شاید به این دلیل میگن گیاه رو برای بچه ماهی استفاده کنید ولی شرایط زیستی بچه و بزرگ نمی شناسه. اصلا گیاه خیلی مفیده برای آکواریوم فقط دردسر شما ممکنه زیاد بشه برای ماهی ها خیلی خوبه و اصلا این حرفو که این دوستان به شما زدن قبول ندارم. راستی اهل کجایین؟

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   گیاهان برای همه ماهیا نمیتونه استفاده بشه چون بیشتر ماهیا گیاها رو خراب میکنن ولی گروه بیشماری از ماهیا هم هستن که با گیاهان کاملا سازگارند، مثل خانواده تترا، زبرا، بارب ها و …
   موفق باشید

   پاسخ
 5. مهدی

  سلام و تشکر
  بعضی اکواریوم فروشیها میگن روآب نایلون فریزر بندازید خوب حالا واسه تکثیر گیاه خوبه یا نایلون؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اینو نشنیدم. چه ربطی به گیاه داره. شرمنده ببینید دوستان دیگه چه نظری دارن. اهان الان دوزاریم افتاد اگه واسه تکثیر گورامی میگید اره فکر خوبیه و این کارو واسه فایتر کردم و حباب زیرش میسازه مثل چی
   موفق باشید

   پاسخ
 6. مهدی

  سلام و تشکر
  بعضی اکواریوم فروشیها میگن روآب نایلون فریزر بندازید خوب حالا واسه لانه سازی گیاه خوبه یا نایلون؟

  پاسخ
 7. hamid1369

  آقا شهریار من دیدم که پلاستیک فریز رو تقریبا در ابعاد ۱۵ در۱۵ سانت روی آب میذارن وبعدش ماهی نر زیرش حباب میسازه….تازه این رو هم شنیدم اگه پلاستیک سبز رنگ باشه بهتره ….

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   آره من هم دیدم پلاستیک کوچک . نرین یه پلاستیک بزرگ بندازید همه ماهی ها رو خفه کنید!!!!
   برای تکثیر گورامی و فایتر خوبه.
   نظر آقا حمید هم جالب بود پلاستیک سبز بندازید ماهی فکر کنه گیاه گذاشتین براش ، چون دیدم بعضی از ماهی ها از پلاستیک فریزری روی آب می ترسن و میرن ته آب حالا اگه رنگش سبز باشه فکر نکنم بترسند.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   بله درسته و با پلاستیک موافقم و واسه فایتر از پلاستیک استفاده کردم و نتیجه داده
   موفق باشید

   پاسخ
 8. مهدی

  سلام من هم به راه افتادم و اکواریوم تکثیر راانداختم والان ۳روزه که نرلانه حبابی ساخته وماده هم پیششه
  ولی چرا تخمگذاری نمی کنند؟درضمن گورامیهام دارف هستند

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اگه هر دو اماده و بالغ باشن تخم ریزی میکنن. نر که معلومه اماده است و خانه حبابی رو ساخته. ماده چطوره؟؟ شکمش ورم کرده؟. دیگه همه چی به ماده بستگی داره که اماده باشه یا نه. به هر حال اماده نباشه نر یه دل سیر میزنتش…. یکم صبور باشید و مراقب
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   تنها کاری که باید انجام بدین صبر کردن هست و اگه درگیری شدید پیش اومد باید نر و ماده رو جدا کنید تا ماده آسیبی نبینه. درضمن اونارو خوب تغذیه کنید تا آماده بشن.

   پاسخ
 9. HAMED

  سلام
  من توی آکواریومم ۴تایگر _۲آنجل _۱منو _۱شارک رنگین کمان _۱گورامی مرواریدی ماده ویک مولی دارم.
  این مولیه همش میفته دنبال گورامیه واذیتش میکنه(ولی زخمی نشده)اونم میره توی سخره ای که توی اکواریومه قایم میشه.
  باید چکارکنم؟
  آخه مگه میشه مولی که بی آزاره، گورامی رو که گوشت خواره اذیت کنه؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   عرض شود خدمتتون که بله هر چیزی ممکنه، ضمنا گورامیتون که گوشت خوار نیست، راستی من یکم گیج شدم تایگر رو چطور با انجل(اگه معمولی باشه) نگهداری کردید و همینطور مونو رو کلا چطور کنار این ماهیا نگهداری کردید؟؟!!! هم تایگر و هم مونو باله های انجل رو میزنن
   زیاد نگران مولی نباشید. به نظر من بیشتر نگران مونو و تایگر باشید. به هر حال مولی اذیت میکنه باید از گله خارج بشه، راهی وجود نداره که مثلا بشه این کارشو قطع کرد، میتونید با دکر فراوان یکم زد و خورد رو کم کنید
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   من هم مثل آقا شهریار از ترکیب شما خیلی تعجب کردم زیاد نگران مولی نباشید تازه کی گفته گورامی گوشتخواره . اگر گورامی گوشتخوار یعنی اسفرانموس داشتید الان فقط همین یکی بود و بقیه رو خورده بود.

   پاسخ
 10. HAMED

  سلام خدمت آقا شهریاروآقا مجتبی
  تایگرهام ۲تاشون سبزه۲تاشونم ازاین کرم ها که خط های مشکی روی بدنشون دارن،مونو هم از این باله زردهاست.ولی شما که میگین مونو وتایگرها آنجل رواذیت میکنن،آنجل که هیچی به بقیه ماهیاهم کاری ندارن!!!!!!

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بجز آنجل به بقیه زیاد کاری ندارن فقط ممکنه با خودشون در گیر بشن.

   پاسخ
 11. HAMED

  سلام
  میشه گورامی هارو بااون ماهی هایی که اون بالا گفتم توی آکواریوم ۶۰لیتری نگه دارم که تخم بزاره؟

  پاسخ
  1. محمد رضا اریاپور

   خوبه بالا نوشته نمیشه .

   پاسخ
 12. ehsan

  من گورامی ابی داشتم هر کاری کنم تخم ریزی نکرد چی کار کنم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   هیچی تا همه شرایط جور نباشه تخم ریزی نمیکنه. جفت مناسب – آب با کیفیت – فضای کافی – تغذیه خوب و متنوع و به اندازه نه زیاد و نه کم – نور به اندازه – و…. و صبر و تحمل صاحب ماهی و نگهداری ماهی به صورت تک گونه باعث سرعت در تکثیر میشه.

   پاسخ
   1. محمد

    من میخوام فایتر تکثیر کنم ماده هام کوچیک تر از نرمن به نظرتون میشه ماده هام تقریبا سه سانتن
    نرم پنج شیش سانته درضمن نرم هافمونه ماده هام دمریش جفت میخورن ایا
    متونمنو تانکشون از تاپ فیلتر استفاده کنم یا نه

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     به تاریخ سوالات نگاه کنید و در جای مناسب سوال بپرسید.
     بستگی به خود ماهی ها داره و اگرآمادهباشن بله جفت میخورن.
     بهتره در تانک فایتر از فیلتر استفاده نکنید و آب متلاطم نباشه.

     پاسخ
 13. ehsan

  انواع گورامی را می توان جفت کرد که تخم ریزی کنند از نظر شکل بچه ماهی به کدومش میرن

  پاسخ
  1. hanif

   بادرود
   نه نمیشه بستگی داره مثلا گورامی عسلی با آبی میشه ولی دارف با عسلی نمیشه یعنی اصلا زنده نمی مونه که هیچ جفتم نمیشن !!! بسته به ژن قالب و مغلوب و والدین متغییره یه بحث ژنتیکی پیچیده و علمی داره
   موفق باشید

   پاسخ
 14. ehsan

  مثلا میشه گورامی ابی با طلای یا گوامی دوخال با گورامی طلایی
  با تشکر از شما دوستان

  پاسخ
  1. hanif

   از شدن که میشه ولی کمی سخته اولا عروس و داماد باید هم رو بپسندن (من این وسط چکارم ) آب تازه و تمیز ،فیلتراسیون خوب ،محیط مناسب، نور مناسب ، ph . kh مناسب و از همه مهمتر تغذیه متنوع و درست در این مورد موثر هستند
   موفق باشید

   پاسخ
   1. امیرارسلان

    سلام ماهی من گورامی از این نقره ای ها هستش الان یه ساله دارمش ولی سمت چپ بدنش یه برآمدگی درست شده ک حدودا کمتر از یک سانته چه مشکلی داره میشه کمکم کنید

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     خواهشا به تاریخ سوالات دقت کنید و جای مناسب سوال بپرسید.
     به احتمال زیاد باید از یک مرتبه حمام تتراسیکلین بعلاوه نمک بدون ید فقط یک مرتبه و به مدت ۳ الی ۵ دقیقه استفاده کنید.

     پاسخ
 15. ehsan

  نحوه ی آماده کردن ماده برای تخم گذاری توضیح بدید همچنین چطور تشخیص بدیم که ماده اماده تخم گذاریست

  پاسخ
  1. hanif

   سلام دوست من
   ماهی مانده شکمش متورم میشه و لوله تناسلیش میاد بیرون از یه سنگ صاف سفید به شکل مورب استفاده کنید تا اونو تمیز کنن و روش تخم بذارن (سنگ آهکی نباشه )بعد از تخم گذاری و اسپرم پاشی نر ،تخمها رو به یه تانک دیگه که شرایط زیر رو داره انتقال بدید سعی کنید با تانک اصلی هم دما باشه :
   ۱- آب تمیز و بدونه کلر
   ۲-تانک کاملا تمیز و ضد عفونی شده باشه (به وسیله آب نمک غلیظ)
   ۳- حتما متیلن بلو خارجی تهیه کنید و توی آب بریزید (دوز مصرفش نسبت به غلظتش متفاوته و روش نوشته )
   ۴-بخاری روی دمای ۲۷ تا ۲۸ باشه
   ۵- سنگ هوای ملایم کنار تخمها قرار بدید
   ۶ -یه فیلتر با فشار ملایم درون آب قرار بدید (یه رقم فیلتر هست که با هوا خروجیه پمپ هوا کار میکنه که بسیار مناسبه )
   ۷-تمام وسایل که قرار درون آب برن با نمک غلیظ ضد عفونی کنید
   بعد از هچ شدن تخمها و جذب کیسه زرده و شنای آزاد با ارتیما و دافنی روزی ۳ بار تغذیه کنید
   نکته: از تغذیه بیش از حد خودداری کنید چون موجب تلف شدن لاروها میشه
   موفق باشید

   پاسخ
 16. Ehsan24360

  چطور می توان ماده گورامی را آماده تخم ریزی کرد

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   با تغذیه مناسب – وجود گیاه طبیعی در آب – کیفیت مناسب آب – تصفیه و فیلتر خوب – اندازه آکواریوم مناسب – حضور در گله و وجود نرهای آماده و …

   پاسخ
 17. سحر

  سلام
  من حدود یک هفته هست که سه تا کورامی به تانکم اضافه کردم ٢ تا ماده و یک نر که این نر هنوز نرسیده داره حباب میسازه و هی دنباله یکی از ماده ها می کنه منم الان نه حوصله تکثیرشونو دارم نه جاشو.می خواستم ببرسم راهی هست بشه این ماهی ها رو از تولید مثل منصرف کرد؟ و اکر راهى نداره می شه یه قسمت از تانک رو با تلق جداً کنم خودشون هر کاری خواستن بکنن؟

  پاسخ
  1. ميثمva

   سلام
   شما بزار اینا تخم ریزی کنن
   اگه این کار رو نمیکنی یکی رو جدا کن دیگه یا یه شیشه بزار جفت یه طرف بمونن تا اونجا خودشون تولید مثل کنن دیگه شما هم هیچ کاری نکن
   در این بخش توضیحاتی داده شده که یه بار بخونی قلق کار دستت میاد باز سوالی بود در خدمتم
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   بنظر من اصلا کاری به کارشون نداشته باشه بذار تخم ریزی کنن و هرچی بادا باد فوقش تخم ها رو میخورن و یا بعدا بچه ها رو میخورن این حالت خیلی بهتر از این هست که شما ماهی های بالغ و مواد رو بگیرید و باعث ترس – مریضی و یا تلف شدن اونها بشید همه خوشحال میشن ماهی مولد داشته باشن شما چرا نگران شدین. اصلا نگرانی به دلت راه نده و خوشحال باش و خدا رو شکر کن ماهی سالم و با حال داری.

   پاسخ
 18. حسین

  سلام

  یک سوال دارم گورامی دارف با گورامی بهشتی جفت میشن

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *