لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,310 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. Armin

  سلام
  سیچلاید های آمریکایی مقاوم تر هستن یا آفریقایی؟

  پاسخ
 2. elshan 123451

  سلام وقت همگی بخیر
  دوستان اگه کسی در مورد گورامی برگی تجربه ای داره لطفا بگه
  و اینکه چه اخلاقی داره مثل اسفرانموس هست یا مثل گورامی های ارام
  خوبه ۶،۷ تا باهم گله ای باشن
  🙏🏻🌺

  پاسخ
  1. M.F

   سلام
   هاش خنثی می خواد و ماهی مقاومیه درباه خلق و خو هم خشن است اما نه به اندازه اسفرانوس و اسفرانوس خیلی بزرگ می شود اما این تا ١۵ سانت بزرگ میشه
   به نظر من اگر اکواریوم متوسط تا بزرگی دارید یعنی ١٠٠لیتر به بالا می توانید این ماهی را در گله نگه دارید اما اگر تعداد گله هم کمتر باشد مثلا ۴یا ۵تا می توانید در ٨٠ لیتر نگه دارید البته به اندازشون هم ربط داره

   پاسخ
 3. koroshvatani

  سلام دوستان من خواستم که ماهی برای آکواریومم تهیه کنم الان هم دو تا پولی دارم که یکیش اندیچری و دیگری آلبینوعه اندازه آکواریوم هم ۹۰ طول ۴۰ عرض ۶۰ ارتفاع خواستم بدونم چه ترکیب هایی پیشنهاد میدین من خودم به فکر ۶ تا رد لاین بودم،ممنون میشم ترکیب های بیشتری معرفی کنید🌹

  پاسخ
 4. امیر

  سلام دوستان من تازه کارم. میشه اسم ماهی هایی که اپلود میکنم رو بهم بگید. و اینکه کدوما با تترا رامی نوز سازگاره؟
  سپاس فراوان
  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867814768231.jpg

  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867814771512.jpg

  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867814774233.jpg

  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867814776854.jpg

  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867836170141.jpg

  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867836173142.jpg

  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/11/166867836175763.jpg

  پاسخ
 5. koroshvatani

  سلام خدمت دوستان عزیز من در چند ناحیه از ماهی نیکاراگونسیس پولک هاش ریخته و سفید شده و دلیلش رو نمیدونم ممنون میشم راهنمایی کنید هم تانکی ها شم پیکاک،پولی

  پاسخ
  1. alirezaj

   سلام
   سوالتون رو جای مناسبی مطرح نکردید
   میتونه اثرات درگیری باشه و میتونه مشکل باکتریایی هم باشه.سفید شده هم یا قارچه یا همون باکتری
   یه سیفون ۳۰ درصدی و استفاده از ضد عفونی جنرال توصیه میشه.

   پاسخ
 6. koroshvatani

  سلام خدمت دوستان عزیز من دوتا پیکاک و ۱ پولی آلبینو و ۱ نیکاراگونسیس ماده دارم حجم تانک هم ۱۵۰ لیتره خواستم ببینم چه ماهی هایی میتونم اضافه کنم؟

  پاسخ
  1. م.یگانه

   سلام. سایز ماهی ها را نفرمودید. به جز این ماهی ها که دارید هر سیکلید آمریکایی دیگه ای که بخواهید اضافه کنید دردسر ساز هستند مخصوصا اینکه نیکاراگوئه اصلا به مهمانهای جدید روی خوش نشان نمیده. به نظرم همین هایی که دارید سایز کنید و در همین حجم ازشون لذت ببرید. یه کمی هم در ترکیب شما به پولی سخت میگذره.

   پاسخ
 7. koroshvatani

  سلام دوستان برای آکواریوم طول ۹۰ عرض۴۰ و ارتفاع ۶۷ چه ترکیبی پیشنهاد میدید(هم گیاهخوار هم گوشتخوار)

  پاسخ
  1. م.یگانه

   هر ترکیبی شدنی هست به شرطی که از ماهی های اورسایز استفاده نکنید. در گوشتخوارها ترکیب های مختلف سیچلایدها (آمریکایی و آفریقایی) خیلی خوبه. میتونید تانک تخصصی مالاوی راه اندازی کنید یا سیچلاید های آمریکایی مثل پیکاک، اسکار و … کنار هم نگهداری کنید. برای گیاه خوار هم ترکیب ردلاین و لوچ در تعداد زیاد میتونه جذاب باشه. اینکه کدوم ماهی را بیشتر دوست داشته باشید برای چینش یک ترکیب خوب هم خیلی مهمه که حرفی ازش نزدید.

   پاسخ
   1. koroshvatani

    من خودم مد نظرم ماهی هایی هستش که گروهی حرکت میکنند داشتم به رامینوز یا دالر و پیرانا فکر میکردم
    شما چه ماهی های گروهی ای پیشنهاد میکنید؟

    پاسخ
    1. م.یگانه

     همین ردلاین و لوچ عالیه و کنار هم سازگار هستند. میتونید ۲۰ تا ردلاین و ۱۰ تا لوچ دلقک سه بندی نگهداری کنید و بینهایت هم لذت ببرید.

     پاسخ
 8. ALI.R.GH

  سلام من یه تنگ کوچک رو میزم دارم که خالیه
  یک ماهی که به بخاری نیاز نداشته باشه واسه تنگ چی بگیرم؟

  پاسخ
  1. sadraz

   سلام
   اگه تنگ بالای ۵ لیتر آب می‌گیره دو یا سه دونه ماهی زبرا و یا یک فایتر میشه نگهداشت ولی توصیه نمی‌شه چون اگه دائما آبش رو تعویض نکنین در آخر تلف میشن و اگه کمتر از ۵ لیتر آب می‌گیره پیشنهاد می‌کنم تهش کمی خاک مناسب بریزین و توش یکی از گیاهان رطوبت دوست مثل انواع بگونیا ها، پیله آ، فیتونیا، بنفشه آفریقایی، سانسوریا پاکوتاه و یا گیاه های ها هوازی که به خاک هم نیاز ندارن می‌تونید تو تنگ بکارید و لذت ببرین….

   پاسخ
   1. ALI.R.GH

    ممنون از شما و هم آقا کیهان
    مشکل من اینه که تنگ استوانه ای شکل هست گیاهانی که گفتید چقدر نور نیاز داره؟

    پاسخ
  2. کیهان

   سلام کلا تنگ و هر چیز دایره شکل برای ماهی نامسناسبه چون ماهی ها بر اساس امواج برگشتی محیط شونو تشخیص میدن این کار توی تنک غیر ممکنه و ماهی همیشه گیج میشه یه اکواریوم کوچیک بگیرید فایتر نگه دارید اونم یدونه

   پاسخ
 9. ناشناس

  سانسکریت نور غیر مستقیم و متوسطه ای رو به بالا بی می خواهد

  پاسخ
 10. koroshvatani

  سلام دوستان من توی آکواریومم ۱ آروانا ۱ پولی سنگالوس و یکی اندیچیری دارم و یک کت فیش تقریبا ۲۲ سانتی خواستم برای دکور از گیاهان طبیعی استفاده کنم و نور آکواریوم هم مناسب هستش و کود مایع و… رو دارم کدوم یک از این گیاهان رو میتونم نگهداری کنم؟
  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/12/168449378034621.jpg

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   گیاه طبیعی ممکنه که بر اثر ضربه این ماهیا یا از ریشه در بیاد یا ساقش کنده بشه یا …. این گیاهایی که عکسشو گذاشتین مقاومن و کریپتون عموما گیاه مناسبیه برای اکثر اکواریوم ها ولی خب بازم میگم همین اروانا یک گاز بزنه گیاهو به فنا میده.

   پاسخ
 11. AXT

  سلام خسته نباشید راه هایی دارین که بشه با اون ها مانع از خورده شدن تخم ها توسط زبرا ها بشه ؟
  میخواستم تور بزارم ولی دکور بد میشد برای همین اینکارو نکردم
  به توصیه ی یکی از دوستان سنگ ریزه ریختم داخل آکواریوم تا بعد از تخم ریزی تخم ها لابلای سنگ ها برن و از دسترس ماهی های بالغ خارج بشن فیلتر اکسترنال هم نصب کردم قسمت صافی ورودی رو برداستم داشتم و یک توری با چشمه ی درشت زدم تا ماهی های بالغ داخل فیلتر نشن و فقط تخم ها و بچه ماهی به داخل فیلتر برن داخل فیلتر هم کلی گیاه گیاه مصنویی ریختم تا تخم ها اگه وارد فیلتر شدن به گیاه ها گیر کنن به نظرتون این روش ها جواب میدن ؟

  پاسخ
  1. علی

   سلام بله جواب میدن بهتره یه آکواریوم جدا داشته باشی کفش بدون بستر باشه توش تیله هم بریزی جواب میده یا توری بذار که با کف ۲سانت فاطله داشته باشه مولد ها نتونن داخل توری برن

   پاسخ
  2. matin1387

   سلام
   میتونید کف آک چمن مصنوعی بزارید

   پاسخ
   1. جواد براتی

    سلام
    من امروز یک بچه لاکپشت گوش قرمز خریدم میخوام بزارمش توی یک آکواریوم ۱۸ لیتری کنار گوپی هام آیا مشکلی به وجود میاد ؟مغازه دار میگفت آکواریوم لاکپشت حد اقل باید ۸۰ لیتر باشه اگه آکواریومش رو عوض نکنم چه اتفاقی برای لاکپشت میوفته؟

    پاسخ
    1. Mr.Moein

     سلام
     لاکپشت رو نمیشه با ماهی نگه داشت و نیاز به آکواریوم اختصاصی داره
     حجم ۸۰ لیتر هم نیاز نیست ، حواستون باشه لاک پشت نیاز داره به جایی که از آب بیاد بیرون و استراحت کنه

     پاسخ
     1. جواد براتی

      سلام
      همون ۱۸ لیتر تا آخر عمرش کافیه یعنی ؟ دیگه نیازی به تعویض آکواریوم نیست ؟ اگه آکواریومش رو عوض نکنم چه اتفاقی براش میوفته ؟
      باشه گوپی هارو به یک مکان دیگه انتقال میدم البته یکی از گوپی ها رو خورد عمق آب رو پایین میارم و یک آجر میزارم تا بیاد روش و استراحت کنه

      پاسخ
      1. MOHAMMAD99

       سلام
       خیر کافی نیست این نوع لاکپشت بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر سایز میگیره توی این حجم حداکثر دو سه ماه بتونید نگهداری کنید بعد از اون حتما به فکر اکواریوم بزرگتر یا تشت پلاستیکی برای راحت تر بودن نظافتش باشید.

       پاسخ
 12. AMIRAM

  خیای ممنون پیشنهاد خیلی جالبی بود 😊

  پاسخ
 13. جواد براتی

  اگه آکواریومش رو بعد از سه ماه عوض نکنم رشد سوز میشه؟ 😢

  پاسخ
 14. . Sajjad

  سلام به نظرتون بین ماهی های گوشتخوار کدوم گونه بیشتر زاد و ولد میکنه و تکثیرش راحت تره؟

  پاسخ
 15. کیان

  سلام و خسته نباشید خدمت دوستان میشه یک لیست درباره ماهی های مثل فلاور که وقتی کوچیکن ارزشی ندارن ولی وقتی که بزرگ میشن و هد میزنن قیمت شون زیاد میشه میشه به من بگید.

  پاسخ
  1. Matin 1387

   سلام
   همچین ماهی وجود نداره هر ماهی خاص و با ارزشی از بچگی قیمت قابل نوجهی داره
   حتی فلاور هم اگر نژاد خوب و گرید دار باشه بچش گرونه. بدیش اینه که ممکنه بزرگ بشه و اون چیزی که میخواید در نمیاد بعد سرتون کلاه میره. فلاور ها از یه سنی به بعد استعدادشون رو نشون میدن اون موقع وقت انتخخاب کردنه.
   اگر میخواید سایز کنید و بفروشید فرانتوزا و دیسکس و آروانا های نژاد دار بدرد این کار میخورن البته فکر نکنم توی تعداد کم سودی براتون داشته باشه

   پاسخ
 16. SNOW LEOPARD

  سلام
  به نظر منم سفره ماهی هم خوب هست نمونه های کوچیک تو بازار قیمت نسبتا پایینی دارم مثلا در ۴ میلیون اینا ولی وقتی بزرگ بشت و گریدشون بالا بره تا ۱۲ میلون هم قیمت گذاری میشن

  پاسخ
 17. ناشناس

  ماهی دیسکس هم خوبه اکواروم فروش مفت میخره اگه میتونی ماهی رو خودت بفروش هر چی باشه سود میکنی ماهی ۲۵ میفروشه رو ۳-۴ تومن میخره خودم فروختم ۱۰ تومن

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *