تغذیه ماهیان آکواریومی | تغذیه ماهیان آب شیرین

A A A
Avatar

مهمان لطفا ثبت نام کنید

sp_Registration عضویت (ثبت نام) sp_LogInOut ورود
جستجوی پیشرفته

— در محدوده انجمن —
— محاسبه —

— گزینه های انجمن —

حداقل طول کلمه جستجو 3 کارکتر - حداکثر طول کلمه جستجو 84 کارکتر

شما مجوزی برای ایجاد نوشته ندارید
sp_Feed آر اس اس موضوع sp_TopicIcon
تغذیه ماهیان آکواریومی
۷ خرداد, ۱۳۹۴
۶:۱۳ ب٫ظ
Avatar
hamed-sichilayd
زنجان

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 114
تاریخ عضویت:

۵ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

شاید مطالبی که میزارم برای خیلی از دوستان تکراری باشه ولی برای یسری مثل خودم که تازه کارن یا تازه میخان حرفه ای بشن میتونه مفید باشه

تو این پست مطالبی که میزارم برگرفته از سایتای مختلفه که خودم میخونم و اگه مفید بود برام(چون خودم مبتدیم) برای همه دوستان شیرمیکنم امیدوارم که بدردتون بخوره

البته اینم بگم که مطالبی که اضافه میشن همشون از سایتای معتبر و خوب گرفته خواهند شد

باتشکر از همه

کاربران زیر از hamed-sichilayd برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα
۷ خرداد, ۱۳۹۴
۶:۱۴ ب٫ظ
Avatar
hamed-sichilayd
زنجان

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 114
تاریخ عضویت:

۵ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

اهمیت غذایی

 

یکی از مهمترِین نکات در نگهدارِی ماهی های تزیینِی و تکثِیر و پرورش آنها نحوه تغذِیه و نوع غذاهایی است که به آنها داده می شود .متاسفانه با تمام اهمیتِی که تغذِیه و چگونگِی آن درنگهدارِی و پرورش ماهی ها دارد ، اما با وجود اِین به طور صحِیح و فنِی اِین امر بدرستِی مورد آموزش و توجه علاقه مند قرار نگرفته است .
چند نوع غذا باید به ماهی ها داده شود؟
ماهی ها از نظر تغذِیه با ِیکدِیگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذاِیِی خاصِی تغذِیه می نماِیند .ماهی ها ِیک گونه نِیز در سنِین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتِی داشته باشند .به طور کلِی ماهی ها ممکن است گوشتخوار ، گِیاهخوار و ِیا همه چِیز خوار باشند .ماهی های گوشتخوار در مقاِیسه با ماهی ها گِیاهخوار خود بدو دسته تقسِیم می شوند ، اول ماهی هایی که از جانوران کوچک بِی مهره تغذِیه می نماِیند.دوم ماهی ها ماهِیخوار که غذاِی اصلِی آنها را ساِیر ماهی ها تشکِیل می دهند .در هر صورت معمولا حتِی ماهی هایی که عادات غذایی خاصِی دارند ، در سنِین مختلف گاهِی ممکن است بطور اتفاقِی و ِیا انتخابِی اقدام به خوردن انواع دِیگر غذاها بنماِیند .

نکته مهم اِین است که اکثرا در شرایط آکوآریومی می توان تا حدودِی عادات غذایی بِیشتر ماهی ها را تغِیِیر داده و ِیا کنترل نمود .براِی مثال سِیکلِیدها با اِینکه عموما گوشتخوار هستند ، با وجود اِین بخوبِی می توان آنها را با غذاهاِی آماده تغذِیه نمود .اصولا ماهی ها حتِی در شرایط طبِیعِی وقتِی که غذاِی اصلِی آنها پِیدا نشود ، می توانند از انواع دِیگر غذاها بطور موقت استفاده نماِیند .بدون شک در صورتِیکه غذا با سِیستم گوارشِی آنها مغاِیر و زمان تغذِیه آنها از اِین غذا طولانِی باشد ، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و اِین بخصوص در مورد ماهی ها آکوآریومی صدق می کند ، زِیرا ماهی ها به اجبار آنچه را به آنها داده می شود، می خورند .

در نگهدارِی و پرورش ماهی ها باید تا حد امکان سعِی شود که بآنها غذایی داده شود که مشابه ِیا مترادف غذاِی آنها در محِیط طبِیعِی باشد .از آنجاکه آپارتمان نشِینِی و زندگِی ماشِینِی امروزِی تولِید ِیا جمع آورِی غذاهاِی زنده و مخصوص ماهی ها را مشکل و ِیا غِیر ممکن ساخته است ، کارخانه های تهِیه مواد غذایی ماهی های تزیینِی اقدام به ساختن انواع غذاهاِی آماده نموده  در برخِی موارد غذاِی خاصِی براِی هرگونه ماهِی ِیا گونه هاِی مشابه درست کرده اند .
شکِی نِیست که اِین غذاها هرچند هم که کامل باشند جاِی غذاهاِی طبِیعِی را نمی گِیرند ، با وجود اِین ، خوب ِیا بد امروزه شاِید بِیش از ۹۰ درصد غذاِی ماهی ها زِینتِی از اِین منبع تامین می گردد .غذاهاِی آماده معمولا منشا جانورِی و گِیاهِی داشته و اکثرا انواع وِیتامی نها و املاح لازم نِیز بآنها اضافه می شود .جانوران مختلف نه تنها از غذاها براِی تولِید انرژِی و ماده سازِی استفاده می نماِیند ، بلکه مانند انسان از خوردن آنها هم لذت می برند .بنابراِین حتِی اگر براِی تغِیِیر ذائقه و دادن لذت بِیشتر به ماهِی هم شده باید سعِی شود که بطور مرتب از دادن غذاِی آماده و آن هم منحصرا ِیک نوع از آنها خوددارِی شود .

بطور کلِی می توان انواع غذاهاِی ماهی ها را به دو دسته غذاهاِی آماده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نمود .همانطور که ذکر شد غذاهاِی آماده را معمولا با توجه به نِیاز غذایی گونه هاِی مختلف می سازند .بنابراِین در مصرف آنها براِی انواع مختلف ماهِی باید دقت بعمل آِید.از آنجا که اِین غذاها بهِیچ وجه نمی توانند جاِی غذاِی طبِیعِی را بگِیرند ، لذا حداقل باید سعِی شود که هر چند وعده ِیکبار به ماهی ها غذاِی مناسب دِیگرِی داده شود .همچنِین بهتر است همواره حداقل دو نوع غذاِی آماده ِیکِی بصورت ترکِیبِی و دِیگرِی انواعِی مانند کرم توبِی فکس خرِیدارِی شود یک در میان براِی تغذِیه ماهی ها مصرف گردند .نوع دِیگر غذاِی ماهی ها ، غذاهاِی طبِیعِی هستند که خود به غذاهاِی زنده و غذاهاِی گوشتِی تازه ، منجمد و ِیا پودر شده که از منبع جانورِی به طور مستقِیم تهِیه گردِیده اند، تقسِیم می گردد .
در اِینجا به ذکر برخِی از مهمترِین انواع اِین غذاها می پردازِیم :
غذاهاِی زنده ؛ شناسایی ، تولِید و مصرف آنها
در پرورش تجاری ماهِی و طِیور اکثرا ملاحظه می شود که در اثر تغذِیه مصنوعِی نه تنها مقاومت آنها در برابر بِیمارِی کم شده و قدرت تولِید مثلِ آنها کاهش می یابد ، بلکه رنگ و شکل ظاهرِی و مزه گوشت آنها نِیز در مقاِیسه با انواعِی که در طبِیعت و با تغذِیه طبِیعِی تولِید می شوند ، کاملا متفاوت می باشد .

غذاهاِی مصنوعِی هرچند هم کامل باشند ، با وجود اِین از نظر برخِی املاح و مواد معدنِی و نِیز ترکِیبات وِیتامی نها بدون شک داراِی کمبودهایی می باشند .دلِیل اصلِی آن اِینست که هرگز نمی توان با غذاِی مصنوعِی گوشت سفِید ِیا قرمزِی تولِید نمود که از نظر مرغوبِیت و مزه مشابه انواع طبِیعِی باشد .تغذِیه مصنوعِی ممکن است رشد و نمو دام ِیا ماهِی مورد پرورش را در حد مورد نظر تامین نماِید ، اما با وجود اِین اثر صد در صد طبِیعِی بر روِی کار غدد داخلِی و در نتِیجه تولِید مثل آنها دارد .

ماهی ها آکوآریومی در دو مرحله از زندگِی خود احتِیاج مبرم به غذاِی طبِیعِی دارند تا بتوانند از نظر تولِید بافت و نِیز فعالِیتهاِی تولِید مثلِ رشد و نمو کامل داشته باشند .اولِین مرحله دوره رشد و نمو نوزاد پس از جذب کِیسه زرده با مرحله اِی است که بصورت بچه ماهِی نسبتا کامل در می آِید .دومی ن مرحله همزمان با شروع تولِید عناصر تناسلِی شامل تخم و اسپرم تا پاِیان دوره تخمرِیزِی ِیا زنده زایی است .ماهی هایی که در اِین دو مرحله از زندگِی غذاِی زنده و طبِیعِی درِیافت نماِیند ، رشد و نمو و تولِید مثل آنها تا حدودِی قابل مقاِیسه با ماهی ها در شرایط طبِیعِی می باشد .

برخِی از ماهی ها در شرایط آکوآریومی اگر غذاِی مناسب و طبِیعِی کافِی درِیافت ننماِیند ، هرگز قادر به تولِید مثل نخواهند بود ولِی برخِی دِیگر تا حدودِی تولِید مثل می نماِیند اما قدرت بارورِی آنها و سلامت و مقاومت نوزادانشان قابل مقاِیسه با ماهی ها در شرایط طبِیعِی و ِیا ماهی هایی که قسمتِی از جِیره غذاِیِی خود را بصورت غذاِی زنده و بخصوص همزمان با دوران بارورِی درِیافت می نماِیند، نمی باشد .

اگرچه تهِیه ، تولِید و تامین برخِی از مواد غذایی زنده تا حدودِی آسان است ، با وجود اِین اکثر آکوآریوم دارها و حتِی آکوآریوم فروشِیها و تولِید کنندگان ماهی ها تزیینِی چندان توجهِی به آن مبذول نمی دارند .دلِیل اصلِی آن عدم آگاهِی از انواع غذاهاِی زنده و شناخت آنها و نِیز عدم تولِید برخِی از انواع آنها توسط بخشهاِی تولِید کننده و عرضه آنها به علاقمندان می باشد .

معمولا غذاِی زنده به انواع غذاهایی گفته می شود که بصورت زنده به ماهی ها داده می شوند .اگرچه عده اِی غذاهاِی گوشتِی منجمد را نِیز جزو غذاهاِی زنده به حساب می آورند با وجود اِین از آنجا که بِین ِیک ماده غذایی زنده و نوع منجمد آن ، مخصوصاً با توجه به نحوه انجماد و مدت زمان نگهدارِی آن بصورت ِیخ زده تفاوت چشمگِیرِی وجود دارد ، لذا بهتر است اِین غذاها را به دو دسته غذاهاِی زنده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نماییم .بدون شک غذاِی زنده نِیز خود غذاِی طبِیعِی است ولِی از نظر فقدان واژه هاِی خاص می توان اِین نامگذارِی را قبول کرد .غذاِی طبِیعِی مورد نظر نِیز ممکن است به صورت مختلف مانند تازه ، منجمد ، آرد و غِیره وجود داشته باشد .

ساده ترِین غذاِی طبِیعِی که می توان به ماهی ها داد گوشت تازه قرمز ِیا سفِید فاقد چربِی است که باید به اندازه هاِی بسِیار ، رِیز و قابل بلع توسط ماهی ها به آنها داده شود .بدون شک ارزش غذایی گوشت خالص ، کمتر از ارزش غذایی کرم خاکِی تکه تکه شده و ِیا ساِیر غذاهاِی زنده می باشد .علاوه بر گوشت قرمز و گوشت ماهِی ، گوشت می گو و عضله صدفها ( در صورت در دسترس بودن ) قابل استفاده می باشند .مصرف گوشت تازه بمراتب بهتر از گوشت منجمد است .غذاهاِی زنده که می توانند مورد مصرف ماهی ها قرار گِیرند داراِی انواع زِیادِی هستند که برخِی از آنها در شرایط خاص قابل تکثِیر و پرورش بوده و برخِی دِیگر باید در موارد نِیاز از محِیط طبِیعِی خود جمع آورِی شوند.

کاربران زیر از hamed-sichilayd برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα, abu-khatar
۷ خرداد, ۱۳۹۴
۶:۱۷ ب٫ظ
Avatar
hamed-sichilayd
زنجان

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 114
تاریخ عضویت:

۵ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

تغذیه صحیح و انواع غذاها

 

ماهی ها از نظر تغذیه با یکدیگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذایی خاصی تغذیه می نمایند .ماهی ها یک گونه نیز در سنین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتی داشته باشند .به طور کلی ماهی ها ممکن است گوشتخوار ، گیاهخوار و یا همه چیز خوار باشند .ماهی های گوشتخوار در مقایسه با ماهی ها گیاهخوار خود بدو دسته تقسیم می شوند ، اول ماهی هایی که از جانوران کوچک بی مهره تغذیه می نمایند.دوم ماهی ها ماهیخوار که غذای اصلی آنها را سایر ماهی ها تشکیل می دهند .در هر صورت معمولا حتی ماهی هایی که عادات غذایی خاصی دارند ، در سنین مختلف گاهی ممکن است بطور اتفاقی و یا انتخابی اقدام به خوردن انواع دیگر غذاها بنمایند .

نکته مهم این است که اکثرا در شرایط آکوآریومی می توان تا حدودی عادات غذایی بیشتر ماهی ها را تغییر داده و یا کنترل نمود .برای مثال سیکلیدها با اینکه عموما گوشتخوار هستند ، با وجود این بخوبی می توان آنها را با غذاهای آماده تغذیه نمود .اصولا ماهی ها حتی در شرایط طبیعی وقتی که غذای اصلی آنها پیدا نشود ، می توانند از انواع دیگر غذاها بطور موقت استفاده نمایند .بدون شک در صورتیکه غذا با سیستم گوارشی آنها مغایر و زمان تغذیه آنها از این غذا طولانی باشد ، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و این بخصوص در مورد ماهی ها آکوآریومی صدق می کند ، زیرا ماهی ها به اجبار آنچه را به آنها داده می شود، می خورند .

در نگهداری و پرورش ماهی ها باید تا حد امکان سعی شود که بآنها غذایی داده شود که مشابه یا مترادف غذای آنها در محیط طبیعی باشد .از آنجاکه آپارتمان نشینی و زندگی ماشینی امروزی تولید یا جمع آوری غذاهای زنده و مخصوص ماهی ها را مشکل و یا غیر ممکن ساخته است ، کارخانه های تهیه مواد غذایی ماهی های تزیینی اقدام به ساختن انواع غذاهای آماده نموده در برخی موارد غذای خاصی برای هرگونه ماهی یا گونه های مشابه درست کرده اند .شکی نیست که این غذاها هرچند هم که کامل باشند جای غذاهای طبیعی را نمی گیرند ، با وجود این ، خوب یا بد امروزه شاید بیش از ۹۰ درصد غذای ماهی ها زینتی از این منبع تامین می گردد .غذاهای آماده معمولا منشا جانوری و گیاهی داشته و اکثرا انواع ویتامی نها و املاح لازم نیز بآنها اضافه می شود .جانوران مختلف نه تنها از غذاها برای تولید انرژی و ماده سازی استفاده می نمایند ، بلکه مانند انسان از خوردن آنها هم لذت می برند .بنابراین حتی اگر برای تغییر ذائقه و دادن لذت بیشتر به ماهی هم شده باید سعی شود که بطور مرتب از دادن غذای آماده و آن هم منحصرا یک نوع از آنها خودداری شود .

انواع غذاهای ماهیان آکواریومی
- غذاهای خشک و آماده .
- غذاهای زنده .
- غذاهای منجمد .
- غذاهای گیاهی .

غذاهای خشک و آماده
این غذاها بطور معمول در همه آکواریوم فروشی ها فروخته میشود . معمولاً پولکی شکل است و در رنگهای مختلفی عرضه میشود . ترکیب اصلی تمام این غذاها مشابه بوده و برای ماهیانی مناسب است که در سطح آب و لایه های میانی شنا میکنند  . مثل ماهی های زنده زا , گوپی ها ، مولی ها و دم شمشیری ها و ماهی های همه چیز خواری مثل ماهی های طلایی . ترکیب اصلی این غذا از پودر ماهی و تخم مرغ و آرد جو است و ارزش غذایی محدودی دارد . غذای تترا نیز غذای خشکی است کهارزش غذایی بیشتری داشته و حاوی آنتی بیوتیک  نیز هست و مانع از بیمار شدن ماهی ها می شود . در ساخت این غذا از حرارت ملایم و افزودنی های ویتامینی استفاده شده است. ترکیب اصلی آن ها گوشت ، جلبک ها ، میگو ،صدف و انواع ویتامینها و اسیدهای چرب است و برای تمام انواع ماهی ها یک غذای مناسب به حساب می آید .

از انواع دیگه غذاهای خشک که برای ماهی ها مصرف می شود مغز میگو یا آگارآگار است . این غذا بصورت پودر و به رنگ نارنجی تیره فروخته میشه و باعث پر رنگ شدن و سر حال شدن ماهی ها و تولید مثل بیشتر و بهتر آ ن ها می شود .      از این غذا هفته ای فقط یکبار باید استفاده بشه و در واقع یک غذای مکمل و تقویتی است . 
انواع کرم های فشرده مثل کرم توبیفکس Tubifex  ، کرم خونی یا Bloody Worm  و ...  نیز به صورت خشک عرضه می شود . گرانول ها نیز برای ماهی های بزرگ و ماهی های همه چیز خوار و عمقی زی مثل گربه ماهی ها و ماهی های طلایی استفاده می شود. این غذاها بخاطر سنگین بودن به کف آکواریوم فرو میروند و ماهی های کفزی از آن ها تغذیه می کنند . ترکیب این غذاها اغلب از دل گاو و اسفناج چرخ کرده و آرد سویا است که بصورت خشک عرضه میشود و ارزش غذایی نسبتاً خوبی دارد اما نباید دائم به ماهی ها داده شود.  

غذاهای منجمد
بخش اصلی غذاهای ماهی را تشکیل میدهند . معروفترین این غذاها کرم خونی منجمد است که به صورت قرص های مکعبی شکل از لاروهای ریز و قرمز رنگ یخ زده که مملو از پروئین است عرضه می شود . این غذا برای تمام انواع ماهی ها عمومیت دارد  و هفته ای ۴ بار پیشنهاد می شود. البته نوع خشک این غذا هم هست اما نوع منجمد آن ارجحیت دارد .
نوع متداول و عمومی غذاهای منجمد دست ساز که آکواریومیست های حرفه ای تهیه میکنند , مخلوطی شامل میگوی گوشتی یا میگوی معمولی خوراکی و دل گاو یا گوسفند و اسفناج و سبوس گندم و ژلاتین است که یک غذای ایده آل برای تمام ماهی های آکواریومی و مخصوصن ماهی های گوشتخوار به حساب می آید . حتی می توان این غذا را بطور دائم به ماهی ها داد و غذای خشک را حذف کرد . تمام ماهی های آکواریوم این غذا رو دوست دارند .

طرز تهیه غذای منجمد دست ساز
مواد لازم
- دل گاو یک عدد یا دل گوسفند ۴ عدد .
- برگ مغز اسفناج نیم پز شده ۱۰۰ گرم .
- میگوی گوشتی خوراکی ۴ عدد .
- سبوس گندم و آرد سویا ۴ , مجموعن قاشق غذا خوری .
- ژلاتین خوراکی مخصوص شیرینی پزی , یک ورق یا ۲ قاشق غذاخوری پودر شده .
- پودر سیر , پنج گرم .
طرز تهیه :
گوشت دل گاو یا گوسفند که رگ و چربی های آن کاملاً گرفته شده به همراه میگو پاک شده و شسته و مقداری برگهای مغز اسفناج به مدت ۵ دقیقه در مقدار خیلی کمی آب ÷خته شده , در چرخ گوشت , چرخ شود . بهتراست این مواد له نشود.  آرد سویا و سبوس گندم رابه مخلوط گوشت اضافه کرده و خوب به هم میزنیم . یک ورق ژلاتین یا ۲ قاشق غذاخوری پودر ژلاتین را در مقدار کمی آب جوش حل کرده و بعد از کمی سرد شدن به مخلوط اضافه کرده و مخلوط می کنیم و بعد روی کیسه فریزری پهن کرده به نازکی لواشک در فریزر قرار میدهیم . هر بار موقع غذا دادن به ماهی ها , به مقدار مورد نیاز جدا کرده و به ماهی ها میدهیم . بهتراست قبل از دادن به ماهی ها یک قطره مولتی ویتامین هم روی آن بچکانید

غذاهای زنده
در پرورش تجاری ماهی و طیور اکثرا ملاحظه می شود که در اثر تغذیه مصنوعی نه تنها مقاومت آنها در برابر بیماری کم شده و قدرت تولید مثل آنها کاهش می یابد ، بلکه رنگ و شکل ظاهری و مزه گوشت آنها نیز در مقایسه با انواعی که در طبیعت و با تغذیه طبیعی تولید می شوند ، کاملا متفاوت می باشد .
غذاهای مصنوعی هرچند هم کامل باشند ، با وجود این از نظر برخی املاح و مواد معدنی و نیز ترکیبات ویتامی نها بدون شک دارای کمبودهایی می باشند .دلیل اصلی آن اینست که هرگز نمی توان با غذای مصنوعی گوشت سفید یا قرمزی تولید نمود که از نظر مرغوبیت و مزه مشابه انواع طبیعی باشد .تغذیه مصنوعی ممکن است رشد و نمو دام یا ماهی مورد پرورش را در حد مورد نظر تامین نماید ، اما با وجود این اثر صد در صد طبیعی بر روی کار غدد داخلی و در نتیجه تولید مثل آنها دارد .

ماهی ها آکوآریومی در دو مرحله از زندگی خود احتیاج مبرم به غذای طبیعی دارند تا بتوانند از نظر تولید بافت و نیز فعالیتهای تولید مثل رشد و نمو کامل داشته باشند .اولین مرحله دوره رشد و نمو نوزاد پس از جذب کیسه زرده با مرحله ای است که بصورت بچه ماهی نسبتا کامل در می آید .دومی ن مرحله همزمان با شروع تولید عناصر تناسلی شامل تخم و اسپرم تا پایان دوره تخمریزی یا زنده زایی است .ماهی هایی که در این دو مرحله از زندگی غذای زنده و طبیعی دریافت نمایند ، رشد و نمو و تولید مثل آنها تا حدودی قابل مقایسه با ماهی ها در شرایط طبیعی می باشد .

برخی از ماهی ها در شرایط آکوآریومی اگر غذای مناسب و طبیعی کافی دریافت ننمایند ، هرگز قادر به تولید مثل نخواهند بود ولی برخی دیگر تا حدودی تولید مثل می نمایند اما قدرت باروری آنها و سلامت و مقاومت نوزادانشان قابل مقایسه با ماهی ها در شرایط طبیعی و یا ماهی هایی که قسمتی از جیره غذایی خود را بصورت غذای زنده و بخصوص همزمان با دوران باروری دریافت می نمایند، نمی باشد .

اگرچه تهیه ، تولید و تامین برخی از مواد غذایی زنده تا حدودی آسان است ، با وجود این اکثر آکوآریوم دارها و حتی آکوآریوم فروشیها و تولید کنندگان ماهی ها تزیینی چندان توجهی به آن مبذول نمی دارند .دلیل اصلی آن عدم آگاهی از انواع غذاهای زنده و شناخت آنها و نیز عدم تولید برخی از انواع آنها توسط بخشهای تولید کننده و عرضه آنها به علاقمندان می باشد .
معمولا غذای زنده به انواع غذاهایی گفته می شود که بصورت زنده به ماهی ها داده می شوند .اگرچه عده ای غذاهای گوشتی منجمد را نیز جزو غذاهای زنده به حساب می آورند با وجود این از آنجا که بین یک ماده غذایی زنده و نوع منجمد آن ، مخصوصاً با توجه به نحوه انجماد و مدت زمان نگهداری آن بصورت یخ زده تفاوت چشمگیری وجود دارد ، لذا بهتر است این غذاها را به دو دسته غذاهای زنده و غذاهای طبیعی تقسیم نماییم .بدون شک غذای زنده نیز خود غذای طبیعی است ولی از نظر فقدان واژه های خاص می توان این نامگذاری را قبول کرد .غذای طبیعی مورد نظر نیز ممکن است به صورت مختلف مانند تازه ، منجمد ، آرد و غیره وجود داشته باشد .

ساده ترین غذای طبیعی که می توان به ماهی ها داد گوشت تازه قرمز یا سفید فاقد چربی است که باید به اندازه های بسیار ، ریز و قابل بلع توسط ماهی ها به آنها داده شود .بدون شک ارزش غذایی گوشت خالص ، کمتر از ارزش غذایی کرم خاکی تکه تکه شده و یا سایر غذاهای زنده می باشد .علاوه بر گوشت قرمز و گوشت ماهی ، گوشت می گو و عضله صدفها ( در صورت در دسترس بودن ) قابل استفاده می باشند .مصرف گوشت تازه بمراتب بهتر از گوشت منجمد است .غذاهای زنده که می توانند مورد مصرف ماهی ها قرار گیرند دارای انواع زیادی هستند که برخی از آنها در شرایط خاص قابل تکثیر و پرورش بوده و برخی دیگر باید در موارد نیاز از محیط طبیعی خود جمع آوری شوند.

برخی از انواع غذاهای زنده بشرح زیر می باشند :
۱- دافنی یا خاکشی ( خاکشیر )
شاید افراد کم سن و سال بخوبی دافنی یا خاکشی را نشناسند ولی آنهایی که از آب انبارهای قدیمی آب برداشته اند یا در منزلشان حوض وجود داشته است این حیوان را بخوبی می شناسند .دافنی ها جزو سخت پوستان ریز هستند که در بیشتر آبگیرهای آب شیرین یافت می شوند ، و چون شکل آنها تا حدودی شبیه دانه های خاکشیر است به آن خاکشی یا خاکشیر هم می گویند .در فرهنگ غربی به این حیوان بزبان عامی انه کک آبی می گویند زیرا تا حدودی شبیه به کک معمولی است.

دافنی ها جز بهترین مواد غذایی زنده می باشند که در همه جا یافت می شوند .البته نباید انتظار داشت که در هر برکه یا آبگیر بتوان آنها را پیدا کرد .معمولا در طبیعت بیشتر می توان توده های ابر مانند آنها را در برکه هایی که کنار محل ریزش آشغالهای شهری درست مبشود ، و نیز در آبگیرهایی که آب آنها چندان تمیز نیست، مشاهده نمود .
رنگ دافنی ها قرمز ، سبز یا خاکستری است ولی نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهی توده آنها بقدری بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخیص می باشد .عمق توده ممکن است از ۵ تا ۵۰ سانتیمتر تفاوت نماید .توده دافنی در اثر حرکاتی که دارد از دور بصورت ابر متحرک دیده می شود .از آنجا که دافنی های بزرگ نمی توانند مورد استفاده بچه ماهی ها قرار گیرند ، لذا برای تغذیه آنها باید با الک دافنی های ریز را جدا کرد .   

جمع آوری دافنی از محیط طبیعی
پس از شناختن دافنیها و محلهای زیست آنها ، می توان با تورهای دستی خاصی که دارای چشمه های بسیار ریز است به صید اقدام نمود .قطر توردستی باید حدود ۲۵ سانتیمتر و عمق آن ۳۵ سانتیمتر باشد .توری باید بصورت استوانه ای و گرد و بدون درز داخلی دوخته شود .توری های مخروطی زیاد مناسب نیستند چون باعث مرگ و می ر بیشتر دافنیها می شوند .از تنذیب ( تنظیف ) و یا سایر پارچه های مشابه که دارای چشمه های توری بسیار ریزند می توان برای اینکار استفاده نمود .پس از پیدا کردن دافنی ها باید با حرکت دادن تور دستی در داخل آب بصورت ۸ انگلیسی آنها را صید نمود .

دافنیهای جمع شده را باید در سطل آب ریخت و به محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است می توان مقداری یخ برای خنک کردن آن بکار برد .دافنیها احتیاج به مصرف اکسیژن زیاد دارند و اگر اکسیژن محلول در آب کم شود ، دافنی ها به سطح آب می آیند .صیادان حرفه ای دافنیها، معمولا صبح زود که دافنی ها در سطح آب تجمع می نمایند آنها را صید می نمایند .پس از شروع وزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنی ها معمولا به عمق آب می روند ولی در مواقعی که تراکم آنها زیاد است در سطح آب می مانند .اگر سایه بانی بر روی آب درست شود ، می توان تراکم دافنی ها را در زیر آب مشاهده نمود.

در مناطق معتدل حداکثر تراکم دافنیها در ماه اردیبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدریج تراکم آنها کم شده و مجددا در اوایل پاییز افزایش می یابد .اگر سرما زیاد نباشد ، در فصل زمستان نیز می توان تراکم کمی از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترین آب مناسب برای رشد و نمو زیاد آنها آبی است که پ – هاش آن خنثی و یا کمی قلیایی باشد .
 
نگهداری دافنیها به طور زنده
اگر اکسیژن کافی در دسترس دافنی ها باشد ، در شرایط مساعد می توان تابستانها تا ۳ روز و در بهاریا پاییز تا یک هفته آنها را در یک سطل آب به طور زنده نگهداری کرد .بنابراین اگر در بهار و پاییز هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دو بار در مواقع لزوم اقدام به جمع آوری آنها شود، کافی می باشد .  

مضرات دافنیها
از آنجا که پوسته آنها نرم و غیر قابل نفوذ می باشد دارای اثر می لن بوده و اگر غذای اصلی ماهی ها را تشکیل دهند ، به اندازه کافی چاق نخواهند شد .این غذا را می توان با مواد نشاسته دار مانند گندم وچاودار پخته به طور متناوب به ماهی ها داد تا عیب یاد شده تا حدودی برطرف گردد .گاهی ماهی ها که علاقه زیادی بخوردن دافنی دارند ممکن است در اثر پرخوری از آن بمیرند .همواره با دافنیها ممکن است نوزاد برخی از انگلها یا سایر جانوران آبزی بیماری زا بداخل آکوآریوم انتقال داده شود که معمولا جداسازی آنها بعلت ریزی و یا بی رنگی امکان پذیر نیست .گاهی نیز دافنیها با آرواره های خود به بدن و برانشی بچه ماهی ها چسبیده و اکثراً باعث مرگ و میر آنها می شوند .  

تکثیر و تولید دافنی
اگر چه احتمالا با ایجاد شرایط مساعد مانند پ – هاش با کمی قلیایی ، نور کافی و کمی کود گوسفندی می توان حتی در لگن های پلاستیکی رختشویی اقدام به تولید دافنی نمود ، با وجود این میزان دافنی تولید شده در چنین ظرفی فقط می تواند احتیاجات غذایی یک یا دو جفت ماهی را در طول سال تامین نمایند .
باایجاد شرایط یاد شده می توان اقدام به تولید دافنی نمود .برای این کار باید صید دافنی کم کم صورت گیرد و به تدریج کود به اندازه کافی به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهن گوسفندی و کمی آرد سویا بهترین کود به حساب می آید .قبلا بهتر است این مخلوط در مجاورت نور آفتاب بخوبی خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضری که احتمالا در داخل آن وجود دارد از بین بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قرار دادن مقداری دافنی مولد ، بعد از چند روز تولید مثل و افزایش آنها شروع خواهد شد .
در استخرهای پرورش دافنی بهتر است در قسمتی از آن سایه بانی برای جمع شدن دافنی ها درست شود .کمی از آب استخر نیز باید هفته ای یکبار تعویض شود تا از غلیظ شدن آن جلوگیری شود .  

۲- سیکلوپس ها Cyclopses
در داخل استخر دافنی ها و اکثرا مخلوط به آنها سخت پوستان کوچک دیگری بنام سیکلو پس زندگی می کنند که اندازه آنها از دافنی ها کوچکتر و قد آنها کشیده تر است .حرکت آنها با جهش های متوالی و در یک خط راست انجام می گیرد .در فصل تخم ریزی اکثر ماده ها در طرفین بدن و در مجاورت دم دارای دو کیسه بزرگ تخم می باشند .برای تغذیه بچه ماهی ها ، باید سیکلوپسهای کوچکتر را با الک جدا کرد .

غذای اصلی آنها از فیتوپلانکتنها تشکیل می شود .سیکلوپسها بر خلاف دافنی ها فاقد آرواره مخصوص برای حمله به بدن بچه ماهی ها می باشند .با وجود این گاهی می توان سیکلوپس ها را چسبیده به بدن بچه ماهی ها مشاهده نمود .اکثرا در استخرهای کوچک پرورش دافنی ، سیکلوپس ها با رقابت غذایی ،کم کم باعث از بین بردن تراکم دافنی ها شده وخود جایگزین آنها می گردند .  

۳- آرتیما یا میگوی آب نیمه شور
یکی از بهترین غذاهای ماهی ها تزیینی، مخصوصاً بچه ماهی ها ، نوزاد آرتمیا است که یکی از سخت پوستان آبزی می باشد .تخم های بسیار ریزی آرتمیا که به آن برا ین شریمپ یا میگوی آبهای نیمه شور هم می گویند امروزه به صورت تجارتی تولید شده و در بسته های کوچک فروخته می شود .در ایران این آبزی به مقدار بسیار زیاد در دریاچه ارومیه ( رضاییه ) زندگی می کند و در واقع تنها حیوانی است که در این دریا زندگی می کند .در اواخربهار و در تابستان و پاییز می توان توده های تخم را به صورت شناور در قسمت شرقی و جنوب شرقی دریاچه مشاهده کرد .برای تغذیه آنها می توان مقدار کمی کاه تخمیر شده یا گیاه پوسیده را در داخل آب محتوی آنها قرار داد .انفوزوئرها و سایر مواد غذایی که از تخمیر این گیاهان تولید می شوند ، همچنین فیتوپلانکتن هایی که در اثر تابش نور در آب تولید می شوند غذای مناسبی برای نوزادهای آرتمیا می باشند .   

۴- کرم خاکی
کرم خاکی را بدون شک همه می شناسند .این همان کرمی است که در باغچه ها و در داخل خاک زندگی می کند و معمولا در مواقع بارندگی که آب موجود در خاک باغچه تجمع می کنند.این زیاد می شود از ترس خفه شدن خاک را ترک کرده و در اطراف باغچه کرم را کرم باران و برخی کرم باغچه می گویند و چون بعنوان طعمه برای صید ماهی با قلاب هم بکار می رود، عده ای دیگر به آن کرم ماهیگیری می گویند .طول آنها گاهی ممکن است تا ۲۰ سانتیمتر هم برسد .هنگام جمع آوری آنها برای تغذیه ماهی ها باید از برداشتن کرمهای داخل توده های پهن که در اطراف آنها ترشحات زرد رنگ دیده می شود، خودداری شود چون حتی ماهی ها درشت وحشی هم از خوردن آنها امتناع می نمایند .برای این منظور می توان در یک قوطی حلبی یا حلب های کوچک نباتی حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر خاک مرطوب ریخته و مقداری پوره سیب زمینی ، آرد ذرت یا آرد چاودار برای تغذیه آنها به خاک اضافه کرده و کرمها را مقداری برگ مرطوب افرا برای تغذیه آنها در روی خاک قرار داد .آکوآریوم فروشی ها می توانند این کرمها را جمع آوری و به علاقمندانی که حوصله یا وقت جمع آوری آنها را ندارند، بفروشند .   

۵- کرم سفید
این کرم که رنگ آن سفید شیری است و طول آن ۱۵ می لیمتر یا بیشتر است از خویشاوندان کرم خاکی بوده و به بهترین وجه می توان آنها را در حد تجارتی تکثیر و تولید نمود .تکثیر و تولید آنها در شرایط نسبتا گرم و مرطوب تا حدودی آسان است .در حال حاضر فقط این کرم در کارگاه تکثیر و پرورش تاسماهیان شیلات ایران برای تغذیه نوزاد ماهیان خاویاری تکثیر می شود و تولید سالانه آن حدود ۶۰۰ کیلوگرم یا بیشتر می باشد .برای تولید آن جعبه های مخصوص که عمق خاک آنها حدود ۱۰ سانتیمتر است بکار می رود .
در پایان می توان توده کرم خالص را برداشت کرده و برای تغذیه ماهی ها بکار برد. کرمهای جدا شده می توانند چندین ساعت در حرارت معمولی یخچال زنده بمانند .در داخل آب آکوآریوم همه کرمها می توانند مدت چند ساعت زنده بمانند .برای تغذیه بچه ماهی ها باید کرمها را با تیغه چاقو تکه تکه کرد و در هر بار غذا دادن به ماهی ها باید به اندازه به آنها داده شود که پس از ۱۵ دقیقه اثری از کرمها باقی نماند ، در غیر این صورت بخصوص در مواقعی که سنگریزه در کف آکوآریوم وجود دارد پوسیده شدن مازاد کرمها باعث آلوده شدن آب آکوآریوم می شود .
 
۶- کرم توبی فکس 
در آبهای کثیف و بخصوص در فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ متری محل ریزش فاضلابهای خانگی و شهری ( نه صنعتی ) در آب رودخانه ها یا آبگیرها ، و گاهی در کناره استخرهای پرورش دافنی می توان قسمتهای زنگ زده ای مشاهده نمود که ابتدا بنظر می رسد توده دافنی باشند .این توده ها اکثرا کرم توبی فکس می باشند .این کرم دارای رنگ صورتی خاصی می باشد .برای نگهداری آن بصورت زنده می توان مقدار صید نشده را در داخل یک سطل زیر شیر آب قرار داده و بطور دائم مقدار کمی آب به داخل آن جریان داد .کرمها در این حالت بصورت توده ای در کف سطل باقی می مانند .هر چه درجات حرارت آب کمتر باشد زمان نگهداری آنها طولانی تر خواهد بود .معمولا در طول مدت سال می توان آنها را از مناطق طبیعی زندگیشان جمع آوری نمود .از دادن کرم های مرده به ماهی ها باید جدا خودداری کرد .

امروزه در کارخانه های سازنده غذای ماهی ها تزیینی به مقدار فراوان از این کرم تولید شده و پس از خشک کردن بصورت مکعبهایی در آورده و در بسته بندیهای خاص با قیمت مناسب در اختیار علاقه مندان قرار می دهند.  

۷- کرم قرمز
این کرم را که در کف استخرها و حوضچه های قدیمی و نیز در دریاچه ها و آبگیرها پیدا می شود اکثرا می شناسند .رنگ قرمز خونی و طول آن حدود ۱۲ می لیمتر بوده و با حرکات منظم و به شکل ۸ انگلیسی در آب شنا می کند .ماهی ها علاقه خاصی بخوردن آن دارند ولی گاهی دیده می شود که کرم بصورت هضم نشده توسط ماهی دفع می گردد .این کرم که به آن کرم خونی هم می گویند درگل و لای کف ، بخصوص روی چوبهای پوسیده کف آب نوعی لانه برای خود می سازد .

۸- کرمهای شیشه ای
در فصل زمستان در بسیاری از دریاچه ها و استخرها می توان با یک توری دستی مقدار زیادی کرمهای شفاف که به آنها کرم شیشه ای می گویند، صید نمود .این جانوران در واقع کرم نبوده بلکه نوزاد انواع مگسها هستند که طول آنها ممکن است تا ۱۲ می لیمتر برسد .گاهی می توان هفته ها را در آب سرد زنده نگهداشت .ماهی ها معمولا علاقه خاصی بخوردن آنها دارند .
۹- نوزاد پشه
تخم ریزی عده زیادی از انواع پشه ها در آب و بخصوص در گودالهایی که پس از بارندگی بوجود می آید انجام می گیرد .در آبی که دارای گیاهان پوسیده و برگهای مرده زیاد است تخم ریزی آنها بیشتر است .در بیشتر مناطق کشور بخصوص آبگیرها مردابها و گودالهای آب در شمال کشور ، گاهی می توان نوزاد سیاه رنگ حشرات را که تا حدودی کرم مانند بوده و دارای سر بزرگ و دم ایکس مانند است با تراکم بسیار زیاد مشاهده نمود .میانگین طول نوزادها ۶ تا ۷ می لیمتر است و معمولا در سطح آب شنا می کنند ولی هنگام ترسیدن بلافاصله به عمق آب فرو می روند .تراکم آنها گاهی بحدی است که باعث تیره شدن سطح آب می گردند .می توان آنها را بمقدار زیاد در یک سطل آب حمل و نقل نمود و برای اینکار احتیاجی به سرد کردن آب نیست .بنابراین جمع آوری و مصرف آنها به عنوان غذا نه تنها مورد توجه ماهی هاست، بلکه با اینکار می توان سالانه میلیونها پشه خونخوار را نیز از بین برد .  

۱۰- مگسها
انواع مگسها نیز لقمه مناسبی برای ماهی ها بزرگتر می باشند و اکثر ماهی ها علاقه خاصی بخوردن آنها نشان می دهند .برای جمع آوری آنها نباید از مواد شیمیایی مانند امشی و غیره استفاده کرد چون ممکن است باعث ناراحتی ماهی ها شود .از مصرف پشه های مرده و خشک شده باید خودداری کرد .  

۱۱- میگوی آب شیرین
اشخاصی که در دریای مازندران شنا کرده اند بخوبی این حیوان را که به آن گاماروس و به زبان محلی روش می گویند، می شناسند .در سواحل دریای مازندران دو نوع از آن به حد و فور یافت می شود و معمولا هنگام خارج شدن افراد از دریا ، این جانوران که در لبه آب و بین ماسه ها زندگی می کنند روی پای آنها دیده می شوند .علاوه بر دریای خزر نمونه هایی از آن را در بیشتر آبگیرهای داخلی می توان مشاهده نمود .طول آنها ممکن است تا ۱۰ میلیمتر یا بیشتر هم برسد .این جانوران غذای بسیار مناسبی برای ماهی ها بزرگتر به حساب می آیند .

برای جمع آوری آنها می توان مقداری از ماسه ها ی محتوی آنرا برداشته و با شستشو آنها را جدا نمود .معمولا بین آنها اندازه های مختلف یافت می شود ولی حتی کوچکترین آنها برای تغذیه بچه ماهی ها بزرگ می باشد .بنابراین باید فقط برای تغذیه ماهی ها بزرگتر مصرف گردد .حمل و نقل آنها به شهرها و نقاط دور از ساحل تا حدودی مشکل ولی غیر ممکن نیست .میگوی آب شیرین از غذاهای زنده مناسبی است که می تواند توسط آکوآریوم فروشیها در اختیار آکوآریوم دارها قرار گیرد .مثل هر غذای دیگر هرگز نباید بیش از حد از آنها به ماهی ها داده شود.   

۱۲– انفوزوئرها یا مژه داران
بدون شک مژه داران برای افراد عادی شناخته شده نیستند و اگر چه از گروه های خاصی از جانداران بسیار ریز تشکیل می گردند ، اما با وجود این پرورش دهندگان ماهی هر نوع جانور آبزی تک یاخته ریز را جزو آنها محسوب می نمایند .این کار از نظر علمی چندان صحیح نیست و برای مثال گروه بزرگ روتیفرها که توا م با انفوزوئرها دیده می شوند جزو آنها محسوب نمی شوند .
قد انفوزوئرها بسیار ریز و به اندازه ذرات گرد و خاک می باشد .بنابراین برای جمع آوری آنها باید تورهایی که چشمه آنها بسیار ریز است به کار روند .برای اینکار از پارچه هایی مانند موسیلن و مش مش می توان استفاده نمود .تورهای مخصوص جمع آوری فیتوپلانکتن ها در صورت موجود بودن مناسب ترین وسیله برای جمع آوری آنهاست .

حداکثر تراکم آنها در فصل بهار است ولی در سایر فصول و حتی زمستان هم یافت می شوند .برخی از گونه های آنها به صورت گروهی زندگی می کنند و معمولا با رنگ زنگ زدگی در سطح آب دیده می شوند .گاهی انفوزوئرها ممکن است بطور کامل روی بدن دافنیها را بپوشانند و دافنی را به صورت گویچه ای در آورند، با شستشوی این دافنیها در داخل الک می توان بخوبی آنها را جدا نمود .
انفوزوئرها غذای بسیار مناسبی برای نوزادها پس از جذب کیسه زرده می باشند .نوزادها اکثرا در این مرحله از زندگی توانایی خوردن دافنی های بسیار ریز را هم ندارند و انفوزوئرها به بهترین وجه می توانند غذای اولیه آنها را تشکیل دهند .  

پرورش انفوزوئرها
گسترش و وفور انفوزوئرها بحدی است که اسپور ( نوعی تخم ) آنها در هوا و در هر جای کره زمین یافت می شود .اگر این اسپورها داخل آبی که دارای مواد غذایی پوسیده است بیفتند، به زودی تبدیل به انفوزوئر می گردند .با توجه به این موضوع می توان مقداری مواد غذایی پوسیده در داخل ظرف آب ریخته و آنرا در مجاورت هوا قرار داد و پس از چند روز اقدام به استحصال انفوزوئرها نمود .برای این منظور می توان یک یا دو برگ کاهو را زیر نور آفتاب یا روی رادیاتور شوفاژ خشک کرده و پس از خرد کردن آنرا روی سطح ظرف آب مورد نظر پاشید .می توان کاهو ، اسفناج و سایر برگها را بصورت خام نیز بکار برد ولی تا وقتی که این برگها بخوبی در داخل آب پوسیده و تخمیر نشوند ، رشد و نمو انفوزوئرها شروع نخواهد شد .حلزونها با خوردن گیاهان و دفع آنها بصورت نیمه هضم شده ، رشد و نمو انفوزوئرها را تسریع می نمایند .

روش دیگر تولید انفوزوئرها ریختن آب جوش روی علف خشک و نگهداری آن برای مدت چند روز می باشد .در این روش نیز می توان به مقدار زیاد از این غذای زنده برای نوزاد ماهی ها تهیه نمود .بدون شک درآکوآریومها آب و دیواره های داخلی آن چندان تمیز نیست مقداری انفوزوئر تولید می شود ولی میزان آن فقط برای تعداد کمی لارو کافی می باشد .
اگر بخواهیم تولید انفوزوئرها را در داخل آکوآریوم تکثیر ماهی که قرار است بزودی لارو در آن ظاهر شوند، افزایش دهیم ، می توان یک یا دو تکه کاهوی پوسیده در داخل آن قرار داد .با این کار نه تنها آب آکوآریوم خراب نخواهد شد ، بلکه به اندازه کافی غذای زنده ریز برای نوزادها تولید و تامین خواهد شد .بدون شک اگر کاهوی پوسیده زیادی در آکوآریوم ریخته شود ، باعث آلودگی آب آن و در نتیجه مرگ و می ر احتمالی نوزادها خواهد شد .

در آکوآریوم یا مخزن پرورش انفوزوئرها ، آب با افزایش رشد و نمو آنها رنگ کدر به خود می گیرد که برای زندگی لاروها نامساعد خواهد بود .تهویه آب باعث روشنتر شدن رنگ و از بین رفتن نسبی کدر بودن آب می شود ولی باز هم نباید لارو ماهی ها در داخل آنها قرار گیرد .برای تغذیه لاروها می توان روزی چند باریک یا دو لیوان آب محتوی انفوزوئرها را ( بسته به میزان آنها ) به داخل آکوآریوم محتوی آنها اضافه نمود .همچنین می توان در مواقع تغذیه ، مقداری از آنها را با توری مخصوص صید کرده و به لاروها داد ولی روش اول بهتر است .

غذاهای گیاهی 
بعضی از انواع ماهی ها هستن که به غذاهای گیاهی برای سرحال بودن نیاز دارند به این ماهی ها باید بطور متناوب غذاهای گیاهی در کنار غذاهای دیگر داد ه شود. بهترین مکمل های غذایی گیاهی که بیشتر ماهی ها دوست دارند اسفناج و کاهو است . ماهی های زنده زا مثل مولی ها و دم شمشیری و یا سیلور دالر و گربه ماهی ها باید هر از گاهی با غذاهای گیاهی تغذیه شوند . بهتراست از برگهای مغز اسفناج یا کاهو ی نیم پزاستفاده شود .

همچنین میتوان برگهای لطیف کاهو راخشک کرد و به صورت پودر شده به ماهی ها داد . بعضی انواع ماهی ها مثل سیلور شارک از نخود فرنگی پخته و پوست کنده نیز لذت میبرد .
نوع آماده غذاهای گیاهی نیز در بازار وجود دارد که بصورت قرص بوده و برای ماهی ها مناسب است.

دفعات غذادهی
همانطور که می دانیم ماهی ها جانوران خونسردی هستند که شدت متابولیسم و سوخت وساز بدن آنها بستگی کامل به درجه حرارت محیط آنها ،یعنی آبی که در آن زندگی می کنند دارد .هرچه درجه حرارت آب بیشتر باشد ، تنفس سریعتر بوده و هضم غذا و پس دادن مازاد آن تندتر انجام می گیرد .البته گونه های مختلف ماهی ، افزایش درجه حرارت آب را تا حد مشخصی می توانند تحمل نمایند و اگر گرمای آب از آن حد افزایش یابد برعکس تنفس و تغذیه آنها کند و مختل گردیده و ممکن است باعث مرگ و می ر آنها گردد .هرچه درجه حرارت کاهش یابد ، به همان نسبت جذب غذا توسط ماهی کاهش یافته و در حد خاصی باعث امساک آن می گردد .

به طور کلی ماهی های آکوآریومی که در حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد ولع خاصی نسبت به خوردن غذا دارند ، در حرارت ۲۲ درجه دارای اشتهای نسبتا خوبی بوده ولی در حرارت ۱۹ درجه سانتیگراد علاقه ای بخوردن غذا نشان نمی دهند .در گرمای ۲۷ درجه سانتیگراد نیز اشتها از میزان خود در حرارت ۲۵ درجه کمتر خواهد شد .علت اصلی کاهش اشتها ، کمتر شدن اکسیژن محلول درآب در حرارت بالاتر می باشد .

به طور کلی به ماهی ها آکوآریومی باید روزانه دو وعده غذا داده شود .عده ای روزی یکبار به این ماهی ها غذا می دهند .این کار نه تنها رشد ونمو ماهی هارا مختل می نماید بلکه لذت غذا دادن به ماهی ها و لذت غذا خوردن توسط ماهی ها را نصف می کند .اگر شرایط طوری است که فقط روزانه یک وعده می توان به ماهی ها غذا داد ، حتما باید تغذیه آنها در صبح انجام گیرد .تغذیه در صبح ، هضم غذا را بخصوص در آکوآریومهای گیاهدار و در مجاورت نور ، آسانتر می سازد .هضم غذا هنگام شب که عملا تولید اکسیژن در داخل آکوآریوم کمتر و تولید گاز کربنیک بیشتر است، مشکلتر می باشد .

اگر بدلیلی مانند قطع شدن برق و غیره درجه حرارت آب ماهی ها تزیینی برای مدتی باید بین ۱۹ تا ۲۰ درجه سانتیگراد باشد ، روزانه باید فقط یکبار غذا به آنها ، آن هم صبحها داده شود .
تغذیه بچه ماهی ها و نوزادها کاملا با ماهی های بزرگتر فرق می کند .به لاروها باید هر ساعت یکبار غذا داد ولی دادن غذا فقط باید هنگام روز صورت گیرد .تغذیه بچه ماهی ها ممکن است هردو ساعت یکبار انجام گیرد .اگر غذای زنده مانند دافنی ، آرتمی ا یا سیکلوپس به ماهی ها داده می شود باید روزانه ۵ بار به آنها را غذا داد .مقدار غذای زنده انواع یاد شده در هر دو وعده باید به اندازه ای باشد که پس از نیم ساعت اثری از آنها باقی نماند .  

میزان غذادهی
میزان غذایی که باید هر بار به ماهی ها یک آکوآریوم داد بستگی کامل به درجه حرارت ، تعداد ماهی ها ، شرایط داخل آکوآریوم و میزان سلامت ماهی ها دارد .هر آکوآریوم دار بهتر است از طریق تجربه این میزان را خود مشخص نماید .به طور کلی مقدار غذایی که باید در هر وعده به ماهی ها داد به اید باندازه ای باشد که پس از ۳ تا ۵ دقیقه هیچگونه اثری از آن باقی نمانده و تمام آن توسط ماهی ها خورده شود .در چنین شرایطی نه تنها ماهی ها سالم خواهند ماند ، بلکه آب نیز همواره تمیز مانده و از حیف و میل غذا جلوگیری خواهد شد .در گرمای ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتیگراد اگر در شبانه روز دو بار به ماهی ها به روش فوق غذا داده شود و مقدار غذای مصرف شده در دو بار بدقت محاسبه گردد ، می توان این مقدار غذا را بجای دو بار ، در ۳ یا ۴ بار به ماهی ها داد .ولی هرگز نباید روزانه ۳ تا ۴ بار به آنها تا حد سیر شدن غذا داد .اگرچه غذا دادن به ماهی ها دارای لذت زیاد است ولی به هیچ وجه نباید به دلیل لذت بردن بیشتر ، ماهی ها را که در واقع جزیی از افراد خانواده محسوب می شوند ناراحت کرد مگر اینکه جیره غذایی روزانه در چند مرتبه به آنها داده شود .

از آنجا که غذای خشک پس از قرار گرفتن در آب مرطوب و متورم می شود ، هرگز نباید همه غذای یک وعده را یکباره به ماهی داد ، بلکه باید این مقدار کم کم و در مدت چند دقیقه به آنها داده شود .اگر کسی تعداد زیادی آکوآریوم دارد بهتر است ابتدا قسمتی از غذا یکبار به همه آکوآریومها داده شود و سپس مجددا این کار تکرار گردد .بهتر است غذای خشک قبل از دادن به ماهی ها مرطوب نشود زیرا ماهی ها بو و مزه آن را چندان دوست ندارند . 

تغذیه ماهی ها در فصول مختلف
بطور کلی اگر قسمتی از جیره غذایی ماهی ها را غذاهای زنده تشکیل می دهد ، تهیه و تامین آنها در فصل زمستان و گاهی اواخر پاییز مشکل می باشد .در چنین شرایطی یا باید نوع غذای زنده را تغییر داد و یا از غذاهای زنده ای که بصورت خشک و تجارتی تهیه می شود استفاده نمود .امروزه می توان انواع خشک شده کرم توبی فکس ، می گوی آب شیرین و حتی دافنی را خریداری نمود .اگر درجه حرارت آب با وجود بخاریهای ترمومتر دار به علت گرمتر یا سردتر بودن بیش از حد هوا در فصول مختلف تغییر کند ، باید میزان غذای داده شده در هر فصل با توجه به درجه حرارت آکوآریوم محاسبه گردد .  

تغذیه هنگاه ترک طولانی مدت ماهی ها
اکثرا ممکن است افرادی که آکوآریوم دارند مجبور به تنها گذاشتن ماهی ها برای مدت کوتاه و یا طولانی گردند .اگر این زمان ۳ تا ۵ روز است هیچ اشکالی ندارد که به ماهی ها در این مدت اصولا غذایی داده نشود ، زیرا اگر ماهی ها بکسی سپرده شوند که نحوه غذا دادن به آنها را نداند ، ضرری که از تغذیه غیر صحیح آنها توسط فرد ناوارد حاصل می شود ، بمراتب بیشتر از ضرری است که از گرسنه ماندن آنها بوجود می آید .عده ای فکر می کنند که اگر ماهی یک یا دو روز گرسنه بماند خواهد مرد .این درست خلاف حقیقت است زیرا اگر همه شرایط دیگر محیط ماهی خوب باشد ولی فقط غذا در دسترس آن نباشد ، هفته ها ممکن است زنده بماند .وقتی ماهی ها را می خواهند از کشورهای تولیدکننده به سایر کشورها صادر کنند ، مراحل صدوراز آن کشور و ورود به کشور دیگر ممکن است چندین روز طول بکشد .بدون شک نه تنها هنگام حمل و نقل به آنها به هیچ وجه غذا داده نمی شود ، بلکه حداقل ۲۴ ساعت قبل از پرواز نیز آنها را وادار به امساک می نمایند .بنابراین هیچگونه ترسی از گرسنه ماندن ماهی ها برای مدت ۳ تا ۵ روز نباید وجود داشته باشد .

اگر مدت زمان مسافرت و دور بودن از منزل از ۵ روز تجاوز می کند ، بهتر است تغذیه ماهی ها به شخص آگاهی سپرده شود .در صورت نبودن فرد آگاه ، بهتر است به کسیکه این مسئولیت سپرده خواهد شد ، آموزش کافی داده شود و حتی از او خواسته شود که یکی دو بار در حضور صاحب آکوآریوم به ماهی ها غذا دهد . 

نکاتی در مورد تغذیه نوزادها و بچه ماهی ها
در تکثیر ماهی ها تزیینی تغذیه نوزادها بزرگترین و مهمترین رل را بازی می کند .اکثرا دیده می شود که تکثیر برخی انواع ماهی ها با موفقیت انجام می شود ولی سه چهار روز پس از تکثیر تمام یا قسمت عمده ای از بچه ماهی ها خواهند مرد .
تخم ماهی ها مانند تخم مرغ دارای زرده بزرگی است که فقط قسمت بسیار کمی از آن صرف رشد و نمو جنین شده و قسمت عمده آن پس از تولد ، به صورت توده ای بنام کیسه زرده زیر شکم نوزاد چسبیده است .در چند روز اول بسته به نوع ماهی و درجه حرارت، نوزاد احتیاجی به غذا نداشته و تمام نیاز خود را از مواد غذایی کیسه زرده می گیرد.همین که دو سوم کیسه زرده جذب شد ، مرحله تغذیه مختلط شروع می شود که در آن ماهی برای رشد و نمو خود ، هم از غذای موجود در آب و هم از مانده ذخیره کیسه زرده استفاده می کند .پس از جذب شدن کامل مواد غذایی کیسه زرده ، تمام نیاز غذایی نوزاد باید از بیرون یعنی محیط اطراف او تامین گردد .

شروع تغذیه مختلط بحرانی ترین مرحله در تکثیر و پرورش ماهی ها است .اگر در این چند روز به نوزادها غذای خوب ، مناسب و کافی داده شود ماهی ها بخوبی رشد و نمو کرده و مقاومت آنها در برابر کم غذایی و بیماریهای بعدی زیاد خواهد شد .
بسته بندی ماهی و اندازه نوزاد ، نوع غذایی که باید داده شود متفاوت است .برای مثال نوزاد سیکلیدها اکثرا درشت هستند و تغذیه مختلط آنها را می توان با دافنی های بسیار ریز شروع کرد ، در صورتیکه در ماهی هایی که نوزادهای آنها کوچک است تغذیه با دافنی های ریز را باید ، یکی دو هفته پس از تولدشان شروع نمود .

بهترین غذا برای نوزاد ماهی ها هنگام شروع تغذیه مختلط انواع فیتوپلانکتنها و انفوزوئرها می باشند ( روش تولید انفوزوئرها یا مژه داران شرح داده شده است ) .
پلانکتن ها را می توان از استخرها یا آبگیرهایی که رنگ آب آنها سبز شده و فاقد آلودگی می باشند تامین نمود .برای این منظور می توان یک یا دو سطل آب سبز رنگ از یکی از منابع فوق برداشت کرده و روزی ۳ تا ۵ بار هر دفعه دو تا سه لیوان از آن داخل آکوآریوم ریخت .قبل از هر وعده تغذیه آنها با فیتوپلانکتن ها می توان بتعداد لیوانهایی که به آنها آب سبز داده می شود ، از آب آکوآریوم برداشت نمود تا جای کافی برای ریختن آب سبز وجود داشته باشد .همزمان با تکثیر ماهی ها باید اقدام به کشت انفوزوئرها نمود .هنگام تغذیه باید به طور متناوب آنها را با آب محتوی انفوزوئرها و آب سبز غذا داد .

در صورت عدم امکان تولید انفوزوئرها و تهیه آب سبز ، تغذیه اولیه نوزادها را می توان با زرده تخم مرغ انجام داد .برای این منظور باید تخم مرغ را به خوبی پخت تا زرده آن کاملا سفت شود .پس از آن باید زرده جدا شده و در یخچال قرار گیرد .تعدادی دستمال ۱۵ × ۱۵ سانتیمتر از تنذیب ( تنظیف) یا پارچه های مشابه آن درست کرده و در هر بار تغذیه مقداری از زرده تخم مرغ به درشتی یک نخود یا کوچکتر ( بسته به تراکم نوزادها ) را داخل دستمال گذاشته و چهار گوشه آنرا بالا آورد .پس ازخرد کردن زرده با انگشتها ، با فرو بردن دستمال در نقاط مختلف سطح آکوآریوم و بخصوص در محل تراکم نوزادها ، ذرات زرده در داخل آب پخش می شوند .

مدت زمان فروبردن دستمال محتوی زرده در آب در هربار نباید از ۳ ثانیه بیشتر باشد .باید حداکثر کوشش برای جلوگیری از آلوده شدن آب آکوآریوم از طریق مصرف زرده تخم مرغ زیادی باید بعمل آید .آلوده شدن آب ممکن است باعث مرگ و می ر نوزادها گردد .تغذیه با زرده تخم مرغ را می توان سه یا چهار روز ادامه داد .اگر انفوزوئرها ، آب سبز و زرده تخم مرغ بطور یک در میان به نوزادها داده شود ارزش بهتری خواهند داشت .

غذای زنده باید موقعی به نوزادها داده شود که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند .بدیهی است اگر دافنی یا سیکلوپس به آنها داده می شود باید ریزترین آنها با الک جدا شده و در هر بار تغذیه باندازه لازم و کافی به آنها داده شود .در صورت عدم امکان تهیه غذای زنده ، پس از اینکه نوزادها قادر به خوردن غذاهای آماده خرده شده گردیدند ، می توان آنها را با دو یا سه نوع از این غذاها بطور متناوب تغذیه نمود . برخی از نوزادها دارای روش تغذیه خاصی هستند که در فصل مربوط به انواع ماهی های آکوآریومی به آنها اشاره گردیده است

بیش تر غذاهای زنده را ، چون مدت زیادی قابل به نگهداری نیستند می توان فریز کرده تا در فصول دیگر هم قادر به مصرف باشند .
۱- جگر و دل گاو ، گوسفند و مرغ : سرشار از پروتئین بوده که می توان پس از فریز کردن ، در هفته چند بار ماهی ها را با آن تغذیه کرد .

نکته : دقت داشته باشید در هر بار تغذیه ، مقدار کافی جگر یا دل به ماهی ها دهید تا سبب نفخ آنها نشود .
تذکر : هرگز یخ غذای فریز شده را توسط آب گرم ، ذوب نکرده و اجازه دهید کم کم با هوای خارج هم دما شود .

۲- دل گاو فریز شده : امروزه با پیشرفت تکنولوژی دسترسی به مواد مورد نیاز هم سریع و راحت تر شده ، تا جایی که دیگر لازم نیست دل گاو را منجمد کرده و می توان از دل گاو فریز شده که به شکل پولکی ساخته شده به این منظور استفاده کرد .

۳- کرم قرمز ( خونی ) منجمد : کرم های قرمز ( خونی ) را هم می توان منجمد کرده و در مواقع نیاز ، از آنها استفاده کرد  .

۴- دافنی منجمد : معمولاً دافنی ها مدت بسیار کمی زنده می مانند و در همه ی فصول هم یافت نمی شوند ؛ که می توان در فصول بهار و پاییز که فراوانند ، آنها را منجمد کرده و در سایر فصل ها مورد استفاده قرار داد . 
نکته : دافنی فریز شده در بازار موجود می باشد که برای ساکنان شهر ها طراحی شده است .

۵- کرم خاکی فریز شده : به دلیل کمیاب بودن کرم های خاکی در فصول سرد و اهمیت آن در تغذیه ماهی ها ؛ امروزه کرم های خاکی فریز شده در بازار موجود است که جانشینی برای کرم های خاکی زنده می باشد . 

۶- میگو : همانطور که گفته شد میگو سرشار از پروتئین بوده و از این رو به چندین شکل مختلف ( تخم میگو ، مغز میگو ، میگوی زنده و ... ) مورد استفاده قرار می گیرد . اما تولید هر کدام نیاز به مراقبت ها و صرف زمان زیادی دارد ؛ که به جای آنها می توان از میگوی فریز شده استفاده کرد . 
سایر غذاهای زنده قابل فریز کردن : اما سایر غذاهای زنده را هم می توان منجمد کرده تا در مواقع نیاز از آنها استفاده کرد ؛ ولی توجه داشته باشید که مصرف غذاها به صورت تازه موجب  شادابی ماهیان نیز می شود . 

تذکر : هرگز ماهی زنده ای که بدون دخالت شما ، در آب مرده است را فریز نکرده و به ماهی ها ندهید .

چند غذای ویژه : 

۱-  برای تغذیه گلد فیش ها می توان از مقدار کمی سیب زمینی آب پز شده و سبزیجات پخته شده ( به مقدار کم ) استفاده کرد .

۲ غذایی مخصوص گوشتخواران : یک تکه دل گاو ، یک تکه جگر مرغ ، میگو ، آرد جو و مقدار کمی نخود فرنگی یا کاهو پخته شده را در یک کیسه بریزید . سپس آنها را کاملاً با هم مخلوط کرده و پس از آن به تانک منتقل کنید .

نکته : اگر در جگر یا دل مورد استفاده ، تکه ای از چربی ملاحظه شد ، آنرا جدا کرده و سپس با سایر غذاها مخلوط کنید .
غذاهایی که نباید به ماهی ها داده شود :
۱- چربی حیوانات ۲- ادویه ۳- نان ۴- گوشت سفید یا قرمز

قبل از شروع این قسمت به خاطر داشته باشید :
-۱که تغذیه بیش از اندازه در یک آکواریوم آب شور برابر با از دست دادن کیفیت استاندارد آب است بنابراین بیش از حد به غذا دهی اصرار نورزید .

-۲ صرفا" تغذیه با گیاه حتی برای گونه های گیاه خوار به تنهائی موجب از دست دادن برخی از ویتامینها در گونه مورد نگهداری می شود لذا حتما" باید در کنار آن از موارد دیگری که به آن تمایل بیشتری دارند هم استفاده شود .

-۳ بعد از غذا دهی حتما کار سیفون کشی را انجام داده و غذاهای مصرف نشده را خارج نمائید .

-۴ در صورت عدم تمایل یکی از گونه ها به رژیم مورد استفاده ، نوع و یا روش تغذیه را عوض نموده و نهایتا" از تغذیه نا امید نشوید و به خاطر داشته باشید ماهیهای آب شور به تغذیه مصنوعی با روشهای زیر بدلیل زندگی در طبیعت آزاد و وحشی آشنائی ندارند .

-۵ نوع رژیم غذائی بستگی به گونه های مورد نگهداری دارد لذا قبل از اقدام به تهیه ماهی برای نگهداری حتما" از منابع در دسترس در خصوص خلق و خو ، دمای مورد نیاز ، ph مورد نیاز ،‌ dgh مورد نیاز و نوع تغذیه تحقیق کافی بعمل آورید .

بطور کلی میتوان تغذیه گونه های مختلف را در سه دسته گیاه خوار ـ‌ گوشت خوار و همه چیز خوار طبقه بندی نمود .

گونه های گیاه خوار
برای تغذیه گونه های گیاه خوار عمدتا" جلبک فرآوری شده ، کاهو و اسفناج مورد مصرف قرار می گیرد .
همانطور که قبلا" هم گفته شد برای فراوری جلبک سبز مناسب ، ابتدا چندین صخره مرجانی تهیه و به تناوب صخره استریل شده را با استفاده از نور لامپ هالوژن و به فاصله حدود ۲۵ – ۲۰ سانتی متر نوردهی نمائید پس از تشکیل جلبکها تا زمانی که رنگ آنها سبز روشن است مناسب برای استفاده می باشند و چنانچه رنگ آن به قهوه ای گرائید قابل استفاده نمی باشد . صخره جلبک زده را جهت تغذیه درون آکواریوم قراردهید . می توانید به جای استفاده از لامپ از نور خورشید هم استفاده کنید که در این صورت مراقبت بیشتری لازم خواهد بود .

گونه های گوشت خوار
بسته به تعداد گونه مورد نگهداری مقداری :
ـ دل پاک کرده گوسفند یا مرغ ، پخته شده به مدت ۲۰ دقیقه با مقدار کمی نمک ( ۳واحد)
ـ میگوی پاک کرده پخته شده به مدت ۲۰ دقیقه با مقدار کمی نمک ( ۱ واحد )
ـ ماهی کیلکای دو نیم شده ( ۲ واحد )
ـ برگ کاهوی شسته شده ( ۲ واحد )
ـ کف دریای آسیاب شده ( ۵/۰ واحد )
ـ آرتمیای خشک بسته بندی ( ۱ واحد )
ـ کرم خونی خشک بسته بندی ( ۵/۰ واحد ) . توجه داشته باشید در صورت استفاده بیش از حد از این واحد ماهی دچار یبوست خواهد شد .
ـ پولک و غذاهای تقویتی ماهیهای آب شور تهیه شده از فروشگاه ( ۱ واحد )

تهیه و سپس به تناوب مواد تهیه شده را با دستگاه یک دو سه آسیاب نموده تا حدی که کاملا" ریز شده و حالتی چسبنده پیدا نماید سپس با قراردادن در کیسه فریزر و کوبیدن آن تخته هائی را بدست آورید که بتوانید با خط کش آنها را به قطعات مساوی تقسیم کنید . سپس آنها را درون فریزر قراردهید تا منجمد شوند و برای هر بار تغذیه قطعهای را جدا نموده و استفاده نمائید .
بهتر است قطعه ای را که هر بار مورد استفاده قرار می دهید یک مرتبه درون آب نیاندازید و به مرور قطعات کوچکتری را از آن جدا نموده و ماهی ها را تغذیه نمائید تا با این کار هم از آلوده شدن آب جلوگیری نموده و هم در حین غذا دهی میزان اشتهای ماهی ها را بسنجید . زیرا همانطور که میدانید ماهی بیمار اشتهای کمتری به خوردن غذا نشان می دهد .

گونه های همه چیز خوار
برای این گونه ها می توانید از همه رژیمهای غذائی استفاده کنید .
برای تغذیه همه گونه ها می توانید از موارد دیگری هم که ذیلا" گفته می شود استفاده کنید .
۱- آرتمیا :
آرتمیا نوعی سخت پوست کوچک است که بطور طبیعی در آبهای شور مثل دریاچه ارومیه زیست می کند . این همان جانداری است که به تغذیه فلامینگو ها رسیده و باعث قرمز شدن پرهای آنها می شود . بنابراین علاوه بر آن که برای ماهی های آب شور یک تغذیه زنده به شمار می رود به شادابی و درخشانی رنگهای آنها نیز کمک شایانی می نماید به نحوی که پس از چند بار تغذیه این موضوع در گونه های مورد نگهداری کاملا" مشهود خواهد شد .
آرتمیا یا همان میگوی آب شور یکی از بهترین و مقویترین منابع غذائی است که میتواند کمک بسیار زیادی به رشد بچه ماهی و همچنین لاروها بنماید .
آرتمیا دربازار به صورت تخم یافت میشود و می توانید از مغازه های ماهی فروشی و آکواریومی ها آنرا تهیه کنید تخم این موجود بسیار ریز است و تا چند سال میتوانید از تخم ها نگه داری کنید به شرطی که دور از رطوبت باشد.

نحوه تهیه آرتمیا :
ابتدا باید تخم آرتمیا را از فروشگاه تهیه نمائید.بعد از خرید تخمها به یک سری وسایل نیاز دارید شامل یک متر شلنگ ، یک پمپ آکواریوم ، یک بطری یک و نیم لیتری یا همان بطری نوشابه خانواده و یک لامپ کوچک . ابتدا بطری را برداشته و کف آنرا بطور کامل ببرید . نیازی به باز کردن درب بطری نیست .
درب بطری را محکم ببندید تا آب نشت نکند بعد حدود یک سانت از ته بطری را که بریده اید از قسمت بریده شده به سمت درب بطری دو سوراخ به موازات هم ایجاد نمائید و با رد کردن یک نخ یا سیم مفتول از داخل آن دسته ای را بوجود آورید . تا بتوانید آن را از یک نقطه اویزان کنید.

اکنون به ابی که جوشیده شده و کمی هم گرم باشد نیاز دارید . آب را داخل بطری به اندازه یک لیتر بریزید و به اندازه یک قاشق غذا خوری به آن نمک اضافه کنید گرمی آب به حل شدن بهتر نمک کمک می کند حالا پمپ هوا را روشن کرده و شلنگ را تا انتها در بطری قرار دهید . در اینجا کف بطری در اصل در بطری است اما چون تنگتر هست کمک می کند که همه تخمها به راحتی در آب پراکنده شوند بعد از قرار دادن شلنگ پمپ را روشن کنید وفتی که شلنگ کاملا در کف قرار بگیرد باعث حل شدن کامل نمک میشود بعد از اینکه اب به درجه طبیعی رسید و خنک شد تخم های میگو را اضافه کنید توجه داشته باشید که مقدار زیادی از تخمها را استفاده نکنید چون اندازه انها کوچک است اما وفتی که تبدیل به نوزاد شوند تعداد بیشتری به نظر می رسند و اگر چند روز از تولد آنها بگذرد پوستشان سخت شده و غذای مناسبی به حساب نمی آیند پس تخمها را به اندازه بریزید پمپ هوا باید همیشه کار کند لامپ تهیه شده را در کنار ظرف روشن کنید این عمل به باز شدن تخمها سرعت می بخشد .

بعد از گذشت ۲۴ تا ۳۶ ساعت مشاهده خواهید کرد که موجودات ریز شفافی در داخل آب شناور هستند که همان آرتمیا یا میگوهای آب شور شما هستند . برای تغذیه ماهی ها شما باید آرتمیا را از آب شور جدا کنید . از یک پارچه مناسب استفاده کنید و در تغذیه لاروها و بچه ماهی ها احتیاط کنید . آرتمیا را در ۴ وعده غذایی به ماهی ها بدهید تا جواب بهتری از این غذای مقوی بگیرید .

۲ - کرم خونی :
کرمهای خونی سرشار از پروتئین بوده و ماهیهای آب شور هم اشتهای بسیار زیادی به خوردن آنها نشان می دهند . کرمهای خونی منجمد بسته بندی شده داخلی و خارجی در فروشگاههای آکواریوم یافت می شود . تصور اینکه بسته های خارجی که گرانقیمت تر هم هستند مناسب است تصوری غلط است زیرا معمولا" بسته های آنها بدلیل بعد مسافت سیاه رنگ شده که این موضوع ناشی از یخ زدن و وارفتن های ممتد می باشد لذا توصیه می شود در هرصورت حتما" ازبسته هائی استفاده نمائید که رنگ آن کاملا" قرمز باشد .
بدلیل تمایل عموم گونه ها به خوردن آن و قیمت مناسب و پروتئین کافی رژیم غذائی بسیار مناسبی به شمار می آید لیکن از مصرف مداوم آن باید خودداری کرد . حتما" دربین دفعات استفاده از رژیمهای دیگر هم استفاده کنید .
۳ - لارو سنجاقک :
در حاشیه رودخانه ها میتوان آنرا تهیه نمود که علیرغم بسیار مغزی بودن آن مشکلات خاص خود را هم خواهد داشت .
۴ - دافنی

کاربران زیر از hamed-sichilayd برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα
۷ خرداد, ۱۳۹۴
۷:۲۰ ب٫ظ
Avatar
emad.ef
mashhad

ناظر انجمن
Members

ویرایشگر
تعداد نوشته ها: 846
تاریخ عضویت:

۱۲ فروردین, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام ممنون از مطالبتون. ولی ما اینجا سعی می کنیم تا جایی که امکان داره از منابع فارسی کپی نکنیم و بهتر اینکه مقالات رو از منابع خارجی ترجمه کنید و قرار بدید. در ضمن سعی کنید تمام منابع رو هم ذکر کنید. موفق باشید

 

                                             

 

 

 

 

 

 
 
 
۷ خرداد, ۱۳۹۴
۸:۳۰ ب٫ظ
Avatar
hamed-sichilayd
زنجان

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 114
تاریخ عضویت:

۵ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

من نمیدونستم آقا عماد که از منابع ایرانی!!!!! استفاده نمیکنید دلیلشم نمیدونم گرچه بنظر من وقتی منبع موثق باشه و بدرد بخور باشه مهم نیست منبعت کجایی باشه و از کجا باشه مهم اینکه من خواننده بتونم یچیز ازش یادبگیرم و بکارم بیاد ولی خوب چشم دیگه از منابع ایرانی استفاده نمیکنم

من انگلیسیم خوب نیست و بیشتر از منابع ایرانی استفاده میکنم چشم بعد این اینکارو نمیکنم

موفق باشید

منبع : وبسایت رسمی آکواریوم آتلانتیک

کاربران زیر از hamed-sichilayd برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα
۷ خرداد, ۱۳۹۴
۱۱:۴۰ ب٫ظ
Avatar
emad.ef
mashhad

ناظر انجمن
Members

ویرایشگر
تعداد نوشته ها: 846
تاریخ عضویت:

۱۲ فروردین, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام دوست عزیز اینا جزو قوانین کلی سایت هستش. ولی باز شما کاربر جدید هستید و هنوز اشنایی ندارید و موردی هم نداره. این دو تا تاپیک (قوانین کلی سایت و نکات مهم در خصوص استفاده از منابع)  رو هم مطالعه بفرمایید بهتون کمک خواهد کرد.موفق باشید 

کاربران زیر از emad.ef برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα

 

                                             

 

 

 

 

 

 
 
 
۸ خرداد, ۱۳۹۴
۷:۳۸ ب٫ظ
Avatar
مجتبی
کرمان

معاون انجمن
Members

معاون

Moderators
تعداد نوشته ها: 22934
تاریخ عضویت:

۳ خرداد, ۱۳۹۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

ممنون از شما دوست عزیز و با تشکر از تذکر بجای آقا عماد.

همانطور که دوست خوبم آقا عماد فرمودن از سایت های فارسی زبان مطلب کپی نکنید برای این کار واقعا خواهش میکنیم از همه دوستان تا رعایت بفرمایند پس از عکس و مطلب سایر سایت های فارسی زبان استفاده نکنید و به دوستانمون در سایت های دیگه احترام بذاریم.

این مطلبی هم که شما قرار دادین خیلی خوب بود اما خب میتونم بگم کل اون و یا حداقل ۹۰ درصدش رو در سایت خودمون در بخش های مختلف داریم از غذای زنده - دست ساز - غذاهای شرکتی و غذای بچه ماهی و آرتمیا و ... همه رو داریم پس خواهشا مطلب تکراری هم قرار ندین.

birddone

کاربران زیر از مجتبی برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

minas
۹ خرداد, ۱۳۹۴
۱۲:۲۹ ب٫ظ
Avatar
hamed-sichilayd
زنجان

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 114
تاریخ عضویت:

۵ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

قربان شماها دوستان عزیز چشم دیگه اینکارو نمیکنم من نمیتونم این پست و حذفش کنم خودتون زحمتشو بکشید

ممنون

۲۹ خرداد, ۱۳۹۴
۱۱:۰۱ ب٫ظ
Avatar
َAMIN
البرز

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 765
تاریخ عضویت:

۷ فروردین, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

من ۴ تا زبرا با ۲تا گوپی با۲تا لجن خوار دارم.

وقتی خریدمشون مغازه دار بهم گفت این غذاها با غذا های شرکتی خیلی فرق نداره منم از اینا گرفتم.

گفت اینا پودر میگو هستنImage Enlarger

اسم اینا رو هم نگفت

به ماهیام بدمشون؟

از هر غذا روزی چقد بدم؟

راستی لجن خوار چی میخوره؟به لجن خوارا چی بدم؟

برای شروع کردن نباید عالی باشی ولی برای عالی شدن باید شروع کنی

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۹:۱۷ ق٫ظ
Avatar
یاشار
آبادان

ناظم انجمن
Members

ویرایشگر کامنت

ویرایشگر
تعداد نوشته ها: 1969
تاریخ عضویت:

۷ خرداد, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

درود

دوست خوبم غذاهای شما کیفیت مناسبی ندارن و سعی کنید در هفته فقط و فقط یکبار از این ها استفاده کنید . لجن خوار همه چیز خواره و هر نوع غذای زیر آبی رو میتونید بهش بدید . برای تغذیه ماهی هاتون از برندهای معتبر استفاده کنید ( سرا ، تترا ، جی بی ال ، تروپیکال و ... )

موفق باشید doneflower

کاربران زیر از یاشار برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

َAMIN

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست .

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۱۲:۰۲ ب٫ظ
Avatar
مجتبی
کرمان

معاون انجمن
Members

معاون

Moderators
تعداد نوشته ها: 22934
تاریخ عضویت:

۳ خرداد, ۱۳۹۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

عکس اول رو نمیدونم چیه ولی دومی غذای پولکی هست و همانطور که آقا یاشار فرمودن از این غذا ها در طول هفته تنها یکی دو وعده استفاده کنید.

برای کت فیش هم باید غذای زیر آبی بریزید. birddone

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۱۲:۲۵ ب٫ظ
Avatar
َAMIN
البرز

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 765
تاریخ عضویت:

۷ فروردین, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

اون غذا اولیه پودر میگوئه اونم بده؟

راستی قیمت یه غذای تترا برای این ماهی ها چقدره؟ فروشنده میگفت ۲۵ یا ۳۰!!!

برای شروع کردن نباید عالی باشی ولی برای عالی شدن باید شروع کنی

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۱۲:۲۷ ب٫ظ
Avatar
مجتبی
کرمان

معاون انجمن
Members

معاون

Moderators
تعداد نوشته ها: 22934
تاریخ عضویت:

۳ خرداد, ۱۳۹۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

آره قیمت ها همین حدود هست.

ببینید میگو و یا پودر میگو بد نیست اتفاقا برای تنوع خیلی خوبه ولی خب درصد پروتوئین بالایی داره و بهتره کمتر مصرف کنید و همون هفته ای دو وعده کفایت میکنه.

birddone

کاربران زیر از مجتبی برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

َAMIN
۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۲:۰۴ ب٫ظ
Avatar
Bardia Aquarium
کرمانشاه
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 90
تاریخ عضویت:

۲۹ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

با سلام

من ۴ تا تترا نءون سیاه دارم وقتی بهشون غذای رو ابی و زیر ابی دادم نخوردن بهشون پولکی هم دادم نخوردن تنها چیزی که خوردن کرم منجمد بود اما خوب چون کرم منجمد تعداد هربستش کمه باید زیاد هزینه کنم

اگه میشه یه غذای خشک رو معرفی کنید که بخورن

با تشکرfishdone

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۶:۱۸ ب٫ظ
Avatar
مجتبی
کرمان

معاون انجمن
Members

معاون

Moderators
تعداد نوشته ها: 22934
تاریخ عضویت:

۳ خرداد, ۱۳۹۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

خب کرم خونی منجمد رو نباید زیاد مصرف کنید و فقط برای غذاخور کردن مایه خوب هست بهتره حداکثر هفته ای دو وعده مصرف کنید.

اگر کرم خونی رو میخورن بهتره از غذاهای شرکتی مرغوب مثلا تترا - تروپیکال و ... استفاده کنید غذاهای رو آبی و زیر آبی خوبی موجوده فقط سایز دهان ماهی هاتون باشه مشکلی نداره حتما میخورن.

بنظر بنده یک روز بهشون هیچ غذایی ندین و بعدا همین غذای پولکی رو هم باید بخورن.

ضمنا ۴ تا تترا کمه سعی کنید تعدادشون رو زیادتر کنید. birddone

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۱۱:۱۲ ب٫ظ
Avatar
Bardia Aquarium
کرمانشاه
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 90
تاریخ عضویت:

۲۹ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

خیلى ممنون از شما دوست عزیز براى راهنمایى

فقط تعداد این تترا ها رو چند تا بکنم خوبه؟

مشکلى نداره بجاى نءون سیاه تعدادى نءون معمولى اضافه کنم؟

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۱۱:۱۸ ب٫ظ
Avatar
mehdi mt8

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 632
تاریخ عضویت:

۲۲ اسفند, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

حداقل ۸ تا تترا باشن 

از یک گونه باشن بهتره

۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
۱۱:۱۹ ب٫ظ
Avatar
مجتبی
کرمان

معاون انجمن
Members

معاون

Moderators
تعداد نوشته ها: 22934
تاریخ عضویت:

۳ خرداد, ۱۳۹۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

خب تترا ها باید گله ای نگهداری بشن و بهتره حداقل ۶ تا باشن البته اگر دو نوع تترا نگهداری میکنید باید هر گونه رو در گله نگهداری کنید یعنی ۶ تا نئون و ۶ تا سیاه و یا هرچی دیگه هر کدم در گله های خودشون. birddone

۳۱ خرداد, ۱۳۹۴
۵:۵۱ ب٫ظ
Avatar
hamed-sichilayd
زنجان

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 114
تاریخ عضویت:

۵ خرداد, ۱۳۹۴
sp_UserOfflineSmall افلاین

با دورود

دوستان همه بصورت کامل توضیحاتو بهتون دادن و نیازی نیست من چیزی بگم

فقط اینو بگم که زیاد به حرف فروشنده ها اعتماد نکنیدچون دوس دارن جنس خودشون رو بفروشن و بعضیاشون قالب کنن؟؟!!!

این غذاهای مارکی که بهتون معرفی شدخیلی بهترو مطمئن ترن سعی کنید از اینا استفاده کنید

سپاس

۶ آذر, ۱۳۹۴
۱۱:۲۰ ق٫ظ
Avatar
َAMIN
البرز

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 765
تاریخ عضویت:

۷ فروردین, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام من برای تغذیه ی سچیلاید هام از ۳ تا غذای شرکتی استفاده میکنم و یکی از ماکرو ها یه دفعه کلی غذا رو می بلعه!!!! و به زور میخورتشون چکار کنم کمتر بخوره؟ سهم بقیه رو هم میخوره!!!!

برای شروع کردن نباید عالی باشی ولی برای عالی شدن باید شروع کنی

شما مجوزی برای ایجاد نوشته ندارید
منطقه زمانی انجمن:Asia/Tehran

بیشترین کاربران آنلاین:1031

افراد آنلاین کنونی:
75 مهمان

مشاهده کنندگان کنونی این صفحه:
1 مهمان

برترین نویسندگان:

مجتبی : 22934

ΡARSA : 4189

alirezaj : 3752

H∀ⓂΞD20 : 3661

حسنHTB : 3111

HAMID ESKANDARI : 2608

آمار کاربران:

مهمان: 575

اعضا: 34282

مدیران انجمن: 15

مدیر کل: 1

آمار انجمن:

گروه ها: 7

انجمن ها: 240

موضوعات: 7722

نوشته ها: 165596

جدیدترین اعضاء:

maede.s.b, jalalsamade, jalalsamadi, 2000Amir, NATALIE, shayancvcvv

مدیر کل: شهریار (onlypet.ir): 3011

آخرین ارسال های انجمن

آخرین دیدگاه ها