بایگانی نویسنده: احمد طحانی

درباره احمد طحانی

احمد طحانی هستم، از نوع یزدی اش. به پژوهش در حوزه های مختلف علاقه مندم؛ بویژه در حوزۀ خبر و تحقیقات علمی.