ماهی گارا روفا | شناخت انواع ماهیان زینتی اب شیرین

A A A
Avatar

مهمان لطفا ثبت نام کنید

sp_Registration عضویت (ثبت نام) sp_LogInOut ورود
جستجوی پیشرفته

— در محدوده انجمن —
— محاسبه —

— گزینه های انجمن —

حداقل طول کلمه جستجو 3 کارکتر - حداکثر طول کلمه جستجو 84 کارکتر

sp_Feed آر اس اس موضوع sp_TopicIcon
ماهی گارا روفا
۲۲ مرداد, ۱۳۹۲
۱:۰۶ ب٫ظ
Avatar
میثمva

کاربر عادی
Members
تعداد نوشته ها: 576
تاریخ عضویت:

۱۲ دی, ۱۳۹۱
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

ماهی های گارا روفا معروف به "دکتر ماهی" در ژاپن برای معالجه بیماری های پوست بکار می روند. این ماهی ها در سرچشمه های آب گرم ترکیه زندگی می کنند.

 

روش جدیدی برای از بین بردن کک ومک - درمان خشکی پوست- شفاف کردن پوست و بردن لکه ها در مجتمع بهداشتی دکتر ماهی در مالزی مورد استفاده قرار گرفته که ظرف یک سال به موفقیت بینظیری دست یافته است که با توجه به موفقیت او مشابه این مجتمع به مجتمع های مشابه به صورت قارچی در سراسر ژاپن و کره افتتاح شدند. روش درمان این گونه است که فرد داخل استخری با آب گرم می رود که داخل آن ماهی هایی بدون دندان بین ۳ تا ۴ سانتی متر به پوست فرد حمله می کنند و شروع به مکیدن پوست او می کنند و لایه رویی پوست او را می خورند. آب استخربعد از هر استفادهای تصفیه می ود تا میکروبها به نفر بعدی انتقال پیدا نکند. این روش در اصل در ترکیه استفاده می شده است
یکی از موسسه های درمان بیماریهای پوستی در مالزی بیماران خود را با روشی کاملا طبیعی و با کمک نوعی ماهی زنده رودخانه ای درمان می کند.
استفاده از ماهی جونده موسوم به دکتر ماهی،روشی جدید برای درمان امراض پوستی است و مردم کشورهای آسیایی مانند مالزی، سنگاپور ، ژاپن،کره جنوبی و ترکیه از این روش استقبال کرده اند.
ماهی جونده یا دکتر ماهی با نام علمی "گارا روفا" با جویدن نقاطی از پوست بدن که دچار عارضه هایی مانند التهابات مزمن پوستی یا اگزما هستند به درمان بیماری کمک می کند.
ماهی جونده می تواند پوست های زبر و خشن را با دندانهای خود به پوست نرم و لطیف تبدیل کند.
زیستگاه اصلی این ماهی رودخانه ای ترکیه ، ایران ، سوریه و عراق است ، خانم لئونگ از مسئولان موسسه دکتر ماهی کوالالامپور میگوید بیمارانی که برای درمان به موسسه دکتر ماهی مراجعه می کنند ، قبل از وارد شدن به حوضچه هایی که ماهی ها در آن قرار دارند ،‌ بدن خود را ضد عفونی می کنند.
افرادی که دارای امراض پوستی هستند زیر نظر متخصصان این مرکز تحت مداوا قرار می گیرند و چگونگی و طول دوره درمان افراد متفاوت است.
در موسسه دکتر ماهی ، با توجه به نوع امراض پوستی و اینکه درکدام قسمت بدن باشد حوضچه های اب عمومی و خصوصی در نظرگرفته شده است.
بیشتر افراد نخستین بار است که به این مرکز مراجعه می کنند که مشکلات برخی از انان جدی تر است.
یکی از بیمارانی که به موسسه دکترماهی امده بود در مصاحبه گفت ابتدا خیلی برای من عجیب بود اما خیلی سریع متوجه شدم که ماهیها به طرزی عجیب شروع به جویدن پوست های زاید بدن من کردند.
هر شخص بیمار با پرداخت ۳۸ رینگیت معادل یازده هزارتومان برای نیم ساعت از این حوضچه ها استفاده و با روشی کاملا طبیعی بیماری پوستی خود را درمان می کند.

 

دکتر ماهیImage Enlarger

 

۲۲ مرداد, ۱۳۹۲
۱:۱۱ ب٫ظ
Avatar
میثمva

کاربر عادی
Members
تعداد نوشته ها: 576
تاریخ عضویت:

۱۲ دی, ۱۳۹۱
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

دﮐﺘﺮ ﻣﺎھﯽ ﻟﻘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی Garra rufa و
Cyprinion macrostomus داده ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﺎم ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ھﺎ
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ kangal fish ،nibble fish و kissing fish اﺷﺎره ﮐﺮد، ﮔﺎرا روﻓﺎ را در
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
طﻮل ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۶ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و از ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﮫﻮه ای (در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ) و ﺳﻄﺢ آن از
ﻓﻠﺲ ھﺎی درﺷﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ آﻧﺎن آﺑﮫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ۱۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ و ﻻی اﺳﺖ. از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ھﺎ و ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت از ﺣﺸﺮات آﺑﺰی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎه ھﺎی
اردﯾﺒﮫﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮ روی ﭘﻮزه
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ Cyprinion macrostomus ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﭙﻮر ھﺎ دارای ﻓﻠﺲ ھﺎی
درﺷﺘﯽ اﺳﺖ و طﻮﻟﯽ در ﺣﺪود ۲۰ـ ۱۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ دارد، از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز
ظﺎھﺮی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ وﺟﻮد ۶ ﺗﺎ ۸ ﺧﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻧﺒِﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا از ﮔﺎرا روﻓﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟِﻎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺧﺎل ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در طﻮل دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺧﺎل ھﺎ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ کنند
شرایط نگهداری ماهی:
دمای آب بیین ۲۴ – ۲۸ درجه سانتیگراد
آمونیاک ۰
نیترات ۰
PH مطلوب بین ۶٫۵ الی ۷ هست
نکته اینجاست که نگهداری این ماهی متوسط گفته شده باید شرایط آب مناسبی برای این ماهی فراهم باشه
البته خیلی جاها گفته شده که توی آکواریوم نمیشه نگهداری کرد و حتما باید جریان سریع آب موجود باشه
ولی مطالبی که من پیدا کردم از سایت های خارجی و علمی هست و توی هر سایت ایرانی یه چیزی گفته بود!!!!!
خودم دیدم این ماهی توی آکواریوم به راحتی زندگی میکنه

جالب این هست وقتی غذای دل یا غذای ماهی وارد آب میشه این ماهی ها به سرعت به اون حمله میکنند که نشون میده این ماهی چقدر گشنه هست و هر چیزی رو میخوره ! حتی اینقر سریع اینکارو میکنه که ماهی های دیگه نمی تونند غذا رو بگیرند!
البته فکر کنم باید حواس آدم جمع باشه که غذا به اون ها نرسه چون اگر اینطور باشه دیگه به کار اصلی که جلبک خواری و حذف موارد اضافی از تانک هست عمل نکنند!
مبلغی که من خریدم این دکتر فیش ها رو دونه ای ۳۰۰۰ تومان بود.
عمر مفید ماهی بین ۶ الی ۷ سال هستش

02012012009 تالار گفتگوImage Enlarger

 

02012012012 تالار گفتگوImage Enlarger

۲۲ مرداد, ۱۳۹۲
۱:۵۰ ب٫ظ
Avatar
میثمva

کاربر عادی
Members
تعداد نوشته ها: 576
تاریخ عضویت:

۱۲ دی, ۱۳۹۱
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

باز منابع یادم رفت!!!

منابع:

۱-http://www.aqua-quest.ir

۲-http://gozalozar.blogfa.com

۳-http://fishtherapy.blogfa.com

۴-اندکی هم اطلاعات شخصی

موفق باشید

۲۲ مرداد, ۱۳۹۲
۴:۰۰ ب٫ظ
Avatar
miladBot

کاربر عادی
Members
تعداد نوشته ها: 1021
تاریخ عضویت:

۲۲ مرداد, ۱۳۹۱
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

چه قدر جالب و قشگ هستن

آدم تو خلقت خدامی مونه,فکر کم با رامیزی نگهداری میشد,راستی به اونا حمله ور نمی شن؟

در ضمن از این تاپیکتون واقعا متشکرم,دست شما درد نکنهdone

موفق باشید

۲۳ مرداد, ۱۳۹۲
۱۱:۴۹ ق٫ظ
Avatar
میثمva

کاربر عادی
Members
تعداد نوشته ها: 576
تاریخ عضویت:

۱۲ دی, ۱۳۹۱
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

کلا پیشنهاد بنده اینه که نباید با ماهیا حساس نگه داری بشه چون به ماهیا حمله ور میشه و به اونا میچسبه و خیلی خطر ناکه کلا بهتره تنها نگهداری بشه برا درمان بیماری پوستی انسان هم که خیلی خوبه

موفق باشید

۷ دی, ۱۴۰۰
۵:۲۷ ب٫ظ
Avatar
Komiel22
بچه فارس
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 76
تاریخ عضویت:

۲ آذر, ۱۴۰۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام خدمت دوستان 

ببخشید من دکتر ماهی رو با مولی و زبرا نگهداری میکنم .اوایل خوب کار تمیز کاری رو انجام میداد اما الان دیگه چون به غذاهایی که میدم عادت کرده زیاد سراغ تمیزکاری نمیره . گهگاهی هم دنبال مولی بالن ماده میکنه و اذیتش میکنه اونم بارداره .بنظرتون مشکلی پیش نمیاد ؟ چیکار کنم؟ 

ممنون 

بشنو از پیر خراباتی را 

لذت خاموشی و تنهایی را 

۷ دی, ۱۴۰۰
۸:۱۹ ب٫ظ
Avatar
30mahi

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 1467
تاریخ عضویت:

۱۹ مرداد, ۱۴۰۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

کلا دکتر فیش به بدن بعضی ماهیا میچسبه .

یادم میاد یکی از کاربرا هم نگهداری میکرد فایترش رو اذیت میکرد فکر کنم آقا نوید بود 

و دیگه نمی دونم یه  ۴ ۵ روز تغذیه اش نکنید شاید راه افتاد .doneاگر بعد چهار ۵ ۴ روز رام نشد بهش غذا بدید که نمیره و بعد در اصرع وقت ردش کنید ... done

کاربران زیر از 30mahi برای ارسال نوشته مفید تشکر کرده اند:

Komiel22

عاقل بودم ترانه گویم کردی 

سرحلقه ی بزم و باده جویم کردی 

سجاده نشین باوقاری بودم 

بازیچه ی کودکان کویم کردی 

منطقه زمانی انجمن:Asia/Tehran

بیشترین کاربران آنلاین:514

افراد آنلاین کنونی:
122 مهمان

مشاهده کنندگان کنونی این صفحه:
1 مهمان

برترین نویسندگان:

مجتبی : 22934

ΡARSA : 4181

H∀ⓂΞD20 : 3661

alirezaj : 3142

حسنHTB : 3100

HAMID ESKANDARI : 2608

آمار کاربران:

مهمان: 572

اعضا: 29651

مدیران انجمن: 15

مدیر کل: 1

آمار انجمن:

گروه ها: 7

انجمن ها: 239

موضوعات: 7426

نوشته ها: 153113

جدیدترین اعضاء:

parviz roshani, kamell Abolfazl, ali fathi, polionz, amir hosein.. 0, Sadegh8426

مدیر کل: شهریار (onlypet.ir): 2934

آخرین ارسال های انجمن

آخرین دیدگاه ها