انواع طوطی ها

مطالب برگزیده زیر با موضوع انواع طوطی ها در سایت اُنلی پت منتشر شده است

شناخت و نگهداری کاکادوها

شناخت و نگهداری از کاکادوها

انواع کاکادوها

شناخت انواع مختلف طوطی کاکادو

شناخت و نگهداری از لوری ها

شناخت و نگهداری از لوری کیت ها

انواع لوری ها

شناخت انواع مختلف لوری ها

انواع طوطی های اصیل دم بلند

شناخت انواع طوطی های اصیل دم بلند

طوطی ملنگو

شناخت و نگهداری طوطی کوچک اسکندر یا ملنگو

شاه طوطی

شناخت و نگهداری طوطی بزرگ اسکندر یا شاه طوطی

شناخت و نگهداری آرا

شناخت و نگهداری آرا یا ماکائو

انواع آرا یا ماکائو

شناخت انواع طوطی های آرا یا ماکائو

انواع طوطی آمازون

معرفی انواع طوطی های امازون

شناخت و نگهداری کاسکو

شناخت و نگهداری از طوطی کاسکو

عروس هلندی

شناخت، نگهداری، تربیت و …..

طوطی کوتوله (جدایی ناپذیر یا طوطی برزیلی)

شناخت و نگهداری طوطی کوتوله یا طوطی برزیلی

انواع طوطی کوتوله یا برزیلی

معرفی انواع طوطی کوتوله (جدایی ناپذیر یا طوطی برزیلی)

طوطی خفاشی یا هنگینگ

شناخت و نگهداری طوطی خفاشی یا هنگینگ

مرغ عشق

شناخت، نگهداری، تربیت و تکثیر مرغ عشق

مطالب برگزیده زیر با موضوع انواع طوطی ها توسط کاربران سایت در تالار گفتگوی اُنلی پت به اشتراک گذاشته شده است

کاکادو چشم برهنه

شناخت و نگهداری کاکادو چشم برهنه

کاکادو تاج گوگردی

شناخت و نگهداری کاکادو تاج گوگردی

کاکادو نخلی (تبل زن)

شناخت و نگهداری کاکادو تبل زن

کاکادو ملوکان

شناخت و نگهداری کاکادو ملوکان یا کاکادو ملوک

طوطی سینه سرخ افریقایی

طوطی سینه سرخ افریقایی (شناخت و نگهداری)

طوطی نیام

شناخت و نگهداری طوطی نیام

طوطی میر یا مایر

شناخت و نگهداری طوطی مایر

طوطی ژاردین

شناخت و نگهداری طوطی افریقایی ژاردین

کاسکو تیمه

شناخت و نگهداری کاسکو تیمه یا دم شرابی

کاسکو کنگو

شناخت و نگهداری کاسکو کنگو یا کاسکو دم قرمز

طوطی شنل دار

شناخت طوطی شنل دار

طوطی سر قهوه ای

شناخت طوطی سرقهوه ای

طوطی سیاه

شناخت طوطی سیاه

طوطی روپل

شناخت طوطی روپل

طوطی صورت زرد آفریقایی

شناخت طوطی صورت زرد آفریقایی