لیست ماهیان اب شیرین

لیست ماهیان اب شیرین

لیست ماهیان اب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

لیست ماهیان اب شیرین صفحه ۳ نام علمی :Nimbochromis venustus نام های رایج:سیچلاید زرافه ای،ونوستوس خانواده : cichlidae خلق و خو:مجاجم و تندخو دما :۲۸-۲۴ پ هاش:۷ الی ۸ تغذیه:غذاهای زنده،منابع گوشتی با پروتئین بالا سازگاری:با وجود اینکه پرخاشگر است ولی با سایر سیچلایدهایی که قدرت مقابله با ان را داشته باشند میتوان نگهداری کرد توضیحات بیشتر نام علمی : Herichthys cyanoguttatus نام های رایج : تگزاس سیچلاید تگزاس Rio Grande cichlid , Rio Grande perch خانواده : Cichlidae خلق و خو:قلمرو طلب و تند خو دما :۲۸-۲۴ پ هاش:۷ الی ۸ تغذیه:همه چیز خوار ، غذاهای حبه ای ، بعضی از غذاهای پولکی و کرمهای خونی و غذاهای زنده و یا یخ زده را می پذیرد.(دل گاو وگوسفند را بسیار می پسندد) در کل نسبت به غذا سخت گیر نیست سازگاری:ماهی پرخاشگری به شمار می اید و بهتر است به صورت انفرادی یا با سیکلید های بزرگ و قوی هیکل نگهداری شود توضیحات بیشتر نام علمی:Phractocephalus Hemioliopterus نام های رایج: ردتیل Redtail catfish خانواده: Pimelodidae دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد پی اچ: ۷ الی ۸ تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،ابزیانی را که در دهانش جای بگیرد میبلعد سازگاری:با ماهیان گوشتخوار بزرگ باید نگهداری شود این ماهی میاهیانی که در ….

لیست ماهیان اب شیرین صفحه ۴ نام علمی : Geophagus proximus نام های رایج: سیچلاید زمین خوار، پروکسیموس خانواده : cichlidae خلق و خو: صلح جو ولی از قلمرو خود محافظت میکند دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد پ هاش: ۶.۵ الی ۷ تغذیه: همه چیز خوار است. هر غذایی که به کف برود از خشک تا گوشتی و زنده سازگاری: ماهی صلح جویی است و با گونه های صلح جو و گیاه خواران هم سایز میانه زی و سطح زی و گوشتخواران صلح جو میتوان نگهداری شود. از قلمرو خود به خوبی محافظت میکند و ماهیان در کف و وارد شده به قلمرو خود را تحمل نمیکند توضیحات بیشتر نام علمی : نسبت به گونه متفاوت است نام های رایج: تترا های مختلف از جمله نئون، چشم چراغی و ….. خانواده : Characidae (کاراسین ها) خلق و خو: صلح جو دما : ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتیگراد پ هاش: ۵.۵ الی ۸.۵ تغذیه: همه چیز خوار است.  غذاهای خشک و بسته بندی شده سازگاری: اکثر تتراها صلح جو هستند و در گروه های بزرگ شنا میکنند. انها را میتوان با بیشتر گیاه خواران نگهداری نمود توضیحات بیشتر (انواع گونه ها) نام علمی : Horabagrus brachysoma نام های رایج: گربه ماهی خورشیدی، پنگوسی خالدار خانواده : Bagridae (گربه ماهیان) خلق و خو: گونه ای شکارچی است ولی ….

لیست ماهیان اب شیرین صفحه ۲ نام علمی: Gnathonemus peters نام های رایج:دماغ فیلی ،فیل ماهی،پوزه فیلی خانواده:mormyridae خلق و خو:صلح جو و ارام ، شب کار دما:۲۶-۲۴ پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵ تغذیه:غذاهای زنده و منجمد نظیر کرم خونی لارو حشرات، کرم خاکی و حتی با غذاهای خشکی که به صورت پلت بوده و در آب ته نشین میشوند سازگاری:با انواع ماهیان صلح جو،با همنوعان خودش به شرط گروه ۵ تایی به بالا توضیحات بیشتر نام علمی:BALA SHARK نام های رایج:سیلور شارک خانواده:Cyprinidae خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵ تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و انواع ماهیان گوشتخوار صلح جو و ارام توضیحات بیشتر نام علمی:Epalzeorhynchus Frenatus نام های رایج:شارک کرم خانواده:Cyprinidae خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵ تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار صلح جو توضیحات بیشتر نام علمی:Pseudoplatystoma Fasciatum نام های رایج:کت فیش گوشتخوار،دراگون خانواده:Pimelodidae خلق و خو:شکارچی و شب کار ماهی هایی در سایز ….