لیست ماهیان اب شیرین

لیست ماهیان اب شیرین

لیست ماهیان اب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

لیست ماهیان اب شیرین صفحه ۴ نام علمی : Geophagus proximus نام های رایج: سیچلاید زمین خوار، پروکسیموس خانواده : cichlidae خلق و خو: صلح جو ولی از قلمرو خود محافظت میکند دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد پ هاش: ۶.۵ الی ۷ تغذیه: همه چیز خوار است. هر غذایی که به کف برود از خشک تا گوشتی و زنده سازگاری: ماهی صلح جویی است و با گونه های صلح جو و گیاه خواران هم سایز میانه زی و سطح زی و گوشتخواران صلح جو میتوان نگهداری شود. از قلمرو خود به خوبی محافظت میکند و ماهیان در کف و وارد شده به قلمرو خود را تحمل نمیکند توضیحات بیشتر نام علمی : نسبت به گونه متفاوت است نام های رایج: تترا های مختلف از جمله نئون، چشم چراغی و ….. خانواده : Characidae (کاراسین ها) خلق و خو: صلح جو دما : ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتیگراد پ هاش: ۵.۵ الی ۸.۵ تغذیه: همه چیز خوار است.  غذاهای خشک و بسته بندی شده سازگاری: اکثر تتراها صلح جو هستند و در گروه های بزرگ شنا میکنند. انها را میتوان با بیشتر گیاه خواران نگهداری نمود توضیحات بیشتر (انواع گونه ها) نام علمی : Horabagrus brachysoma نام های رایج: گربه ماهی خورشیدی، پنگوسی خالدار خانواده : Bagridae (گربه ماهیان) خلق و خو: گونه ای شکارچی است ولی ….