بایگانی برچسب: طول عمر طوطی ها

طوطی ها چند سال عمر میکنند؟؟؟ در جواب سوال بالا  میتوان گفت که عمر دقیقی برای طوطی ها وجود ندارد یعنی جمع بستن همه طوطی ها با هم و تعین عمر انها امکان پذیر نیست و شاید این سوال را به این گونه بیان کنیم که “سن این گونه از راسته طوطی سانان چقدر است ” بهتر میباشد. حال با بیان این سوال جواب سوال بالا هم داده شد یعنی طبق تحقیقاتی که به عمل امده میتوان برای هر گونه از طوطی ها عمر تقریبی را در نظر گرفت یعنی ممکن است یک گونه ده سال عمر کند و گونه ای دیگر به صد سال هم برسد با وجود این باز عمر تقریبی انها به دست امده و نمیتوان به طور قاطع گفت که این گونه مثلا ۵۰ سال عمر میکند چون ممکن است در گونه مورد نظر یکی ۴۵ سال و دیگر ۶۰ سال عمر کند که طی تحقیقاتی که به عمل اماده میانگین عمر گونه های مختلف به طور تقریب بدست امده است به ادامه متن توجه کنید