بایگانی دسته: تصویر

این روز ها تب عکاسی سلفی و به دنبال آن انتشار تصویر گرفته شده در شبکه های اجتماعی به یکی از کارهای رایج مردم جهان تبدیل شده است. بعضی از تصاویر گرفته شده با وجود جذابیت فراوان در شرایط سخت و بسیار خطرناک گرفته می شوند.