قوانین

قوانین این اپلود سنتر بسیار کوتاه و در یک بند خلاصه شده است و از بازدیدکنندگان و کاربران تقاضا میشود قوانین را مطالعه نمایند زیرا اپلود نمودن تصاویر به معنی پذیرش این قوانین میباشد

استفاده از این اپلود سنتر تنها برای درج تصاویر و فایل های کاربران در سایت onlypet.ir میباشد و اپلود نمودن تصاویر متفرقه به هر منظوری مجاز نیست. مطمئنا تصاویر متفرقه در دوره های زمانی مشخص بازبینی و حذف خواهند شد و از طریق ای پی دسترسی کاربر به اپلود سنتر قطع خواهد شد

توجه مهم
متاسفانه برخی از بازدیدکنندگان تصاویر و فایل های خود را برای استفاده شخصی در وبلاگ یا وبسایت خود از طریق این اپلود سنتر اپلود مینمایند. لازم به ذکر است تصاویر اپلود شده به این منظور یا به هر شکل دیگری بغیر از درج در سایت onlypet.ir با بازبینی های دوره ای حذف خواهند شد یا با هات لینک و روش های متداول از فضای شخصی و اختصاصی وبسایت onlypet.ir حفاظت خواهد شد.


queue