بایگانی برچسب: ماهی تیر انداز

ماهی تیرانداز هم یکی از شگفتیهای دنیای ابزیان میباشد که همانطور که از اسمش پیداست قادر به شلیک  اب به طرف شکارش است. پرتات قطرات اب به طوری با دقت انجام میگیرد که درصد خطا بسیار کم است و درصورت خطا با پرتاب مجدد اب شانس فرار را از طعمه میگیرد. این ماهی در ابهای لب شور زندگی میکند اما میتوان با ایجاد یک شرایط خاص ماهی را با اب شیرین هم سازگار نمود به ادامه متن توجه کنید