بایگانی برچسب: تغذیه لوری

بزرگترین گروه از طوطی ها را میتوان گروه لوری ها دانست،مجموعا حدود ۵۵ نوع لوری  شناخته شده است. پیدایش انان در مناطق مختلف موجب ان گشته که رگه های بی شماری پدید اید. لوری ها پرندگان شاداب شلوغ و پرتحرکی هستند و از زیباترین رنگ امیزی در میان طوطی ها برخوردارند به ادامه متن توجه کنید