تکثیر و تولید مثل گورامی

در قسمت شناخت و نگهداری انواع گورامی ها  به برسی و شناخت  و نگهداری  انها پرداختیم، حال در این قسمت روش تکثیر انها را شرح خواهیم داد. امید است  مطالب ارائه شده در مورد گورامی ها مفید واقع شود

به ادامه متن توجه کنید

تولِید مثل انواع گورامی ها: تولید مثل در انواع گورامی ها و سایر لابیرانت دارها تا حدودی مشابه است ولی گاهی ممکن است برخی از گونه ها خصوصیات جزیی داشته باشند همه این ماهی ها برای تخم ریزی اقدام بساختن لانه های خاصی از حباب هوا می نمایند. ساختن لانه حبابی در تخصص ماهی نر است و برای ساختن آن ماهی نر مرتبا بسطح آب آمده و مقداری هوا با خود به داخل آب می برد و پس از آن حبابهای کوچک هوا در داخل دهان ماهی نر با لایه ای از بزاق دهان آغشته شده و به سطح آب رها می گردد. حباب های هوا در مجموع شباهت زیادی به کف صابون در روی آب دارد ولی حباب های حاصل از آن بسیار کوچک می باشند. اندازه حبابها از یک ماش بزرگ تجاوز نمی نماید. ماهی از گیاهان سطح آب برای نگهداری و اسکان دادن حبابها استفاده می نماید گاهی نیز ممکن است حباب های هوا زیر گیاهان داخل آکوآریوم و بخصوص زیر برگهای پهن قرار داده شوند

ساختن لانه حبابی توسط ماهی نر نشان از آمادگی تولید مثلی است و اگر در آکوآریوم ماهی ماده از جنس او وجود ندارد ، باید بلافاصله اقدام به تهیه جفت برای او نمود. ماهی نر هنگام انتخاب جفت و یا اظهار تمایل به ماهی ماده موجود در آکوآریوم ، ابتدا باله های خود را تا حداکثر ممکن گسترده کرده و به طرف ماهی ماده می رود. اگر ماهی ماده نیز همین عکس العمل را نشان دهد انتخاب جفت انجام گردیده است

ماهی نر بسیار کم حوصله است و اگر بعد از ساختن لانه حبابی و راندن جفت خود بطرف آن برای تخمریزی ، ماهی ماده آمادگی تخم ریزی را نداشته باشد ، جنگ و منازعه را با آن شروع کرده و با ضرباتی که با سر به طرفین بدن او وارد می کند و نیز با پاره کردن باله هایش ممکن است او را بکشد

در اوایل شروع نزاع بهتر است ضمن مواظبت دقیق به آنها فرصت بیشتری داده شود چون ممکن است تغییر عقیده داده و سر عقل بیایند. در غیر این صورت و ادامه نزاع باید ماهی نر را از آکوآریوم خارج نمود. چند ساعت بعد باید مجددا ماهی نر را داخل آکوآریوم ماده قرار داد. اگر منازعه باز هم شروع شود باید به همان منوال دو سه بار دیگر اینکار را ادامه داد تا سرانجام تخم ریزی انجام شود. در غیر اینصورت باید نسبت به تعویض ماهی نر یا ماده اقدام نمود. اگر انتخاب انجام گیرد، ماهی نر پس از ساختن لانه حبابی جفت خود را بزیر آن برده و بدن خود را خم کرده و هلال وار به دور ماهی ماده می چسبد. در اینموقع هر دو ماهی به آرامی و بدون شنا کردن بکف آکوآریوم افتاده و ماهی ماده تعدادی تخم از خود خارج می کند که بلافاصله توسط ماهی نر بارور می گردند. پس از آن ماهی نر جفت خود را رها کرده و تخمها را در دهان با حباب هوا و بزاق آغشته کرده و به زیر لانه حبابی می فرستد. این عمل چندین بار و برای مدت یکساعت یا بیشتر ادامه می یابد تا وقتی که تمام تخمها که معمولا ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد هستند ریخته شوند. پس از تمام شدن کار تخم ریزی ، ماهی نر بلافاصله ماهی ماده را به دورترین نقطه آکوآریوم از لانه حبابی تبعید کرده و حفاظت و مراقبت از تخمها را خود بعهده می گیرد. در این موقع بخصوص در آکوآریومهای کوچکتر از ۶۰ لیتر، بهتر است بلافاصله ماهی ماده از آکوآریوم خارج شود ، در غیر اینصورت دخالت وی در امر مراقبت از تخمها ممکن است باعث واکنش نر و مرگ ماهی ماده شود.

نکته: تبخیر آب تا حدودی باعث شکسته شدن برخی از حبابهاِی هوا می گردد. اگر چه ماهی نر به سرعت با ساختن حبابهای تازه کمبود آنها را جبران می کند، با وجود این حتما در آکوآریوم باید کاملا بسته باشد تا از خراب شدن حبابها جلوگیری شود. برای این منظور کافی است که روی آکوآریوم با شیشه پوشیده شود.

لانه حبابی بطور میانگین ۸×۸ سانتیمتر است و ضخامت آن یک سانتیمتر یا کمی بیشتر می باشد. پس از قرار گرفتن تخمها در زیر لانه حبابی، ماهی نر تعداد دیگری حباب هوا تولید کرده و زیر تخمها قرار می دهد. تخمها را با دقت زیاد می توان بین حبابهای هوا مشاهده نمود. حرارت لازم برای تخم ریزی و نگهداری از آنها بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتِیگراد است. در این حرارت لاروها معمولا دو روز پس از لقاح از تخم خارج می شوند. لاروها ابتدا شکل بچه قورباغه را (قبل از دگردیسی) دارند و داخل حبابهای هوا می مانند . اگر نوزادی از داخل حبابها بداخل آب بیفتد ، ماهی نر بلافاصله آن را تعقیب کرده و با حباب هوایی که به دور او درست می کند وی را بداخل لانه حبابی متصاعد می سازد. سه روز بعد کم کم حبابهای هوا شروع به خراب شدن کرده و نوزادها که در این زمان قسمت عمده کیسه زرده آنها جذب گردیده است به طور دسته جمعی شروع به شنا می نماِیند. اگر یکی از بچه ها از گروه خارج شود بلافاصله توسط ماهی نر به گله بچه ها بازگشت داده می شود. سه هفته بعد از تولد که بچه ها می توانند از خود مراقبت نماِیند ، ماهی نر دیگر کار خود را خاتمه یافته می داند و بچه ها را بحال خود رها میکند و همچنین ممکن است گاهی شروع به خوردن آنها کند. بنابراین اگر ماهی نر تاکنون از آکوآریوم خارج نشده است باید بلافاصله اقدام به خارج کردن وی نمود

نکته: در تکثیر و پرورش این ماهی ها چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه و دقت قرار گیرند .اکثرا تازه واردها ممکن است در آکوآریوم خود حتی اقدام به تکثیر ماهی بنمایند ولی پس از اینکه سن بچه ماهی ها به ۱۵ تا ۳۰ روز برسد تمام و یا عده زیادی از آنها خواهند مرد. دلیل اصلی آن را فقط می توان در دو کلمه مختصر نمود: تغذیه بد. بچه این ماهی ها در شروع شنای ازاد احتیاج زیادی به غذای زنده میکروسکوپی دارند و اگر آکوآریوم بسیار کوچک و تمیز باشد ، غذای کافی برای آنها تولید نمی شود. برای پرورش بچه ماهی ها حجم آکوآریوم باید حداقل ۶۰ لیتر باشد. عمق آب داخل آن باید بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و به اندازه کافی گیاه در آن کاشته شود. آب آکوآریوم حتما باید کهنه باشد تا غذای کافی تولید نماید. اگر مقداری گیاه مرده و در حال پلاسیدن در آکوآریوم باشد نه تنها مضر نیست بلکه از نظر تولید غذا بسیار مناسب نیز می باشد. اگر نمی توان در آکوآریوم و یا مخزن دیگری اقدام به پرورش انفوزوئرها نمود که ریزترین مواد غذایی زنده می باشند می توان پس از تخم ریزی مقدار کمی کاهوی له شده و مقدار خیلی کمی غذای ماهی که به صورت پودر در آمده است در داخل آب ریخت تا در داخل آکوآریوم انفوزوئرها که غذای اصلی بچه ماهی ها است تولید شوند. در صورتی که در اکواریومی مجزا پرورش انفوزوئرها صورت میگیرد در مراحل اولیه رشد و نمو بهتر است روزی دو سه بار و هر بار دو سه لیوان آب سبز محتوی فیتوپلانکتن و انفوزوئر به آکوآریوم لاروها اضافه نمود. با رشد ماهی میتوان از غذاهای دیگری نیز استفاده نمود. به طور مثال دافنی ریز یا غذاهای دیگر باید موقعی به آنها داد که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند. در هفته سوم عمرشان لابیرانت ها تشکیل می شوند واز این پس قدرت مقاومت آنها بیشتر خواهد شد و حتی میتوانند به سطح اب امده و نفس بگیرند. اگر در این مدت سطح آب کثیف شده یا لایه ای از چربی و مواد دیگر روی آن را بپوشاند، باید با تماس دادن یک ورق کاغذ با سطح آب ، مواد اضافی روی آنرا برداشت نمود(میتوان از روش های دیگری نیز کمک گرفت).

برای تولید و پرورش تجاری و زیاد آن می توان در استخرهای کوچک اقدام به تکثیر آنها نمود. اگر تغییرات درجه حرارت بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد ماهی ها بخوبی تولید مثل خواهند نمود. در یک حوضچه کوچک با ابعاد ۲×۲ متر حتی اگر دو جفت نر و ماده گذاشته شوند ، معمولا رقابتی با یکدیگر انجام نخواهند داد. در چنین شرایطی مواد غذایی میکروسکوپی به اندازه کافی تولید خواهد شد و مصرف گاهگاهی دافنی ریز مفید خواهد بود. هرگز نباید ماهی جنگجو یا بتا را در استخرهای کوچک تکثیر نمود. طبیعتا این ماهی ها شکارچی و گوشتخوارند و در شرایط طبیعی غذای اصلی آنها را سخت پوستان کوچک تامین می نمایند. اگر چه این ماهی ها سریعا به خوردن غذاهای مصنوعی عادت می نماِیند ، اما با وجود این باید گاهگاهی غذای زنده مانند کرم خاکی خرد شده ، دافنی ها، تکه های کوچک گوشت بدون چربی(دل) ، ماهی و یا میگو به آنها داد.

نکته مهم : برای تکثیر این ماهی ها بهتر است مقداری گیاه شناور در سطح آب قرار گیرد تا لانه حبابی بین آنها ساخته شود. اگر گیاه شناوری روی آب وجود نداشته باشد ماهی نر تقریبا تمام گیاهان ریشه دار داخل آکوآریوم را خراب کرده و بر روی آب می برد.

طرز تکثیر و پرورش گوارامیها: ابتدا آکواریومی که ارتفاع آب آن ۱۵ سانتیمتر باشد را با آب که دارای سختی ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای مناسب ۲۷ درجه سانتیگراد باشد، مهیا و آماده می سازیم.

برای جلوگیری از مزاحمتهای احتمالی دور آکواریوم پوشیده می شود (مثلا سه طرف اکواریوم) که از بیرون برایشان مزاحمت ایجاد نشود و داخل آکواریوم شن یا ماسه و شعله اکسیژن قرار داده نمیشود. گوارامیها قادرند از سطح آب اکسیژن بگیرند و باید در محیطی آرام و ساکت و بدور از مزاحمتهای دیگران و بدون تلاتم آب تخمریزی کنند.

چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی در روی سطح آب قرار دهید. از آنجائیکه گوارامیهای نر خیلی زیاد علاقه به تخمها و نوزادان دارند با شتاب و عجله می خواهند صاحب نوزاد شوند و این عجله و شتاب در مواقعی که ماهی ماده آمادگی نداشته باشد اختلاف بوجود می آورد و ماهی نر شروع به زدن و کندن دم و باله های ماهی ماده می کند. اگر ماهی ماده همچنان بی میل و بی رغبت به تخمریزی باشد، انچنان ضربات شدیدی را خواهد خورد که گاهی منجر به تلف شدن ماهی ماده خواهد شد. وجود چند شاخه گیاه طبیعی و مصنوعی پناهگاهی برای ماهی ماده خواهد بود که بتواند لابلای آنها پنهان و مخفی شود و بتدریج ماهی ماده آماده خواهد شد و با گذشت چند ساعت اعلام آمادگی برای تخمریزی خواهد کرد. و بدون ناراحتی و درگیری و با بدن سالم و شاداب به کنار ماهی نر خواهد آمد و با راهنمایی ماهی نر به قسمت لانه هوایی هدایت می شود. و در آنجا آرام باقی می ماند و در چندین مرحله با ماهی نر تخمریزی می کنند.

بنابراین نحوه تخمریزی و مراحل انجام کارها بترتیب اهمیت بشرح زیر است.

آکواریوم محل تخمریزی باید دارای آبی با سختی بین ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای ۲۷ درجه سلسیوس یا سانتیگراد باشد. ارتفاع آب حداکثر ۱۵ سانتیمتر و دور آکواریوم پوشیده شود. اکسیژن داخل آکواریوم قرار نمی گیرد چون باعث تلاتم آب خواهد شد و گوارامیها محیط آرام و ساکت را دوست دارند. هیچگونه شن و یا ماسه در کف قرار ندهید(مگر تانک گیاه کاری شده باشد و تانک تخصصی تکثیر نباشد). هرگز برای آنها مزاحمت ایجاد نکنید. چند شاخه گیاه(مصنوع یا طبیعی) داخل آکواریوم قرار دهید تا علاوه بر اینکه محیط طبیعی برای ماهیها ایجاد می شود، ماهی ماده بتواند در لابلای آن در مواقع ضروری پنهان شود. با ایجاد چنین محیطی حالا می توانید ماهی نر را بداخل آکواریوم بگذارید. ماهی نر شروع به ساختن لانه هوایی می کند و با بزاق دهانش از سطح آب هوا می گیرد و بصورت حبابهای بلوری شفاف در سطح آب بصورت لانه هوایی به خانه سازی می پردازد. بیشتر دوست دارد در بین گیاهان باشد. اگر گیاهان برگ دار پهن استفاده شود، در زیر برگ گیاه لانه هوایی ایجاد می کند. و سر پناه مناسبی برایش خواهد بود. و مکان مناسبی برای تخمها و لاروها در چند روز اول است.

بعد از گذشت ۲۴ ساعت حالا نوبت به معرفی ماهی ماده خواهد بود. بآرامی ماهی ماده را داخل آکواریوم قرار دهید. دقت کنید، کوچکترین ضربه ای به بدن ماهی ماده باعث صدمه جدی و یا اینکه احتمالا از شدت درد و ضربه وارده به بدنش تخمریزی را به تأخیر می اندازد که در این فاصله چون حوصله ماهی نر کم است امکان ضربه زدن شدید به ماهی ماده زیادتر می شود و ممکن است ماهی ماده تلف شود. بنابراین با حوصله و بآرامی ماهی ماده را در کنار ماهی نر قرار دهید. با اضافه شدن ماهی ماده به آکواریوم، حرکات زیبا و دیدنی ماهی نر شروع خواهد شد. بطوریکه رقصهای زیبا و با ایجاد حرکاتی موزون که بهمراه این حالت، آبششها را باد می کند و ژست مخصوصی می گیرد و با گاردهای زیبا به دور و اطراف ماهی ماده می چرخد و همراه رقص، ماهی ماده را به آغوش می گیرد و به زیر لانه هوایی که ساخته است می برد و خیلی زود خانه اش را تکمیل تر و بزرگتر می کند. سپس ماهی ماده را دعوت به تخمریزی در محل لانه هوایی می کند. اگر ماهی ماده آماده باشد در همان ساعات نخست اعلام خواهد کرد و برای تخمریزی به زیر لانه هوایی می رود و خیلی آرام می ایستد و تخمریزی شروع می شود. و چندین ساعت تخمریزی طول می کشد و در هر نوبت تخمها در داخل لانه هوایی چیده می شود چنانچه ماهی ماده به هر دلیلی آماده نباشد و از کنار ماهی نر فرار کند و به طرف دیگری برود. این عمل باعث عصبانیت ماهی نر خواهد شد. ماهی نر دوباره دنبال او می رود و از او دعوت بعمل می آورد و چنانچه با بی میلی و فرار ماهی ماده روبرو شود شروع به زدن ماهی ماده می کند. ماهی ماده که احساس خطر می کند سعی در مخفی و پنهان شدن دارد که در این مرحله وجود گیاهان بکمک او خواهند بود و او در لابلای آنها دور از ماهی نر ساعتی پنهان می شود. این تعقیب و گریزها و ضربه زدنها ساعتها ادامه خواهد داشت و در مواقع عصبانیت ماهی نر در هر دفعه با حمله تکه ایی از باله یا دم و یا از بدن ماهی ماده را کنده و با بی رحمی تمام با او رفتار می کند. اگر ماهی ماده نتواند بخوبی خود را مخفی کند، خیلی زود بد شکل و بد قیافه و بی حال و پژمرده و نیمه جان می شود و چنانچه اوضاع به همین صورت پیش برود تلف خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید قبل از آنکه ماهی ماده به این وضع دچار شود، چندین شاخه گیاه حتما در آکواریوم قرار دهید و در صورتیکه تشخیص دادید ماهی ماده آمادگی تخمریزی ندارد او را سریعا از آنجا خارج کنید. چنانچه ماهی ماده اعلام آمادگی نماید در نهایت حداکثر بین ۲۴ الی ۴۸ ساعت جفت تخمریزی خواهند کرد و پس از پایان تخمریزی ماهی ماده را به آکواریومی که از قبل آماده کرده اید و دارای آب سالم و تمیز و آماده دارد منتقل کنید و مقداری داروی متیلن بلو به آب اضافه کنید تا زخمهای ماهی ماده عفونی نشوند و سپس ماهی ماده را با غذاهای زنده برای مرحله بعدی که باید ۱۵ روز آینده باشد آماده نمائید. خیلی زود قسمتهای کند شده بدن ماهی ماده ترمیم خواهد شد و بحالت اول بر می گردد بنابراین همه نگرانیها پایان خواهد یافت. مسئولیت و مراقبت از تخمها بعهده ماهی نر خواهد بود. بنابراین ماهی نر در آکواریوم باقی می ماند و شما می توانید تخمها را در داخل لانه هوایی مشاهده نمائید.

ماهی نر از تخمها مراقبت می کند و گاهی که در اثر ترکیدن حبابهای هوایی بعضی از تخمها به پایین می افتند سریعا ماهی نر با دهان برداشته و آنها را مجددا به داخل لانه هوایی بر می گرداند. ماهی نر مرتب این عمل را تکرار می کند و بخوبی تخمها را تمیز می کند و برایشان حبابهای جدید می سازد و از آنها بخوبی مراقبت بعمل می آورد. تا اینکه تخمها بعد از ۳۶ ساعت باز خواهند شد. همچنان نر فعالیت می کند و تمام لاروهای تازه بدنیا آمده را تمیز می کند و دوباره به حبابهای هوایی بداخل لانه بر می گرداند. از زمانیکه تخمها تبدیل به لارو می شوند. حداکثر تا سه روز ماهی نر در کنار لاروها باقی می ماند بعد از آن بهتر است ماهی نر را برداشته و لاروها را به تنهایی نگهداری کنید. در این سه روز که ماهی نر از آنها مراقبت می کند هیچگونه غذایی احتیاج ندارند و از کیسه زرده ای که در زیر شکمشان دارند تغذیه می کنند. از این مرحله به بعد چون لاروها قد می کشند و قادرند بخوبی شنا کنند و به تمام نقاط دیگر آکواریوم می روند و از فرمان پدر اطاعت نمی کنند و در نهایت ماهی پدر عصبانی می شود و آنهایی که از لانه دور می شوند را با عصبانیت می خورد، پس برای محافظت از بچه ها بهتر است ماهی نر را در روز چهارم بردارید.

تغذیه لارو ها: از روز سوم معمولا لاروها قادرند شنای آزاد داشته باشند و می توانند موجودات ریز زنده را صید کنند و بخورند. بهترین این موجودات ریز زنده در این مرحله برای لاروها می تواند آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنها باشد. که برای این منظور همانطوریکه قبلا گفته شد بایستی از یک هفته قبل برایشان تدارک دیده و پرورش داده باشید. حالا باید از ظرفی که در آن کشت و پرورش آنفوزوئر و فیتوپلانکتن داده اید یک لیوان از آن آب را بردارید و در تمام سطح آکواریوم لاروها بآرامی پخش کنید. تا لاروهای گوارامی خیلی زود بتوانند در تمام نقاط آکواریوم براحتی آن موجودات زنده ریز را که همراه آن آب به آکواریومشان وارد شده است را بخوبی صید کنند و آنها را بعنوان غذا بخورند. روزانه چهار نوبت باید بدین ترتیب به آنها غذا بدهید و معمولا تا پنج روز غذای آنها بدین روال خواهد بود. رنگ آب آنها سبز خواهد شد که مناسبترین آب برای رشد لاروهای گوارامی همان آب سبز است. بعد از گذشت پنج روز لاروها کمی بزرگتر شده اند و حالا قادر خواهند بود که از نوزادان میگوی نمکی که تازه از تخم باز شده اند و ریز هستند تغذیه بعمل آورند. (دقت کنید نباید از نوزادان میگو که در ۲۴ ساعت یا بیشتر از تخم در آمده اند استفاده کنید زیرا نوزادان میگو بصورت میکرونی رشد می کنند که البته اندازه رشد آنها را با چشم نمی توانید مقایسه کنید. و در این مرحله لاروها قادر به خوردن آنها هستند.) نوزادان میگو در مدت ۲۴ ساعت بعد از باز شدن رشد می کنند و قد می کشند که بزرگ بودن آنها باعث خواهد شد لاروهای گوارامی قادر بخوردن آنها نباشند ولی نوزادان میگوی تازه از تخم درآمده ریز هستند و لاروهای گوارامی انها را روی هوا می زنند و کاملا شکم لاروها توپ و برآمده می شود و شما می توانید تشخیص دهید که آیا آنها غذا خورده اند یا خیر؟ چنانچه مشاهده نمودید که شکم لاروها خالی است باید مجددا به آنها غذا بدهید. چنانچه تعداد لاروهای گوارامی زیاد هستند، بهتر است آنها را به محیط بزرگتری که از قبل مهیا و آماده ساخته اید انتقال دهید و در آنجا با رعایت تمام اصول صحیح و با حفظ و کنترل زنجیره های مراقبتهای ویژه پرورش دهید.

توجه: دیده شده است که یک جفت گوارامی حدود دو هزار عدد تخم گذاشته است و تمام آنها تبدیل به لارو شده اند ولی بدلیل عدم رعایت اصول مربوط به تغذیه و در واقع گرسنگی تمام آنها تلف شده اند. اهمیت پرورش آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنهای گیاهی و استفاده در تغذیه در مراحل اولیه زندگی لاروها آنقدر مهم است که نتیجه تکثیر را بطور کلی عوض می کند و سپس بعد از گذشت پنج روز لاروها چون قد می کشند و بزرگتر می شوند قادرند بخوبی از نوزادان میگو تازه بدنیا آمده بخوبی تغذیه کنند و با سرعت رشد خواهند کرد. مشکل نگهداری لاروها اساسا تا ۱۵ روز اول زندگیشان است. مسئله مهم دیگر گوارامیها اختلاف اندازه آنها است که خیلی زود ریز و درشت خواهند شد یعنی تمام لاروها به یک اندازه رشد نخواهند کرد. بعضی ها که بهتر غذا خورده اند سریعتر رشد می کنند و بزرگتر می شود و بهمین ترتیب بین اندازه آنها اختلاف زیادی به چشم می خورد و این خطری است که چنانچه گرسنگی ببینند بزرگترها به کوچکترها حمله می کنند و آنها را طعمه قرار می دهند و در بین آنها عادت همجنس خواری پیش خواهد آمد که روزانه تعداد زیادی از آنها توسط هم نوعانشان از بین خواهند رفت و روز به روز تعداد آنها کمتر خواهد شد. که چاره کار تغذیه مناسب است و باید در هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کرد. یعنی بزرگترها را جدا و با همدیگر نگهداری کنیم و کوچکترها را هم با همدیگر نگهداری کنیم و تمام اصول و برنامه غذایی آنها را بدقت انجام دهیم و طبق یک برنامه مرتب و منظم هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کنیم. برای این منظور می توانید از تورهایی که چشمه های متفاوت دارند به اندازه مورد نیاز درست کنید و ماهیها را داخل آن تورها قرار دهید آنهایی که کوچکترند از چشمه های تور بخوبی عبور می کنند و بزرگترها در داخل تور باقی می مانند و با زحمت کمتری آنها سایزبندی خواهند شد. چنانچه این اقدامات را انجام دهید تعداد زیادی از لاروها به ثمر خواهند رسید. باید توجه داشته باشید بهترین راندمان و درصد موفقیت به صورت تجاری زمانی است که از ابتدای تخمریزی تا عرضه به بازار فقط ۳% درصد خطا داشته باشید (یعنی از هر ۱۰۰ عدد لارو فقط ۳ عدد آن از مرحله تخمریزی تا فروش تلفات بدهید) چنانچه بیشتر از ۳% خطا دارید و تلفات می دهید باید برگردید و بدقت از اول تا آخر تمام برنامه کارتان را مرور کنید و نواقص آنرا برطرف سازید. و در هر قسمت که اشکال دارید باید سریعا برای رفع آن اقدام نمائید تا از تلفات بیشتر لاروها جلوگیری بعمل آید

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

399 دیدگاه در “تکثیر و تولید مثل گورامی

 1. بابک

  سلام .اگر گرامی ماده که بار دار هم هست تخم ریزی نکند و یا نحیط براش آماده نباشد با وجود ۳ ماهی نر چه مشکلی امکان داره پیش بیاد .ایا امکان مردنش هست و یا تخم ریزی می کند

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   تخم داخل شکم ماده تشکیل شده باشه حتی بدو ننر هم تخم ریزی میکنه و مشکلی پیش نمیاد نهایتا تخم ها بارور نمیشه و خراب میشن. اما باید مطمئن بشید ماده سالمه و شکمش اب نیاورده باشه بخش بیمرای استسقاء رو مطالعه بفرمایید و فعلا ماهی رو دست کاری نکنید تا مطمئن بشید تخم داره یا مریضه.

   پاسخ
 2. علی

  سلام
  من یه جفت گورامی بهشتی دارم که نر شروع کرده به ساخت لونه حبابی و تقریبا داره تکمیل و بزرگش میکنه…ماده هم شکمش باد کرده و کلا دنبال نر هستش و دائما باهم زیر لونه حبابین و حالات جفتگیری رو باهم میگیرن…ضمنا رنگ جفتشونم پررنگ تر از قبل شده و راه راهاشون زده بیرونو قشنگ تر شدن..‌‌
  مشکلم اینجاست که من با چندتا گیاه مصنوعی و کوزه و صدف یه گوشه آکواریوم مخفیگاه درست کرده بودم و اوناهم دقیقا رفتن بالای مخفیگاه لونه ساختن .حالا واسه تخمریزی که تخما میرن کف و نر باید جمشون کنه مشکلی پیش نمیاد؟چون پایین تقریبا اشغاله خودمم که جرعت نکردم جای مخفیگاه و تغییر بدم چون ممکنه استرس وارد کنم یا حبابارو خراب کنم.راهکار چیه؟
  لامپ آکواریوم هم شبا تا صبح روشن باشه مشکلی داره؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   احتمالا مقداری از تخم ها سوخت میشه. با این حال نیازی به تغیر دکور یا کاری نیست و اینکار بدتر به ماهیا استرس وارد میکنه.
   شب ها هم لامپ رو خاموش کنید و دلیلی نداره ۲۴ ساعته روشن بمونه. سعی کنید نور رو یکدفعه هم خاموش نکنید و ابتدا نور اکواریوم رو قطع کنید و پس از اون نور محل.

   پاسخ
 3. علی

  سلام آقا شهریار…سه روزه نر دائما درحال ساخت حبابه و ماده هم که شکمش پره ولی هنوز تخم نریختن دما هم رو ۲۸هستش…فقط تنها مشکلی که هست اینه که اصلا غذا نمیخورن یعنی ماده در حد یکی دو دونه میخوره ولی نر همونم تف میکنه.ازین غذا فایترا میدم بهشون…غذایی که به اسکارامم میدم هست ولی درشته واسشون.
  راستش من اصلا از لامپ استفاده نمیکنم.فقط شبا که میخوام بخوابم روشن میکنم و ماهیارو نگاه میکنمو آرامش خاصی میده و راحت تر میخوابم.البته چند شبه روشن نمیکنم و به شک افتادم که نکنه ماهیا خوششون نیاد.
  اینم عکساشون(تو واقعیت درشت ترن)
  http://uupload.ir/files/2tlw_img_20200206_225322.jpg
  http://uupload.ir/files/2d1f_img_20200206_225247.jpg
  http://uupload.ir/files/ucs0_img_20200206_225203.jpg
  http://uupload.ir/files/4589_img_20200206_225128.jpg
  http://uupload.ir/files/ttt2_img_20200206_225107.jpg

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   یکی دو نمونه غذای دیگه رو هم تست کنید غذای با کیفیتی که سایز دهان ماهی هاتون باشه تهیه کنید.

   پاسخ
 4. بنیامین

  سلام من ی جفت گورامی دو خال دارم که قبلا خیلی همو میزند ولی الن از صبح تا شب همو بوس میکنن ولی خبری از لونه هوایی نیست
  دماشون۳۰
  نور ۱۲ ساعت
  غذاشونم بیومار و جلبک اسپرلینا
  چیکار کنم لونه بسازه
  الن حدود دو ماه شکم ماده ۴ سانت پشت ابشش باد کرده اون چیه؟؟؟؟؟
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  1. jokson

   میگم شاید درست میکنه ماهی های دیگر میترکونن میشه بندازم تو لگن ببینم درست میکنم با نه

   پاسخ
 5. علی

  سلام.میشه برا بهتر شدن لانه حبابی از یه کیسه نایلون فریزر رو اب استفاده کرد؟و اینکه طبق متن بالا به جز بخاری نباید چیز دیگه ای تو اکواریوم گزاشت درسته؟و اینکه از کجا بدونیم گورامی مرغوبه ؟

  پاسخ
  1. علی

   هر چه قدر تو سایت گشتم نتونستم تشخیص نر ماده بودن گورامی دارف رو پیدا کنم.به جز تفاوت در سایز باله و گودی سر راه های تشخیص دیگه ای داره ؟

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   بله از کیسه فریزر هم میشه استفاده کرد.
   دما باید ثابت باشه و بخاری لازمه اما یک شعله ملایم هوا نیز لازمه تا آب جریان داشته باشه و تمام سطوح آب هم دما بشه فقط شعله ملایم باشه و آب رو متلاطم نکنه.
   برای تشخیص ماهی خوب باید تجربه داشت هباشید و اون نژاد رو بشناسید.

   پاسخ
 6. Sultan

  گورامی ماده شکم کروی تر و یا به اصطلاح تپل تری نسبت به نر داره

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   در گورامی دارف بالغ نرها خوش رنگ تر و پر رنگ تر از ماده ها هستند و باله های شکمی و پشتی نرها کمی تیز تر و دراز تر از ماده ها هست و ماده ها کمی نوک باله ها لب گرده.

   پاسخ
 7. ali.mns

  سلام. یه جفت گورامی دارف که ب نظرم جفت شده بودنو (کنار هم باله هاشونو باز میکردن و بدنوشونو خم میکردن و..)جدا کردم تو تانک مناسب گزاشتم و یه تیکه نایلون گزاشتم رو اب به جای گیاه و دما ۲۸ هست.نور غیر مستقیم هم دارن و یه کوزه هم براشون گزاشتم.نر هی میره تو کوزه میاد بیرون.امکانش هست که تو کوزه لونه درس کنه؟و اینکه لونه سازی چ قدر طول میکشه؟در ضمن ۱۰ ساعتی میشه به تانکی که گفتم منتقلشون کردم.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیر لونه حبابی رو روی سطح آب میسازند نه داخل کوزه ضمنا بعد از ده ساعت و بعد از جابجایی قرار نیست لونه بسازه و تولید مثل کنه بعد از جابجایی و دست کاری شدن کمی تولید مثل به تاخیر میوفته باید صبر کنید تا ماهی در محیط جدید جا بیوفته.

   پاسخ
   1. ali.mns

    سلام.ممنون از پاسخگویی .یه سوال دیگه داشتم.نر هی ماده رو دنبال میکنه ولی اصلا لونه ای نساخته تا ماده تخمریزی کنه.وقتی هم شیشه میزارم بینشون (چون زیاد کتک نخوره ) میان باز دوطرف شیشه باله هاشونو باز میکنن و بدنشونو خم میکنن و.. وقتی باز شیشه رو بر میدارم نر میفته دنبال ماده.شکم ماده هم مشکی شده یکمی هم پر هستو تورم داره.این برا ماده نشونه اینه که اماده هست ؟

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     هیچ مشکلی نداره و الکی هم نباید از هم جداشون کنید کمی دنبال هم کردن طبیعیه ولیکن درگیری خونین نباید داشته باشند فقط زمانیکه احتمال کشته شدن یکی بود باید از هم جداشون کنید نه همینطوری الکی.
     برای تکثیر باید صبر و حوصله داشته باشید.

     پاسخ
     1. ali.mns

      سلام.ببخشید نگفتید نشانه اماده بودن ماده چی هست.اگه امکانش هست اونم بگید.درگیری هم دارن ولی ب شدت زیاد نیست باله انتهایی ماده یکم پر پر شده ولی چیز خاصی نیس برا یه اک ۴۰ طول ۲۰ عرض ۲۰ ارتفاع یه گیاه مصنوعی با برگ های نواری زیاد تقریبا نیم متری گزاشتم جا برا قایم شدن داره.فقط یه چیزی ذهنمو درگیر کرده اونم این هست که وقتی بخوام ماهی ماده یا نر رو جدا کنم قراره برن هی قایم شن گرفتنشون سخت میشه. احتمال داره برا تخم ها و بچه ها مشکلی پیش بیاد یا اگه تخمی هم کف اب بیاد نر برش میداره؟ممنون میشم جواب بدید اقا مجتبی.نمیشه به ماهی فروشا اعتماد کرد شما بعترین مشاوره رو میدید.

      پاسخ
      1. مجتبی

       سلام
       ماده بیشتر در کنار نر شنا میکنه و شکمش متورم میشه و لوله تناسلی اونها میزنه بیرون.
       بله در گرفتن ماهی هیا مولد ممکنه به تخم ها و یا لاروهای تازه به دنیا اومده آسیب برسه.

       پاسخ
       1. ali.mns

        سلام.اقا مجتبی طبیعی هست بعد از ۳ روز انتقال جفت به تانک دیگه نر هنوز لونه درس نکنه ؟دو تا نر دیگه دارم اونارو امتحان کنم یا بازم صبر کنم ؟میشه هر سه تا نر رو بندازم تو اک یکیشون که لونه ساخت اونو بزارم بمونه یا اونموقع درگیری پیش میاد بین اونا؟و اینکه میکروورم برا بچه گورامی ها بعد از جذب کیسه زرد قابل خوردن هست دیگه.؟؟سه تا کالچر اماده کردم و یه بطری اب سبز برا بچه ماهی ها اینا کافی هستن یا بازم بزنم ؟ممنون از سایت خوبتون
        :)

        پاسخ
        1. مجتبی

         سلام
         سه روز که هیچی نیست حتی ممکنه هفته ها تولید مثل به تاخیر بیوفته ؟؟؟!!!
         بهتره دست کاریشون نکنید باید صبر و حوصله داشت هباشید چطور طی سه روز انتظار داشتین نر لونه بسازه و تولید مثل کنند ؟؟؟!!!
         آب سبز هنوز زود بوده اما روزهای اول اب سبز به بچه ها بدین و بعدا میکرو ورم

 8. جواد

  سلام میشه هم ماهی نر و هم ماهی ماده رو با هم اضافه کرد؟

  پاسخ
 9. جواد

  منظورم اینه که کدوم روش بهتره چون اگر هعی بخوام جابه جا کنم سخته به همین خوبی و سرعت تخم ریزی اتفاق میفته اگه با هم وارد شن

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بستگی به مولد ها و شرایط نگهداری داره اما جفت رو هم زمان اضافه کنید بهتره.

   پاسخ
 10. ali.mns

  سلام .اقا مجتبی داشتم ماهی ماده رو چک میکردم بدنش زخمی نشده باشه دیدم یه حوش مانند کوچیک قرمز تقریبا کنار لبش در اومده.برا درمانش چی کار میشه کرد.نزدیک سه سال هست ماهی اب شیرین نگه میدارم ولی تا به حال با این بیماری مواجه نشدم و اسمشم نمیدونم و نتونستم تاپیک این بیماری رو پیدا کنم.از یه سایت دیگه دیدم اینو نوشته بود :(ابتدا ب قرنطینه منتقلش کنید ودمارو تا ۳۲بالا ببریدنمک برای هر۱۵تا۲۰لیتر یک قاشق غذاخوری به اب اضافه کنیدواز دارو اموکسی سیلین استفاده کنید هر کپسولش رو برای ۴۰لیتر اب استفاده کنید هرروز سیفون کامل واضافه کردن اب بدون کلر وهم دما وتجدید دوز نمک ودارو از دارو های دیگه هم استفاده میشه مثل استامینوفن بدون کدئین یا تترا سایکلین .منبع *****)میشه در این مورد هم منو راهنمایی کنید.ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   لطفا از سایت های دیگه نام نبرید.
   نیازی به این کارها نیست فقط کیفیت آب رو بالا ببرید و اگر قبلا به آب نمک نزدین به ازای هر ۵۰ لیتر آب ۲۰ گرم نمک بدون ید تقریبا یک قاشق غذاخوری نمک بدون ید به آب اضافه کنید و فقط یک مرتبه ماهی رو حمام کوتاه مدت تتراسیکلین بدین فقط یک مرتبه در طول دوره درمان و تنها ۳ الی ۵ دقیقه و نه بیشتر. دما رو هم هرگز افزایش ندین و ثابت نگهدارید.

   پاسخ
   1. ali.mns

    سلام.اقا مجتبی .نمک زدم به اب قبل اینکه بگید.قرمزی جوش مانندش رفته و تیره شده.والا نمیخواستم اسم سایتو ببرم ولی هر دفعه یکی یه چیزی مینوشت میگفتید منبعشم بگید به خاطر اون گفتم.از سایت دیگه هم نام نمیبرم دیگه :)

    پاسخ
 11. علی اصغر ماهری

  سلام آیا میتونم گرامی دارف یا بهشتی رو در تنگ هفت لیتری نگه دارم اگر میشه چند تا

  پاسخ
  1. alirezaj

   سلام
   در این حجم مناسب نیس و ماهی اذیت میشه و نهایتا بشه یه جفت نگه داشت که درگیری پیش میاد.بهتره از فایتر استفاده کنید.

   پاسخ
 12. علی اصغر ماهری

  باشه ممنون قیمت حدودی فایتر و گورامی دارف رو می تونید ممنون میشم بفرمایید

  پاسخ
 13. رهام گلچای

  فایتر به نژادش ربط داره ولی کلا نرش گرون تره و در گورامی هم قیمت زیادی ندارد😉

  پاسخ
 14. ali.mns

  سلام.اقا مجتبی تقریبا سه هفنه گورامی دارف رو تو تانک دیگه جدا کرده بودم تخمریزی و لونه سازی نکردن.گفتم شاید از جفت باشه رفتم باز ۳ تادارف خریدم ایندفه همشونو کنار هم ریختم گفتم جفت شن جداشون میکنم.بالاخره دوتا جفت شدن ولی بعد از اونکه اونیکی ماهی هارو از تانک برداشتم و جفت موند ماده هی نر رو دنبال میکنه.الان چی کار میتونم بکنم تا تکثیر شن؟در ضمن ماده لونه درست کرده مگه امکان داره؟؟؟از تشخیص جنسیتشون هم اطمینان دارم.چطور میتونم عکسشونو بفرستم تا ببینید جنسیتشونو درس میگم یا نه ؟؟؟و اینکه دارف راه راه(قرمز با خط های ابی) با دارف ساده (قرمز) جفت میشه؟؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   رنگ های مختلف دارف با هم جفت میخورند ولی باید صبر و حوصله داشته باشید قرار نیست طی دو سه هفته ماهی تازه وارد تولید مثل کنه و اگر هم تولید مثل کنه شانسیه و از قبل اماده بوده و تخم داخل شکم ماده تشکیل شده بوده شما باید چند ماه به ماهی زمان بدین و صبر کنید و شرایط نگهداری خوب باشه تا تولید مثل کنن قرار نبوده طی فقط سه هفته ماهی تازه وارد تولید مثل کنه اینکه جابجا و دست کاریشون کردین طبیعیه تولید مثل به تاخیر بیوفته و حتی بین جفت ها درگیری پیش یاد.
   برای گذاشتن عکس راهنمای سایت رو مطالعه بفرمایید.
   https://www.onlypet.ir/help/
   این هم آپلود سنتر سایت
   https://www.onlypet.ir/upload/user

   پاسخ
   1. ali.mns

    سلام.اقا مجتبی اب رو چن مدت یه بار و چطورسیفون کنم که استرس نگیره ماهی؟؟؟کف بدون ماسه هستو فقط بخاری و شعله کم اکسیژن گزاشتم.و اینکه یه گیاه بزرگ نواری گزاشتم تو اک و احساس میکنم نمیزاره دو تا ماهی راحت شنا کنن.
    و اینکه به دلایلی مجبور شدم جفت رو به اک دیگه منتقل کنم و ابعادش ۳۰ طول ۱۵ عرض ۲۰ ارتفاع هست براشون کافیه یا ببرم اک کمی بزرگتر؟

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     عرض کم هست اما برای یک جفت گورامی دارف کافیه.
     با یک شیلنگ قطر پایین از کف آک سیفون بزنید.

     پاسخ
      1. مجتبی

       سلام
       سایت مال بنده نیست قربان.
       خب گورامی اولی باله های لب گردی داره و دومی باله های لب تیز به نظر نر و ماده میان.
       فضا هم بد نیست خوبه توکل بر خدا پیش به سوی تکثیر.
       به صورت کلی آک جا دار تر باشه بهتره چون باید امکان گرفتن والدین رو داشته باشید و بشه والدین رو از بچه ها جدا کرد.

       پاسخ
       1. ali.mns

        سلام.بین شما و اقا شهریار من و تو وجود نداره :)
        اون چیز سفید رو اب هم ابر هست که برا فیلتر استفاده میکنن.گفتم بزارم راحت لونه سازی کنن.بزارم بمونه یا بردارمش؟تازه اون ماده لونه سازی میکنه.طبیعی هست؟مگه نمیگن نر لونه میسازه؟؟؟

        پاسخ
        1. مجتبی

         سلام
         ماده در لونه سازی ممکنه کمک نر بده اما ندیدم کامل لونه حبابی بسازه.
         اینکه کجا لونه حبابی رو بسازند دست خودشون هست بنده گورامی بهشتی تکثیر کردم هرچی گذاشتم از برگ کاهو و پلاستیک و یونولیت و … اصلا زیرش نرفتن و گوشه آک برای خودشون لونه سازی میکردن.

پاسخ دادن به مجتبی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code