تکثیر و تولید مثل گورامی

در قسمت شناخت و نگهداری انواع گورامی ها  به برسی و شناخت  و نگهداری  انها پرداختیم، حال در این قسمت روش تکثیر انها را شرح خواهیم داد. امید است  مطالب ارائه شده در مورد گورامی ها مفید واقع شود

به ادامه متن توجه کنید

تولِید مثل انواع گورامی ها: تولید مثل در انواع گورامی ها و سایر لابیرانت دارها تا حدودی مشابه است ولی گاهی ممکن است برخی از گونه ها خصوصیات جزیی داشته باشند همه این ماهی ها برای تخم ریزی اقدام بساختن لانه های خاصی از حباب هوا می نمایند. ساختن لانه حبابی در تخصص ماهی نر است و برای ساختن آن ماهی نر مرتبا بسطح آب آمده و مقداری هوا با خود به داخل آب می برد و پس از آن حبابهای کوچک هوا در داخل دهان ماهی نر با لایه ای از بزاق دهان آغشته شده و به سطح آب رها می گردد. حباب های هوا در مجموع شباهت زیادی به کف صابون در روی آب دارد ولی حباب های حاصل از آن بسیار کوچک می باشند. اندازه حبابها از یک ماش بزرگ تجاوز نمی نماید. ماهی از گیاهان سطح آب برای نگهداری و اسکان دادن حبابها استفاده می نماید گاهی نیز ممکن است حباب های هوا زیر گیاهان داخل آکوآریوم و بخصوص زیر برگهای پهن قرار داده شوند

ساختن لانه حبابی توسط ماهی نر نشان از آمادگی تولید مثلی است و اگر در آکوآریوم ماهی ماده از جنس او وجود ندارد ، باید بلافاصله اقدام به تهیه جفت برای او نمود. ماهی نر هنگام انتخاب جفت و یا اظهار تمایل به ماهی ماده موجود در آکوآریوم ، ابتدا باله های خود را تا حداکثر ممکن گسترده کرده و به طرف ماهی ماده می رود. اگر ماهی ماده نیز همین عکس العمل را نشان دهد انتخاب جفت انجام گردیده است

ماهی نر بسیار کم حوصله است و اگر بعد از ساختن لانه حبابی و راندن جفت خود بطرف آن برای تخمریزی ، ماهی ماده آمادگی تخم ریزی را نداشته باشد ، جنگ و منازعه را با آن شروع کرده و با ضرباتی که با سر به طرفین بدن او وارد می کند و نیز با پاره کردن باله هایش ممکن است او را بکشد

در اوایل شروع نزاع بهتر است ضمن مواظبت دقیق به آنها فرصت بیشتری داده شود چون ممکن است تغییر عقیده داده و سر عقل بیایند. در غیر این صورت و ادامه نزاع باید ماهی نر را از آکوآریوم خارج نمود. چند ساعت بعد باید مجددا ماهی نر را داخل آکوآریوم ماده قرار داد. اگر منازعه باز هم شروع شود باید به همان منوال دو سه بار دیگر اینکار را ادامه داد تا سرانجام تخم ریزی انجام شود. در غیر اینصورت باید نسبت به تعویض ماهی نر یا ماده اقدام نمود. اگر انتخاب انجام گیرد، ماهی نر پس از ساختن لانه حبابی جفت خود را بزیر آن برده و بدن خود را خم کرده و هلال وار به دور ماهی ماده می چسبد. در اینموقع هر دو ماهی به آرامی و بدون شنا کردن بکف آکوآریوم افتاده و ماهی ماده تعدادی تخم از خود خارج می کند که بلافاصله توسط ماهی نر بارور می گردند. پس از آن ماهی نر جفت خود را رها کرده و تخمها را در دهان با حباب هوا و بزاق آغشته کرده و به زیر لانه حبابی می فرستد. این عمل چندین بار و برای مدت یکساعت یا بیشتر ادامه می یابد تا وقتی که تمام تخمها که معمولا ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد هستند ریخته شوند. پس از تمام شدن کار تخم ریزی ، ماهی نر بلافاصله ماهی ماده را به دورترین نقطه آکوآریوم از لانه حبابی تبعید کرده و حفاظت و مراقبت از تخمها را خود بعهده می گیرد. در این موقع بخصوص در آکوآریومهای کوچکتر از ۶۰ لیتر، بهتر است بلافاصله ماهی ماده از آکوآریوم خارج شود ، در غیر اینصورت دخالت وی در امر مراقبت از تخمها ممکن است باعث واکنش نر و مرگ ماهی ماده شود.

نکته: تبخیر آب تا حدودی باعث شکسته شدن برخی از حبابهاِی هوا می گردد. اگر چه ماهی نر به سرعت با ساختن حبابهای تازه کمبود آنها را جبران می کند، با وجود این حتما در آکوآریوم باید کاملا بسته باشد تا از خراب شدن حبابها جلوگیری شود. برای این منظور کافی است که روی آکوآریوم با شیشه پوشیده شود.

لانه حبابی بطور میانگین ۸×۸ سانتیمتر است و ضخامت آن یک سانتیمتر یا کمی بیشتر می باشد. پس از قرار گرفتن تخمها در زیر لانه حبابی، ماهی نر تعداد دیگری حباب هوا تولید کرده و زیر تخمها قرار می دهد. تخمها را با دقت زیاد می توان بین حبابهای هوا مشاهده نمود. حرارت لازم برای تخم ریزی و نگهداری از آنها بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتِیگراد است. در این حرارت لاروها معمولا دو روز پس از لقاح از تخم خارج می شوند. لاروها ابتدا شکل بچه قورباغه را (قبل از دگردیسی) دارند و داخل حبابهای هوا می مانند . اگر نوزادی از داخل حبابها بداخل آب بیفتد ، ماهی نر بلافاصله آن را تعقیب کرده و با حباب هوایی که به دور او درست می کند وی را بداخل لانه حبابی متصاعد می سازد. سه روز بعد کم کم حبابهای هوا شروع به خراب شدن کرده و نوزادها که در این زمان قسمت عمده کیسه زرده آنها جذب گردیده است به طور دسته جمعی شروع به شنا می نماِیند. اگر یکی از بچه ها از گروه خارج شود بلافاصله توسط ماهی نر به گله بچه ها بازگشت داده می شود. سه هفته بعد از تولد که بچه ها می توانند از خود مراقبت نماِیند ، ماهی نر دیگر کار خود را خاتمه یافته می داند و بچه ها را بحال خود رها میکند و همچنین ممکن است گاهی شروع به خوردن آنها کند. بنابراین اگر ماهی نر تاکنون از آکوآریوم خارج نشده است باید بلافاصله اقدام به خارج کردن وی نمود

نکته: در تکثیر و پرورش این ماهی ها چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه و دقت قرار گیرند .اکثرا تازه واردها ممکن است در آکوآریوم خود حتی اقدام به تکثیر ماهی بنمایند ولی پس از اینکه سن بچه ماهی ها به ۱۵ تا ۳۰ روز برسد تمام و یا عده زیادی از آنها خواهند مرد. دلیل اصلی آن را فقط می توان در دو کلمه مختصر نمود: تغذیه بد. بچه این ماهی ها در شروع شنای ازاد احتیاج زیادی به غذای زنده میکروسکوپی دارند و اگر آکوآریوم بسیار کوچک و تمیز باشد ، غذای کافی برای آنها تولید نمی شود. برای پرورش بچه ماهی ها حجم آکوآریوم باید حداقل ۶۰ لیتر باشد. عمق آب داخل آن باید بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و به اندازه کافی گیاه در آن کاشته شود. آب آکوآریوم حتما باید کهنه باشد تا غذای کافی تولید نماید. اگر مقداری گیاه مرده و در حال پلاسیدن در آکوآریوم باشد نه تنها مضر نیست بلکه از نظر تولید غذا بسیار مناسب نیز می باشد. اگر نمی توان در آکوآریوم و یا مخزن دیگری اقدام به پرورش انفوزوئرها نمود که ریزترین مواد غذایی زنده می باشند می توان پس از تخم ریزی مقدار کمی کاهوی له شده و مقدار خیلی کمی غذای ماهی که به صورت پودر در آمده است در داخل آب ریخت تا در داخل آکوآریوم انفوزوئرها که غذای اصلی بچه ماهی ها است تولید شوند. در صورتی که در اکواریومی مجزا پرورش انفوزوئرها صورت میگیرد در مراحل اولیه رشد و نمو بهتر است روزی دو سه بار و هر بار دو سه لیوان آب سبز محتوی فیتوپلانکتن و انفوزوئر به آکوآریوم لاروها اضافه نمود. با رشد ماهی میتوان از غذاهای دیگری نیز استفاده نمود. به طور مثال دافنی ریز یا غذاهای دیگر باید موقعی به آنها داد که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند. در هفته سوم عمرشان لابیرانت ها تشکیل می شوند واز این پس قدرت مقاومت آنها بیشتر خواهد شد و حتی میتوانند به سطح اب امده و نفس بگیرند. اگر در این مدت سطح آب کثیف شده یا لایه ای از چربی و مواد دیگر روی آن را بپوشاند، باید با تماس دادن یک ورق کاغذ با سطح آب ، مواد اضافی روی آنرا برداشت نمود(میتوان از روش های دیگری نیز کمک گرفت).

برای تولید و پرورش تجاری و زیاد آن می توان در استخرهای کوچک اقدام به تکثیر آنها نمود. اگر تغییرات درجه حرارت بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد ماهی ها بخوبی تولید مثل خواهند نمود. در یک حوضچه کوچک با ابعاد ۲×۲ متر حتی اگر دو جفت نر و ماده گذاشته شوند ، معمولا رقابتی با یکدیگر انجام نخواهند داد. در چنین شرایطی مواد غذایی میکروسکوپی به اندازه کافی تولید خواهد شد و مصرف گاهگاهی دافنی ریز مفید خواهد بود. هرگز نباید ماهی جنگجو یا بتا را در استخرهای کوچک تکثیر نمود. طبیعتا این ماهی ها شکارچی و گوشتخوارند و در شرایط طبیعی غذای اصلی آنها را سخت پوستان کوچک تامین می نمایند. اگر چه این ماهی ها سریعا به خوردن غذاهای مصنوعی عادت می نماِیند ، اما با وجود این باید گاهگاهی غذای زنده مانند کرم خاکی خرد شده ، دافنی ها، تکه های کوچک گوشت بدون چربی(دل) ، ماهی و یا میگو به آنها داد.

نکته مهم : برای تکثیر این ماهی ها بهتر است مقداری گیاه شناور در سطح آب قرار گیرد تا لانه حبابی بین آنها ساخته شود. اگر گیاه شناوری روی آب وجود نداشته باشد ماهی نر تقریبا تمام گیاهان ریشه دار داخل آکوآریوم را خراب کرده و بر روی آب می برد.

طرز تکثیر و پرورش گوارامیها: ابتدا آکواریومی که ارتفاع آب آن ۱۵ سانتیمتر باشد را با آب که دارای سختی ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای مناسب ۲۷ درجه سانتیگراد باشد، مهیا و آماده می سازیم.

برای جلوگیری از مزاحمتهای احتمالی دور آکواریوم پوشیده می شود (مثلا سه طرف اکواریوم) که از بیرون برایشان مزاحمت ایجاد نشود و داخل آکواریوم شن یا ماسه و شعله اکسیژن قرار داده نمیشود. گوارامیها قادرند از سطح آب اکسیژن بگیرند و باید در محیطی آرام و ساکت و بدور از مزاحمتهای دیگران و بدون تلاتم آب تخمریزی کنند.

چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی در روی سطح آب قرار دهید. از آنجائیکه گوارامیهای نر خیلی زیاد علاقه به تخمها و نوزادان دارند با شتاب و عجله می خواهند صاحب نوزاد شوند و این عجله و شتاب در مواقعی که ماهی ماده آمادگی نداشته باشد اختلاف بوجود می آورد و ماهی نر شروع به زدن و کندن دم و باله های ماهی ماده می کند. اگر ماهی ماده همچنان بی میل و بی رغبت به تخمریزی باشد، انچنان ضربات شدیدی را خواهد خورد که گاهی منجر به تلف شدن ماهی ماده خواهد شد. وجود چند شاخه گیاه طبیعی و مصنوعی پناهگاهی برای ماهی ماده خواهد بود که بتواند لابلای آنها پنهان و مخفی شود و بتدریج ماهی ماده آماده خواهد شد و با گذشت چند ساعت اعلام آمادگی برای تخمریزی خواهد کرد. و بدون ناراحتی و درگیری و با بدن سالم و شاداب به کنار ماهی نر خواهد آمد و با راهنمایی ماهی نر به قسمت لانه هوایی هدایت می شود. و در آنجا آرام باقی می ماند و در چندین مرحله با ماهی نر تخمریزی می کنند.

بنابراین نحوه تخمریزی و مراحل انجام کارها بترتیب اهمیت بشرح زیر است.

آکواریوم محل تخمریزی باید دارای آبی با سختی بین ۶ تا ۸ درجه Dh و دمای ۲۷ درجه سلسیوس یا سانتیگراد باشد. ارتفاع آب حداکثر ۱۵ سانتیمتر و دور آکواریوم پوشیده شود. اکسیژن داخل آکواریوم قرار نمی گیرد چون باعث تلاتم آب خواهد شد و گوارامیها محیط آرام و ساکت را دوست دارند. هیچگونه شن و یا ماسه در کف قرار ندهید(مگر تانک گیاه کاری شده باشد و تانک تخصصی تکثیر نباشد). هرگز برای آنها مزاحمت ایجاد نکنید. چند شاخه گیاه(مصنوع یا طبیعی) داخل آکواریوم قرار دهید تا علاوه بر اینکه محیط طبیعی برای ماهیها ایجاد می شود، ماهی ماده بتواند در لابلای آن در مواقع ضروری پنهان شود. با ایجاد چنین محیطی حالا می توانید ماهی نر را بداخل آکواریوم بگذارید. ماهی نر شروع به ساختن لانه هوایی می کند و با بزاق دهانش از سطح آب هوا می گیرد و بصورت حبابهای بلوری شفاف در سطح آب بصورت لانه هوایی به خانه سازی می پردازد. بیشتر دوست دارد در بین گیاهان باشد. اگر گیاهان برگ دار پهن استفاده شود، در زیر برگ گیاه لانه هوایی ایجاد می کند. و سر پناه مناسبی برایش خواهد بود. و مکان مناسبی برای تخمها و لاروها در چند روز اول است.

بعد از گذشت ۲۴ ساعت حالا نوبت به معرفی ماهی ماده خواهد بود. بآرامی ماهی ماده را داخل آکواریوم قرار دهید. دقت کنید، کوچکترین ضربه ای به بدن ماهی ماده باعث صدمه جدی و یا اینکه احتمالا از شدت درد و ضربه وارده به بدنش تخمریزی را به تأخیر می اندازد که در این فاصله چون حوصله ماهی نر کم است امکان ضربه زدن شدید به ماهی ماده زیادتر می شود و ممکن است ماهی ماده تلف شود. بنابراین با حوصله و بآرامی ماهی ماده را در کنار ماهی نر قرار دهید. با اضافه شدن ماهی ماده به آکواریوم، حرکات زیبا و دیدنی ماهی نر شروع خواهد شد. بطوریکه رقصهای زیبا و با ایجاد حرکاتی موزون که بهمراه این حالت، آبششها را باد می کند و ژست مخصوصی می گیرد و با گاردهای زیبا به دور و اطراف ماهی ماده می چرخد و همراه رقص، ماهی ماده را به آغوش می گیرد و به زیر لانه هوایی که ساخته است می برد و خیلی زود خانه اش را تکمیل تر و بزرگتر می کند. سپس ماهی ماده را دعوت به تخمریزی در محل لانه هوایی می کند. اگر ماهی ماده آماده باشد در همان ساعات نخست اعلام خواهد کرد و برای تخمریزی به زیر لانه هوایی می رود و خیلی آرام می ایستد و تخمریزی شروع می شود. و چندین ساعت تخمریزی طول می کشد و در هر نوبت تخمها در داخل لانه هوایی چیده می شود چنانچه ماهی ماده به هر دلیلی آماده نباشد و از کنار ماهی نر فرار کند و به طرف دیگری برود. این عمل باعث عصبانیت ماهی نر خواهد شد. ماهی نر دوباره دنبال او می رود و از او دعوت بعمل می آورد و چنانچه با بی میلی و فرار ماهی ماده روبرو شود شروع به زدن ماهی ماده می کند. ماهی ماده که احساس خطر می کند سعی در مخفی و پنهان شدن دارد که در این مرحله وجود گیاهان بکمک او خواهند بود و او در لابلای آنها دور از ماهی نر ساعتی پنهان می شود. این تعقیب و گریزها و ضربه زدنها ساعتها ادامه خواهد داشت و در مواقع عصبانیت ماهی نر در هر دفعه با حمله تکه ایی از باله یا دم و یا از بدن ماهی ماده را کنده و با بی رحمی تمام با او رفتار می کند. اگر ماهی ماده نتواند بخوبی خود را مخفی کند، خیلی زود بد شکل و بد قیافه و بی حال و پژمرده و نیمه جان می شود و چنانچه اوضاع به همین صورت پیش برود تلف خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید قبل از آنکه ماهی ماده به این وضع دچار شود، چندین شاخه گیاه حتما در آکواریوم قرار دهید و در صورتیکه تشخیص دادید ماهی ماده آمادگی تخمریزی ندارد او را سریعا از آنجا خارج کنید. چنانچه ماهی ماده اعلام آمادگی نماید در نهایت حداکثر بین ۲۴ الی ۴۸ ساعت جفت تخمریزی خواهند کرد و پس از پایان تخمریزی ماهی ماده را به آکواریومی که از قبل آماده کرده اید و دارای آب سالم و تمیز و آماده دارد منتقل کنید و مقداری داروی متیلن بلو به آب اضافه کنید تا زخمهای ماهی ماده عفونی نشوند و سپس ماهی ماده را با غذاهای زنده برای مرحله بعدی که باید ۱۵ روز آینده باشد آماده نمائید. خیلی زود قسمتهای کند شده بدن ماهی ماده ترمیم خواهد شد و بحالت اول بر می گردد بنابراین همه نگرانیها پایان خواهد یافت. مسئولیت و مراقبت از تخمها بعهده ماهی نر خواهد بود. بنابراین ماهی نر در آکواریوم باقی می ماند و شما می توانید تخمها را در داخل لانه هوایی مشاهده نمائید.

ماهی نر از تخمها مراقبت می کند و گاهی که در اثر ترکیدن حبابهای هوایی بعضی از تخمها به پایین می افتند سریعا ماهی نر با دهان برداشته و آنها را مجددا به داخل لانه هوایی بر می گرداند. ماهی نر مرتب این عمل را تکرار می کند و بخوبی تخمها را تمیز می کند و برایشان حبابهای جدید می سازد و از آنها بخوبی مراقبت بعمل می آورد. تا اینکه تخمها بعد از ۳۶ ساعت باز خواهند شد. همچنان نر فعالیت می کند و تمام لاروهای تازه بدنیا آمده را تمیز می کند و دوباره به حبابهای هوایی بداخل لانه بر می گرداند. از زمانیکه تخمها تبدیل به لارو می شوند. حداکثر تا سه روز ماهی نر در کنار لاروها باقی می ماند بعد از آن بهتر است ماهی نر را برداشته و لاروها را به تنهایی نگهداری کنید. در این سه روز که ماهی نر از آنها مراقبت می کند هیچگونه غذایی احتیاج ندارند و از کیسه زرده ای که در زیر شکمشان دارند تغذیه می کنند. از این مرحله به بعد چون لاروها قد می کشند و قادرند بخوبی شنا کنند و به تمام نقاط دیگر آکواریوم می روند و از فرمان پدر اطاعت نمی کنند و در نهایت ماهی پدر عصبانی می شود و آنهایی که از لانه دور می شوند را با عصبانیت می خورد، پس برای محافظت از بچه ها بهتر است ماهی نر را در روز چهارم بردارید.

تغذیه لارو ها: از روز سوم معمولا لاروها قادرند شنای آزاد داشته باشند و می توانند موجودات ریز زنده را صید کنند و بخورند. بهترین این موجودات ریز زنده در این مرحله برای لاروها می تواند آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنها باشد. که برای این منظور همانطوریکه قبلا گفته شد بایستی از یک هفته قبل برایشان تدارک دیده و پرورش داده باشید. حالا باید از ظرفی که در آن کشت و پرورش آنفوزوئر و فیتوپلانکتن داده اید یک لیوان از آن آب را بردارید و در تمام سطح آکواریوم لاروها بآرامی پخش کنید. تا لاروهای گوارامی خیلی زود بتوانند در تمام نقاط آکواریوم براحتی آن موجودات زنده ریز را که همراه آن آب به آکواریومشان وارد شده است را بخوبی صید کنند و آنها را بعنوان غذا بخورند. روزانه چهار نوبت باید بدین ترتیب به آنها غذا بدهید و معمولا تا پنج روز غذای آنها بدین روال خواهد بود. رنگ آب آنها سبز خواهد شد که مناسبترین آب برای رشد لاروهای گوارامی همان آب سبز است. بعد از گذشت پنج روز لاروها کمی بزرگتر شده اند و حالا قادر خواهند بود که از نوزادان میگوی نمکی که تازه از تخم باز شده اند و ریز هستند تغذیه بعمل آورند. (دقت کنید نباید از نوزادان میگو که در ۲۴ ساعت یا بیشتر از تخم در آمده اند استفاده کنید زیرا نوزادان میگو بصورت میکرونی رشد می کنند که البته اندازه رشد آنها را با چشم نمی توانید مقایسه کنید. و در این مرحله لاروها قادر به خوردن آنها هستند.) نوزادان میگو در مدت ۲۴ ساعت بعد از باز شدن رشد می کنند و قد می کشند که بزرگ بودن آنها باعث خواهد شد لاروهای گوارامی قادر بخوردن آنها نباشند ولی نوزادان میگوی تازه از تخم درآمده ریز هستند و لاروهای گوارامی انها را روی هوا می زنند و کاملا شکم لاروها توپ و برآمده می شود و شما می توانید تشخیص دهید که آیا آنها غذا خورده اند یا خیر؟ چنانچه مشاهده نمودید که شکم لاروها خالی است باید مجددا به آنها غذا بدهید. چنانچه تعداد لاروهای گوارامی زیاد هستند، بهتر است آنها را به محیط بزرگتری که از قبل مهیا و آماده ساخته اید انتقال دهید و در آنجا با رعایت تمام اصول صحیح و با حفظ و کنترل زنجیره های مراقبتهای ویژه پرورش دهید.

توجه: دیده شده است که یک جفت گوارامی حدود دو هزار عدد تخم گذاشته است و تمام آنها تبدیل به لارو شده اند ولی بدلیل عدم رعایت اصول مربوط به تغذیه و در واقع گرسنگی تمام آنها تلف شده اند. اهمیت پرورش آنفوزوئرها و فیتوپلانکتنهای گیاهی و استفاده در تغذیه در مراحل اولیه زندگی لاروها آنقدر مهم است که نتیجه تکثیر را بطور کلی عوض می کند و سپس بعد از گذشت پنج روز لاروها چون قد می کشند و بزرگتر می شوند قادرند بخوبی از نوزادان میگو تازه بدنیا آمده بخوبی تغذیه کنند و با سرعت رشد خواهند کرد. مشکل نگهداری لاروها اساسا تا ۱۵ روز اول زندگیشان است. مسئله مهم دیگر گوارامیها اختلاف اندازه آنها است که خیلی زود ریز و درشت خواهند شد یعنی تمام لاروها به یک اندازه رشد نخواهند کرد. بعضی ها که بهتر غذا خورده اند سریعتر رشد می کنند و بزرگتر می شود و بهمین ترتیب بین اندازه آنها اختلاف زیادی به چشم می خورد و این خطری است که چنانچه گرسنگی ببینند بزرگترها به کوچکترها حمله می کنند و آنها را طعمه قرار می دهند و در بین آنها عادت همجنس خواری پیش خواهد آمد که روزانه تعداد زیادی از آنها توسط هم نوعانشان از بین خواهند رفت و روز به روز تعداد آنها کمتر خواهد شد. که چاره کار تغذیه مناسب است و باید در هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کرد. یعنی بزرگترها را جدا و با همدیگر نگهداری کنیم و کوچکترها را هم با همدیگر نگهداری کنیم و تمام اصول و برنامه غذایی آنها را بدقت انجام دهیم و طبق یک برنامه مرتب و منظم هر ۱۵ روز یکبار آنها را سایزبندی کنیم. برای این منظور می توانید از تورهایی که چشمه های متفاوت دارند به اندازه مورد نیاز درست کنید و ماهیها را داخل آن تورها قرار دهید آنهایی که کوچکترند از چشمه های تور بخوبی عبور می کنند و بزرگترها در داخل تور باقی می مانند و با زحمت کمتری آنها سایزبندی خواهند شد. چنانچه این اقدامات را انجام دهید تعداد زیادی از لاروها به ثمر خواهند رسید. باید توجه داشته باشید بهترین راندمان و درصد موفقیت به صورت تجاری زمانی است که از ابتدای تخمریزی تا عرضه به بازار فقط ۳% درصد خطا داشته باشید (یعنی از هر ۱۰۰ عدد لارو فقط ۳ عدد آن از مرحله تخمریزی تا فروش تلفات بدهید) چنانچه بیشتر از ۳% خطا دارید و تلفات می دهید باید برگردید و بدقت از اول تا آخر تمام برنامه کارتان را مرور کنید و نواقص آنرا برطرف سازید. و در هر قسمت که اشکال دارید باید سریعا برای رفع آن اقدام نمائید تا از تلفات بیشتر لاروها جلوگیری بعمل آید

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

399 دیدگاه در “تکثیر و تولید مثل گورامی

 1. play fish

  نظرتون چیه در مورد تانک تصویه اب سنگ خود ماهی حدود ۷ سانت تانکش ۸۰ سانت ارتفاع ۱۵ دماش هم ۳۰ درجه (دماشو با شوفاژ تنظیم کردم دیگه کمتر نمیاد ) ماهیو تازه گزاشتمش تو تانک مادش هم تو تانک اصلیمه که اگه نره حباب بزنه مادشم میارم پیشش بیشتر میخام بدونم تصویش چه طوره ۳۰۰l/h اضتراب میندازه یا نه چون اینترنال نیست یه کیسه فریزر هم براش گزاشتم اخر تاک سنگ بزرگرو اطرافشو کامل گرفته و دیگه چه کاری باید بکنم و مادشو کی اضافه کنم بهتره اینم عکس تانک +خود ماهی:
  http://www.axgig.com/images/11402042599004449548.jpg

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   یه جوری سوال پرسیده بودین که باید کلی فکر میکردیم تصفیه آب سنگ ماهی کاش یه ویرگول بینشون میذاشتین ، ،،، ،
   قشنگ شده ولی نیازی به سنگ نبود فکر کن اگر یکی از اینا بیوفته روی شیشه کف چه فاجعه ای میشه
   نیازی به فیلتر هم نیست بهتره از گیاه طبیعی و گیاه رو آبی استفاده کنید نیازی به پلاستیک هم نبود حالا گذاشتین ولی اگر ماهی نر بره یه گوشه دیگه حباب درست کنه چی بنظر بنده فقط باید آب مناسب باشه دیگه خودش میره حباب و لونه درست میکنه.
   اینطوری نیست که بعدا ماهی ماده رو اضافه کنید از همین الان بذارید در کنار هم باشن فقط اگر درگیری دارن با شیشه جداشون کنید تا هم رو ببینن و بعد از یک هفته ۱۰ روز شیشه رو بردارید و بذارید کامل در کنار هم باشن اینطوری اگر جدا باشن تکثیر موفقی نمیشه مخصوصا اینکه نر و ماده هم رو نمیبینن و در یک جا نیستن بنده بعید میدونم اینطوری جفت بخورن.

   پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   این چیزا تجربیه و باید از حالات و رفتار ماهی متوجه بشید و یا از روی توم شکمش.

   پاسخ
 2. khcomengavr

  سلام خدمت دوستان عزیز
  سوالم اینه که به چه علت میگن نباید کف آکواریوم تکثیر گورامی شن ریخته بشه؟؟؟
  من یه جفت گورامی انداختم تو آکواریوم تکثیر که برای حباب سازی از یه پر کاهو استفاده کردم
  نر حبابهایی به اندازه دانه های ریز در حد شن ریزه کنار و زیر برگ کاهو ساخته
  ماده به اندازه یه ۲ میلی متر از طرفین شکمش ورم کرده و رفته لابلای سنگ و کوزه مخفی شده و فقط واسه حباب گیری و تنفس به سطح آب میاد و تا میاد بالای آب نر دنبالش میکنه
  و سوال دومم اینه که منظور از آماده شدن ماهی ماده چیه؟؟؟
  یعنی اگر تخم تو بدنش نباشه سریع شروع به تخم سازی میکنه؟؟؟
  ضمنا تخم سازی اصولا تو بدن ماده چه مدت زمان طول میکشه؟؟؟
  یعنی با تحریک شدن برای تکثیر و تولید مثل خود به خود تخم سازی صورت میگیره یا اینکه باید دوره تخم سازی تکمیل بشه بعد برای تکثیر پیش نر رها بشه؟؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   برای این گفته شده در آکواریوم تکثیر گورامی شن نداشته باشید تا بهتر بشه کیفیت آب رو کنترل کرد و یا اگر تخم ها افتاد کف آکواریوم ماهی نر بتنونه اونها رو برداره و بذاره داخل حباب های روی سطح آب.
   نه سریع که شروع به تخم سازی نمیکنه یعنی اینکه با نر جفت بخوره و آماده تولید مثل باشه و زیاد با هم دعوا نکنن.
   نه اول بای دنر و ماده در کنار هم باشن و جفت بشن بعدا تخم تشکیل بشه.
   زمانش رو فقط نمیدونم چقدر هست.

   پاسخ
   1. ناشناس

    سلام
    ماهی نر و ماده من تخم ریزی کردند با اینکه چند روز ماهی نر تو آکواریوم بو اما نتونست زیر برگها حباب بسازه و الان کلی تخم روی اب و روی برگها معلقه
    ضمنا ماهی نر از ماده حداقل نیم برابر کوچکتره
    ایا امکانش هست با این شرایط تخمها هچ بشن
    لطفا راهنمایی کنید

    پاسخ
    1. ناشناس

     فکر کنم ۱۰۰۰ تا تخم روی سطح آب شناوره
     لطفا کمک کنید

     پاسخ
    2. مجتبی

     سلام
     اگر ماهی نر موفق شده باشه تخم ها رو بارور کنه ممکنه برخی از اونها هچ بشن و الان دیگه نمیشه کاری کرد و باید صبر کنید ببینید چی میشه اما بنظرم باید بیشتر تخم ها خراب بشن.
     بهتر بود نر یا بزرگتر از ماده باشه و یا همسایز نه نصف ماده ؟؟!!

     پاسخ
     1. ناشناس

      من فکر میکنم زمانی که نر ماده رو بغل میکنه همزمان با خارج شدن تخم اسپرم رو هم خارج میکنه درسته??
      شاید باورت نشه ۱۰۰۰ تا تخم بیشتره
      یعنی برای حفظ بقای تخم ها حباب الزامیه?
      ماهی ماده رو خارج کنم یا بمونه پیش نر?

      پاسخ
      1. مجتبی

       سلام
       دقیقا درست فرمودین و در همون لحظه تخم ها بارور میشن اما اگر نر زیاد کوچکتر از ماده باشه تخم ها بجای اینکه روی بدن نر ریخته بشه تا بارور بشن توی آب رها میشن و ممکنه بارور نشده باشن.
       الان بنظرم دستشون نزنید بهتر باشه چون فکر میکنم اگر تور بزنید داخل آب همه تخم ها برن زیر آب و خراب کاری بشه فعلا صبر کنید شاید یه تعدادی هچ بشن بهترین کار اینه که دستشون نزنید.

       پاسخ
       1. ناشناس

        سلام
        ممنون از پاسختون
        الان نگاه کردم دیدم یه سری از تخمها هچ شدن ودارن دم کوچیک میکروسکوپی که از ته تخم بیرون اومده رو تکون میدن
        با این حساب بیشترشون بدون حباب هچ شدن
        ضمنا ماهی ماده رو جدا کردم انداختم تو یه اکواریوم دیگه
        اونجا هم بدون وجود ماهی نر نزدیک شاید ۵۰۰ عدد تخم ریخت
        برام جالب بود که بدون نر تخم ریخت
        باز هم ممنون

        پاسخ
 3. مهرداد

  با سلام خدمت دوستان من از یه جفت گورامی سه خال تخم گرفتم.ولی تعدادی از تخم ها رفته زیر آب یعنی دیگه بدرد نمیخوره که نر برشون نمیداره؟؟؟؟بعد به نظرتون تخم آرتمیا رو کی براشون تهیه کنم که آرتمیای یه روزه بتونم بهشون بدم؟؟؟ممنون میشم راهنماییم کنین دیروز عصر تخم ریختن کی هچ میشن؟؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   وقتیکه تخم ها هچ شدن شما آرتمیا رو آماده کنید چون چند روز اول لاروها از کیسه زرده زیر شکمشون تغذیه میکنن و نیازی به غذا ندارن و بعد از شنای آزاد باید با آرتمیا تغذیه بشن.
   تخم ها احتمالا امروز و یا فردا هچ میشن مدتش بستگی به دما و شرایط نگهداری هم داره.

   پاسخ
   1. مهرداد

    آقا مجتبی ممنون از شما.از امروز صبح اکثر تخم ها تبدیل به لارو شدن خدا رو شکر.تعدادشون خیلی زیاده.حالا یه سوال دارم از خدمتتون اینکه همه جا نوشته بعد سه روز استفاده از کیسه زرده تازه آب سبز بدین به لاروها تا ۵ روز بعد آرتمیا بدید بهشون.یعنی من باید حدودا ۵ روز دیگه آرتمیا درست کنم که میگوی ۲۴ ساعته بهشون بدم اگر الان درست کنم که تا اون روز خیلی بزرگ میشن درسته؟سوال بعد شما در مورد تشخیص جنسیت گورامی بهشتی اطلاع دارین؟ممنون از پاسختون

    پاسخ
    1. .sina

     سلام
     ببخشید جای استاد مجتبی جواب میدم .
     شما تا حالا تجربه درست کردن آرتمیا رو دارید یا دغعه اولتونه چون کار آسونی نیست سختم نیست ولی آسونم نیست اگه بار اولتون هست از همین الان تلاش کنید تا اگه موفق نشدیدی تا اون روز پنجم چاره داشته باشید و بچه ماهیا تلف نشن از غذای خیلی ریز شده هم میتونید استفاده کنید.

     پاسخ
    2. مجتبی

     سلام
     دوست عزیزمون آقا سینا پاسخ درستی دادن و بنده هم موافقم.
     فقط قرار نیست ۵ روز به لاروها آب سبز بدین به نظر بنده فقط سه روز اول کافیه و بعدا با آرتمیای تازه هچ شده تغذیشون کنید.
     تشخیص جنسیت گورامی بهشتی هم خیلی تابلو هست و از روی رنگ و اندازه باله ها کاملا مشخصه مخصوصا اگر توی گله باشه بنظرم اگر جفت خوب دیدین بخرید چون تکثیر راحتی هم دارن.
     نرها خوش رنگ تر و بزرگتر و باله های بلند تری دارن البته ماده هم دیدم که باله هایی به بلندی نر داشته ولی خب کم رنگ تر هستن و شکم گرد تری دارن و نرها بدنی کشیده دارن مخصوصا اگر توی گله باشن نر و ماده ها در کنار هم شنا میکنن و میتونی یک جفت خوب رو با هم شکار کنی.

     پاسخ
 4. مهرداد

  آقا سینا ممنون از راهنماییتون اتفاقا این فکر به نظر خودم هم رسید که هم بلد بشم چون بار اولمه هم اینکه تخم هایی که خریدم خراب نباشه بازم ممنون.آقا مجتبی من یه جفت گورامی بهشتی دارم مغازه دار به عنوان جفت داد بهم .روزای اول باله کمری یکیش کوتاهتر بود و یکم پهن ولی الان نوک تیز شده فقط حدود یک سانت از اون کوتاه تره و تو اکثر حالاتها هم هر دو همه چیزشون مثل همه رنگ یکیش بعضی مواقع تیره میشه و شکم هر دو هم مثل همه صافه.یه سوال دیگه یه جفت سیلور دالر دارم روی بدن اون که فک میکنم ماده هست ذو تا لکه سیاه هست بعضی مواقع پر رنگ میشه بعضی مواقع اصلا پاک میشه علتش چیه؟و این که سایزشون خیلی بزرگ نیست متوسط هستن الان یعنی بالغ هستن؟یا حتما باید به بزرگترین اندازه برسن؟ببخشید زیاد سوال کردم بازم ممنون.من خیلی علاقه دارم به ماهی مخصوص تکثیر و زیاد سوال برام پیش میاد خوشحالم که این سایتو پیدا کردم و دوستان خوبم راهنماییم میکنن.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب اینطوری که نمیشه تشخیص جنسیت داد باید عکس بذاریید ولی اگر فروشنده گفته جفت هستن اعتماد کنید.
   اون دالرها هم تشخیص جنسیتش سخته و از روی باله شکمی هست اما تغییر رنگ ماهی طبیعیه و بستگی به شرایط داره مثلا نور – دما – استرس – تغذیه و ….
   برای بلوغ ماهی که اندازه مهم نیست بلکه سن ماهی مهمه اما در برخی مواقع باید هر دوی اینها رو داشته باشه .
   خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.

   پاسخ
 5. مهرداد

  ممنون از شما.اندازه دالر ها تقریبا طول ۸ و عرض ۵ سانتیمتر است.باله مخرجی یکیش نوک تیز و قرمز و یکیش گرد و سفید.به نظر خودم جفتن.خیلی هم با هم میگردن.بعضی مواقع ماده باله مخرجیشو کنار نره میلرزونه.به نظرتون نگهشون دارم احتمال جفت خوردن دارن؟آقا این اب سبز بو لجن میده من میترسم بریزم تو اکواریوم مشکلی نداره؟؟؟ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   درباره دالر در بخش خودش سوال بپرسید.
   بله اون قرمزه نره و اون سفیده ماده.
   به راحتی هم جفت میخورن.
   نه آب سبز قرار نیست اینقدر بریزی که بو بگیره و اصلا مشکلی نداره اگر مشکلی داشت که توصیه نمیکردیم استفاده کنید.

   پاسخ
 6. مهرداد

  آقا من چند تا سوال در مورد تانک تکثیر گورامیها دارم ممنون میشم کامل و ظریف جوابمو بدید.
  ۱- لارو های من ۲ روزه هستن کی نر رو از پیششون بردارم؟
  ۲-کی سنگ هوا رو باز کنم؟
  ۳-الان همشون زیر کیسه فریزر چسبیدن کیسه رو کی از رو آب بردارم؟
  ۴-از روز چندم آب سبز بدم؟هر روز چند وعده؟و برای آکواریوم لاروها که ۲۰ لیتر آب داره هر وعده چه مقدار؟
  ۵-الان آّب اکواریوم نصفه هست کی نیاز هست کامل آب کنم که بچه ماهیها فضا کم نیارن؟
  ۶-کی میتونم از کف آب رو سیفون کنم و فضولات و آشغالها رو بردارم؟
  واقعا ممنون میشم اگه کامل توضیح بدید بسیار سپاسگذارم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   ۱ – همین الان و یا فردا در اولین فرصت.
   ۲ – تا بچه ماهی ها بزرگ نشدن لزومی نداره و اصلا هم سنگ هوا نذاشتین مهم نیست چون گورامی هستن و لابیرنت دارن و نیازی به سنگ هوا ندارن فقط اگر بخاری داخل آکواریوم دارید بله حتما باید سنگ هوای ملایم زیر بخاری بذارید تا دمای سطوح مختلف آب یکسان بشه و آب گرم بالا نباشه آب سرد پایین به این نکته خیلی دقت کنید .
   حالا چرا گفتم زیر بخاری بذارید چون لاروها به بخاری نچسبن و کباب نشن.
   ۳ – فعلا بذار باشه تا دیگه هیچ بچه ماهی زیرش نباشه و یا با دست کمی حرکتش بده بچه ها اگر جابجا شدن و حرکت کردن و مطمئن شدی بچه ای بهش نچسبیده کیسه پلاستیک رو بردار.
   ۴ – از روز سوم چهارم روزی سه وعده به اندازه ای که آب رو کمی سبز رنگ کنه البته هر مرتبه آب سبز تر میشه ولی دیگه اینطوری نباشه که کامل سبز تیره بشه.
   ۵ – هیچ وقت فعلا اگر آب به آب بشن تلف میشن شما صبر کن غذاخور بشن اون هم غذای معمولی نه آب سبز و آرتمیا بعدا وقت برای این کارها هست سعی کن از این کارهای عجیب و غریب فعلا انجام ندین که تلفات سنگین میدین.
   ۶ – هیچ وقت مثل همون قسمت ۵ و نهایتا اگر آب زیاد کهنه هست با یک شنگ هوا به آرومی کمی آب از کف خارج کنید تازه باید خیلی دقت کنید تا بچه ها رو داخل نکشه اصلا سیفون نمیخواد ولش کن.

   پاسخ
 7. مهرداد

  آقا مجتبی بسیار ممنون از پاسخ کامل و جامعتون

  پاسخ
 8. مهرداد

  آقا مجتبی همون طور که شما فرمودید نر رو جدا کردم گذاشتم پیش ماده ولی ماده نر رو میزد.جداشون کردم الان بینشون شیشه هست ولی از پشت شیشه دارن واکنش نشون میدن به هم هر دو هم تیره شدن.چیکار کنم؟چه مدت دیگه باز میتونم ازشون تخم بگیرم؟شکم ماده از بعد از تخم ریزی هنوز پر هست کامل خالی نشده مثکه.در مورد آرتمیا من چقدر درست کنم که هم در روز بتونم سه وعده بعدم هم غذای فردا آماده باشه و بار جدید بذارم برای ۲ روز بعد؟که بی میگو نمونن؟ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب بذار فعلا از هم جدا باشن اما اگر رنگشون تیره شده به دلیل کیفیت بد آب هست.
   ضمنا مقدار آرتمیا رو دیگه خودتون باید بر اساس مصرفی که دارید تشخیص بدین و بنده چی بگم.

   پاسخ
 9. ناشناس

  میدونم جاش اینجا نیست اما ……..
  اگه میشه بهم بگید زیباترین ماهی آب شیرین چه ماهی است؟!
  البته همه ماهیها زیباهستن …اما میخام شما هم بهم معرفی کنید..البته دیسکس رو خودم میدونم…بغیر از دیسکس و فلاور

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   این که خیلی سلیقه ای هست. خب سیچلایدهای افریقایی رو من ترجیح میدم. فوق العاده اند. به عنوان نظر شخصی گفتم وگر نه ماهی زیبا زیادن و سلیقه ای هست. الان شاید ده پونزده تا ماهی همین الان اومد تو ذهنم که خیلی زیبان ولی میگم سلیقه هست و دیگه نمیشه به عنوان سوال مطرح کرد.

   پاسخ
 10. mehrdadr

  با سلام.تانک بچه گورامی های من که یک هفتشون هست بسیار کثیف هست بخاطر آب سبز.تهش کاهو له شده مونده و شیشه ها سبز شده و داخلش پیدا نیست.اگه مهتابی روشن نکنم دیگه تاریک تاریک میشه واسه بچه ماهی ها.اشکال نداره مهتابی رو ظهر تا شب روشن بذارم؟براشون بد نیست؟بعد این آب کثیف نمیکشه ماهیا رو؟کی میتونم سیفون کنم؟اشکال داره یه لجن خور بذارم داخل تانک برای تمیز کردن شیشه؟ بعد به نظرم تعدادشون کمتر شده.ولی جنازه هم نمیبینم.علت مرگشون چی میتونه باشه؟تغذیه رو رعایت کردم هم آب سبز هم آرتمیا.ممنون میشم راهنماییم کنین.

  پاسخ
  1. .sina

   سلام
   خب شما شیشه رو تمیز کنید سیفونم فکر کنم خطرناک باشه بچه ماهیارو بکشه تو فعلا نه لجن خوار هم نندازید بهتره کاهو له شده هم با تور جمع کنید آب کثیف هودش میتونه باعث مرگشون شده باشه ولی بچه ماهی همینه نمیشه همشون زنده بمونن که مدلشه یه تعدادی باید حذف بشن دیگه قانون طبیعته.
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   بنظر میاد دیگه خیلی شور شده باشه ؟؟؟!!!! چرا تکه های کاهو رو ریختین داخل آب خب اینها قارچ میزنن و بچه ها رو میکشن بعد قرار نیست اینقدر آب رو سبز کنید هر جوری شده اون کاهو ها رو از آب خارج کنید.
   ضمنا لجن خوار هم بچه ماهی ها رو میخوره.
   راستی یه سنگ هوای خیلی ملایم هم بذارید درسته گورامی نیازی نداره ولی الان وضع فرق میکنه حتما استفاده کنید البته خیلی ملایم .

   پاسخ
 11. mehrdadr

  ممنون آقا مجتبی سنگ هوا رو گذاشتم ملایم.من بخوام دست کنم تو آب یا تور بندازم به بچه ماهی ها گیر میکنه.میتونم آروم بچه ها رو با شلنگ مکش کنم تو یه ظرف بعد آب رو تعویض کنم؟؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اره میتونید از یه شلنگ سیلیکونی استفاده کنید. البته شاید خیلی از دوستان موافق اینکار نباشن ولی خب من خودم چندین و چند بار از همین روش برای خارج کردن بچه ها استفاده کردم و مسئله ای پیش نمیاد

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   صحبت های آقا شهریار رو قبول دارم ولی بنده باشم اصلا دست به بچه ها نمیزنم و آب رو هم تعویض نمیکنم و فقط با شیلنگ سیلیکونی آشغالها رو خارج میکنم.

   پاسخ
   1. مهرداد

    با سلام خدمت دوستان.من تعدادی بچه گورامی دو خال ۱۵ روزه دارم.که متاسفانه بدلیل بی تجربگی تعدادیشون هنگام سیفون کردن از بین رفتن.ولی بعد از یک هفته از سیفون کردن گذشته الان کلی بچه ماهی سفید شده کف آب میبینم علتش چیه؟؟؟نصفشون مردن.تغذیه رو دارم روزی ۳ تا ۴ بار آرتمیا میدم هر دفعه هم ۳ تا ۴ سرنگ.آب تانک زلال هست فقط کفش مقداری سبز و جلبک خشک شده هست بخاطر آب سبزی که قبلا میدادم.اکثرا ماهیها میرن کف تانک دنبال آرتمیا ممکنه اونجا غذای فاسد خوردن؟؟؟چند بار هم زرده تخم مرغ داخل توری رو کمی تو آب زدم تا ذرات ریزشو بخورن.لطفا کمکم کنید.از زیاد غذا خوردن هم میمیرن؟؟

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     خب اینها تلف شدن و بعدا بدنشون قارچ زده و یا اول قارچ زدن و بعدا تلف شدن.
     خب احتمالا همون ذرات زرده تخم مرغ توی آب گندیده و اینطوری شده ضمنا سیفون کردن برای تانک بچه ماهی ها ریسکه و از این اتفاقات زیاد میوفته و ممکنه دچار شوک حرارتی شده باشن و یا آب کلر دار اضافه کردین و …
     ضمنا ممکنه درصد نمک آب رفته باشه بالا و بنظر بنده دیگه نیازی به آرتمیا ندارن و میشه با غذای مخصوص بچه ماهی و یا پودر غذاهای معمولی و مرغوب استفاده کنید.

     پاسخ
 12. مهرداد

  ممنون از شما.شرایط آب کاملا ثابت بود از لحاظ دما.از امروز واسه اینکه آب نمک زیاد نشه آرتمیا رو رو پارچه میریزم میدم.و یک پارچ آب برای رقیق کردن آب اضافه کردم.یکی میگفت اگه میخوای ماهی های خوبی پرورش بدی تا یک ماه بهشون آرتمیا بده.بنظرتون چکار کنم؟؟از لحاظ سخت بودنش مشکلی ندارم دیگه بوسیله پارچه هم میدم.فقط میخوام غذای خوب بدم که ضعیف نمونن.اگه اندازه آرتمیا زیاد بشه مشکلی نیست؟؟زیاد بخورن چیزیشون نمیشه؟؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب اگر آرتمیا مصرف کنید که بهتره ولی خب در کنارش از غذای شرکتی مرغوب هم استفاده کنید.
   ضمنا زیاد بخورن مشکلی نیست ولی دیگه خیلی هم زیاد نخورن که مریض بشن و یا اضاف بیاد.

   پاسخ
 13. davood akbari

  با عرض سلام و خسته نباشد خدمت خوبای این سایت
  من یه آکواریوم ۱۰۰/۵۰/۳۰ دارم فردا میخام ۲ تا از گورامی طلایی هایی که توش دارمو به تانک ۴۰/۴۰/۴۰دیگه منتقل کنم تمام توضیحاتم خوندم ولی همه pm هارو نخوندم
  من باید آب آکواریومی که طلاییا توش بودنو به اندازه ۱۵ سانت بریزم تو تانک جدید چون بهتر از آب تازس
  فقط اینکه به نظر شما ۱۵ سانت کم نیس? برای سیفون آب تانک چه کار کنم?
  در قسمت تکثیر آنجل گفتین متیلن بلو بزنید برای گورامیم لازمه? بجای آب سبز هم میخام از sera micron استفاده کنم تا چند وقت باید sera micron بخورن‌ بعد چند وقت میتونم کرم خونی پودر شده بدم
  ممنونم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   کی و کجا گفتن که باید از آب تانک قدیمی استفاده کنید ؟؟؟!!! ممکنه اون آب آلوده باشه و کار درست این هست که سیکل آب آکواریوم جدید رو طی کنید و بعدا ماهی ها رو منتقل کنید و درست هم آب به آب و هم دماشون کنید. البته اگر ماهی رو برای قرنطینه منتقل میکنید بله کلا از همین آب استفاده کنید البته اگر آب موردی نداره ولی برای سایر موارد نه هرگز از آب تانک قدیمی استفاده نکنید تازه برای همون قرنطینه هم همچین کار درستی نیست ولی خب حداقل به ماهی شوک کمتری وارد میشه.
   ضمنا برای تکثیر بهتر اینه که اصلا ماهی مولد رو جابجا نکنید و یا اگر مجبور شدین یا کلا از همون آب تانک اصلی استفاده کنید و یا حداقل ۵۰ درصد از آب تانک قبلی استفاده کنید چون حدس میزنم شما قصد تکثیر دارید بهتون توصیه میکنم اصلا گورامی ها رو جابجا نکنید و یا کلا از آب تانک اصلی استفاده کنید.
   بله اگر متیلن بلو مصرف کنید بهتره.
   تا ۲ – ۳ رو.ز اول مصرف کنید و بعد از اون از آرتمای زنده استفاده کنید.
   بنظر بنده اصلا از کرم خونی منجمد و کرم توبیفکس استفاده نکنید و از غذاهای شرکتی مخصوص بچه ماهی ها استفاده کنید.

   پاسخ
 14. davood akbari

  دوباره سلام خواستم بگم وقتی تخم ریزیشونو کردن چجوری مادرو ?خارج کنم ینی بگیرمش حبابارو بهم نمیزنه بعدش توی مطالبه خود این سایت نوشته آبی که توش باکتریه استفاده کنید بهتره آب تازه نباشه هر چقدرم تو نواب تهران گشتم sera micron پیدا نکردم مجبور شدم آب سبز درست کنم
  پس اگر این سایت راجب تکثیر اشتباه گفته که باید اب تان کهنرو بریزی حتما آکواریومم باید بیشتر از ۱۵ سانت پرش کرد راجب اینکه چقدر اب بریزم و کی سنگ هوا بذارمم بگین متشکرم

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   اره ابی که سیکل شده بهترین گزینه است. ضمن اینکه اگه خواسته باشین برای گورامی های نوزاد غذا تو خود تانک فراهم کنید مطمئنا اب کهنه و سیکل شده گزینه مناسبی هست. این رو در نظر داشته باشید که منظور از اب کهنه این نیست که بذارین اب یه گوشه کهنه بشه(منظور اب کهنه اکواریوم در حال فعالیت هست) ببینید اب تازه هیچ چیزی رو در خود نداره و ماده مغذی برای تغذیه لاروها تو این اب گیر نمیاد و توزادها از دست میرن. اصولا تانک های نوزادان چنین گونه هایی یا گیاه کاری شده یا اینکه تو خود اکواریوم انفوزوئر تولید میکنن یا از اب سبز استفاده میکنن یا از محصولات تجاری. حالا شما نسبت به تجربتون یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید.
   اب تانک در هر شرایطی چه برای نوزاد و چه برای مولد باید سیکل شده باشه. اکواریومی هم که گیاه کاری شده باشه یا به یکی از روش ها انفوزوئرها در اون پرورش پیدا کنند بهترین گزینه هست. این سایت چیز اشتباهی رو ننوشته و اصولی ترین شرایط و ایده ال ترین حالت رو مطرح کرده. حالا میشه با تجربه موارد دیگه رو هم بهش اضافه کرد که در قسمت کامنت ها بنده و بقیه دوستان واسه همین کار در خدمت بازدیدکننده ها هستیم
   موفق باشید

   پاسخ
 15. davood akbari

  سلام خدمت همتون
  گورامی ماده با نر یذره خوبن بعضی وقتام دنبال هم میدون منم با شیشه جداشون کردم پشت شیشه همدیگرو میبوسن ولی بعد که میان بیرون ماده پشت گیاها قایم میشه منم میبینن وقتی بهشون نزدیک میشم یا غذا میدم قایم میشن در صورتی که تو اون تانکم بااون ماهیها بودن میومدن جلو فقط مادهه میره کف آب ولی خوب غذا میخوره بدنشم خدارو شکر سالمه ماهی نر هم حباب درس نمیکنه از کجا باید بفهمیم درس میکنه ? مادمم شکمش پر پشت شیشه باهمن بدون شیشه میدونو در میرن امروز ساعت ۴ بعد از ظهر نر و انداختم ۳ ساعت بعد ماده حالا چ چکار کنم براشون اگه لطف کنید بگید ممنون میشم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   شما اشتباه کردین نباید ماهی مولد رو اینقدر دست کاری و جابجا کنید.
   یکبار جفتشون بدین و دیگه تمام دستشون نزنید تا تولید مثل کنن نه اینکه دم به ساعت جابجاشون کنید فقط اگر زد و خورد شدید و خونین داشتن با شیشه جداشون کنید نه اینکه دنبال هم کردن جداشون کنید ؟؟؟!!

   پاسخ
 16. davood akbari

  راستی وقتی تخم گذاشتن تخمها اومد روی سطح اب من مادرو چجوری بگیرم جدا کنم تخمها بهم نخوره?? اگه ممکنه اول به اون کامنت بالاییم جواب بدین بعد به این کامنت
  ازتون ممنونم آقا شهریار آقا مجتبی

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اول صبر کنید تخم بذارن و بعدا اگر ماده مزاحم بود خیلی آروم و بدون به هم زدن آب و ایجاد تلاطم ماهی ماده رو بگیرید و جداش کنید.
   ضمنا لطف کنید سوال تکراری نپرسید و برای دریافت پاسخ صبر کنید.

   پاسخ
 17. davood akbari

  سلام آقا مجتبی آقا شهریار
  شیشرو برداشتم دوباره ماده قایم شد
  نمیدونم چرا
  منم میرم جلو جفتشون قایم میشن
  راستی منظور سایت از پوشوندن دور آکواریوم چیه تو سایت گفته ۳ طرف تانکو بپوشونید منم ۳ طرفشو با روزنامه پوشوندم بنظرتون سوتی دادم یا کارم درسته????
  حالا چیکار کنم اعصابم خورده یه بار تو عمرمون خاستیم تفننی یه چی بره عشق خودمون درس کنیم خواهش میکنم کمک کنید :'(

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب ترسیدن و کاملا طبیعیه و نباید اینقدر اونها رو دست کاری کنید و کمتر تشریف ببرید نزدیک آکواریوم.
   کار درست رو همین شما کردین و منظور همین بوده.
   شما هیچ کاری نکنید و فقط کیفیت آب و دما و تغذیه رو بالا نگهدارید همین دیگه بقیه رو خودشون انجام میدن فقط دست کاریشون نکنید و اصلا برای همین گفتن اطراف آکواریوم رو بپوشید ؟؟!!

   پاسخ

پاسخ دادن به حسین لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code