لیست ماهیان اب شیرین (صفحه سوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۳


سیچلاید زرافه ای

نام علمی :Nimbochromis venustus

نام های رایج:سیچلاید زرافه ای،ونوستوس

خانواده : cichlidae

خلق و خو:مجاجم و تندخو

دما :۲۸-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهای زنده،منابع گوشتی با پروتئین بالا

سازگاری:با وجود اینکه پرخاشگر است ولی با سایر سیچلایدهایی که قدرت مقابله با ان را داشته باشند میتوان نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


تگزاس

نام علمی : Herichthys cyanoguttatus

نام های رایج : تگزاس سیچلاید تگزاس Rio Grande cichlid , Rio Grande perch

خانواده : Cichlidae

خلق و خو:قلمرو طلب و تند خو

دما :۲۸-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار ، غذاهای حبه ای ، بعضی از غذاهای پولکی و کرمهای خونی و غذاهای زنده و یا یخ زده را می پذیرد.(دل گاو وگوسفند را بسیار می پسندد) در کل نسبت به غذا سخت گیر نیست

سازگاری:ماهی پرخاشگری به شمار می اید و بهتر است به صورت انفرادی یا با سیکلید های بزرگ و قوی هیکل نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ردتیل

نام علمی:Phractocephalus Hemioliopterus

نام های رایج: ردتیل Redtail catfish

خانواده: Pimelodidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۸

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،ابزیانی را که در دهانش جای بگیرد میبلعد

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار بزرگ باید نگهداری شود این ماهی میاهیانی که در دهانش جای بگیرد را میخورد

توضیحات بیشتر


ردتیل

نام علمی:Gymnocorymbus ternetzi

نام های رایج: تترای دامن سیاه،تترای سیاه، بلک ویدو

خانواده: characidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار از انواع غذاهای خشک تا غذاهای گوشتی و فریز شده

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو و ارام اما از نگهداری این ماهی کنار ماهیان باله بلند باید خوداری کرد

توضیحات بیشتر


سوارتل

نام علمی: Xiphophorus hellerii

نام های رایج: سوارتل(تلفظ صحیح: سوردتیل)، دم شمشیری، swordtail

خانواده: peocilidane

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: خنثی (۷ الی ۷.۵)

تغذیه: کرم فشرده،انواع غذاهای خشک و تازه

سازگاری:با انواع گیاه خواران و سایر ماهیان صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


جگوار

نام علمی: Parachromis managuensi

نام های رایج: سیکلید جگوار، کاتانگا

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۸

تغذیه: همه چیز خوار بوده و میتوان با غذاهای زنده یا غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو تغذیهه شود

سازگاری: بسیار مهاجم است و بهتر است به صورت انفرادی نگهداری شود

توضیحات بیشتر


مارمالاد سیچلاید

نام علمی: Labeotropheus fuelleborni

نام های رایج: سیکلید مارمالاد ،کالیکو

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۸ الی ۸.۵

تغذیه: تقریبا همه چیز خوار میباشد و از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی و زنده را میتوان به این ماهی خوراند

سازگاری: کمی خشن میباشد اما میتوان با سایر سیکلید های دریاچه مالاوی مانند اوراتوس و سخت پوستان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


نام علمی: Herotilapia multispinosa

نام های رایج: افرا،سیچلاید رنگین کمان

خانواده:Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده از غذاهای خشک تا غذاهای گوشتی و زنده را میتوان به این ماهی داد

سازگاری: نسبتا صلح جو میباشد و میتوان با سیچلاید های ارام و صلح جوی دیگر نگهداری شود

توضیحات بیشتر


نام علمی: Labidochromis caeruleus

نام های رایج: ماکرو، سیچلاید الکتریکی

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: رژیم گیاهی با افزودن غذاهای گوشتی و زنده

سازگاری: سازگار با سایر سیچلایدهای دریاچه مالاوی نظیر مارمالاد سیچلاید

توضیحات بیشتر


نام علمی: Pimelodus Pictus

نام های رایج: گربه ماهی پیکتوس ، پیکتس

خانواده: Pimelodidae

دمای : ۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۷

تغذیه: تقریبا همه چیز خوار میباشد و از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی و زنده کوچک را میتوان به این ماهی خوراند

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان اب شیرین که خلق و خوی تندی ندارند، از نگهداری این ماهی کنار ماهیان کوچک خوداری کنید

توضیحات بیشتر


نام علمی: Ctenolucius hujeta

نام های رایج: باراکودا

خانواده: Ctenoluciidae

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۸

تغذیه: غذاهای زنده و گوشتی مورد علاقه و نیاز این ماهی گوشتخوار و زنده خوار است

سازگاری: خلق و خوی خشنی ندارد ولی ماهیانی که قادر به خوردنشان باشد و سایز کوچکی داشته باشند را حتما شکار خواهد کرد

توضیحات بیشتر


نام علمی: Bagrichthys Macracanthus

نام های رایج: بلک لانسر، گربه ماهی نیزه دار

خانواده: Bagridae گربه ماهیان

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: کرم خونی منجمد،کرم سفید، کرم های خاکی، غذاهای رایج ماهیان گیاه خوار و گوشت خوار،  دل و جگر گوساله، رژیم غذایی زنده مانند ماهیان طئمه کوچک، ارتمیا، دافنی، و ….

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان اب شیرین، در کل ماهی کاملا صلح جویی است ولی ماهیان بسیار کوچک را خواهد خورد

توضیحات بیشتر


نام علمی: Parachromis dovii

نام های رایج: سیچلاید گرگی،

خانواده: سیچلایدها (Cichlidae)

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۷.۵

تغذیه: انواع غذاهای رایج گوشتی و خشک و غذاهای زنده

سازگاری: ماهی بسیار خشنی است و در قلمرو خود ماهی دیگری را نمیپذیرد

توضیحات بیشتر


نام علمی:Iranocichla hormuzensis

نام های رایج: سیچلاید ایرانی

خانواده: سیچلاید ها (Cichlidae)

دمای :۲۸ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۸

تغذیه: غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:

توضیحات بیشتر


نام علمی : Auchenoglanis occidentalis

نام های رایج:کت فیش زرافه ای، دماغ زرافه ای

خانواده : گربه ماهیان > Claroteidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما :۲۱ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: همه جیز خوار. از رژیم خشک تا گوشتی و زنده

سازگاری:با اکثر ماهیان صلح جو سازگار میباشد. میتوان با ماهیان گوشتخوار معمولی نیز نگهداری شود. ماهیان بسیار ریز برای این ماهی طعمه محسوب میشود و نباید کنار ان نگهداری شوند

توضیحات بیشتر


نام علمی :Aplocheilus panchax

نام های رایج: پنچاکس، پانچاکس

خانواده : Aplocheilidae

خلق و خو: کاملا صلح جو و ارام

دما :۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه: این ماهی گیاه خوار است ولی هر نوع رژیم غذایی از خشک تا گوشتی را میپذیرد. میتوان از غذاهای زنده مانند ارتمیا نیز در تغذیه انها استفاده نمود

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان گیاه خوار صلح جو.برخی گیاه خواران مهاجم مانند تایگر بارب میتواند به باله این ماهی اسیب برساند. با برخی گوشتخواران کوچک و صلح جو و ارام نیز سازگار است.

توضیحات بیشتر


نام علمی :Tilapia buttikoferi

نام های رایج:سیچلاید زندانی،ملوان، بوتیکوفری

خانواده : cichlidae

خلق و خو:مجاجم و تندخو

دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۸

تغذیه:رژیم ماهیان گوشتخوار و سیچلایدها ، غذاهای زنده،منابع گوشتی

سازگاری:انواع کوچک را میتوان در گروه با سایر سیچلاید های هم سایز نگهداری کرد و بزرگترها بهتر است به صورت تک گونه و یا با ماهیان جسور و هم سایز نگهداری نمود

توضیحات بیشتر


نام علمی :Clarias batrachus

نام های رایج:کت افریقایی, کت فیش راه رونده

خانواده :گربه ماهیان > Clariidae 

خلق و خو: کمی پرخاشگر و تا حدودی صلح جو

دما : ۱۰ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه:هر نوع غذایی از خشک گرفته تا گوشتی و زنده

سازگاری: این ماهی در هر شرایط و در انواع همین گونه با ماهیان مختلف واکنش های خاص خود را دارد. ماهیان کوچک و هم سایز دهان ماهی بدون شک طعمه خواهند شد. در شب ممکن است باعث برهم زدن ارامش تانک شود. با ماهیان بزرگ و هم سایز و جسور کاملا سازگار است. ماهیان ضعیف و ترسو رابطه خوبی با این ماهی نخواهند داشت

توضیحات بیشتر


نام علمی :Pseudomystus siamensis

نام های رایج:کت فیش زنبوری، کت فیش بامبل بی

خانواده :گربه ماهیان > Bagridae

خلق و خو: صلح جو و شبکار، با ماهیان هم سایز و بزرگتر مشکلی ندارد

دما : ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه:هر نوع غذایی از خشک گرفته تا گوشتی و زنده

سازگاری: این ماهی با ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود به راحتی سازگار است. به دلیل شب کار بودن ممکن است باعث ازار سایرین شود ولی به طور کلی با ماهی هم سایز تا بزرگ مخصوصا گوشتخواران مشکلی نخواهد داشت

توضیحات بیشتر


نام علمی :Pseudotropheus crabro

نام های رایج:سیچلاید زنبوری، سیچلاید بامبل بی

خانواده :سیکلیده (سیچلاید مالاوی)

خلق و خو: پرخاشگر و تندخو

دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۲ 

تغذیه: در اسارت هر نوع غذای گیاهی و گوشتی و رژیم زنده را میپذیرد

سازگاری: نمیتوان انها را با هر نوع ماهیی نگهداری کرد چون تند خو و پرخاشگرند. یک تانک جمعی از سیچلایدهای مالاوی بهترین گزینه میباشد. میتوان به صورت جمعی و تک گونه نیز نگهداری شوند و با هم سازگار میباشند به شرط داشتن اکواریوم بزرگ و دکربندی شده

توضیحات بیشتر


پایان صفحه سوم

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۴ ………….. صفحه ۲……………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

84 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه سوم)

 1. مرتضی

  سلام وقت بخیر ممنون از پاسخگویی های مفیدتون
  یه سوال داشتم از این ماسه های اکلیلی گرفتم برا آکواریوم
  حالا که ماهی هام سفیدک زدن دم خوره و یکی یکی دارن میمیرن بنظرتون از ماسه اکلیلی ها نیس؟ منشا فلز ندارن یه وقت؟
  چون به کس دیگ هم دادم از ماسه اکلیلی ها ماهی های اونم همینطور دم خوره سفیدک وچشمشون دراومده و میمیرن

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   سلام
   ربطی نداره
   شما چرخه ازتت درست باشه
   سیفون هفتگی باشه
   غذا و دمات مناسب باشه
   همه این موارد از واجباته که خب ۸۰درصد رعایت نمیکنن و آب کثسف میشه و ماهی ضعیف و مریضر
   مطمئن باش هییییچ بیماری به آک نمیاد با رعایت این موارد
   با شن اکلیکی هم اصلا نوافق نیستم خیییلی مصنوعی میکنه اما سلیقه ایه
   شن ممکنه آهکی هم باشه اما باعث سفیدک نمیشه

   پاسخ
 2. مرتضی

  سلام وقت بخیر اگه یادتون باشه گفتم ماهیام سفیدک گرفتن و دم خوره و خودشون میکشن به صخره و تصفیه
  دمای آب بالا بردم تا ۳۲ ۳۳ یکی مشت نمک بدون ید هم اضاف کردم به آب و یه محلول ضدعفونی آبی رنگ اضاف کردم
  اما تا امروز ده تا از ماهیام مردن متاسفانه چند روز پیش یه داروی دیگ گرفتم براشون اونم روش نوشته ضدعفونی و آبی رنگه ریختم اونم تا ثیر نداشت امروز یکی دیگ گرفتم روش نوشته ضد سفیدک اما اینم آبی رنگه با قبلی هایکیه یا نه فرق داره؟ اونا نوشته بود ضد عفونی ضد قارچ این نوشته ضد سفیدک اما بازم همون رنگیه
  و هنوزروی تن زندانی هام خیلی سفیدک داره اما مال بقیه زیاد نیس و اینکه مدفوعشون مث نخ سفید تو آب معلق میمونه ک دقیق نمیدونم مال کدومشون چکار کنم حالا بنظرتون؟ آب برا ی آکواریوم گذاشتم کنار کم کم آب رو سیفون کنم یا یه دفعه عوض کنم آب رو چون سه بار دارو ریختم تا الان براشون

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   سلام
   اااییییی چقدر بد
   تو اینا چیزی جز آب نیست الکی اب و جوهره اصلا هم تاثیر نداره خیلی هم بی کیفیت حالا هر شکرتی چه ابزی پروران چه آبنوس چه جی بی ال و سرا همه چرتند
   هفته ای یک سوم سیفون کنید تاثیرش خیلی بیشتر از اون آشغال هاست
   غذا با کیفیت باشه فله نباشه تا مدفوعش درست شه و عصاره سیر هم قاطی غذا بکنید
   کیفیت اب از همه مهم تره این کیفیت اب رو بالا ببرید

   پاسخ
   1. مرتضی

    چطور کیفیت آب رو بالا ببرم؟ من چون وارد نبودم اولش چرخه‌ی آب رو طی نکردم ک آقا مجتبی گفتن از اون هس این مریضی ها الان چکار کنم در حال حاضر؟ یه ظرف بزرگ از دیشب آب کنار گذاشتم یه دفعه عوض کنم یا کم کم هر شب ۳۰ درصد سیفون کنم؟
    و اینکه الان دارو ریختم امروز سیفون کنم یا از سه روز دیگ؟
    غذاشون شرکتی هس رو بستم همش چینی نوشته 😂فقط روش عکس پرت و فلاور هس ک گفتن برا رنگدانه ماهی هم خوبه و نوشته redاگه شما مارک یا شرکت بهتری میشناسین معرفی کنین و روزی چند بار غذا بدمشون؟ و اینکه اگه نکته ای هس توی نگهداری اکواریوم حتما بهم بگین چون تازه واردم
    اون عصاره سیر هم توضیح بدین بی زحمت چطور تهیه کنم

    پاسخ
    1. محمد پارسا

     هفته ای یک سوم سیفون دیگه
     الان باکتوزیم بگیرید و تاپیکا رو بخونید و مدیا و فیلتر بگیرید و طی کنید
     هر هفته یک سوم نه هر شب!!
     غذا دو وعده هر وعده دو الی سه دونه و باید توع داشته باشید در غذا نه یک نوع بعد تروپیکال خوبه و جی بی ال و هستند و موجوده باقی خیلی کم هستند
     عصاره سیر از مغازه اکواریومی بگیرید

     پاسخ
    2. Sina.A

     سلام.نیازی نیست عصاره سیر رو تهیه کنید.
     ابتدا سیر رو تا جایی که امکان داره رنده و له کنید.سپس با کمی آب قاطی کنید که رقیق بشه بعد از صافی رد کنید اینطور عصاره سیر درست میشه.این چیزا که تو آکواریومی هستن معلوم نیست داخلشون چی ریختن.البته اگر محلول های شرکتی معتبر بود مثل سیچم،جی بی ال ،سرا ،تترا خوبه و میتونید تهیه کنید.

     پاسخ
 3. مرتضی

  سلام خسته نباشید ببخشین پرت کوتوله و دماسونی و جوئل فیش و تگزاس و گورخری و ماکرو
  باهم کنار میان؟

  پاسخ
  1. Sultan

   سایز اکواریوم؟تعداد هرکدام؟جنسیت؟
   خیلی کم توضیح دادید

   پاسخ
 4. مرتضی

  سلام سایز آکواریوم یک متری هس از این چینی ها یه دونه جوئل فیش دارم، یه پرت، یه گورخری ‌‌، سه تا دماسونی دوتا لنجن خوار
  سایز ماهی ها کوچیک هس البته دماسونی ها یک خورده بزرگترن ولی نه خیلی
  این ترکیب خوبه؟ و اینکه چی میتونم اضاف کنم بهش؟ ترجیحا ماهی های رنگی و زیبا باشه
  ماکرو میشه؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   میتونید ابتدا دکور و مخفیگاه رو افزایش بدین و بعدا برای جوعل و گوره خری یک جفت تهیه کنید .

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code