لیست ماهیان اب شیرین (صفحه سوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۳


سیچلاید زرافه ای

نام علمی :Nimbochromis venustus

نام های رایج:سیچلاید زرافه ای،ونوستوس

خانواده : cichlidae

خلق و خو:مجاجم و تندخو

دما :۲۸-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهای زنده،منابع گوشتی با پروتئین بالا

سازگاری:با وجود اینکه پرخاشگر است ولی با سایر سیچلایدهایی که قدرت مقابله با ان را داشته باشند میتوان نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


تگزاس

نام علمی : Herichthys cyanoguttatus

نام های رایج : تگزاس سیچلاید تگزاس Rio Grande cichlid , Rio Grande perch

خانواده : Cichlidae

خلق و خو:قلمرو طلب و تند خو

دما :۲۸-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار ، غذاهای حبه ای ، بعضی از غذاهای پولکی و کرمهای خونی و غذاهای زنده و یا یخ زده را می پذیرد.(دل گاو وگوسفند را بسیار می پسندد) در کل نسبت به غذا سخت گیر نیست

سازگاری:ماهی پرخاشگری به شمار می اید و بهتر است به صورت انفرادی یا با سیکلید های بزرگ و قوی هیکل نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ردتیل

نام علمی:Phractocephalus Hemioliopterus

نام های رایج: ردتیل Redtail catfish

خانواده: Pimelodidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۸

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،ابزیانی را که در دهانش جای بگیرد میبلعد

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار بزرگ باید نگهداری شود این ماهی میاهیانی که در دهانش جای بگیرد را میخورد

توضیحات بیشتر


ردتیل

نام علمی:Gymnocorymbus ternetzi

نام های رایج: تترای دامن سیاه،تترای سیاه، بلک ویدو

خانواده: characidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار از انواع غذاهای خشک تا غذاهای گوشتی و فریز شده

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو و ارام اما از نگهداری این ماهی کنار ماهیان باله بلند باید خوداری کرد

توضیحات بیشتر


سوارتل

نام علمی: Xiphophorus hellerii

نام های رایج: سوارتل(تلفظ صحیح: سوردتیل)، دم شمشیری، swordtail

خانواده: peocilidane

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: خنثی (۷ الی ۷.۵)

تغذیه: کرم فشرده،انواع غذاهای خشک و تازه

سازگاری:با انواع گیاه خواران و سایر ماهیان صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


جگوار

نام علمی: Parachromis managuensi

نام های رایج: سیکلید جگوار، کاتانگا

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۸

تغذیه: همه چیز خوار بوده و میتوان با غذاهای زنده یا غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو تغذیهه شود

سازگاری: بسیار مهاجم است و بهتر است به صورت انفرادی نگهداری شود

توضیحات بیشتر


مارمالاد سیچلاید

نام علمی: Labeotropheus fuelleborni

نام های رایج: سیکلید مارمالاد ،کالیکو

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۸ الی ۸.۵

تغذیه: تقریبا همه چیز خوار میباشد و از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی و زنده را میتوان به این ماهی خوراند

سازگاری: کمی خشن میباشد اما میتوان با سایر سیکلید های دریاچه مالاوی مانند اوراتوس و سخت پوستان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


نام علمی: Herotilapia multispinosa

نام های رایج: افرا،سیچلاید رنگین کمان

خانواده:Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده از غذاهای خشک تا غذاهای گوشتی و زنده را میتوان به این ماهی داد

سازگاری: نسبتا صلح جو میباشد و میتوان با سیچلاید های ارام و صلح جوی دیگر نگهداری شود

توضیحات بیشتر


نام علمی: Labidochromis caeruleus

نام های رایج: ماکرو، سیچلاید الکتریکی

خانواده: Cichlidae

دمای :۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: رژیم گیاهی با افزودن غذاهای گوشتی و زنده

سازگاری: سازگار با سایر سیچلایدهای دریاچه مالاوی نظیر مارمالاد سیچلاید

توضیحات بیشتر


نام علمی: Pimelodus Pictus

نام های رایج: گربه ماهی پیکتوس ، پیکتس

خانواده: Pimelodidae

دمای : ۲۶ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۷

تغذیه: تقریبا همه چیز خوار میباشد و از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی و زنده کوچک را میتوان به این ماهی خوراند

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان اب شیرین که خلق و خوی تندی ندارند، از نگهداری این ماهی کنار ماهیان کوچک خوداری کنید

توضیحات بیشتر


نام علمی: Ctenolucius hujeta

نام های رایج: باراکودا

خانواده: Ctenoluciidae

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۸

تغذیه: غذاهای زنده و گوشتی مورد علاقه و نیاز این ماهی گوشتخوار و زنده خوار است

سازگاری: خلق و خوی خشنی ندارد ولی ماهیانی که قادر به خوردنشان باشد و سایز کوچکی داشته باشند را حتما شکار خواهد کرد

توضیحات بیشتر


نام علمی: Bagrichthys Macracanthus

نام های رایج: بلک لانسر، گربه ماهی نیزه دار

خانواده: Bagridae گربه ماهیان

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: کرم خونی منجمد،کرم سفید، کرم های خاکی، غذاهای رایج ماهیان گیاه خوار و گوشت خوار،  دل و جگر گوساله، رژیم غذایی زنده مانند ماهیان طئمه کوچک، ارتمیا، دافنی، و ….

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان اب شیرین، در کل ماهی کاملا صلح جویی است ولی ماهیان بسیار کوچک را خواهد خورد

توضیحات بیشتر


نام علمی: Parachromis dovii

نام های رایج: سیچلاید گرگی،

خانواده: سیچلایدها (Cichlidae)

دمای :۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۷ الی ۷.۵

تغذیه: انواع غذاهای رایج گوشتی و خشک و غذاهای زنده

سازگاری: ماهی بسیار خشنی است و در قلمرو خود ماهی دیگری را نمیپذیرد

توضیحات بیشتر


نام علمی:Iranocichla hormuzensis

نام های رایج: سیچلاید ایرانی

خانواده: سیچلاید ها (Cichlidae)

دمای :۲۸ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۸

تغذیه: غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:

توضیحات بیشتر


نام علمی : Auchenoglanis occidentalis

نام های رایج:کت فیش زرافه ای، دماغ زرافه ای

خانواده : گربه ماهیان > Claroteidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما :۲۱ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: همه جیز خوار. از رژیم خشک تا گوشتی و زنده

سازگاری:با اکثر ماهیان صلح جو سازگار میباشد. میتوان با ماهیان گوشتخوار معمولی نیز نگهداری شود. ماهیان بسیار ریز برای این ماهی طعمه محسوب میشود و نباید کنار ان نگهداری شوند

توضیحات بیشتر


نام علمی :Aplocheilus panchax

نام های رایج: پنچاکس، پانچاکس

خانواده : Aplocheilidae

خلق و خو: کاملا صلح جو و ارام

دما :۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه: این ماهی گیاه خوار است ولی هر نوع رژیم غذایی از خشک تا گوشتی را میپذیرد. میتوان از غذاهای زنده مانند ارتمیا نیز در تغذیه انها استفاده نمود

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان گیاه خوار صلح جو.برخی گیاه خواران مهاجم مانند تایگر بارب میتواند به باله این ماهی اسیب برساند. با برخی گوشتخواران کوچک و صلح جو و ارام نیز سازگار است.

توضیحات بیشتر


نام علمی :Tilapia buttikoferi

نام های رایج:سیچلاید زندانی،ملوان، بوتیکوفری

خانواده : cichlidae

خلق و خو:مجاجم و تندخو

دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۸

تغذیه:رژیم ماهیان گوشتخوار و سیچلایدها ، غذاهای زنده،منابع گوشتی

سازگاری:انواع کوچک را میتوان در گروه با سایر سیچلاید های هم سایز نگهداری کرد و بزرگترها بهتر است به صورت تک گونه و یا با ماهیان جسور و هم سایز نگهداری نمود

توضیحات بیشتر


نام علمی :Clarias batrachus

نام های رایج:کت افریقایی, کت فیش راه رونده

خانواده :گربه ماهیان > Clariidae 

خلق و خو: کمی پرخاشگر و تا حدودی صلح جو

دما : ۱۰ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه:هر نوع غذایی از خشک گرفته تا گوشتی و زنده

سازگاری: این ماهی در هر شرایط و در انواع همین گونه با ماهیان مختلف واکنش های خاص خود را دارد. ماهیان کوچک و هم سایز دهان ماهی بدون شک طعمه خواهند شد. در شب ممکن است باعث برهم زدن ارامش تانک شود. با ماهیان بزرگ و هم سایز و جسور کاملا سازگار است. ماهیان ضعیف و ترسو رابطه خوبی با این ماهی نخواهند داشت

توضیحات بیشتر


نام علمی :Pseudomystus siamensis

نام های رایج:کت فیش زنبوری، کت فیش بامبل بی

خانواده :گربه ماهیان > Bagridae

خلق و خو: صلح جو و شبکار، با ماهیان هم سایز و بزرگتر مشکلی ندارد

دما : ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۸

تغذیه:هر نوع غذایی از خشک گرفته تا گوشتی و زنده

سازگاری: این ماهی با ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود به راحتی سازگار است. به دلیل شب کار بودن ممکن است باعث ازار سایرین شود ولی به طور کلی با ماهی هم سایز تا بزرگ مخصوصا گوشتخواران مشکلی نخواهد داشت

توضیحات بیشتر


نام علمی :Pseudotropheus crabro

نام های رایج:سیچلاید زنبوری، سیچلاید بامبل بی

خانواده :سیکلیده (سیچلاید مالاوی)

خلق و خو: پرخاشگر و تندخو

دما : ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۲ 

تغذیه: در اسارت هر نوع غذای گیاهی و گوشتی و رژیم زنده را میپذیرد

سازگاری: نمیتوان انها را با هر نوع ماهیی نگهداری کرد چون تند خو و پرخاشگرند. یک تانک جمعی از سیچلایدهای مالاوی بهترین گزینه میباشد. میتوان به صورت جمعی و تک گونه نیز نگهداری شوند و با هم سازگار میباشند به شرط داشتن اکواریوم بزرگ و دکربندی شده

توضیحات بیشتر


پایان صفحه سوم

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۴ ………….. صفحه ۲……………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

71 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه سوم)

 1. میلاد ح

  سلام.مولیه دم عقربیه من زاعیده.میخواستم ببینم چند روزه دیگه میتونم داخل تانک آب رهاشون کنم.ضمنن تو آکواریومم ۸ تا بارب تایگر دارم .

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   برای رها سازی بچه ماهی ها نمیشه روزی رو تعیین کرد بله باید سایز اونها به حدی برسه که داخل دهان ماهی های دیگه جا نشن و خورده نشن.

   پاسخ
 2. علیرضا

  و یه سوال دیگه من میخواستم ماهی عید رو تو اکواریوم پیش ماهی هام نگاهداری بکنم ولی فروشنده گفت ماهی های عید ماهی های آب سرد هستند در کنار ماهی های آب گرم میمیره

  پاسخ
  1. B.a.h.m.a.n

   درستش اینه که ماهی های عید از ۱۲ تا ۲۸ درجه رو میتونن تحمل کنن و نمیمیرن . اگه دمای آکواریومتون بالای ۲۸ درجه نیست ، میتونید نگهشون دارین و نمیمیرن ، توصیه میکنم دما رو بذارین روی ۲۶ درجه که برای همه ماهی هاتون مناسب میشه . البته قبل اینکه به تانک منتقل کنید ، چند روزی توی قرنطینه انگل زداییشون کنید و بعد بندازین داخل تانک .

   پاسخ
 3. میلاد ح

  سلام.به بچه مولی ها چه غذایی بدم آیا زرده ی تخم مرغ آب پز شده خوبه .واین که میخواستم ببینم آبشون باید گرم باشه

  پاسخ
  1. یاشار

   درود
   دوست عزیز دمای مناسب برای بچه ماهی های شما چه در تابستان و چه در زمستان دمای ۲۸ درجه هست ! خیر به هیچ عنوان از زرده تخم مرغ استفاده نکنید زرده تخم مرغ فقط کیفیت آب تانک رو به شدت پایین میاره !! شما به جای زرده تخم مرغ از غذاهای تجاری مخصوص بچه ماهی ها استفاده کنید و یا غذاهایی که در دسترس دارید رو کاملا” پودر و آسیاب کنید و بدید بچه ها بخورن
   موفق باشید

   پاسخ
 4. میلاد ح

  سلام.خسته نباشید.ببخشید سوالم این بود که مولی یهفته بعد از زایمان مرد.چرا؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب اینطوری مشخص نمیشه و هزار و یک دلیل ممکنه داشته باشه باید از قبل رفتار ماهی رو ببینید و توضیح بدین تا بشه نظر داد .

   پاسخ
 5. میلاد ح

  همش میرفت پشت صخره ها گایم مشد.نر هم تنهاش نمیزاشت

  پاسخ
 6. 138495mahdi

  سلام
  دلایلش میتونه : ضعیف بودن ماهی ، تغذیه نامناسب و کم ارزش باشه.
  البته گاهی هم از درد زاییدن ماهی میمیره. این اتفاق برای حیوانات دیگه هم میفته.

  پاسخ
 7. 138495mahdi

  آقا شهریار دیگه با اجازه شما ، ما هم جز کاربرایی شدیم که بیشتر پاسخ میدن تا سوال. البته اگه شما اجازه بدی.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اختیار دارید، اجازه ما هم دست شماست. خوشحال میشیم هر سوالی رو که اطلاع دارید پاسخ بدید و دوستان زودتر به پاسخ برسن.

   پاسخ
 8. میلاد ح

  ماهی بلک گوست رو میتونم کنار بارب تایگر نگه دارم.

  پاسخ
  1. 138495mahdi

   سلام
   من بلک گوست خیلی وقته ندیدم چه شکلیه. اگه باله بلنده و از تایگر بارب ضعیف تره نه نمیشه. ولی اگه نه که من نمیدونم.
   در هر صورت تایگر بارب به ماهیان باله بلند و ضعیف تر از خودش حمله میکنه.

   پاسخ
 9. میلاد ح

  سلام.من دوتا لوچ دلقک خریدم . وقتی انداختمش تو آکواریوم رفتن پشت صخره گایم شدن هر از گاهی میان بیرون سریع میرن اون ور اینور همه ماهی هام میترسن بعد میرن پشت صخره میخواستم ببینم دلیلش چیه ؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   کاملا طبیعیه اولا تازه وارد هستن دوما فقط دو تا لوچ خریدین و طبیعیه که کمتر دیده بشن چون لوچ ها ماهی های اجتماعی هستن و باید در گله های حداقل ۵ تایی به بالا نگهداری بشن تا استرس کمتری داشته باشن ضمنا باز هم بیشتر در مخفیگاه ها و سوراخ سمبه ها جا میگیرن و رفتار لوچ همینه دوست عزیز ولی هرچی تعدادشون بیشتر باشه بیشتر در آکواریوم گشت میزنن و دیده میشن.

   پاسخ
 10. امیر

  سلام ایا ۱۲عدد ماهی گوشتخوار مانند:پنگوسی .پرت.اسکار.اسکات و… برای اکواریوم به ابعاد ۸۰/۴۰/۴۰ مناسب است؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیر هم از نظر تعدا دزیاده و هم از نظر سازگاری.
   پنگوسی و اسکار ترکیب موندگاری نمیشهو
   پنگوسی برای این سایز آکواریوم مناسب نیست.
   اسکات ماهی آب لبشوره و اسکار و پنگوسی رو اذیت میکنه.

   پاسخ
 11. داوود

  سلام
  من اکواریوم ۱۲۰*۴۰*۶۰ دارم
  دو تا نایف
  دوتا اسکات سیلور
  ۴ تا سورم
  دوتا بلک گوست
  دوتا جوئل فیش
  یکی هم پرت دارم
  همشونو وقتی خیلی کوچیک بودن خریدم
  الان بعد دوهفته خدارو شکر بدون تلفات بزرگتر شدن و اصلا کاری به هم ندارم

  الان میخوام یه سورم سبز یه پرت و دوتا لوچ دلقک و یه دونه سردلفینی بیارم.
  ایا ماهی هام لوچ ها رو اذیت میکنن؟
  و اینکه یه دونه سر دلفینی بقیه ماهیامو اذیت میکنه یا نه؟
  ممنون

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اضافه کردن ماهی به این اکواریوم فقط بر هم زدن نظم تانک و درگیری رو در پی داره. ماهیایی که همین الان هم دارید زیاد با هم سازگار نیستن و شاید چون از کوچیکی با هم بزرگ شدن و به هم عادت کردن یا حتی در اینده با هم به مشکل میخوره. به نظر لوچ که اصلا اضافه نکنید و کشته میشه سورم و پروت تا حدودی موردی نداره اضافه کنید. دلفینی هم اضافه نکنید.

   پاسخ
 12. داوود

  سلام
  میخوام یه اکواریوم ۲۵۰*۴۰ با ارتفاع ۷۰ درست کنم
  اکواریوم فروشی گفت با این ابعاد میتونی خیلی ماهی های مختلف بزاری که با هم کاری نداشته باشن چون اکواریومت بزرگه
  خودمم تو چنتا اکواریوم فروشی دیدم فلاور کنار خیلی ماهی های دیگه گذاشتن و میگن از کوچیکی پیش هم باشن کاری به هم ندارن
  نظر شما چیه میشه ماهی هایی که بالا گفتم رو با فلاور و گرین تیلور و… نگه داشت
  ممنون

  پاسخ
  1. Ali.MK

   سلام
   من به ترکیب و اینا کاری ندارم
   ولی ۲۵۰*۴۰*۷۰ خیلی زیاده هاااا
   دسترسی به کف ، دپوی آب ، وزن(تقریبا ۷۵۰ کیلو) ، هزینه برق و خیلی چیزای دیگه
   خوب فکراتو بکن
   البته من خودم هم میخواستم با ۲ متری شروع کنم به این چیزاش که فکر کردم شد یه متر :(
   اگه میتونی و مطمعنی کم نمیاری و از ماهی زده نمیشی حتما انجامش بده
   موفق باشید ;-)

   پاسخ
   1. داوود

    نسبت به اکواریوم فعلیم فقط دوبرابره
    ولی تنوع ماهی زیادی میتونم بزارم
    هزینه برقش انقدرا هم زیاد نمیشه
    فقط یه دغدغه دارم اکواریوم فروشی گفت شیشه ۸ میل جواب میده و احتیاجی به ۱۰ میل نیست
    البته خودم میخوام اکواریوممو چسب کنم
    یه سوال دیگه اینکه سنگ خمین گیر نمیاد
    ایا میتونم سنگ از بیرون پیدا کنم بشورمشون و دکوراسیونمو بچینم

    پاسخ
    1. (Mahdi(victim

     سنگ سلیقه ای فقط اهکی نباشه و شیشه باید ۱۰mباشه

     پاسخ
 13. mandal

  سلام اقا شهریار من به ماهی ردتیلم گوشت دادم و شکمش بزرگ شد می خواستم ببینم مشکلی نداره

  پاسخ
  1. avatar.m100

   سلام.ببین خوب باد کردن میتونه موجب مرگش بشه اما غذاشو خیلی کم کن و قرص نیتر فورانتوعین دوتا براش بنداز انشالله خوب میشه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   گوشت که غذای خوبی برای ردتیل و کلا ماهیا نیست. دل گوساله یا کیلکا باید بهشون بدید. هیچ غذایی بهش ندید تا غذایی که دادید رو هضم کنه. البته اگه باد کردن شکمش به خاطر گوشتی هست که دادین و مثلا بیماری اب اوردگی شکم نیست؟

   پاسخ
 14. ناشناس

  ممنون و متشکر بابت اطلاعات خوبتون
  من داخل اکواریومم انواع ماهی های هم خانواده هم رو دارم از جمله مولی ، گوپی ، سوارتل،پلاتی،نئون و… اما یدونه سیامی دارم میخواستم ببینم ماهی سیامی ممکنه به بچه ماهی ها یا بقیه ماهی ها آسیب برسونه ???

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   گوپی با ترکیبتون سازگار نیست و دمش ممکنه توسط مثلا پلاتی زده بشه. منظورتون از سیامی هم اگه جلبک خوار سیامی هست موردی نداره و باهم میسازن.

   پاسخ
 15. شایان

  سلام اولا ممنون از سایت خوبتون من یک اکواریوم یک متر طول نیم متر ارتفاع و سی سانت عرض دارم و میخوام توش ماهی گوشت خوار زیبا بزارم لطفا ی ترکیب خوب که باهم سازگاری داشته باشن و اکواریوم رو خیلی زیبا کنن بهم بگین پنکوسی هم توش باشه لطفا

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   پنگوسی مناسب آک یک متری نیست نهایتا اگر خیلی پنگوسی دوس تدارید فقط ۴ – ۵ تا پنگوسی شکاری سایز کوچک بدون دکور در این آک نگهداری کنید و بعد از مدتی که اونها کمی بزرگتر شدن ردشون کنید بره چون پنگوسی به فضای باز بیشتری برای شنا کردن نیاز داره.
   اما در مورد ترکیب چون ماهی زیاده و سلیقه ای هست ما نمیتونیم نظر بدیم شما در تالار گفتگو و بخش سازگاری سازگاری ماهی ها رو مطالعه کنید و ماهی های مورد نظر خودتون رو بفرمایید تا دوستان بگن با هم سازگاری دارن یا خیر.
   اما یک پیشنهاد در این آک با این ابعاد بهتره یک دکور صخره ای و پر از سوراخ سومبه بزنید و اختصاصی سیچلاید آفریقایی نگهداری کنید توجه داشت هباشید سیچلایدها همگی در یک سایز باشن و به تعداد اونها دکور و مخفیگاه باید داشته باشید تا درگیری کمتری رخ بده.

   پاسخ
 16. سیاوش

  سلام من گوپس و مولی نگه میدارم هر روز یکی گوشه گیر میشه بعد میمیره دلیل از چی میتونه باشه

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   باید شرایط نگهداری رو کامل توضیح بدین تا بشه جواب درستی داد اما در این شرایط معمولا مشکل از کیفیت پایین آب و تراکم بالای ماهی هست.

   پاسخ
 17. abolfazl

  سلام خدمت دوستان ی ماهی مالاوی دارم به رنگ صورتی الان باد کرده غذا هم نمی خوره..باد کردگی زیر شکمش هست..۲ماهه دارمش.خواهشا کمکم کنید

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   خود شکمش باد کرده؟ اگه جواب مثبته و هر روز هم شکمش داره بزرگتر میشه این بیماری اب اوردگی شکم هست که همین عنوان رو در سایت جستجو کنید روش درمانش هست. اما اگه برجستگی به شکل جوش هست ممکنه عامل باکتریایی باشه. دقیقتر توضیح بدید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code