لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۲


ماهی فیلی

نام علمی: Gnathonemus peters

نام های رایج:دماغ فیلی ،فیل ماهی،پوزه فیلی

خانواده:mormyridae

خلق و خو:صلح جو و ارام ، شب کار

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای زنده و منجمد نظیر کرم خونی لارو حشرات، کرم خاکی و حتی با غذاهای خشکی که به صورت پلت بوده و در آب ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان صلح جو،با همنوعان خودش به شرط گروه ۵ تایی به بالا

توضیحات بیشتر


سیلور شارک

نام علمی:BALA SHARK

نام های رایج:سیلور شارک

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و انواع ماهیان گوشتخوار صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


شارک کرم

نام علمی:Epalzeorhynchus Frenatus

نام های رایج:شارک کرم

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


دراگون

نام علمی:Pseudoplatystoma Fasciatum

نام های رایج:کت فیش گوشتخوار،دراگون

خانواده:Pimelodidae

خلق و خو:شکارچی و شب کار ماهی هایی در سایز دهان خود را شکار میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده و مواد گوشتی با پرتئین بالا را میطلبد مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار با سایز بزرگ

توضیحات بیشتر


گلاس فیش

نام علمی:Chanda ranga

نام های رایج:گلاس فیش هندی

خانواده:Ambassidae

خلق و خو:صلح جو ولی بازیگوش، باله و دم ماهیان دیگر در امان نخواهد بود

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:غذاهای گوشتی ،کرم خونی و سایر غذاهای اماده

سازگاری:انها با انواع تتراها ، بارب ها  ، ماهی رنگین کمان و …. سازگارند

توضیحات بیشتر


ماهی تیر انداز

نام علمی:Toxotes jaculatrix

نام های رایج:ماهی تیرانداز ، اب پاش

خانواده:Toxotidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی۸

تغذیه:حشرات وموجودات ریز آبزی ،غذاهای فریز شده،دل گاو،کرم خونی

سازگاری:این ماهی در ابهای لب شور زندگی میکند که میتوان در اب شیرین هم نگهداری شود ماهیانی مانند اسکات و انجل مونو مناسبترین گونه ها در نگهداری با این ماهی هستند

توضیحات بیشتر


تارگت فیش

نام علمی:Terapon jarbua

نام های رایج:تارگت فیش،یلی خط کمانی

خانواده:Terapontidae

خلق و خو:نه جندان صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:انواع غذاهای گوشتی، مانند دل گاو و غذاهای خشک ومخصوص ماهیان لب شور

سازگاری:با ماهیان اب های لب شور مانند مونو،اسکات،تیر انداز و …. این ماهی ماهیان کوچک را شکار کرده و میخورد

توضیحات بیشتر


دانیو

نام علمی:danio rerio

نام های رایج:دانیو ابی ،دانیو باله بلند

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


دانیو تابان

نام علمی:Danio choprai

نام های رایج:دانیو تابان

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


فایتر

نام علمی:Betta splendens

نام های رایج:فایتر،جنگجوی سیامی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:از نام ماهی پیداست که جنگنده و تندخو میباشد

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷

تغذیه:هر نوع غذایی از مگس و دل گوسفند و آرتمیا و کرم خونی تا کاهو و پولکی های گیاهی

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود ولی در هر صورت با ماهیان گیاه خوار سازگار است

توضیحات بیشتر


اذرخش

نام علمی:Polypterus

نام های رایج:اذرخش،اژدر،پولی

خانواده:Polypteridae

خلق و خو: هر جنبنده ای در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی۷.۵

تغذیه:با همه نوع غذاهای گوشتی , چه زنده و چه منجمد و خشک تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


گار الیگیتور

نام علمی:Lepisosteus osseus

نام های رایج:گار ،الیگیتور،سرسوسماری

خانواده:Lepisosteidae

خلق و خو:شکارچی بوده و هر انچه در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۴

پ هاش:۶.۵ تا ۷

تغذیه:گوشتخوار از نوع زنده خوار

سازگاری:با ماهیان قوی جثه با رعایت سایز نگهداری شود

توضیحات بیشتر


کت لجن خوار

نام علمی:Loricariidae

نام های رایج:کت لجن خوار،کت فیش اسپورت

خانواده:Loricariidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:باقی مانده غذاهای کف،جلبکها ،(به این ماهی هم مانند سایر ماهی ها باید غذا داده شود)

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


مونو

نام علمی:monodactylus sebae

نام های رایج:انجل مونو،سیلور مونو،مونو تایگر

خانواده:Monodactylidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز در بعضی موارد از خود پرخاشگری نشان میدهند

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با سایر ماهیان هم سایز خود مانند اسکات ،سورم،پرت و ….

نکته:این ماهی در ابهای نیم شور زندگی میکند که در اب شیرین هم میتوان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


گوپی

نام علمی:Guppy

نام های رایج:گوپی

خانواده:Poeciliidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه:انواع غذاهای خشک

سازگاری:با سایر ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


اسفراموس

نام علمی:Osphronemus

نام های رایج: اسفرانوس،گورامی گوشتخوار

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:ستیزه گر و قلمرو طلب

دما:۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای گوشتی و سرشار از پروتئین،غذاهای زنده

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار و بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


لوچ دلقک

نام علمی:Botia macracantha

نام های رایج:لوچ دلقک

خانواده:Cobitidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذای زنده و غذاهای گوشتی مانند دل گاو, غذای فریزی

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


پروانه ماهی افریقایی

نام علمی:Pantodon buchholzi

نام های رایج:پروانه ماهی آفریقایی ، پروانه آب شیرین

خانواده:Pantodontidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز(ماهیان کوچک را میخورد)

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با ماهیان هم سایز و بزرگتر از خود،از نگهداری ماهیان سطح زی مانند اروانا کنار این ماهی خوداری شود

توضیحات بیشتر


گورامی

نام علمی:Trichogaster leeri

نام های رایج:گورامی مرواریدی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:صلح جو، ماهیان باله بلند اکثرا از گزند این ماهی در امان نخواهند بود

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه: لارو پشه، کرمهای خونی،غذاهای خشک

سازگاری:انواع ماهیان گیاه خوار

توضیحات بیشتر


سیکلیده

نام علمی : Cichlasoma hyorhynchum

نام رایج :سیچلاید دهان آتشی

خانواده :cichlidae

خلق و خو:قلمروطلب و تا حدی محاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:بین ۷.۰ تا ۸.۰

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با انواع سیچلایدها و ماهیانی که قدرت دفاع از خود را داشته باشند

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۲

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۳ ……. صفحه ۴………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

258 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

 1. پسر اتش

  بله معمولا زنده زا ها رو به ۱ نر به ۲ ماده نگه داری میکنن.یعنی تعداد ماده باید زیاد باشه تا نر بتونه جفتشو خوب انتخاب کنه.همینطور دوست عزیزمون گفتن از مغازه ها بخرید بهتره ولی نیاز هم نیس خودتون رو اذیت کنید تا پیدا کنید.به فروشنده بگی باردار میخوام معرفی میکنه.ضمنن من نظر دوستمون رو اصلاح کنم: اگه زایشگاه داری ماهی رو بزار توش و بهتره زایشگاه دو طبقه باشه. هر وقت احساس کردید ماهی گوشه گیر شده و هی مدفوع میکنه و انتهای شکمش خیلی سیاه شده اونموقع ماهیو بزار .ماهی رو بیشتر از ۲۴ ساعت نباید تو زایشگاه گزاشت اگه زایشگاه نداری بهترع دست به ماهی نزنی.راستی بخاری داری؟ بخاری خیلی بهت کمک میکنه چون ماهی ممکنه بخواطر نوسان اب زایمانش به تاخیر بیوفته.من خودم با نظر اقا پارسا موافقم. یروز رفتم مولی و گوپی و پلاتی و سوارتیل باردار خریدم فرداش بیدار شدم کلی بچه جمع کردم همش هم با کمک بخاری بود .ولی باردار بودن ماهیو نباید با اب اوردن شکمش اشتباه گرفت!سوالی بود در خدمتم دوست خوبم

  پاسخ
 2. امین

  حجم عکسای من ۵/۷۰مگ هست ولی وقتی میخام اپلود کنم میگه باید کمتر از ۲مگ باشه

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   با برنامه پینت حجم تصاویر رو کاهش بدین.

   پاسخ
 3. مهیار

  سلام.ببخشید می تونم شب ها فیلتر اکواریوم رو خاموش کنم؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   فیلتر داخلی رو بله میتونید خاموش کنید اما فیلترهایی که خارج از آک نصب میشوند ( اکسترنال) رو خیر.

   پاسخ
  1. عباس م

   کوریدوراستون برنز معمولیه. معیار باله بلند بودن هم باله بالایی و هم دم باید بلند باشه. البته دم کوریدوراس شما یه کم از کوریدوراسهای معمولی بلندتره ولی باله بالاییش کوتاهه. خود کوریدوراس برنز گونه های متفاوتی داره. نگران نباشید صاحبش شمایید و هر طور دوست دارید فرض کنید.

   پاسخ
 4. امین

  اقا عباس چقدراین مولیه ک عکسش روی پروفایلتونه قشنگه باید دورگه بالنی و باله بادبانی باشه؟!؟!ازینا پیدا میشه بخرم؟دونه چند هستش؟

  پاسخ
  1. عباس م

   بله این مولی بالن باله بادبانی هست. من سفیدش را دیدم ولی متاسفانه این رنگ را گیر نیاوردم. این عکس را از یه سایت روسی گرفتم. یکی از مولی های باله بادبانی شما هم خیلی خوشرنگ هست. مولی توی زنده زا ها هم گونه های متنوعی داره هم شیطون تره. کلا ماهی مورد علاقمه. قیمتش را حقیقت نپرسیدم ولی بعید میدونم از ۴ یا ۵ تومن گرونتر باشه.

   پاسخ
 5. امین

  دوستان بک گراند چیه؟زایشگاه دارم فردا بندازم توش دیر نیست ک؟دیگ کدومشون حامله هستن؟خودم حس میکنم یکی از اون نارنجیا حامله است اون پررنگه منظورم توی عکس سومیه الان هم همون پاندا رفت ی گوشه جای سنگا قایم شده

  پاسخ
  1. پارسا

   بک گذراند مثلا یک مقوا با هر رنگی بیشتر ابی و سیاه و سفید می‌زنند به اکواریوم تا پشت اکواریوم دیده نشه
   بعد طرح دارشم هست طرح گیاه
   طرح رگه هایش دریا
   تو گوگل سرچ کنید عکس از یک گرداند می‌بینید
   بله یکی از همون مولی پاندا ها می‌خواد بزایه
   همون که رفت یه گوشه داره میزاهه سریع بنداز تو زایشگاه تا کار از کار نگذشته
   بقیشونم همین روز یکم زود تر دیرتر میزاین هر کدوم حس کردی چاقه بذار زایشگاه

   پاسخ
   1. کمال

    سلام ضمن تایید نظرات دوستان باید بگم که تا در مولی خودتون علایم اشکار زایمان رو مثل تلو تلو خوردن و مشکل در حرکت ندیدید اقدام به انتقال به زایشگاه نکنید !!!!!
    اما حواستون باشه چونکه مخفیگاه ندارید ماهی رو زیر نظر بگیرید و موقع مناسب منتقل کنید

    پاسخ
 6. امین

  اوک اقا پارسا فهمیدم ولی فک نکنم ک الان وقتش باشه ک بزاد چون مخرجش باد نکرده بود و پانداها هردوتاشون هم شکماشون باد کرده بود من ک میگم شاید از چیز دیگ باشه اگ میشه یگید کدوما احتمال حاملگی دارن
  الان پانداهارو دوتاشونو انداختم توی زایشگاه حالا ببینیم چی میشه ب بچها غذا بیومار رو پودرکنم بدم میخورن؟فک کنم چند روز اول غذا نباید بدم بهشون؟ادقیقن چند روز غذا ندم؟

  پاسخ
  1. پارسا

   بله خوب کردید گذاشتید تو زایشگاه
   غذای بچه ماهی سه روز اول اب سبز میدن
   یا آرتیما
   چند روز اول غذا ندی میمیرن

   پاسخ
  2. کمال

   سلام غذایی که به ماهیاتون میدید از همون روز اول پودر کنید بدید

   پاسخ
  3. پسر اتش

   دوتارو تو یه زایشگاه گزاشتین؟ عجب

   پاسخ
 7. امین

  دوستان من پایه های زایشاگاه روبا چسب حرارتی چسبوندم و گذاظتم توی اکواریوم الان همه ماهی ها دم وباله شونو جمع کردم امکان داره از چسب باشه؟الان چیکار کنم ک مثل قبل بشن؟

  پاسخ
  1. پارسا

   چسبک میزنن به زایشگاه که تکان نخورده چسب حرارتی نمیزنند
   بعد عادت کنند فکر کنم ولی امکانش هست از چسب باشه چون با چسبک میزنند

   پاسخ
  2. کمال

   سلام چسب سختی اب رو تغییر میده و ماهیارو از بین میبره زایشگاه رو خارج کنید زایشگاه جدید تهیه کنید محلی که چسب زده بودید رو خوب بشویید و اب تانک رو کاملا عوض کنید و از اب بدون کلر استفاده کنید

   پاسخ
 8. امین

  اقا پارسا کوریدوراس کار کت فیش رو انجام نمیده مگه؟چون اکواریومم کوچیک بود بصورت جدی بفکر گرفتن فیلتر نبودم تااینکه امروز گرفتم دیگع!!!فیلتر ارتفاعش یخورده کمتر از اکواریومم هست حالا نمیدونم ک برم عوض کنم یا یخورده کج بزارمش فک کنم قدرتش هم زیاد باشه و بنظر میرسه ک ازاین خوباست حالا حالا فردا ازعکس میفرستم خودتون قضاوت کنین

  پاسخ
  1. amirhossein1384

   سلام
   در کل کوریدوراس نمیتونه کار کت فیش رو انجام بده و کت فیش ی چیز دیگست…………
   موفق باشید

   پاسخ
   1. پارسا

    بله من یه اکواریوم نانو خیلی کوچیک دارم ۲۰لیتره ولی فیلتر داره
    البته یه اکواریوم ۱۲۰لیتری دارم اونم فیلتر داره
    الان فیلتر اینترنال خریدید
    بهتره تبدیلش کنید به تاپ فیلتر اگه خواستید بگم روششو
    بعد لجن خوار به قول آقا امیر حسین یه چیز دیکست

    پاسخ
 9. امین

  من منظورم این بود ک کدوم یکی از این کوریدوراس ها از نظر مقاومت،تمیز کاری،ارزش و…بهتره؟میشه ااین ۵تاکوریدوراس رو نژاد های مختلف بگیرم؟مثلن چندتاش برنزی و چندتاش فلفلی یاباید همش ازیک نژاد باشه؟

  پاسخ
  1. amirhossein1384

   سلام
   در کل هیچ فرقی نداره در تمیز کاری و هیچ ربطی ب نژاد نداره و فط طرح و رنگشون فرق داره……..
   موفق باشید

   پاسخ
  2. پسر اتش

   نه مشکلی نداره نژادشون متفاوت باشه.ضمنن کوریدوراس باله بلند تو شهر ما یکمی گرونه تو شهر شما اطلاعی ندارم.درسته کت فیش چیز دیگس ولی کوریدوراس هم به نحوه خودش تمیز کاری میکنه.بنده از ماهی که تحرک نداره خوشم نمیاد و کت فیش ها یکمی بی تحرکن بخواطر همین از کوریدوراس استفاده کردم

   پاسخ
  3. پارسا

   بله میشه
   مثلا دوتا برنز ۲تا فلفلی ولی بیشتر کوریدوراس زیبایی داره تا کارایی

   پاسخ
 10. امین

  اقا پارسا مگه نباید محیط داخلش تاریک باشه تا تولید باکتری بشه؟همین یک نوع مدیا کفایت میکنه؟نیاز نیست از مدیا دیگه ای استفاده کنم؟مثلن زغال اکتیو و…؟فیلتر سطلی چطوره؟

  پاسخ
  1. پارسا

   خب نه روشن باشه هم تولید باکتری مفید میشه
   بله فقط به قول یکی از اعضای همین سایت مثلا یک مشت پر از سرامیک مک رو مک جیبی ال واسه صد لیتر کافیه و کیفیتش خیلی خوبه و متخلخل هست زغال هم مثلا اگه اکواریوم بو می‌داد یا اب کثیف شد استفاده کنید و نه دائمی موقت مثلا ۱ماه فیلتر سطلی نه هم قیمتش بالا هست و خود اقا مجتبی هم گفتن که تاپ خیلی بهتر از سطلیه

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   فقط بنده یه نکته اضافه کنم که مطمئنا مکان استفاده از سرامیک یا کلا مدیای بیولوژیک تاریک باشه نتیجه بهتری میگیرید.

   پاسخ
 11. مجتبی

  سلام
  خواهشا همگی دوستان توجه کنید و هر سوالی رو در جای خودش بپرسید و تصاویر ماهی و آک های خودتون رو فقط در بخش گالری اعضا قرار بدین و از چت های دو نفره در تمام قسمت های سایت خودداری بفرمایید بالای ۴۹ تا پست رو از همین بخش الان حذف کردم ضمن عذرخواهی از دوستانیکه پست هاشون حذف شد.

  پاسخ
 12. abolfazl

  سلام..ی ماهی مالاوی دارم به رنگ صورتی.از چند نفر پرسیدم گفتن جوئل فیش نیست.از فروشنده هم پرسیدم گفت جوئل فیش نیست.چون با ماکرو ها گزاشته بود..الان هم زیر شکمش باد کرده.و غذا هم نمی خوره…و یکم سخت حرکت میکنه.حدودا دوماهی میشه دارمش خواهشا کمکم کنید..مرسی

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   ممکنه به نفخ مالاوی دچار شده.
   https://www.onlypet.ir/forum/aquarium-forum-eight/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/
   همچنین اگه شکم هر روز در حال بزرگتر شدن هست میتونه شکمش اب اورده باشه
   https://www.onlypet.ir/forum/aquarium-forum-eight/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/

   پاسخ
   1. abolfazl

    شرمنده هی سوال میپرسم ماهیام غذا رو که میخوان بعد از چند دقیقه بیرون میریزن دلیلش چیه؟؟؟

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     سلام
     اگه با تغییر غذا مشکل برطرف نشد. به عنوان مثلا ممکنه غذا بزرگ باشه و غذای ریزتری بهشون بدید یا اینکه غذای تازه رو امتحان کنید. در هر صورت اگه با تغییر غذا مشکل برطرف نشد ممکنه دچار بیماری انگل روده ای باشن که راه درمانش در سایت هست و جستجو کنید.

     پاسخ
 13. F JAVAD F

  یا غذا رو دوست ندارن یا به این غذا عادت ندارند یکم گشنه نگهشون دارید درست میشه

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code