لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۲


ماهی فیلی

نام علمی: Gnathonemus peters

نام های رایج:دماغ فیلی ،فیل ماهی،پوزه فیلی

خانواده:mormyridae

خلق و خو:صلح جو و ارام ، شب کار

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای زنده و منجمد نظیر کرم خونی لارو حشرات، کرم خاکی و حتی با غذاهای خشکی که به صورت پلت بوده و در آب ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان صلح جو،با همنوعان خودش به شرط گروه ۵ تایی به بالا

توضیحات بیشتر


سیلور شارک

نام علمی:BALA SHARK

نام های رایج:سیلور شارک

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و انواع ماهیان گوشتخوار صلح جو و ارام

توضیحات بیشتر


شارک کرم

نام علمی:Epalzeorhynchus Frenatus

نام های رایج:شارک کرم

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو، انواع بزرگ مدام برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ تا ۷.۵

تغذیه:همه چیز خوار،تمیز کننده بین شن ها،انواع غذاهای خشک که ته نشین میشوند

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


دراگون

نام علمی:Pseudoplatystoma Fasciatum

نام های رایج:کت فیش گوشتخوار،دراگون

خانواده:Pimelodidae

خلق و خو:شکارچی و شب کار ماهی هایی در سایز دهان خود را شکار میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده و مواد گوشتی با پرتئین بالا را میطلبد مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار با سایز بزرگ

توضیحات بیشتر


گلاس فیش

نام علمی:Chanda ranga

نام های رایج:گلاس فیش هندی

خانواده:Ambassidae

خلق و خو:صلح جو ولی بازیگوش، باله و دم ماهیان دیگر در امان نخواهد بود

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:غذاهای گوشتی ،کرم خونی و سایر غذاهای اماده

سازگاری:انها با انواع تتراها ، بارب ها  ، ماهی رنگین کمان و …. سازگارند

توضیحات بیشتر


ماهی تیر انداز

نام علمی:Toxotes jaculatrix

نام های رایج:ماهی تیرانداز ، اب پاش

خانواده:Toxotidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی۸

تغذیه:حشرات وموجودات ریز آبزی ،غذاهای فریز شده،دل گاو،کرم خونی

سازگاری:این ماهی در ابهای لب شور زندگی میکند که میتوان در اب شیرین هم نگهداری شود ماهیانی مانند اسکات و انجل مونو مناسبترین گونه ها در نگهداری با این ماهی هستند

توضیحات بیشتر


تارگت فیش

نام علمی:Terapon jarbua

نام های رایج:تارگت فیش،یلی خط کمانی

خانواده:Terapontidae

خلق و خو:نه جندان صلح جو

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷ الی۸

تغذیه:انواع غذاهای گوشتی، مانند دل گاو و غذاهای خشک ومخصوص ماهیان لب شور

سازگاری:با ماهیان اب های لب شور مانند مونو،اسکات،تیر انداز و …. این ماهی ماهیان کوچک را شکار کرده و میخورد

توضیحات بیشتر


دانیو

نام علمی:danio rerio

نام های رایج:دانیو ابی ،دانیو باله بلند

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


دانیو تابان

نام علمی:Danio choprai

نام های رایج:دانیو تابان

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار، بهتر است این ماهی را در گروه های ۵ تایی به بالا نگهداری کرد

توضیحات بیشتر


فایتر

نام علمی:Betta splendens

نام های رایج:فایتر،جنگجوی سیامی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:از نام ماهی پیداست که جنگنده و تندخو میباشد

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷

تغذیه:هر نوع غذایی از مگس و دل گوسفند و آرتمیا و کرم خونی تا کاهو و پولکی های گیاهی

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود ولی در هر صورت با ماهیان گیاه خوار سازگار است

توضیحات بیشتر


اذرخش

نام علمی:Polypterus

نام های رایج:اذرخش،اژدر،پولی

خانواده:Polypteridae

خلق و خو: هر جنبنده ای در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی۷.۵

تغذیه:با همه نوع غذاهای گوشتی , چه زنده و چه منجمد و خشک تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


گار الیگیتور

نام علمی:Lepisosteus osseus

نام های رایج:گار ،الیگیتور،سرسوسماری

خانواده:Lepisosteidae

خلق و خو:شکارچی بوده و هر انچه در دهانش جای بگیرد طعمه محسوب میشود

دما:۲۸-۲۴

پ هاش:۶.۵ تا ۷

تغذیه:گوشتخوار از نوع زنده خوار

سازگاری:با ماهیان قوی جثه با رعایت سایز نگهداری شود

توضیحات بیشتر


کت لجن خوار

نام علمی:Loricariidae

نام های رایج:کت لجن خوار،کت فیش اسپورت

خانواده:Loricariidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:باقی مانده غذاهای کف،جلبکها ،(به این ماهی هم مانند سایر ماهی ها باید غذا داده شود)

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و گوشتخوار به شرط رعایت سایز

توضیحات بیشتر


مونو

نام علمی:monodactylus sebae

نام های رایج:انجل مونو،سیلور مونو،مونو تایگر

خانواده:Monodactylidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز در بعضی موارد از خود پرخاشگری نشان میدهند

دما:۲۴-۲۲

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک گرفته تا غذاهای گوشتی

سازگاری:با سایر ماهیان هم سایز خود مانند اسکات ،سورم،پرت و ….

نکته:این ماهی در ابهای نیم شور زندگی میکند که در اب شیرین هم میتوان نگهداری شود

توضیحات بیشتر


گوپی

نام علمی:Guppy

نام های رایج:گوپی

خانواده:Poeciliidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه:انواع غذاهای خشک

سازگاری:با سایر ماهیان گیاه خوار صلح جو

توضیحات بیشتر


اسفراموس

نام علمی:Osphronemus

نام های رایج: اسفرانوس،گورامی گوشتخوار

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:ستیزه گر و قلمرو طلب

دما:۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶الی ۷.۵

تغذیه:غذاهای گوشتی و سرشار از پروتئین،غذاهای زنده

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار و بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


لوچ دلقک

نام علمی:Botia macracantha

نام های رایج:لوچ دلقک

خانواده:Cobitidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذای زنده و غذاهای گوشتی مانند دل گاو, غذای فریزی

سازگاری:با سایر ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


پروانه ماهی افریقایی

نام علمی:Pantodon buchholzi

نام های رایج:پروانه ماهی آفریقایی ، پروانه آب شیرین

خانواده:Pantodontidae

خلق و خو:صلح جو به شرط رعایت سایز(ماهیان کوچک را میخورد)

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با ماهیان هم سایز و بزرگتر از خود،از نگهداری ماهیان سطح زی مانند اروانا کنار این ماهی خوداری شود

توضیحات بیشتر


گورامی

نام علمی:Trichogaster leeri

نام های رایج:گورامی مرواریدی

خانواده:Osphronemidae

خلق و خو:صلح جو، ماهیان باله بلند اکثرا از گزند این ماهی در امان نخواهند بود

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه: لارو پشه، کرمهای خونی،غذاهای خشک

سازگاری:انواع ماهیان گیاه خوار

توضیحات بیشتر


سیکلیده

نام علمی : Cichlasoma hyorhynchum

نام رایج :سیچلاید دهان آتشی

خانواده :cichlidae

خلق و خو:قلمروطلب و تا حدی محاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:بین ۷.۰ تا ۸.۰

تغذیه:گوشتخوار بوده از غذاهای گوشتی با پروتئین و غذاهای زنده میتوان تغذیه شود

سازگاری:با انواع سیچلایدها و ماهیانی که قدرت دفاع از خود را داشته باشند

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۲

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۳ ……. صفحه ۴………صفحه ۱

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

258 دیدگاه در “لیست ماهیان اب شیرین (صفحه دوم)

 1. بهزاد

  سام علیک.
  من یک آکواریوم کوچک دارم.
  چه ماهی گیاه خوار میشه نگاه داری کنم که با گیاهه مصنوعی کاری نداشته باشه و با دمای کم سازگار باشه.
  میخوام جفتی باشند.
  سیلور شارک چطوره؟
  اسم چند ماهی گیاه خوار مقاوم رو بگید.

  پاسخ
 2. Amir

  سلام میشه چند تا ترکیب ماهی گوشتخوار برای یک آکواریوم ۱۷۰ لیتری پیشنهاد کنید؟

  پاسخ
  1. mohammad

   سلام.
   آقا امیر شما میتونید یک رد تیل با ماهی هایی که اندازه ی دهن ردتیل نشن یعنی بزرگتر از رد تیل باشن بگیرین مثل پنگوسی باله بلند و اسکار میتونیدم یک ماهی رو اختصاصی در تانک نگه داری کنید مثل همون رد تیل ماهی های دیگری بهتون پیشنهاد نمیکنم چون اندازه ی تانکتون برای این ماهی ها مناسبه دقت کنید که ردتیلو سایز کوچک بگیرید .
   موفق باشید.

   پاسخ
   1. B-M

    درود
    با احترام به نظر اقا محمد اسکار با پنکوسی سازگاری کامل نداره ردتیلم رشد سریعی داره با توجه به حجم تنکتون پیشنهادنمیشه شما میتونید از تگزاس پرت و اسکار نایف یا اروانا بظور اختصاصی یا میتونید از گار به طور اختصاصی نگهداری کنید

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     بنده هم با نظر دوستمون موافقم و اسکار با پنگوسی سازگاری خوبی نداره. اروانا رو هم باید تنها نگهداری کنید، حجم تانکتون هم خیلی زیاد نیست که ماهیای خشن و زیادی رو کنار هم نگهداری کنید. به نظر من میتونید تانکتون رو حسابی با صخره دکور بندی کنید و از سیکلیدهای کوچیک مالاوی کنار هم نگهداری کنید. باز خواستین از سیکلیدهای امریکایی یا ماهیای دیگه نگهداری کنید هم گزینه هایی هستند و بفرمایید در خدمتتون هستیم

     پاسخ
 3. uosef

  سلام
  میخواستم بدونم این ماهیها باهم سازگارند
  اسکار ۴.فلاور۱.جوئل فیش۱.گورخری۱.لجن خوار۲.
  اکواریوم:۷۰.۳۰.۴۰

  پاسخ
  1. hamed aqua

   خیر.
   فلاور باید تکی نگهداری بشه.
   اسکار با گوره خری درگیری بوجود میاره.
   ترکیب جالبی نیست.

   پاسخ
 4. sarlak

  سلام
  من۷ بچه سیچلاید گورخری ۱ سانتی دارم
  میخواستم بدونم غذا بهشون چی بدم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   همه چی میخورن از غذاهای بزرگترها پودر کنید براشون سعی کنید غذای مرغوب و متنوع بهشون بدین کمی بزرگتر که شدن دل گاو چرخ کرده هم میشه بهشون داد.

   پاسخ
 5. sarlak

  سلام . من۴ اسکار ۱۰سانتی با ی جوئل فیش دارم میتونم ی ردتیل اضافه کنم.. اگه می تونم چه اندازه ایش خوبه

  پاسخ
 6. sarlak

  سلام
  غذا خوردن ردتیل چه طوره سخته یا راحته

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   از چه نظر؟ اوایل که کوچیک باشه یکم نگهدارنده رو اذیت میکنه و راحت شاید نشه بهش غذا داد (مخصوصا تو تانک جمعی) اما وقتی به غذا عادت کرد دیگه کار سختی نیست و حتی به سطح اب هم برای غذا گرفتن میاد.

   پاسخ
   1. sarlak

    سلام
    میشه ردتیل۷ سانتی رو با ۴ تا اسکار نگهداری کرد

    پاسخ
    1. یاشار

     درود
     دوست عزیز سایز بندی رعایت بشه بله میتونید سعی کنید ردتیل کمی کوچیک تر باشه و در ابتدا چند روزی با شیشه از بقیه جداش کنید تا جا بیوفته و غذا خور بشه
     موفق باشید

     پاسخ
      1. یاشار

       درود
       دوست خوبم والا قیمت دادن که بر خلاف مقررات سایته چون که تو هر شهری قیمتا متفاوته و ثابت نیست اما ضمن عذرخواهی از آقا شهریار ، تو شهر من (( آبادان )) ۵سانتیش ۱۰ تومنه
       موفق باشید

       پاسخ
       1. sarlak

        سلام
        ببخشید نمیدونستم
        دستت درد نکنه اقا یاشار

        پاسخ
 7. sarlak

  سلام
  از نظر مقاومت و عادت کردن به غذا خوردن ردتیل بهتره یا آذرخش

  پاسخ
 8. 1amirhosein

  هردو از مقاومت خوبی برخوردار هستند ولی آذرخش مقداری مقاوم تره .
  آذرخش خیلی آروم غذا میخوره و یه مدت باید با شیشه جدا شه تا غذا خورشه و در غیر اینصورت از گشنگی تلف میشه .
  ردتیل اصلا نیاز به جدا شدن نداره و هر ماه دو برابر میشه ، خیلی سریع رشد میکنه .
  من همون موقع که خریدمش براش غذا ریختم و خورد .

  پاسخ
 9. sarlak

  سلام
  میشه چند تا ماهی سازگار با اسکار نام ببرید البته بجز پرت

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   تگزاس – نایف با رعایت سایز بندی و داشتن مخفیگاه کافی

   پاسخ
 10. sarlak

  سلام
  لطفا راجب ماهی التو هم توضیح بنوسید

  پاسخ
 11. ناشناس

  سلام دوستان من تازه آکواریوم گرفتم و اطلاع زیادی ندارم یه ماهی اسکار یه کت لجن خوار و دو تا آذرخش دارم اینا با هم ترکیب خوبی هستن یا نه؟ چه ماهی دیگه ای با اینا سازگاره؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خب آذرخش در کنار اسکار بهش غذا نمیرسه و از گرسنگی تلف میشه حتما با شیشه از اسکار جداشون کنید.
   ضمنا در مورد سازگاری ماهی ها به تالار گفتگو مراجعه بفرمایید.

   پاسخ
 12. یزدان

  سلام دو تا ماهی ماکرو خریدم ولی وقتی از بقیه ماهی ها جداشون کردم ماهی نر ضربه های زیادی به ماهی ماده زد و ماهی ماده فرار میکرد علتش چیه؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   برای شروع تا حدودی طبیعیه و باید مخفیگاه بهتعداد ماهی ها داشته باشید تا ماهی ضعیف تر قایم بشه و کشته نشه.

   پاسخ
 13. مهدی

  چطور میشه پورت نر رو از ماده تشخیص داد؟؟با سپاس

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   خیلی سخت. از روی باله پشتی میشه حدسایی زد ( انتهای باله پشتی نر تیز و اومده تا روی دم و ته باله ماده گرد و کوتاه) و از روی شکم گرد و بزرگ ماده هم میشه حدسایی. تقریبا تشخیصش خیلی سخته و به راحتی امکان پذیر نیست.

   پاسخ
 14. نیما

  من در اینستاگرام یک پیج درست کردم که در مورد ماهیان زینتی و شرایط زندگیشونه. من از عکس هاتون و مطالبتان استفاده کردم و اسم سایتتان هم ذکر کردم، اجازه دارم در اینستاگرام کانال را به نام شما بزنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   به نام سایت اونلی پت که نمیتونید پیج اینستاگرام خودتون رو ثبت کنید اما میشه با ذکر منبع از تصاویر سایت استفاده کنید البته همین رو هم باید از ادمین سایت اجازه بگیرد که خودشون میان و جواب میدن خدمتتون.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اقا مجتبی توضیح دادن. پیجی به اسم انلی پت خواهشا نزنید. گرچه بزنید هم از نظر ما و کاربران این سایت فیک محسوب میشه چون ادرس اینستاگرام خودمون رو در فوتر سایت مشخص کردیم و این تنها ادرس اینستاگرام سایت ماست. اما خب از مطالب و تصاویر با ذکر منبع هیچ مشکلی نیست استفاده کنید، حالا میخواد در هر پیج اینستاگرام یا … باشه.

   پاسخ
 15. سهیل

  سلام آکواریم بشدت مورد حمله حلزون ها قرار گرفته آیا این ها مضر هستند اگه مضر چی کار کنم نابود بشن

  پاسخ
 16. نیما

  با سلام تانک من حجم دقیق آبگیریش ۶۰ طول ۳۸ ارتفاع و ۳۱ عرض میباشد علاقه زیادی به نگهداری ماهی گوشتخوار دارم آیا میشه گوشتخوار نگه دارن ولی جفت نمیخوام نگهداری کنم فقط تک گونه فروشنده گوره خری پیشنهاد داده آیا کنار اون میشه گونه دیگری نگه دارم ماکرو و اوراتوس مد نظرمه ولی خواستم شما تعیین کنید و اگر میشه چند عدد مناسبه با تشکر

  پاسخ
  1. azadi

   سلام از خانواده سیکلیده ها انتخاب کن تنوع داره* بله ماکرو میشه نگه دارید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code