لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,272 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. علی

  سلام میشه ماهی اسکار را با استروژن نگه داشت

  پاسخ
  1. Arman1384

   سلام
   خیر نمیشه اسکار ممکنه پا های لابستر رو بکنه

   پاسخ
 2. epehr$

  اسکار با استروژن میشه ولی خوب نیست.
  چون استروژن سردابیه و ماهی خاصی به حساب میاد تو حوض و استخر تک گونه باشه بهتره.
  با لابستر خیلی خوبه.
  اونوقت شما یه روز لازم نیس به اسکار غذا بدید.
  البته که خیر همیشه مورد حمله اسکار قرار میگیره و روزی دیگه کارش تموم میشه.
  اسکار با تگزاس،پرت،سوروم و پیکاک باس بهترین سازگاری رو داره.
  البته ممکنه با اینا هم درگیر بشه و حتی یکی تلف بشه.
  درمورد موجود زنده نمیشه نظر ثابت داد ولی اسکار رو تک گونه هم نگهداری کنید خوبه!
  اونوقت براحتی جفت بدست میاد و تکثیر میشه.

  پاسخ
  1. Sourena.B

   لوچ کنار اسکار؟دیر یا زود اسکار لوچ ها رو می خوره و تیغ های کمر لوچ هم به دهن اسکار صدمه می زنن و هم لوچ می میره و اسکار شدیدا مجروح میشه.لوچ ها رو جدا کنید و اسکار جدید هم اندازه باشن و یه مدت با شیشه جداشون کنید

   پاسخ
 3. Arman1384

  سلام دوستان
  من یک اسکار تایگر ۱۷ سانت ، یک لوچ دلقک و پاکستانی، یک کت اسپورت ۱۸ سانت دارم می خوام یک اسکار پرتقالی و یک اسکار آلبینو هم اضافه کنم ماهیانی که می خوام اضافه کنم باید بزرگتر باشن یا اندازه اسکار خودم باشن ؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام دوست خوبم. لوچ پاکستانی توسط اسکار اگه خورده نشه کشته میشه و ترکیب سازگاری نیست. الان هم اسکارتون سازگاری نداره و هر لحظه احتمال این وجود داره که لوچ پاکستانیتون اسیب ببینه. مگر ترکیب رو عوض کنید و لوچ ها خارج بشن و بعد اسکار یا ماهیای هم رده اضافه کنید.

   پاسخ
 4. Arazqaradaghi

  یه تانک جدید داریم میگیرم ۱۸۰ لیتری چند ترکیب خوب با تعداد بهم چند تا گیاه خوار و چندتا گوشت خوار

  پاسخ
  1. sina120

   سلام
   گیاه خوار مولی گوپی پلاتی سوارتیل وگوشت خوار هم بستگی داره افریقایی باشه یا آمریکایی اما اگه امریکایی بخوای ترکیب اسکار تگزاس نایف و پرت رو میتونی نگهداری کنی

   پاسخ
 5. ناشناس

  سلام من یک ماهی سرماری گلدن کبری دارم با چه ماهی هایی میتونم نگه دارم

  پاسخ
  1. MuhammadAliKarimi

   سلام عرض ادب
   انفرادی نگهداری کنید.
   خلق و خوی گلدن کبری تنده و نمیشه ماهی دیگه‌ای کنارش نگهداری کرد
   موفق باشید🌹

   پاسخ
 6. ناشناس

  یعنی هیچ ماهی نیست با این بسازه من تا حالا چند بار پیکاک باس و سرماری از این قرمزا پیشش میارم این سرماری میکشدشون حالا چیکار کنم آراپایما جواب میده

  پاسخ
  1. 30mahi

   خیر جواب نمیده و درگیری پیش میاد ، و گلدن کبری هم الان قیمتش بالاست حیفه

   پاسخ
 7. sina120

  سلام من میخوام یک سرماری نژاد بانکانسیس بخرم میخواستم بدونم که این ماهی با ماهی های گوشتخوار مثل پولی سازگاری داره

  پاسخ
  1. Matin 1387

   سلام
   یک نوع فایتر خاص هستدقیق نژادش رو نمیدونم نوع البینوش رو دیده بودم قبلا
   سوالتون هم جای مناسبش بپرسید

   پاسخ
 8. ناشناس

  ببخشید سوالم رو اینجا میپرسم
  جنسیت فایتر نر هست یا ماده ؟
  با تشکر

  پاسخ
 9. ناشناس

  سلام این ترکیب ترکیب خوبی هست و چه چیز هایی میشه بهش اضافه کرد
  ۵ تترا نئون
  ۶ گوپی
  ۶ مولی
  ۶ پلاتی
  ۶ سوردتیل
  ۵ کریدوراس
  ۶ زبرا
  ۵ گلو فیش
  ۱ فایتر ماده

  پاسخ
  1. امیرعلی

   سلام ترکیب خوبه اما فایتر را بردارید
   انواع تترا‌ مثل کاردینال ، جواهر ، نئون سیاه ،لیمویی ، بلک ویدو و…
   انواع رازبورا ها
   انواع گورامی ها به غیر از اسفرانوس اما بهتره با مرواریدی ، عسلی ، کوتوله و.. استفاده کنید
   فضولی نباشه اما حجم یا ابعاد آکواریوم را بگویید تا بهتر بتونم راهنمایی تان کنم

   پاسخ
  2. Hamedhz

   سلام ، ترکیبتون خوبه فقط از رو تجربه بگم که
   گلو فیش و فایتر حذف کنید
   باله ماهی ها به ویژه گوپی میزنن
   تترا نئون بجاش کاردینال بگیرین ، عمرشون طولانی تر ، کمتر میمیرن نسبت به نئون. تترا رامی نوز تعداد ۱۰ تا به شدت خوشگل حرکت میکنن تو اک
   میتوانید گوارامی عسلی هم اضافه کنید ولی بقیه گوارامی ها مثل دارف ابی و قرمز بقیه ماهی ها میزنن . گوپی هم دم واسش نمیمونه .

   انواع رازبورا میتونید اضافه کنید
   کت فیش ها مثل کت طلایی ، چینی ، اتو ، گاراروفا اینا هم خوبه واسه اک شما

   موفق باشی

   پاسخ
   1. ناشناس

    اگه گلو فیش ها تعدادشون زیاد باشه نمیرن پیش هم نوع خودشون؟
    و فایتر هم فایتر نر نمیخوام ماده اش رو میخوام یه جایی نمیدونم کجا خونده بودم فایتر ماده خلق و خوی آرام تری نسبت به فایتر نر داره

    پاسخ
    1. Hamedhz

     سلام ، فایتر ماده خلق و خو بسیار ارام تری دارد نسبت به نر
     اما ماهی کوچیک مثل نئون و ماهی باله بلند مثلا گوپی اذیت میکنه مثلا صبح پا میشی میبینی یکی از نئون هات نیست یا گوپی دم نداره
     اگه سایز رعایت کنید و زیاد اک شلوغش نکنی با ماهی ، میشه نگهداری پیش بقیه ماهی ها .
     فایتر ماده و نر بسیار کنجکاو و شجاع و زیبا هستن اگه اک دیزاین شده با سنگ و گیاه داشته باشی میبینی فایتر یسره میره کنجکاوی میکنه

     کت چینی هم سایز کوچیک بگیر و واسش حتما مخفی گاه بزار ، استرسی خیلی
     و زود سایز میگیره ، ماهی ها کاری نداره . فقط میچسبه به بدن ماهی ها پهن مثل انجل دیسکس و حتی گوارامی دارف ابی و قرمز .

     کت چینی بسیار تهاجمی نسبت به یک کت چینی دیگه . ترجیحا ۱ بخر

     گلو فیش هم درسته خوش رنگ ولی ماهی وحشی مثل فایتر ماده دم میزنه و ماهی کوچیک اذیت میکنه و گاهی چشم هاشون میخوره و غذا زیاد میخوره و نمیزاره به بقیه غذا برسه

     پاسخ
 10. ناشناس

  خب باشه ببینم میتونم با اینا جلبک خوار چینی نگه دارم؟

  پاسخ
  1. امیرعلی

   سلام بله اما با رعایت سایز
   اما اگر کت اتو بگیرید بهتر است

   پاسخ
   1. ناشناس

    اگه داشتن میگرفتم ولی هیچ کدوم از آک فروشی های شهرمون کت اتو نمیاره حداقل من تا حالا جایی به چشمم نخورده وگرنه که میگرفتم در هرحال ممنون پس من فایتر و گلو فیش رو حذف میکنم و گورامی عسلی انواع رازبورا رو جایگزین میکنم کت اتو هم اگه جایی دیدم میگیرم و یه چیزی یه دونه کت اسپرت تقریبا ۲۰ سانتی داخل آکم هست که کاملا با محیط خو گرفته اگه الان ماهی ها رو اضافه کنم یه وقت خورده نمی شن

    پاسخ
    1. امیرعلی

     سلام
     کت فیش را از آکواریوم خارج کنید به احتمال خیلی زیاد زبرا و نئون ها خورده می شوند شاید هم گوپی ها هم خورده شوند

     پاسخ
    2. Hamedhz

     سلام ، هرچیزی که تو دهنش جا بشه خورده میشه ، نه اینکه صرفا گوشت خوار باشه و دنبال کنه ماهیا ولی اتفاقی ممکن بره تو دهنش و قطعا خورده میشه
     اگه دوسش داری و میخوای نگهداریش
     ماهی های بزرگ بخر

     پاسخ
 11. ناشناس

  سلام این ترکیب سازگار هست یا میشه داخل یه آک ۱۵۰ لیتر نگهش داشت
  لجن خوار
  شارک رنبو
  لوچ کماندو
  دالر
  لوچ دلقک
  شارک کرم
  سیلور شارک
  تایگر بارب
  رد لاین
  سورم
  پنگوسی گیاه‌خوار
  کت چوبی
  بلک گوست
  کت خرگوشی

  پاسخ
  1. saj!jad

   اول از همه فک نمیکنم جالب بشه این ترکیب ولی خوب نظر شخصی نخواستی و من خارج از بحث یک چیزی گفتم ولی سوال اصلی شما
   بلک گوست و کت خرگوشی شبزی هستن نمیشه کنار دالر استرسی نگه داشت
   سورم گوشتخوار کلا نمیشه قاطی بحثش کرد…
   اکه بخوای ردلاین و گوست نگه داری باید دکور مرتب بزنی که اگه این کارو بکنی پنگوسی به علت بینایی ضعیفش به دکور ها برخورد میکنه هم واسه خودش خطر داره همم سلامتی شیشه های اک…
   تایگر بارب به هیچ وجه بازم میگم به هیچ وجه با بقیه ماهیا نگه دار پوستشون و میکنه…
   اکه علاقه به تایگر بارب داری فقط از همین ماهی نگهداری کنی کنارش دیگه هیچی ننداز👍🏼
   حقیقتا این همه لوچ و شارک نیاز نداری🤷🏽‍♂️
   نگاه به خوشگلی بلک گوست نکن چشمت و بگیره باید براش مخفی گاه بسازی شرایط ابتم میزون باشه بازم سوالی بود در خدمتیم🇮🇷

   پاسخ
 12. ناشناس

  سورم رو من تو همین سایت خوندم با یه سری از گیاهخوارا میشه نگه داشت
  دقیقا چی میشه اگه گوست و کت خرگوشی رو با دالر نگه دارم
  و کلا باید چی رو حذف کنم تا کاملا سازگار بشن

  پاسخ
  1. saj!jad

   اگه فکر میکنی میتونی سورم رو با هاشون نگه داری خوب نگه دارید همشون و بالا توضیح دادم انتخابشون کن برای اضافه یا حذف
   حالا انتخاب کن کدومارو حذف کنی…

   پاسخ
 13. محمد صالح حسینی

  سلام امروز ترکیبم رو به کل عوض کردم الان این ترکیبمه
  لوچ دلقک
  لوچ کماندو
  شارک رمبو
  سیلور شارک
  دالر
  رد لاین
  کالر ویدو
  کت اسپرت
  میخواستم ببینم میتونم بهشون کریدوراس اضافه کنم یا اصلا این ترکیب موندگار هست

  پاسخ
  1. Parsa Khan

   سلام
   اول از همه کالر ویدو رو سریعا حذف کنید
   بقیش نسبتا اوکیه،گفتم “نسبتا” چون لوچ و شارک رمبو ممکنه اذیت کنن، اما از پسِ هم برمیان و بنظرم مشکلی نیست👍

   پاسخ
 14. امیرعلی

  سلام ببخشید کدام یک از ترکیب های زیر باهم سازگار تر هستند لطفاً برای هر ترکیب یک دلیل بیاورید تا بهتر تصمیم بگیرم ممنون
  اروانا سیلور ، گار، پلی پتروس (مد نظر من )
  اسکار ، پرت ، تگزاسی ، سورم ( مد نظر من )
  اسکار ،گرگی ، جگوار ، زندانی
  سورم ، پرت ، نایف
  پنگوسی شکارچی ، ردتیل ، دراگون
  شارک سیلور ، پنگوسی شکارچی
  دیسکس ، انجل ، کوری ، کت اسپرت
  لوچ کماندو ، شارک آلبینو، شارک رمبو ، تایگر باب ( مد نظر من)
  پانک ، صدف زی ، سیچلاید مصری
  ماکرو ، دماسونی ، فرانتوزا ( مد نظر من )

  پاسخ
  1. alireza01

   سلام
   ترکیب اول: آروانا و گار چون هر دو سطح آب شنا میکنن با یکدیگر درگیر میشن در نتیجه ترکیب اول مناسب نیست
   ترکیب دوم:از نظر من سورم در این ترکیب آسیب میبینه مگر اینکه سایزش بزرگتر از سایر ماهیا باشه ولیکن به صورت دائمی نمیتونید سورم رو در کنار این ماهیا بزارید
   ترکیب سوم:ترکیب خشنی هست و درگیری پیش میاد و نگهداری این ماهیان پرخاشگر در کنار هم نیاز به یک آکواریوم بسیار بزرگ داره
   ترکیب چهارم:ترکیب چهارم مشکلی نداره
   ترکیب پنجم:فکر نمیکنم با رعایت سایز بندی مشکلی پیش بیاد
   ترکیب ششم:در کنار سیلور شارک به جای پنگوسی شکارچی میتونی از پنگوسی معمولی استفاده کنی
   ترکیب هفتم:کت اسپرت به بدن دیسکس می‌چسبه و اذیتش میکنه
   ترکیب هشتم:این ترکیب هیچ مشکلی نداره
   ترکیب نهم:پانک و صدف زی مشکلی ندارن ولی سیچلاید مصری رو تا حالا نشنیدم و اطلاعی درموردش ندارم
   ترکیب دهم:بهتره فرونتزا بزرگ تر از ماکرو و دماسونی باشه تا مشکلی پیش نیاد

   پاسخ
 15. امیرعلی

  سلام ممنون
  میتوان آروانا و پلی پتروس کنار هم نگهداری کنم
  ترکیب دوم میشود به جای سورم از گرین ترور استفاده کرد
  ترکیب هفتم می شود یک کت به من معرفی کنید که به دیسکس ها نچسبد
  سیچلاید موث بریدر مصری
  با آروانا چه ماهی هایی می شود استفاده کرد که باعث استرس و افتادگی چشم اروانا نشود

  پاسخ
  1. alireza01

   پلی پتروس اگر سایز بزرگی داشته باشه آروانا رو اذیت میکنه و اگر کوچک باشه ممکنه از طرف آروانا آسیب ببینه و درکل تغذیه پلی پتروس در کنار آروانا سخته
   البته با رعایت سایز بندی و فضای کافی افراد زیادی رو دیدم که این دوتا رو در کنار هم نگهداری میکنن
   خیر گرین ترور هم برای ترکیب دوم مناسب نیست با اینکه اسکار و گرین ترور هر دو سیچلاید آمریکایی هستند رابطه خوبی باهم ندارن
   کت پوزه بوته ای خلق و خوی آروم تری نسبت به کت اسپرت داره و به‌نظرم مشکلی به وجود نیاره
   اول اینکه بهترین گزینه برای نگهداری آروانا،نگهداری تک گونه هست
   ولی با این حال آروانا رو با کت سفره ای،سورم،فرونتزا،پرت و ماهیان کف زی و نایف نگهداری میکنن

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code