لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,019 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. saj!jad

  با اسکات ماهیای لبشوری مث ارچر،مونو،زبرا(میگن ابشور و بیشتر میپسنده)،مار ماهی مورای،پوفر،تایگر،تایگرت فیش….
  با ماهی اسکار:نایف،پرت،انواع گربه ماهی لجنخوار،افرا،پنگوسی شکاری حتی اروانا و سرسوسماری هم دیدم که هیچ جا توسیعه نمیشه…
  با دیسکس هم هر ماهی رو نگه نمیدارن…
  ماهیای سازگار باهاش،انجل،کالر فیش،انواع تترا به جز خون اشام،دالر هم دیدم ولی اقا شهریار میگه نگه ندارین بهتر…

  پاسخ
  1. محمد صالح حسینی

   آقا سجاد افرا با اسکار سازگار نیست و کشته میشه افرا بیشتر با ماهی هایی مثل گورخری گرین ترور سورم و این دسته سیکلید های آمریکایی صلح جو سازگاره و اسکار اصلا صلح جو نیست و حتی از افرا خیلی بزرگتر میشه

   پاسخ
 2. کامپیوتر

  سلام من میتونم ردیتل رو با اسکار.سیلور اسکات.جوعل بالون.گرین ترور.سورم و ماکرو ی ابی و زرد و ازرخش نگه دارم

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   خیر. این ماهیا باهم سازگار نیستن. اگه خواستید از سیکلیدها نگهداری کنید باید دسته بندیشون کنید. الان هم بین ماهیایی که اسم بردید سیکلید افریقایی هست و هم سیکلید امریکایی که خب باهم کنار نمیان و درگیری شدیدی بینشون به وجود میاد. برخی از سیکلیدهای بزرگ امریکایی رو میتونید با کت فیشی مثل ردتیل نگهداری کنید و موردی نیست ولی سیکلیدهای افریقایی میتونن برای ردتیل حکم طعمه رو داشته باشن. اگه از ماهیایی مثل اسکات و مونو و ارچر و … تمایل دارید نگهداری کنید این ماهیا گونه لب شور محسوب میشن و مناسب اکواریوم های جمعی اب شیرین نیستن(اگرچه نگهداری میشن که خیلی صحیح و اصولی نیست)
   به هر حال باید تجدید نظر کلی در مورد ترکیبتون داشته باشید.

   پاسخ
  2. محمد صالح حسینی

   ترکیب مشکل داره و فقط میتونید اسکار رو با ردتیل نگهدارید
   اینجا گرین ترور و سورم و پلی با هم خوبن ولی با بقیه نه
   ماکرو و پلی پتروس برای ردتیل حکم طعمه رو دارن
   جوئل نباید تو جمع باشه
   اسکات هم ماهی لب شوره و با اینا سازگار نیست
   به نظرم با ردتیل بهتره هم خانواده های بزرگ خودش مثل دراگون ردتیل دراگون پنگوسی شکارچی کت آفریقایی و… رو نگه دارن

   پاسخ
 3. محمد صالح حسینی

  سلام
  من امشب یه سیچلاید خریدم که اسمش رو نمی دونم میخواستم بدونم چیه جزئیات ظاهریش اینطوریه
  یه نوع پیکاکه البته پیکاک باس نیست منظورم از اون پیکاک های آفریقایی هست رنگش سرمه ایه و یه نوار نارنجی تیره دور گردنشه یه ویدئو هم تو بخش چند رسانه ای فرستادم که داخلش افتاده البته اون ویدئو هنوز منتشر نشده

  پاسخ
   1. محمد صالح حسینی

    خب میشه بگید اون چه نوع پیکاکی هست تو ویدئو همونیه که رنگش سیاهه چه نوعیه البته خود مغازه دار بهشون میگفت بورلی حالا نمی دونم درسته یا نه

    پاسخ
 4. پوریا

  سلام ببخشید چند تا سوال داشتم من چند نوع ماهی در اکواریومم۵۰یا۶۰ لیتری دارم و توی او فیلتر و دستگاه هوا است و ماهی های ان مولی و گوپی دم شمشیری و لجن خوار و کریدوارس دار است میشه انجل و فایتر و زبرا بهش اضافه کرد

  پاسخ
  1. saj!jad

   انجل تا وقتی خیلی کوچیک باشه میشه
   ولی وقتی بزرگتر بشه شما شاهد دمای ریش ریش شده گوپی هاتون هستین
   فایتر نر به هیچ وجه نباید نگهدارین باهاشون همرو میکشع مهم تر از همه عمر خودشم کم میشه فایتر ماده ولی میشه
   زبرا هم مشه مشکلی نیست

   پاسخ
 5. پوریا

  ابا ماده فایتر با نر مولی جفت میشه

  پاسخ
  1. Mr.x

   خیر فایتر و مولی دو گونه از خانواده های متفاوت است و امکان جفت شدن وجود ندارد
   مثل این میمونه کلاغ رو با طوطی جفت کرد! اصلا نمیشه! ثانیا مولی تخم هارو تو شکم به دنیا میاره و زنده زاست و فایتر جزو لابیرنت دار ها است.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   دوست خوبم. قبل از اینکه سوالی رو مطرح کنید یکم خودتون قضاوت کنید و ببینید اصلا منطقی وجود داره برای سوال؟ ماده فایتر چه دلیلی داره با مولی جفت بشه؟ مثل این میمونه بگین کلاغ با کبوتر با هم جفت میشن! هیبرید سازی یه بحثی هست که وجود داره ولی نه دیگه با هر چی!

   پاسخ
  3. saj!jad

   اوووه پسر
   اصلا خدایی ضاهری قضاوت کن حاضری
   سوسک و با پروانه جفت بزنی😂😂😂
   مولی زنده زا دستگاه تناسلی داره مث پستاندارا جفتگیری میکنن
   فایتر تخم میزاره و فاقد دستگاه تناسلی…😙✌

   پاسخ
 6. پوریا

  ابا ماده گوپی کمرش یکم پایین اومده دیگه بچه دار میشه

  پاسخ
 7. hossein123

  آقا خواهشا اگه اطلاعات کافی ندارید در بعضی موارد دوستان رو به اشتباه راهنمایی نکنید یا مثلا طرف یه ماهی تو آکواریومش مرده خودش خبر نداره آب آکواریوم از بغل رنگ شیری رنگ میگیره میپرسه چرا آب آکواریوم من اینطوری شده همه با جواب میدن سیکل آب آکواریوم شما طی نشده آخه این چه ربطی داره وقتی ماهی تو آب میمیره و شما نتونید پیداش کنید که ماهی رو از آب بیرون بیارید رنگ آب از بغل آکواریوم شیری رنگ میشه ، یا مثلا طرف تازه آکواریوم راه انداخته ۱۲۰ لیتر آب یه جا پر کرده هرکسی هم باشه بار اولش باشه جا میخوره ، رنگ آب مثل گچ میشه این شخص باید فیلتر و پمپ رو ۲۴ساعت باز بزاره تا کلر آب آکواریوم بپره بعد۲۴ساعت ضد عفونی میریزه تو آب باز بعد از ۳۲ساعت محلول باکتری ساز باید بریزه که آبش جا بیافتد یا به اصطلاح سیکل ازت طی بشه حالا از کجا میفهمی که سیکل آکواریوم طی شده؟ از اونجایی که باید از بغل به آکواریوم نگاه کنی اگر آب شفاف بود یعنی آب شما جا افتاده و آماده اضافه کردن ماهی است اگر نه که باید کمی صبر کنید معمولاً بعد از اضافه کردن باکتری ساز ۱/۲روز باید صبر کنید. خلاصه این بود داستان سیکل ازت هرچیزی تو سایت پرسیدین و دیدین همه جواب ها به یه جواب ختم شد بدونید طرفی که داره راهنمایی میکنه وارد نیست برید از یه کار بلد سوال کنید تا جوابتونو بگیرید موفق وپیروز باشید 🌹

  پاسخ
  1. Mr.x

   حسین عزیز
   لطفا هنگام ارسال کامنت به ادرس لینک توجه داشته باشید الان این پیام هیچ ربطی به موضوع این مقاله و سوال کاربران نداره کمی دقت کنید!

   پاسخ
   1. hossein123

    نه منظورم کلی بود اینو گفتم برای کسایی که میان و دوستان رو اشتباه راهنمایی میکنن

    پاسخ
 8. آیدین

  سلام
  هرکی میخواد از دست حلزون ها خلاص شه بره ماهی لوچ بخره

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code