لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,002 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. علی

  اکواریم من انگل گذاشته بنظرشما چی کار کنم رنگ انگلا سفیده خیلی هم نازکه

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   لطفا سوالات رو در بخش مرتبط بپرسید. انگل ها روی بدن ماهی چسبیده و قابل مشاهده است یا در اکواریوم و روی شیشه ها هستن؟
   نوع اول انگل لرنه آ هست و روش درمانش در سایت موجوده و جستجو کنید
   نوع دوم هم پلاناریا هست که روش از بین بردنشون در سایت موجوده و جستجو کنید.

   پاسخ
 2. آروین

  سلام و درود
  من یه تانک ۲۰۰ لیتر دارم و توش یه آروانا و یه اسکار و یه فرانتوزا و یه پیکاک نگهداری میکنم. ترکیبم خوبه؟
  در ضمن بگم ماهیام زیاد بزرگ نیستند یه آروانا ۳۰ سانتی و یه اسکار ۱۰ سانتی و یه فرانتوزای ۱۵ سانتی و یه پیکاک ۱۰ سانتی و با یک لجن خوار
  ترکیبم خوبه ؟
  لطفا جواب بدید

  پاسخ
  1. AMIR85

   توی ترکیبتون که اروانا باید تنها نگهداری بشه و با اسکار سازگار نیست و اسکار هم فک کنم فرانتوزا رو میزنه و پیکاک باس هم باز با اروانا سازگار نیست و اکتون هم کوچیکه تو چند ماه اینده که یکم بزرگ بشن درگیری پیش میاد بهتره اروانا رو بدید بره چون باید طول اک اروانا زیاد باشه بقیه رو هم شاید بتونید یه مدت نگه دارید.

   پاسخ
  2. alireza01

   آروانا باید تکی نگهداری بشه و اسکار و پیکاک باس از زیر میزننش ولی خداییش آروانا تون رو خیلی بزرگ تر از بقیه گرفتید شاید چیزیش نشه ولی به هر حال ناسازگارن
   فرونتزا هم باید با سایر سیچلاید های آفریقایی نگهداری بشه و از اسکار و پیکاک کتک میخوره
   اسکار و پیکاک باس به نظرم باهم مشکلی نداشته باشن

   پاسخ
 3. پارسا

  سلام به همه
  من یه پوفر ۳ سانتی دارم.از آنجا که شنیدم ماهی پوفر وقتی میترسه باد میکنه.ولی برای من باد نمیکنه.دلیلش چیه؟
  حتی موقعی که میخواستم به تانک منطقلش کنم هم باد نکرد .

  پاسخ
  1. رهام گلچای

   خب برادر من میگه وقتی استرس زیاد و بیش از حد داره باد میکنه ومیترسه بعد شما بازور میخای استری بهش بدی؟ولی باز عکس ماهی تو بزار شاید اصلا پوفر نیست.چون یبار یکی گفت آرچرم ۴۰ سانت شده بعد عکس گذاشت دیدیم اصلا آرچر نبود و گورامی گوشت خوار بود.

   پاسخ
 4. حسن

  سلام یه سوال داشتم کدوم یک از این ترکیب های زیر بهتر است؟ لطفا فقط اولی یا دومی چیزی رو از این ماهیا توش حذف نکنید.

  ۱- پرت،گرین ترور،دلفینی،پافر،اسکات،فلاور،دیماسونی
  ۲- اسکار،پرت،پیکاک،آروانا،دو تا لابستر،بلک گوست،دالر،اسکات،تگزاس،لوچ دلقک،کت ولنتاین

  پاسخ
  1. AMIR85

   هیچکدوم خوب نیست و با هم سازگار نیستن و اگه بخرید بعد یه مدت فقط چند تاشون زنده میمونن.
   مشکل ترکیب اول اینه که اسکات و پافر آب لبشور هستن ولی اینیکی ها آب شیرین
   فلاور باید تنها نگه داشته بشه حتی فلاور باکس
   دلفینی و گرین ترور هم کتک میخورن
   مشکل دومی هم اینه که اسکار خیلی وحشی تر از لابستر،بلک گوست،دالر و لوچ هست لابستر هم که با ماهی سازگار نیست پیکاک باس هم مثل اسکار وحشیه
   آروانا هم که باید تنها نگهداری بشه و با هیچکدوم سازگار نیست
   تگزاس هم که باز نمیشه با اینها نگه داشت و اسکات لبشور هست
   پس نمیتونید از این ترکیب ها استفاده کنید ولی اگه سازگاری رو رعایت کنید میتونید یه ترکیب خوب از اینها دربیارید

   پاسخ
 5. حسین

  سلام من میخوام اکواریوم بزرگ آب شیرین درست کنم چه ماهی هایی بهتذ است ممنون میشم کمکم کنین

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   سلام
   در اول که شما مواردی مثل طی شدن سیکل ازت رو رعایت کنین همچنین فیلتر مناسب نسبت به حجم باشه و بخاری مناسب و غذای مناسب بعد که این شرایط فراهم شد سمت هر ماهی میشه برین به جز یسری از خاص ها مثل دیسکس
   فقط یه چیزی هیچ وقت به حرف فروشنده اعتماد نکنین و بیاین اول تو سایت بپرسین چون ۹۷درصد راهنمایی هاشون اشتباهه

   پاسخ
 6. رامتین

  سلام به همه من دوتا سوال داشتم سوال اول اینکه آیا میشود ماهی گار را در کنار کوبان و پرت و تگزاس و اسکات و پوفر نگهداری کرد یک سوال دیگه هم داشتم آیا میشود یک ماهی کنار ماهی آروانا نگهداری کرد که نه آروانا کتک بخورد و نه افتادگی چشم پیدا کند.
  ممنوت

  پاسخ
  1. Alirez7632

   سلام خیر گار کنار اینا تلف میشه تا بیاد غذا بخوره همه رو خوردن غیر اون کتک میخوره‌ درضمن ترکیب الانتون مشکل داره اسکات پوفر‌ لبشورن‌ بقیه آمریکایی سوال دومم کنار اروانا بهتره هیچی نگهداری نکنین‌ چون افتادگی چشم پیدا میکنه ولی خب میتونین‌ نایف باهاش نگهدارین و همینطور خیلی حرفه ای خواسته باشین عمل کنین میتونین‌ از سفره بلک‌ دایموند‌ هم استفاده کنین موفق باشید

   پاسخ
   1. رامتین

    ممنون ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم میشه در این ترکیب که گفتم به جای گار پلی اندیچری اضافه کنم؟

    پاسخ
    1. Alirez7632

     سلام خیر نمیشه اونم غذا گیرش‌ نمیاد و کشته میشه

     پاسخ
 7. رامتین

  اگر بتونم بهش برسونم از لحاظ سازگاری چطوره؟
  من قبلا هم پولی داشتم بزرگش کردم تو همین ترکیب بهش دل مرغ میدادم ولی مثل اینکع نباید میدادم.اگر الان یدونه بگیرم اونا رو سیر کنم بعد دل گاو بهش بدم عیب نداره؟
  منظورم اینه که کتک نمیخوره؟یعنی اگر مشکل غذا باشه من بهش میرسونم.
  یه چیز دیگع دل گاو باید بدم؟یا دل مرغ عیب نداره.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیر اصلا ترکیب سازگاری نیست غذا خوردن فقط یک بعد قضیه هست.
   دل مرغ نباید در دراز مدت استفاده کنید.

   پاسخ
 8. رامتین

  سلام
  ببخشید به ماهیای گوشتخوار میشه دل گوشفند داد؟به نایف و پولی

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   دل گوسفند خیر. از دل گوساله استفاده کنید. بهترم هست به صورت میکس استفاده کنید. با این حال برای نایف و پولی موردی نیست که از خود دل هم به تنهایی استفاده کنید. فقط دل گوساله. ماهی کیلکا و میگو هم میتونید بدید.

   پاسخ
 9. پویا

  دوستان بهترین زمان برای غذادهی چه زمانیه در طول روز؟و چند بار در روز؟
  برای ماهیان گیاهخوار

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   بستگی داره و قانون یکسانی رو برای همه ماهیا نمیتونید در نظر بگیرید. مثلا ماهیای کوچیک رو تا سه بار در طول روز تغذیه باید کرد. ماهیای بزرگ رو دوبار. برخی ماهیا یکبار در روز کافیه. بستگی داره چه ماهی ای باشه. برخی ماهیا اصلا شب کارن و باید در شب تغذیه بشن بالعکس ماهیایی که در روز فعالیت دارن رو در هنگام شب نباید تغذیه کنید.
   با این حال برای اکثر ماهیای روزکار دو وعده تغذیه در صبح و عصر کفایت میکنه.

   پاسخ
 10. محمد صالح حسینی

  میشه بگید پیکاک اژدهای خونی تو ایران گیر میاد اگه اسمش آشنا نیست ظاهرش اینطوریه :
  سری ساف و بدون برآمدگی مثل سر کدنگو و کلا اسلایدهای بدنی به کدنگو شبیه است ولی رنگش قرمز و سفید است است جزو سیچلایدهای آفریقایی و با سایر سیچلایدهای مالاوی سازگاری داره

  پاسخ
 11. Majid

  سلام ببخشید من یک آکواریوم با ابعاد ۱۵۰ طول و ۴۰ عرض و ۶۰ ارتفاع خریدم توش سه تا اسکار بزرگترینشون ۲۵ سانت کوچکترینشون ۱۸ سانت با سه تا پاکو ۱۴ سانتی و یک کت آفریقایی ۲۰ سانتی میتوانم دیگر چه ماهی های به این ترکیب اضافه کنم.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   هیچی و الان ترکیبتون جوری هست که این ماهیا قشنگ در اکواریوم جا افتادن و ماهی دیگه ای اضافه بشه حتما کتک میخوره. به هر حال با اسکار سیکلیدهایی مثل تگزاس یا طوطی ماهی سازگاره ولی الان و در شرایط فعلی اضافه نکنید بهتره.
   اگه هم قصد اضافه کردن داشتید حتما چند روزی ماهیای جدیدالورود با شیشه در همون مخزن از سایر ماهیا جدا بشن تا کامل جا بیفتن و بعد شیشه رو بردارید.
   کت افریقایی هم به طور کلی مناسب ترکیبتون نیست.

   پاسخ
 12. Ehsan

  سلام.ببخشید که مزاحم میشم. من دو سال هست که دو تا پنگوسی شکاری و سه تا اسکار و یه لجن خوار نگهداری میکنم. اندازه ی آکم طول:۱۵۰ ، عرض۴۰ ، ارتفاع ۵۰ هست.هیچ مشکلی هم با هم ندارن. میتونم به اینا ۲ تا پرت هم اضافه کنم؟ اگر نمیتونم لطفا یه ماهی ای معرفی کنید که قشنگم باشه و از اینا هم کتک نخوره.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   احتمال اینکه درگیری پیش بیاد هست. مخصوصا بین اسکار و پروت. به هر حال اسکارها مدت زیادی در اکواریومتون هستن و جا افتادن و کاملا قلمرو گرفتن و ممکنه ماهی جدیدالورود رو تحمل نکنن و بهش اسیب بزنن. البته پروت رعایت سایز کنید از پس خودش برمیاد. حتما نیازه اگه ماهی جدید اضافه کردید یک مدت با شیشه از سایرین در همون اکواریوم جدا بشن تا اونها هم جا بیفتن و ماهیای دیگه هم بهشون عادت کنن و بعد شیشه رو بردارید.

   پاسخ
 13. Majid

  کت آفریقایی از وقتی ۱۰ سانتی بود داشتم اصلا به ماهی های دیگر کار ندارد ماهی آرومیه همراه بقیه ماهی ها هم غذا میخورد بعضی وقتی از دست هم غذا میگیره یکبار دوستم رفت مسافرت ماهیش رو بهم امانت داد گذاشتم پیش اینا کاری باهم نداشتند ماهیش سیچالاید زندانی بود

  پاسخ
 14. رامتین

  سلام.
  من ماهیام=پرت و گرین ترور و سورم و نایف و پولی هست.
  ترکیبم خوبه؟
  میتونم یک عدد سیچلاید مثلثی که از بقیه بزرگتر باشه اضافع کنم؟

  پاسخ
  1. poria.6745

   سلام
   سایز سورم رو از همه بزرگ تر در نظر بگیرید تا کتک نخوره
   پولی غذا خور شدنش سخته باید با شیشه جدا کنید غذا خور شد به ترکیب اضافه بشه
   نایف باید مخفی گاه داشته باشه
   گرین ترور هم بد نی
   به نظر من کلا آمریکایی نگهداری کنید تا به مشکل بر نخورید
   این ترکیب بدون نایف تو حجم بالا خوبه
   سیچیلاید مثلثی اگه آمریکایی هست با رعایت سایز بندی اضافه کنید چون اطلاعاتی ازش ندارم
   امید وارم مشکلی پیش نیاد
   بای

   پاسخ
 15. مهدی

  سلام من میخوام گیاه خوارام رو رد کنم و گوشت خوار بگیرم میشه راهنمایی کنین که چه ماهی بگیرم که هم نگهداریش ساده باشه و هم با بلک گوست سازگار باشه
  خیلی ممنون

  پاسخ
  1. homam

   سلام بلک گوست ماهی صلح جوی و ارومی هست ولی با بعضی از گوشتخوارا سازگاره

   پاسخ
 16. Mani mani mani

  سلام من با بلک گوست پرت و سورم و تگزاس باکس نگهداشتم و سازگار بودن ولی اعضا میگن نمیشه اگه کسی نگهداری کرده و بلک گوستش کتک خورده بگه
  تو منابع خارجیم گفتن با پرت و نایف و …. سازگاری داره ولی با اسکار نگه ندار که خیلییییییی ریسکه اسکار یه ذره جا بیفته ………فاجعه رخ میده راستی اینم بگم که چندان هم صلحجو نیست روزا کتک میخوره ولی شبا پدر درمیاره

  پاسخ
 17. محمد

  سلام
  من ترکیبم=اسکار(کوچک) و پرت و سورم(از اسکار بزرگتره )و پولی(بشدت غذا خوره) و نایف و پافر دارم.
  چه ماهی میشع اضافه کرد؟

  پاسخ
  1. homam

   سلام ترکیبتون جالب نیست و پافر اضافی هست و ماهی لب شوریه..پولی هم توی این ترکیب جالب نیست..پافر رو حذف کنید..تگزاس بزرگ گزینه خوبیه

   پاسخ
 18. محمد صالح حسینی

  سلام
  من و مامانم همین الان داشتیم عکس های بچگی منو از تو کامپیوتر نگاه می کردیم بینشون یه فیلم پیدا کردیم که بابام گرفته بودش و توش آکوایوممون بود ترکیب هم زیبا بود ولی در این حال شاید از نظر آقا شهریار و خیلی از اساتید این بد ترین فاجعه ترین خطری ترین داغون ترین و افتزاه ترین ترکیب باشه چون گوشتخوار و گیاهخوار باهم بودن و ترکیب این بود
  رد زبرا
  کبالت زبرا
  زبرا آلبینو
  یلو الکتریک
  اوراتوس
  گورخری سفید
  دالر
  تایگر بارب
  تایگر بارب سبز
  تایگر بارب آلبینو
  سیلور شارک
  شارک رنبو
  سیلور اسکات
  پنگوسی شکارچی
  لجن خوار
  مونو(نمی دونم آنجل بود یا تایگر چون تو ویدئو نبود اسکات و پنگوسی هم نبودن شاید این سه تا رو بعد فیلم وارد تانک کردیم یا تو تانک بودن ولی تو فیلم نیوفتادن)
  و اینو بگم که شانس آوردیم و ترکیب استثنا در اومد غلط نکنم ماهیا رو مامانم انتخاب کرده چون مامانم ماهیای رنگارنگ دوست داره و دوست داره ماهیارو از همه رنگ بگیره و اصلا با سازگاری کاری نداره و هر چی ماهی پیدا کنه ازش خوشش بیاد رو میگیره حالا میخواذ مهاجم باشه یا صلح جو و حتی وقتی میگی بهش سازگار نیستن میگه قراره باهم زندگی کنن مجبورن بسازن و واقعا داخل اون ترکیب بالا طبق گفتش واقع شد و ماهیا همگی حدود ۴ سال با هم به خوبی و خوشی زندگی کردن تا اینکه ترکیبو گیاهخوار کردیم تمام ماهیا هم داخل تانک یا گروه بودن یا جفت

  پاسخ
  1. homam

   دوست گل🌹🌹 این همه ماهی خب ۱۰۰۰ لیتر اب میخواد…ولی باز خدا رحم کرده

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code