لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

1,896 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. احمد

  سلام ببخشید تو یه آک ۳۰ لیتر برای یه پافر کوچک چقدر نمک بدون ید بریزم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اگر ماهی دیگه ای ندارید و میخواهید ماهی آب لبشور و یا فقط همین پافر رو نگهداری کنید مشکلی نداره فقط دقت کنید حتما نمک بدون ید باشه و به مرور درصد نمک رو افزایش بدین و یک مرتبه کل نمک ور اضافه نکنید ابتدا یک قاشق غذاخوری نمک بدون ید بریزید بعد از یک هفته یک قاشق دیگه اضافه کنید و همینطوری هفته سوم قاشق سوم رو اضافه کنید و دیگه همین مقدار کافیه البته هر زمان آب رو سیفون میکنید به مقدار آبی که سیفو نمیکنید و از اک خارج میشه باید نمک اضافه کنید و نه آبی که اضافه میکنید ببنید نمک تبخیر نمیشه ولی تبخیر اب رو دارید و ممکنه حجم ابی که اضافه میکنید چند لیتری بیشتر از مقداری باشه که سیفون میزنید

   پاسخ
 2. دانیال

  سلام
  از تون میخوام به خصوص از (آقا شهریار و آقا مجتبی) یه ترکیب پر جنب و جوش بهم پیشنهاد بدید(خواهشا) که اندازه کوچیکی داشته باشن ( ۱۰cm به پایین ) و زیاااااد حساس نباشن.
  تشکر فرواااااااااااااااااااااااااان.

  پاسخ
   1. دانیال

    سلام
    مگه سیچلاید های آفریقایی اندازه بزرگی ندارن؟؟؟
    ((من ماهیانی می خوام که مناسب آک کوچیک باشه)) ایلیا جان منظور شما رو از سیچلاید آفریقایی نفمیدم چون تقریبا اندازه زیادی دارن.
    باز هم منتظر پاسخ آقا شهریار ، آقا مجتبی و بقیه ی دوستان هستم.
    ممنوووووووووون.

    پاسخ
    1. محمد پارسا

     کلا گوشتخوار ی که سایزش کم باشه کمه
     مالاوی هم اصولاً واقعا کوچیکن
     ولی جوئل فیش و پرت کوتوله و اوراتوس تقریبا سایزشون کوچیکه

     پاسخ
     1. دانیال

      سلام
      لطفا سیچلاید هایی رو که میشه تو آک کوچیک نگهداشت رو نام ببرید. (مثلا ۵۰ لیتر)
      خییییییلی ممنووووون.

      پاسخ
      1. محمد پارسا

       خب ماکرو
       اوراتوس
       گورخری
       جوئل
       سیچلاید مالاوی البته تعداد کم مثلا دو تا
       آنجل
       پرت کوتوله
       فلاور باکس

       پاسخ
       1. دانیال

        سلام آقا محمد پارسا
        ماشاالله به این سرعت !!!!!!!!!!!!
        ببخشیدا یه زحمت دیگه داشتم لطفا تعداد شون رو هم بگید خیییییلی ممنووون میشم.
        بااااازم ممنوووون.

        پاسخ
        1. مرصاد

         سلام . بنده با سیچلاید گوره خری موافق ترم که هم نگهداری ساده و آسونی داره و هم تکثیرش راحت هست . اگر گوره خری کوتوله در نظر بگیرید که عالیه هم چهره و قیافه خوبی دارن و هم جمع و جور هستن البته بسته به نظر خودتون داره مثلا ۴-۵ تا فکر میکنم مناسب باشه برای تانک ۵۰ لیتری . فلاور هم بد نیست ولیکن من موافق نیستم . فضای کافی برای یک جفت آنجل هم ۶۰ لیتر هست که اونم پیشنهاد نمیکنم که توی حجم کم خیلی حساسه .

        2. دانیال

         سلام
         اگه بخوام جوئل نگهدارم چند تا خوبه؟؟؟
         مررررسییییی

  1. مجتبی

   سلام
   سایز آک شما چقدر هست چون ماهی زیاده و سلیقه خودتون هم مهمه.
   در آک های کوچک مهمولا زنده زاها و تترا و زبرا نگهداری میکنند.
   برای نگهداری سیچلاید در آک کوچک بهتره فقط از یک جفت نگهداری کنید مثلا فقطیک جفت جوئل فیش یا فقط یک جفت گوره خری.

   پاسخ
 3. احمد

  سلام.خیلی ممنون آقا مجتبی من فقط پافر ندارم کنارش یه سیلور اسکات خیلی کوچیک هم دارم.اشکال نداره؟مقدار نمک هم تغییر میکنه یا همون که گفتید؟اندازه پافر ۳ سانت و اندازه سیلور اسکات ۴ سانت.
  الان تو ۳۰ لیتر اینا جاشون تنگه؟

  پاسخ
 4. احمد

  سلام.ببینید آقای دانیال تجربه به من نشون داده که سیچیلاید های آفریقایی اگر کم باشن همو تیکه تیکه میکنن یا فقط دو تا بگیرید یا انقدر زیاد بگیرید که قلمرو نسازن تا همو نزنن من تجربه جوعل رو دارم همو خیلی میزنن زیاد بخر که به هم کاری نداشته باشن کم بخری مثلا ۳ تا همو پاره میکنن.
  مطمعن باش.

  پاسخ
  1. دانیال

   سلام
   گورخری هم همین طوره ؟!؟!؟!؟!؟؟؟
   لطفا پاسخ بدید.

   پاسخ
   1. مرصاد

    سلام بچه گورخری هم اگر در حجم کم نگهداری بشه این مشکلات رو داره اما شما میتونید ۱ گوره خری نر و ۲-۳ گورخری ماده نگهدارید و تانک رو با تزئینات مثل همین سنگ هایی که سوراخ زیاد دارن شلوغ کنید .

    پاسخ
 5. احمد

  سلام شما میتونید یه جفت گوره خری نر و ماده بگیرید ولی چیز دیگه ای نگیرید فقط دو تا گوره خری نر و ماده که از تکسیرش هم لذت ببری.ماهی دیگه ای هم میتونید بگیرید شما بگید من بگم میشه یا نه.کلا سیچلاید ها خیلی وحشی ان.

  پاسخ
  1. دانیال

   سلام
   پرت
   بالی
   دهان آتشی
   رامیزی
   کدوما رو میشه با گورخری نگهداری کرد؟؟؟؟

   پاسخ
   1. مجتبی

    سلام
    به سوال قبل شما پاسخ دادم مطالعه کنید.
    خب رامیزی که ضعیفتر هست و قطعا کشته میشه .
    در حجم کم فقط همون یک جفت رو نگهداری کنید. البته اگر تانک شما جا داره به تعداد سیچلایدها باید دکور و مخفیگاه داشته باشید و هرچی دکور بیشتر باشه درگیری سیچلایدها کمتره.

    پاسخ
 6. احمد

  سلام اگر دکور و مخفیگاه دارید میتونید از بین ماهی های بالا پرت رو بگیرید.

  پاسخ
  1. امیر حسین 2008

   سلام.اب اکواریوم ام خیلی بو میگیره بوی خیلی خیلی بد.حتی وقتی اب اکم رو کلا عوض میکنم فرداش دو باره همون بوی بد رو میگیره.چرخه رعایت میکنم فیلتر هم درست کار میکنه و قویه.مشکل چیه؟

   پاسخ
   1. محمد پارسا

    سلام
    هفته ای سیفون بزنید حتما
    زغال اکتیو بو رو میگیره
    غذا کم بدید
    تراکم بالا نباشه

    پاسخ
 7. Mahdi

  سلام دوستان من چند روزیه چند تا ماهی گوشتخوار خریدم اما وقتی غذا میریزم همشون درمیرن فقط اسکارهام میان غذا میخورن تا کی اینطوریه

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   استرس دارن و ممکنه از شما یا محیط اطراف تانک بترسن.
   اگه اکواریوم دکور داشته باشه از استرس ماهیا کم میکنه. همچنین سعی کنید غذا رو بریزید و خودتون از اکواریوم فاصله بگیرید. یا یک مدت از غذادهنده های خودکار استفاده کنید تا به محیط و شما و شرایط عادت کنن.

   پاسخ
 8. احسان

  سلام.پس پستم چرا پاک شد؟؟؟هیچ کسی درمورد عنکبوت اطلاعات نداره؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   پستی از شما حذف نشده شاید در جای نامناسبی سوال پرسیدین و قاطی سوالات سالهای قبل شده. ؟؟!! به هر حال در مورد عنکبوت اطلاعات خاصی ندارم باز در بتالار گفتگو و در خش سایر حیوانات پست بزنید.

   پاسخ
 9. محمدرضا

  سلام من میخوام اکواریوم سیچیلاید افریقایی راه بندازم واسه یه اک با پر مخفیگاه هست و کف ماسه ای ترکیب زیر خوبه
  ۱اوراتوس،۳ماکرو،۲پینک،۲جانستونی،۲کالیکو،۶تا لوچ دلقک یا ۲تا شارک دم قرمز

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اول که حجم آک مهمه که چیزی نگفتین.
   دوم شارک بدون شک کشته میشه و لوچ هم ترکیب مناسبی با سیچلاید آفریقایی نمیشه.
   بقیه ماهی ها با رعایت سایزبندی و داشتن دکور و مخفیگاه کافی با هم سازگار هستند.
   نکته بعدی ۳ تا ماکرو در بهترین حالت یکیش اضافه هست و بهتره جفت باشند.
   یک اوراتوس هم دردسر ساز میشه مخصوصا اگر یک نر تنها باشه حداقل یا یک ماده بخرید و یا یک جفت اوراتوس .

   پاسخ
  1. محمد پارسا

   اوه اوه نه بابا خیلی زیاده تو ۱۵۰لیتر اصلا هیچی
   ۷،۸تا افریقایی مناسبه فقط نه بیشتر و کمتر هم بهتر
   بعد همون ۷،۸تا هم به شرط دکور مناسب و پناهگاه زنده میمونن

   پاسخ
 10. احمدرضا

  هر ماهی که میشه تو ۲۰ لیتری نگهداری کرد رو بهم بگید به صورت تک گونه میخواهم نگهداری کنم هرچی هست رو بگید

  پمپ بخاری فیلتر سنگ چند تا دکور دارم

  ممنون

  پاسخ
 11. رهام

  سلام
  شما در این حجم می تونید انواع زنده زاه از جمله گوپی، مولی، پلاتی، دم شمشیری، اندلرو…. روبصورت اختصاصی ویک فایتر نر یا نروماده یا دوتا ماده و…. فقط دوتا نر رو باهم نگهندارین چون هم رو می زنن
  اختصاصی انجل باز بگین گیاه خوار باشه یا گوشت خوار تا بهتر راهنمایی کنیم
  ولی به طور کلی تو این حجم گوشت خوار نمیشه و یا کمتر گوشت خواری میشه😉

  پاسخ
 12. احمدرضا

  یک جفت تایگر بارب خوب
  یا یک شارک آلبینو کوچک
  واسه گوشت خوار به نظر شما چی باشه

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   لطفا سوالتون رو دقیق بپرسید و برای دریافت پاسخ صبر کنید.
   شارک و تایگر بارب مناسب نگهداری در کنار ماهی گوشتخوار نیستند ضمنا سازگاری ماهی ها رو در تالار گفتگو و بخش مربوط به سازگاری مطرح کنید.

   پاسخ
 13. احمدرضا

  میشه یک دماسونی کوچک یا یک زندانی یا ماکرو ویا شارک رو به صورت تکی نگهداشت لطفا سری بگید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   هر کدوم به صورت تک بله اما در ترکیب با هم خیر.
   لطفا برای دریافت پاسخ صبر کنید و پست اسپم نزنید در مورد هر ماهی به صورت جداگانه مفصل مطلب داریم مطالعه بفرمایید به سوالات در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ داده خواهد شد.

   پاسخ
 14. احمدرضا

  منظورم این بود که تو۲۰ لیتر میشه یک جفت تایگر بارب خوب یا به صورت تکی یک شارک آلبینو نگهداشت اگه گوشت خوار میشه بگید چی میشه به صورت تکی تو این حجم نگهداشت

  پاسخ
 15. احمدرضا

  برای ۲۰لیتر به صورت تک میشه یعنی

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   در ۲۰ لیتربهتره ماهی گوشتخوار نگهداری نکنید و یا فقط یکی نگهدارید.
   اما ماهی های زنده زا و کوچک مثل کوپی – مولی و دم شمشیری و زبرا و …. میشه نگهداری کرد.
   حتی یک جفت گورامی میتونید نگهدارید و تکثیر هم بکنید مثلا گورامی دارف و یا مرواریدی خوبه.

   پاسخ
 16. رهام

  تو این حجم ماهی گوشت خوار مثل یک
  ماکرو یا یه دونه دماسونی یا پلی خیلی کوچیک یا مثلا یه سیچلاید آمریکایی تا وقتی کوچک بود
  باز منتظر نظر بقیه دوستان باشید😉

  پاسخ
 17. رهام

  دیگه چه ماهی آخه بگیم؟ این حجم گیاه خوار هم براش کوچیک چه برسه ماهی هایی مثل اروانا، گار، سرماری و….. به نظرم یک ۳یا۴تا لوچ بگیر یایک جفت شارک یا یک جفت بارب یا….
  تو این سبک ماهی ها😉

  پاسخ

پاسخ دادن به mohammad91 لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code