لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

1,922 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. حمید

  سلام ماهی سوروم رو میشه با اسکار و پرت و پولی و جوعل نگه داری کرد؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیر سوروم از اسکار کتک میخوره و کشته میشه ضمنا پولی در ترکیب ماهی های ضما اضافه هست و جوعل فیش هم با اسکار سازگاری نداره.

   پاسخ
 2. حمید

  خیلی ممنون یه چیز دیگه من به ماهیام دل مرغ میدم غذاش خوبه؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   دل مرغ گزینه مناسبی نیست. از دل گوساله استفاده کنید. حتی بهشون کیلکا و میگو هم بدید. البته هزینه اینجور غذاها از دل مرغ خیلی بیشتره ولی خب از دل مرغ هم خیلی خیلی بهترن و در صورت امکان ازشون استفاده کنید. از غذای تجاری خشک و تازه هم میتونید استفاده کنید. سعی کنید تنوع غذایی رو رعایت کنید و تنها از یک نوع غذا برای تغذیشون استفاده نکنید.

   پاسخ
 3. فرح جون

  سلام
  ببخشید میشه پنگوسی را با اسکار نگه داری کرد

  پاسخ
 4. فرح جون

  من یه آکواریوم ۱۰ لیتر دارم توش آروانا اسکار فلاور و پرت زندانی زبرا پنگوسی گوپی پافر دارم ترکیبشما چطوره

  پاسخ
  1. محمد

   آیا شما جدی هستید؟😳😳😳
   این ماهیا زمین تا آسمان با هم فرق دارن خیلی جالبه که گوپی و زبرا تا الان زنده موندن خب یکی یکی جواب میدم.
   ۱.اکواریومتون خیلی خیلی کوچیکه حتی توش یک بچه اسکار به سختی زندگی می کنه اگه اکتون رو بزرگ نکنید همه ی ماهیای شما تلف میشن شما تو این اندازه فقط می تونید زبرا و گوپی رو با هم نگه دارید همین.
   ۲.ترکیبتون واقعا واقعا داغونه همه می دونن که گوپی و زبرا به عنوان غذا زنده به اسکار و آروانا و پنگوسی و … داده میشه خیلی تعجب کردم از ترکیبتون.
   ۳.اسکار با آروانا اصلا سازگاری نداره و از زیر باله های آروانا رو میکنه کلا آروانا باید تکی نگهداری بشه اونم تو یک تانک حداقل ۱۰۰ لیتری!
   ۴.فلاور هم مثل آروانا باید تکی نگهداری بشه چون خیلی ماهیه تهاجمی هست.
   پنگوسی گوشتخواره یا گیاهخوار اگه گیاهخوار باشه با گوپی و زبرا سازگاره اگه گوشتخواره فقط با اسکار و پرت اونم تو یک تانک بزرگ با مخفیگاه باید نگهداری بشه.
   ۵.پافر ماهی گوشتخوار و لب شوری هست و با هیچ کدوم سازگاری نداره.
   خلاصه هیچ کدوم از ماهیای شما با هم تو این حجم اصلا اصلا سازگاری ندارند و به زودی همه تلف میشن و پولتون به باد میره . ولی فکر کنم ترکیبتون عبارت از یک جوک هست ولی اگر ماهیا رو تازه خریدین احتمالا استرس دارن و با هم کاری ندارن و شما فقط فردا به آکواریومت توجه کن و ببین چه قتلی راه میفته.🙂🙂🙂

   پاسخ
  2. میرزا

   سلام
   توی اکواریم ۱۰ لیتری معمولا زبرا و مولی نگهداری میکنن مناسب گوشتخوار نیست چون کثیف کاریش زیاده.
   اما از حجم اکواریم که بگذریم در مورد ترکیب
   اسکار و پرت کاملا سازگارن،فلاور و زندانی هم به شرط کوچیک تر بودن از بقیه و بزرگ بودن اکواریم سازگارن،پنگوسی که من ۵ ساله دارم با همه میسازه بیچاره،زبرا و گوپی هم میتونید به عنوان خوراک استفاده کنید.پافر هم یکم ماهی شیطونیه.اروانا هم علیرغم توصیه های اکثر دوستان اگه اکواریم بزرگی داشته باشین (۱ متری به بالا) قابل نگهداریه.
   شخصا تجربه نگهداری اروانا کنار اسکار و فلاور و بوتیکافری به مدت طولانی رو دارم و در اکثر مواقع اروانا کوچیکتر بود.تنها ماهی که دیدم اسیب میزنه به اروانا سرماری پالچر و جاینته حتی اگه کوچیکتر باشه.

   پاسخ
 5. حمید

  سلام.یه سوال جوعل پنگوسی گوشتخوار رو میزنه یا نه

  پاسخ
  1. samanta

   سلام بستگی ب سایز ماهیاتون داره.و ابعاد اکواریوم .بیشتر توضیح بدین

   پاسخ
 6. ناشناس

  سلام من یه اک ۸۰.۵۰.۴۰.دارم .میخوام ماهیای اک قبلیم به اینجا منتقل کنم سه تا پلیکو ۱۵ و ۴۰ سانت .ردلاین ۸سانت .سیلور شارک ۸ سانت دوتا رینبو شارک ۶ سانت یه البینو شارک ۶ سانت .یه بلک گوست ۱۲ سانت .الان این اکواریوم میخوام تعدادو بیشتر کنم .
  بین ماهیایی که مینویسم کدوم مناسب تره برا این ترکیب ؟با دلیل ذکر کنین
  پوزه خرگوشی .
  لوچ دلقک
  رامیزی .
  کوریدوراس
  دماغ فیلی
  شارک بلک
  فایتر
  کت خرگوشی
  سپاس

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   به نظرم نباید ماهی ها رو زیادتر کنید چون همون تعداد و با سایزی که دارند ظرفیت آک شما رو پر کرده و خیلی تراکم ماهی بالا هم هست و مناسب این ابعاد کم آک نیست.

   پاسخ
 7. سردار

  سلام ایا کرم گریندال توی ایران گیر میاد؟

  پاسخ
  1. lAlil

   اگه درست یادم بیاد، چند وقت پیش توی اصفهان اورده بودن
   اما زیاد اسمشو نشنیدم جز توی مراکز پرورشی ماهی

   پاسخ
 8. ناشناس

  سلام فلگ تیل یا همون دم پرچمی با ردلاین و سیلور شارک و بلک گوست و البینو شارک و رینبو شارک سازگاره

  پاسخ
  1. lAlil

   یستگی به سایز آکواریم و سایز بلک گوست داره،
   شما اگه سایز بندی رو رعایت کنید و دکور بندی مناسب داشته باشین و ماهی ها رو مخصوصا بلک گوست رو توی روز غذا دهی کنین مشکلی پیش نمیاد ، هم چنین به نحوی نورپردازی انجام بدین که باعث ترس بلک گوست نشه، و شب دم پرچمی مورد هجوم واقع نشه

   پاسخ
 9. ناشناس

  مرسی از راهنمایی بلک گوست سایزش .۱۲ سانته من نگرانیم از اینه که دم پرچمی شارکا رو شکار نکنه

  پاسخ
  1. lAlil

   دم پرچمی ماهی صلح جو هست و شکارچی نیست که شارک رو شکار کنه و برعکس ممکنه خودش توسط بلک گوست کشته شه، اگه سایز آکواریم و دکور مناسب نباشه
   باتوجه به سایز بلک گوست، طول آکواریوم بالای ۹۰ سانت مساعده

   پاسخ
 10. رضا

  سلام ببخشید یه سوال داشتم به پافر میشه دل مرغ داد؟
  اگه نمیشه من تو خونه کرم فشرده دارم ولی تاریخش گذشته میشه داد؟
  اگه به این سوال هم جواب بدین ممنون میشم من تو آکم ماهیای آب شیرین مثل اسکار و پرت و پنگوسی و پولی و پافر دارم بعد چقدر باید برا پافر نمک بریزم یک قاشق غذا خوری نمک بدون ید برای آک ۳۰ لیتر بسه؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بوفر میتونه غذای گوشتی بخوره ولی بهتره هفته ای حداکثر دو وعده باشه.
   ضمنا ترکیب ماهی هاتون مناسب نیست اسکار و پنگوسی ترکیب موندگاری نمیشه. پولی و بوفر ( پافر ) اضافه هستند و غذای خوبی بهشون نمیرسه. پافر به درصد نمک بیشتری نیاز داره که برای سایر ماهی های شما خوب نیست.

   پاسخ
 11. abolfazl22

  سلام
  من اکم ۱۰۰ لیتری هس
  فعلا مولی و گوپی و رزی بارب و لجن خوار دارم،چه ماهی های دیگه ای میتونم کنارشون نگهدارم؟
  آیا ماهی گوشتخواری هس که با اینا سازگاری داشته باشه؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   ماهی گوشتخوار فقط میتونه ماهی های شما رو بخوره.
   بهتره ماهی صلح جو و هم سایز ماهی هاتون اضافه کنید.

   پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     ماهی که زیاده شما لیست ماهی ها رو ببنید و در مورد هر کدوم مطالعه کنید بعدا که ترکیب رو انتخاب کردین در تالار و بخش سازگاری در موردش سوال کنید تا دوستان راهنمایی های تکمیلی رو بفرمایند.

     پاسخ
 12. صدرا

  سلام
  من یک آکواریوم ۴۰ لیتری دارم به همراه یک آنجل باله کوتاه
  چه ماهی دیگه ای پیشنهاد میدین ؟؟؟
  ابعاد : به ترتیب طول و عرض و ارتفاع : ۴۰در۲۵در۴۰
  که زیاد پر دردسر نباشد

  پاسخ
  1. حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα

   سلام
   میتونید نهایتا ۲ عدد آنجل دیگه اضافه کنید
   چون حجم آب زیاد نیست و آنجل هم ماهی نسبتا حساسیه نباید آکواریوم رو شلوغ کتید
   فیلتر هم بهترخ برای این حجم یا تاپ فیلتر یا نهایتا فیلتر هنگان استفاده کنید
   یا سر خروجی فیلتر داخلیتون موج شکن نصب کنید تا موج ماهی ها رو اذیت نکنه

   پاسخ
 13. صدرا

  سلام مجدد
  این ترکیب رو می تونم اجرا کنم؟:
  ۱ عدد آنجل
  ۳ عدد ردلاین
  ۶ عدد تترا نیون
  ۲ عدد سیلورشارک
  ۵ عدد تترا جواهر
  اگه میشه اجرا کرد دکور چه طوری باید باشه؟
  این ماهیان حساس هستن؟ میشه به راحتی از اینان نگهداری کرد؟
  ببخشید از سوال های پشت سر هم!
  ممنون از راهنمایی و مطالب مفیدتون

  پاسخ
  1. حـ‍‌؁ـا مـ؁ـد αquα

   دکور خیلی مهم نیست
   اما از اجسام تیز و برنده اجتناب کنید
   اگر میخواهید محیط طبیعیتری ایجاد کنید میتونید از چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی استفاده کنید
   یا چوب فراوری شده

   پاسخ
 14. صدرا

  سلام ممنون از راهنمایی که کردین
  دیروز یک آنجل اضافه کردم از دیروز آنجل قبلی آنجل جدید رو باله هاش رو ریش ریش کرده!!!!!!!!
  چه کار کنم ؟؟؟؟!!!
  آیا باید با شیشه جدا شون کنم؟؟؟؟؟؟؟
  یک سوال دیگه ایا می تونم به این تانکم ۶ تا تترا خواهر و ۳تا ردلاین اضافه کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینا با هم این تو تانک ۴۰ لیتری نگه دارم مشکلی پیش نیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  مرسی

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   لطفا سعی کنید سوالتون رو در یک پست ارسال کنید.
   اون ترکیبی که در بالا فرمودید اولا سازگاری ندارند تترا جواهر انجل رو میزنه دوما برای این حجم اب خیلی زیاده و تراکم ماهی بالا میره و تلفات میدین باید تعداد ماهی ها رو کم کنید سیلور شارک و تترا جواهر رو حذف کنید.
   آنجل ها اگر ه مسایز نیستند طبیعیه درگیری پیش بیاد اما اگر همسایز هستند ماهی جدید رو یک مدت با شیشه و در تانک اصلی از ماهی قدیمی جدا کنید و بعد از یک هفته ده روز شیشه رو بردارید.

   پاسخ
 15. حمید

  سلام ببخشید لطفاً به سوالم جواب بدین.
  من تو آکم پرت و اسکار و پولی و پنگوسی دارم.
  تانکم ۳۰ لیتره
  یک قاشق چایی خوری نمک ریختم برای ضد عفونی می‌خوام یه ماهی بگیرم بنظرتون کدوم بهتره؟
  سیلور اسکات یا گرین اسکات کدوم بهتره؟
  همین یک قاشق غذاخوری برای اسکات کافیه؟یا چون لبه شوره بیشتر میخواد؟

  پاسخ
  1. ناشناس

   ۳۰ لیتر 😮 شوخی میکنی؟
   بازم میخوایی ماهی اظافه کنی؟

   پاسخ
  2. محمد پارسا

   به زودی تلفات سنگینی میدید
   هیچ کدوم سازگاری ندارند
   تراکم وحشتناکه یه اسکار تنهایی ۵۰-۶۰لیتر میخواد

   پاسخ
  3. ایلیا

   پنگوسی با اسکار همینجوری نمیسازه چه برسه تو ۳۰ لیتر
   پولی هم که تقریبا با هیچ ماهیی سازگاری نداره چه برسه تو ۳۰ لیتر
   پرت با اسکار سازگاری داره ولی نه تو ۳۰ لیتر
   نمک هم امیدوارم از نمک اشپزخانه نریخته باشید اخه یک قاشق غذا خوری برا ۳۰ لیتر؟؟؟؟؟
   حالا اگه این ترکیب تو ۳۰۰ لیتر بود میگفتیم یه چیزی
   ماهی جدید داداش شوخی که نمیکنی؟
   امیدی به این اک نیست
   پیشاپیش برا شادی روح ماهی ها صلوات

   پاسخ
   1. حمید

    بچه ها من ۳ ماهه تو این آک ۳۰ لیتر این ترکیبو دارم ولی تلفات نداده بعدشم من یک قاشق چای خوری نمک ریختم نه یه قاشق غذا خوری

    پاسخ
    1. mahdi500

     درسته بخاطر اینکه الان در سایز کوچیکن.در ضمن خودم ی پولی داشتم ک با فک شکسته و بدون غذا خوردن تا ۱.۵ ماه زنده موند.
     پولی بالاخره از گشنگی تلف میشه.
     در ضمن فک میکنم قاشق چای خوری و غذا خوری رو یکی حساب کنن.
     نمک هم اگه قاشق غذا باشه حدود ۱۵ تا ۲۵ گرم میشه ک برای ۳۰ لیتر واقعا زیاده.برای این مدل ماهی ها نهایت نیم گرم در هر لیتر.البته این مقدار هم بنظرم زیاده.

     پاسخ
     1. حمید

      سلام ممنون آقا مهدی ولی من پولیم غذا میخوره قشنگ و اصلا گرسنه نمی مونه.من به ماهیام دل مرغ میدم و وقتی همه سیر شدن میرم سراغ پولی و اون با خیال راحت می خوره یه سوال دیگه پافر و اسکات در ۳۰ لیتر چقدر نمک میخوان؟یه قاشق غذا خوری پر بسه؟

      پاسخ
      1. mahdi500

       نه اینکه نشه ولی اصولی نیست.مثلا همین ک بقیه ماهیا سیر میشن بعد شما پولی رو تغذیه میکنین باعث زودتر کثیف شدن اب میشیه و اینکه اسکار با غذای گوشتی زیاد بالخره دچار چسپندگی باله میشه و حتی با داشتن ی فیلتر با مدیای خوب کار کمی سخت میشه.
       در مورد اسکات و پوفر ک لب شورن حقیقت تجربه نگهداریشونو ندارم ولی تا اونجایی ک میدونم حدود ۱ گرم در لیتر بهتره نمک داشته باشه.در این زمینه منتظر جواب اساتید باشین.

       پاسخ
 16. ناشناس

  سلام و خسته نباشید.
  تو یک آک پنجاه لیتری از کدوم سیچلاید ها میتونم نگهداری کنم؟؟؟؟یا اختصاصی و یا اجتماعی برام فرقی نمی کنه.
  لطفا جواب بدین.
  مرسی از اطلاعات و مطالب خوبتون.

  پاسخ
  1. mahdi500

   اگه میخوای شاهد مرگ و میر نباشی و خیالت راحت باشه و لذت ببری فقط ی جفت سیچلاید و نهایت ی کتفیش کنارش. میتونی گوره خری بگیری ک از تکثیرش هم لذت ببری.

   پاسخ
 17. رضا

  سلام ببخشید من یه آک ۳۰ لیتر دارم توش یه سیلور اسکات و یه پافر(پوفر)کوچک دارم.میخواستم بدونم با هم میسازن؟
  غذا هم بهشون دل مرغ و کرم فشرده میدم.و یه سوال دیگه تو این ۳۰ لیترم که دو تا ماهی لبشور دارم چقدر نمک بدون ید بریزم؟

  پاسخ
 18. ایلیا

  طبق مطالعات من با هم سازگاری دارن ولی نه تو اک ۳۰ لیتری. اک ۳۰ لیتری برای نگهداری مناسب نیست و احتمال درگیری رو به شدت افزایش میده.

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code