لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

1,850 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. رادین

  سلام. ۱ خیر چون این حجم خیلی کمه ۲ نگهداریش مثل بقیه سیکلید هاست ۳ دوست عزیز درباره طول عمر ماهی ها نمی شود تاریخ دقیقی داد در ضمن طول عمر ماهی به حجم آک شرایط نگهداری تغذیه و… بستگی داره ۴ به نظر من اوراتوس ۵ کلا پایه غذای سیکلید های آفریقایی مثل دماسونی و اوراتوس باید گیاهی و فیبر دار باشه ۷ به نظر من زیاد ندید در حد هفته ای ۱تا۲ بار
  دوست عزیز من تا آنجایی که اطلاعات داشتم به سوال هایتان پاسخ دادم در مورد بقیه ی سوالات هم شرمنده.

  پاسخ
 2. رادین

  برای غذا هم فکر کنم مارک مالزی و داجانا خوب باشه با توجه به سوالتان . معمولا ماهی نر پرخاشگر تره .

  پاسخ
 3. احمد

  سلام یه سوال داشتم میشه درباره ی خلق و خوی ماهی های زیر توضیحاتی به من بدید؟
  اسفرانوس
  گرین اسکات
  پیکاک

  پاسخ
  1. mohammad

   سلام.اخه بعضی جاها گفته شده ماهی زنده دو هفته یه بار شما میگین هر هفته یه بار بالاخره چند وقت یه بار??? میشه به جای انجام سیکل وقتی اب رو کلا عوض کردم یک لیتر یا چند لیتر اب از قیل بریزم تو اب جدید ???میدونم اخرش مثل سیکل مفید نیست اما یکم سیکل رو انجام میده???ممنون از پاسختون???و گوپی ام هم انگل روده نگرفته بود کاهو کارو حذم نکرده بود.

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   در مورد هر ماهی ب هصورت جداگانه در سای تتوضیح داده شده مطالعه بفرمایید داخل سرچ خود سایت سرچ کنید براتون میاره.

   پاسخ
 4. علی

  سلام آقا محمد هر ۱۰ روز یبار بدین فقط یادتون باشه که زبرا ندید

  پاسخ
  1. محمد

   چرا مگه زبرا چشه؟
   و عکس اکمو گذاشتم لطفا نظراتتون را بدید که چه ماهیایی می تونم اضافه کنم و با چه چیزهایی اکم زیبا میشه ؟ با چوب آبنوس و گیاه خوشگل میشه؟ میشه چوب آبنوس رو تو خونه ساخت؟

   پاسخ
 5. علی

  زبرا هیز میزنه به ماهیتون و شک بدی وارد میشه که اکثر مواقع تاثیری رو ماهیتون نمیزاره و از اونجایی که اوراتوس آقا محمد کوچیکه بعدش هم کوچیکه رو دلش میمونه احتمال داره ماهیتون هیز شه.

  پاسخ
 6. حسین

  عکس آکواریومتون رو کجا گذاشتید؟من هر چی میگردم پیدا نمیکنم اگه میشه بهم بگین تا درباره ی آکتون نظر بدم و ببینم چه خبره.

  پاسخ
 7. محمد

  نظراتتون رو در باره ی اک من بدید (عکس صفحه قبل) چه ماهیایی اضافه کنم و چگونه یک چوبی رو که از طبیعت تازه کنده شده رو به چوبی تبدیل کنم که مناسب اک باشه؟

  پاسخ
 8. حسین

  آقا محمد ترکیبتون عالیه من تو عکس کت معمولی،گورامی اسفرانوس؟الیگیتور و نایف رو دیدم دکورتون هم قشنگه بهتون تبریک میگم.

  پاسخ
 9. محمد

  می خوام به ترکیبم پیکاک یا سرماری اضافه کنم چطور میشه؟لجنخوار سمت راست پایین سیاهه و پشتش هم پولی هست و اسفرانوس درست روبرو هست چون هنوز کوچیکه شکلش تغییر نکرده و ردتیل هم سمت چپ توی کوزه هست.

  پاسخ
 10. رادین

  سلام. پیکاک با رعایت سایز مشکلی نداره اما سرماری اگه جا بیوفته ماهیاتون رو شرمنده پاره می کنه.

  پاسخ
 11. علی

  سلام بچه ها چطوری میتونم عکس آکمو بزارم؟

  پاسخ
 12. حسین

  سلام ببخشید من یه گورامی اسفرانوس خیلی بزرگ حدود۳۰ سانت دارم .خلق و خوش چطوره؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بسیار حشن و تهاجمی هست بخش ماهی اسفرانوس رو مطالعه بفرمایید.

   پاسخ
 13. رضا

  سلام ببخشید سیچلاید گوره خری رو میشه با پرت نگه داشت؟

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   اگه حجم مناسب باشه دکور کافی باشه و همسایز باشن بله میشه

   پاسخ
 14. حمید

  سلام .من یه آک کوچیک (سی لیتر)دارم.الان توش اسکار،گرین،پرت،پلی پتروس(آذرخش)،اسکات،جوعل دارم.
  میخواستم بدونم چه غذایی باید به اینا بدم تا زود بزرگ شن
  با تشکر از سایت خوبتون.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اینها در این شرایط و در این تانک با این ترکیب زود بزرگ نمیشوند بلکه خیلی زود تلفات زیادی میدین در این حجم کم اب نهایتا یک جفت جوئل فیش بتونید نگهداری کنید نه این همه ماهی.
   اسکات ماهی آب لبشور هست و با هیچکدوم از ماهی های شما سازگاری نداره.
   پلی پتروس با هیچ کدوم سازگاری نداره.
   اسکار و گرین ترور با هم سازگاری خوبی ندارند.
   اسکار و گرین ترور با جوئل فیش سازگاری ندارند.
   هم اسکار و هم سایر ماهی های شما به حجم آب بیشتری نیاز دارند.

   پاسخ
 15. حمید

  خیلی ممنون آقا مجتبی.مثل اینکه یه جنایت خیلی بزرگ انجام دادم.
  بنا به دلایلی نمیتونم ماهیامو رد کنم . پرت و گرین ترور که مدام با هم دعوا میکنن.آخه سایز ماهیان کوچیکه بنظر شما چیکار کنم؟
  اسکارم ۳ بنده. گرین ترور هم سه بنده. پرت هم سه بنده ولی خیلی تپل. اسکات دوبنده ولی تا حالا کسی حتی بهش نزدیک هم نشده. جوعل دوبنده با اینکه گفتین خیلی وحشیه ولی مدام از بقیه کتک میخوره. پلی پتروس هم حدود ۱۲ ساخته و تازه دیروز منطقلش کردم.
  حالا برم سر دعوا ها
  اسکار گرین رو میزنه.
  پرت و گرین با هم دعوای شدید نوک به نوک می کنم.
  اسکات نه با کسی کار داره و نه کسی میزنش.
  جوعل از گرین و پرت کتک میخوره فک کنم بخاطر اینه که تازه به تانک منطقلش کردم.
  پولی هم دیروز منطقلش کردم ولی کسی بهش کاری نداشت.
  با این وجود چیکار کنم؟؟؟لطفا راهنماییم کنید.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   تنها راهی که دارید برخی از ماهی ها رو رد کنید بره در غیر اینصورت خودشون تلف خواهند شد حتی اگر شده مجانی ماهی ها رو بدین باید این کار رو بکنید چون بهتر از اینه که ماهی رو بکشتن بدین.

   پاسخ
 16. حمید

  سلام دوباره آقا مجتبی من امروز رفتم گرین ترور و اسکات رو رد کردم حالا خوب شد؟
  الان تو آک ۳۰ لیترم یه پرت یه جوعل یه پولی و یه اسکار دارم.
  خوب شدددددددددددددددددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ
 17. Abbas_m

  سلام ببخشید که دخالت میکنم ولی جوئل و پولی هم اضافی هستند و به جای اونها میتونید از تگزاس نایف و برخی از سیچلاید های امریکایی با اندازه مشابه مثل دهان اتشین استفاده کنین(توی این مورد اخر سایز بندی خیلی مهمه)
  موفق باشین

  پاسخ
  1. حمید

   خیلی ممنون منظورتون اینه که جوعل خطریه؟یا پولی؟ آخه اصلا به هم کاری ندارن جز پرت که بعضی وقتا شیطون میشه.
   یعنی اگه این ترکیبو ادامه بدم ماهیام طلف میشن؟

   پاسخ
   1. مجتبی

    سلام
    بنده با نظر دوستمون موافقم.
    ببینید بحث به قول خودتون خطری بودن نیست بحث سازگاری و شرایط نگهداریه .
    پولی با هیچکدوم از این ماهی ها سازگاری نداره جوئل هم با اسکار سازگاری نداره و در آینده درگیری پیش میاد و تلفات میدین.
    همین الان که هنوز ماهی ها جا نیوفتادند غذا رسوندن به پولی مشکله در اینده اصلا غذا بهش نمیرسه.

    پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code