لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

1,922 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. amirhosein

  سللااامم.شاید اروانا هاتون از اسکار بزرگتر باشن اگر نه امکان نداره درگیری پیش نیاد البته درگیری پیش نمیاد اروانا از زیر توسط اسکار زده میشه مثلا موقع غذا خوردن.کلا اروانا مثل فلاور باید تکی نگه داری بشه اما با شرایتی امکان نگه داری با نایف وجود داره.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اتفاقا آروانا با نایف ه مسازگاری نداره و در طول شب نایف اروانا رو میزنه.

   پاسخ
 2. amirhosein

  سلام یک سوال اگه مثلا در اک نمک بی ید حل شده بریزیم و تمیزی را رعایت کنیم دیگه هیچ بیماری ای وارد اک نمیشه?با تشکر

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خیر قرار نیست نمک به تنهایی از بیماری ماهی جلوگیری کنه ضمنا درصد نمک هم مهمه و مقدار زیادش برای خیلی از ماهی ها مضر هست.

   پاسخ
 3. حمید

  باسلام.من یه آک کوچیک(۳۰لیتر) دارم میخواستم بدونم چه ماهی گوشتخواری تو این سایز میشه انداخت؟

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   سیچلاید گورخری
   جوئل
   باقی نمیشه یا اگه بشه موقت

   پاسخ
  2. A.R

   با سلام به طور کلی من پینهاد نمیکنم توی این اک ماهی گوشتخوار بزارید چون ماهی زجر میکشه و تعداد بالا هم نمیشه گذاشت ۱ دونه میتونی بزار حداکثر ۲ تا اونم برای مدت محدود اب به دلیل حجم کم خیلی کثیف میشه و مشکلات زیادی داره پس به نظر بنده قید گوشتخوار را کلا بزن و اینکه به نطر من اکواریوم زیر ۸۰ نباید گوشتخوار ریخت

   پاسخ
 4. احمد

  سلام
  من یه آک ۲۵۰ لیتر دارم به نظر شما بهترین ترکیب چیه؟

  پاسخ
  1. A.R

   سلام عزیزترکیب های زیادی میشه چید خیلی زیاد با توجه به تانکتون بستگی به سلیقه شما داره و بوجه شما شما میتونین ماهیان مورد نظر خودتون را بگید تا ببینیم سازگاری دارن یا نه

   پاسخ
 5. amirhosein

  سلام کسی نیست جواب بده اگه مثلا در اکواریوم نمک بی ید بریزیم و نظافت و تمیزی رو کامل رعایت کنیم هیچ بیماری ای وارد اک نمیشه?باتشکر که جواب میدید.:-P

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   نه نمک همیشه نه
   ولی کیفیت اب بالا باشه غذا مناسب و به اندازه باشه فیلتر مناسب باشه سیکل هم داشته باشه حجم خوب باشه دما خوب باشه خب مریض نمیشن

   پاسخ
   1. A.R

    دما خیلی مهمه خیلی من تا حالا سر دما کلی ماهی گرون کشته دادم تا بابام قانع شد بخاری بخره خخخخ
    راستی بیماری میتونه با ورود ماهی مریض به اب هم سرایت کنه پس بیماری فقط با اب کثیف به وجود نمیاد
    بیماری هم زیاد نمیگیرن ماهی ها اگه دما خوب باشه و کیفیت اب خوب باشه و ماهی مریض نیاری

    پاسخ
    1. .Mahdi

     درباره اون آک ۳۰ لیتری…
     می تونین از ۱ دونه پروت کوتوله هم به تنهایی نگهداری کنین
     پروت با تنهایی مشکلی نداره
     ۲۵۰ لیتری هم سلیقه ای هست
     نمک هم آق مجتبی و آقا پارسا جواب دادن منتها منم له عنوان نخود هر آش میام وسط
     نمک فقط برای تعدادی از باکتری ها و قارچ ها خوبه و در مقابل ویروس ها و خیلی از عوامل بیماری کارایی نداره

     پاسخ
 6. همایون

  سلام.من تو آکواریومم دو تا پرت دارم با چند تا ماهی دیگه این دوتا پرتا یکیشون مدام اون یکی رو میزنه ترو خدا بگید چیکار کنم؟؟؟😭

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   پروت همینه و قلمرو طلب هست ابتدا مخفیگاه و دکور تانک رو افزایش بدین و اگر درست نشد باید یکی رو رد کنید بره.

   پاسخ
 7. رادمان

  سلام
  من تو آکم یه گرین ترور و یه جفت پرت و یه جفت اسکار دارم.ترکیبش چطوره؟

  پاسخ
  1. A.Soltani

   سلام.اسکار یا گرین ترور باید یکیشون حذف بشه.پرت باهردو سازگاره.گرین ترور و اسکار باهم سازگار نیستن.

   پاسخ
 8. سردار

  سلام برای تکثیر انواع گلد فیش با تکثیر مصنوعی ایا باید به ماده امپولی چیزی تزریق کرد یا همین جوری اگه تخم داشته باشه اروم شکمش رو فشار بدیم تا تخم ها خارج بشه ؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   هیچ کدوم.
   هورمون میشه تزریق کرد ولی در مقیاس خونگی توجیه اقتصادی نداره و هزینه بالایی داره .
   حالا شکم ماده رو فشار دادین و تخم ها رو خارج کردین اسپرم نر رو چکار میکنید ؟؟!! خارج کردن اسپرم هم شرایطی داره و باید هورمون تزریق کنید.
   بهترین حالت این هست که تعدادی نر و ماده در یک جا در کنار هم باشند و تخم ریزی کنند.

   پاسخ
 9. رادمان

  ببخشید میشه ماهیای سازگار با دیسکس را بگید؟

  پاسخ
  1. A.Soltani

   سلام.آقا مهدی کت خرگوشی؟؟؟فکر کنم اشتباه تایپیه.پوزه خرگوشی سازگاره نه کت خرگوشی علاوه بر اینا رمبو بوسمانی و نئون و بقیه رمبوها و کوریدوراسم سازگارن

   پاسخ
 10. .Mahdi

  بله اشتباه کردم
  منظورم پوزه خرگوشی هست

  پاسخ
 11. رادمان

  ببخشید یه سوال داشتم فلاور تا چه اندازه ای میتونه کنار ماهیا باشه یعنی چند ماهش باشه؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   هیچی به صورت کلی باید فلاور رو تکی نگهداری کنید و نه در تانک عمومی.

   پاسخ
 12. ناشناس

  سلام.آیا ماهی گوشتخواری هست که با گیاه خوارایی مثل پنگوسی و دالر و لوچ و بارب حلب سازگار باشه؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   ببینید کلا ماهی گوشتخوار و گیاه خوار نداریم و ماهیا یا صلح جو هستن یا مهاجم. اینکه میگیم گوشتخوار یا گیاه خوار بیشتر یک اصطلاحه وگر نه انجل هم شکار میکنه و رژیم غذایی گوشتی و سرشار از پروتئین داره اصلا ولی ماهی صلح جو محسوب میشه.
   اما اینکه ماهیای مهاجم با ماهیای صلح جو سازگار باشن یه بحثی هست و اینکه ماهیایی که از نظر رژیم غذایی و شرایط زیستی باهم سازگار باشن هم یه بحث دیگست. ماهی مهاجم و صلح جو که تکلیفشون مشخصه و باهم نمیسازن ولی خب ماهیای صلح جوی مختلفی هستن که رژیم غذایی نسبتا یکسانی دارن و متعلق به یک منطثه هستن و باهم سازگارن.

   پاسخ
 13. حسین

  سلام.بارب حلب همه چیز خواره وچون زود بزرگ میشه نباید با اینا نگهداری بشه شما میتونید بارب حلب رو با گوشتخوارانی مثل پیکاک،اسکار،پرت وآروانا نگهداری کنید.دالر ماهی است که نباید با گوشتخوارا نگه داری بشه.لوچ ها را بهتر است با خانواده بارب ها و شارک ها نگه داری کنید حتی با بارب حلب با رعایت سایز و مخفیگاه.پنگوسی گیاه خوار هم ماهی ضعیفی هست من خودم چند بار تو آکواریومم داشتم از بیشتر ماهی ها کتک میخوره مخصوصا خانواده ی بارب ها که من به هیچ عنوان در تانک کنار گوشتخوار ها توصیه نمیکنم.

  پاسخ
 14. علی

  با سلام.کنار گرین و اسکار و پرت چه ماهی میتونم بندازم

  پاسخ
 15. عرفان

  با سلام.اول اینکه اسکار و گرین باهم نمیسازن یکی باید از ترکیب حذف شه.کنار پرت و اسکار میتونیدپنگوسی گوشتخوار،نایف،سورم،فایر موس و پروکسیموس با رعایت سایز و مخفیگاه اضافه کنید.در کنار گرین و پرت میتونیدسورم،تگزاس،پروکسیموس هم با رعایت سایز و مخفیگاه اضافه کنید.

  پاسخ
  1. A.Soltani

   سلام.درسته گرین ترور با اسکار سازگار نیست ولی پنگوسی گوشتخوار و سورم و پروکسیموس هم با اسکار سازگار نیستن.کنار اسکار و پرت فقط میتونید نایف و تگزاس اضافه کنید فقط چون ماهی های شما عادت کردن باید چند وقت ماهی های تازه وارد با شیشه از بقیه جدا باشن.

   پاسخ
   1. محمد

    سلام ببخشید اسکار در چه صورتی ماهیای دیگرو میخوره؟

    پاسخ
 16. محمد

  هر ماهی که اندازه دهن اسکار باشه خورده میشه.

  پاسخ
 17. A.safi

  ۱_اخه تو سایت خیلی گفته شده بوداصلا برای اک زیر سی لیتر فیلتر نزارین بیش از حد تصویه میکنه همینکه یک سوم اب را عوض کنیم کافیه۲_اخه بازهم بعضی جاهای سایت گفته شده بود اوراتوس دماسونی و جونل میشه???!!!???حالا چی میگین چیکار کنم???البته این رو هم بگم ارتفاع اکم خیلی کمه۱۵ سانته اما طول و عرضش۳۵ سانته چی میگید چی کار کنم??????????!

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   خب مثلا برای ۸لیتر هم من فیلتر دارم
   اما فیلتر باید مناسب باشه
   مثلا بعضیا تنگ دارند که یک یا دولیتره و واقعا فیلتر هیچ جاش نمیشه گذاشت
   ولی فیلتر هنگان مناسبه
   خب منم گفتم میشه اما دماسونی حجم بیشتری میخواد جوئل و اوراتوس و گورخری و پرت کوتوله میشه

   پاسخ

پاسخ دادن به علی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code