لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

1,875 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. خشایار

  راستیتش انجل کاری نداره ب کسی ولی مولی یکم دنبال میکنه باقی رو
  با حذف مولی میتونم کت فیش جاش بذارم؟

  پاسخ
  1. HANZO HASASHI

   SLM
   کاری نداره چون تازه وارد آک شدن و جا نیفتادن و حتما مولی آنجل رو میزنه و آنجل گوپی رو
   کت فیش ک برا هر آکی نیازه

   پاسخ
 2. Aminaqua

  آیا میشه کوی را داخل حوض نگه داشت؟ در زمستان مشکلی برایش پیش نمیاد؟ حداقل تا چند درجه زنده می مونه؟ اگه روی آب یخ بزنه بازم مشکلی نیست ؟
  منتظر پاسخ هایتان هستم.

  پاسخ
  1. amirhosein

   من تجربه داشتم اگه روی اب.کمی یخ بزنه حد اکثر تا شش ساعت زنده میمونه و بعد میمیره

   پاسخ
 3. Abbas_m

  سلام اتفاقا ماهی کوی مخصوص نگهداری در حوض و فضاهای بزرگ هستش کوی ماهی مقاومیه و دماهای مختلف را تحمل میکنه(مثلا ۱ تا ۳۰ ) اما به یه شرط..به شرطی که دما یهو تغییر نکنه.
  دقیقا نمیدونم وقتی اب یخ بزنه زنده میمونه یا نه ولی قاعدتا وقتی اب یخ زد اسیب میبینه و از بین میره
  در کل اگه محیط نگهداریتون بزرگه (عمق فضای نگهداری هم مهمه…) و جایی هست که هوا به صورت ناگهانی تغییر نمیکنه و یخ نمیبنده اشکال نداره.

  پاسخ
 4. Aminaqua

  نه به خاطر زمستان میگم محل اردبیل
  در دمای زیر ۰ درجه هم می تونه زنده بمونه؟

  پاسخ
 5. احمد

  سلام یه سوال دارم ایا مارماهی سرکه یا همون vinegar eels توی ایران پیدا میشه اگه اره یه ادرسی چیزی بدین اگه نه چجوری باید از خارج گیر بیارم؟
  ممنون

  پاسخ
 6. محمد

  من میخوام به ترکیبم که عبارت است از نایف ، پولی ، ۲ اسکار ، کت فیش رافائل و کتفیش معمولی ماهیای جدید اضافه کنم جز سیچلاید ها چون سیچلاید ها به باله های ماهیای من اسیب میزنند چه ماهیایی باحال و گوشتخوار میتونم به ترکیبم اضافه کنم نگران غذایشان نباشید.

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   سلام
   سیچلاید که اسکار هم سیچلایده
   پولی و رافائل سازگار نیستن
   اسکار رو با پرت و نایف میشه نگهداشت

   پاسخ
 7. محمد

  همشون یکساله دارم مشکلی پیش نیامده فقط بگید چه ماهیای میتونم با اینها نگه دارم.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   درسته مشکلی نداشتند اما با این حال اصلا ترکیب مناسبی نیست و هر ماهی اضافه کنید بدون شک درگیری پیش میاد و تلفات میدین.
   البته حجم آک شما هم مهمه به نظر بنده اگر طول آک یک متر و یا کمتر هست بهتره هیچ ماهی جدیدی اضافه نکنید.

   پاسخ
 8. رامتین

  با سلام.
  من دوستم یه گرین تیلور داشت که کوچیکه حدود ده سانت بعد میگه تمام باله های اسکارام رو زده بعد داد به من، منم گذاشتمش کنار پرت با هم مشکلی هم ندارن غذاهم میدم میخوره.میخواستم بدونم چه ماهیایی میتونم اضافه کنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بستگی به سایز آک شما هم داره میتونید تگزاس هم سایز ماهی هاتون اضافه کنید فقط دکور و مخفیگاه رو افزایش بدین.

   پاسخ
   1. رامتین

    خیلی ممنون مجتبی جان اگر اسکار بزرگتر از گرین ترور بگیرم میشه یا اسکات چی ؟؟؟

    پاسخ
    1. Abbas_m

     اقا رامتین گرین ترور و اسکار کلا سازگاری خوبی باهم ندارن و از لحاظ فیزیکی اسکار قدرتمند تر از گرین ترور هستش برای همین اسکار باید از گرین کوچیک تر باشه ماهی دوست شما هم استثنا هستش من خودم الان از سه تا گرین در کنار سه تا اسکار نگهداری میکنم (توی اک بزرگ) اما اسکار ها بااینکه حدود یک بند از گرین ها کوچک تر هستن گاهی اوقات اونارو میزنن خلاصه بگم اسکار اگه توی گله باشه چیزی جلو دارش نیست فیلم ماهی های بنده را هم میتونید تو همین سایت مشاهده کنید

     پاسخ
    2. مجتبی

     سلام
     اسکار و گرین ترور سازگاری و موندگاری خوبی در کنار هم ندارند و اسکات نیز ماهی آب لبشور هست و با هیچ کدوم نمیسازه.

     پاسخ
 9. پویا

  با سلام من میخام یه نوع گلد فیش رو تکثیر کنم توی حوضچه ولی اصول حوضچه رو نمیدونم اصلا سیستم تخلیه اب باید داشته باشه کفش رو چطور تمیز میکنن خواهشمندم اگه اطلاعاتی دارید کمک کنین

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بخش های مربوط به گلدفیش رو مطالعه بفرمایید.
   همه چی بستگی به حجم اب و تراکم ماهی داره.
   به صورت کلی بهتره تراکم ماهی بالا نباشه و حوض در جایی قرار داشته باشه که تابستان زیاد آب گرم نشه و بتونید سایه بان براش درست کنید و در زمستان هم اب یخ نزنه.
   برای گلدفیش همینکه بخشی از اب رو تعویض کنید کافیه و قرار نیست کف حوض رو تمیز کنید.
   باز همین مورد نیز نسبیه و بستگی به تعداد ماهی و حجم اب و میزان کثیفی و …. داره.

   پاسخ
   1. پویا

    یعنی برای ساخت حوضچه هیچ خروجی لوله ای چیزی لازم نیست؟
    میشه یه مقدار راجع به اصول حوضچه داری بگین ؟

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     بستگی به حجم حوض و محل قرارگیری اون داره دوست عزیز شما باید با توجه به شرایط تصمیم بگیرید اینطوری که ما نمیتونیم نظر درستی بدیم.
     حوض کوچک رو با شلنگ هم میشه آب کرد و آب رو تخلیه کنید نیازی به تاسیسات خاصی نداره اما حوص بزرگ و استخر فرق میکنه.
     نهایتا در کف حوض محلی برای تخلیه آب در نظر بگیرید البته میگم همه چی بستگی به شرایط شما داره مثلا استخر و یا حوضی باشه با ارتفاع ۳ متر حالا چطوری میخواهید برید کف حوض و لوله خروجی رو باز کنید.

     پاسخ
     1. پویا

      میخام حوضچه ها ۲ متر در ۳ متر باشن
      فقط میخام بدونم سیفون خاصی مخصوص این کار هست مثلا چطور باید اب رو یه مقدا تخلیه کنم و این که احتمالا گلدفیش رانچو بزارم من شنیدم نمیتونن خوب شنا کنن و به سطح اب بیان واسه اکسیژن نظر شما چیه ؟
      و هر چند روز یه بار باید سیفون کنم؟
      ممنون که وقت میزارید

      پاسخ
      1. شهریار (onlypet.ir)

       سلام
       یا باید در حوضچه سوراخ تخلیه در نظر بگیرید یا از واترپمپ استفاده کنید برای تخلیه اب.
       هر نوع گلدفیشی هم نمیتونید در حوض نگهداری کنید مگر شرایط فیزیکی و شیمیایی رو بتونید کنترل کنید.
       سیفون زدن هم بستگی به تعداد ماهیا و کثیف شدن و تغییر کردن شرایط شیمی اب داره. ممکنه ماهی یکبار هم نیاز به تعویض درصدی اب نباشه ممکنم هست هفتگی مجبور بشید سیفون بزنید.

       پاسخ
       1. پویا

        ممنونم
        اگه میشه این سوال بنده حقیر رو هم جواب بدین
        هیچ وسیله ای نیست که بتونم باش فوضولات حوضچه رو جمع کنم مثل سیفون اکواریوم؟

        پاسخ
        1. مجتبی

         سلام
         چرا هست یک سیفون دستی بسازید .
         یک بطری نوشابه خانواده رو از ته ببرید و سرش رو به شلنگ متصل کنید و با اون کف حوض رو سیفون کنید.

 10. رامتین

  خیلی ممنون بابت نظراتتون غیر از تگزاس و اسکار ماهی دیگه ای هم میشه انداخت کنار گرین ترور و پرت؟
  من علاقه ی زیادی به ماهی پوفر دارم ترو خدا بگید که میشه کنار ماهیام بندازم😣

  پاسخ
  1. A.Soltani

   سلام.اول اینکه اسکار با گرین ترور ترور سازگار نیست.کنار گرین ترور و پرت میتونید از بقیه سیچلایدهای آمریکایی بگیرید مثل فایرموس و سورم و بلوآکارا و پروکسیموس و بقیه سیچلایدهای امریکایی به شرط سایزبندی و فضا کافی.پافر لب شوره و قابل نگهداری در آب شیرین نیست و با ماهی های آب شیرین هم سازگار نیست.

   پاسخ
 11. رامتین

  خیلی ممنون.
  الان ترکیب گرین ترور و پرت و نایف چطوره؟
  سازگاری شون خوبه؟

  پاسخ
  1. A.Soltani

   بله سازگارن با سایزبندی و مخفیگاه و حجم کافی.

   پاسخ
 12. امیر

  سلام
  من تو آکواریومم یه گیرین و پرت و اسکات سبز دارم حدود ۲ سال که با هم هستند و مشکلی هم ندارند میخواستم بدونم چه ماهی کنار این ماهیا میتونم بندازم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   واقعیت اینکه ترکیب اصولی نیست چون اسکات ماهی آب لبشور هست و شرایط نگهداری متفاوتی داره.
   ضمنا چون پروت و گرین ترور دو سال در آک جا افتادند هر ماهی جدیدی که اضافه کنید به شدت کتک میخوره و بهتره ماهی جدید اضافه نکنید یا اینکه ماهی جدید رو یکی دو هفته با شیشه و در تانک اصلی از بقیه جدا کنید و بعدا که عادت کرد شیشه رو بردارید.
   اگر دکور و مخفیگاه رو اضافه کنید و ماهی جدید رو با شیشه مدتی جدا کنید میتونید تگزاس اضافه کنید اگر مراقب ماهی تازه وارد نباشید بدون شک کشته خواهد شد.

   پاسخ
 13. رضا

  با سلام.من ماهی پافر و اسکات و تایگر سوماترا دارم ترکیبش خوبه؟ چه ماهی میتونم اضافه کنم.

  پاسخ
  1. ashourimahdi

   ترکیب عالیه فقط مقداری نمک دریا اضافه کنید چون ترکیب لب شوره و دیگه می تونید دیگر ماهی های لب شور مثل مونو و آرچر اضافه کنید.

   پاسخ
  2. amirhosein

   بله سازگاره و هرسه لب شور هستن.به نظرم میتونی انجل مونو رو اضافه کنی بقیه هم که مال اب شیرین هستند اما ماهیان لب شور دیگه ای هم هستند اما به خاطر خلق و خو و اندازه با این چهار تا سازگار نیستند.

   پاسخ
 14. رضا

  خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید.من رفتم آنجل مونو خریدم.کمی هم نمک اضافه کردم الان هم دارن می چرخن راستی من تایگر سوماترا و مونو و اسکاتم به خوبی غذا می خورن اما پافرم هر چی میدم نمی خوره بهش میگوی خشک شده دادم نخورد.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   از غذای تازه استفاده کنید میخوره. میگوی تازه، حلزون، بچه ماهی، ارتمیا و …
   کم کم به غذای خشک هم عادت میکنه.

   پاسخ
 15. محمد

  سلام دوستان.ببخشید من یه سوال داشتم من یه جفت اسکار ، گرین
  ترور ،پرت،دالر،اسکات دارم چه ماهی میتونم اضافه کنم لطفا چند مورد بگید☺

  پاسخ
  1. A.Soltani

   سلام.ترکیب الانتون مشکل داره.دالر با هیچ کدوم سازگار نیست.اسکات هم لب شوره و سازگار نیست.گرین ترور با اسکار سازگار نیست.یا اسکار یا گرین یکیشون باید حذف شه.پرت هم با اسکار و هم با گرین ترور سازگاره.به ترکیب پرت و اسکار میتونید نایف و تگزاس و به ترکیب گرین ترور و پرت سوروم و پروکسیموس بزرگ افرا و گوره خری و سیچلایدهای آمریکایی اصافه کنید.ماهی های شما جا افتادن و ماهی تازه وارد رو میکشون هرماهی ای اضافه کردید باید چند هفته با شیشه جدا باشه.ضمنا همه این ترکیب ها به حجم بالا و مخفیگاه نیاز دارن

   پاسخ
  2. Abbas_m

   سلام با احترام به نظر دوستمون باید خدمتتون عرض کنم خود من هم فعلا ترکیب گرین ترور و اسکار دارم و به همراه اونها از دهان اتشین تگزاس و پرت نگهداری میکنم البته توی حجم دویست لیتر و فضای بزرگ با کلی مخفیگاه ولی باز هم درگیری های کمی وجود داره … به طور کلی بهتون پیشنهاد میدم اگه فضای کافی ندارین این کار را انجام ندین …
   کلی بهتون بگم میتونید از ترکیب اسکار پرت نایف تگزاس _دالر گرین ترور دهان اتشی و سیچلاید های کوچک جسه امریکایی نگهداری کنین _شخصا نگهداری اسکات با این موارد را توصیه نمیکنم و میتونید اون را با ماهی های لبشور نگهدارین

   پاسخ
   1. مجتبی

    سلام
    قبول دارم ممکنه ترکیب های عجیب تری رو هم بشه نگهداری کرد اما به هیچ عنوان اصولی نیست و شاید موارد خاص و اشتثنایی پیش بیاد که در کنار هم سازگار بشوند.
    مثلا همین دالر به هیچ عنوان با هیچ کدوم از این ماهی هایی که شما دارید سازگاری نداره و باید کشت هبشه حتی اگر بزرگتر از بقیه باشه.
    همی ناسکار و گرین ترور هم ک هفرمودین اصلا ترکیب موندگاری نیست و برای تانک شما یک مورد خاص پیش اومده ممکنه یک اسکار و یا یک گرین ترور دیگه اگر اضافه کنید کلا جنگ جهانی بشه و تلفا تبالایی بدین پس ماهی تا ماهی فرق میکنه در نتیجه خواهشا فقط ترکیب های درست و اصولی ر وبه دوستان پیشنهاد بدین نه ترکیبی رو که شانسی جور در اومده و یا شرایط اک شما طوری بوده که سازگار شدند از جمله حجم بالای اب – تراکم کم ماهی و دکور و مخفیگاه زیاد.

    پاسخ
 16. عرفان

  چرا من الان یه جفت اسکار و یه آروانا دارم هرگز همو نمیزنن تازه عموم هم همینطور و حتی دوستام همه این ترکیبو دوست دارن و میگن مشکلی هم پیش نمیاد.

  پاسخ
  1. A.R

   برادر ممکنه الان با هم خوب باشن تازه اقا مجتبی یکی از افراد درجه ۱ سایت هستن و الکی حرف نمیزنن و توحین هم نداره ممنکه الان با هم خوب باشن یه روز صبح که بلند میشین می بینین یکیشون تیکه پاره شده اقا مجتبی اطلاعات خیلی زیادی دارن و استاد ما هم هستن و تازه اینجا نباید توحین بشه

   پاسخ
 17. .Mahdi

  سلام
  خوب منم چند نفر می شناسم که اسکار و آروانا داشتن و اسکارشون کلا آروانا رو خورده
  این که دلیل نمی شه
  و اینکه دوستای شما این ترکیب رو دوست دارن هم دلیل نمیشه و در حقیقت اونا حرف از خودشون در میارن؛ اگه قبول نمی کنید به باقی سایت ها سر بزنید
  این ماهیا اصولا با هم سازگار نیستن
  و اینکه توی سازگاری های اینجوری خیلی عوامل موثر هستن مثل شلوغی خونه،اندازه ماهیا،اندازه تانک،مدت زمان راه اندازی،ترتیب معرفی،سنّی که ماهیا با هم آشنا شدن و…
  احتمالا تا ۴ ماه دیگه، همه این افرادی که فرمودید توی آکواریومشون دعوا های شدید رخ بده و آروانا بمیره
  شاید هم به احتمال کم زنده موندن

  پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code