لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

1,868 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. amirhosein

  سلام.بدبخت شدم.حواسم نبود گوپی هام رو انداختم تو اکواریوم اوراتوس اگه گاز نمیگیره میشه گوپی ها رو بر دارم.تاحالا دو تا گوپی هامو کشت.اومدم یک گوپی هام رو بردارم داشت میومد سمت دستم خاهشا زود جواب بدین.اما الان باتور یکجا نگهش داشتم. متاسفانه فقط یک تور دارم با دستم نمیتونم بگیرم.مامانم هم نمیذاره با کاسه ای چیزی بگیرمشون.راستی توی اکواریوم با طول یک متر و عرض۷۰ و ارتفاع۶۵ میشه دوتا اسکار یک زندانی یک سرماری یک ردتیل و یک جگوار نگه داشت.دکور هم حسابی داره.

  پاسخ
  1. lAlil

   گاز گرفتنش آنچنان ک فکر میکنی آسیب زننده نیس برای انسان، کافیه از تور ک الان توش نگه داشتیش ولش کنی، بنده خدا خودش از استرس فرار میکنه!! و گوپی ها رو خارج کنی،
   و واسه خارج کردن ماهی از کنار ماهی دیگه اگه سلامتیش برات مهمه ایطور بشون استرس نده دوست عزیز،
   و بهتر بود قبل اضافه کردن ماهی ها مشورت میکردین،
   اما سوال دومتون، خیر ترکیب موندگاری نیس و ضرر میدین

   پاسخ
   1. amirhosein

    سلام.اخه یعنی چی. دیگه تموم شد’ چرا من اینقدر بدبختم!!!? اخه چرا لطفا بگین چطور این اتفاق افتاده است?????!!!?یک ماهی فایتر توی یک اکواریوم۱۵ لیتری داشتم.کنار اکواریوم اوراتوس بود.من دیگه از تعجب همه ی بدم سیخ شده دارم لال میشم.اصلا فایترم سابقه ی پریدن نداشته ابش هم اندازه ی اون روز ها بود فایترم۴سانت بود.دیشب صدای تق و توق میومد یکم ترسیدم.خوابم برد صبح که بیدارشدم دیدم جنازه ی تیکه پاره ی اوراتوس کف اکواریومه و فایتر دور جنازه تاب میخوره.نمیدونم چی بگم اخه چطور این همه سال نپریده و امروز پریده?شاید از توی اکواریوم هم رو دیدن و فایتر رفته حسابشو برسه دارم خودمو میکشم.

    پاسخ
    1. MōhãmåÐ ρärŠā

     فایتر توانایی پریدن رو داره

     پاسخ
    2. aramannn

     سلام.همه ماهی ها حتی لجن خوار میتونن بپرن و حتما باید یه سرپوش براشون بذاری حالا بعضی از ماهی ها بیشتر میپرن و بعضی ها کمتر

     پاسخ
 2. ایلیا

  داداش فایتر دیگه هرچی باشه قدش به این ماهیا که شما گفتی نمیرسه بیا یه ذره منطقی فکر کنیم ببینیم اصلا فایتر به اسکار میخوره؟ اسکار من نایف که فایترو میخوره رو خورده حالا اینا هیچی من هرچی جسه فایتر رو با پیرانا تجسم کردم خویشو با پیرانا تجسم کردم باز هم به جواب نرسیدم حالا بزار بچه ها بیان شاید اونا نتیجه گیری کردن
  نمیدونم شاید فایتر شما جکی جانه

  پاسخ
  1. amirhosein

   البته این رو هم بگم همه ی این ماهیایی که گفتم اندازه ی فایتر بودن شایدم یک سانت بعضیا کوچک تر دیگه بزرگاشون دوسانت از فایترم بزرگتر بودن.پیرانا ی اصلی امازون خیلی وحشیه اما پیرانا های اینجا رو که پنکوسی هم میزنه.البته من نزدیک یک سال روی فایترم کار کردم و خیلی خیلی خرج کردم.اما خداییش تاحالا با اوراتوس ننداخته بودمش.اگه حالا اهیانن شک دارین ادرس بده یه اسکار ۴ سانتی بیار تا جنازشو توی ۵ دقیقه ببرین.راستی من این فایتر رو خودم به وجود اوردم.فایتر جنگی ماده رو با سوپر هالفمون جفت زدم همه ی بچه ها با این متفاوت بودن توی سن تقریبا سه ماهگی که باید جدا بشن این توی دوماهگی چند تا فایترو کشت و من جداش کردم.توی بچه گی گوپی های سه برابرشو میزد و اما نمی تونستن بخورنش چون فرار میکرد.البته الان باله های کوچکی داره اما توش نقش های زیبای سوپر هالفمون هستش.اگه دست تو ابش بکنی دستتو گاز میگیره. به خاطرش چند وقت پیش دستم چند تا بخیه خورد.

   پاسخ
 3. amirhosein

  بفرما اینم عکس فایتر در مقابل جگوار فقط شرمنده همین یک عکسو داشتم.فیلم هم دارم فقط دو سه ثانیه هستش که زیاد چیزی معلوم نیست ایشالا دفعه ی بعد فیلمشو با پیرانا میزارم
  https://www.onlypet.ir/upload/user/box/03/156870669027321.jpg

  پاسخ
 4. amirhosein

  بله هرکی میخاد میاد یه فهش میده میره چرا میخام فیلم بفرستم نمیاد یعنی ایمیل ندارم که بزنم بدون ایمیل نمیشه? راستی یه مشکلی پیش اومده چند روزه یکی از گوپی هام لاااااغرر شده و غذا نمی خوره و خیلی هم ترسو شده ماده هم هست.چه بیماری ای هست.اگه میشه یک راه حل راحت برای درمانش که اگه میشه بدون دارو خوب بشه رو بهم بگین.

  پاسخ
  1. amirhosein

   اگه میشه بگین چیکار کنم لطفا هر دو سوال رو جواب بدین.

   پاسخ
 5. amirhosein

  سلام ماهی گوپی ام چند وقته چیزی نمی خوره لاغر شده و ترسو اگه میشه راه حل راحتی برای درمان بگین که اگه میشه نیاز به دارو نداشته باشه.

  پاسخ
  1. ایلیا

   من ماهیام که این علائم هارو پیدا میکردن تا قبل اشنایی با انجمن میدادم ماهی گوشت خوارا بخورن بعد فهمیدم امکان داره مریضی بدن😂😂😂😆😆

   پاسخ
 6. Mahdiiiiii

  خودم فردا سوالتون رو در تالار گفتگو براتون مطرح می‌کنم که زود تر به جواب برسید
  راستی کنار گوپی‌تون چه ماهیایی دارین؟

  پاسخ
  1. ایلیا

   اقا مهدی اروانارو اکثر اوقات با زبرا پرورش خودم تغذیه میکنم مشکلی که نداره بقیه وقت ها هم میگو خشک شده

   پاسخ
   1. مجتبی

    سلام
    اگر ماهی طعمه سالم باشه مشکلی نداره. اما بهتره به آروانا غذای زنده ندین چون این احتمال هست در زمان شکار به خودش آسیب بزنه.

    پاسخ
 7. amirhosein

  سلام یعنی این بیماری گوپی ما خیلی عجیب و غریب هستش که هیچ کس جواب نمیده????!!!??!

  پاسخ
 8. Mahdiiiiii

  احتملا انگل روده ای گرفته باشه
  من سوالتونو توی تالار گفتگو هم مطرح کردم حالا باید منتظر باشیم تا با تجربه تر ها جواب بدن

  پاسخ
  1. amirhosein

   خیلی ممنون از لطفتون فقط اگه میشه یک راه درمان راحت که نیاز به دارو نداشته باشه رو بگن.

   پاسخ
   1. Mahdiiiiii

    خوب بدون دارو نمی‌شه حلش کرد و حتما دارو می‌خواد
    باید کیفیت آب رو بالا نگه‌ دارید و قبل از غذا دادن به ماهیا، غذاشون رو توی محلول مترونیدازول بخیسونید
    یا اینکه ماهی‌تون رو مدتی در محلول مترونیدازول (یک قرص مترونیدازول به ازای هر لیتر آب) حمام بدین
    فکر کنم ۳ ساعت برای گوپی کافی باشه

    پاسخ
 9. amirhosein

  سلام ببخشید راستی فایترم کم رنگ شده و دم خورده گرفته.در یک لیتر دوگرم نمک بی ید ریختم و از داروی آنتی فین روت دو قطره در یک لیتر ریختم اما سه روز هستش که گذشته و به غذا میلی نداره و فرقی نکرده و تازه کمی هم بیشتر شده.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   دو گرم در لیتر زیاده و یک گرم کافیه. ضمنا اگه دم خوره به خاطر کتک خوردن نباشه و منشاء باکتریایی داشته باشه با داروهای انتی باکتریال مثل فین روت(البته نگفتید از چه شرکتی) درمان میشه. دم خوره هم با دارو متوقف میشه ولی زمان زیادی طول میکشه تا مجددا دم و باله ها رشد کنه و مثل سابق بشه. از کرم خونی یا ارتمیا یا بچه ماهی برای تغذیش استفاده کنید.

   پاسخ
   1. amirhosein

    سلام از شرکت دوبل نوشته.و خود موادش زرد رنگ هستش.ارتمیا هم که خیلی گرونه نمیشه ترفش رفت کرم خونی هم من زیاد ازش خوشم نمیاد و اصلن تو شهر ما پیدا نمیشه.فقط خودم گوپی تکثیر میکنم که بهش از بچه هاشون میدم حالا مشکلی نداره همش ماهی زنده بدم?اشکالی نداره چند وقت یکبار کمی بیومار هم بهش بدم.باتشکر

    پاسخ
 10. ایلیا

  اسم این ماهی ها که پارو ماساژ میدن چیه؟
  یه تاپیک راجبشون بزنیم بد نیستا هیچ مطلبی پیدا نکردم راجبشون

  پاسخ
   1. ایلیا

    فروش هست
    شرایط نگهداریش چحوریه؟
    پمپ هوا میخواد؟

    پاسخ
 11. کیوان

  سلام دوستان.به نطرتون ترکیب ماهی اسکار و سیچیلاید مناسبه؟

  پاسخ
  1. Artur Morgan

   SLM
   لطفا هر سوالی رو در جای مناسب بپرسید
   با کدام سیچلاید؟
   اگه با آفرقایی ها باشه خیر.
   ولی با نایف،پرت،تگزاس،سازگاره

   پاسخ
 12. ایلیا

  من به نظر شخصی خودم اصلا اسکار با نایف سازگار نیست من ۴ اسکار با ۲ نایف داشتم انقدر اسکار مسی نایف هارو زد که کشتشون تازه نایف ها بزرگتر بودن از اسکارا تازه اول نایف ها تو اک بودن ولی این نظر شخیه منه

  پاسخ
  1. Artur Morgan

   SLM
   خب شاید فضای کافی نداشتید چون من بشخصه تو ی آک۱۲۰طول۳۰عرض۵۰ارتفاع ی نایف۳۵سانتی رو با ی اسکارتایگر۳۰سانتی
   بدون هیچ مشکلی نگهداشتم اونم با دکور و فضای کافی و داشتن ی کوزه اختصاصی برا نایف……………..

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   نایف نیاز به مخفیگاه اختصاصی داره تا در طول روز استراحت کنه و اگر فضا و مخفیگاه کافی در آک وجود داشته باشه و سایزبندی ماهی ها رو رعایت کرده باشید مشکل خاصی نباید بین اسکار و نایف پیش بیاد مگر اینکه شرایط نگهداری خوب نباشه.
   بنده دو سال نایف و اسکار رو با هم داشتم و جدای از اون هم ترکیب نایف و اسکار رو زیاد با همدیگه نگهداری کردم فقط مخفیگاه لازمه و فضای کافی و سایزبندی ماهی ها.

   پاسخ
   1. amirhosein

    سلام خواهشا بگین چکار کنم که فایترم بیش از۵ سال عمر کنه.

    پاسخ
    1. مرصاد

     سلام ، سوالتون در جای مناسب مطرح کنید ، ۱- اگر در تنگ نگهداری میکنید هر چه حجم تنگ بیشتر باشه بهتره ۲-بسته به حجم تنگ هر روز یا یک روز در میان آب هم دما و بدون کلر اضافه کنید ۳-اگر تانک باشه با فیلتراسیون که عالیه ۴- از غذا های مرغوب و متنوع استفاده کنید و در مواقعی غذا های دست ساز

     پاسخ
     1. Abbas_m

      سلام بنده حرف های اقا مرصاد را تایید میکنم فقط یه نکته را بگم که تصفیه اب نباید هر روز انجام بشه چون به دلیل تغییر مدام اب ماهی با مشکل مواجه میشه و در گیر استرس میشه و در نهایت میمیره به نظر من تصفیه ی اب هفته ای یکبار یا حداکثر دو هفته ای یکبار انجام بشه عالیه هم وقت شما را نمیگیره و هم به ماهی بیچاره اسیب نمیزنه در ضمن اینم بگم فایتر ماهی مقاومی هست و اگه یکمی حواستون بش باشه مشکلی براش پیش نمیاد

      پاسخ
 13. AliR

  سلام
  در باره ماهی بلک دایموند چیزی ننوشتید؟

  پاسخ
 14. مبین

  با عرض سلام بر تمامی اعضا گرامی سایت.
  یه سوال داشتم؟
  من یه آکواریوم دارم .می خوام توش میگو ردچری نگهداری کنم.به نظر شما چه ماهی هایی رو می تونم کنار این میگو نگهداری کنم؟

  پاسخ
  1. محمد پارسا

   سلام
   نباید کنارشون ماهی باشه

   پاسخ
 15. لیان

  سلام بعضی ها میگن رازبورا گلکسی یه نوع تترا است میشه کمک کنید

  پاسخ
  1. amirhosein

   خیر.اما فکر کنم از خوانواده ی سیپرینیده هاست.

   پاسخ
 16. علی دهقانی

  میخاسم ببینم ده تای اول وحشی ترین و تحاجمی ترین ماهیان اکواریوم چیه.خاهشا نادیده نگیرید خیلی برام مهمه با تشکر از شما.

  پاسخ
 17. amirhosein

  سلام.دقیق نگفتین منظورتون وحشی بودن گروهیه یا تن به تن.من خودم در این باره تجربه دارم.خوب اگه گروهی می گین که وحشی ترین معلومه پیرانا هستش اما تن به تن.۱_سیچلاید زندانی۲_ردتیل۳_سرماری۴_کاتانگا۵_فلاور۶_اسکار۷_پیرانا۸_تترا خون اشام۹_اروانا۱۰_گرگ ماهی(کاملا بالغ).اگه به فایتر کمی برسی خیلی وحشی هستش و اگه با ماهیای هم اندازه خودش در بیوفته حریفشو مرده بدون.وایسا ببینم نکنه می خوای توی مسابقات جنون فیش شرکت کنی?من خودم با فایتر شرکت می کنم و بیش از دو یا سه بار شکست نخوردم اون دو سه بار هم فقط از زندانی باختم.ببین رقیبم می خوای بشی?البته اگه تهرانی هستی که بهتر اونجا مسابقات پیشرفته هست.من تو اصفهان مسابقه میدم.

  پاسخ
 18. خشایار

  سلام
  ۲تا انجل ۷تا گوپی ۵ تا زبرا ا مولی دارم اوکیه این ترکیب برای اک ۱۸‌لیتر و اینکه سازگارن؟
  اک در پوش نداره مشکلی ک پیش نمیاد؟

  پاسخ
  1. HANZO HASASHI

   SLM
   اولا ترکیب ساز گار نیست
   مولی دم آنجل رو میزنه و آنجل گوپی رو
   آک از گوپی و مولی نگه دارین خیر درپوش نمیخواد ولی بهتره آک درپوش داشته باشه
   در ضمن حجم آب کمه و باید از تعداد ماهی ها بکاهید
   موفق باشید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code