لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته


1,438 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. ناشناس

  سلام چند سوال داشتم۱.رایج ترین خانواده های اصلی ماهی های آکواریوم چیا هستن؟ ۲.یه آک با حجم مفید ۸ لیتر دارم ماهی رفتگر چی توصیه میکنید۳. شیشه ها و تزیینات قهوه ای میشه مشکل چیه؟ ۴.برای مقابله با جلبک چکار کنم؟۵.هر ماه سنگ مرجانم رو با مسواک آغشته به سرکه تمیز میکنم مشکلی پیش نمیاد؟ ۶.شرایط و لوازم مورد نیاز به غیر از فیلتر و پمپ هوا چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟۷.به غیر از ماهی تترا.زنده زا.دانیو.فایتر چه ماهی های دیگر رو در این حجم توصیه میکنید؟ ۸.سطح آب با میکروارگانیسم به رنگ حباب و کمی لزج برای آک مفیده یا مضر؟بابت تداوم سوالات شرمنده سپاس از شما خواهشا به صورت کامل توضیح بدهید ممنون.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   رایج ترینش همین ماهی هایی هست که در این سایت همگی رو دوستان معرفی کردند و توضیح داده شده.
   ۲ – یک کت فیش کوچک و یا جلبک خوار چینی .
   ۳ – مشکل از عدم وجود جلبک خوار هست ضمنا از کیفیت پایین اب و نور مستقیم خورشید هم میتونه باشه.
   ۴ – ماهی جلبک خوار باید داشت هباشید و کیفیت آب رو باید بالا ببرید.
   ۵ – خیر. اما بهتره از مرجان در داخل اک آب شیرین استفاده نکنید چون هم زود کثیف میشه و هم سختی آب رو بالا میبره.
   ۶ – بخاری و دماسنج
   ۷ – هیچی .
   ۸ – متوجه منظور شما نشدم.
   خواهشا هر سوالی رو در بخش خودش مطرح کنید ضمنا صفحات سایت رو مطالعه بفرمایید همه چی مفصل توضیح داده شده.

   پاسخ
 2. پسر اتش

  سلام .چجوری مولتی ویتامین انسانی به ماهیام بدم؟از همین عادیا که به بچه میدن؟ضمنن طریقه مصرفش چطوریه ؟لطفا توضیح بدین.ممنون

  پاسخ
  1. کمال

   سلام انسانی ندید مخصوص اکواریوم موجوده
   طریق مصرف روی قوطی درج شده

   پاسخ
   1. پارسا

    میگن کلا ویتامین تزریق نکنید ویتامین مخصوص ماهی هم ندید
    چه کاریه ماهی داره زندگی می‌کنه بعد خود غذا ها به اندازه کافی ویتامین دارند
    کلا سعی کنید نه چیزی به اب افزوده کنید نه تزریق

    پاسخ
    1. کمال

     بله موافق
     رژیم غذای.متنوع و مقوی همراه با ماهی های خوراک و غذای زنده ماهی هارو از ویتامین بی نیاز میکند
     اما یه جا خوندم بعضی از ویتامین ها نه در غذا بلکه در مولتی ویتامین ها هم وجود ندارد و فقط در زیستگاه اصلی ماهی ها یافت میشه یکی از دلایل کم شدن عمر ماهی در اسارت همینه

     پاسخ
     1. پارسا

      خب بله ولی اگه مثلا ما سیفون هفتگی حجم مناسب غذای مناسب داشته باشه ماهی دیگه ویتامین نمیخواد
      بعد یکی دیسکاس رو انداخته تو ده لیتر اب دلش به این خوشه که وتامین تزریق کرده

      پاسخ
 3. محمد

  سلام
  میخاستم بدونم گونه ای از ماهی داریم که گروهی باهم حرکت کنن؟

  پاسخ
  1. کمال

   سلام نئون ها زبراها و تترا رامی نوزها اگر در سایز مناسب و تعداد بالا و بصورت تک گونه در اک بزرگ نگهداری بشن گله ای شنا میکنند

   پاسخ
 4. ارشام

  سلام خسته نباشید
  یک تانک ۳۰ لیتری دارم قبلا از گوپی نگه میداشتم ۲۰۰ تا بچه گرفتم تا این که دیگه تراکم خیلی زیاد شد منم قیدشو زدم همشون مردن
  از گیاه خوار ها چه ماهی ای توصیه میکنید که برای تانک با این حجم مناسب باشه بعد اگه تولید مثل کردن زاده هاش هم قیمتی تر از بقیه باشه هم تو بازار طرفدار داشته باشه

  پاسخ
  1. ناشناس

   سی لیتری خیلی کوچیکه و واقعا ماهیای کوچیکی رو باید داخلش نگهداری کنید. اگه فیلتر هنگان دارید و کیفیت اب رو میتونید تامین کنید از تتراها مثل کاردینال و سراتشی و کت فیش کوریدوراس نگهداری کنید. رنگین کمان باله ریسمانی هم برای این حجم عالیه.
   اما اگه فیلتر خوبی ندارید و کیفیت اب تضمین شده نیست از زبرا نگهداری کنید. زبرا، شارک سیامی، رزی بارب، جلبک خوار چینی. این ماهیا زیاد به کیفیت اب حساس نیستن. نه اینکه کلا بیخیال کیفیت اب بشی. منظورم اینه که کمتر حساسن.

   پاسخ
   1. ارشام

    فیلتر داخلی دارم البته هر هفته سیفون میکنم اب کیفیتش عالیه ولی اینا که فرمودید چون تجربه ندارم از نگه داریشون میشه ازشون بچه گرفت
    نعون چجوره بنظورتون؟

    پاسخ
    1. کمال

     سلام اینایی که دوستمون گفتن و نئون همگی تخم گذارند اگر زنده زا میخواید توی این حجمه فقط همون گوپی و مولی و پلاتی مناسبه و زنده زاهایی مثل دم شمشیری حجم بزرگتری میخوان

     پاسخ
     1. sina.A

      سلام در این حجم آب علاوه برچیزهایی که دوستان گفتن میتونید فایتر تکثیر کنید هم مقاوم تر از ماهی های دیگس و هم زیباتره و هم قیمت بیشتری نسبت به زنده زاها داره.

      پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code