لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

1,613 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. ناشناس

  سلام چند سوال داشتم۱.رایج ترین خانواده های اصلی ماهی های آکواریوم چیا هستن؟ ۲.یه آک با حجم مفید ۸ لیتر دارم ماهی رفتگر چی توصیه میکنید۳. شیشه ها و تزیینات قهوه ای میشه مشکل چیه؟ ۴.برای مقابله با جلبک چکار کنم؟۵.هر ماه سنگ مرجانم رو با مسواک آغشته به سرکه تمیز میکنم مشکلی پیش نمیاد؟ ۶.شرایط و لوازم مورد نیاز به غیر از فیلتر و پمپ هوا چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟۷.به غیر از ماهی تترا.زنده زا.دانیو.فایتر چه ماهی های دیگر رو در این حجم توصیه میکنید؟ ۸.سطح آب با میکروارگانیسم به رنگ حباب و کمی لزج برای آک مفیده یا مضر؟بابت تداوم سوالات شرمنده سپاس از شما خواهشا به صورت کامل توضیح بدهید ممنون.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   رایج ترینش همین ماهی هایی هست که در این سایت همگی رو دوستان معرفی کردند و توضیح داده شده.
   ۲ – یک کت فیش کوچک و یا جلبک خوار چینی .
   ۳ – مشکل از عدم وجود جلبک خوار هست ضمنا از کیفیت پایین اب و نور مستقیم خورشید هم میتونه باشه.
   ۴ – ماهی جلبک خوار باید داشت هباشید و کیفیت آب رو باید بالا ببرید.
   ۵ – خیر. اما بهتره از مرجان در داخل اک آب شیرین استفاده نکنید چون هم زود کثیف میشه و هم سختی آب رو بالا میبره.
   ۶ – بخاری و دماسنج
   ۷ – هیچی .
   ۸ – متوجه منظور شما نشدم.
   خواهشا هر سوالی رو در بخش خودش مطرح کنید ضمنا صفحات سایت رو مطالعه بفرمایید همه چی مفصل توضیح داده شده.

   پاسخ
 2. پسر اتش

  سلام .چجوری مولتی ویتامین انسانی به ماهیام بدم؟از همین عادیا که به بچه میدن؟ضمنن طریقه مصرفش چطوریه ؟لطفا توضیح بدین.ممنون

  پاسخ
  1. کمال

   سلام انسانی ندید مخصوص اکواریوم موجوده
   طریق مصرف روی قوطی درج شده

   پاسخ
   1. پارسا

    میگن کلا ویتامین تزریق نکنید ویتامین مخصوص ماهی هم ندید
    چه کاریه ماهی داره زندگی می‌کنه بعد خود غذا ها به اندازه کافی ویتامین دارند
    کلا سعی کنید نه چیزی به اب افزوده کنید نه تزریق

    پاسخ
    1. کمال

     بله موافق
     رژیم غذای.متنوع و مقوی همراه با ماهی های خوراک و غذای زنده ماهی هارو از ویتامین بی نیاز میکند
     اما یه جا خوندم بعضی از ویتامین ها نه در غذا بلکه در مولتی ویتامین ها هم وجود ندارد و فقط در زیستگاه اصلی ماهی ها یافت میشه یکی از دلایل کم شدن عمر ماهی در اسارت همینه

     پاسخ
     1. پارسا

      خب بله ولی اگه مثلا ما سیفون هفتگی حجم مناسب غذای مناسب داشته باشه ماهی دیگه ویتامین نمیخواد
      بعد یکی دیسکاس رو انداخته تو ده لیتر اب دلش به این خوشه که وتامین تزریق کرده

      پاسخ
    2. amirhosein

     واقعا ممنون از راهنمایی همتون.فقط می خواهم بدانم توی اکواریوم ۲۰ لیتری من اوراتوس چند سانت رشد میگنه?اگه نزدیک ۱۰ سانت رشد کنه توی بیست لیتر مشکلی براش پیش نمیاد.واقعا ازتون تشکر میکنمB-).

     پاسخ
 3. محمد

  سلام
  میخاستم بدونم گونه ای از ماهی داریم که گروهی باهم حرکت کنن؟

  پاسخ
  1. کمال

   سلام نئون ها زبراها و تترا رامی نوزها اگر در سایز مناسب و تعداد بالا و بصورت تک گونه در اک بزرگ نگهداری بشن گله ای شنا میکنند

   پاسخ
 4. ارشام

  سلام خسته نباشید
  یک تانک ۳۰ لیتری دارم قبلا از گوپی نگه میداشتم ۲۰۰ تا بچه گرفتم تا این که دیگه تراکم خیلی زیاد شد منم قیدشو زدم همشون مردن
  از گیاه خوار ها چه ماهی ای توصیه میکنید که برای تانک با این حجم مناسب باشه بعد اگه تولید مثل کردن زاده هاش هم قیمتی تر از بقیه باشه هم تو بازار طرفدار داشته باشه

  پاسخ
  1. ناشناس

   سی لیتری خیلی کوچیکه و واقعا ماهیای کوچیکی رو باید داخلش نگهداری کنید. اگه فیلتر هنگان دارید و کیفیت اب رو میتونید تامین کنید از تتراها مثل کاردینال و سراتشی و کت فیش کوریدوراس نگهداری کنید. رنگین کمان باله ریسمانی هم برای این حجم عالیه.
   اما اگه فیلتر خوبی ندارید و کیفیت اب تضمین شده نیست از زبرا نگهداری کنید. زبرا، شارک سیامی، رزی بارب، جلبک خوار چینی. این ماهیا زیاد به کیفیت اب حساس نیستن. نه اینکه کلا بیخیال کیفیت اب بشی. منظورم اینه که کمتر حساسن.

   پاسخ
   1. ارشام

    فیلتر داخلی دارم البته هر هفته سیفون میکنم اب کیفیتش عالیه ولی اینا که فرمودید چون تجربه ندارم از نگه داریشون میشه ازشون بچه گرفت
    نعون چجوره بنظورتون؟

    پاسخ
    1. کمال

     سلام اینایی که دوستمون گفتن و نئون همگی تخم گذارند اگر زنده زا میخواید توی این حجمه فقط همون گوپی و مولی و پلاتی مناسبه و زنده زاهایی مثل دم شمشیری حجم بزرگتری میخوان

     پاسخ
     1. sina.A

      سلام در این حجم آب علاوه برچیزهایی که دوستان گفتن میتونید فایتر تکثیر کنید هم مقاوم تر از ماهی های دیگس و هم زیباتره و هم قیمت بیشتری نسبت به زنده زاها داره.

      پاسخ
 5. کیوان

  با سلام.من یه ماهی قرمز دارم تقریبا ۵ سالشه و بزرگ شده.تو اکواریوم نگه داری میکنم که اکسیژن ساز و فیلتر تصفیه اب هم داره.چه ماهی هایی میتونم اضافه کنم که مشکلی پیش نیاد؟ممنونم

  پاسخ
  1. MōhãmåÐ ρärŠā

   افرین به شما که ادم با فرهنگی هستی و مثل خیلیا ماهی قرمز رو نمیذاری تو ی یه تنگ کوچیک
   میشه فقط کوی و گلدفیش خرید چون باقی گرم ابی هستند فقط گلدفیش و کوی سردابیه و میشه کنارشون گذاشت

   پاسخ
   1. کیوان

    با تشکز از پاسخگویی سریعتون.ماهی مولی نمیشه اضافه کرد؟چون شنیدم خیلی جون سختن

    پاسخ
    1. MōhãmåÐ ρärŠā

     سلام
     ربطی به جون سختی نداره
     مولی
     ۱گلدفیشو بد میزنه
     ۲گرمابیه و باقی سردابی هستند
     و در کل نمیشه

     پاسخ
     1. amirhosein

      واقعا ممنون از راهنمایی همتون.فقط می خواهم بدانم توی اکواریوم ۲۰ لیتری من اوراتوس چند سانت رشد میگنه?اگه نزدیک ۱۰ سانت رشد کنه توی بیست لیتر مشکلی براش پیش نمیاد.واقعا ازتون تشکر میکنمB-).

      پاسخ
 6. آرمان

  سلام.نه نمیشه دوست عزیز.خانواده زنده زاها مقاومن و گرمابی.گلدفیش و کوی هم بسیار ماهیان مقاومین

  پاسخ
  1. کیوان

   گلد فیش و کوی زنده زا هستن یا تخم گزار؟

   پاسخ
 7. کیوان

  با سلام خدمت دوستان عزیز.من تو اکواریوم یه ماهی قرمز بزرگ با دوتا پنگوسی گیاه خوار دارم.ولی مشکل غذا دادن به پنگوسی رو دارم چون هرچی واسشون غذا میریزم ماهی قرمز زود میخوره و اونا همش کف اب میچرخن و چیزی نمیخورن.در ضمن الان ۳ روزه که پنگوسی رو اضافه کردم به اکواریوم.ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
  1. آرمان

   سلام.دلیل غذا نخوردن پنکوسی اینهکه تازه وارد شده پنکوسی اوایل غذا نمیخوره.بهتره با شیشه از هم جداشون کنی و تغذیه اختصاصی براش بذارین و هروقت غذاخورشد باهم تغذیهشون کن.ترکیب پنکوسی و گلدفیش ناسازگاره گلدفیش سردابیه و پنکوسی گرمابیه.

   پاسخ
 8. سجاد

  ترکیب سرسوسماری با آروانا و سرماری و ردتیل چطوره

  پاسخ
   1. aramannn

    البته سرماری هم بهتره اختصاصی باشه ولی میتونی با ردتیل نگهداریش کنی

    پاسخ
 9. سجاد

  راستی بهترین ماهی برای تغذیه ماهیه گوشتخوار چیه

  پاسخ
 10. amirhosein

  سلام تورو خدا راهنماییم کنید من تازه تو سایت اومد.یک ماهی بهم معرفی کنید که گوشتخوار و خیلی وحشی و تهاجمی باشه و تو ی یک اکواریوم بیست لیتری بشه نگه داری کرد.و اندازش حد اکثر بیشتر از۸ سانت نشه.خاهش میکنم جواب بدین

  پاسخ
  1. MōhãmåÐ ρärŠā

   سیچلاید گورخری گزینه خوبیه

   پاسخ
   1. amirhosein

    اخه نمی خام از هشت سانت بزرگتر شه

    پاسخ
    1. MōhãmåÐ ρärŠā

     خب نمیشه
     جوئل هم خوبه
     راستی ۲۰لیتر خیلی مناسب ماهی گوشتخوار نیست بهتره گیاهخوار بذارید

     پاسخ
     1. amirhosein

      سلام حالا با این اندازه بالا خوبه? راستی اوراتوس گزینه مناسبیه.اکم هم فیلتر و ابگرم کن و همههه چیز داره فقط یکم پمپش ضعیفه.راستی توی یک اکواریوم با طول یک متر و عرض ۷۰ و ارتفاع ۶۵ یه سیچلاید زندانی و دوتا پیرانا و یک اسکار داشتم دکورهم داشت اما چند روز بعد دیدم یکی از پیرانا ها تیکه پاره شده رفته ته اب یه پیرانا هم داشت جون میکند رفته بود روی اب روی بدن زندانی یک خط افتاده بود لب اسکار هم یکمی ضخم شده بود خاهشا بگین چی شده. جواب سوال قبلی هم لطفا بدی.

      پاسخ
    2. Yakuza

     سلام دوست عزیز ماهی فایتر هم نمی شه تو اون حجم نگه داشت بیست لیتر شد اکواریوم اونم گوشت خوار باو اکواریوم باید حجمش بالا ۶۰ لیتر باشه ماهی بدبخت نمی شه تو زندان نگه داشت.

     پاسخ
 11. amirhosein

  میخاستم جونل نیاز زیادی به اکسیژن داره یا با اکسیژن کم هم میشه

  پاسخ
  1. amirhossein1384

   SLM
   هر ماهی نیاز ب اکسیژن داره……….
   بهتره ب مقدار کافی اکسیژنش تامیین بشه
   مثلا ی سنگ هوا ب طول تانک ک ب ته تانک بچسبه کفایت میکنه.
   موفق باشید.

   پاسخ
   1. amirhosein

    سلام دوستان حالا گفتم آکم بیست لیتره زیادم کوچک نیست دلیل حجم کمش ارتفاعش هست که فقط ۱۴ سانته اما طول و عرضش ۳۸ سانته.یه ماهی با مشخصات بالا بگین.

    پاسخ
    1. lAlil

     توی آکواریوم بزرگتون که یک متر طول داشت و گفتین پیراناهاتون مردن، اول باید دقت کنین پیرانو بوده یا پاکو؟ دوم سایز بندیشون چطور بوده؟ سوم هوا دهی که میگین یکم ضعیفه باید بیشتز توضیح بدین، آکواریوم بزرگتون باید پمپ و سیستم هوا دهی خوبی داشته باشه، و هرچقدر پمپ ضعیف باشه باعث میشه ماهی هاتون مخصوصا پاکو یا پیرانا زود بی حال شن و دیگه شبیه قبل ب دفاع از خودشون نپردازن، و مورد هجوم بقیه قرار بگیرن و حتی از شدت کم اکسیژنی بمیرن و بعد ک مصرف کنندگان اکسیژن با مرگشون کمتر شدن توسط هم تانکی ها مورد هجوم واقع شن،
     اما در مورد آکواریوم کوچیکتون ک بیست لیتره، اول باید بگم اگه سیستم هوا دهیتون ضعبفه ب جز فایتر یا گورامی دارف توش ماهی عی نذارین، و در ضمن اگه فایتر گذاشتین با غذا دهی خوب، مشکلی واسه رشدش زیاد پیش نمیاد، خودم فایتری رو توی حجم تقریبا مشابه با کلیکا تغذیه کردم و چنیدن سال سرحال بود و توی تانک بزرگ تکثیرش هم کردم، اما اگه هوا دهیتون خوبه، دیماسونی به نظرم واسه این حجم آب مناسب باشه

     پاسخ
 12. amirhosein

  بله پیرانا بود اما اون اکواریوم بزرگه فیلتر و ابگرم کن و پمپ هوای قوی ای داشت.نه میخام گوشتخوار باشه.به نظرتون اوراتوس مناسب نیست.راستی این سوال هم خیلی برام مهم هستش میخاستم ببینم زغال اکتیو اگه تو اب نباشه و اثلا بهش اب نرسه میشه تا هروقت بخای نگه داشت یا با تو اب بودن فرقی نداره. لطفا بگین اوراتوس برای طول و عرض۳۸ و ارتفاع۱۴ مناسب نیست?باتشکر.

  پاسخ
 13. amirhosein

  ببخشید دماسونی یه دو سانتیش الان چقدره?راستی پمپ هوای اکواریوم کوچیکه ضعیفه ضعیف نیست. مطوسته فقط خرابه و یک روز یک بار خاموش میشه باید روشنش کنم دلیلی که میگم ضعیفه اخراش کم هوا میده و خاموش میشه بردمش پیش اکواریومی میگه خرجش نزدیک ۸۵۰ هزارتومنه که بهم زور میاد این پول رو بد. دماسونی درسته ۶ سانت رشد میکنه.

  پاسخ
  1. amirhossein1384

   SLM
   اکثر بالای۵سانته……..
   برا پمپ اینقدر ارزش هزینه کرد مگه آکتون چقدره با این پول میشه قویترین پمپ هوا رو گرفت.
   بله.
   موفق باشید.

   پاسخ
 14. amirhosein

  راستی این هم برام مهمه اوراتوس برا اکواریوم کوچیکه مناسبه اگه هست دماسونی اروم تره یا اوراتوس یعنی میخام ببینم کدوم وحشی تره.

  پاسخ
  1. amirhossein1384

   SLM
   بنظر من بهتره در ی آکواریوم متوسط باشه (ی جفت)
   نمیتونم نظری درباره خشنیشون بدم و هر ماهی متفاوته ولی در کل بنظر من۵۰ ۵۰ هستش.
   موف باشید

   پاسخ
   1. lAlil

    خب دلایل مرگ پیراهاناتون اگه هوادهی خوب بوده، باید سایزشون نسبت به بقیه بررسی شه، و عوامل بیماری زا یا اینکه اونا از قبل توی آکواریوم بودن، یا تازه اضافه شده بودن؟ غذا خور شده بودن یا نه؟ سیستم هوادهی ۲۴ ساعته دارین یا قطعش میکنین و اگه قطع میکنین مدت قطع کردنش چقدر بوده؟ البته اینو هم باید دقت کرد، خیلی از فروشنده ها، پاکو رو جای پیرانا ب مشتری میفروشن.
    در مورد زغال اکتیو، همونطور ک از اسمش مشخصه، این زغال وقتی تاریخ مصرفش بگذره معمولن سه الی چار ماه، دیگه اکتیو نیس، چه درون آک بوده و چ خارجش،
    اما اوراتوس برای این سایز که طول و عرض نسبتا خوبی داره، مشکل ساز نیست، فقط اگه جفت شن، مشکل ساز میشن، و تکی نگهدارین با مخفی گاه مناسب براش،
    در مورد قیمت دیماسونی توی سایت عضو شین و توی لینک زیر بپرسین
    https://www.onlypet.ir/forum/aquarium-forum-thirteen/قیمت-انواع-ماهیان-اکواریومی/page-51/#p107020#spEditFormAnchor
    و خدمتتون میگم و اینجا نمیشه ،
    اما سیستم پمپ هوا آکواریوم کوچیکتون اگه توی شب خاموش شه و نتونید به ماهی برسین، ماهی تلف میشه،
    بهتره پمپ های ارزون که توی هر مغازه آکواریومی هس بخرین که قیمت خیلی پایینی دارن و خواسین توی همون بخش قیمتها ک گفتم بتون مشخصات میدم برای پمپ و قیمتش برای اون حجم،
    دیماسونی توی موارد خاص مثل حجم بزرگ آکواریوم و غذا دهی خوب دارای جهش ژنتیکی توی ساختارش برای رشد هس ( مثل جهش ژنتیکی توی آنجلها) که اگه شرایط خوب باشه تا ده سانت رشد میکنه ولی توی حجم آکواریوم کوچیک شما همون ۶ الی ۸ میرسه،
    در مورد مقایسه خشن بودن دیماسونی و اوراتوس بستگی ب نر و ماده بودن، نوع تغذیه شدن، و نوع پرورش توسط شما داره، حتی با پرورش درست از بچگی میشه عجیب ترین ترکیب ها رو نگه داشت، اما به عنوان نظر شخصی من حرکات دیماسونی رو بیشتر دوس دارم و شما فیلمهای این ماهی ها رو ببینید چون قرار نیست برای شما خشن بودنی که برای هم تانکی ها دارنو جز موارد خاص نشون بدن و بیشتر فیگور ماهی رو میشه ببینین

    پاسخ
    1. amirhosein

     خیلی ممنون حالا بنظرتون اوراتوس برام بهتره یا دماسونی?باتشکر.

     پاسخ
     1. lAlil

      والا چون ارتفاع آکواریومتون کمه، اگه نسبت به زمین توی جای بلندی بزارین ( ب نحوی که ماهی از رد شدن اعضای خونه از کنارش وحشت نکنه و تقریبا توی شرایط درست سرتون رو به روی شیشه باشه وقتی جلوش وای میسین ) هردو این ماهی ها رو میشه تکی و بدون استرس اضافی نگه داشت، و تاگیدم روی ارتفاع نسبت ب زمین توی استرس ماهیتون هست، وگرنه زیاد مهم نیس، و اینکه اینجا اوراتوس قیمت کمتری داره، ولی اوراتوس غذا خوریش راحتره به نظرم، اما خودم دیماسونی رو دوست دارم به خاطر فیگور و رنگ بندیش و همه چی بستگی به خودتون داره و نحوه نگه داریتون

      پاسخ
     2. amirhosein

      واقعا ممنون از راهنمایی همتون.فقط می خواهم بدانم توی اکواریوم ۲۰ لیتری من اوراتوس چند سانت رشد میکنه?اگه نزدیک۱۰ سانت رشد کنه مشکلی براش پیش نمیاد و میشه در این حجم نگه داری کرد?هزار بار تشکر.

      پاسخ
      1. lAlil

       اکه اوراتوست رو از بچگی بخوای بخری و رشدش بدی توی این حجم که قبلا طول و عرضشو ۳۸ سانت گفتی میتونه به هشت یا نه سانت برسه و بستگی ب تغذیه کردنش توسطت داره و اینکه ماده باشه و یا نر،( ولی باز دچار رشد سوز میشه) برای یدونه اوراتوش این حجم کم ولی در شرایط ناچاری کافیه ولی اگه از اول یه اوراتوس بالغ ۱۲ سانتی بخری این حجم اذیتش میکنه ولی با چیدمان مناسب عادت میکنه،
       و سعی کن اوراتوستو از بچگی بخری که حتی اگه قرار باشه رشد سوز هم بشه، باز متناسب با حجمت رشد کنه

       پاسخ
 15. amirhosein

  سلام دوستان. بالاخره اوراتوس رو انتخاب کردم و رفتم یه سه سانتیشو خریدم الان همه چیز اکواریوم عالیه.فقط چرا میره لای سخره ها قایم میشه?پس چطوری بهش غذا بدم?

  پاسخ
  1. MōhãmåÐ ρärŠā

   سلام
   خب همین یه ده دقیقه پیش خریدینش باید یک روز صبر کنید قشنگ خو بگیره درضمن اوراتوس به صخره علاقه داره وقت خودشو اونجا سپری میکنه

   پاسخ
   1. amirhosein

    اگه میشه تمام غذاهای مفید برای این ماهی رو بگین.چون میخام غذاهای مختلفی بهش بدم.چون پروتنین کم میخاد هتما بیومار نباید بهش بدم.یعنی چند روز دیگه از سخره ها میاد بیرون?شما میگین کلا وقتشو اونجا سپری میکنه پس چطوری بهش غذا بدم.

    پاسخ
    1. MōhãmåÐ ρärŠā

     وقتی غذا روببینه میاد بالا میخوره بعد یه مدتی تا شما دستتونو میگیرید بالا خودش میاد بیرون
     غذا ها تترا رد پرت اسپرولینا جی بی ال نوو استیک

     پاسخ
 16. amirhosein

  ببخشید راستی اوراتوس از اب میتونه بپره بیرون?البته فقط نیم سانت سرش خالیه

  پاسخ
 17. amirhosein

  ایا از اب میپره?به نظرتون این غذا ها براش بسه:بیومار ماهی زنده کاهو.لطفا زود جواب بدی.باتشکر

  پاسخ
  1. MōhãmåÐ ρärŠā

   بله همه ماهی ها میتونن بپرن
   خیر غذا ها بده اول چند تا نکته بگم ماهی زنده هر دو هفته یک بار و کاهو رو هفته ای دو بار به ماهی بدید بیومار تنها غذای خوبی نمیتونه باشه باید از حداقل دو نوع غذا شرکتی مرغوب براشون استفاده کنی

   پاسخ
   1. amirhosein

    حالا به غیر کاهو چه غذای گیاهی ای میشه بهش داد?

    پاسخ
     1. ناشناس

      واقعا خیار هم مثل کاهو هفته ای دو بار میشه داد!!!!????!!!

      پاسخ
      1. MōhãmåÐ ρärŠā

       بله میشه فقط پوستشون رو بکنید و کم بدید ولی فقط به خیار اکتفا نکنید از غذا هایش شرکتی هم استفاده کنید

       پاسخ
       1. amirhosein

        سلام میگم میشه رهنماییم کنید چطوری توی سایت ثبت نام کنم.

        پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code