لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته


1,388 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. ناشناس

  پس چطور میگن انجل که از خانواده سیکلد هست با ماهی نئون و گوپی سازگاری داره؟ نداره؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   انجل یه سیکلید صلح جو هست و با خیلی از ماهیای صلح جو سازگاره ولی خب دم و باله های گوپی رو هم ممکنه بزنه و حداقل با گوپی سازگار نیست.

   پاسخ
 2. ناشناس

  سلام کوچیک ترین ماهی سیکلید در بازار ایران چی هست ؟ برای اک کوچیکم میخوام با تشکر !

  پاسخ
  1. علی

   سلامی دوباره من یه سری سیچلاید و ماکرو دیدم اندازه انگش هستن که کوچیک و زیبا هستن

   پاسخ
 3. علی

  سلام من یک اک کوچیک دام توشم دازبورا و گوپی بدون گل هستش می خوام انجل بندازم نمی دونم میشه یا نه اگه نمیشه، یا میشه باز بهم ماهی سازگاز معرفی کنید

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   انجل با گوپی سازگاری خیلی خوبی نداره و ممکنه دم و باله های گوپی رو بزنن. بچه ها رو هم که حتما نوش جان میکنن.

   پاسخ
 4. ناشناس

  سلامی دیگر ببخشید یه هفته س که جواب ندادید اگه میشه راهنمایی کنید!
  اقا علی تجربه که من داشتم ماهی گوپی هامو خیلی ترسوند خیلی از بچه هاشون رو نوش جان کرد مجبور شدم با شکم پر ببرم عوض کنم چندتا مولی-دم شمشیری بگیرم.واسه اک کوچیک چندان هم مناسب نیست و مزاحمت برای ماهیات بوجود میاره اگه دوست داری دیگر زنده زا ها و تترا های هم اندازه یا زبرا و دانیو براش بخر.

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   لینک سوالتون رو میشه ارسال کنید یا مجددا سوالتون رو بپرسید؟ به همه سوالات پاسخ دادیم با این حال اگه سوالی بیپاسخ هست لطفا لینکش رو قرار بدید بررسی میکنم.

   پاسخ
 5. علی

  مرسی از جوابتون ولی ماهی هایی می خوام که اندازه متوسط داشته باشند و زیبایی زیادی داشته باشند

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   خب ببینید ماهیای متوسط هم تانکی های متوسط هم نیاز دارن. نمیشه ماهیای خیلی کوچیک داشته باشید و خواسته باشید ماهیای متوسط کنارشون نگهداری کنید و اسیب میبینن. میتونید ماهیای فعلی رو رد کنید و یه گروه ماهی متوسط و با سلیقه خودتون تهیه کنید. البته قبلش به سازگاریشون هم توجه کنید.

   پاسخ
 6. علی

  سلامی دوباره میشه ماهی ریز معرفی کنید

  پاسخ
 7. ناشناس

  در باره این بود کوچیک ترین سیکلید شناخته شده چی هست ؟ و تا چند سانت رشد میکنه؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   دقیق نمیدونم کوچیکترین سیکلید شناخته شده کدوم هست و تو گوگل به صورت لاتین سرچ کنید به احتمال قوی به نتایج زیادی میرسید. ولی انواع رایج اکواریومی که تو بازار هست مثلا رامیزی جزو سیکلیدهای کوچیک به حساب میاد و فقط پنج شش سانت رشد میکنه.

   پاسخ
   1. ناشناس

    سلام جستوجو کردم ولی نفهمیدم اگاسیز کوچک تر هست یا رامیزی ؟ برای اک کوچیکم میخواستم!

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     در حد هم هستن. ببینید شما ابتدا شرایط اکواریومتون رو بفرمایید بعد در مورد ماهیاش با هم بحث کنیم. هم سایز اکواریوم رو بفرمایید. هم سیستم فیلتراسیون و کلا هر چیزی که قراره در اکواریومتون قرار بگیره و راه اندازی بشه. بد نیست این سوالات رو در تالار گفتگو مطرح کنید تا همه نظر بدن و به نتیجه مناسبی برسید.پ
     موفق باشید

     پاسخ
 8. مریم

  با سلام خدمت شما…..و عرض خسته نباشید
  من قصد دارم ماهی های گیاه خوارمو رد کنم و گوشتخوار نگه داری کنم.
  و دوست دارم پروت ویه نوع سیچلاید نگه داری کنم.به نظر شما نگه داری از اون ها دردسر بیشتری داره؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بستگی به ابعاد تانک شما و شرایط شما داره اینطوری که نمیشه بدون هیچ اطلاعاتی نظر داد.

   پاسخ
   1. مریم

    اکواریوم رو تغییر سایز دادم به ۱۵۰ لیتری…..مدتی هست که گیاه خوار داریم و از روی اطلاعات همین جا رسیدگی میکریدم بهشون….خوشبختانه مریض نمیشدن و حال خوبی دارن…..اما دنبال گوشتخوار بی ازار هستم….چون دوتا دالر دارم میخوام اونا بمونن….مغازه دار گفت این کارو نکن گوشتخوار درد سر داره وخونتون بو میگیره…..و اب مرتب باید رسیدگی بشه از این لحاظ پرسیدم…..از ماهس سوروم و پروت خوشم میاد ولی دالرامم میخوام

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     سلام
     حرف فروشنده درست نیست. یعنی چی که خونه بو میگیره. مگه ماهی با ماهی فرق داره که مثلا ماهیای بزرگ و مهاجم یا به اصطلاح گوشتخوار با انواع کوچیک و صلج چو یا به اطلاح گیاه خوار با هم فرق داشته باشن. اینم از اون حرفای علمی فروشنده هاست!!!
     به هر حال اگه اصولی کار کنید. سیکل اب طی شده باشه. تعداد ماهیا با حجم اب تناسب داشته باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. برعکس ماهیای قوی جثه مقاوم تر هستن و دردسر کمتری دارن. به هر حال….
     سورم و پروت باهم سازگارن و موردی نیست. میتونید خیلی از سیکلیدهای دیگه مثل تگزاس یا گرین ترور رو هم به ترکیب اضافه کنید. فقط دقت کنید که اکواریوم رو دکوربندی کنید که درگیری بینشون پیش نیاد. یکی از مشکل ماهیای مهاجم درگیری های شدیدی هست که بینشون به وجود میاد. همین.

     پاسخ
 9. مریم

  یک دنیا ممنونم برادر….این گیاه خوارها رو خیلی مواظبت میکردیم هم بزرگ شدن و هم سالم سالمن…..ولی خوب گوشتخوار ها به نظرم جذابیت دیگه ایی دارن…..با این ترکیبی که گفتید میتونم دالر هامم نگه دارم؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   خیر. ممکنه کتک بخوره. البته دالر ماهی درشتی هست و خیلی از ماهیای بزرگ و مهاجم هم کاری به کارش ندارن ولی در ترکیبی که سیکلیدها وجود داره خیر و احتمال کشته شدنش هست. با اینحال با پروت و سورم بیشتر سازگاره تا دیگر سیکلیدها.

   پاسخ
 10. naser_lsd

  سلام
  نمیدونم جای درستی سوالمو مطرح کردم یا نه. به هر حال
  چند وقته شدید درگیر این ماهیا شدم. چند بار بردم پس دادم باز آوردم دیگه خسته شدم واقعا
  همه تجهیزات مورد نیاز آکواریوم هم آمادست فقط این ماهیا اعصابمو خورد کردن
  دو سیچلاید گرفتم در حد مرگ دعوا میکردن پسشون دادم گرین تیلور خریدم خیلی خوشم میومد ازشون بازم در حد مرگ دعوا بود اسکار خریدم یک دونه مریض بود همش کف آکواریوم دراز میکشید
  حالا یک سوال دارم. میدونم دعوای ماهیای گوشت خوار طبیعیه. اما حس میکنم وقتی دو تا هستن این درگیری شدیدتر میشه. درسته؟ چون تو ماهی فروشی ۱۰ ۱۲ تا کنار همن بعضی اوقات حمله های کوچیک به هم دارن ولی وقتی میاریشون خونه دو تایی با هم تنها هستن یکی نسبت به دیگری برتری داره و چون تنها هم هستن همه تمرکزشو میذاره واسه زدنش. درست فک میکنم؟ حالا مثلا من برم ۴ تا گرین تیلور بگیرم دیگه مشکل سابقو ندارم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   باید دکور و مخفیگاه کافی داشته باشید و سایزبندی ماهی ها رو رعایت کنید و البته سازگاری اونها رو هم رعایت کنید تا درگیری کمتری داشته باشن.
   خیلی ها میگن تانک شلوغ درگیری کمتری داره اما درست نیست بلکه باید به تعداد ماهی هاتون دکور و مخفیگاه داشته باشید.
   در مغازه جریان فرق داره و ماهی ها استرس دارن و موقتی هستند و جا نیوفتادن همه اون ماهی ها رو هم بخرید با هم باز سازگار نمیشن و در منزل که جا بیوفتن و استرس نداشته باشن درگیری شدیدی رخ میده.
   بهتره این ماهی ها و جفت بخرید و مخفیگاه زیادی هم داشته باشدی تا مشکل حادی پیش نیاد.

   پاسخ
 11. amir hossein

  سلام آقا مجتبی من برا من اون قسمت پاسخ علامت ممنوعه زده میشه بگید واسه چی بعد میخوام عکس بفرستم مشکل پیش میاد میشه سریع بگید

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   بنده اکانت شما رو بررسی کردم و عضو سایت هستید و مشکلی نباید داشته باشید و به راحتی باید بتونید نوشته ارسال کنید. مثل سایر کاربران. اگه مشکلی وجود داره لطفا از طریق فرم تماس با ما دقیقا مشکلتون رو مطرح کنید و همینطور بفرمایید که با چه مرورگری و چه دستگاهی سایت رو مشاهده میکنید و وارد میشید؟ ما مشکلتون رو بررسی و نتیجه رو از طریق ایمیل خدمتتون ارسال میکنیم.

   پاسخ
   1. Reza

    سلام دوستان میخواستم ببینم میتونم ماهی گورامی رو به لیست ماهیام اضافه کنم و با هم سازگارن . ماهیهایی که دارم اینا هستن دو تا سیلور شارک ۱۰سانتی ۸ تا تترا چشم قرمز ۲سانتی و دو تا گلس فیش و ۱۰ تا زبرا. و میخواستم بدونم ماهی گورامی ماهی حساسی هست اگه آره که از خیرش بگذرم.با تشکر.در ضمن این گلس فیش که میگم دارم از اینا هست که به پشت باله هاشون رنگ مصنوعی میزنن حالا نمیدونم واقعا اسمش گلس فیشه یا نه؟؟

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     سلام
     دوست خوبم خواهش میکنم بین سوال و پاسخ ها مجددا سوال نپرسید و از گزینه پاسخ کلا برای ارسال سوال استفاده نکنید. به اخرین صفحه مراجعه کنید و سوالاتون رو مطرح کنید.
     گورامی هم موردی نیست. فقط یه نکته دیگه بگم که با شارک سیلور نگهداری ماهیای کوچیک مثل زبرا اصلا کار منطقی نیست. ضمنا گورامی دارف تهیه کنید کاملا صلح جو و سازگاره، حتی با ماهیای باله بلند. ماهی حساس هم به حساب نمیاد.

     پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   از طریق ایمیل توضیح دادم خدمتتون. اینجور موارد رو فقط از طریق ایمیل و فرم تماس با ما بپرسید و پیگیری رو فقط از همونجا انجام بدید.
   با سپاس.

   پاسخ
 12. amir hossein

  سلام من ی آکواریوم ۱متر عرض۳۳ ارتفاع۷۰=۲۳۱لیتر دارم میخواستم ی ترکیب گوشتخواربپرسم نظر شما چیه ۲اسکار ۷سانتی ۱ردتیل۶سانتی ۲پنکوسی گوشتخوار۸سانتی ۱ لجن خوار ۲۵سانتی میتونم ب ترکیب نایف اضافه کنم با تشکر

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خواهشا هر سوایل رو جای خودش مطرح کنید .
   پنگوسی و اسکار ترکیب موندگاری نمیشه و ماهی ضعیف تر کشته میشه و زیاد درگیری پیش میاد.
   نایف با اسکار با رعایت سایزبندی و داشتن فضا و مخفیگاه کافی برای نایف مشکل خاصی نیست ولی حتی ردتیل هم در این ترکیب جالب نمیشه.

   پاسخ
 13. amir hossein

  سلام خواستم بگم من رمز ایمیلم رو گم کردم هرچی میخوام عوض کنم قاطی میکنه هرجوری میزنم تروخدا سریع میشه بگید

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   تنها راه بازیابی رمز عبور استفاده از ایمیل هست. قسمت بازیابی رمز عبور رو بزنید و ایمیل رو وارد کنید یه پیام حاوی لینک تغییر رمز به ایمیلتون ارسال میشه و میتونید رمزتون رو از طریق اون لینک تغییر بدید. اگه رمز خود ایمیلتون رو هم گم کردید و دسترسی به ایمیل ندارید بهتره یه ایمیل دیگه بسازید و در سایت هم یه اکانت دیگه ایجاد کنید.
   موفق باشید

   پاسخ
 14. 1000nasim

  سلام ببخشید برای آدم بی تجربه که تازه آک راه اندازی کرده چه ماهی گیاهخواری پیشنهاد میکنید؟

  پاسخ
  1. amir hossein

   سلام لطفا سوالتون کامل تر بپرسید ابتدا ابعاد آکواریوم رو بفرمایید تا ما جوابتون رو بدیم

   پاسخ
  2. "مهدی"

   سلام. خوب یه مقدار باید بیشتر توضیح بدید ولی به طور کلی اگه می خواید از ماهیان سرد آبی نگهداری کنید گلدفیش رو پیشنهاد میکنم.
   اما اگه می خواید ماهیان گرم ابی نگهداری کنید خانواده زنده زاها رو پیشنهاد میدم.مثل گوپی

   پاسخ
   1. 1000nasim

    خوب من نمیدونم سردآبی با گرم آبی چ فرقی دارن؟ و اینکه کدوما برا اول کار راحتترن و اینکه الان یدونه مولی نر دارم

    پاسخ
    1. mohammad civil

     سلام این مقالات رو حتما بخونید
     چرخه اب
     https://www.onlypet.ir/post-15/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86/

     خرید ماهیان سالم
     https://www.onlypet.ir/post-90/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/

     قرنطینه ماهیان
     https://www.onlypet.ir/post-207/%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86/

     دما و شرایط نگهداری ماهی
     https://www.onlypet.ir/post-215/%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%A8-%D8%B4/

     سیفون کردن
     https://www.onlypet.ir/post-250/%D8%B3%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85/

     پاسخ
 15. amir mahdi

  سلام میشه ی نظر بدید درباره ترکیب برا آکواریوم
  ۱۱۰cm طول.۳۱cmعرض۷۵cmارتفاع
  ۱ی پنکوسی۸cm گوشتخوار
  ۲ی پنکوسی۸cm گوشتخوار
  ۳ی پرت زرد۱۰cm
  ۴ی نایف رویال۱۰cm
  ۵ی نایف دلقک۱۰cm
  ی لجن خوار بزرگ
  آیا مناسبه و بعد چ ماهیانی میشه بهش اضافه کرد

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   پنگوسی ها رو حذف کنید چون احتمال کتک خوردنشون هست. میتونید بجاس سیکلیدهای دیگه مثل سورم رو نگهداری کنید.

   پاسخ
 16. Amirhosein776

  سلام یه نظر میخواستم برای ترکیب ماهی
  اکواریومم۱۱۵لیترخالص اب میگیره
  نظرتون درباره این ترکیب چیه
  ۶تا ماکرو(۲تازرد.۲تاابی.۲تاسفید)
  ۲تا لوچ دلقک
  ۲تا لجن خوار

  به نظرتون خوبه؟
  مخفیگاه دارم شاید ۲تا دونه سیچیلاید کالیکو هم اضافه کنم به این ترکیب

  خوبه؟؟؟
  مناسب این حجم اب هستش یا ن؟؟؟
  اگه تو بخش مناسبی مطرح نکردم سوالمو معذرت میخوام

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   لوچ رو با ماکرو نمیتونید نگهداری کنید و احتمال اینکه کتک بخورن هست. ماکرو رو با دیگر سیکلیدهای مالاوی مثل کالیکو که فرمودید نگهداری کنید و تانک رو به شکل اختصاصی مالاوی در بیارید.
   موفق باشید

   پاسخ
 17. Amirhosein776

  سلام مجدد ۲تا لوچ حذف میکنم و با ۶تا ماکرو چندتا دیگه میتونم ماهی دریاچه مالاوی نگه دارم؟که به حجم اب تانکم بخوره؟

  حالا شاید از هر کدوم یکی بخرم که بشه ۳تا و چندتا دیگه دریاچه مالاوی بخرم که رنگارنگ بشه؟
  نظر شما چیه؟

  در کل چندتا دونه بخرم درگیری کمتر پیش بیاد و حجم ابم مناسب باشه

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   خواهشا سوالات سازگاری رو در تالار و بخش خودش مطرح کنید دوست عزیز.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دهید یا دیدگاه بگذارید!

*

code