لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته


1,349 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. حمید

  سلام
  چراسایتتون بروز نشده؟
  اگه شده منو راهنمایی کنید

  پاسخ
 2. مهدی زارعی

  سلام اکواریومی به طول ۱۱۰عرض۴۰وارتفاع۵۰دارم سه تا اسکار دارم خواستم لوچ دلقک و نایف بیارم اشکالی داره

  پاسخ
  1. مهدی زارعی

   گربه ماهی من زیرش پف کرده میشه بگید چه بیماری داره و راه درمان اون رو توضیح بدین ممنون از لطفتون

   پاسخ
   1. مجتبی

    سلام
    خواهشا هر سوالی رو جای خودش بپرسید..
    اول ممکنه پر خوری کرده باشه دوم ممکنه شکمش اب اورده باشه و بیماری استسقاء باشه که در بخش خودش توضیح داده شده مطالعه بفرمایید.

    پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   خواهشا سوالات سازگاری رو در تالار گفتگو و در بخش خودش مطرح کنید.
   لوچ ها توسط اسکار کشته خواهند شد.
   اما نایف اگر مخفیگاه اختصاصی داشته باشه و سایزبندی ماهی ها رو رعایت کنید موردی نداره.

   پاسخ
 3. seyed Hosein-D

  سلام
  سرماری رو با کدوم ماهی میشه نگهداری کرد؟
  ببخشید سوالم رو در بخش خودش مطرح نکردم.
  نتونستم در بخش سرماری سولم را مطرح کنم.

  پاسخ
  1. Mohammadnori

   سلام دوست عزیز سرماری با هیچ ماهی سازگار نیست و بهتره تک گونه نگه داری شه
   اما سازگاری های نسبیم هست

   پاسخ
  1. ناشناس

   تترا جواهر هستن که رنگ و روشون بنا به دلایلی از جمله استرس پریده

   پاسخ
 4. محمد

  سلام برای آک یه متری به ارتفاع ۴۰سانت چندتا ماهی اسکار ۱۲سانتی میشه انداخت؟؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بستگی به نوع دکور و مخفیگاه تانک شما هم داره اما به صورت کلی برای تانک شما دو جفت اسکار کافیه.

   پاسخ
 5. محمود

  سلام برای آکواریوم ۵۰سانتی به ارتفاع۳۰ و عرض ۲۸ چه ماهی گوشتخواری خوبه وچه تعداد وچه سایزی باشن خوبه
  بیشتر نظرم روی پرته ولی اگه ماهی های های خوب دیگه ایی هم هست بگید
  ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   زیاد مناسب ماهی گوشتخوار نیست مگر اینکه فقط از یک جفت نگهداری کنید دیگه هر جفتی خودتون دوست دارید.

   پاسخ
 6. محمود

  نمیشه یه جفت پرت با یه جفت تگزاس یا یه یه جفت پرت با یه جفت جوئل فیش نگه داشت سایز کوچیک سه بندد

  پاسخ
 7. Mohammadnori

  سلام دوست عزیز
  این ماهیا بایک دیگر سازگاری کامل دارن و حتی باهم جفت میخورن(تگزاس نروپرت ماده)و میتونین نگه دارین

  پاسخ
 8. ناشناس

  سلام با اینکه سایت هنوز کامل نیست و به ماهیان زیادی اشاره نشده اما باز ممنون سوالی برام پیش آمده که سواردتیل یا همون دم شمشیری خودمون از آکواریوم میپره ولی ایا از عمق ۵ سانتی هم قادر به پرش هست؟

  پاسخ
 9. Mohammadnori

  سلام دوست عزیز
  والا سواردتیل غریزه پرش نداره و اگرم بخواد بپره تا۵سانت نمیتونه
  بهترین کار داشتن یه درپوشه

  پاسخ
  1. ناشناس

   ممنون ولی ولا به چشم دیدم! حالا واقعا درپوش برای این ماهی لازمه ابعاد اکواریومم ۲۰در۲۰ در ۲۵ هست جا برای این ماهی مناسبه؟

   پاسخ
   1. ناشناس

    و چطور براش درپوش بیارم و نسب کنم ؟

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     بله سوارتل میتونه از آب بپره بیرون مخصوصا وقتیکه سیکل آب رو طی نکرده باشیدزیاد این کار رو انجام میده حتما باید برای آک درپوش بذارید چون همه ماهی ها میتونن از آب بپرن بیرون یکشیشه سایز روی آک سفارشبدین و بذارید رویآک به همین راحتی. البته شیشه درپوش بای داز هر سمت آک حداقل یک سانت بزنه بیرون تا داخل آب نیوفته.

     پاسخ
 10. Mohammadnori

  سلام دوست عزیز
  والا این تانک خیلی کوچیکه نهایتش دوجفت سواردتیل توش بندازین
  این ماهی قدرت زیادی نداره برای همین هم یه قاب چوبی اب اندازه سطح اکواریوم درست کنین یه توری چسب کنین روش میشه یه درپوش ارزون قیمت و دست ساز
  و یا سفارش بدین مغازه اکواریومی براتون درست کنه

  پاسخ
 11. ناشناس

  سلام خواهشا به صورت کلی ما چند خانواده ماهی آکواریومی داریم مثلا کاراسین . سیکلید . سپیرینده. و لابیرنت دار . و کف زی حالا ایا خانواده دیگری در آکواریوم اب شیرین هست جز این هایی که نام بردم؟ لطفا راه نمایی کنید!

  پاسخ
 12. saeid fazeli

  با سلام و تبریک سال نو به همه مسئولین سایت و کاربران محترم از دیروز متوجه شدم که یکی از ماهیام که کالیکو هست کف تانک بی حرکت قرار می‌گیره لطفا راهنمایی فرمایید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   سایر علائم ماهی رو بفرمایید یا ازبقیه کتک خورده و یا کیفیت آب پایینه و مریض شده. شرایط نگهداری و رفتار ماهی رو کامل توضیح بدین در خدمتیم.

   پاسخ
 13. saeid fazeli

  با سلام میره کناره یه کنده درختی که کف تانک هست قرار می‌گیره و تکون نمیخوره البته موقعی که به بقیه که ۵ تا کوی و ۳ تا دیگه کالیکو هستند غذا میدم برای خوردن میاد روی اب دیروز یه حمام سفالاکسین هم بهش دادم دمای آب روی ۲۶ وقتی کنار اک قرار میگیرم و یا وقتی ماهیای دیگه بهش نزدیک میشن تحرک داره .حالا که لطف کردید وقت گذاشتید ممکنه این مورد رو هم در نظر بگیرید که سه تا کنده درختی تو اک دارم که چند وقتیه روشون رگه های سبز رنگ میبینم که فکر می‌کنم خزه باشه باید ذکر کنم که اک من ابعادش بزرگه۱۵۰*۶۰*۴۰ و از اونایی هم هست که سر پوش داره این خزه یا لجن برای ماهی مضره یا مفیده ؟ اخه لبه های لاکی اک هم خزه یا لجن میگیره و من مجبورم هر هفته با مسواک یا برس اونا رو پاک کنم . تشکر سوال زیاده قراره از خونه هم جابجا بشیم در مورد جابجایی اک هم نظر بدید ببخشید اگه همه موضوعات رو یکجا مطرح کردم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   چرا الکی حمامش دادین اون هم با سفالکسین ؟؟؟!!! هیچ زمان همینطوری ماهی رو حمام ندین چون شوک شدیدی به ماهی وارد میشه. این جلبک ها برای کوی مشکلی ایجاد نمیکنه اما نمای تانک رو زشت میکنه. و اگر زیاد بشن اکسیزن آب رو هم در طول شب مصرف میکنن.
   در مورد ماهی تون نمیدونم مشکلش چیه شاید خیلی پر خوری میکنه.
   اما در مورد جابجایی اک که کار خیلی سختی هم هست باید یک سطل بزرگ که قرمز رنگ هم نباشه برای انتقال ماهی ها در نظر بگیرید و ماهی ها رو به داخل اون سطل بزرگ ( مثلا سطل زباله بزرگ و تمیز خوبه ) منتقل کنید و کل وسایل و بستر کف و آب آک رو تخلیه کنید و دخل سطل البته پمپ هوا بذارید بعد که آک رو منتقل کردین و آب گیری شد و کلر آب رفت ماهی ها رو منتقل کنید ضمنا به فکر طی کردن چرخه آب باشید و مراقب باشید نوسان و شوک دمایی به ماهی ها وارد نشه.

   پاسخ
 14. Uosef..s

  سلام ✋
  شرمنده اگه جای سوالم خوب نست
  ی دارو دارم ب اسمVIUIETY.?
  روش هم نوشته مید این سنگاپور
  میشه بگید کاربردش چیه؟وچ موقع باید ازش استفاده کرد؟و مقدار استفاده هربارش چقدره؟
  مرسی??

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   از این دارو استفاده نکردم و تاحالا نشنیدم.
   بعید نیست همین داخل درست شده باشه یا چینی باشه.
   به هر حال بنده استفاده نکردم و نمیدونم چیه. باز منتظر نظر دوستانی باشید که از اون استفاده کردن. یا عکسشو بذارید یا بگید رنگ محتوای دارو به چه صورته شاید بشه نظر بهتری در موردش داد.

   پاسخ
 15. saeid fazeli

  دیروز یکی از لامپهای اکم که نور صورتی داشت شکست روی اک نوشته بود لامپ T8 ولی من یه لامپ مهتابی معمولی قرمز T10 روش انداختم البته نور اک یه کمی نارنجی تر شده من گیاه ندارم اگه برای ماهیا ضرر نداره از همون استفاده کنم در هر صورت از راهنمایی شما تشکر میکنم

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   اگه گیاه ندارید خیر موردی نیست. البته شاید نور سفید برای اکواریوم گزینه بهتری باشه تا نور قرمز. باز موردی نیست و چون تانکتون گیاه طبیعی نداره نمیشه به نور خرده گرفت.

   پاسخ
 16. ميلاد

  سلام
  ایا میشه تو ی مخزن ب طول ١۶٠ عرض ۴٠ وارتفاع ٧٠
  چن عدد دبویسی سایز کوچیک بعلاوه موری ایکولا سایز کوچیک بعلاوه سیچلاید زندانی سایز کوچیک و دلفینی و دوتا پلی پتروی نگهداری کرد؟ جمع ماهیای سیچلاید ٢٠ عدد دوتاهم پلی پتروس بعدا که بزرگ بشن نمیخام ردشون کنم تو همین مخزن میشه نگداری کرد یا بنظرتون بهتره فقط ی مدل ماهی تهیه کنم و از همون نگهداری کنم

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   دوبویسی و موری و دلفینی موردی نیست ولی زندانی و پلی خیر. زندانی پدر همه رو در میاره. پولی هم احتمالا نه غذا بهش میرسه و هم به شدت اسیب میبینه و حتی چشماش رو سیکلیدها میزنن.
   کلا اگه از دوبویسی نگهداری کنید یا سایر تروفئوس ها فوق العاده میشه یا نخواستید هم فقط سیکلیدهای افریقایی هم رده باهاشون موردی نداره. اما دیگه پولی و سیکلیدهای امریکایی و کت فیش و …. رو بیخال چون درگیری به وجود میاد.

   پاسخ
 17. ناشناس

  سلام خواهشا جواب بدید صلح جو ترین بارب و سیکلد و گورامی که برای همزیستی با گوپی و تترا نئون چی هستن ؟ و رایج ترین کت فیش چی هست که زیاد تر از ده سانت رشد نکنه؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   سیکلید ها که اصلا مناسب نگهداری با گوپی و تترا نئون نیستن.
   گورامی ه مفقط گورامی دارف مناسبه و از بارب ها نیز ردلاین خوبه.
   کت فیش معمولی بخرید خیالتون راحت سرعت رشد کت فیش پایینه شما کوچکش رو بخرید شاید اصلا در اک شما رشد نکرد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دهید یا دیدگاه بگذارید!

*

code