لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

1,943 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. hanif

  با درود
  اگر امکان داره اساتید در مورد ماهی پافر یا بادکنکی اطلاعاتی بدید با چه ماهیهایی سازگاره چون من چند وقتیه دنبال خریدشم ولی اطلاع کاملی ازش ندارم

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   ماهی پوفر یا صندوق ماهی جزو ماهیان اب شوره که در اب شیرین هم قابلیت زندگی داره و جزو ماهیای اب لب شور مثل مونو، اسکات و …. به حساب میارنش. ماهی نسبتا گزنده و شیطونیه، تو اب شیرین مطلق دوام چندانی نمیاره و حتما باید اب اون کمی شور مزه باشه (با نمک دریایی شور شده باشه) بهتره با ماهیای هم رده مثل مونو، اسکات ،شیر ماهی، ارچر و ماهیای اب لب شور نگهداری بشه یا لااقل ماهیایی کنارش نگهداری کنید که باله و دم بلندی ندارن. جثه کوچیکی داره ولی نصف جثش زیر شیطونی هاش پنهانه
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   فکر میکنم توی تالار گفتگو یه تاپیک در موردش باشه. ولی گول کوچکی و آرومی این ماهی رو نخورید کلا ماهی باله گزی هست و باید با ماهی های کمی بزرگتر از خودش نگهداری بشه همه گفتنی ها رو آقا شهریار گفتند.

   پاسخ
 2. محمود زرگریان

  سلام
  سایت خوبی دارید با تشکر از شما
  چرا ماهی گوپی توی لیست نبود ؟ توی چه دسته ای است؟
  مرسی

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   گوپی درقسمت سمت راست سایت نگاه کنید در قسمت ماهیان آب شیرین همه چی درمورد گوپی هست.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   راست میگید!!!…..
   حتما فراموش کردم. تو اپدیت بعدی لیست حتما گوپی رو هم اضافه میکنم.
   مطلب در مورد گوپی تو لیست موضوعی سایت این کنار هست
   موفق باشید

   پاسخ
 3. Mr.FranK

  درود
  من امشب یه آکواریوم خریدم که بر اساس محدود بودن مقدار هزینه ای که میخواستم بکنم آکواریم کوچیکی هم هست.
  براش ۲ تا پرت با ۲ تا آنجل و ۶ تا گوپی گرفتم اما حالا که مقالات رو میخونم حس میکنم یه جنایت بزرگ انجام دادم.
  سایز آکواریوم من حدود ۳۰ لیتر (۳۷*۲۴*۳۰) هست ولی در توضیحات اکثر این ماهی ها حجم بزرگتر نوشته شده.
  از مغازه دار که پرسیدم خودش گفت بخاطر فیلتری که داری مثل ما میتونی تعداد زیادی ماهی بریزی و حتی گفت تا ۱۵ ماهی رو هم سایز آکواریوم شما جواب میده.
  حالا اول بهم بگین که این ماهی ها از نظر سازگاری با هم چه شرایطی رو دارن و بعد اینکه به نظرتون تا چه مدت میشه در همین آکواریوم نگه داری کرد ماهی ها رو.
  تشکر

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   در مورد سایز آکواریوم جنایت بزرگی نکردین بلکه در مورد نوع ماهی ها جنایت کردین !!!!! و در اصل فروشنده جنایت کرده !!!!! پروت رو با آنجل و گوپی قرار دادین خب این اصلا غیر ممکنه چطور این فروشنده ها حاضرن بخاطر پول این کارها رو بکنن ؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟ پروت گوشتخواره و همه ماهی هاتون رو میخوره و یا می کشه هرچه زودتر پروت ها رو ببر پس بده.
   درضمن داشتن گوپی و آنجل در این تعداد و در آکواریوم شما زیاد مشکلی نداره.
   البته باید شدت جریان خروجی آب فیلتر هم خیلی قوی نباشه و موجب اذیت ماهی ها نشه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   حالا اینقدرا هم جنایت نکردید. شما تقصیری ندارید اون فروشنده بی وجدان باید راهنماییتون میکرده یا شایدم بنده خدا خودش اطلاعی نداره. در مورد حجم اونقدرا مسئله نیست که در مورد سازگاری ماهیا مسئله است. پروت ها اضافی هستند و ممکنه گوپی ها رو بخورن و مناسب تانک ۳۰ لیتری شما هم نیستند. تو این اکواریوم بهتره از گونه های ریز مثل همین گوپی و سایر زنده زاها، خانواده تتراها ، زبرا یا ماهیای ریز دیگه استفاده کنید
   امیدوارم فیلتری که از فروشنده گرفتید قدرت بالایی نداشته باشه چون باعث بر هم زدن نظم تانک و اذیت ماهیا میشه.

   پاسخ
   1. Mr.FranK

    درود
    فکر نکنم فیلتر اذیتشون کنه
    خود فروشنده گفت پروت از نوع ماهی های سازگار هست و مشکلی پیش نمیاد ولی اینطوری که میگید باید یه فکر دیگه به حال این دو دوست عزیزمون کرد
    ممنون از شهریار و مجتبی عزیز

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     سلام
     اره پروت خیلی ماهی خوبیه و با خیلی از ماهیا میشه نگهداریش کرد و کاملا سازگاره. با گوپی هاتون هم تا کوچیکه ممکنه بسازه که بعیده و ریسکه. اصولا پروت رو با ماهیای ظریف نگهداری نمیکنن
     موفق باشید

     پاسخ
 4. Mr.FranK

  راستی حالا که قراره پروت ها رو پس بدیم به نظر شما برای جایگزینی اینها چه نوع ماهی هایی بگیرم که مشکل سازگاری نداشته باشن؟اصلا چه تعداد ماهی دیگه میتونم بگیرم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   اول از همه چی یک کت فیش بخرید – انواع کوریدوراس – گلدفیش – آنجل و گوپی خوبه.

   پاسخ
  2. Mr.FranK

   کت فیش لجن خوار دارم
   آنجل و گوپی رو هم دارم
   میمونه فقط ۲ انتخاب!!!
   چیز دیگه ای نیست بشه با اینا جور کرد؟

   پاسخ
   1. شهریار (onlypet.ir)

    سلام
    چرا خیلی گزینه های دیگه هست
    شارک فوکس
    شارک کرم
    لوچ
    برخی دیگه از زنده زاها
    گورامی
    زبرا
    برخی تتراها
    و……
    خودتون انتخاب کنید
    موفق باشید

    پاسخ
 5. احمد

  با سلام خدمت دوستان ۳ ماهی هست که آکواریوم درست کردم که حدود ۲۵۰ لیتری هست داخلشم با سنگ و صخره و گیاه دکور بندی کردم از لحاظ ظاهری خیلی خوب شده اما از اونجائی که محل کارم با شهر مشهد یه ۳ ساعتی فاصله داره هنوز هیچ ماهی تزئینی نگرفتم براش اوایل چند تا قرل آلا داشتم که مردن بعدم ماهی قرمز شب عید گرفتم که چند تاشون مردن اما ۳ تاشون تا الان هستن و خوبم رشد کردن می شه بگین براشون چه غذاهائی مناسبه چون گفتم که دسترسی به آکواریوم فروشیها رو ندارم در ضمن غذاهائی مثل برنج یا سیب زمینی براشون مشکلی ایجاد میکنه . در ضمن میخواستم به آکواریوم ماهیهای گوپی و مولی اضافه کنم مشکلی که با ماهی قرمزای عید ندارن؟ و اینکه اگه اونارو از مشهد بخرم با چی حملشون کنم که تو ۳-۴ ساعتی که تو راهم تلف نشن . و یه سوال دیگه اینکه در صورت زایمان ماهیهام با توجه به دکور بندی زیادی که دارم بازم نیاز به جدا کردن نوزادان از والدین هست یا اینکه بین گیاها و سنگا می تونن قایم بشن.شرمنده که طولانی شد و با تشکر از دوستانی که وقت میزارن و جواب مشکلات بقیه رو میدن

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   عرض شود به حضورتون که برای تغذیه ماهیاتون بهتره از غذاهای اماده بازار استفاده کنید،ماهیا به پروتئین، فیبر، کربوهیدارت، املاح معدنی ، ویتامین ها و خیلی چیزا احتیاج دارن که با دادن نان یا برنج یا سیب زمینی و از این قبیل غذاها نمیتونیم همه اونا رو تامین کنیم و همینطور با این نوع غذاهای خانگی در بلند مدت ماهیامون رو دچار مشکل میکنیم. تو اولین فرصتی که به یکی از مغازه های اکواریومی مراجعه کردید (برای خرید گوپی و مولی) حتما از فروشنده غذای مناسب ماهیاتون رو تهیه کنید
   هیچ مسئله ای نداره گوپی و مولی اضافه کنید و مشکلی با ماهیای عید ندارن، فقط قبل از خرید گوپی و یا ماهیای دیگه یک سوم از اب اکواریوم رو با اب تازه و دی کلره تعویض کنید و مقداری داروی ضدعفونی به تانکتون اضافه کنید، حتما این کار رو انجام بدید و حتی اگه میتونید به ازای ۵۰ الی ۶۰ لیتر اب یه قاشق چایخوری نمک بدون ید به اب اکواریومتون اضافه کنید و بعد ماهی دیگه ای تهیه کنید.
   در مورد حمل ماهیا به فروشنده بگید راهتون دوره تا مقدار بیشتری اب تو کیسه بریزه و با کپسول اکسیژن یا حتی پمپ هوای اکواریوم کیسه رو پر از هوا کنه، بعد کیسه ماهی رو تو یه کیسه دیگه قرار بده و بین کیسه دوم با کیسه ماهی رو از هوا پر کنه و کیسه رو ببنده تا یه عایق خوب با هوا بین محیط بیرون با کیسه ماهی تشکیل داده باشه و تغیرات دما کمتر باشه، در نهایت کیسه ماهی رو تو یه جعبه یونولیتی قرار بدید و با خیال راحت راحت راحت تا مشهد ببرید، هیجیشون نمیشه، بعد هم کامل هم دما و اب به اب کنید و ماهیا رو انتقال بدید
   در مورد زاد و ولد ماهیا مسئله ای نیست و اگه دکر فراوان داشته باشید رفته رفته اونقدر زیاد میشن که میمونید چیکارشون کنید و نیازی به جداسازی والدین یا نوازادان نیست
   موفق باشید

   پاسخ
 6. Aliii

  سلام.
  از کجا میتونم مطالبی راجع به بارب دنیسون در مورد نگهداری و تکثیرش پیدا کنم. از دوستان کسی تکثیر کرده؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام در مورد تکثیر اون اطلاعی ندارم و تکثیر نکردم
   شاید سایر دوستان بتونن راهنماییتون کنن. نباید تکثیر سختی داشته باشه و مثل سایر بارب هاست
   موفق باشید

   پاسخ
 7. محمد رضا

  سلام
  لطفا درباره کیلی ها هم توضیحاتی رو قرار بدین:(کیلی دلقکEpyplatis annulatus)، (کیلی دم زیباAphyosemion calliurum)، (کیلی آرواره قرمز Epyplatis chaperi)، (کیلی باله بلند پرو Pterolebias pruensis)، (کیلی دارچین Aphyosemion cinnamomeum)
  همچنین گولاریس

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   ممنون از توجهتون. مقاله بعدی در مورد ماهیان رنگین کمانه ولی حتما در مقاله های بعدی در مورد کیلی فیش ها هم یه مقاله رو سایت میزارم
   موفق باشید

   پاسخ
 8. فرهاد

  سلام
  من یه آکواروم ۱۲۰*۴۰*۶۰ دارم میخوام ماهی اب شیرین صلح جو نگه دارم میشه لطف کنین از بین لیست ماهیهای که نوشم یه ترکیب سازگار و مناسب( تعداد ونوعشون) بگین که بعدا به مشکل نخورم ،
  پروکسیموس
  رامیرزی
  پوزه خرگوشی
  سیلور شارک
  کت فیش اسپورت( لجن خوار)
  لوچ دلقک
  گورامی مروارید و کروکینگ و دوخال و…
  انجل (هرنوع)
  دم شمشیری
  اگه ماهی دیگه ای هم پیشنهاد داشتین ممنون میشم راهنمایی کنین

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   همین الان یک ترکیب برای یکی از دوستان در قسمت ماهی آنجل گفتم که بخشی از اون رو برای شما کپی میکنم امیدوارم بدردتون بخوره.
   آنجل – بلک گوست ( البته بلک گوست کوچک باشه بهتره ) – پیکتوس – کت فیش – کوریدوراس – پوزه خرگوشی حداقل دو تا نسبتا بزرگ باشه بهتره – لوچ دلقک به تعداد بالای سه تا و کوچک – پروکسیموس کوچک ۲ تا – سیلور دالر کوچک ۲ تا – گلدفیش – اگر بلک گوست نداشتید گوپی اضافه کنید – سایر زنده زاها رو اضافه نکنید – پانچاکس یک جفت – فایتر یک جفت – گورامی دارف ۲ ، ۳ تا – رد لاین ۵ ، ۶ تا – پنگوسی معمولی کرم و مشکی – تترا نئون ۵ ، ۶ تا سایر تترا ها نه – زبرا ۴ ، ۵ تا – دیسکس ۴ ، ۵ تا .
   اما درمورد ترکیبی که خودتون فرمودین :
   دم شمشیری و رامیزی و گورامی و سیلور شارک رو به ترکیب آنجل اضافه نکنید از گورامی ها فقط دارف رو میتونید براحتی کنار آنجل نگهداری کنید اما بقیه مشکل ساز میشن. از مولی – سوارتل و پلاتی هم استفاده نکنید.
   باز هم اگر سوالی بود درخدمتم.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   پروکسیموس و رامیزی رو از ترکیب حذف کنید. نهایتا با حذف گورامی ترکیبتون بهتر میشه ولی خب بقیه رو با رعایت سایز میتونید نگهداری کنید.
   واسه ترکیب بالا کوریدوراس، تترا نئون و رامی نوز، زبرا، انواع رنگین کمان مثل تردفین، رنگین کمان کوتوله، برخی بارب ها مثل ردلاین، شارک کرم (به جای سیلور شارک استفاده کنید) و از این دست ماهیا……………..
   موفق باشید

   پاسخ
 9. محمد رضا آریاپور

  سلام من ۲تا طوطی ماهی دارم چیکار کنم تکثیر شن لطفا برای تکثیر ماهی معرفی کنید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   یک جفت پروت تکثیر نمیشن چون پروت نر عقیمه!!!!!
   فقط پروت ماده رو میشه به جفت فلاور – تگزاس – تگزاس کوتوله – فلاور باکس – میداس و … داد.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   هیچ کار نمیتونید انجام بدید چون پروت ها تکثیر نمیشن…. اما برای تکثیر با ماهیای دیگه ماده رو با تگزاس یا فلاور جفت بندازید
   موفق باشید

   پاسخ
 10. H.H.A

  سلام
  لطفا درباره ماهیانی مثل:پوزه میمونی-تایگر سوماترا-ردتیل آسیایی-پیک-داکتر فیش ومارماهی هم مطلب بگذار.ممنون ازسایت خوبت

  پاسخ
 11. فهیمه

  واقعا سایتتون عالیه.. من هر مشکلی با ماهی هام پیدا می کنم میام اینجا
  جدیدا رامیزی خریده بودم ولی هرچی فکر می کردم اسمش یادم نمیومد ولی الان اینجا عکسشو دیدم فهمیدم اسمش رامیزیه! بازم مرسی

  پاسخ
 12. siavash

  سلام اقا شهریار
  با ما قهری؟؟؟؟؟؟؟؟؟.بابا من دق کردم.من هرسوالی دارم می ام به امید اینکه شما و اقا مجتبی به ما جواب بدید!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نه کسی با کسی قهر نیست فقط شما عجله دارید صبر کنید در اولین فرصت که بیاییم جواب میدیم حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت صبر کنید سوالات زیاده و ما هم روزی یک یا دو ساعت توی سایت هستیم.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   نه دوست من قهر چیه. چند روزه شدیدا گرفتار بودم. همین الانم که اومدم دارم کامنت های قبلی رو میخونم. هنوز مطالب تالار هم هست که گذاشتم واسه پیریم که بیکار نباشم…. شوخی کردم
   اما واقعا گرفتار بودم و باید ببخشید. اقا مجتبی هم واقعا کم نمیزارن و خیلی ازشون ممنونم که در کنارمون هستند. یکم صبر داشته باشید به جوابتون میرسید……. سعی میکنم بتونم بیشتر به سایت سر بزنم
   موفق باشید

   پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   فایتر – یا جنگجوی سیامی.
   این ماهی بهتره به صورت تکی نگهداری بشه و یا نهایتا یک جفت باشند از مال شما نر هست.
   معمولا نر ها رو نمیشه کنار هم گذاشت و یکی شون گشته میشه.
   راستی چه آکواریوم قشنگی دارید مبارک باشه ماشاالله.

   پاسخ
 13. mohammad91

  سلام.خدمت همهی دوستان گل وخوب.
  آیا کسی ماهی به اسم سیچلاید امپراطور میشناسه؟؟؟؟همونی که خال خالند.اگر کسی میشناسه درباره خل و خوش توضیح بده.ممنون

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   بله مگه میشه این سیچلاید رایج و دوست داشتنی رو نشناخت. سیچلایدیه مثل انواع سیچلایدهای افریقایی و خلق و خوی نسبتا خشنی داره. بومی دریاچه تانگانیاست و مثل اکثر سیچلایدهای این دریاچه جثه بزرگی داره…. بهترین گزینه برای نگهداری قرار دادن تعداد بالای اون ها در یه تانک به صورت تگ گونه است. البته میشه اون رو با انواع سیچلایدهای مالاوی در یه اکواریوم بزرگ و صخره ای نگهداری کرد
   موفق باشید

   پاسخ
  2. مجتبی

   سلام
   با نظر آقا شهریار موافقم با این تفاوت که تا زمانیکه این ماهی در سایز کوچک و متوسط باشه و بالغ نشده باشه اصلا خشن نیست و خیلی هم مظلوم تر از بقیه هست و کلا کاری به کار کسی نداره تا زمانیکه اونها هم کاری بهش نداشته باشند.

   پاسخ
   1. ناشناس

    سلام.ممنون که پاسخ دادین فقط آیا این ماهی ارزش داره بزرگش کنی از لحاظ قیمتی؟چون من یه سایز کوچکش رو دیدم ۱۷۰۰۰ هزار تومن میرزه؟بگیرم یا داره گرون میده؟

    پاسخ
    1. شهریار (onlypet.ir)

     در مورد قیمت نمیتونم بهتون راهنمایی کنم و بهتره در مورد قیمت سوال نکنید. فقط میتونم بگم ارزش خریدن رو داره.

     پاسخ
 14. ali reza

  سلام . میشه درباره ماهی استروژن توضیح بدید؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   بله آستروژن از ماهی های مورد علاقه منه و یک ماهی سرد آبی هست حتما دقت کنید.
   توی تالار گفتگو یه تاپیک در این مورد هست و مفصل توضیح داده شده لطفا مراجعه کنید عکس و مطلب و … هست اگر مطلب جدیدی هم شما داشتین همونجا اضافه کنید.

   پاسخ
 15. ali reza

  سلام میشه ماهی استروژن را با اسکار و پرت و سورم و سرماری انداخت واین که آیا مثل اسکار راحت غذا خور میشن یا مثل سرسوسماری بد غذا هستند؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   در مورد ماهی استروژن توی تالار مطلب هست همونجا سوال بپرسید شاید بهتر باشه اما باز هم درخدمتم.
   ماهی استروژن :
   ماهی سرد آبی هست
   – ممکنه روزهای اول غذا نخوره ولی اگر تنها نباشه و بهش استرس وارد نشه غذا خور میشه مشکلی نداره.
   – یه بستر ماسه ای براش خیلی خوبه . با گیاه طبیعی هم حال میکنه.
   – با ماهی های وحشی مثل اسکار و پروت نمیشه اون رو نگهداری کرد اما اگر در سایز بزرگ و غذا خور باشه امکانش هست اما باز هم یه مشکلی که داره ماهی سرد آبیه پس باید دما رو بیارید پایین که برای بقیه ماهی ها مشکل درست میشه.

   پاسخ
 16. ali reza

  ببخشید یه چیزی در باره ماهی استروژن یادم رفت میخواستم ببینم دماشون ۲۸ باشه اشکال داره چون آکواریوم فروشی ها تا دمای ۳۲ هم میگذارن.

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   ماهی فروشی ها حالشون خوب نیست این ماهی در دمای ۳۲ درجه سکته میکنه و یه نوع حرکات چرخشی از خودش نشون میده اگر ماهی دور خودش می چرخه هرگز اون رو نخرید ماهی باید شنای آزاد داشته باشه نه اینطوری دور خودش بچرخه بعد میگن مدلش اینجوری هست ببین چقدر قشنگ شنا میکنه بخر حالشو ببر !!!!!!

   پاسخ
 17. ali reza

  سلام . من سه روز است که یک ماهی استروژن و یک سر ماری گرفتم که غذا نمیخورند و براشون کرم خونی و غذای خشک هم ریختم ولی باز هم غذا نمیخورند الا هم حدود سه ساعت است که با شیشه جداشون کردم سرماری غذا خورد ولی استروژن غذا نخورد چیکار کنم؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام دوست من
   نگران نباشید. این ماهیا رژیم گوشتی و زنده رو میپسندند و تو محیط اکواریوم تا به غذاهای معمول و خشک عادت کنن طول میکشه(معلوم نیست قبلا با چی این ماهیا رو تغذیه میکردن و به چه غذایی عادت دارن). سرماری که غذا خورده و دیگه جای نگرانی نداره. برای استروژن اگه در توانتون هست ماهی طعمه ریز تهیه کنید تا کم کم راه بیفته. در غیر اینصورت از دل گوساله یا ماهی کیلکا به صورت رشته ای استفاده کنید. سخته و تا عادت کنه طول میکشه ولی بالاخره میخوره. میگو و ماهی کیلکا رو امتحان کنید به احتمال قوی میخوره. نگران هم نباشید استروژن به این زودی ها و از گرسنگی قرار نیست بمیره
   موفق باشید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code