لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

ماهیان اب شیرین انواع متعدد و خانواده های زیادی را شامل میشوند که در هر خانواده، زیرخانواده ها و گونه های مختلفی به چشم میخورد. با این وجود کلیه ماهیان اب شیرین اکواریومی نیستند و بعضی از انها حفاظت شده میباشند و یا به کشور ما وارد نمیشوند و حتی تنها برخی از انواع انها را میتوان در اکواریوم نگهداری کرد، اما هنوز گونه های زیادی برای نگهداری دراکواریوم وجود دارند که علاقه مندان قادر به تهیه و نگهداری انها میباشند. در این قسمت لیستی از انواع موجود ماهیاناب شیرین به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به انها را قرار میدهم و سعی میشود لیست همواره به روز گردد تا سایر ماهیان اب شیرین به ان اضافه شود

برای مشاهده لیست بهادامه متن توجه کنید

لیست ماهیان اب شیرین

صفحه ۱


ماهی اسکار

نام علمی:Astronotus ocellatus

نام های رایج:اسکار

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما: ۲۶ الی ۲۸

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری:با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند

توضیحات بیشتر


سیچلاید فرانتوزا

نام علمی:Cyphotilapia frontosa

نام های رایج:فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها است

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

توضیحات بیشتر


ماهی اوراتوس

نام علمی:melanochromis auratus

نام های رایج:اوراتوس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:بسیار مهاجم

دما: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را میخورد

سازگاری:با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

توضیحات بیشتر


فلاور هورن

نام علمی:————

نام های رایج:فلاور،فلاور هورن

خانواده:Cichlasoma

خلق و خو:بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله میکند

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ استفاده شود

سازگاری:بهتر است این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

توضیحات بیشتر


سیچلاید گوره خری

نام علمی:Cichlasoma Nigrofasciatum

نام های رایج:سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:پرخاشگر و تندخو

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را میخورد

سازگاری:با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


جوئل فیش

نام علمی:hemichromis bimaculatus

نام های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: بسیار مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری:برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

توضیحات بیشتر


گرین ترور

نام علمی:Aequidens rivulatus

نام های رایج:گرین ترور،گرین تیلور

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۷ الی ۸

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری:بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز میسر است

توضیحات بیشتر


ماهی رامیزی

نام علمی:Bolivian Ram ، Mikrogeophagus ramirezi

نام های رایج:رامیزی، رامیرزی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صیح جو و ارام

دما:۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری:با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

توضیحات بیشتر


دیسکس

نام علمی:Symphysodon aequifasciatus

نام های رایج:دیسکاس

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۳۰- ۲۸

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:غذاهای زنده مثل میگوی ارتمیا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری:بهتر است با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی میتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

توضیحات بیشتر


ماهی پرت

نام علمی:Blood Parrot Cichlid

نام های رایج:پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده:Cichlidae

خلق و خو: تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی میکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:میتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه میشود

سازگاری:با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

توضیحات بیشتر


ماهی انجل

نام علمی:Pterophyllum scalare

نام های رایج:فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده:Cichlidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری:با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پنکوسی

نام علمی:Pangasius hypophthalmus

نام های رایج:پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده:Pangasiidae

خلق و خو: هر چیزی را بتواند شکار کند میبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه:گوشتخوار بوده میتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را میخورد)

توضیحات بیشتر


پوزه خرگوشی

نام علمی:myxocyprinus asiaticus

نام های رایج:پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده:Cyprinidae

خلق و خو:صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار است

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را میخورد

سازگاری:با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی نایف یا چاقو ماهی

نام علمی:Notopterus Chitala

نام های رایج:نایف،چاقو ماهی

خانواده:Notopteridae

خلق و خو:تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را می خورد

سازگاری:با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را میخورد

توضیحات بیشتر


اروانای نقره ای

نام علمی:silver arowana

نام های رایج:سیلور آروانا

خانواده:Osteoglossum bicirrhosu

خلق و خو:مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نمیتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما:۲۸-۲۶

پ هاش: ۶.۵ الی ۷

تغذیه:غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری:با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا میتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را میزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

توضیحات بیشتر


سیلور دالر

نام علمی:Metynnis Fasciatus

نام های رایج:دالر،سیلور دالر

خانواده:Serrasalmidae

خلق و خو:صلح جو

دما:۲۸-۲۶

پ هاش:۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه:همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم میپسندند

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

توضیحات بیشتر


ماهی پیرانا

نام علمی:Serrasalmus Nattereri

نام های رایج:پیرانا

خانواده:Characidae

خلق و خو:مهاجم و تندخو

دما:۲۶-۲۴

پ هاش:۵ الی ۶.۵

تغذیه:گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری:تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه میشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده میخورد

توضیحات بیشتر


اسکات سبز

نام علمی:Scatophagus argus

نام های رایج:اسکات ، اسکات سبز

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


سیلور اسکات

نام علمی:Selenotoca multifasciata

نام های رایج:سیلور اسکات

خانواده:Scatophagidae

خلق و خو:نسبتا صلح جو ولی اطمینانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما:۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

پ هاش:۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه:همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را میتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری:با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود میتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز است

توضیحات بیشتر


کریدوراس

نام علمی:Corydoras spp

نام های رایج:کریدوراس،کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده:Callich thydae

خلق و خو:صلح جو و ارام

دما:۲۸-۲۵

پ هاش:۶ الی ۷

تغذیه:ته مانده غذاها را میخورد بهتر است از غذاهای کف نشین برای تغذیه استفاده کرد

سازگاری:با تمامی ماهیان گیاه خوار و صلح جو

توضیحات بیشتر


پایان صفحه ۱

ادامه لیست ماهیان اب شیرین در صفحات بعد

صفحه ۲ ………… صفحه ۳………….صفحه ۴

کپی برداری از این صفحه با این طرح بندی به هر شکل ممکن ممنوع میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
twiter facebook telegram googlepluse linkedin

2,001 دیدگاه در “لیست ماهیان آب شیرین به همراه توضیحات و تصاویر

 1. mohammad91

  سلام.من یه بار دیگه این سوال رو پرسیدم ولی نمیدونم چی شد.اگر دوستان پاسخ کامل بدهن ممنون میشم.من میخوام طومه بگیرم ولی قرنطینه ندارم.میخواستم بدونم میتونم بگیرم و اونا که نیاز به بخاری و هوا ندارن توی تنگ برای قرنطینه نگه دارم که انگل هایشان از بین بره باید چی کار کنم ؟چه دارویی بریزم؟اگر نمیشه آیا راهی دیگه برای دادن طومه زنده هست؟ ممنون

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   کی میگه ماهیای طعمه به هوا احتیاج ندارن. تو تنگ کوچیک چند تا طعمه میتونید نگهداری کنید؟؟ حتما هوا میخوان (اگه ماهیای حوضی یا جویی باشن که تو بازار میفروشن تو تنگ دوام نمیارن و به فضای بزرگ و اب جریان دار احتیاج دارن).
   خب اما بله حق با شماست به بخاری احتیاج ندارن ولی حتما به سنگ هوا احتیاج دارن. اگه انگل داشته باشن خود به خود از بین نمیره بلکه نسبت به نوع انگل یا بیماری که دارن با برسیشون از یه روش درمانی استفاده کنید یا کلا یک هفته ماهی رو با استفاده از داروهای ضد انگل و یا یه دوره انتی بیوتیک قرنطینه میکنن و بعد استفاده میشه. ماهی رو قرنطینه میکنن و زیر نظر میگیرن که ببینن مریض نباشه و بعد استفاده کنن. همین، حداقل یک هفته ماهی باید قرنطینه باشه
   امیدوارم توضیحات کافی باشه باز سوالی بود در خدمتم
   موفق باشید

   پاسخ
 2. mohammad91

  مرسب خدمت از ماست فقط ببخشید ببخشید من متوجه نشدم الان همبن ماهی هایی که در آکواریوم فروشی ها به عنوان طومه فروخته میشود که مثل اینکه بچه قزل آلا هستن.من میگیرم ومیریزم تو تنگ بعد هوا هم براشون بدارم دیگه لازم است چی کار کنم و چه دارو هایی رو استفاده کنم تا مطمءن شم انگل و بیماری ندارن؟وبعد از یک هفته اگر داروهایی رو گه بگید بریزم میتونم بدم به ماهیهام طعمه هارو؟ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   آقا محمد چه گیری دادین به ماهی طعمه ولی باید ضد انگل و ضد قارچ براشون استفاده کنید بنظر من اگه یه مدت ماهی ها رو ببینید خودتون متوجه میشید که اصلا مریض هستند یا نه بیماری هایی مثل قارچ و سفیدک و بیماری های پوستی رو میشه با دیدن تشخیص داد و فقط می مونه بیماری های انگلی که با حمام نمک و ضد انگل میشه از این بابت مطمئن شد.
   بجای ماهی طعمه اگه به سلامتشون شک دارید می تونید از زبرا هم استفاده کنید.

   پاسخ
 3. mohammad91

  سلام.آقا مجتبی و آقا شهریار.خواهش میکنم کمک کنید نمیدونم چرا ماهی هام اینجوری شدن؟دارن شنا میکننا ولی یه دفعه کجی میشن وتند شنا مبکنم انگار تیک گرفتن و بعضیهاشون یه بار دیدم هی خودشون رو به سنگ میمالید البته دو سه بار شدا.خواهش کامل و بگید چی کار کنم؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   چندتا حالت داره یا انگل گرفتن – یا کیسه هواشون در اثر ضربه مشکل داره که از شما این حالت نیست. – یا اینکه قارچ پوستی دارن و جونشون رو میمالند به سنگ ها .
   بنظر من اگه آب کهنه هست یک سوم آب رو سیفون کنید. دمای آب رو ببر روی ۳۰ – ۳۱ و یه مقدار نمک بدون ید هم اگه تاحالا توی آب نریختین اضافه کنید.
   یه قرص نیتروفورانتوئین از داروخانه بخر و توی یه لیوان آب حل کنید بریزید داخل آب. اگر خوب نشدن یه حمام آنتی بیوتیک هم لازمه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   ممکنه یکی از پارازیت ها باشه.
   تنها کاری که میتونید در مرحله اول بکنید اینه که مقداری اب رو سیفون کنید و از نمک بدون ید استفاده کنید. به احتمال قوی یا ماهیاتون خوب میشن یا بهتر میشن. در صورتی که کامل خوب نشدن مجبورید از یه داروی ضد انگل استفاده کنید یا ماهیاتون رو به صورت مجزا حمام نمک یا در صورتی که نمک فاییده ای نداره حمام پرمنگنات یا فرمالین بدید و به اب تمیز دیگه ای منتقل کنید. در ضمن دمای اب رو تا ۳۰ ۳۱ بالا نگه دارید
   موفق باشید

   پاسخ
 4. mohammad91

  نه آب اونقدر کهنه نیست ۱۰روز میشهنمک هم موقع راه انداختن ریختم.الان فقط همون یه قرص رو بگیرم؟نمیخواد دیگه اکو سیف بریزم که داری ضد عفونی و…است؟

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   نه لازم نیست اگه نیاز بود می گفتم.

   پاسخ
 5. mohammad91

  مرسی آقا مجتبی که پاسخ میدین.واقعا ممنون راستی ببخشی ترو خدا که انقدر اذیت میکنم و سوال میکنم

  پاسخ
 6. mohammad91

  سلام آق شهریار.ببخشی این قرصی رو که آقا مجتبی گفتن رو نریزم؟و آبم وقتی که دو هفته ای بازم باید سیفون کنم؟بعدشم من نمک رو رروز اول ریختم بازم میخواد؟داروی خاصی نمیخواد استفاده کنم؟ممنون میشم بازم پاسخ بدین

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   ضمن اینکه متنظر آقا شهریار هستیم ولی منم جواب میدم :
   باید مراقب دز نمک مصرفی باشید الان لازم نیست نمک اضافه کنید زمانیکه آب رو سیفون کردین دوباره نمک بریزید.
   بله باید دو هفته بعد دوباره سیفون کنید.
   بنظر من دیگه دارویی لازم نیست.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   این قرصی رو که اقا مجتبی گفتن رو نمیدونم به درد این بیماری بخوره یا نه. چون بیشتر یه انتی باکتریاله. من نظرم رو همون نمک و در صورت عدم بهبودی از حمام غلیظ نمک یا سمومی مثل فرمالین یا پرمنگنات استفاده کنید(خط مرگ و زندگی) و بعد ماهی رو به یه تانک دیگه (قرنطینه) با اب تازه و ….. انتقال بدید
   داروی خاصی هم فعلا نه ولی با اضافه کردن نمک خوب نشدن یا دیدید بهتر شدن و میخواید درمان رو تو تانک اصلی انجام بدید میتونید از قرص های شرکتی یا داروهای شرکتی مخصوص ابزیان که واسه انگل و پارازیت های خارجی و پوستیه همراه با نمک توئما استفاده کنید
   نمک رو روز اول که ریختید ببینید چقدر ریختید و اگه خیلی کمه زیادترش کنید. هر دفعه که اب رو هم سیفون میکنید به میزان ابی که از تانک خارج میکنید به اب تازه جایگزین شده دوز مشخصی رو برای همون مقدار اب نمک بزنید.

   پاسخ
 7. mohammad91

  مرسی آقا مجتبی من رفتم فردا ائن قرص و با نمک بدون ید رو بگیرم و سیفون کنم و ان شا الاه ماهیام خوب شه

  پاسخ
 8. mohammad91

  سلام.آقا مجتبی من رفتم این قرص رو که گفتید بگیرم گفت چه دزی میخوای؟

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   قرص هایی که من دیدم به صورت صد میلی گرمیه. نمیدونم داروخونه چه فکری کرده این حرفو زده. حالا هر دوزی داره بگیرید خودتون مقدارشو تنظیم کنید و بزنید به اب. البته اگه میخواید استفاده کنید!!!

   پاسخ
 9. mohammad91

  خوب مرسی آقا شهریار فقط یه چیز من چقدر باید به آکداریوم نمک بریزم ؟با چه نسبتی؟من آکواریومم۱۰۰*۶۰*۳۵ است ؟بعد من ماهیهام در روز شاید سه چهار دفعه این کار رو میکنند؟بعد آقا شهریار آیا این قرصی که آقه مجتبی گفت ضرر هم میتونه داشته باشه؟ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   برای هر ۳۰ لیتر آب یه قاشق چای خوری نمک بریزید داخل آکواریوم.

   پاسخ
   1. mohammad91

    سلام ممنون آقا مجتبی .فقط یه چیز من رفتم از مغازه نمک بخرم که گفت ما نمک بدون ید نداریم چند جا هم سر زدم ولی پیدا نشد فقط یه مغازه گفت ما نمک تصفیه نشده داریم که بعضی ها برای ماهی ها میبرن حالا آیا همون نمک تصفیه نشده همون نمک بدن ید؟اگر نیست من از کجا میتونم تهیه کنم

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     نمک های تصفیه نشده بدون ید هستند خودم مصرف کردم مورد خاصی هم نداشته ولی بهتره از مغازه آکواریوم فروشی نمک بدون ید بخرید چون هم تصفیه شده هست و هم ید نداره.
     موفق باشید.

     پاسخ
 10. mohammad91

  سلام و خسته نباشید خدمت دوستان.اگه میشه توضیح بدین که وقتی میخوای ماهی جدیدی رو به آکواریوم اضافه کنیم باید چه کار هایی برای ماهی هایی که تو آکواریوم هستند مانند ماهی ترور و.. که قلمرو طلبند انجام دهیم.ممنون

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   هیچ کاری !!!!
   اگه انتخاب درستی انجام بدین و ماهی های سازگار با هم و هم سایز رو بخرید و ماهی جدید رو خوب آب به آب کنید دیگه کار خاصی نباید انجام بدین همه این مشکلات به دلیل انتخاب نا مناسب پیش میاد.

   پاسخ
 11. امیر

  سلام من ۸تا ماهی دارم سیجلاید اسکار و فلاور باکس همشون میرن یه گوشه اکواریوم فقط دور میزنن و خیلی کم جاهای دگه میرن غذا هم و فقط از طرفی میریزم یه خیلی نمیان ولی اثر نکرد بازم میان میخورن بر میگردن همون گوشه و همش از بالا میان بایین وبر میگردن شما میدونید چرا اینا همچینند

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   به دلیل شدت نور – جریان آب خروجی فیلتر – سنگ هوا – مخفیگاه – نوع دکور – محل رفت و آمد افراد – ترسیدن از یه چیزی و … باعث میشه ماهی ها به یه گوشه پناه ببرن.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   دقیق اقا مجتبی توضیح کامل و خوبی دادن….. من دیگه چیزی نمیگم و کاملا باهاشون هم نظرم
   موفق باشید

   پاسخ
 12. امیر

  شدت نور باید کم باشه یا زیاد همچنین جریان هوایی که سنگ هوا میاد یه چیز دگه که باید بگم اینه که ماهی های من همون طرفی میان که صدا بیشتره

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   همه چی باید به اندازه باشه شدت نور زیاد اصلا خوب نیست.

   پاسخ
 13. mohammad91

  سلسلام.راجب ماهی کله دلفینی اگه میشه توضیح دهین؟راجب خلق و گویش وبقیه چیزاش؟اگر در سایت راجبش نوشتین بی زحمت لینکش رو بدین؟چون من که پیدا نکردم

  پاسخ
 14. mohammad91

  سلسلام.راجب ماهی کله دلفینی اگه میشه توضیح دهین؟راجب خلق و گویش وبقیه چیزاش؟اگر در سایت راجبش نوشتین بی زحمت لینکش .رو بدین؟چون من که پیدا نکردم

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   دلفینی یه سیچلاید آرومه و با انواع دیگه سیچلاید سازگاری داره و کمتر حالت تهاجمی داره و بهتره توی گروه ازش نگهداری کنید اگه تنها باشه دپرس میشه چیز خاصی نداره و نگهداری ازش راحت هست ولی در صورت قطع برق زودتر از سایر سیچلایدها تلف میشه و باید اکسیژن رسانی مناسبی داشته باشید.

   پاسخ
 15. احمد

  بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست-…آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست-مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب؛در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
  سلام عزیزم زیبا منویسی..مطالبی که گذاشتی واقعا خوندنی بود
  سلیقت حرف نداره دوست من…..
  بنظرم مطالبت اصل موضوع رو به خواننده میرسونن …..
  خوشحال میشم که با هم تبادل لینک نمائیم .چنانجه مایل بودید برای تبادل لینک با ما ، مارا با نام:
  شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد
  و لینک:
  http://sarafraz-hezarmasjed.blogfa.com
  در سایت خود قرار دهیدو از طریق نظرات به اینجانب خبر داده تا سریعا لینک شما را در وبلاگ قرار دهم .در ضمن اکواریومم رو که راه انداختم خیلی ناشی بودم اما با استفاده از مطالب شما الان وضعم خیلی بهتره

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام سایتتون جالب بود فقط امکان سرچ هم توش بزارید.

   پاسخ
   1. xcal

    این قسمت از قبل وجود داره . بالای سایت زیر عکس طوطی هستش

    پاسخ
    1. مجتبی

     سلام
     دوست عزیز من در جواب احمد آقا گفتم توی سایت اونها امکان سرچ نیست !!!!!!
     اگه دقت کنید جواب بود نه چیز دیگه رنگش هم فرق میکنه!!!!
     باز هم از اینکه در گفتگو شرکت کردین خوشحال شدم ممنون.
     موفق باشید.

     پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   نظر لطفتونه. اما نمیتونم لینکتون رو روی صفحه اصلی قرار بدم. لینکتون در صفحه جانبی لینک دوستان میتونه قرار بگیره. در صورتی که موافقید پی ام بدید
   موفق باشید

   پاسخ
   1. احمد

    دوست عزیز و گرامی در مورد تبادل لینک گفته بودید که در صفحه اصلی نمیتونه باشه و در صفحه جانبی قرار میگیره از نظر من که ایرادی نداره و اگه شما مشکلی نداشته باشید خوشحال میشم تبادل داشته باشیم چون در بین لینک های وبلاگم جای سایتی مثل شما خالیه به هر حال اگه موافق بودین خبرم کنید. اما یه سوالم داشتم حدود ۳ماهی میشه اکواریوم راه انداختم که حدودا ۱۵۰ لیتریه البته هنوز ماهیه خاصی توش ننداختم اوایل چند تا قرل آلا گزاشتم که همه مردن الانم ۵ تا ماهیه قرمز دارم اما یه دونشون ۳-۴ هفته ای میشه ته دمش از بین رفته مثل حالت دم خوره بعدم یه ذره از پولکای دمش از بین رفت الان یه حالت کرکی مانند شده آب سیفون شده و تمیزه غذا هم مرتب میدم البته متنوع حموم نمکم دادم از تتراسایکلینم استفاده کردم میتروندازول هم استفاده کردم اما همونجوریه البته خوب غذا میخوره و گوشه گیرم نیست در مورد یکی دیگه هم مدفوع درازو سفیدی داره مشکله این یکی رو هم اگه بگین ممنون میشم با تشکر

    پاسخ
   1. احمد

    با سلام و تشکر بابت لینک وبلاگم منم شما رو با نام آکواریوم و ماهیهای آکواریومی،پرندگان زینتی لینک کردم . اما جواب سوال دومم رو ندادین در مورد ماهیهای مریضم اگه لطف کنین اونم جواب بدین ممنون میشم در ضمن یکی از ماهیها رو دمش یه لکه سیاه ایجاد شده دلیل این یکی رو هم اگه بگین ممنون میشم

    پاسخ
 16. سعید

  اقا شهریار میگم اگه وقت کردین . یه سر و سامانی به سایت بدین . قالبش رو عوض کنین و انجمن رو از سایت جدا کنید . اینطوری کاربر بیشتر میشن و محتوا هم افزایش پیدا می کنه . و این که اطلاعات برخی ماهی ها خیلی کمه . لطفا یکم بیشتر بررسیشون کنید و جواب های مفیدی که به افراد در مورد هرماهی دادید به خود مطلب اضافه کنید .
  حداقل اگه اینا رو نکردید لطفا یه بنر به سایت اضافه کنید و ادرس انجمن رو بزارید . بیشتر افراد حتی نمی دونن که این سایت انجمن داره .

  پاسخ
  1. شهریار (onlypet.ir)

   سلام
   اره حق با شماست ولی کو این وقت. یه ماهه یه مطلب میخوام بذارم هیچ طوری جور نمیشه و همش نیمه کاره میمونه. متاسفانه یا خوشبختانه اونقدر کامنت ها هم زیاد شده که نمیتونم به همشون جواب بدم. باز خداراشکر اقا مجتبی و سایر بچه ها مثل شما و …. هستن
   انجمن نمیتونه از سایت جدا بشه چون کاربرا رو از دست میدم. یعنی مجبورند مجددا عضو بشن که کار صحیحی نیست…. چون تالار این سایت یه پلاگینه که به سایت چسبیده و کاربرای سایت و تالار در اصل یکی هستند و اگه جدا بشه این مشکل وجود داره که کاربری که در سایت عضو شدن مجبورن واسه تالار هم عضو بشن.

   موفق باشید

   پاسخ
 17. Ahoora

  درود
  من ۱ سال ماهیهای گیاهخوار داشتم
  تانکم هم ۹۰ لیتریه
  حالا میخوام گوشتخوار بگیرم برای شروع چه نوعی بگیرم وچه مدل های باهم میسازند و دردسر نگهداری ندارند
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  1. مجتبی

   سلام
   انواع ماکرو ( سفید – آبی – زرد و… ) – امپراتور – دلفینی – سورم – مارمالاد – مالاوی – جوئل فیش – کت سوزنی – لوچ دلقک – کت فیش – تگزاس ( کمی کوچکتر از بقیه ) – دبوسی – دهان آتشی – پروکسیموس ( کمی بزرگتر از بقیه ) – ونوس توس یا زرافه ای و … خلاصه انواع سیچلاید خیلی خوبه.

   پاسخ
  2. شهریار (onlypet.ir)

   برای اینکه دردسر زیاد نداشته باشه باید از ماهیای معمول و غیر تهاجمی نگهداری کنید
   مثل سورم، طوطی ماهی، سیلور شارک، دالر، پنگوسی معمولی ، بلک گوست، برخی از کت فیش ها و …
   موفق باشید

   پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code