تربیت و اموزش دوره ی مقدماتی سگ | تربیت

A A A
Avatar

مهمان لطفا ثبت نام کنید

sp_Registration عضویت (ثبت نام) sp_LogInOut ورود
جستجوی پیشرفته

— در محدوده انجمن —
— محاسبه —

— گزینه های انجمن —

حداقل طول کلمه جستجو 3 کارکتر - حداکثر طول کلمه جستجو 84 کارکتر

شما مجوزی برای ایجاد نوشته ندارید
sp_Feed آر اس اس موضوع sp_Related موضوعات مرتبط sp_TopicIcon
تربیت و اموزش دوره ی مقدماتی سگ
مرداد ۱۱, ۱۳۹۳
۱:۱۳ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

با سلام بنده یکم اطلاعات در مورد دوره ی مقدماتی اموزش سگ که شامل فرامین بیا.. برو.. بشین.. بخواب.. بمون..و… 

رو دارم که براتون میزارم دوستان اگه کسی اطلاعی از نحوه ی دوره اموزش مقدماتی تکمیلی داره برامون بزاره لطف کرده ممنونlaugh

مرداد ۱۱, ۱۳۹۳
۵:۱۹ ب٫ظ
Avatar
erfan1393
mashhad

کاربر نمونه
Members

ویرایشگر
تعداد نوشته ها: 429
تاریخ عضویت:

تیر ۲۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

Image Enlarger

ازسن شش ماهگی سگ داخل دوره جوانی توام با بی ادبی وخشونت میشود وازهمین موقع است که سگ را باید برای تربیت به مدرسه فرستاد ویا شخصا اورا تعلیم داد زیرا دراین سن دیگرسگ دوره بچگی خود را پشت سرگذاشته و بزرگ شود
به نکات زیر توجه کنید
تعلیم دروس همه روزه باید دنبال شود ولی مدت تعلیم نباید درهردفعه بیش از۱۵ دقیقه طول بکشد زیرا زیادترازاین مدت سگ خسته وپژمرده می شود. هرروز دستورروز قبل باید تکرارشود. واقص ومعایبش با صدای خشن گوشزد گردد. نام حیوان همیشه باید بعدازکلمه درس: (بنشین. بیا وامثال آن ) ذکرشود.

هیچگاه ودرهیچ زمان ودرتحت هیچ شرایطی نباید درموقع تعلیم وتربیت سگ وتمرین دروس حوصله را ازیاد برد. نباید هیچگاه من غیرحق وبی موقع اورا تنبیه ویا با خشونت رفتارنمود.

 
درس اول – بنشین
این درس خیلی مهم ودرعین حال خیلی ساده وتعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید دررگ وخون حیوان عجین شود. کلیه بنشین بایستی مانند کلمه سحرآمیزی حیوان را با کمال قدرت درهرحال که هست درجایش بنشاند. فراگرفتن این درس مخصوصا ازجهت حفظ جان حیوان درخیابان ومعابرو رفت وآمد اتومبیل ها بسیارمهم وضروری است .

طریقه تعلیم

ابتدا سگ را درطرف چپ خود قرارمی دهید وزنجیرگردنش را با دست راست میگیرید بطوریکه قبلا هم ذکرشد سگ بایستی درموقع تعلیم تمام دروس درطرف چپ مربی واقع گردد این یک سنت قدیمی است که مربیان اولیه مخصوصا پرورش دهندگان سگ های پلیس ضمن نشریه ای توصیه وترویج نموده اند باین طریق که سگ پاسبان را همیشه طرف چپ وبا دست چپ هدایت می کردند ودست راست را برای استعمال اسلحه آزاد می گذارند وازآن موقع طرف چپ طرفی است که بایستی سگ درآنطرف قرارگیرد. وما هم برای اینکه ازاین سنت پیروی کنیم طرف چپ را برای تعلیم سگ انتخاب می نمائیم . زنجیرقلاده را طوری نگاهدارید که درمواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن حیوان را تنبیه نمائید سپس با دست چپ بطورملایم به گرده حیوان اندکی بطرف پایین فشاربیاورید ودرهمان لحظه کاملا واضح وآشکاروبا صدای آمرانه وبلند بگوئید بنشین ونام حیوان را بلافاصله ذکرکنید وبه این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرارگرفته است.

اگرسگ بعوض اینکه روی پاهایش بنشیند خودش را روی زمین پهن کرد نباید دیگربا دست فشارداد بلکه بایستی با کمک انگشتان پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید وبه این طریق نشستن روی پاها را به اوبیاموزید. بعد ازاینکه سگ با این درس تاحدی آشنا شد به تدریج تمام وسائل تعلیم این درس ازقبیل کشیدن زنجیرویا فشاربا دست به گرده حیوان متروک می گردد وبعد ازتمرین های مکررملاحظه می شود که حیوان بمحض شنیدن کلمه بنشین بدون استعانت مربی خود بخود درجایش می نشنید. بایستی ازفحش دادن وخشونت وتنبیه کردن درموقع تعلیم کاملا بپرهیزید فقط با حوصله وبردباری ونوازش میتوان تعلیم را کاملا صحیح انجام داد

 
 
 
 
درس دوم : همگام – همقدم

بهترین موقع برای تعلیم این درس موقعی است که حیوان ازیک گردش طولانی برمی گردد زیرا دراین موقع بعلت راه پیمائی قدرت شیطنت وشلوغ کاری خود را ازدست داده وبه اصطلاح رام وآرام شده است . برای تعلیم این درس سگ را باید به طریق مذکوردر طرف چپ قرارداد وتعلیم را شروع نمود. محل تعلیم این درس باید درکناردیوار ویا نرده باغ وامثال آن انتخاب گردد. زنجیرسگ را که قبلا زنجیرو قلاده شده است بایستی با دست راست محکم گرفت وبا دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد. سگ باید درطرف چپ مربی وطرف راست دیوارویا نرده قرارگیرد بطوریکه حیوان مابین مربی ودیواربا فاصله نسبتا کم واقع گردد ( دیوارویا نرده باغ مانع ازآن میشود که حیوان به طرف چپ منحرف گردد) ودراین حالت وموقعیت سگ باید طوری قرارگیرد که فقط سرو گردنش جلوترازمربی واقع شود. واگردرموقع تعلیم راه رفتن وحتی توقف حیوان جلوترویا عقب ترازحالت مذکورواقع گردید می توان بوسیله کشیدن زنجیره قلاده حرکت ویا توقف حیوان را تنظیم نمود وچون موقعی این درس بطورصحیح انجام می شود که حیوان فقط سروگردنش جلوترازمربی واقع باشد لذا بایستی فوق العاده دقت نمود که جلو وعقبترازحالت مذکورنرود. اکنون که سگ به این حالت قرارگرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود وبرای اینکه حیوان فرمان این درس را بخوبی درک نماید باید شروع حرکت همیشه با پای چپ وگفتن کلمه برویم یا قدم رو وامثال آن آغاز گردد.

نکته ای که همیشه باید مورد توجه قرارگیرد آنست که بهیچوجه نباید اززنجیر قلاده برای تنبیه وترسانیدن حیوان استفاده نمود وهرموقع که لازم شد بوسیله کشیدن زنجیرحالت قدم ویا توقف سگ را بطریق مذکور تنظیم کنید. بایستی خیلی با ملایمت واحتیاط زنجیررا بکشید واین کاررا انجام دهید وازمحکم کشیدن زنجیربمنظور تنیبه حیوان بپرهیزید. هرموقع که زنجیررا به شرح مذکوربرای تنظیم حالت وقدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگوئید: قدم – قدم این درس را حیوان باید بقدری تمرین کند که هرموقع مربی ویا صاحبش پای چپش را جلو بگذارد وبگوید قدم رو اوهم بلادرنگ همگام با صاحبش به راه رفتن بطرزقدم مبادرت نماید وهرموقع که زنجیررا کشید وگفت بنشین ویا بایست فورا اطاعت نماید.

تمرین این درس باید بقدری ادامه یابد که سگ بفرمان قدم رو بدون درنگ شروع به رفتن نموده وبمحض شنیدن فرمان بایست ازحرکت بازایستد وچنانچه ازعهده انجام این درس بخوبی برآمد بایستی تمرین را مدتی درمحل آزاد وبدون مانع (دیواریانرده) انجام داد وسپس به تدریج مدتی هم بدون زنجیربا او تمرین نمود.

 
 
درس سوم : بیا

برای فراگرفتن این درس ازهمان زمان تولگی وشیرخوارگی درسگان استعداد کافی موجود است وازهمان زمان که سگ هردفعه به میل خود بطرف شخص می آید باید گفت : بیا. بیا(اسم سگ) ووقتی که نزدیک آمد خیلی زیادتراز معمول وفزونتراز لازم او را باید نوازش نمود. واین بهترین وطبیعی ترین طریق تعلیم این درس وآمدن سگ نزد صاحبش می باشد وچنانچه ازهمان زمان شیرخوارگی وتولگی که هنوزموقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کاملا طبیعی به این کارعادت نموده است وعلاوه براینکه اززحمات تعلیم این درس درآتیه کاسته می شود اصولا با این طریق اجرای فرمان بیا برای سگان عادت ثانوی وفراموش نشدنی وذاتی خواهد گردید.
طریقه تعلیم:

ابتدا سگ را زنجیرقلاده نموده(مخصوصا دراین موقع بایستی ازبند بلند ۱۵ تا ۲۰ متری که قبلا شرح آن داده شده است بجای زنجیراستفاده گردد). سپس باید سگ را تا فاصله ای درحدود طول بند مذکورازمربی دورنمود وباید با صدای بلند گفت : بیا مثلا بیا فیدل! واگردراین موقع حیوان توجهی به فرمان ننمود بایستی اندکی بند قلاده را تکان داد وآهسته بطرف خود کشید. اگرسگ فرمان را خوب اجرا نمود باید فورا او را نوازش کرد واگردراجرای فرمان تاخیرنمود بایستی بوسیله بند قلاده او را آهسته بطرف خود هدایت نمود( ولی نباید حیوان را با زورکشید) ودرهمین موقع بایست با دست راست اورا به آمدن اشاره وترغیب نمود. فراموش نشود که درموقع ادای فرمان نام حیوان بلافاصله بعد ازکلمه فرمان گفته شود مثلا: بیا فیدل! درموقع تمرین این درس هیچوقت نباید مربی بطرف حیوان برود زیرا دراین صورت سگ تصورمی کند که تمرین تمام شده است واکثرا نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد. موقعی که این درس با کمک بند قلاده انجام شد وشاگرد باهوش تاحدی فراگرفت مدتی هم تمرین باید بدون بند قلاده اجرا گردد وچنانچه دراین موقع درانجام فرمان تاخیرویا لجاجتی نمود بایستی زنجیرپرتاپ را بطرفی پرت نمود وبه حالت قهرچند قدمی ازاو دورشد. مجددا با حوصله زیادتری تمرین را تکرارمی کنیم تا اینکه این درس را بخوبی بیاموزد.
درس چهارم-کنترل سگ

سگها اغلب برای اظهارمحبت عادت دارند که به سروکول صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگرچند دقیقه شخص را ندیده باشند دراین موقع با این عمل خود درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند درست مانند آنستکه انسان وقتی رفیق خود را مدتی ندیده است چطوربا دست به شانه اش می زند. این حیوان هم با پریدن به شانه ها وسروکول صاحبش خوشحالی خود را ازدیدن اوابرازمیدارد غافل ازاینکه با پنجه های آلوده وکثیفش لباس صاحب خود را کثیف وآلوده می نماید. برای جلوگیری ازاین عمل بایستی این عادت را ازحیوان دورنمود .

طریقه تعلیم:

طریقه اول : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه کاملا دوستانه به سروکول شخص می پرند واحیانا گونه انسان را می لیسند بایستی دریکجا ثابت ایستاد وبا کمال دقت واحتیاط سگ را به روی دوپای عقبش برگرداند وبموازات این عمل باید با آهنگ محکم گفت : اه اه وبا کمال احتیاط با کف دست اورا ازاین کارمنع نمود. حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را ناراحت ولباسش را کثیف می کند. با تمرین این درس بتدریج احساس خواهد نمود که پرش اوبه سروکول صاحبش مورد رضایت نیست وکم کم این عمل را ترک خواهد نمود.

 

طریقه دوم : موقعی که حیوان می خواهد بپرد درحالتی که زانوی پای راست را درمقابل اوبمنظور مانع ازپرش خم نمائید با کف دست اورا ازاین عمل بازدارید وبا صدای محکم بگوئید : اه اه.
 

طریقه سوم: طریقه سوم را معمولا برای سگهای کوچک جثه بکارمی برند وبایستی قبل ازاینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او درازنمود واورا نوازش داد باین طریق سگهای کوچک این عمل وعادت را به تدریج ترک خواهند نمود

 
 
درس پنجم : بخواب

درازکشیدن روی زمین ویا خوابیدن عمل تکمیلی درس اول نشستن است. عمل خوابیدن ویا درازکشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا وانجام میگردد اغلب بسیارسودمند واقع خواهد شد دانستن این هنردرخانه زیاد مورد استفاده نخواهد شد زیرا درمنزل همان تعلیم نشستن برای اوکافی خواهد بود که باعمل بخواب یا همانجا بمان تکمیل می شود. سگی که اطاعت ازاین فرمان را بخوبی بیاموزد اغلب اتفاق میافتد که اگرصاحبش اورا ازاین حالت آزاد نکند ساعتها بدون حرکت به حالت درازکش درجای خود میماند. اغلب اشخاصی که سگهای تربیت شده دارند واین هنررا بخوبی آموخته اند حکایاتی ازاین قبیل برای سگ خود تعریف می کنند وازانجام این هنرسگ خود احساس غرورمی نمایند .


طریقه تعلیم:


ابتدا زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید سپس با یک دست زنجیررا آهسته بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت نمائید ودراین موقع کاملا واضح با آهنگی محکم بگوئید: بخواب ۰۰۰ بخواب وقتی حیوان خوابید اورا بهمین حالت نوازش کنید واگرحیوان سرکشی می کند بایستی اورا قدری آهسته بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خود درازکنید وبه همین قراربایستی این تمرین را مکرراجرا نمائید. واما عمل سرجابمان ویا همانجا بمان همان عمل تکمیلی بخواب است. دراین درس اگرحراست وپاسبانی شیئی را که بوی صاحبش را بدهد به او واگذارکنید تعلیم را بهتروزودترفرا می گیرد زیرا ذوق وحس تملک وخوشحالی که ازاین کار باودست میدهد وجزء غرایز ذاتی این حیوان میباشد تحریک گشته وبه انجام این تمرین بنحوبهتری ترغیب می شود. مثلا هنگامی که برای خرید به فروشگاهی می روید ویا به بانک وپستخانه وامثال آن مراجعه می کنید ودراین موقعیت می توانید سگ خود را به داخل محوطه مزبور ببرید واو بایستی بیرون درمنتظربماند ابتدا یک دستکش کهنه ویا نظائرآنرا درمقابل حیوان قراردهید وآهسته آهسته عقب عقب ازاو دورشوید ودرهمین حالت فرمان بخواب یا ازجایت تکان نخورویا همانجا بمان را تکرارکنید. البته این تمرین را ابتدا با زنجیرقلاده ویا بند وقلاده اجرا نمائید اگرحیوان خواست همراه بیاید با گفتن کلمه اه وپرتاب اورا متوجه عمل غیرمجازش نمائید. دراین تمرین هیچوقت نباید اورا ازفاصله دورصدا کرد بلکه بایستی همیشه ازهرکجا هستید نزد او مراجعت نموده واورا همراه ببرید. سگ نبایستی بهیجوجه جرات کند ازمقابل شیئی که حراست آن باو واگذارشده است دورشود. تمرین این درس که بسیارمهم وقابل دقت است بایستی مرتب ودرابتدا با زنجیروقلاده وفواصل کم انجام دهید تا اینکه به تدریج بتوانید با فواصل زیادترو بدون زنجیروبند قلاده ومدت بیشترتمرین نمائید. فراموش نکنید بعدازانجام هرتمرین آن را نوازش کنید وبعد کلمه فرمان نام حیوان را ذکرنمائید.
 
ادامه دارد………….
 
منبع= راهنمای بهداشت نگهداری و تربیت سگ
نام کتاب : راهنمای بهداشت , نگهداری و تربیت سگ

نویسنده: دکتر مهدی مرجانی

زبان : فارسی

ناشر : گروه بی بوکس دات آی آر

تعداد صفحه :۱۰۴ همراه با عکس

 
 
 
 
 

         

 

مرداد ۱۱, ۱۳۹۳
۷:۲۹ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

با سلام ممنون عرفان جان از توضیحاتتverygood

من به سگای پلیس که دقت کردم دیدم همینجور صاحب سگ قلاده رو در اورد سگ گردشنو اورد بالا که قلادش کنن خیلیییییی راحت ولی سگ من وقتی میخوام زننجیر به قلادش بندازم بریم بیرون اذیت میکنه نمیزاره

کسی از دوستان میدونه باید چیکار کنم؟در ضمن سگم هاسکیه frownfrown

مرداد ۱۱, ۱۳۹۳
۱۰:۳۸ ب٫ظ
Avatar
erfan1393
mashhad

کاربر نمونه
Members

ویرایشگر
تعداد نوشته ها: 429
تاریخ عضویت:

تیر ۲۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

درس ششم :ول کن یا بده

ازهمان روزهای اول بایستی سگ عادت کند به اینکه صاحبش همیشه حق دارد هرچیزولو استخوان عزیزش را ازمقابل اوبردارد. اگراین حقیقت را ازابتدای تولگی درک نمود تعلیم این درس کارمشکلی نخواهد بود وآن بایستی فرمان بده ویا ول کن را بدون چون وچرا وقید وشرط اطاعت واجرا نماید. همیشه اتفاق می افتد که شخص ناچارمی شود ضرورتا شیئی را ازمقابل سگ وحتی سگان بزرگ دورنماید وحتی ازدهان آن خارج کند مثلا موقعی که حیوان طعمه ویا شیئی مشکوک ومسمومی را به دندان گرفته باشد.

طریقه عمل:

قبلا بگذارید حیوان شیئی را برای شما بیاورد آنوقت خود را خم کرده با دست راست برای گرفتن آن شیئی بطرف حیوان درازکنید وبا آهنگی محکم بگوئید: بده ۰۰۰ بده یا ول کن واین فرمان را خشن تروبا کوبیدن پا بزمین ادا کنید واگرحیوان دردادن شیئی مذکورسرسختی نمود فرمان را بطریق مذکورتکرارکنید وشیئی را ازدهانش بگیرید. واگربازهم دردادن شیئی مزبورتمرد کرد آنوقت با دست چپ قلاده اش را بگیرید وبا دست راست دهانش را بازکنید( به این طریق که ازبالا پوزه اش را بگیرید وبا انگشت لبش را بطرف دندانهایش فشاردهید) وشیئی را ازدهان خارج نمائید. این تمرین را باید آنقدرادامه دهید تا بخوبی وبدون تامل ووقفه انجام واجراء نماید.

 

درس هفتم :گرفتن طعمه ازدست دیگران

اینکه سگ بایستی ازخوردن طعمه ازدست دیگران اجتناب نماید مهمترین تعلیم وتربیتی است که بایستی یک سگ مخصوصا سگ پاسبان ومستحفظ بیاموزد زیرا اغلب اتفاق می افتد اشخاصی که با مال وجان شخصی سوء قصد دارند قبلا سعی می کنند بوسائل ممکن کلیه موانع موجود را ازسرراه خود بردارند ومهمترین آن موانع سگهای مستحفظ وپاسبان می باشند .

متاسفانه میل و ذوق بدون اراده برای بلعیدن وخوردن غذا همیشه ودرهرحال درسگان زیاد می باشد مخصوصا زمانی که بوی مطبوعی شامه تیزاین حیوان را نوازش دهد این میل طبیعی وذوق ذاتی اغلب باعث مرگ سگان حتی سگهائی که خوب هم تربیت شده باشند گردیده است. وچون خیلی نادراست که سگی ازخوردن غذا وطعمه صرفنظرنماید لذا به این مناسبت بایستی حتی با زحمت ومشقت پشتکارزیاده ازحد وخسته کننده سگ را علیرغم این میل باطنی بخوبی تربیت نموده وعادت داد که غیرازطرف خود ودست صاحبش به هرعنوان وتحت هرشرایطی طعمه ای نخورد. اگرسگان ازموقع تولگی عادت کنند که ازظرف مخصوص ومحل معین وخاصی که بوسیله شخصی معین غذا داده میشود غذای خود را بخورند تسلیم این درس تاحدی آسانترمی شود ولی بهرحال باید توجه داشت که اگرازصد طریقه که برای تعلیم این درس به کارمی برید یکی فقط یکی ازآن طرق موثرواقع شود بازهم موفقیت قابل توجهی خواهد بود.

اکنون بچه قسم باید این درس تعلیم داده شود؟

این درس باید بطرق مختلف قسمتی بوسائل عملی وقسمتی بوسیله بدمزه کردن طعمه انجام پذیرگردد.

طریقه عمل باین قسم انجام می شود که مثلا ازآشنائی تقاضا کنند یک قطعه گوشت کباب شده را بوسیله چنگال به سگ عرضه نماید ودرهمان لحظه ای که سگ طعمه را می قاپد با مواظبت کامل با نوک چنگال اندکی دهان ویا زبان حیوان را نیش بزند. دراینجا حیوان بعلت دردی که دراثرنوک چنگال حاصل می گردد متاثرگشته ودراین حال موقعیت نامانوسی درک مینماید. این عمل را باید به فواصل کوتاه تکرارنمود وسپس با دست صاحبش همان لقمه را بدون اینکه آسیبی به باوبرسد باو خورانید. دراین موقع سگ حس می کند که بهترین وراحت ترین غذا وطعمه را همیشه می تواند ازدست صاحبش بگیرد وازدست غریبه همیشه با درد همراه خواهد بود.

طریقه دیگراینکه ازآشنای مذکورتقاضا کنید درموقع لقمه دادن ودردهان لحظه قاپیدن بوسیله ای اورا بترساند وبی خطرترین وسیله برای انجام این کارآب است. باین طریق که قطعه استخوانی را با دست چپ وسرنگ ویا آب دزدکی را که با آب پرشده باشد با دست راست بگیرد ودرهمان لحظه ای که سگ استخوان را قاپید با سرنگ مزبورآب را به صورت اوبپاشد. این عمل برای سگ غیرمانوس ونامطبوع خواهد بود مشروط براینکه آب درگوش حیوان نرود ضرری نخواهد داشت. این عمل را چند مرتبه بطریق مذکوربوسیله شخص ناشناس باید تکرارنمود وسپس همان قطعه استخوان بوسیله صاحب سگ بدون استعمال آب دزدک به سگ داده شود.

طریقه سوم ازراه ذائقه حیوان است باین طریق که قطعه گوشتی را با برگ افسطنین ویا کمی گرد فلفل( ویا سایرموادی که درنتیجه تجربه شخصی سگ ازآن متنفراست وازخوردن آن اجتناب می کند البته درصورتیکه برای سلامتی حیوان نامناسب نباشد) آلوده نموده ودرسرراه او قراردهید ویا بوسیله اشخاص ناشناسی باوداده شود. گوشتی که کمی کباب شده باشد برای این منظورانتخاب شود ازهمه بهتراست زیرا شامه سگ که بسیارحساس است درنتیجه بوی کباب تحریک می شود وبهتربه نتیجه خواهیم رسید. ونکته دیگری که باید مورد توجه قرارداد آنست که قطعه گوشت انتخاب شده نباید طوری کوچک باشد که حیوان دفعتا آنرا ببلعد وذائقه اوطعم غیرمطبوع طعمه را درک نکند- انتخاب طعمه دراین مورد باید طوری باشد که حیوان مجبوربه جویدن آن باشد. چون اشخاص غریبه ویا افرادی که با قصد سوء طعمه به سگ می دهند عادتا با دوانگشت شصت وابهام طعمه را به سگ عرضه مینمایند لذا باید صاحب سگ همیشه سعی ودقت کند که هیچ وقت وحتی یک مرتبه هم به این طریق طعمه ای به سگ ندهد واگراحیانا واستثنائا لازم باشد که با دست به حیوان طعمه ای داده شود بایستی آنرا درداخل کف دست باوعرضه نماید زیرا باین طریق اشخاص غریبه هیچ وقت قادرنخواهند بود که طعمه ای به سگ بدهند واما برای تمرین این درس باید طعمه با همان دوانگشت ارائه شود که اگرحیوان درصدد خوردن برآمد با گفتن کلمات اه اه ودنبال آن اورا ازخوردن منع نمائید وبلافاصله همان قطعه را درکف دست خود باوعرضه نمائید ودراین صورت وقتی حیوان لقمه را خورد فورا باید اورا نوازش نمود. این تمرین را باید روزهای متمادی تکرارنمود تا اینکه سگ بخوبی بیاموزد که به چه طریق مجازاست لقمه ای را غیرازظرف غذایش ازدست صاحبش بگیرد. اکنون که این درس را بخوبی تعلیم گرفت باید شخص ناشناسی یک قطعه استخوان ویا گوشت بوسیله انگشتانش به سگ عرضه نماید. دفعات اول درحضورصاحبش ودفعات بعدی درغیبت صاحبش دراین موقع سگ بوسیله برگرداندن سرش می فهماند که رغبتی به خوردن لقمه ندارد. بهتراست این درس را همیشه با ادای کلماتی ازقبیل نگیر۰۰۰ ویا نخوروامثال آن ادامه داد ودرموقع لزوم تحسین ونوازش ویا توبیخ را فراموش نکنید.
 
 
 
درس هشتم نخور یا بخور

درس هشتم نخور بخور
اگرسگ را از ابتدا تولگی غذایش را درظرف معین منحصرواختصاصی بخورد هیچ وقت غذا ازدست بیگانه نمی خورد واگرهم احیانا به این کارمبادرت نماید خیلی نادرو با کمال بی میلی خواهد بود. به این طریق می توان اورا عادت داد که ازدست بیگانه وغریبه طعمه ای نگیرد .

طریقه عمل

ابتدا یک قطعه استخوان ویا گوشت ویا خوراکی دیگری را درمقابل حیوان نگه دارید وهمان لحظه بگوئید: اه اه اگربا وجود گفتن اه که اورا ازخوردن این لقمه منع کردید بازهم درصدد برآمد که لقمه را بگیرد وبخورد فورا وخیلی سریع لقمه را با دست دیگرپنهان کنید وبگوئید اه اه این عمل را آنقدرتکرارکنید تا حیوان بفهمد که نباید لقمه را بخورد. بعد لقمه را درجائی می گذارید وسگ را درحالی که زنجیرقلاده شده است ازمقابل آن عبوردهید وهردفعه که مقابل لقمه رسیدید واوخواست لقمه را بخورد بگوئید اه ۰۰ اه ودوباره ازمقابل آن برگردید وعمل را تکرارکنید ودراین حالت اگراحیانا واتفاقا لقمه را قاپید فورا اورا بوسیله گفتن اه ملامت کنید وبگوئید ” بده ” یا ” ول کن” واین تمرین را آنقدرادامه دهید تا بخوبی این درس را بیاموزید ودراین موقع که خوب یاد گرفت اورا نوازش کنید وهمان لقمه را درمقابل اوقراردهید وبگوئید: بگیربگیر واگردرخوردن لقمه تردید کرد باز بگوئید: بگیریا بخور و وقتی لقمه را ازدست شما گرفت اورا نوازش کنید. به این طریق درمدت کمی یاد می گیرد که فقط باید ازدست صاحبش غذا بخورد.

 
 
منبع= راهنمای بهداشت نگهداری و تربیت سگ
نام کتاب : راهنمای بهداشت , نگهداری و تربیت سگ

نویسنده: دکتر مهدی مرجانی

زبان : فارسی

ناشر : گروه بی بوکس دات آی آر

تعداد صفحه :۱۰۴ همراه با عکس

 
 

         

 

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱:۱۰ ق٫ظ
Avatar
ghomeyshi

کاربر متخصص
Members

ناظم
تعداد نوشته ها: 2133
تاریخ عضویت:

فروردین ۱۲, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

آقای محمد بیزحمت چندتا عکس خوب از حیوونت بذار . مخصوصا از رخ حیوون و مخصوصا از رنگ چشمش . من هاسکی میبینم دست و پام شل میشه بسکه این حیوون قشنگه

من یه دونه داشتم . از لهستان گرفته بودم . مادر پدرش هر دو مدالیوم داشتن . پدیده ای بود . تقریبا ۴۵ روزه بود . تو شرایط مناسب هیولایی میشه در نهایت ابهت و زیبایی

گیســـــو مــیان واژه برایم رهــــــــا نکن /
من از تبار واژه ی سرخ ســـــــــــیاوشم /
بـــــانو ! به قول حضرت استاد " شهریار " /
عاشق نبوده ای که بفهمی چه میکشم

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۲:۲۹ ق٫ظ
Avatar
iliya paki
تهران

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 350
تاریخ عضویت:

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

یعنی عالی من میخوام سگ بگیرم این چیزا خیلی کمکم کرد راستی چه نژادی بگیرم؟ فاکس تیری یر خوبه یا لابرادور یا هاسکی؟ 

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن//من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۲:۴۶ ق٫ظ
Avatar
سبحان ک
کرمان

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 555
تاریخ عضویت:

اسفند ۸, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام

هالسکی از همه نظر بهتره…فقط مواظب باش توی این گرما مریض نشه….

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۴:۱۳ ق٫ظ
Avatar
ghomeyshi

کاربر متخصص
Members

ناظم
تعداد نوشته ها: 2133
تاریخ عضویت:

فروردین ۱۲, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

همونطور که دوستمون گفتن گرما زیاد براش خوب نیست و خب اسمشون سیبرین هاسکی هست و از اسمشون معلومه که خاستگاه این حیوون سیبری هست و اصالتآ سگ سورتمه هستن و تو دماهای زیر صفر خیلی خوشحال تر هستن اما من تو دمای ۳۷-۳۸ درجه هم مشکلی باهاش نداشتم و فقط کمی کلافه میشه و باید زودتر ببریش تو خونه . بعضیاشون یه هاله زیر گردنشون دارن . چند وقت پیش ماهواره یه مستند نشون میداد که یه بنده ی خدا با هاسکیش میره گراند کانیون ( بزرگترین دره ی جهان تو آمریکا ) و به هر دلیلی سگه رو گم میکنه و خونش ۲ تا ایالت اونور تر بوده . مثلا فاصلشون مثل عسلویه الی اردبیل . یه مدت میگرده و آخر بیخیال میشه میره خونه و بعد چند هفته مطمئن میشه حیوون مرده . بعد نشون داد بعد ۳ ماه حیوون با پای خودش برگشته بوده خونه صاحبش . اون قسمت آمریکا هم بشدت کویری هست . بعد یارو حیوون رو برد پیش دامپزشک و دکتره گفت نزدیک نصف وزن بدنش آب رفته و تو بدنش هم پر از انگل و بیماریه بخاطر اینکه تو طبیعت از حیوونای طبیعت تغذیه کرده و براش ویتامین و واکسن و اینا تجویز کرد . تو شهرشون هم یه مجسمه براش ساختن . درسته تو گرما خوشحال نیست اما براش کشنده هم نیست . البته سعی کنین یه موقعی خرید کنین که مثلا توله رو تو برج ۷-۸ بگیرین که تا گرمای سال آینده لااقل ۸-۹ ماهش شده باشه . اگر هم تو خونه ازش نگهداری میکنین که اصلا مشکلی نیست . جزو معدود سگهاییه که نمیتونن پارس کنن و کلا سایلنت هستن و فقط زوزه میکشن عین گرگ . نزدیکترین ژنهای مشترک رو هم با گرگهای وحشی داره و بعضیا میگن همین دلیلشه که پارس نمیکنن . خیلی هم باید براش وقت بذارین و به فعالیت و بازی زیاد نیاز داره و زیاد نظافت نیاز نداره . غذای خام هم بهش ندین و ترجیحآ مرغ آب پز بدین بهش . آب هم زیاد میخاد . چند تا عکس از این حیوون تو نت ببینین اینقدر با جذبه هست که گونه ی دیگه ای نمیخری . برای اصیل بودن نژادش هم هرچی پول بدی ضرر نمیکنی . ۴ تا توله بدنیا بیاره کلی هم سود میکنه برات . اگه نر باشه که گهگاه یه پول گنده بهت میدن که فقط حیوون شما یه ماده رو باردار کنه . 

خیلی حرف زدم . من دوبرمن و ژرمن شپرد هم داشتم اما ناخن هاسکی هم نمیشن

گیســـــو مــیان واژه برایم رهــــــــا نکن /
من از تبار واژه ی سرخ ســـــــــــیاوشم /
بـــــانو ! به قول حضرت استاد " شهریار " /
عاشق نبوده ای که بفهمی چه میکشم

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۱:۲۳ ق٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

با سلام خدمت دوستان

چچچشم اقا قمیشی سر فرصت حتما ازش عکس میگیرم میزارم براتون

 

خدمت دوست عزیزم iliya paki بگم که شما بهتره ببینید چه انتظاری از سگتون دارین این خیلی مهمه اینکه سگتون نگهبانی بده یا نه یک همدرد باشه؟  نسبت به غریبه ها واکنش نشون بده یا نه؟ قصد اموزش دادنشو دارین یا نه؟ وضعیت نگهداریتون چطوره؟یعنی اون مکانی که برا نگهداریش انتخاب کردی شرایطش چطوره کوچیکه بزرگه و…

دوست عزیز در خرید سگ هیچ وقت عجله نکن اول باید به این سوالا و ده تا سوال دیگه تو ذهن خودت جواب بدی بعد اقدام به خرید نژاد مناسب بکنی

بازم اگه سوالی بود من در خدمتمfun

ا

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۱:۳۳ ق٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

اقا قمشی معلومه خیلی هاسکی دوست داره 

البته همه سگا دوست داشتی هستن فقط ما باید بدونیم چه نژادی مناسب ما هستش

منم یکم از مشکلات هاسکی میگم بدونید

هاسکی سگ خیلی جذاب و زیباییه ولی هوش اموزش پذیریش به ژرمن شیپهرد و یا بلژین مالینویز نمیرسه چون یکم لجبازه باید خیلی صبور باشید و البته وقت بزارین براش 

ریزش مو تقریبا دایمی داره پس اگه تو خونه نگهداری میکنید باید حتما به فکر شونه کردن موهاش و نظافتش باشید

از تنهایی بیزاره بر خلاف سگ من که بیچاره تقریبا تنهاست.هاسکی نباید بیشتر از ۶ ساعت تنها باشه چون برای پر کردن وقت تنهاییش هر کاری میکنه, ممکنه کارایی انجام بده که اصلا فکرشو نمیکنید

مثلا سگ من راحت دستگیره درو باز میکنه و این یعنی خیلی راحت میتونه بیاد داخل خونه و….

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۱:۳۸ ق٫ظ
Avatar
aminiyan

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 217
تاریخ عضویت:

آذر ۴, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام به دوستان

نبودم مدت کوتاهی ایشالله حالتون خوب باشه.تاپیک عالی هست.پیرو اقا قمیشی بگم که هاسکی سگ خوب و خوشگلیه به اب بازی تو استخر هم نیاز داره اونم تو ایران که همه خونه هاش فاقد یه حوض خالین چه برسه به استخرthinking به شنا احتیاج دارن موهاشونم کوتاه باشه.اما من عاشق سگ دوبرمن و ژرمن اصیل هستم که تولشون قیمت همین ۳ روز پیش از رفیقم گرفتم تو ولایت که ژرمن توله یک ماهه بسته به نژادش مثل مو کوتاه موبلند شرقی و … از یک تومن شروع میشه و دوبرمن هم توله وارداتی از ۸۰۰ به بالا.من تو وفا از ژرمن خیلی چیزا دیدم دوبرمن هم که خیلی با ابهته و خیلی مغروره اما ژرمن تو سگا از هوش خوبی برخورداره بطوری که ادم محو کاراش میشه و ۹۹ درصد سگهای نیرو انتظامی و تجسس و… سگهای ژرمن تشکیل میدن.یاعلی

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۲:۳۷ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

با سلام

همینجور که دوستم اقای aminiyan گفتن ژرمن خیلی وفادار و باهوشیه و میتونه یک گزینه ی بسیار مناس باشه

و یک نکته اینکه درسته سگای پلیس ژرمن هم هستن ولی فکر نکنم ۹۹%امارشون باشه اخه بیشتر از نژاد مالینیوز هم استفاده میکنن 

من خودم هر چی سگ تجسس دیدم مالینیوز بوده تا حالاwink

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۲:۴۳ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین
مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۲:۵۲ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

اینم عکس سگم ببخشید که کیفیت نداره 

عکس اولی فکر کنم ۴ماهه بود

عکس دومی از الانشه ۶ ماهه

اینم وقتی کوچیک بود تقریبا 4 ماههImage Enlarger

ببخشید کیفیت نداره Image Enlarger

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱:۰۵ ب٫ظ
Avatar
سبحان ک
کرمان

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 555
تاریخ عضویت:

اسفند ۸, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

خیلی سگ قشنگیه چند ماهشه؟؟؟حدودا چند گرفتیش؟؟؟

یک چیز جالب یادم اومد برات تعریف کنم….

پارسال من یک سگ دوبرمن داشتم البته شش ماهه فکر میکنم بود. یک شب(ساعت ۳)من سگ رو برداشتم و بردم بچرخونم همون موقع از شانس بد ما یک عروس کشون توی خیابون بود تا سگ مارو دیدن سریع همه پیاده شدن ازش عکس میگرفتن یا بهتره بگم باهاش عکس میگرفتن انگار که با انجلینا جولی دارن عکس میگرن بعدش اینقدر فلش زدن توی چشم این بیچاره که موقع برگشت جلوش رو نمیدید

همین چند وقته پیش دادمش به داییم بردش توی راین توی باغش…

خیلی دوسش داشتمgirl-byeheeee

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱:۱۱ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام سبحان جان

مرسی لطف دارین

متولد ۹۲/۱۰/۲۲ هستش من چهل روزه بود از یک دکتر دامپزشک  تو تهران که پرورش دهنده هستن خریدم برام ۱میلیون شد 

در مورد سگ شما هم متاسف شدم که الان پیشتون نیست ولی تا پیش ادم هستن ادم قدرشونو نمیدونه بعد که میرن خیلی دلتنگ میشیم

من دو دفعه اینجوری شدم یک ژرمن یک هاسکی  قبلمو وقتی رفتن همش حسرت میخوردمfun

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۴:۳۵ ب٫ظ
Avatar
iliya paki
تهران

کاربر هدفمند
Members
تعداد نوشته ها: 350
تاریخ عضویت:

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

یعنی تف تو شانس به علت مخالفت خوانواده هاسکی و کلا این سگ گله ها رو نمیزارن بخرم دوبرمنو بولداگو ژرمنو هاسکی که دیگه هیچی میبینین شانسو حالا بابام کلا با سگ مخالفه و چجوری راضیش کنمرو چه سگی واسه یه مبتدی حیوون دوست خوبه؟

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن//من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۶:۵۰ ب٫ظ
Avatar
aminiyan

کاربر عالی
Members
تعداد نوشته ها: 217
تاریخ عضویت:

آذر ۴, ۱۳۹۲
sp_UserOfflineSmall افلاین

مرسیتم دوست عزیز بالاخره دس بالا دس زیاده.این مالینویز که شما فرمودی من ندیده بودم تا حالا اون جدول هم از اون سایتی که گذاشتین مقایشه سگارو کرده که ژرمن بعنوان وفا هوش تجسس اندازه و فرم بدنیش فقط کمتر از سگهای دیگست والا همه ملاکهاش اوکی هست حالا شما این سگو عرض کردی نکته خوبی بود و بنده نمیدونستم ممنون از شما.بعنوان ملاک شخصی برای خودم ژرمن اول گزینست و بعد دوبرمن ژرمن از لحاظ هوش بسیار بالا و خوش اخلاقی با صاحبش و کلا جذاب و حساس بودنش دوبرمن هم همین نکات و صد البته مغرور بودن و برق چشماش و بدن درشت و بدگمانی به دیگران و خوشتیپی ملاک قرار میدم اونم وارداتی نه از نوع داخلی باشه.

دوست عزیز ایلیا بنظر من کلا شما سگو بیخیال چون اگه اجازه و راضی بودن درکار نیست باید اخرسر قیدشو خلاف میلت بزنی.گفتن بود از ما.

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۸:۰۸ ب٫ظ
Avatar
MOHAMAD.A
کرمان
کاربر فعال
Members
تعداد نوشته ها: 72
تاریخ عضویت:

مرداد ۵, ۱۳۹۳
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام ایلیا جان اگه خانواده راضی نیستن منم نظر اقای امینیان رو دارم کلا تا رضایت رو جلب نکردی نیاری چون بعد در اینده خیلی به مشکل میخوری داشتن سگ سختیا خودشو داره اگه تو اون اوضاع  مخالف اطرافیان هم باشه خیلی فشار عصبی پیدا میکنی

من خودم سگ ژرمن و یه دونه هاسکی داشتم بخاطر همین مشکل ردشون کردم رفتن چون بابام راضی نبود

الانم این سگم تو خونه خودمه 

و اما دوست عزیزم اقای امیریان منم سگ ژرمن رو به هیچ چیز دیگه ای ترجیح نمیدم چون واقعا حرف نداره از همه لحاظ البته سگ ژرمن اصیل دوبرمن هم دوس دارم فقط یکم جسور و خشت هستش و باید از کوچیکی اونو اجتماعیش کرد و گرنه ممکنه برا بچه ها خطر افرین باشهlaugh

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
۱۱:۰۰ ب٫ظ
Avatar
مجتبی
کرمان

معاون انجمن
Members

معاون

Moderators
تعداد نوشته ها: 15175
تاریخ عضویت:

خرداد ۳, ۱۳۹۰
sp_UserOfflineSmall افلاین

سلام 

راستش برای نگهداری از سگ به غیر از رضایت خانواده ممکنه همسایه ها راضی نباشن و همش شاکی بشن این چرا صدا داد چرا فلان شد و چرا بهمان شد و کلا دردسر زیاد داره الان ما هم همینطوری هستیم نه تو خونه راضی هستن و نه همسایه ها یکی از همسایه ها سگ داشت ( دو برمن ) اینقدر سر و صدا میکرد که راستش خودمم شاکی بودم و همه اعتراض میکردن تا بنده خدا سگش رو فروخت.

حالا فکر کن توی این اوضع یک جفت بول داگ سفید خورد به تور بنده وای داشتم دیوونه میشدم که اینها رو بخرم و همه مخالف بودن و این رو هم بگم که پولم نرسید خیلی گرون بود جفت مولد و سه تا توله هم داشتن حالا سه تا توله رو نمیفروخت اما خب اون جفت ها رو  خیلی گرون حساب میکرد.

راستش بنده از بول داگ و سیبرین هاسکی خوشم میاد birddone

شما مجوزی برای ایجاد نوشته ندارید
منطقه زمانی انجمن:Asia/Tehran

بیشترین کاربران آنلاین:200

افراد آنلاین کنونی: Erfantk1, Demon007, M.Parsaei, Ali44, mehdi.f
118 مهمان

مشاهده کنندگان کنونی این صفحه:
1 مهمان

برترین نویسندگان:

مجتبی: 15175

H∀ⓂΞD20: 3379

hamid1369: 2516

Hanif: 2462

ghomeyshi: 2133

یاشار: 1965

آمار کاربران:

مهمان: 563

اعضا: 11508

مدیران انجمن: 0

مدیر کل: 1

آمار انجمن:

گروه ها: 6

انجمن ها: 226

موضوعات: 4024

نوشته ها: 74061

جدیدترین اعضاء:

S.mohammad, mehrdad.s, Farsid, milad_jafarzadeh, iraj, javid.mp

مدیر کل: شهریار (onlypet.ir): 2059آخرین ارسال های انجمن

آخرین دیدگاه ها